Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Conceptele de asigurare si consultanta - audit intern

Conceptele de asigurare si consultanta - audit intern
CONCEPTELE DE ASIGURARE SI CONSULTANTA - Audit intern

Activitatea de audit intern comporta doua componente fundamentale, respectiv activitatea de asigurare si activitatea de consultanta sau consiliere. In practica, exista preocupari pentru a identifica legaturile dintre ele si modul cum coexista si contribuie la imbogatirea serviciului de audit intern, dar si pentru a distinge viitorul celor doua activitati.

Din aceste motive, se impune sa facem o diferentiere intre activitatile pe care le desfasuram sub numele de asigurare si activitatile pe care le desfasuram sub numele de consultanta/consiliere.

In vederea stabilirii intinderii si intrepatrunderii celor doua componente ale auditului intern trebuie sa abordam mai multe obiective si anume:

definirea si descrierea serviciilor de asigurare si consultanta;bazele pe care sta auditul pentru a avea autoritatea sa intreprinda servicii de asigurare si consultanta;

identificarea diferitelor tipuri de servicii de asigurare si consultanta;

compararea si punerea in contrast a obiectivelor serviciilor de asigurare si a celor consultanta;

Asigurarea reprezinta o examinare obiectiva a probelor in scopul oferirii unei evaluari independente asupra managementului riscului si asupra proceselor de control sau conducere.

In practica exista o gama de servicii de asigurare prestate de auditorii interni acoperind o paleta larga de activitati, dintre care exemplificam:

auditarea procesului de control al executarii bugetului;

auditarea conformitatii si adecventei la politicile de personal ale organizatiei;

verificarea implementarii unei politici in sistemul IT;

analiza financiara preliminara si de conformare legislativa a unei noi metode de implementare;

evaluarea si masurarea eficientei activitatilor auditate.

Consultanta sau consilierea[2] reprezinta acele activitati legate de natura si scopul organizatiei menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca conducerea acesteia, managementul riscului si controlul proceselor fara ca auditorul intern sa-si asume responsabilitate manageriala.

Prezentam in continuare formele activitatii de consiliere, in conformitate cu cadrul normativ in vigoare:

a.      consultanta, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand totodata solutii pentru eliminarea acestora;

b.     facilitarea intelegerii, destinata obtinerii de informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora. Spre exemplu, conducerea unui workshop (atelier de discutii) de autoevaluare a controlului, pentru manageri, cu scopul de a identifica riscurile cu care se confrunta in domeniul lor de responsabilitate.

c.      formarea si perfectionarea profesionala, destinate furnizarii cunostintelor teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor si controlul intern, prin organizarea de cursuri si seminarii. Spre exemplu, prezentarea catre toti noii angajati a proceselor importante ale organizatiei sau unui act normativ important in domeniul controlului si auditului.

Activitatea de consiliere se organizeaza si se desfasoara prin mai multe tipuri de misiuni si anume:

Misiuni de consiliere formalizate, cuprinse intr-o sectiune distincta a planului anual de audit intern, efectuate prin abordari sistematice si metodice conform unor proceduri prestabilite avand un caracter formalizat. Spre exemplu: realizarea unei misiuni privind performanta managementului;

Misiuni de consiliere cu caracter informal, neformalizate, realizate prin participarea in cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durata determinata, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informatii, care se desfasoara dupa procedurile specifice acestora. Spre exemplu: realizarea de proiecte majore planificate ca unice sau singulare, stabilirea unei linii telefonice pentru a raspunde intrebarilor privind implementarea sistemelor de control managerial sau pentru stabilirea indicatorilor de performanta-cheie;

Misiuni de consilere pentru situatii exceptionale, realizate prin participarea in cadrul unor echipe constituite in vederea reluarii activitatilor ca urmare a unei situatii de forta majora, a unor crize sau evenimente exceptionale, urmand a se desfasura dupa procedurile specifice acestora.

Dintre formele activitatii de consiliere, prezentate anterior, numai prima este formalizata si trebuie sa faca parte din activitatile cuprinse in planul anual de audit intern. In mod obisnuit, seful compartimentului de audit intern stabileste misiunile si tipul misiunilor care vor fi cuprinse in plan, dar acesta poate accepta si misiuni solicitate de conducerea entitatii, daca considera ca solicitarea este intemeiata.

