Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
ECONOMIE-GESTIUNE-INTREPRINDERE - PROBLEME

ECONOMIE-GESTIUNE-INTREPRINDERE - PROBLEME


UNIVERSITATEA - "ANDREI SAGUNA" - CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Specialitatea-Finante

Banci/Management Contabilitate Informatica GestiuneDisciplina-ECONOMIE-GESTIUNE- INTREPRINDERE

TEMATICA-ECONOMIE-GESTIUNE-INTREPRINDERE

'' PROBLEME''

1.O societate comerciala,supusa impozitului pe profit realizaeaza in trim.I 2006,urmatorii indicatori financiari:

-venituri totale............60.000 RON-din care:

-productia globala ..80.000 RON

-numar scriptic personal .........45 pers

a)-Determinati productivitatea muncii realizata,aferenta trim.I 2006.

b)-Determinati,care a fost aportul numarului scriptic de personal la realizarea veniturilor totale de exploatare aferent trim.I 2006.

Raspuns corect: a)-1.778 RON/pers;

b)-1.333 RON/pers

Variante de raspuns test:

a)=3950;5375;1.778

b)=8500;4580;1.333

2.O societate comerciala,producatoare de produse industriale,necesare ramurii industriri constructoare de masini,realizeaza in primele 4 luni ale anului 2006,urmatorii indicatori:

-cantitatea de cutite de strung planificate(Qi)..5.000 buc

-pretul unitar al cutitelor(Pi).............850 RON

-productivitatea muncii planificata(Wi).3.000 RON/pers-productivitatea muncii realizata in perioada de baza(W0 ..4.896 RON/pers

Determinati economia relativa de personal(Erp)ptr activitatile desfasurate in cursul anului 2006.

Raspuns correct:-(Erp=Qi x Pi/Wi - Qi x Pi/W0 =1.417 - 868 = 549 pers

Variante de raspuns test=475 ;549

3.O societate a grupului''Alfa''inregistreaza la sectia de SDV-uri urmatorii

indicatori in luna martie 2006:

-productia globala(PG)......89.600 RON

-fondul de timp anual efectiv lucrat de un muncitor(Tef)..176 ore

-coeficientul de indeplinire al normelor(Kin)...1,28

Determinati:-necesarul total de muncitori de baza(Nm)

Raspuns correct-(Nm=PG/Tef x Kin 398 muncitori de baza

Variante raspuns test:-424 ;398

4.Societatea comerciala ''Beta''platitoare de TVA,si-a planificat pentru anul 2006,realizarea unei productii globale,productie marfa si productie neta,cu urmatoarea structura de personal:

-strungari.....14 pers,cu un salariu brut de incadrare de 500 RON

-lacatusi mecanici...9 pers,cu un salariu brut de incadrare de 450 RON

-electricieni.....10 pers,cu un salariu brut de incadrare de 800 RON

-gestionari......2 pers,cu un salariu brut de incadrare de 900 RON

-maistri mecanici..7 pers,cu un salariu brut de incadrare de 1.100 RON

-ingineri.......3 pers,cu un salariu brut de incadrare de 1.400 RON

-sefi sectie......4 pers,cu un salariu brut de incadrare de 2.000 RON

-contabili.....5 pers,cu un salariu brut de incadrare de 700 RON

-economisti....8 pers,cu un salariu brut de incadrare de 950 RON

-directori.....4 pers,cu un salariu brut de incadrare de 2.500 RON

Determinati:a)-numarul scriptic de personal ptr 2006(Ns)

b)-retributia medie lunara planificata(R)

b)-fondul brut de salarii necesar(Fs)ptr anul 2006

Raspuns correct:-a)-66 pers

-b)-11.300

-c)-Fs Ns x R x Nl)=66 x 11.300 x 12=8.949.600 RON

Variante raspuns test:-a 27;43;66;78;63

-b 8.900;3.520;11.300;9.890;10.563

-c 675.432;8.949.600;1.325.790;

5.Societatea comerciala ''Beta''platitoare de TVA,realizeaza in trim.I 2006,urmatoarele operatiuni:

-achizitioneaza 2.000 kg de materii prime la pretul de 3 RON/kg,de la o persoana juridica platitoare de TVA,ptr a fi prelucrate ca produse finite(P);

-achizitioneaza 3.500 kg de fructe la un pret de 5 RON/kg,de la o persoana juridica platitoare de TVA,ptr a fi prelucrate ca produse finite(gem)(C);

