Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
DOSAR DE PRACTICA Tranzactii economice internationale SC. Transilvania Production S.R.L.

DOSAR DE PRACTICA Tranzactii economice internationale SC. Transilvania Production S.R.L.


Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Dosar de Practica

Tranzactii economice internationale

SC. Transilvania Production S.R.L.

1. Caracterizarea generala a activitatii firmei

S.C. Transilvania Production S.R.L. este o companie romaneasca cu capital privat situata in localitatea Campeni, Judetul Alba, judet cu o mare suprafata de padure care ofera astfel materia prima necesara fabricarii de mobila, fiind fondata in 1992. Obiectul de activitate principal al companiei este producerea si exportul de mobilier din lemn masiv (de esenta moale). 

In prezent compania are un numar de 120 de angajati.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate al societatii este urmatorul:

a) comercializarea de marfuri industriale, mobila si articole din lemn, casute de vacanta din lemn, artizanat in comert cu amanuntul si en-gros.

b) producerea si desfacerea de masa lemnoasa, mobilier si articole din lemn, cherestea de rasinoase si diverse specii si esente tari indigene si din import, produse din metale comune, artizanat.

c) activitatea de import-export pentru toate produsele si serviciile din obiectul de activitate.

Capitalul social al societatii este fixat la suma de 10,5 lei, constituiti in numerar, in 21 parti sociale a cate 0,5 lei fiecare. Capitalul social este impartit intre 3 asociati care detin fiecare cate 7 parti sociale a cate 0,5 lei fiecare - 3,5 lei

Productia companiei este destinata exportului in tarile UE (Franta, Germania, Italia) pentru care sunt produse o gama variata de modele de mobila. Aceste modele pot fi vazute pe site-ul societatii (https://www.transilvaniaproduction.ro) si cateva dintre ele in cele ce urmeaza. Toate modele sunt realizate din lemn masiv si produse conform cererilor clientilor: nefinisate (nelacuite) sau finisate cu lacuri lichide sau solide sau alte lacuri ecologice in culorile cerute de client.

Mobila poate fi de asemenea produsa cu materiale exclusive conform modelelor din colectia clientului. Compania detine echipamente tehnice care permit reproducerea oricarui model din lemn masiv.

Ca rezultat a dezvoltarii companiei, cresterea activitatii si a diversitatii modelelor realizate, S.C. Transilvania Production S.R.L. cauta noi clienti de pe piata internationala.

Oferta companiei se adreseaza importatorilor si distribuitorilor de mobila din Europa si din intreaga lume, magazinelor de mobila sau vanzatorilor en-gros. La cerere, societatea poate oferi toate informatiile necesare (pretul produselor, termenele de livrare, facilitati de transport). Compania este dispusa la orice noi propuneri venite din partea partenerilor.

2. Prezentarea specificului organizarii tranzactiilor economice internationale

In cadrul firmei exista un compartiment (birou) cu atributii specifice pietei externe. Printre rolurile acestuia se pot numara: intocmirea contractelor economice de livrare, raspunderea de realizarea contractelor economice de livrare la termen pentru fiecare beneficiar extern, cantitativ si calitativ, asigurarea respectarii stricte a disciplinei contractuale, tine evidenta obligatiilor contractuale pentru export, urmareste introducerea in fabricatie a comenzilor conform contractelor incheiate la export, asigura pregatirea loturilor de export, obtinerea mijloacelor de transport si expediere, informeaza operativ conducerea asupra desfasurarii activitatii de export.

Informarea asupra pietei externe si contractarea partenerilor se realizeaza cu ajutorul internetului (prin cautarea de potentiali parteneri pe diferite site-uri si totodata firma dispune de un site propriu unde potentialii parteneri si clienti se pot informa despre produsele firmei) si prin targuri si expozitii de mobila interne si internationale (Targul International de Mobila de la Bucuresti, Milano, Koln, Paris). Atragerea partenerilor se face cu ajutorul unei persoane autorizate din cadrul firmei care are rolul de-a face publicitate prin prezentarea produselor cu ajutorul pliantelor.