In practica se pune problema alegerii celor mai potrivite tipuri de misiuni de audit pentru activitatile sau domeniile auditabile ale entitatilor publice, respectiv misiuni de asigurare sau misiuni de consiliere, pe care le poate oferi serviciul de audit intern.

In acest sens, prezentam, in continuare, o modalitate de selectare a misiunilor de audit intern, in functie de specificul activitatilor auditabile in tabelul 7.1 - Selectarea misiunilor.

Nr crt.

Activitatea

Asigurare

Consultanta/Consiliere

Observatii

Proiectarea arhitecturii procesuluix

Securitatea sistemului IT

x

Facilitarea intelegerii unui act normativ

x

Activitatea de achizitii

x

Pregatirea profesionala a personalului

x

Conformitate cu cadrul legislativ

x

Activitatea de conducere

x

x

Pentru aceasta activitate se poate elabora o misiune de audit al performantei

Tabelul 7.1. - Selectarea misiunilor

Din analiza tabelului se constata o oarecare dificultate pentru incadrarea activitatilor auditabile in activitati de asigurare sau de consiliere ceea ce demonstreaza caracterul complex al multora dintre ele.

Criteriile principale care se recomanda sa fie avute in vedere la planificarea activitatilor/angajamentelor de consultanta sunt urmatoarele:

sa adauge valoare organizatiei, de exemplu prin identificarea posibilitatii de reducere a costurilor;

sa fie compatibile cu sarcinile auditului intern din organizatie, conform Cartei auditului intern;

sa fie complementara sau sa se adauge la asigurarea generala a organizatiei;

sa contribuie la intelegerea organizatiei de catre auditul intern;
sa fie subliniata prin reguli de baza clare, intelese de toti membrii organizatiei;

sa nu nege drepturile sefului compartimentului de audit intern de a raporta rezultatele activitatii de consultanta cand au fost identificate riscuri majore catre managementul superior si Comitetul de audit;

sa fie ghidata de principiul ca auditorul intern este inainte de toate un profesionist si ca atare trebuie sa respecte Codul de etica al auditorului intern si Standardele de buna practica ale auditului intern, recunoscute international.

In practica, se poate face o paralela intre serviciile de asigurare si cele de consultanta, pe baza unor criterii, asa cum rezulta din tabelul 7.2. - Paralela intre activitatile de asigurare si cele de consultanta.

Nr crt

REFERINTE

ACTIVITATI DE ASIGURARE

ACTIVITATI DE CONSULTANTA

Autoritate si responsabilitate

Carta auditului intern

Termenii angajamentului sau obiectivele misiunii

Scopul muncii

De regula se analizeaza pentru ansamblul entitatii si este inclus in Carta auditului intern

Este limitata la o anumita activitate/program/functie/proces sau o activitate de reorganizare

Fixarea obiectivelor

Echipa de auditori interni si seful compartimentului de audit intern cu avizarea managementului

Obiectivele sunt stabilite de managementul general, cu contributia sefului compartimentului de audit intern, sau numai de acesta.

Natura muncii

Trebuie sa fie independenta ca sa-si formeze o viziune impartiala asupra functionalitatii sistemului de control intern

Presupune o solutie utila care poate include dezvoltarea sau flexibilizarea sistemului de control intern si adauga valoare managementului si/sau organizatiei.

Raportarea

Rezultatele se raporteaza catre managementul de varf si Comitetul de audit

Rezultatele se raporteaza managementului de varf, iar daca se identifica riscuri majore sau probleme privind controlul intern se raporteaza si Comitetului de audit

Tabelul 7.2. - Paralela intre activitatile de asigurare si cele de consultanta

Din aceasta prezentare rezulta ca munca de consultanta/consiliere poate fi o extindere naturala a activitatii de asigurare si faptul ca cele doua categorii de servicii pot sa interactioneze reciproc sau sa fie complementare.Glosarul din Standardele Internationale de Practica Profesionala a Auditului Intern Apendix 1.3, pag.38

OMFP nr. 1.702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere, Monitorul Oficial 154/2006.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Etapele strategiei de pret
Structura si elementele conceptuale ale pietei de capital
Inceputurile si dezvoltarea pietei de capital din Romania
Calculul costurilor unitare fizice si orare
Analiza indicatorilor valorici ai productiei
Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE)
Analiza activitatii societatii TECH
Limitele si inconsecventele teoriei marginalisteTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu