Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Decizia de inlocuire (nivel avansat) a unui utilaj - cheltuieli

Decizia de inlocuire (nivel avansat) a unui utilaj - cheltuieli


Decizia de inlocuire (nivel avansat) a unui utilaj - cheltuieli

Intreprinderile pot fi in situatia de a decide data la care le-ar conveni sa inlocuiasca un utilaj vechi cu unul nou. Inlocuirea se impune atunci cand costurile anuale ale noului utilaj sunt inferioare celor ale vechiului utilaj.

Exemplu: Consideram situatia unei intreprinderi care trebuie sa decida daca inlocuieste sau nu un utilaj aflat in functiune. Societatea nu plateste impozit. Costul de achizitie al utilajului nou este de 9.000 u.m.; noul utilaj necesita cheltuieli de intretinere de 1.000 u.m. pe an timp de 8 ani. La finele celor 8 ani poate fi vandut cu 2.000 u.m.Vechiul utilaj ocazioneaza cheltuieli de intretinere in crestere, in timp ce valoarea de revanzare se diminueaza, dupa cum rezulta din tabelul urmator:

Anul (sf. anului)

Cheltuieli de intretinere

Valoarea de revanzare

0

0

4.000 u.m.

1

1.000 u.m.

2.500 u.m.

2

2.000 u.m.

1.500 u.m.

3

3.000 u.m.

1.000 u.m.

4

4.000 u.m.

0


Utilajul vechi poate fi vandut cu 4.000 u.m. imediat. Daca va fi vandut peste un an, pretul sau de vanzare nu va fi decat de 2.500 u.m. si necesita 1.000 u.m. cheltuieli de intretinere in decurs de un an. Utilajul poate fi utilizat inca 4 ani, dar la finele celui de-al patrulea an, valoarea sa de revanzare va fi nula.

Considerand o rata de actualizare de 15%, cand va trebui inlocuit utilajul?

Vom compara costul anual al noului utilaj cu cel al utilajului vechi; costul anual al noului utilaj este costul anual echivalent.

Costul anual echivalent al noului utilaj

Valoarea actuala a costurilor pentru noul utilaj este:

VA = 9.000 + 1000/1,15 + 1000/(1,15)2 + …+ 1000/(1,15)8 - 2000/(1,15)8 = 12.833 u.m.

Valoarea de revanzare a utilajului de 2000 u.m. reprezinta o intrare de lichiditati; ea este luata in calcul cu semnul minus intrucat reduce costul cu noul utilaj.

CAE pentru utilajul nou este de 2.860 u.m.

Acest calcul ne arata ca achizitia noului utilaj este echivalenta, din punct de vedere financiar, cu inchirierea utilajului pentru o suma de 2.860 u.m. pe an.

Costul mentinerii in functiune a vechiului utilaj o perioada de un an

Implicatiile mentinerii in functiune a vechiului utilaj inca un an sunt:

- se platesc cheltuieli de intretinere in suma de 1.000 u.m.;

- se pierde oportunitatea revanzarii in prezent cu 4.000 u.m. (cost de 4.000 u.m.);

- ar putea fi vandut dupa un an cu 2.500 u.m.

Se calculeaza valoarea actuala a costului mentinerii in functiune a vechiului utilaj inca un an:

VA = 4000 + 1000/1,15 – 2500/1,15 = 2.696 u.m.

Obs: Valoarea de revanzare de 2.500 u.m. reprezinta o intrare de lichiditati; aceasta figureaza in ecuatie cu semnul minus in masura in care reduce costul de mentinere in serviciu a vechiului utilaj.

Analiza deciziei de inlocuire a vechiului utilaj este mai facila daca exprimam fluxurile de lichiditati in valoarea lor viitoare peste un an: 2.696 Χ 1,15 = 3.100 u.m. In alti termeni, costul rezultand din mentinerea in functiune a vechiului utilaj este echivalent cu o plata de 3.100 u.m. la finele anului.

Comparatie

Daca optam pentru inlocuirea utilajului imediat, cheltuielile anuale vor ajunge la 2.860 u.m. incepand cu finele primului an. Aceste cheltuieli vor fi ocazionate in fiecare an daca inlocuim utilajul in orice moment:


Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4


Cheltuieli rezultand din inlocuirea utilajului la momentul 0

2.860 u.m.

2.860 u.m.

2.860 u.m.