Corespondenta comerciala externa este receptionata/elaborata si urmarita cu ajutorul secretarei, acesta aratand-o directorului comercial si administratorilor.

Negocierea afacerilor internationale se face cu ajutorul administratorului, aratand faptul ca produsele sunt din lemn masiv de esenta moale care poate fi natur, lacuit sau vopsit.


Am anexat (Anexa 1) acestui dosar contractul nr. 6 din 10.05.2006, contract de export intre S.C. Transilvania Production S.R.L. (vanzator) si Littoral Bureaux France (cumparator). Conditia de livrare a acestui contract este FRANCO DEPOZITUL FURNIZORULUI, iar modalitatea de transport este cea auto. Locul incarcarii marfii este sediul furnizorului si locul descarcarii este sediul beneficiarului. Controlul calitativ cade in sarcina furnizorului si a beneficiarului. Conditia de plata este Dispozitia de Plata Valutara Externa (D.P.V.E.), iar asigurarea marfii cade in sarcina transportatorului. Livrarea marfii (mobilierului din lemn de rasinoase) se face in conditiile si tipul specificat de beneficiar in comanda.

Contractul contine 8 conditii generale de vanzare:

- Prima clauza numita "Productie, livrare, calitate" contine conditii privind productia (care va fi numai pe baza mostrelor omologate de cumparator), livrarea (se efectueaza la data documentului de transport), controlul calitativ si cantitativ (care este facut la locul de livrare al vanzatorului) si bineinteles o toleranta la cantitate admisa (de +5%).

- Cea de-a doua clauza "Modificarea termenului de livrare" contine conditiile care amana termenul de livrare (astfel acest termen poate fi modificat din cauza cumparatorului care intarzie in transmiterea specificatiei contractuale).

- "Valuta" cea de-a treia conditie a contractului de export se refera la moneda de contract (in acest caz este vorba de euro).

- "Consolidarea pretului" prin aceasta conditie se stabilesc tehnicile contractuale de prevenire si diminuare a riscului valutar (in acest contract s-a ales ca si tehnica contractuala clauza valutara simpla)

- conditia a cincia numita "Reclamatii" are ca scop stabilirea termenelor de reclamatii in caz de nelivrare. Aceste reclamatii trebuie insotite cu dovezi autorizate si de mostre.

- "Forta majora" este conditia in care partile isi notifica reciproc aparitia si incetarea cazurilor de forta majora.

- in conditia "Arbitraj" se specifica sub ce lege este guvernat contractul (Contractul nr. 6 din 10.05.2007 este guvernat de legea romana).

- "Alte clauze" ultima conditie in care se exprima modalitatea de livrare si plata conform uzantelor internationale (in acest caz acestea se inteleg in conformitate cu INCOTERMS -1990 si respectiv cu U.C.P. 1983 si U.C.P. 1993 - Publicatiile nr. 400, 500 si 511 ale Camerei Internationale de Comert).

Firma avand specificul de productie, nu este autorizata sa faca transport intercomunitar si international, aceasta foloseste o firma specializeaza in transport (S.C. Vargas S.R.L. Zlatna) care face intermedierea intre S.C. Transilvania Production S.R.L. si Littoral Bureaux.

Am anexat dosarului (anexa 4) scrisoarea de transport international CMR prin care se dovedeste ca marfa a fost expediata de furnizor, a fost transportata de transportator si a fost livrata beneficiarului, dovada constand in semnaturile si stampilele partilor participante.

3. Mecanismele utilizate pentru stingerea obligatiilor valutare fata de furnizori/incasarea creantelor externe

Datorita faptului ca societatea este exportatoare de mobila, acesta doar incaseaza creante externe. Mecanismul prin care se incaseaza creantele externe este ordinul de plata.

In contractul de export nr. din 10.05.2006, conditia de plata este Dispozitia de Plata Valutara Externa, document pe baza caruia se vor derula platile valutare de catre bancile comerciale romane si straine autorizate.

