Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie
Fondurile structurale si de coeziune

Fondurile structurale si de coeziune
FONDURILE STRUCTURALE SI DE COEZIUNE

1.     Baza legala a politicii de dezvoltare regionala

Baza legala a politicii comunitare de dezvoltare regionala este stabilita prin Titlul XVll al Tratatului Uniunii Europene ce defineste obiectivul politicii regionale: “reducerea disparitatilor existente intre nivelele de dezvoltare ale diferitelor regiuni si a ramanerii in urma a regiunilor mai putin dezvoltate sau a insulelor, inclusiv a regiunilor rurale”. Acesteia li se adauga:

 • Regulamentul nr. 1080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
 • Regulamentul nr. 1081/2006 privind Fondul Social European
 • Regulamentul nr. 1082/2006 privind cooperarea teritoriala europeana   
 • Regulamentul nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune
 • Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune

1.1.  Obiectivele politicii de coeziune

Politica de coeziune este finantata din bugetul UE prin 3 instrumente structurale: Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR), Fondul Social European(FSE) si Fondul de Coeziune(FC). Cele trei instrumente financiare finanteaza urmatoarele obiective:[1]

Obiectivul 1. Obiectivul de convergenta.

Vizeaza regiunile NUTS II cu un PIB/Capita mai mic decat 75% din media comunitara. Alocarea financiara pentru acest obiectiv a crescut la aproximativ 81,54%, 251,163 mld. euro din alocarea pentru politica de coeziune.[2] De asemenea sunt eligibile a fi finantate sub acest obiectiv din Fndul de Coeziune, statele membre ale caror PNB/capita este mai mic decat 90% din media comunitara.Obiectivul urmareste accelerarea dezvoltarii economice in regiuni mai putin dezvoltate prin investitii in infrastructura, capitalul uman, inovare si dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere, protejarea mediului.

Obiectivul 2. Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca.

Regiunile care pot beneficia de finantari sub acest obiectiv sunt acelea care nu sunt eligibile pentru a primi fonduri sub obiectivul de convergenta. Acest obiectiv este finantat doar din fondurile structurale, adica din FEDR si FSE. Alocarea financiara este de 15,95% din bugetul politicii de coeziune si insumeaza 49,127 mld.euro pentru perioada financiara 2007-2013. Actiunile care pot fi finantate sub acest obiectiv sunt acelea care privesc dezvoltarea regiunilor competitive, ocuparea fortei de munca prin anticiparea schimbarilor economice si sociale, prin cresterea si imbunatatirea calitatii investitiilor in capitalul uman, inovare si promovarea societatii informationale.[3]


Obiectivul 3. Cooperare teritoriala europeana.

Acest obiectiv urmareste cresterea cooperarii intre regiuni pe trei niveluri: cooperare interregionala – incurajarea schimbului de experienta intre zone din UE, cooperare transfrontaliera – programe comune derulate de regiuni aflate la granite si cooperare transnationala. Alocarea financiara pentru acest obiectiv este de 7,75 mld. Euro, reprezentand 2,52% din fondurile pentru politica de coeziune si este finantat integral din FEDR.


Pentru perioada financiara 2007-2013, cadrul politicii va fi strans legat de indeplinirea obiectivelor inscrise in Agenda de la Lisabona  dar si de Agenda de la Goteborg.[4]
Fig.1 Regiuni eligibilie 2007-2013 – politica de coeziune


Regiuni eligibile sub obiectivul de convergenta

 


Regiuni eligibile sub obiectivul de competitivitate regionala

 


Sursa: Comisia Europeana, 2006


1.2.  Instrumentele financiare ale politicii regionale

Pentru perioada 2007-2013 o treime din bugetul UE (aproximativ 840 miliarde euro) va fi alocat politicii de coeziune care va fi finantata prin trei instrumente financiare:


1.2.1.     Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR)

- Fondul European de Dezvoltare Regionala - destinat reducerii dezechilibrelor intre diferitele regiuni ale UE. Este cel mai important fond structural in termeni de resurse, acordand ajutoare financiare zonelor defavorizate, find astfel un important instrument de corectie a dezechilibrelor regionale. Principiile alocarii acestui fond sunt: concentrarea pe obiective si regiuni (pentru maximizarea efectelor), parteneriatul intre Comisia Europeana, statele membre UE si autoritatile locale si regionale (pentru planificarea si punerea in practica a interventiei structurale), programarea interventiei si aditionalitatea contributiei comunitare (care nu trebuie sa se substituie celei nationale). FEDR trebuie sa contribuie la cresterea coeziunii economice si sociale si reducerea disparitatilor regionale, prin sprijinirea dezvoltarii si ajustarii structurale a economiilor regionale, inclusiv conversia regiunilor aflate in declin industrial si a regiunilor ramase in urma, cooperarii frontaliere, transnationale si interregionale. 