2.860 u.m.Daca mentinem in functiune vechiul utilaj inca un an, adica il inlocuim dupa un an, cheltuielile se vor ridica la 3.100 u.m., platibile la finele primului an. Dupa inlocuire, cheltuielile anuale vor fi de 2.860 u.m.


Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4


Cheltuieli rezultand din mentinerea in functiune a vechiului utilaj inca un an si inlocuirea acestuia la finele anului 1

3.100 u.m.

2.860 u.m.

2.860 u.m.

2.860 u.m.Alegerea este evidenta: societatea va trebui sa inlocuiasca imediat utilajul, cu scopul de a minimiza cheltuielile pe termen de un an.

Obs: Se impune un avertisment: este posibil ca nivelul costurilor de intretinere din primul an sa fie mai ridicat pentru a determina diminuarea acestora in viitor (spre ex. o reparatie capitala), iar decizia de inlocuire imediata a utilajului sa fie prematura. De aceea vom determina costurile mentinerii in functiune a vechiului utilaj si pentru anii urmatori.

Costurile mentinerii vechiului utilaj in functiune pentru al doilea an:

VA a costurilor la data 1 = 2.500 2.000/1,15 – 15.00/1,15 = 2.935 u.m.

Valoarea viitoare a acestor costuri (la finele anului 2) este egala cu 3.375 u.m. (2.935Χ1,15)

Costurile rezultand din mentinerea in functiune a utilajului in al treilea si al patrulea an sunt, de asemenea, superioare costului anual echivalent rezultand din achizitia noului utilaj. Deci decizia de inlocuire imediata a utilajului ramane in toate cazurile valabila.

In exemplul nostru am analizat o situatie in care cu vechiul sau cu noul utilaj se obtin aceleasi venituri. Intrucat veniturile nu sunt afectate de alegerea utilajului, acestea nu sunt luate in calcul. Aceasta situatie se intalneste adesea si in realitate. Spre exemplu, decizia de a inlocui sistemul se incalzire cu un sistem de climatizare pare sa nu afecteze veniturile unei intreprinderi. Daca se constata o crestere a veniturilor in cazul folosirii noului utilaj, vor fi luate in calcul veniturile aditionale.

Importanta modelului prezentat: aplicarea acestuia in practica este des intalnita deoarece orice utilaj trebuie inlocuit.APLICATII REZOLVATE


Aplicatia 1. O societate comerciala analizeaza eficienta inlocuirii unui utilaj, achizitionat in urma cu un an, cu un utilaj nou, in vederea realizarii unei economii de energie electrica. Caracteristicile investitiei sunt:

- pretul utilajului nou = 2.000 u.m.; se amortizeaza liniar in 5 ani; valoarea reziduala este nula;

- economii la costuri = 800 u.m. pe an (rezulta ∆EBE = 800 u.m.);

- utilajul vechi a fost cumparat in urma cu un an la pretul de 1.500 u.m., este amortizat liniar in 5 ani si poate fi vandut in prezent cu 1.000 u.m.;

- NFRE nu se modifica.

Tinand cont de o cota de impunere (t) a profitului si a castigurilor/pierderilor din vanzarea de active imobilizate de 20%, care este “valoarea” pentru intreprindere a noului utilaj ce urmeaza a fi achizitionat, daca rata de rentabilitate ceruta pentru acest tip de investitii este de 12%.

Se calculeaza VAN. In acest scop, se elaboreaza situatia fluxurilor de numerar previzionale.


Analiza fluxurilor de numerar – in u.m.


Indicatorul

Anul

0

1

2

3

4

5

Plati pentru achizitia noului utilaj

- 2.000


Incasari din vanzarea vechiului utilaj

1.000


∆ Impozit aferent rezultatului din vanzarea utilajului vechi

40


∆EBE Χ (1 – t)


640

640

640

640

640

Amortizarea vechiului utilaj – nu se mai include in costuri


300

300

300

300


Amortizarea noului utilaj – se va include in costuri incepand cu anul 1


- 400

- 400

- 400

- 400

- 400

Economia fiscala aferenta amortizarii


20

20

20

20

80

Fluxuri de trezorerie dupa impozitare

- 960

660

660

660

660

720

Coeficientul de actualizare = 1/(1+0,12)i

1,0000

0,8929

0,7972

0,7118

0,6355

0,5674

Fluxuri de trezorerie actualizate

- 960

589

526

470

419

408VAN(12%)= − 960 + 589 + 526 + 470 + 419 + 408 = 1.452 u.m.Aplicatia 2. Guano-SA analizeaza un proiect de dezvoltare a productiei de ingrasaminte biologice pentru gradina. Investitia pentru constructia uzinei si achizitia de utilaje este estimata la 10 milioane de euro. Aceste echipamente pot fi revandute in anul 7 la o valoare estimata de 1,949 milioane euro, reprezentand valoarea reziduala a uzinei. Costul de oportunitate al acestui tip de investitie este de 20%.