In factura externa nr. 1203, se specifica faptul ca importatorul va face plata prin swift bancar. Astfel prin instructiunea de plata "spot" - decontarea se realizeaza in cateva zile lucratoare. Mecanismul prin care se face plata cu ajutorul swift-ului bancar este urmatorul:

S.C. Transilvania S.R.L. are un cont deschis la Banca Comerciala Romana, Filiala Campeni. In cazul in care primeste bani, acesta trebuie sa prezinte documentele de identificare, iar societatea Littoral Bureaux cea care transmite banii trebuie sa intocmeasca Dispozitia de Plata Externa, la care ataseaza documente justificative.

Pentru completarea ordinului de plata valutar, sunt necesare datele care sunt inscrise in factura externa: Codul IBAN al societatii beneficiare: RO87RNCB 0008 0211 8309 0002, Denumire societate: S.C. Transilvania Production S.R.L, Adresa beneficiarului: Campeni, Alba, Romania

Schema prin care s-a derulat exportul de mobila si incasarea creantei externe de SC Transilvania Production S.R.L. poate fi schitata in felul urmator:

Am anexat (Anexa 5) acestui dosar un extras de cont din data 05.07.2007. In acest extras se poate observa ca titularul acestui cont este S.C. Transilvania Production S.R.L., iar valuta in care s-a facut plata este euro. Ordonatorul (persoana juridica din dispozitia si in contul careia banca comerciala efectueaza o operatiune bancara) este o societate din Franta (SARL STRACOM).

Societatea nu foloseste titluri de credit (cambii sau bilete la ordin).

4. Principalele metode utilizate pentru protectia impotriva riscurilor specifice tranzactiilor internationale

Printre metodele utilizate de S.C. Transilvania Production S.R.L. pentru protectia impotriva riscurilor specifice tranzactiilor internationale se numara alegerea valutei incasarii, sincronizarea incasarilor, relatia firmei cu piata valutara nationala si clauze contractuale.

Alegerea valutei contractului nr. 6 din 10.05.2006 s-a facut prin faptul ca partenerul firmei este din Franta o tara din Uniunea Europeana, iar moneda Uniunii este euro. Astfel s-a ales moneda contractului a fii moneda tarii partenerului.

Societatea are o strategie de sincronizarea platilor cu incasarile, astfel incat incasarea facturilor pentru exportul extern sa coincida cu plata facturilor pentru importul de materii prime si materiale si plata salariilor angajatilor.

Contractele pe care societatea le face sunt guvernate de legea romana. Arbitrajul, daca rezolvarea amiabila nu este posibila, se va tine la Comisia de Arbitraj a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

Cumpararea/vinderea valutei se face la Bursa prin Banca Comerciala Romana Filiala Campeni, la pretul valutar stabilit in ziua respectiva.

Atat vanzatorul cat si cumparatorul vor garanta impotriva evictiunii (nu vor incalca drepturile de proprietate ale altei parti asupra marcii de fabrica de comert, desenului, imprimeului, etichetei, ambalajului, etc.).

Societatea foloseste in contractele internationale clauza valutara simpla prin alegerea monedei etalon de care se leaga moneda contractului. Astfel pretul unitar si suma de plata scadenta vor fi sub rezerva fluctuatiei pe piata internationala a pretului la materia prima de baza conform procedurii internationale de calcul.

Dosarului am anexat (anexa 2) o factura externa nr. 1203 si o factura interna nr. ABTRP 1069 care sunt legate de contractul anexat. Atat pe factura interna cat si pe cea externa se pot observa produsele care au facut obiectul contractului. In factura se poate vedea care este totalul facturii in EUR si cursul zilei cand s-a facut factura. In contabilitatea S.C. Transilvania Production S.R.L. schimbarea EUR in RON ar arata astfel:

Incasarea valutei conform celor 2 facturi

36.618,60 EUR

Transfer EUR in RON (1 EUR=3,3363 RON)

122.170,60 RON

5. Eficienta afacerilor economice internationale

S.C. Transilvania Production S.R.L. evalueaza eficienta economica a afacerilor externe pe produs, pe parteneri si in plan valutar.