-detine un stoc de 3.700 costume de dama,la pretul de 450 RON/buc,fara TVA,sub forma de produse finite si semifabricate preliminate ptr perioada urmatoare(Si)

-din productia obtinuta utilizeaza ptr consumul propriu,produse finite sub forma a 1.000 kg de fructe la pręt de achizitie de 5 RON/kg,si 100 de costume de dama la pretul de 450 RON/buc(Cp)

-stocul de produse finite planificat la sfirsitul perioadei,si destinat tertilor,este format din 960 kg fructe la un pręt de 650 RON/kg si 540 costume dama,la pretul de 450 RON/buc(Ss)

Determinati-volumul total de livrare(desfacere) al societatii in trim I 2006(Lt)

Raspuns correct:-Lt(P+C+Si-Cp-Ss)=(7.000+17.500+1.665.000-50.000-867.000)=772.500 RON

Variante raspuns test:-856.432 ;379.900

6.Trei societati comerciale,prezinta urmatoare situatie la 31.12.2005:

Indicator

Societatea A

Societatea B

Societatea C

Obiect de activitate

Comert cu artico

le imbracaminte

Prod.de

anvelope

Prestari servi

cii coafura

Cantit produse-(qi)

3.650 buc

5.900-buc

1.765-clienti

Cost produse-RON-(ci)

560

180

75

Pretul de prod-RON-(pi)

780

290

80

Ci/1000 RON Pm

718

621

937

Determinati-valoarea indicatorului''cheltuieli/1000-RON-productie marfa (Ci/1000 Pm)

Raspuns correct:-Ci/1000 Pm qixci/qixpi):A=718;B=621;C=937

Variante raspuns test:-A-718 ;346

B-290 ;621

C-498 ;937

7.Societatea comerciala ''Beta''incadrata in categoria ''microintreprinderilor''

inregistreaza in trim.I 2006,urmatoarele venituri si cheltuieli:

Indicator

Suma(RON)

1.Venituri din vinzari de marfuri

180.000

2.Venituri din cedarea de active fixe

2.000

3.Venituri din provizioane

500

4.Venituri din dobinzi

50

5.Venituri din productia de imobilizari corporale

3.500

6.Venituri din diferente de curs valutar

70

7.Cheltuieli cu salarii

3.890

8.Cheltuieli cu chirii si redevente

1.547

9.Cheltuieli cu amortizare

8.946

10.Cheltuieli cu materiale consumabile

4.500

11.Cheltuieli cu achizitie casa de marcat

750

Intocmiti bugetul de venituri si cheltuieli al societatii ptr aceasta perioada

Raspuns correct:

Indicator

Suma(RON)

1.Venituri din exploatare

180.000

2.Venituri financiare

120

3.Venituri exceptionale

6.000

4.Total Venituri

186.120

5.Cheltuieli din exploatare-Total-din care:

19.633

6.cheltuieli materiale

4.500

7.Cheltuieli cu obiecte de inventar

750

8.Cheltuieli cu chirii si redevente


1.547

9.Cheltuieli cu amortizare

8.946

10.Cheltuieli cu munca vie

3.890

11.Cheltuieli financiare

-

12.Cheltuieli exceptionale

13.Total Cheltuieli

14.Profit Brut

166.487

15.Cheltuieli cu impozit pe profit-16%

26.638

16.Profit Net

139.849

Variante raspuns test: RON --

Indicator

Suma

Suma

Suma

1.Venituri din exploatare

180.000

190.000

245.000

 

2.Venituri financiare

120

143

354

 

3.Venituri exceptionale

6.000

504

4.500

 

4.Total Venituri

186.120

190.647

249.854

 

5.Cheltuieli din exploatare-Total-din care:

19.633

19.564

20.765

 

6.cheltuieli materiale

4.500

2.675

454

 

7.Cheltuieli cu obiecte de inventar

750

1.098

765

 

8.Cheltuieli cu chirii si redevente

1.547

2.876

6.908

 

9.Cheltuieli cu amortizare

8.946

12.567

45.098

 

10.Cheltuieli cu munca vie

3.890

1.543

965

 

11.Cheltuieli financiare

-

265

289

 

12.Cheltuieli exceptionale

-

765

563

 

13.Total Cheltuieli

19.633

41.353

75.807

 

14.Profit Brut

166.487

149.294

174.047

 

15.Cheltuieli cu impozit pe profit-16%

26.638

23.887

27.847

 