In acest sens, FEDR va sustine prioritatile Comunitatii, in special intarirea competitivitatii si inovarii, crearea de locuri de munca pe termen lung si asigurarea dezvoltarii durabile.
Domenii de finantare:

inovare, cercetare-dezvoltare, antreprenoriat;

creare de noi locuri de munca;

investitii;

turism;

mediu – prevenire accidente ecologice;

infrastructura;

educatie;

asistenta tehnica;

servicii de sprijin pentru afaceri si crearea de fonduri de garantare.


1.2.2.     Fondul Social European(FSE)

- Fondul Social European - principalul instrument al politicii sociale a Uniunii Europene. Prin intermediul sau se acorda sustinere financiara actiunilor de formare si reconversie profesionala ca si celor vizand crearea de noi locuri de munca. FSE trebuie sa contribuie la indeplinirea prioritatilor Comunitatii in ceea ce priveste intarirea coeziunii economice si sociale, a asigurarii unui nivel inalt de ocupare si locuri de munca mai multe si mai bune, prin imbunatatirea oportunitatilor de angajare. Acesta va trebui sa sprijine politicile nationale pentru obtinerea unei ocupari depline a fortei de munca, asigurarea calitatii si productivitatea muncii si promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea accesului la piata muncii a categoriilor dezavantajate si reducerea disparitatilor regionale si nationale.

Domenii de finantare:

Promovarea includerii sociale si a sanselor egale pentru toti;

Dezvoltarea educatiei si a formarii continue;

Promovarea unei forte de munca adaptabile si calificate, sprijinirea inovatiei in organizarea muncii;

Sprijinirea intreprinzatorilor si a crearii de locuri de munca;

Sustinerea potentialului uman in cercetare stiinta si tehnologie;

Imbunatatirea participarii femeilor pe piata muncii. 


1.2.3.     Fondul de Coeziune

- Fondul de Coeziune -contribuie la intarirea coeziunii economice si sociale a Comunitatii, in vederea promovarii unei dezvoltari durabile.

Prin Fondul de coeziune se finanteaza proiecte pentru:

masuri in domeniul mediului cum ar fi surse regenerabile de energie care promoveaza dezvoltarea durabila;

retele trans-europene, in special proiecte de interes european.


2.     FONDURILE STRUCTURALE SI DE COEZIUNE IN ROMANIA

Alocarea financiara pentru Romania 2007-2013

Fondurile structurale si de coeziune


2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Convergenta

830

1.215

1.654

1.997

2.154

2.319

2.489

12.660

Fondul de Coeziune

445

638

858

1.030

1.109

1.192

1.278

6.552

Cooperare teritoriala

60

61

62

64

66

68

70

454

Total

1.335

1.915

2.576

3.092

3.330

3.580

3.837

19.667


Fig3. Pachetul financiar al fondurilor structurale si de coeziune pentru Romania in perioada 2007-2013

Sumele sunt exprimate in milioane de euro


Sursa: Cadrul Strategic National de referinta, varianta de lucru, octombrie 2006

www.fonduri-structurale.ro


2.1.  Cadrul programatic

Documentele strategice de implementare a fondurilor structurale si de coeziune in Romania sunt urmatoarele:

Planul National de Dezvoltare 2007-2013

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013

Programele Operationale

Programele Complement


Cadrul National Strategic de Referinta si Programele Operationale sunt, conform legislatiei comnitare in domeniu, documentele obligatorii pentru statele membre.[5]


Planul National de Dezvoltare a Romaniei pentru perioada financiara 2007-2013 reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
PND reprezinta documentul pe baza caruia au fost elaborate Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (CSNR), reprezentand strategia convenita cu Comisia Europeana pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum si Programele Operationale prin care se vor implementa aceste fonduri.

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a Romaniei, in vederea reducerii cat mai rapide a decalajelor existente fata de UE. Strategia PND 2007-2013 se axeaza atat pe orientarile strategice comunitare privind coeziunea, cat si pe prioritatile Agendei Lisabona si obiectivele de la Göteborg.

PND-ul Romaniei pentru perioada 2007-2013 prevede sase prioritati nationale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013: [6]

1.   Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere

2.   Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport

3.   Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului

4.   Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative

5.   Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol

6.   Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii

Planul National de Dezvoltare a Romaniei reprezinta:

 • Instrument pentru eficientizarea prioritizarii investitiilor publice pentru dezvoltare
 • Creeaza conditiile pentru imbunatatirea managementului cheltuielilor bugetare pe termen mediu, cadru de investitii stabil, vizibil si predictibil
 • Fundamenteaza necesitatile strategice de finantare a caror acoperire se va realiza cu sprijinul UE
 • Instrument util pentru “coordonarea donatorilor” (UE, IFI)

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013[7]

Cadrului Strategic National de Referinta(CSNR) este documentul strategic de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune in Romania. Acest tip de document este elaborat de fiecare stat membru al UE, conform noului acquis privind Politica de Coeziune.

Prin acest document se explica modul in care vor fi implementate Instrumentele Structurale in Romania in perioada 2007-2013..