Astfel, eficienta economica pe produs se evalueaza in functie de numarul total de produse oferite de societate si numarul de produse cerute de parteneri si clienti. In ultimul an societatea a oferit spre vanzare un numar de 345 de modele de mobila, incepand de la paturi, scaune, mese si terminand cu dulapuri, vitrine si birouri. Dintre aceste modele au fost cerute un numar de 279 modele. In plus au fost realizate la comanda clientilor inca un numar de 43 de modele noi. In general societatea nu creeaza decat un stoc minim, pentru ca in orice moment sa se poata acoperi o potentiala cerere. Restul productiei se livreaza la beneficiari si nu se tine pe stoc, rulajul avand loc la circa o luna, o luna si jumatate.

Eficienta economica a afacerilor externe pe parteneri a afacerii se evalueaza prin numarul total de cereri de pliante (pretul produselor, termenele de livrare, etc.) si numarul total de parteneri cu care firma si-a consolidat relatiile. De cand si-a inceput activitatea, societatea a participat la targurile si expozitiile internationale de mobila in cautarea de parteneri fermi si viitori. In prezent societatea are numerosi parteneri, iar numarul acestora este in continua crestere.

In plan valutar, evaluarea eficientei economice a afacerilor externe se face pe baza contractelor internationale. La fiecare contract se alege moneda de contract (in general euro). La schimbarea sumei incasate din moneda de contract in moneda nationala se determina diferente de curs valutar dintre momentul incheierii contractului si momentul incasarii sumei, rezultand astfel ori pierderi din curs valutar ori venituri din curs valutar.

In factura anexata este inscrisa suma in euro de 36.618,60 si cursul valutar la data (17.04.2007) cand s-a intocmit factura de 1EUR=3,3363 RON. Avand in vedere ca incasarea sumei s-a facut la o data ulterioara intocmirii facturii, de exemplu la o luna (17.05.2007), cursul valutar a fost de 1EUR=3,2395, datorita aprecierii RON societatea a inregistrat o pierdere din diferente de curs valutar. In contabilitatea societatii, acest lucru s-ar reflecta in urmatorul mod:

122.170,60 RON

118.625,95 RON

3.544,65 RON

Datorita faptului ca societatea are ca obiect de activitatea exportul extern de mobila (produs finit), iar importul de materii prime si materiale este intern, aceasta nu poate calcula indicatorii rentabilitatii exportului si importului cum ar fi: raportul de schimb brut si net, indicele puterii de cumparare a exportului, indicele gradului de acoperire a importului prin export , etc.. In schimb poate calcula aportul net in valuta. Pentru factura externa anexata in dosar valoarea externa (incasarile in valuta) este 36.618,60 EUR, iar cheltuielile materiale (bunurile importate si sursele interne) au fost de 15.013,35 EUR. Atunci aportul net in valuta pentru exportul inregistrat in factura externa 1203 a fost de 21.605,25 EUR.

Pe langa toate acestea, eficienta economica a societatii se poate evalua prin profitul acesteia, cifra de afaceri, numarul de produse vandute.

Societatea nu dispune de programe interne de masuri pentru cresterea eficientei afacerilor externe deoarece in prezent este o societate profitabila, dar pentru viitor, s-ar putea ca in conditiile date de schimbarea permanenta a conjuncturii pietei, sa aiba nevoie de un astfel de program. 

6. Anexe

Dosarului am anexat un numar de 5 documente:

un contract de export (nr. 6 din 10.05.2006)

o factura externa (nr. 1203) si o factura interna (nr. AB TRP 1069)

o specificatie la factura externa nr. 1203 din 17.04.2007 (proforma cu mentiunile particulare pentru export)

scrisoarea de transport international (CMR), din data 21.04.2007

un extras de cont din data 05.07.2007

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.