Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza

Analiza


Analiza

Analiza - o metoda de cercetare si de cunoastere bazata pe desfasurarea/ descompunerea unui obiect/fenomen in partile sale componente precum si pe stabilirea factorilor care ii determina.

Analiza ec-fin - cerceteaza activitatea / fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse si din punct de vedere financiar, respectiv al rezultatelor obtinute.

Tipurile de analiza ec-financiara intalnite in activitatea practica sunt stabilite in functie de anumite criterii :

1. Dupa raportul intre momentele in care se efectueaza analiza si momentul desfasurarii fenomenului/activitatii distingem :

Analiza post factum / post operatorieAnaliza previzionala / prespectiva

2. Din punctul de vedere al urmaririi insusirilor esentiale sau al determinarii cantitativeale fenomenelor

Analiza calitativa

Analiza cantitativa - totul este determinat

3. Dupa nivelul la care se desfasoara analiza :

Analiza microeconomica

Analiza macroeconomica

4. Dupa modelul de urmarire in timp a fenomenelor distingem

Analiza statica

Analiza dinamica

5. Dupa orizontul de timp pe care se desfasoara :

Analiza pe termen scurt (< 1 an)

Analiza pe termen lung ( > 1 - 5 ani)

6. Dupa criteriile de studiere a fenomenelor : 

Analiza economica

Analiza tehnico - economica

Analiza socio - economica

7. In functie de delimitarea obiectivului realizat :

Analiza pe ramuri

Analiza pe unitati organizatorice

Analiza pe probleme

Etapele procesului de analiza

delimitarea obiectului analizei

determinarea factorilor si a fenomenului studiat

stabilirea corelatiilor dintre fiecare factor si fenomen analizat sau dintre diferitii ce influenteaza evolutia aceluiasi fenomen

masurarea influentelor factorilor sau a elementelor

elaborarea concluziilor si a aprecierilor

elaborarea masurilor care constituie continutul deciziilor menite sa asigure vaorificarea optima

Functiile analizei economico-financiare :

1. functia informationala a centrelor de decizie economica privind situatia eco-fin ale unor stari comparative cu salariile cu bugetele sau rezultatele potentialilor concurenti dupa piata

2. functia de evaluare a nivelului potential economic al firmei

3. functia de fundamentarea a deciziei pe criterii de eficienta

4. functia de realizare a cerintelor gestiunii eficiente, a patrimoniului

5. functia de realizare a conexiunilor cu mediul extern, care presupune analiza relatiei cu bancile, cu creditorii sau cu statul.

Indicatori ai potentialului tehnico - economic

- indicatori ai capacitatii de productie

- indicatori ai imobilizarilor corporale si necorporale

- indicatori ai activelor circulante

- indicatori ai potentialului uman

Indicatori ai potentialului financiar

Capitalurile

Patrimoniul

Fondul de rulment

Lichiditatea generala / partiala

Autonomia financiara

Indicatori ai rezultatelor economico-financiare

- CA

- valoarea adaugata

- rezultatul : profit / pierdere

Indicatori ai eficientei utilizarii potenrialului tehnico-economic si fin

rata de eficienta a mijloacelor fixe

- rata de eficienta a activelor circulante

- rata de eficienta a cheltuielilor

 


- viteza de rotatie a activelor circulante (se masoara in zile)

- rata rentabilitatii :

- productivitatea muncii

Metodele analizei economico-financiare :

A. Metoda de analiza calitativa

comparatia

diviziunea si descompunerea rezultatelor

gruparea

generalizarea sau evolutia rezultatelor

B. Metoda de analiza cantitativa

metoda substitutiei in lant - se utilizeaza cand factorii sunt determinati iar intre (7) legaturi matematice de tipul produsului sau raportului.

Substituirea se realizeaza in ordinea determinarii economice a factorilor incepand cu factorul cantitativ, structura si factorul calitativ

Substituirea incepe cu factorul cu actiune directa si se continua cu cei cu actiune indirecta

Un factor odata substituit isi pastreaza valoarea in operatiunile ulterioare

In cazul raportului substituit, incepe cu factorul cantitativ indiferent de pozitia pe care o determina, iar cand sunt factori de acelasi nivel substitutia incepe cu cel de la numitor

2. metoda balantiera - se utilizeaza in cazul in care factorii sunt determinati iar intre ei legaturi matematice de tipul adunarii sau scaderii

R = a + b - c

3. metoda corelatiei - se utilizeaza in cazul relatiilor de tip intamplator

4. metoda calculului matricial

5. cercetari operationale

Analiza productiei si a activitatii de comercializare

Principalii indicatori utilizati ca instrumentar in cadrul analizei sunt :

1. CA - reprezinta suma totala a veniturilor obtinute din activitatile comerciale intr-o perioada determinata

2. Productia marfa fabricata (Qf) - reprezinta productia obtinuta destinata si care cuprinde valoarea productiei fabricate si semifabricate destinate vanzarii si valoarea lucrarilor executate

3. Productia globala sau exercitiului (Qe) - indicatorul care dimensioneaza intreaga activitate a firmei si cuprinde:

- valoarea productiei vandute (Qv)

- cresterea sau scaderea valorii productiei stocate in care sunt incluse productia fabricata, semifabricata, productia nedeterminata (+- Qs)

- productia imobilizata, imobilizari corporale si necorporale realizate si utilizate in regie proprie (Qi)

Qe = Qv + - Qs+Qi

4. Valoarea adaugata (Qa) - expresia capacitatii firmei de acrea bogatiile . se determina ca diferenta intre productia globala si cunsumurile materiale de la terti

Qa = Qe - M

II Analiza dinamicii si structura CA

Urmareste evolutia pe total si pe elemente componente fata de baza de raportare precum si modificarile intervenite in structuta CA. Acest gen de analiza sesizeaza cauzele care au determinat evolutia indicatorului si modificarile structurale in vederea stabilirii masurii corespunzatoare pentru reglarea activitatii.

Nr

Specificatie

Venituri

variatia

Str

prevazut

realizat

Realiz/prev

prev

realizat

Total venituri din care

venituri din activitatea de baza

venituri din alte activitati din care

venituri din alte activitati industuriale si comerciale

venituri din prestari de servicii


Pe baza datelor prezentate putem explica avolutia fiecarei categorii de venituri, contributia acestora la realizarea CA precum si modificarile intervenite in structura lor. Nerealizarea veniturilor din activitatile de baza este compensata de cele provenite din alte activitati in cadrul caruia au intervenit modificari de structura/

Concluzie : evolutia CA se inscrie pe o linie ascendenta dispunand de capacitatea corespunzatoare care sa-i corespondeze pozitia pe piata.

Analiza poate fi detaliata pana la nivelul produsului, al gradului de produse sau categoria de activitati.

Analiza factoriala a CA

CA poate fi analizata din din punct de vedere factorial, stabilindu-se sistemul de factori care conditioneaza evolutia ei. Un mod de analiza factoriala il reprezinta exprimarea CA in functie de numarul de salariati, de productivitatea muncii si de gradul de valorificare a productiei fabricate.

 


Nr crt

Indicatori

Simbol

Perioada precedenta (0)

Perioada curenta (1)

Nr membri salariati

N

Productivitatea marfa fabricata

Qf

Cifra de afaceri

CA

Productivitatea muncii

Qf / N

Gradul de valorificare a productiei fabricate

CA/Qf

Valoarea activelor fixe din care

- productive

Nf

Nf'

Ponderea A fixe productive %

Nf' / Nf

Gradul de inzestrare tehnica

Nf / N

Randamentul activelor fixe

Qf / Nf'

Avand in vedere datele din tabel, principiile metodei substituirii in modele de calcul si analiza, variatia CA fata de perioada precedenta (ΔCA=CA1-CA0=1649-1582,02 = 66.98) este influentata de urmatorii factori :

1. Numarul membru de 1salariati (N) 

=> este influentata pozitiv

2. productivitatea muncii (Qf / N)

=> influenta negativa

2.1 gradul de inzestrare tehnica (Nf/N)

2.2 ponderea activelor fixe productive (Nf' / Nf)

Randamentul activelor fixe productive

- duce 100 - scaderea CA

Gradul de valorificare al productiei fabricate (CA / Qf)

Concluzie !! = cresterea CA s-a realizat prin sporirea cantitatii de produse fabricate ca urmare a extinderii activitatii angajarii in plus a 30 %. Compartiv cu perioada precedenta gradul de valorificare a scaderii situatiei ce va avea influenta negativa asupra recuperarii capitalurilor investite.