Scopul principal al CSNR este de a consolida obiectivul strategic al politicilor economice, de coeziune sociala si regionale ale Romaniei, precum si de a stabili legaturile potrivite si corecte cu politicile Comisiei Europene, mai ales cu Strategia de la Lisabona, care sta la baza elaborarii politicilor de dezvoltare economica si de crearea a noi locuri de munca.

CSNR a fost elaborat pe baza Planului National de Dezvoltare (PND) 2007-2013.

CSNR se implementeaza prin Programele Operationale.


Programele Operationale


Programele operationale (PO) sunt instrumentele de management prin care se realizeaza obiectivele CSNR 2007-2013, prin intermediul unor interventii specifice. Romania are elaborate 7 programe operationale sub obiectivul de convergenta:1.     Programul operational dezvoltarea resurselor umane

2.     Programul operational cresterea competitivitatii economice

3.     Programul operational de transport

4.     Programul operational de mediu

5.     Programul operational dezvoltarea capacitatii administrative

6.     Programul operational regional

7.     Programul operational asistenta tehnica

Fiecare program operational este finantat dintr-un singur instrument, exceptia constituind-o programele operationale pe mediu si transport care sunt finantate din FEDR si FC.

PO

Instrument

Competitivitate

FEDR

Dezvoltarea Resurselor Umane

FSE

Infrastructura Transport

FEDR+FC

Protectia mediului

FEDR+FC

Dezvoltare regionala

FEDR

Asistenta tehnica

FEDR

Dezvoltarea capacitatii administrative

FSE

Programele operationale sub obiectivul
Cooperare teritoriala europeana

FEDR

Fig4 : Sursele de finantare pentru programele operationale

Un program operational are urmatoarea structura[8]:

Analiza puncte forte/puncte slabe a situatiei curente

Strategia in domeniu

Ilustrarea prioritatilor identificate in raport cu cele comunitare

Tinte, indicatori

Plan financiar

Prevederi referitoare la implementare

Lista indicativa a proiectelor

Sub obiectivul de cooperare teritoriala europeana, Romania va elabora urmatoarele programe operationale[9]:

 1. Programul operational Ungaria - Romania
 2. Programul operational Romania - Bulgaria
 3. Programul operational Romania - Serbia
 4. Programul operational Romania - Ucraina - Moldova
 5. Programul operational Ungaria - Slovacia - Romania - Ucraina
 6. Programul operational Bazinul Marii Negre
 7. Programul operational Cooperare transnationala in sed-estul Europei
 8. Programul operational Cooperare interregionala 

Programele Complement


Fiecare Program Operational este completat de un Program Complement, documente ce nu sunt supuse aprobarii Comisiei Europene, dar care detaliaza programele operationale cu elemente practice privind proiectele si cheltuielile eligibile, potentialii beneficiari, modurile de decontare, rolul autoritatilor samd.


Programul Complement: este documentul elaborat pentru implementarea strategiei si a axelor prioritare ale Programului Operational. PC contine elemente detaliate ale Programului Operational la nivel de domeniu major de interventie si sunt elaborate de Statele Membre si revizuite, unde este cazul, de Comitetele de Monitorizare, potrivit propunerii din partea AM


Programul Complement reprezinta documentul elaborat de Autoritatea de Management pentru detalierea implementarii domeniilor majore de interventie ale Programului Operational Sectorial sau Regional (art. 2, alin. 7 al HG nr. 497 din 1 aprilie 2004 cu modificarile ulterioare)


Programul Complement (PC) este trimis la Comisia Europeana (CE) pentru informare;

Pentru a urgenta procedurile, PC poate fi inaintat in acelasi timp cu proiectul de Program Operational. Indiferent de situatie, Autoritatea de Management trebuie sa adopte PC cel mai tarziu la trei luni dupa decizia CE de aprobare a unui PO.


Structura programului complement

 1. Introducere; Prima sectiune evidentiaza rolul si importanta Instrumentelor Structurale in sustinerea dezvoltarii Romaniei in perioada 2007-2013 prin intermediul Programului Operational respectiv.
 2. Scurta descriere/trecere in revista a Programului Operational. Reprezinta o analiza succinta a Programului Operational respectiv (disparitati de dezvoltare, puncte slabe si potential de dezvoltare)
 3. Evaluarea ex-ante a Programului Complement;

Evaluarea ex-ante reprezinta un proces interactiv care ofera puncte de vedere si recomandari ale expertilor privind Programul Complement, separat de cele ale specialistilor implicati in planificare. Obiectivul este de a imbunatati si consolida calitatea finala a Programului Complement aflat in elaborare. Evaluarea ex-ante constituie un element-cheie in vederea intelegerii strategiei si alocarii resurselor finale, aratand clar motivatia si scopul care au stat la baza alegerilor.