16.Profit Net

139.849

125.407

146.200

 

8.Societatea comerciala ''Beta''platitoare de TVA-19%,si impozit pe profit-16%,realizeaza la 31.12.2005,urmatorii indicatori financiari:

RON --

Indicator

Simbol

Suma

1.Volum planificat productie marfa-in cost planif

qp1cp1

447.000

2. Volum planificat productie marfa-in pręt prod planif

qp1pp1

488.800

3.Cheltuieli planificate la 1000 RON productie

Cpl

914,8

4. Volum efectiv productie marfa-in cost planif

q1cp1

516.000

5. Volum efectiv productie marfa-in pręt prod planif

q1pp1

564.000

6. Volum efectiv productie marfa-in cost efectiv

q1c1

504.000

7. Volum efectiv productie marfa-in pręt prod efectiv

q1p1

567.000

8.Cheltuieli effective la 100 RON productie

C1

890,4

Determinati urmatorii indicatori:

a)-modificarea structurii prod.marfa planificata=(ACs= q1cp1 / q1pp1 x 1000 - qp1cp1 / / qp1pp1 x 1000)

b)-modificarea preturilor de productie(ACp= q1cp1 / q1p1 x 1000 - q1cp1 / q1pp1 x 1000 )

c)-modificarea costurilor de productie(ACc= q1c1 / q1p1 x 1000 - q1cp1 / q1p1 x 1000)

Raspuns correct:-a 0,4 ron;b)-4,9;c)-21,2

Variante raspuns test:-a ;3,2;0,4

-b ;-4,9;6,7

-c)-21 ;7,3;-8,2

9.Societatea comerciala ''Beta''platitoare de impozit pe profit-16%,realizeaza la 30.04.2006,urmatorii indicatori financiari:

-- mii RON --

P

rd

Prod.

Evaluata

Marfa

In costuri

Prod.

Realiz.la

Marfa

Pręt prod

Beneficiu

De produs

Beneficiu

De produs

Valoarea

marfa

Productiei

realizata

Plan

Efectiv

Plan

Efectiv

Plan

Efectiv

Plan

Efectiv

qp1cp1

q1c1

qp1pp1

q1p1

qp1 (pp1-cp1)

q1(p1-c1)

q1cp1

q1pp1

TO

Determinati-a)-Influenta modificarii structurii de productie[Ars=q1(Pp1-Cp1/q1Cp1 x 100 - qp1(Pp1-Cp1) / qp1Cp1 x 100]

-b)-Influenta modificarii costurilor de productie[Arc=q1(Pp1-C1 /

/ q1C1 x 100 - q1(Pp1-Cp1 / q1Cp1 x 100]

-c)-Influenta modificarii preturilor de productie[Arp=q1(Pp1-C1 /

/ q1C1 x 100 - q1(Pp1-Cp1) / q1C1 x 100]

Raspuns correct:a)-0,17 %

b)+2,82 %

c)+0,28 %

Variante raspuns test a)-5.0%;+2,98%;-0,17%

b)3,90%;-4,21%;+2,82%

c)+0,28%;-5,32%;+12,54%

10.Societatea comerciala ''Beta''platitoare de TVA-19%,si impozit pe profit-16%,realizeaza la 30.04.2006,urmatorii indicatori financiari:

Indicator

Suma(RON)

1.Capital social subscris si varsat(Cs)

9.000

2.Venituri totale impozabile(Vt)

150.000

3.Cheltuieli totale deductibile fiscal(Chd)

95.000

4.Productia evaluateala cost complet de produs(qc)

490.100

5.Productia marfa in pręt de productie(Pm)(qp)

491.310

6.Valoarea medie a fondurilor fixe(Ff)

342.798

7.Soldul mediu al mijloacelor circulante(Mc)

419.749

8.Beneficiul intreprinderii(B)

55.000

Determinati-a)-rata rentabilitatiiin functie de csturile de productie(r=B / qc x 100)

-b)-rata rentabilitatii in functie de preturile de productie[r=B / qp(Pm)]

-c)-rata rentabilitatii in functie de fondurile avansate de intreprindere(r=B / Ff + Mc)

Raspuns correct:a)=11,22%

b)=11,19%

c)=7,21%

Variante raspuns test:a)-5.0%;+2,98%;11,22%

b)3,90%;11,19%;+2,82%

c)+0,28%;-5,32%;7,21%

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.