Tabelul 1. Previziunile initiale – in mii euro

Indicatorul

Anul

0

1

2

3

4

5

6

7

Investitia in active imob.

10.000- 1.949

Investitia in NFR


550

1.289

3.261

4.890

3.583

2.002

0

Venituri din exploatare


523

12.887

32.610

48.901

35.834

19.717

0

Cheltuieli de exploatare platibile


837

7.729

19.552

29.345

21.492

11.830

0

Alte cheltuieli platibile**

4.000

2.200

1.210

1.331

1.464

1.611

1.772


Amortizare


1.583

1.583

1.583

1.583

1.583

1.583


Rezultatul inainte de impozitare

- 4.000

- 4.097

2.365

10.144

16.509

11.148

4.532

1.447***

Impozit asupra rezultatului (cota 35%)

- 1.400

- 1.434

828

3.550

5.778

3.902

1.586

506

Rezultatul dupa impozitare

- 2.600

- 2.663

1.583

6.594

10.731

7.246

2.946

941

* Valoarea reziduala

** Cheltuieli platibile legate de inceperea activitatii in cursul anilor 0 si 1; cheltuieli administrative si generale pentru anii 1 – 6.

*** Suma de 1.447 mii euro corespunde castigului din vanzarea activelor imobilizate, impozabil, egal cu diferenta dintre pretul de vanzare de 1.949 mii euro si valoarea neamortizata a acestor active imobilizate de 502 mii euro.


In elaborarea previziunilor s-a tinut cont de efectele inflatiei asupra preturilor si costurilor. Aceste date constituie punctul de plecare pentru estimarea fluxurilor de numerar generate de proiect.

Se determina valoarea actuala neta la o rata de actualizare de 20% si rata interna de rentabilitate pentru proiectul propus.

Fluxurile nete de lichiditati generate de investitie, grupate in fluxuri de investitii, fluxuri de exploatare, valoarea reziduala si fluxuri fiscale, sunt prezentate pentru Guano-SA in tabelul nr.2.

Tabelul 2. Analiza fluxurilor de numerar – in mii euro

Indicatorul

Anul (i)

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri din exploatare


523

12.887

32.610

48.901

35.834

19.717


Cheltuieli de exploatare platibile


837

7.729

19.552

29.345

21.492

11.830


Alte cheltuieli platibile

4.000

2.200

1.210

1.331

1.464

1.611

1.772


Impozit asupra rezultatului (cota 35%)

- 1.400

- 1.434

828

3.550

5.778

3.902

1.586


Cash flow legat de exploatare dupa impozitare (EBE – IP)

- 2.600

- 1.080

3.120

8.177

12.314

8.829

4.529


∆ NFR


- 550

- 739

- 1.972

- 1.629

1.307

1.581

2.002

Investitia in active imobilizate

- 10.000
Incasari din vz de active imob dupa impozitare
1.443

Fluxuri de trezorerie nete (Fi)

- 12.600

- 1.630

2.381

6.205

10.685

10.136

6.110

3.445

Coeficientul de actualizare = 1/(1+0,2)i

1,0000

0,8333

0,6944

0,5787

0,4823

0,4019

0,3349

0,2791

Valoarea actualizata a fluxurilor de trezorerie la rata de actualizare de 20% = Fi/(1+0,2)i

- 12.600

- 1.358

1.654

3.591

5.153

4.074

2.046

961


Metoda valoarea actuala (actualizata) neta consta in a utiliza costul efectiv de finantare a unui proiect (spre exemplu, o anumita rata a dobanzii r) si a compara fluxurile financiare generate de proiect cu alternativa constand in plasarea capitalului investit la o rata a dobanzii r. Se presupune, de asemenea, ca toate fluxurile generate de proiect in perioada intermediara pot fi replasate la rata  pana la finele proiectului. Se compara deci:

Daca impartind prin (1 + r)n, comparam I0 cu .

Valoarea actuala neta este egala cu diferenta dintre acestea:

.

In acest mod se va afla daca investitia are o valoare actuala globala, adica neta de suma investita, pozitiva. Se vor alege proiectele a caror valoare actuala neta va fi pozitiva si se vor respinge cele avand valoarea actuala neta negativa.

Valoarea actuala neta (VAN) a unei investitii este suma fluxurilor financiare, generate de investitie, actualizate. Aceste fluxuri pot fi negative (iesiri de trezorerie) si pozitive (intrari de trezorerie).

La rata de actualizare de 20%, VAN = 3,521 milioane euro; decizia de realizare a investitiei, in conditiile date, poate fi adoptata: 


Exercitii

1. O firma franceza care produce ambalaje are in vedere lansarea pe piata a unui nou tip de dop ce va permite conservarea vinurilor rare pe o perioada nedefinita. Procedeul industrial pe care se bazeaza proiectul este protejat legal pe o perioada de 4 ani. Durata de viata a proiectului va fi de 4 ani. Acest proiect necesita investitii de 70.000 € in utilaje (amortizate liniar in 5 ani). Societatea nu va mai produce in anul 5 si ia in calcul revanzarea utilajului cu 5.000 €. Daca proiectul se va concretiza, utilajul va fi achizitionat imediat. Un specialist platit cu 36.000 € pe an, care lucreaza o luna pentru proiect in perioada 0, a furnizat urmatoarele elemente:

- Societatea este profitabila in prezent.

- Vanzarile sunt estimate la 200.000 € inca din primul an.

- Cresterea vanzarilor sperata este de 6% pe an, din anul 2 pana in anul 4 inclusiv.

- Pentru a gestiona mai bine acest proiect, societatea va trebui sa cumpere terenuri in Spania, propice culturii de arbori din care se produce materia prima pentru noul produs. Valoarea de piata a terenului este de 200.000 €; terenul se achizitioneaza in perioada 0. Terenul nu se amortizeaza. Considerand ca piata imobiliara ar ramane stabila in aceasta tara in urmatorii 5 ani, intreprinderea va revinde terenul cu 200.000 € in anul 5.

- Costurile variabile ale productiei sunt estimate la 55% din cifra de afaceri.

- O campanie de marketing va fi lansata in anul 1; costurile acesteia se ridica la 10.000 €.

- Nevoia de finantare pe termen scurt reprezinta 30% din cifra de afaceri.

- Inflatia este neglijabila.

- Rata dobanzii fara risc este de 8%.

- Costul capitalului nominal este de 12%.

- Cota de impozit pe societate este de 34%.

- Daca proiectul este lansat, specialistul angajat va mai lucra inca doua luni (in total 3 luni).

a) Calculati fluxurile nete de trezorerie (free cash flows – FCF) si VAN.

b) Decat sa cumpere terenul si sa-l revanda peste 5 ani, directorul are in vedere o inchiriere a terenului in anul 1 pana in anul 4 inclusiv. Care este chiria maxima pe care o poate accepta directorul cu ocazia negocierilor?


2. O rafinarie, cu o productie anuala de 300 milioane litri pe an, trece de la productia de benzina cu plumb la productia de benzina fara plumb. In acest scop, sunt necesare investitii de 400 milioane euro. Noua instalatie are o durata de viata de 25 de ani. Costul real al capitalului (neinfluentat de inflatie) este de 7%. Pentru simplificare, presupunem ca vor ramane constante consumurile de materii prime si costurile de exploatare a instalatiei.

Ignorand fiscalitatea,

- ce cifra de afaceri aditionala trebuie sa realizeze in fiecare an, in intervalul de 25 de ani, pentru a acoperi investitia de 400 milioane euro?

- care va fi incidenta acestei investitii asupra pretului benzinei la pompa?

Dar in situatia impunerii profitului cu 25%, amortizarii liniare a instalatiei si cotei de TVA de 20%?


3. O intreprindere trebuie sa aleaga un utilaj din doua. Cele doua utilaje sunt de conceptie diferita, dar au aceeasi capacitate si executa aceleasi operatii. Costul masinii A este de 15.000 u.m. si are o durata de viata de 3 ani. Costurile de intretinere si functionare se ridica la 5.000 u.m. pe an. A doua masina, B, este un model „economic” care costa 10.000 u.m., dar are durata de functionare de 2 ani si costul de intretinere si functionare anual este de 6.000 u.m. Fluxurile de lichiditati sunt exprimate in termeni reali. Considerand rata de actualizare reala de 6%, care dintre cele doua masini trebuie achizitionata?  Politica de confidentialitate


creeaza.com logo mic.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.