Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
INSTRUMENTE FOLOSITE IN ANALIZA: SISTEMUL DE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INSTRUMENTE FOLOSITE IN ANALIZA: SISTEMUL DE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


INSTRUMENTE FOLOSITE IN ANALIZA: SISTEMUL DE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

In functie de interesele utilizatorului indicatorii economico-financiari se pot grupa in:

- indicatori care reflecta resursele (potentialul) intreprinderii

- indicatori care reflecta performanta intreprinderii

Aceasta grupare are legatura cu mecanismul de functionare al unei intreprinderi (afaceri).

Inca de la constituire, actionarii pun intr-un cont comun resurse (potential) de natura financiara materiala. Pt ca aceste resurse sa fie exploatate actionarii vor angaja cel putin o persoana, ceea ce inseamna ca potentialului material si financiar i se va alatura si cel uman.

In urma exploatarii acestui potential, actionarii vizeaza obtinerea performantei. Aceasta are mai multe aspecte:

-eficacitate= capacitatea intreprinderii de a-si atinge obiectivul sau de a satisface o nevoie sociala; atingerea unor rezultate: nivel vanzari, nivel profit (cifra de afaceri).

-eficienta= rentabilitate (venituri > cheltuieli)

-echilibrul financiar= incasarea contravalorii vanzarii (mecanismul de functionare al intreprinderii)Conform mecanismului de functionare al intreprinderii evidentiem cele 2 grupe mari de instrumente utilizate in analiza financiara mentionate anterior:

-indicatorii de potential

-indicatorii de performanta

I. Indicatorii de potential= reflecta dpdv cantitativ, fizic, valoric resursa la dispozitia intreprinderii dar si consumul ei efectiv. In functie de caracteristicile resursei putem distinge 3 categorii de indicatori de potential:

a) indicatorii de potential uman

b) indicatorii de potential financiar

c) indicatorii de potential material

a) Indicatorii de potential uman

Evaluarea se face dpdv cantitativ, fizic dar si ca grad de utilizare al resursei umane in intreprindere. Un aspect important in evaluare va fi cel legat de structura resursei umane si de fluxul financiar iesit din intreprindere, drept urmare a utilizarii fortei de munca.

In functie de necesitatile muncii de analiza, indicatorii utilizati pot exprima valori la nivel de intreprindere sau pe unitate productiva.

Evaluarea cantitativa a resursei umane se face doar dpdv cantitativ-fizic iar indicatorii utilizati sunt:

- Ns (nr mediu de salariati)= nr angajati cu contract de munca

- Np (nr mediu de personal)= nr de angajati indiferent de forma juridica (cu contract de munca sau conventie civila) (Np ≥ Ns)

- Nop (nr mediu de salariati operativi)= angajati cu contract de munca cuprinsi in procesul de productie

- Ntesa (nr de personal de conducere, administrativ)= persoane imlpicate in in activitatea de conducere (economisti, juristi, ingineri).

Grad de utilizare: -timp= cat lucreaza un angajat pt intreprindere

Indicatorii folositi:- Nh (nr mediu ore lucrat intr-o zi)- max 8 ore

- Nz (nr mediu zile lucrat intr-un an)- 220 zile

- th (timpul in ore lucrat de un angajat intr-un an) th= Nz * Nh

- Tz (timpul in zile lucrat de toti angajatii firmei pe parcursul unei perioade) Tz= Ns * Nz

- Th (timpul in ore lucrat de toti angajatii firmei pe parcursul unui exercitiu financiar) Th= Ns *th sau Th= (Ns * Nz *Nh)

Evaluarea structurala se face dupa criterii cum sun: - calificare

- varsta sau vechime in munca

- sex

Evaluarile sunt utile in previzionarea nivelului de performanta, in identificarea necesarului de resursa umana dupa calificare, varsta sau sex.

Evaluarea flux financiar generat de utilizarea fortei de munca se face pe baza informatiilor din Contul de Profit si Pierdere preluate direct sau determinate (calculate).

Elementele de evaluare sunt:- chelt cu salariile (salarii brute)

- chelt cu asigurarea si protectia sociala (impozite, taxe)

- chelt de personal (suma celor anterioare)

- salariu mediu anual Sa= chelt sal/ Ns

-salariu mediu zilnic Sz= chelt sal/ Tz

- salariu mediu orar Sh= chelt sal/ Th

Aceste instrumente stau la baza negocierii salariilor pt perioada urmatoare.

c) Evaluare potential material

Se diferentiaza 2 categorii de resurse materiale specifice intreprinderii:

-investitiile

-stocurile

Investitiile reprezinta resurse materiale care raman in intreprindere o perioada de cal putin 1 an, respectiv care participa la mai multe cicluri de exploatare transferandu-si treptat valoarea in valoarea noilor produse.