Un alt model de analiza si calcul a CA este:

, qv - productia vanduta , p = pretul de vanzare fara tva

III Analiza factoriala a valorii adaugate

Valoarea adaugata reprezinta valoarea nou creata de intreprindere si poate fi stabilita prin 2 metode:

1. metoda substractiva - potrivit careia VA se determina ca diferenta intre productia exercitiului si consumurile provenite de la terti

2. metoda aditiva - potrivit careia VA se calculeaza ca suma a urmatoarelor elemente: cheltuieli cu personalul inclusiv contributiile sociale aferente, cheltuieli cu impozite si taxe, amortizare, cheltuieli cu dobanzi si rezultatul din exploatare.

Ca model de analiza a VA prezentam urmatoarele relatii:

 
Qe - productivitatea exercitiului

va - valoarea medie adaugata la un leu produs ex

Wh - productivitatea medie pe ora

T - fond total de timp de munca

N - nr salariati

t - timp mediu de ore lucrate de un salariat intr-un an

Pe baza urmatoarelor date sa se analizeze factorial variatia VA

Nr crt

Indicatori

Simbol

Valori

N - 1 (0)

N (1)

Productivitatea exercitiului

Valoare adaugata

Numar de salariati

Nr mediu de ore lucrare de un salariat

Fond total de timp de munca

Productivitatea medie pe ora

Valoarea medie adaugata

Qe

VA

N

t

T

Wh

va

IV Analiza cheltuielilor

Cheltuielile cuprind o arie larga de fenomene legate de consum si utilizarea factorilor de productie (natura, munca, capitalul). Aceste trebuie sa ocupe un loc aparte in managementul intern al firmei, deoarece de consumul si utilizarea factorilor de productie depinde in mare masura capacitatea concurentiala a firmei.

Dupa naura lor, cheltuielile dar si veniturile se grupeaza astfel:

a)     cheltuieli de exploatare

b)    cheltuieli financiare

c)     cheltuieli extraordinare

Analiza cheltuielilor aferente veniturilor se utilizeaza indicatorul rata de eficienta a cheltuielilor sau cheltuielo la 1000 lei venituri

Egi = suma veniturilor dupa natura lor

Ci1000 = cheltuieli la 1000 lei venituri

Ci = cheltuielo

Vi = venituri totale

Analiza factoriala a cheltuielilor la mia de lei CA

Modelul de analiza si calcul a influentelor cheltuielilor la mia de lei Ca este urmatorul:

C - costuri de obtinere a prod vandut; p-pret de vanzare Eqv - vol productiei vandute

Nr crt

Indicatori

Simbol

Perioada curenta

Prev (0)

Realizat (1)

Cifra de afaceri

Cheltuieli totale aferente CA

Volumul efectiv al prod vandute exprimate in:
- costuri prevazute

- preturi prevazute

Cheltuieli la mia de lei CA

Σqvp

Σqvp

Σqv1C0

Σqv1p0

CCA1000

X

X

Avand in vedere datele din tabel, modelul de calcul si analiza, principiile de lucru ale substituirii in lant, variatia cheltuielilor, CCA1000 fata de prevazut ΔCCA1000=CA11000-CA01000= 840-812.5=27.5 um => situatie nefavorabila. Aceasta valoare se datoreaza influentei urmatorilor factori:

Influenta situatie produselor vandute:

=>situatie nefav

Influenta preturilor de vanzare

=> situatie fav

Influenta conturilor produselor vandute

=> situatie nefav

ΔCCA1000=98.61 + (-91.11)+20 = 27, 50

Concluzie : pe baza datelor prezentate si a calculelor efectuate in ex dat se inregistreaza o crestere a nivelului CCA1000 fata de cel prevazut cu 27.50 lei, aspect negativ, pentru ca determina diminuarea sumei aferente profitului cifrei de afaceri.