 1. Descrierea detaliata a domeniilor majore de interventie;

Aceasta sectiune cuprinde:

Descriere(un acccent deosebit se pune pe relatia cu obiectivele generale ale Programului Operational, relatia cu obiectivele specifice ale Programului Operational si relatia cu prioritatile Cadrului Strategic National de Referinta)

Operatiuni orientative(Tipuri de proiecte, tipuri de scheme de grant unde este cazul)

Durata operatiunilor

Clasificarea interventiilor include: tema prioritara, forma de finantare si dimensiune teritoriala.

Folosirea finantarii comune FEDR/FSE (regula specifica fondurilor structurale, detaliata ulterior)

Valoarea finantarii nerambursabile

Valoarea eligibila a proiectului (EURO)

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile din costurile eligibile totale

Contributia minima a solicitantului/beneficiarului

Contributia comunitatii/Uniunii Europene la finantarea nerambursabila

Contributia publica nationala la finantare


Criteriile de eligibilitate si selectie a proiectelor;

Organismele Intermediare:sunt indicate Organismele Intermediare aferente si sunt detaliate responsabilitatile acestora si legaturile lor cu celelalte structuri institutionale

Autoritatea de Plata competenta; Se indica Autoritatea de Plata competenta si se detaliaza responsabilitatile acesteia in legatura cu Programul Operational respectiv si cu celelalte structuri institutionale

Beneficiarii;

Destinatari finali/Aplicanti; Acolo unde este cazul, doar pentru schemele de grant, se detaliaza potentialii destinatari finali/aplicanti

Planul financiar


Buget total (EURO)

Contributia Comunitatii/Uniunii Europene (FEDR/FSE/FC) – EURO

Contributie nationala – EURO

Publica

Privata

Indicatori de monitorizare si evaluare

Teme orizontale

Ajutorul de stat. Se detaliaza, acolo unde va fi cazul, in ce masura finantarea europeana a potentialelor operatiuni respecta reglementarile comunitare si nationale in domeniul ajutorului de stat.

 1. Programare financiara; alocarile financiare ale Programului Operational in general, pe fiecare Axa Prioritara si pe fiecare domeniu major de interventie.
 2. Sistem de implementare. Aceasta sectiune cuprinde:

Managementul

Principii de aplicare, selectie si evaluare a proiectelor

Mecanisme de asigurare a cofinantarii

Indicatori (sinteza indicatorilor de monitorizare si evaluare de la nivelul fiecarui DMI

Plan de promovare;

Proceduri de modificare a PC.

 1. Anexe. Vor include tabele indicatori, profiluri, analize SWOT, glosare de termeni, masuri referitoare la ajutorul de stat, scheme de implementare, harti etc.

Programele complement in varianta actuala se pot descarca de pe site-urile autoritatilor de Management sau de pe portalul www.fonduri-structurale.ro


2.2.  Cadrul institutional


Responsabilitatea principala pentru coordonarea, implementarea si controlul interventiilor, conform principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii revine statului membru, adica Romaniei.[10]


Hotararea de Guvern nr 497/2004 desemneaza institutiile care coordoneaza implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare, precum si misiunile incredintate fiecareia. Astfel,

Ministerul Finantelor Publice este stabilit ca Autoritate de Management pentru Cadrul de sprijin comunitar, avand responsabilitatea coordonarii implementarii asistentei comunitare prin fondurile structurale.

Ministerul Integrarii Europene este desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul operational regional, avand responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate acestui program.

Ministerul Economiei si Comertului va fi Autoritatea de Management pentru Programul operational/sectorial pentru cresterea competitivitatii economice, avand responsabilitatea managementului, implementarii si gestionarii asistentei financiare alocate acestui program.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este Autoritate de Management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de transport si energie, avand responsabilitatea managementului, implementarii si gestionarii asistentei financiare alocate acestui program.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu, avand responsabilitatea managementului, implementarii si gestionarii asistentei financiare alocate acestui program.

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Autoritate de Management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, avand responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate acestuia.


De asemenea HG 497/2004  a stabilit[11]:

- Cadrul institutional la nivelul Autoritatilor de Management, Autoritatilor de Plata si Organismelor Intermediare;

- Principalele atributii ale Autoritatii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, Autoritatilor de Management pentru Programele Operationale, Autoritatii de Management pentru Fondul de Coeziune si ale Autoritatilor de Plata, pe baza reglementarilor comunitare;

- Obligatia, pentru toate Autoritatile de Management, Autoritatile de Plata si Organismele Intermediare, de a constitui unitati de audit;

si a fost completata ulterior prin HG nr. 1179/2004. Astfel, la momentul actual cadrul institutional al gestionarii instrumentelor structurale in Romania se prezinta dupa cum urmeaza:Autoritatea Nationala pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ANCIS)

Ministerul Finantelor Publice

Programul Operational

Autoritate de Management

Organisme Intermediare

Cresterea competitivitatii ec.