Pt resursa materiala din categoria investitiilor evaluarile se fac dpdv:

- cantitativ-fizic

- cantitativ-valoric

- structural

- ca timp cat raman la dispozitia intreprinderii

-flux financiar iesit din intreprindere

Informatiile se gasesc in situatiile statistice, in situatiile amortizarilor, in bilant si in Contul de Profit si Pierdere.

Evaluarea cantitativ-fizica: -nr de utilaje

-nr mijloace de transport

-m

-m

Evaluarea cantitativ-valorica: -valori brute

-valori nete (fara amortizare) a imob corp, terenuri, masini si utilaje.

Evalurea timpului: -DNF= durata normala de functionare

-indicatorii de la resursa umana; stabilirea randamentului

Evaluarea structurala: - dupa natura

Evaluarea flux financiar: -amortizarea

Stocurile au caracteristica de a servi un singur ciclu de productie, prin urmare in evaluare nu se mai pune problema timpului cat raman in intreprindere. Informatiile se iau din situatii statistice, fise de inventar, bilant, cont de profit si pierdere.

Evaluarea cantitativ-fizica: -unitati de masura ale produselor din stoc

Evaluarea cantitativ-valorica: -stocuri total

-stocuri de marfuri

-stocuri produse finite

-stocuri ambalaje

-stocuri produse nete


Evaluarea structurala:- dupa natura= construire bilant contabil

Evaluarea flux financiar: - informatii din contul de profit si pierdere

-chelt mat prime

-chelt mat cosum grupa celor 60 conturi

-chelt cu marfurile

b) Resursa financiara

Evaluare:- cantitativ-valoric

structural

flux financiar iesit

Elementele de capitaluri se regasesc in bilantul contabil; acestea pot fi private ca resurse financiare sau ca surse de finantare.

Resursele financiare sunt elemente de activ, lichide sau cu un grad mare de lichiditate.

-disponibilitati

-creante (drept de incasare)

-imob fin (val mobiliare:actiuni, obligatiuni)

Sursele financiare sunt elemente de pasiv contabil care dupa provenienta sunt:

-cap proprii= cap care apartin intreprinderii, ele reflecta avutia actionarului

-cap atrase= pot fi numite datorii sau obligatii, sunt bani imprumutati pt desfasurarea a activitatii.

Aceste capitaluri se diferentiaza dupa termenul cat raman la dispozitia intreprinderii.

Cap proprii si cele atrase pr TL si TM sunt considerate cap permanente pt ca stau la dispozitia managementului pe intreaga durata a exercitiului financiar. Celelalte cap sunt cap pe TS, care se epuizeaza sau sunt rambursabile pe parcursul exercitiului financiar.

In cap pe TS intra: -cap bancare rambursabile pe termen < 1 an

-datoriile din exploatare (furnizori, personal, stat, actionari)

In structura capitalurilor se foloseste frecvent si criteriul dupa COST. Conform acestuia cap sunt: -proprii (dividend)

-bancare (dobanda)

-dat exploatare (cost 0 daca se respecta termenul de rambursare)

Rambursare : -dupa provenienta

-dupa termen

Evaluare flux financiar: -dividend

- dobanda

-diferenta de curs atunci cand firma lucreaza cu valuta

II. Indicatorii de performanta

Performanta unei afaceri (intreprinderi) trebuie evaluata dpdv a 3 aspecte:

-eficacitate= capacitatea intreprinderii de a-si atinge obiectivul respectiv de a satisface o nevoie de intrebuintare

-eficienta= capacitatea intreprinderii de a obtine un castig atat din utilizarea fiecarui tip de resursa cat si din utilizarea combinata a resurselor

-echilibrul financiar= capacitatea intreprinderii de a face fata platilor la scadenta

a) Indicatorii de eficacitate= sunt in totalitate fluxuri financiare care se regasesc in Contul de Profit si Pierdere sau se determina pe baza informatiilor de aici.

In aceasta categorie intra orice tip de venit, respectiv profit.

Exemplu: - CA= venit din vanzari -valoare adaugata

- productie stocata -profit exploatare

- prod imobiliz -profit curent

- venit exploatare -profit ex-brut

- venit fin -net

-venit extraordinar

- venit totale

Din multitudinea indicatorilor de eficacitate cel mai des utilizati in evaluari sunt: CA, profit exploatare, profit ex.

CA= arata capacitatea intreprinderii de a atrage un procent de clientela si de a face fata concurentei. Este indicatorul care permite evaluarea viabilitatii afacerii.