Cei 3 factori cu actiune directa au avut influente diferite ca sens si marime astfel:

1. sit produselor vandute - exercita o influenta nefavorabila, determinand cresterea nivelului cheltuielilor la CCA1000 cu 98.61, ca urmare a ponderii produselor cu un nivel programat al cheltuielilor a CCA1000 mai mic decat cel mediu prevazut.

2. pretul de vanzare - a determinat reducerea nivelului cheltuielilor la CCA1000 cu 91.11 fata de nivelul prevazut. Modificarea pretului poate avea loc in conditii dependente sau independente de activitatea firmei, aspect ce determina semnificatia influentei Ci ai masurilor ce le impun.

3. costul unitar - a determinat marimea cheltuielilor CCA1000 cu 20 fata de nivelul prevazut.

V Analiza rentabilitatii

Profitul in economia de piata constituie ratiunea de a exista a unei firme - el se dimensioneaza in focul preturilor ca urmare a raportului cerere-oferta si al costurilor care reflecta modul de folosire a resurselor consumate.

Rentabilitatea utilizeaza pentru exprimare 2 indicatori: profit si rata rentabilitatii.

Marimea absoluta a rentabilitatii este dobandita prin profit iar grupa in care cap investitiei aduce profit este reflectat in ratele de rentabilitate

Analiza situatiei firmei pe baza contului de profit si pierdere

Rezultat de exploatare = venituri expl - chelt expl

Rezultat financiar = venituri fin - chelt fin

Rezultat din activitati extraordinare = venituri extr - chelt extr

Rezultat curent + rezultat din activitati extraordinare => rezultat total

Analiza factoriala a rezultatului ex

Aceasta analiza presupune analiza factoriala care au influenta asupre profitului si marimea acestor influente. In analiza factoriala aprofundam urmatorii indicatori:

rezultatul ex intainte de impozitare (PB total)

rezultatul exploatarii (profit sau pierdere)

rezultatul aferent CA (servicii vandute, productie)

1. Analiza factoriala a rezultatului inaintea impozitarii se efectueaza cu ajutorul urmatorului model matematic:

Vt - venituri totale . pr - profit la un leu venituri totale (profit mediu)

Nr crt

Indicatori

Simbol

Perioada curenta

Prev (0)

Realizat (1)

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rez ex inaintea impozitarii

Profit mediu la un leu venituri totale

Vt

Cht

PB

pr

Avand in vedere datele din tabel, modelul de calcul si analiza principiilor de lucru ale metodelor substituirilor in lant, variatia PB (ΔPB = PB1-PB0=190-175= 15 mii lei) se datoreaza influentei cu actiune directa a factorilor.

Influenta veniturilor totale: PBvt = (Vt1-Vt0) x pr0 = (1480 - 1400) x 0.125=10 =>situatie favorabila

Influenta profitului mediu la un leu venit total

PBpr = Vt1(pr1-pr0)= 1480 (0.128 - 0.125) = 5 mii lei => situatie favorabila

PB = PBvt + PBpr = 10 + 5 = 15 mii lei => situatie favorabila

Concluzie : modificarea PBt s-a datorat in proportie de 66.66% cresterii veniturilor totale, iar pr a determinat sporirea PB t cu 33.34% din modificarea totala

2. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii se realizeaza cu ajutorul urmatorului model de calcul :

Pe = Ve x pre - Ve venituri din expl, pre - profit mediu la 1leu venituri din expl

3. Analiza factoriala a rezultatului aferent cifrei de afaceri

Pr = Σqvp - Σqvc = Σqv (p-c)

Nr crt

Indicatori

Simbol

Perioada curenta

Prevazut (0)

Realizat (1)

Productia vanduta

Productia vanduta evaluata in costuri

Volumul efectic al productiei vandute expr in:

- pret de vanzare prevazut

- costuri prevazute

Profit aferent cifrei de afaceri

Σqvp

Σqvc

Σqvip0

Σqvic0

Pr

X

X

Factorii care influenteaza profitul aferent cifrei de afaceri sunt :

- volumul productiei vandute

- atr productiei vandute

- costurile pe produs

- pretul de vanzare pe unitatea de produs

Avand in vedere datele din tabel, modelul de calcul si analiza, metoda substituirii in lant, variatia Pr fata de prevederi, adica ΔPr = Pr1-Pr0 = 185-170 = 15 mii lei, se datoreaza influentei factorilor :

a) Influenta volumului produselor vandute:

= 170 x 1.05-170 = 8.5 mii lei => situatii favorabile

b) influenta str produselor vandute

Prqv = ( ) - Pr0Iqv= (1345-1160)-(170-1.05) = 6.5 mii lei - sit fav

c) influenta modificarii costurilor

PrC = (

= - +

= -1155 + 1160 = 5 mii lei - situatie favorabila

d) influenta pretului de vanzare

Prp = (

=

= 1340 -1345 = - 5 mii - situatie nefavorabila

VI Analiza pe baza ratelor de rentabilitate

Rata rentabilitatii este o marime relativa prin care se exprima gadul in care capitalul investit aduce profit. Comparativ cu costurile de produs, care reflecta rezultatele din stadiul de productie, rata rentabilitatii le sintetizeaza si pe cele din stadiul distributiei.

Indicele ratei rentabilitatii, ca indice de eficienta economica poate capata forme diferite cum luam in considerare profitul pierdut.

Principalii indicatori prin care se analizeaza rata rentabilitatii sunt:

1. Rata rentabilitatii economice este definita ca fiind raportul dintre rezultatul exercitiului inainte de deducerea sarcinilor fiscale si capital permanent :

Re = Pb / Kp x 100 Kp - capital perm, ITMP - impr termen mediu si lung

Kp = Kpr + ITML

2. Rata rentabilitatii financiare este definita ca fiind raportul dintre profitul net si Kpr :

Rf = PN / Kpr x 100

3. Rata rentabilitatii resurselor consumate se stabileste ca raport intre rezultatul aferent cifrei de afaceri si costul productiei vandute :

In acest model apar 3 factori care influenteaza rata rentabilitatii si anume:

Σqv - productia vanduta

C - costurile aferente

P - pret de vanzare

Influentele factorilor mai sus amintiti se calculeaza utilizand metoda substituirilor in lant, avand in vedere faptul ca un factor produce mai multe influente.

1.

2.

3.

Rata rentailitatii capitalului avansat sau ocupat se stabileste ca raport intre rezultatul curent al ex si capitalul avansat

Ra = Rc / Af+Ac x 100 Af - active fixe, Ac - active circulante, Rc - rez curent al ex

Rezultatele din activitatile de productie si comercializare, Ca (ce reprezinta si din ce e compusa): productia ex, productia fabricata, VA, C1000, rentablitatea

Rata rentabilitatii comerciale care se determina ca raport intre rezultatul aferent cifrei de afaceri si productia vanduta exprimata in pretul de vanzare fara TVA

Rata rentabilitatii resurselor avansate, ocupate si consumate:

Rac = Qf/Af+Ac x CA/Qf x Pr/CA x 100

Qf/Af+Ac - productia fabricata la un leu capital avansat

CA/Qf - gradul de valorificare a productiei fabricate

Pr / CA - rata comerciala

Analiza rentabilitatii pe produs

Se realizeaza cu ajutorul celor 2 indicatori - profitul pe produs si rata rentabilitatii pe produs

1. profitul pe produs se determina ca diferenta dintre pret si cost

Pr = p-c

2. rata rentabilitatii pe produs se calculeaza in feluri in functie de factorul existent la numitor

Rp = p-c/p x 100

Rp = p-c / c x 100

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.