Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Venituri, cheltuieli si performanta financiara

Venituri, cheltuieli si performanta financiara


Venituri, cheltuieli si PERFORMANTA FINANCIARA

introducere

In aceasta sesiune, veti reintalni notiuni deja utilizate in sesiunile anterioare, respectiv cele de cheltuieli si venituri. Cheltuielile diminueaza activul patrimonial, veniturile majoreaza pasivul patrimonial si se regasesc in contul de "Profit si pierdere".

Contabilitatea financiara, oferind o viziune a patrimoniului unei intreprinderi, procedeaza la clasificarea cheltuielilor si veniturilor avand drept criteriu, natura lor.

obiectivele procesului de studiu

Dupa ce veti termina aceasta sesiune, veti putea:

sa definiti categoriile de cheltuieli si venituri;

sa prezentati legatura dintre situatia patrimoniala si rezultatul exercitiului;

sa surprindeti principalele aspecte legate de verificarea, certificarea si aprobarea bilantului contabil.cheltuieli de exploatare

Desfasurarea activitatii de exploatare presupune efectuarea unor cheltuieli in vederea producerii sau desfacerii unor bunuri, prestarii unor servicii.

Inregistrarea cheltuielilor se afla in stransa legatura cu natura resurselor consumate.

Fata de cheltuielile de exploatare intalnite in sesiunile anterioare: cheltuielile cu materii prime si materiale, cu obiecte de inventar, lucrari, servicii executate de terti, vom face cateva precizari suplimentare legate de alte cheltuieli de exploatare:

cheltuieli cu primele de asigurare (contul 613) - sunt cheltuieli datorate unor firme de asigurare in baza unor contracte de asigurare a bunurilor;

cheltuieli cu studiile si cercetarile (contul 614) - se deosebesc de cheltuielile cu cercetarile aplicative (acestea intra in categoria imobilizarilor necorporale), prin aceea ca se fac pentru productia si marketingul intregii societati;

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (contul 627) - aceasta categorie include cheltuielile care nu au caracter financiar:

plata unor comisioane pentru operatiuni de decontare;

plata unor comisioane si cheltuieli in cazul emisiunilor de imprumuturi;

suportarea unor cheltuieli in cazul in care bancile contribuie la procurarea titlurilor etc.

cheltuielile cu impozitele si taxele - cuantumul lor este determinat de precizarile fiscale valabile intr-o tara;

in categoria altor cheltuieli de exploatare pot fi amintite pierderile din creante.

MOMENT DE REFLECtIE

Doua sau mai multe societati comerciale, cu personalitati juridice distincte, decid sa realizeze in comun o anumita activitate (pe baza unui contract de asociere in participatie).

Cum credeti ca se inregistreaza contabil cheltuielile (respectiv veniturile)?

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

In cazul asocierii in participatie, cheltuielile si veniturile se inregistreaza distinct, pe operatiunea respectiva, de unul din asociati, asa cum se stipuleaza in contract. La sfarsitul unei perioade, se transmite, pe baza de decont, fiecarui asociat, cotele de cheltuieli si venituri, pentru a fi inregistrate in contabilitatea proprie.

cheltuieli financiare

MOMENT DE REFLECtIE

Care sunt principalele categorii de cheltuieli financiare, intalnite de dvs. in sesiunile anterioare?

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

Principalele categorii de cheltuieli financiare sunt:

pierderi din creante legate de participatii;

cheltuieli privind investitiile financiare cedate;

cheltuieli din diferente de curs valutar;

cheltuieli privind dobanzile;

cheltuieli privind sconturile acordate.

cheltuieli EXTRAORDINARE

In aceasta categorie se cuprind cheltuielile privind efectele calamitatilor naturale si alte evenimente extraordinare (exproprieri, nationalizari etc.).

venituri din activitatea de exploatare

Cifra de afaceri, inteleasa prin prisma Legii contabilitatii este reprezentata de veniturile obtinute din vanzarea produselor, livrari de bunuri, executari de lucrari si servicii, alte venituri din exploatare din care se scad rabaturi, remize sau alte reduceri acordate clientilor.

Sintetizand categoriile de venituri si cheltuieli, acestea se regasesc in contul de profit si pierdere astfel:

Contul de rezultate si organizarea contabilitatii

Venituri

Cheltuieli

(70) Cifra de afaceri

(60) Cheltuieli privind stocurile

(71) Variatia stocurilor

(61) Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

(72) Venituri din productia de imobilizari

(62) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

(74) Venituri din subventii de exploatare

(63) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

(75) Alte venituri din exploatare

(64) Cheltuieli cu personalul

(65) Alte cheltuieli de exploatare

(76) Venituri financiare

(66) Cheltuieli financiare

(77) Venituri extraordinare

(67) Cheltuieli extraordinare

(78) Venituri din provizioane

(68) Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

MOMENT DE REFLECtIE

Care credeti ca este momentul de inregistrare al cheltuielilor si veniturilor conform contabilitatii de angajamente? Folositi informatiile intalnite in sesiunile anterioare.