Profit exploatare= arata capacitatea intreprinderii de a obtine un castig din activitatea de baza, intotdeauna se urmareste ca peste 90% din profitul ex sa fie obtinut din activitatea de xeploatare. Aceasta aratand probabilitatea afacerii de a exista in continuare si de a atrage castiguri pt actionar.

Profit ex= indicator care arata capacitatea de dezvoltare a afacerii, respectiv capacitatea de remunerare a cap proprii.

Toti cei 3 indicatori sunt vizati de management, unitati de finantare bancara si de actionari ca evaluari primare inainte de a decide.

Fiind flux-fin indicatorii de eficacitate trebuie prelucrati inainte de evaluarile efective in vederea asigurarii comparabilitatii informatiilor in timp.Datorita modului de inregistrare in contabilitate, indicatorii de eficacitate incorporeaza inflatia. De aceea in absenta unor prelucrari menite sa elimine efectul inflatiei in informatiile contabile comparatiile pot conduce la concluzii eronate.

Problema comparabilitatii in timp se pune si atunci cand in evaluari sunt folositi indicatorii de potential din categoria fluxurilor fin iesite din intreprindere sub forma consumului de resurse (chelt).

Indicatorii de eficacitate sunt dpdv al teoriei eficientei economice efecte, in timp ce indicatorii de potential sunt eforturi.

Efectele se pot diferentia dupa structura in 2 categorii: brute si nete. Efectele brute sunt cele care incorporeaza dpdv valoric efortul.

Exemplu: venit → flux financiar ce intra= reprezinta recuperarea investitiei + castig

=FFconsumat + FFramas (castig)

Venit (efect brut)= chelt + profit (efect net)

Plecand de la aceasta teorie legea economiei fundamentale stabileste ca o afacere functioneaza pe principiile dezvoltarii durabile atunci cand:

indicele efect net > indicele efect brut >indicele efortului

indicele profit > indicele venit > indice chelt

Respectarea acestei corelatii nu inseamna reducerea ca suma absoluta a efortului (chelt), intrucat nici o afacere nu se poate dezvolta fara chelt suplimentare.

b) Indicatorii de eficienta= rate care permit compararea efectului cu efortul, fie la nivelul unei resurse, fie la nivelde ansamblu al intreprinderii.

Indicatorii de eficienta (rate de eficienta) sunt prin urmare de 2 categorii:

- partiala= eficienta utilizarii unei resurse sau unui element de potential

- globala= eficienta utilizarii combinate a resurselor

Ratele de eficienta partiala (rate de gestiune) sunt utilizate frecvent de manager pt deciziile curente; ele difera in functie de tipul de resursa utilizat.

1.pt resursa umana → productivitatea muncii (W)

W = ind rezultate / ind potential uman

W = CA / Ns sau W= Pr / Ns

Exemplu: CA / Tz= CA / Ns * Nz

2. pt resursa materiala:- investitii → randamentul (η)

η= ind rezultat / ind potential material investitii

Exemplu: CA / Tz CA / Imob corp= η anual sau Pr / Imob corp= η

3. pt resursa financiara:- stocuri → viteza de rotatie (V)

V → nr de rotatii (n)= CA / ind potential (stoc, creante, furnizori, cap)

V → durata in zile a unei rotatii (D)= 1 / η= ind potential / CA *T (360, 180, 90)

Nr de rotatii arata de cate ori se reface stocul sau cap fin investit initial din vanzari. Se urmareste ca nr de rotatii sa fie din ce in ce mai mare, efectul creste nr de rotatii asupra profitului exponential.

Durata este inversul nr de rotatii, dar si nr de zile complet al unui ciclu de productie.

T -constanta in functie de intervalul de timp pt care vreau sa determin durata

Exemplu: stoc / CA * 360 (pe an)

Durata = efot / efect → se cunoaste scaderea in dinamica

Ratele de eficienta globala= rate de rentabilitate (r)

r =profit / venit *100 → rata rentab veniturilor rate de decizii interne

r =profit / chelt *100 → rata rentab consumurilor

r =profit / active total *100 → rata rentab economice (pt manager)

r =profit / capital *100 → rata rentab financiare (pt actionar)

c) Indicatorii de echilibru financiar

Ind traditional in determinarea capacitatii de plata a ag economic este:

- solvabilitatea → globala= active total/ dat totale ≥1,5

→ partiala= active circ / dat totale 1,2

→ patrimoniala= cap propriu / cap propriu + dat bancare ≥0,5 arata autonomia crescuta fata de banci

- lichiditatea → generala= active circ / dat curente

→ la termen (test acid)= active circ - stocuri / dat curente

→ imediata (la vedere)= active circ - stocuri - creante / dat curente >0,3

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.