Ministerul Economiei si Comertului

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici Mijlocii si Cooperatie ;


Ministerul Educatiei si Cercetarii;

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;


Ministerul Economiei si Comertului– Directia Energie;


Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Autoritatea Nationala pentru Turism

Dezvoltarea Resurselor Umane

Ministerul muncii,solidaritatii sociale si familiei

Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca;  Ministerul Educatiei si Cercetarii – Inspectorate scolare judetene

Organisme intermediare regionale

Infrastructura Transport

Ministerul transporturilor, constructiilor si turismului


Protectia mediului

Ministerul Mediului si gospodaririi apelor

Agentii Regionale de Protectia Mediului(8)

Dezvoltare regionala

Ministerul Integrarii Europene

Agentii de Dezvoltare Regionala (8)

Asistenta tehnica

Ministerul Finatelor Publice


Administratie publica/Capacitate adm

Ministerul Administratiei si Internelor


Fig5. Institutii implicate in implementarea programelor operationale

Sursa: www. fonduri-structurale.ro


Autoritatea Nationala pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ANCIS)[12] are urmatoarele responsabilitati:

   Coordoneaza constructia cadrului legislativ, institutional si procedural necesar pentru managementul Fondurilor Structurale si de coeziune ale UE;

sprijina procesul de programare, elaborarea si implementarea a Programelor Operationale din cadrul CSNR, asigurarea coordonarii si coerentei intre programe, precum si intre acestea si Programul National pentru Dezvoltare Rurala si Programul Operational pentru Pescuit.Fig6. Sistemul de implementare al programelor operationale


Sistemul de implementare

Guvernul Romaniei a optat pentru un process de descentralizare in tranzitia de la fondurile de preaderare la cele de post-aderare. Se prevede ca un mecanism mai flexibil, cu roluri si responsabilitati clare ale factorilor cheie implicati, cu mentinerea unei expertize corespunzatoare la fiecare nivel de competenta va conduce la o utilizare mai eficienta a fondurilor europene.[13]

Sistemul de implementare al programelor operationale in Romania cuprinde urmatorii actori.

Comitetul de Monitorizare al PO

Autoritatea de Management

Organisme Intermediare

Autoritatea de Certificare

Autoritatea de Plati

Autoritatea de Audit


Comitetele de Monitorizare a Programelor Operationale

Comitetele de Monitorizare a Programelor (CMP) vor fi infiintate in termen de trei luni de la hotararea de aprobare a Programelor Operationale. CMP-urile vor fi infiintate de statul membru de comun acord cu Autoritatile de Management, dupa consultarea partenerilor. CMP vor avea responsabilitatea de a superviza intreaga coordonare a programelor operationale.[14]


Autoritatile de Management sunt responsabile cu asigurarea unui management si a unei implementari eficiente si corecte a programelor  finantate din Fondurile Structurale.

In conformitate cu prevederile Articolului 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, fiecare Autoritate de Management este responsabila pentru managementul si implementarea eficienta, eficace si corecta a Programului Operational.


Autoritatea de Management are urmatoarele atributii principale[15]:


· coordoneaza armonizarea cadrului institutional si dezvoltarea capacitatii administrative si urmareste consolidarea si extinderea parteneriatelor in procesul de planificare, precum si in toate fazele de implementare a Cadrului de Sprijin Comunitar;

· Sunt responsabile pentru utilizarea eficienta, efectiva si transparenta a fondurilor din Programele Operationale, precum si pentru indeplinirea sarcinilor delegate Organismelor Intermediare;

· Dezvoltarea si promoveaza parteneriatele la nivel central, precum si intre nivelurile central, regional si local, inclusiv parteneriatul public – privat;

· Asigura informarea cetatenilor si mass – media cu privire la rolul Uniunii Europene in derularea programelor si constientizarea potentialilor beneficiari si a organizatiilor profesionale cu privire la oportunitatile generate de implementarea programelor;


Programare, Monitorizare si Evaluare

Programare:

· elaboreaza programele operationale si programele complement, in concordanta cu obiectivele si prioritatile stabilite prin Planul National de Dezvoltare;

· asigura corelarea masurilor din programele operationale sectoriale cu cele din programul operational regional, sub coordonarea Autoritatii de Management a Cadrului Sprijin Comunitar;

Monitorizare:

constituie Comitetul de Monitorizare al programului operational, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitatii si egalitatii de sanse intre femei si barbati; asigura presedintia si secretariatul Comitetului de Monitorizare al Programului Operational;

· elaboreaza si asigura un sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice privind implementarea programelor operationale si evaluarea si monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;

· urmaresc obtinerea rezultatelor generale si a impactului definit prin programele operationale, precum si a celor specifice mentionate prin programele complement;

· elaboreaza si prezinta comitetelor de monitorizare, spre aprobare, rapoartele anuale de implementare si dupa primirea aprobarii acestora le transmit spre aprobare Comisiei Europene;

Evaluarea

· organizeaza evaluarea intermediara a programului operational si informeaza comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia si asupra modalitatilor propuse pentru implementarea recomandarilor Comisiei Europene ca urmare a evaluarii intermediare;