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

In legatura cu modalitatea de inregistrare a cheltuielilor si veniturilor, se utilizeaza notiunea de contabilitate de angajamente.


Cheltuielile se inregistreaza in contabilitate in momentul angajarii si consumului lor. Veniturile se inregistreaza in momentul obtinerii si realizarii lor.

Pozitia financiara si performanta financiara

Prin publicarea situatiilor financiare se asigura prezentarea unei imagini fidele a pozitiei financiare, performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie, atat pentru necesitatile informationale interne ale agentilor economici, cat si pentru necesitatile informationale ale investitorilor prezenti si potentiali.

MOMENT DE REFLECtIE

Cand devine o operatie economica obiect al reprezentarii contabile?

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

Contabilitatea reflecta acele valori economice, care sunt investite in scopul obtinerii unor bunuri si servicii care sa raspunda unor nevoi concrete, rationale. Bunurile si serviciile rezultate parcurg tranzactii de vanzare-cumparare sau se regasesc in sfera activitatilor administrative si social-culturale.

Situatia activelor si pasivelor la un moment dat (de exemplu, la incheierea exercitiului) se prezinta cu ajutorul bilantului (se vorbeste de informatie in termeni de "stoc").

Situatia neta (activul net contabil) este data de diferenta dintre activul patrimonial si obligatiile cu valoare economica (unii autori iau in considerare si activul fictiv care corecteaza marimea activului patrimonial).

Rezultatul unui exercitiu financiar (vorbim in termeni de fluxuri) reprezinta o crestere a situatiei nete de la un exercitiu la altul, in cazul obtinerii de profit sau scadere a situatiei nete, in cazul inregistrarii unei pierderi (se face abstractie de aporturile asociatilor).

In Romania, notiunea generica de "bilant" reprezinta un tot indivizibil, alcatuit din urmatoarele componente:

bilant;

contul de profit si pierdere;

situatia fluxurilor de trezorerie;

situatia miscarilor de capitaluri;

anexe la bilant.

Aceste documente sunt denumite in terminologia de specialitate astfel: situatii financiare, conturi anuale, documente contabile anuale de sinteza.

Lucrarile de inchidere ale exercitiului financiar se structureaza astfel:

Intocmirea balantei conturilor inaintea efectuarii inventarierii patrimoniului;

Realizarea inventarierii generale;

Efectuarea operatiunilor de regularizare:

reflectarea diferentelor de inventar;

reflectarea amortizarilor si provizioanelor pentru deprecieri si a celor pentru riscuri si cheltuieli;

delimitarea cheltuielilor si veniturilor referitoare la exercitiul incheiat.

Intocmirea balantei conturilor dupa inventariere;

Determinarea rezultatului exercitiului, repartizarea acestuia sau stabilirea modalitatilor de finantare a pierderilor;

Redactarea bilantului contabil.

Verificarea, certificarea si aprobarea bilantului contabil

MOMENT DE REFLECtIE

Ce credeti ca presupune verificarea si certificarea bilantului contabil?

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

Prin verificarea si certificarea bilantului contabil, se confirma ca acesta ofera o imagine fidela, clara a pozitiei financiare, performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie.

In legatura cu operatiunile de verificare, intervine si notiunea de audit.

Auditul presupune, in general, exprimarea unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un standard sau un criteriu de calitate.

Auditul intern financiar consta in exprimarea unei opinii de catre un profesionist competent si independent, referitoare la corecta aplicare a procedurilor interne, stabilite la nivelul unui agent economic, precum si validitatea acestora.

Auditul contractual este efectuat de un profesionist extern intreprinderii (expert contabil, contabil autorizat).

Profesionistul contabil este obligat prin norme apartinand "Codului privind conduita etica si profesionala" sa asigure:

independenta fata de cel ce emite si primeste informatia financiar-contabila;

pastrarea secretului profesional;

fundamentarea opiniilor si recomandarilor pe baza unor elemente probante.

Exprimarea opiniilor finale se face intr-un raport care poate fi fara rezerve, cu rezerve sau unul defavorabil (refuz de certificare).

ELEMENTE ESENTIALE PENTRU STUDIU

cheltuieli si venituri din exploatare (cifra de afaceri);

cheltuieli si venituri financiare;

cheltuieli si venituri extraordinare;

audit intern, contractual.

INTREBARI SI EXERCITII DE AUTOEVALUARE

Intrebarile care urmeaza va dau posibilitatea sa verificati intelegerea materialului din aceasta sesiune. Dupa ce ati raspuns la toate intrebarile, comparati raspunsurile dvs. cu raspunsurile model de la sfarsitul sesiunii. Daca aveti neclaritati, revedeti materialul relevant din aceasta sesiune sau cereti ajutorul tutorului/indrumatorului dvs.