· analizeaza si propun modificari ale programelor operationale si complement si inainteaza comitetelor de monitorizare corespunzatoare, propunerile privind realocarile de fonduri intre masurile si prioritatile din cadrul programelor operationale;

· participa la reuniunile anuale ale Comisiei Europene in vederea examinarii rezultatelor anului precedent;


Implementare

· asigura implementarea programelor operationale in concordanta cu recomandarile Comitetelor de Monitorizare, cu reglementarile Uniunii Europene si cu principiile si politicile comunitare, in special in domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului si egalitatii de sanse intre femei si barbati;

· elaboreaza manuale de implementare si utilizare pentru programele operationale respective;

· sunt responsabile pentru elaborarea criteriilor de selectie si evaluare a proiectelor si aproba proiectele selectate de catre Organismele Intermediare;

· gestioneaza asistenta tehnica alocata Programului Operational;


Management financiar si control

· asigura si raspund pentru corectitudinea operatiunilor finantate prin programele operationale, precum si pentru implementarea masurilor de control intern, in concordanta cu principiile unui management financiar riguros si transparent;

· asigura existenta procedurilor privind pastrarea unei piste de audit corespunzatoare;

· sunt responsabile de indeplinirea verificarilor la fata locului;

· urmaresc si verifica instituirea de catre organismele intermediare care implementeaza masurile din Programele Operationale a un sistem contabil separat, precum si a unui cod de contabilitate adecvat pentru operatiunile finantate;

· furnizeaza informatii privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse in tabelele financiare;

· valideaza si transmit Autoritatii de Plata declaratii de cheltuieli verificate si cereri de finantare;

· transmit Autoritatii de Plata, rapoarte privind recuperarea sumelor necuvenite, precum si a celor neutilizate;

· efectueaza corectiile financiare;.


Organismele Intermediare


Atributiile OI-urilor sunt delegate de catre Autoritatile de Management si /sau Autoritati de Plata la Organismele Intermediare vor fi realizate pe baza contractuala.

Autoritatile de Management si/sau Autoritatile de Plata raman responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor delegate si pentru efectivitatea si eficienta operatiunilor finantate din fondurile structurale.


In principiu, organismele Intermediare au ca atributie principala gestionarea prioritatilor si domeniilor de interventie din Programele Operationale. Delegarea de atributii de la Autoritatile de Management si / sau de Plata la Organismele Intermediare va lua in considerare caracterul regional de implementare al programului respectiv, capacitatea efectiva si experienta Organismelor Intermediare, precum si capacitatea de co-finantare a Organismului Intermediar.  In cazul delegarii de sarcini, atat de catre Autoritatea de management, cat si de catre Autoritatea de Plata, catre acelasi Organism Intermediar, in cadrul acestuia, va fi asigurata separarea clara a functiilor de management de cele de plata.[16]


Autoritatea de Audit

In calitate de Autoritate de Audit pentru toate Programele Operationale a fost desemnat un organism asociat Curtii de Conturi, in conformitate cu cerintele Articolului 59 a Regulamentului nr. 1083/2006.

Autoritatea de Audit este independenta din punct de vedere operational fata de Autoritatile de Management, Autoritatea de Certificare si Autoritatea de Plati.


Autoritatea de certificare

Ministerul Finantelor Publice a fost desemnat sa indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale, fiind responsabil de certificarea declaratiilor de cheltuieli si a cererilor de plata inainte de transmiterea acestora la Comisie, in conformitate cu prevederile Articolului 61 din Regulamentul nr. 1083/2006 privind prevederile generale referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Autoritatea de Certificare functioneaza in cadrul Fondului National, fiind utilizata astfel experienta din perioada de pre-aderare.


Autoritatea de plata

O unitate separata din cadrul Fondului National este desemnata de statul membru pentru a functiona ca Autoritate de Plata, organism responsabil cu primirea tuturor platilor de la Comisia Europeana aferente FEDR, FSE si Fondului de Coeziune, pentru toate Programele Operationale, si cu efectuarea platilor din resursele comunitare catre Beneficiari (plati directe) sau catre Unitatile de Plata din cadrul ministerelor avand rol de Autoritati de Management (plati indirecte).[17] Vezi fig.


Fluxul financiar in cazul fondurilor structurale

Autoritatea de Plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice va efectua plati direct catre Beneficiari pentru POS Transport si POS Mediu.(fig.7) Pentru celelalte Programe Operationale, va fi utilizat sistemul de plati indirecte prin delegare efectuarii platilor de la Ministerul Finantelor Publice catre Unitatile de Plata din cadrul ministerelor(fig.8) avand rol de Autoritati de Management. Acest sistem este descris in fiecare Program Operational.Fig7. Plati directe catre beneficiari – in cazul proiectelor

Fig8. Plati indirecte catre beneficiari – in cazul schemelor de grant


CE – Comisia Europeana

AC – Autoritatea de Certificare

AP – Autoritatea pentru Plati

OI – Organism Intermediar

Procesul de certificare


Exista patru niveluri de certificare in cazul fondurilor structurale.nivel 4 de certificare

Autoritatea de management

 
nivel 3 de certificare
nivel 2 de certificare

Beneficiar

 nivel 1 de certificare


fig9. Cele 4 niveluri ale certificarii in cazul fondurilor structurale si de coeziune


Primul nivel este asigurat de beneficiar care verifica acuratetea, corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor.(evaluarea ex-ante). Beneficiarul depune apoi solicitarea de plata la AM/OI dupa caz impreuna cu documentele justificative.