Selectati varianta sau variantele corecte:

In categoria cheltuielilor financiare, sunt cuprinse:

a)    

cheltuieli cu comisioane bancare pentru operatiuni de decontare;

b)    

cheltuieli cu prime de asigurare;

c)    

cheltuieli cu dobanzile.

Asocierea in participatie presupune:

a)    

mentinerea personalitatii juridice distincte pentru fiecare din coparticipanti in realizarea unei anumite activitati;

b)    

pierderea personalitatii juridice si angajarea intr-o noua entitate juridica;

c)    

participarea la capitalul social al altor societati (detinerea unor titluri de participare).

In categoria cheltuielilor extraordinare, sunt incluse:

a)    

cheltuieli cu activele cedate;

b)    

donatii si subventii acordate;

c)    

pierderi din calamitati naturale.

Cifra de afaceri reprezinta:

a)    

incasarile unei firme din vanzari;

b)    

rabaturi, remize, risturnuri;

c)    

ansamblul veniturilor din exploatare din care se deduc rabaturi, remize sau alte reduceri acordate clientilor.

Care sunt elementele care se iau in considerare in determinarea situatiei nete (activul net contabil)?

Ce elemente sunt cuprinse in notiunea "documente contabile de sinteza"?

In cazul elementelor de stoc (marfa), la 31 decembrie se determina stocul scriptic in valoare de 5.000.000 mii lei. In urma inventarierii, stocul faptic este in valoare de 4.800.000 mii lei.

Sa se precizeze inregistrarea contabila de regularizare a rezultatului inventarului fizic.

Dintre elementele mentionate mai jos, un post nu se regaseste distinct in contul de profit si pierdere. Identificati acest element:

a)    

cifra de afaceri;

b)    

productia exercitiului;

c)    

valoarea adaugata;

d)    

rezultatul din exploatare.

Dispuneti de urmatoarele informatii:

costul de achizitie al unei marfi = 100.000 lei + TVA (19%)

pretul de vanzare al marfii respective (vanzarea a avut loc) = 150.000 lei + TVA (19%)

Ce elemente se regasesc din aceasta operatiune in contul de profit si pierdere?

Din situatiile financiare ale unui agent economic, vi se prezinta urmatoarele elemente:

mii lei

Venituri din lucrari executate si servicii prestate

Venituri din operatiuni de capital

5.000

Venituri din vanzarea marfurilor

Venituri din dobanzi

20.000

Venituri din vanzarea produselor finite

Determinati cifra de afaceri (CA).

RECAPITULARE

Dupa ce ati terminat de studiat aceasta sesiune, reflectati cateva momente asupra obiectivelor procesului de studiu.

Raspunsul la intrebarile de autoevaluare ar trebui sa va arate cat ati reusit sa invatati. Daca nu sunteti siguri ca ati realizat obiectivele procesului de studiu, este util sa recititi partile relevante din aceasta sesiune, inainte de a studia mai departe.

Dupa ce ati revazut obiectivele procesului de studiu si considerati ca vi le-ati insusit, ar trebui sa acordati cateva minute recitirii materialului, pentru a aprofunda intelegerea lui. De asemenea, ar fi util sa revizuiti adnotarile si raspunsurile pentru momentele de reflectie, activitatile si intrebarile de autoevaluare. Aceasta va va ajuta la pregatirea lucrarii de verificare notate si, de asemenea, la recapitularea pentru examen.

Acum cand ati terminat aceasta sesiune, puteti:

sa definiti categoriile de cheltuieli si venituri ;

sa prezentati legatura dintre situatia patrimoniala si rezultatul exercitiului;

sa surprindeti principalele aspecte legate de verificarea, certificarea si aprobarea bilantului contabil.

rAspunsuri model la intrebArile de autoevaluare
(sesiunea 13)

Varianta corecta: c.

Varianta corecta: a.

Varianta corecta: c.

Varianta corecta: c.

Situatia neta (activ net contabil)

Total activ

Obligatii cu valoare economica

Bilant;

Cont de profit si pierdere;

Situatia fluxurilor de trezorerie;

Situatia miscarilor de capitaluri;

Anexe.

200.000 mii lei

Cheltuieli privind marfurile

Marfuri

Raspuns corect: c.

D

Profit si pierdere

C

Costul marfii achizitionate

= 100.000 lei

Pretul de vanzare
(se presupune ca vanzarea a avut loc)

= 150.000 lei

CA = Venituri din lucrari executate si servicii prestate + Venituri din vanzarea marfurilor + Venituri din vanzarea produselor finite = (100.000 + 300.000 + 500.000) mii lei = 900.000 mii lei

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.