Al doilea nivel al certificarii este realizat la nivelul Organismelor Intermediare.

Cel de-al treilea nivel este asigurat de Autoritatea de management.

Ultimul nivel de certificare cade in responsabilitatea Autoritatii de certificare din cadrul ministerului Finantelor Publice, care depune catre Comisia Europeana solicitarile de plata intermediare si certificarea acestora de 3 x  pe an precum si solicitarea de plata finala.


Reguli specifice fondurilor structurale si de coeziune


Regula n+3/n+2. Este aplicabila tuturor celor 3 instrumente, FEDR, FSE si FC. Angajamentul(alocarea financiara) pentru anul N trebuie sa fie cheltuita si certificata de catre statele membre pana in anul N+3(N+2) inclusiv. Sumele necheltuite se pierd. Regula se aplica la nivelul PO nu al proiectelor si necesita o monitorizare atenta a cheltuielilor din partea AM si AC pentru a se preveni pierderea banilor.


Aplicarea regulii este difera pentru statele membre. Cele 10 state care au aderat in 2004 impreuna cu Romania si Bulgaria beneficiaza de N+3 in perioada 2007-2010 si N+2 in perioada 2011-2013, in vreme ce celelalte state membre sunt constranse de regula n+2.

Regula flexibilitatii. Acolo unde este posibil este permisa o finantare comuna FEDR/FSE de pana la 10% la nivel de Program Operational.

Regula decontarii. Este una dintre cele mai importante reguli ale finantarilor structurale. Beneficiarul , decontarea cheltuielilor (diferit fata de PHARE; ISPA)

Criteriile pentru alocarea pre-finantarii catre beneficiari – stabilite de AM si MFP

Regula prefinantarii Comisia Europeana acorda o pre-finantare statelor membre, la inceputul perioadei de programare. Nivelul prefinantarii difera in cazul statelor membre, astfel[18]:

7% din FEDR si FSE respectiv 10.5% din FC pentru cele 10 state care au aderat in 2004 + Bulgaria si Romania

5% din FEDR si FSE, respectiv 7,5% din FC pentru restul statelor membre.

Prefinantarea se acorda la nivelul programelor operationale astfel. Pentru POR, finantat integral din FEDR, prefinantarea va reprezenta 8% din alocarea financiara pentru POR pe perioada 2007-2013, impartita pe primii trei ani dupa cum urmeaza: 2% in 2007, 3% in 2008 si 3 % in 2009.[19]

Romania intentioneaza sa foloseasca o parte a fondurilor de prefinantare pentru a prefinanta anumite operatiuni, avand ca beneficiari autoritati publice centrale si locale si ONG-uri. In cazul in care prefinantarea UE nu va fi de ajuns pentru a acoperi necesarul de prefinantare intr-un anumit an, vor fi alocate resurse suplimentare de la bugetul de stat.[20]


Rata de schimb. Comisia Europeana gestioneaza fondurile structurale si de coeziune in euro, alocarile pe programe operationale catre Romania se vor face tot in euro. Romania a decis ca, contractele cu beneficiarii sa fie incheiate in RON iar platile sa fie efectuate tot in RON.[21]

Fondurile structurale si de coeziune primite de la Comisia Europeana vor fi pastrate in conturi din cadrul unor banci comerciale. Resursele nationale publice pentru co-finantare vor fi tinute la nivel central, permitand plata co-finantarii odata cu plata aferenta fondurile UE.[22] Autoritatile locale vor asigura co-finantarea direct.


Conditiile pentru a beneficia de fondurile structurale[23]

Poate fi beneficiar eligibil oricine indeplineste criteriile stabilite in Programul Complement pentru fiecare domeniu major de interventie (Programele Complement trebuie prezentate pe paginile de internet ale ministerelor in care se afla Autoritatile de Management). De asemenea, eligibili sunt si cei care respecta eventuale cerinte specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lansarii „cererii de proiecte'sau in Ghidul Solicitantului. In acelasi timp solicitantul trebuie sa aiba o forma de organizare conforma legislatiei romane si sa fie inregistrat in Romania.

Cum este proiectul eligibil?
- este dezvoltat si implementat pe teritoriul Romaniei;
- se regaseste pe lista operatiunilor eligibile prezentate in Programul Complement, pentru fiecare domeniu major de interventie;
- se adreseaza unei zone sau grup tinta (daca este cazul), asa cum este prezentat in Programul Complement sau in Ghidul Solicitantului;
- durata si valoarea finantarii solicitate se incadreaza in limitele stabilite in „cererea de proiecte';
- respecta politicile si normele comunitare si nationale in ceea ce priveste ajutorul de stat, achizitiile publice, respectiv egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila.

Ce cofinantare trebuie pentru un proiect realizat cu fonduri structurale?
Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si cofinantarea. Cofinantarea poate fi reprezentata si de contributia in natura a beneficiarului, asa cum este prezentata in Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor si in Ghidul Solicitantului.
De asemenea, cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect in parte vor fi stabilite de catre Autoritatile de Management in conformitate cu regulile nationale de eligibilitate. Astfel, in momentul lansarii unei „cereri de proiecte', Autoritatea de Management va face cunoscuta si lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.

Ce hartii sunt necesare pentru depunerea unui proiect?
Documentele necesare depind de tipul de proiect:
* Analiza economico-financiara;

* Analiza de risc;

* Studiul de fezabilitate;

* Proiectul tehnic, acolo unde este cazul;

* Autorizatia de constructie;

* Aviz de mediu;

* Evaluarea strategica de mediu;

* Documente de confirmare a cofinantarii;

* Detalii privind contributia in natura;

* Titlul de proprietate/ Act de concesiune;

* Documente contabile ale firmei;

* Cazierul fiscal al persoanei autorizate sa depuna cererea de finantare si al persoanei responsabile de proiect;

* Adeverinta ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (obtinuta de la Administratia Financiara)


Cum se obtine finantarea?
Pasul 1: Beneficiarii eligibili completeaza cererea de finantare si anexele solicitate de Autoritatea de Management. Exista un model unic de cerere de finantare pentru toate cele trei instrumente structurale, cu anexe diferentiate pe fiecare fond in parte.
Pasul 2: Cererea de finantare este transmisa Organismului Intermediar / Autoritatii de Management.
Pasul 3: Se verifica conformitatea administrativa a cererii de finantare, in conformitate cu procedurile interne ale fiecarei AM.
Pasul 4: Dupa verificarea conformitatii administrative urmeaza verificarea eligibilitatii proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate in Programul Complement si trebuie aprobate de catre Comitetul de Monitorizare.
Pasul 5: Evaluarea tehnica si financiara a proiectului.
Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
Pasul 7: Aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantareBIBLIOGRAFIE


1.  Ghidul Fondurilor Structurale - editat de Camera de Comert

2. Indrumar pentru accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurala – editat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

3. LEGEA nr. 249 din 12 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.

4. ORDONANTA nr. 29 din 31 ianuarie 2007

5. Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006

6. www.finantare.ro - Portalul Surselor de Finantare

7. www.infoeuropa.ro – Delegatia Comisiei Europene in Romania

8. www.mie.ro – Ministerul Integrarii Europene

9. www.mfinante.ro – Ministerul Finantelor Publice

10. www.fonduri-structurale.ro - Portalul fondurilor str[1] COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund

[2] ibidem

[3] ibidem

[4] Potrivit declaratiei de la Lisabona, economia europeana trebuie sa devina pana in 2010 cea mai competitiva economie din lume. Agenda de la Goteborg adauga obiective legate de promovarea protectiei mediului inconjurator si dezvoltarea durabila.

[5] Regulamentul nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune


[6] PND 2007-2013, Ministerul Finantelor Publice

[7] CSNR 2007-2013, Ministerul Finantelor Publice

[8] Regulamentul nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune

[9] Programele operationale sub obiecctivul 3 pot fi descarcate de pe www.fonduri-structurale.ro

[10] Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 privind aspectele generale referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC)

[11]http://anaf.mfinante.ro/wps/PA_1_1_15H/static/amcsc/fond_structural/fonduri_structurale/cadrul_institutional/cadru_institutional.htm

[12] HG nr. 128/2006

[13] POS Mediu, octombrie 2006

[14] Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 privind aspectele generale referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC)

[15] HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004)

[16]http://anaf.mfinante.ro/wps/PA_1_1_15H/static/amcsc/fond_structural/fonduri_structurale/cadrul_institutional/cadru_institutional.htm


[17] CSNR octombrie 2006

[18] Seminar TAIEX, octombrie 2006

[19] ibidem

[20] Cadrul Strategic National de Referinta, octombrie, 2006

[21] ibidem

[22] ibidem

[23] www.mfinante.ro

Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

ANALIZA INDICATORILOR DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Premise ale europenizarii in Romania
Venituri, cheltuieli si performanta financiara
Exemple partea a IV-a “Costuri partiale ”
PROGRAMA ANALITICA a cursului de Statistica social-economica
Open account (contul deschis)
Analiza situatiei generale a cheltuielilor materiale
Actualizarea valorilor in sistemul platilor periodice - lucrare practica

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu