Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Definirea auditului in general si tipurile de audit

Definirea auditului in general si tipurile de audit


Definirea auditului in general si tipurile de audit

Termenul de audit in general provine de la cuvantul latin audierecare inseamna a asculta si a inform ape altii. In tarile anglo-saxone de azi acest termen are semnificatia a unei revizii a informatiilor contabile si de alata natura de catre un profesionist independent in vederea exprimarii unei opinii asupra regularitatii si sinceritatii informatiilor auditate.

In acceptiunea actuala generalizarea termenului de audit este legata de dezvoltarea societatilor comerciale din secolul al 19- lea cand a avut loc o delimitare a competentelor si responsabilitatii conducerilor de cea a proprietarilor . La inceput proprietarii verificau personal activitatea conducatorilor dar ulterior au fost nevoiti sa apele la profesionisti independenti care sunt auditorii de astazi.

Auditul in general este un process systematic de obtinere si evaluare in mod obiectiv a unor informatii sau afirmatii in vedererea aprecierii gradului lor de conformitate cu criteriile prestabilite precum si de comunicare a rezultatelor catre utilizatorii interesati.

Auditul consta intr-un ansamblu de activitati legate intre ele desfasurate de catre auditori sau de catre alti experti care pe baza cunostintelor lor analizeaza informatiile si operatiunile unei entitati referitoare la o anumita activitate in vederea exprimarii unei opinii sau formularea unor recomandari . Persoanele care porta raspunderea luarii deciziilor economice fac apel la serviciile cu character de asigurare care sunt furnizate de profesionisti independenti denumiti auditori interni sau externi , experti contabili sau cenzori . Auditorii colecteaza si analizeaza informatiile concretizate in probe de audit in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile asupra conformitatii sau neconformitatii acestor informatii cu criteriile prestabilite .In esenta un process de audit consta in

colectarea probelor necesare pentru exprimarea opiniei

evaluarea concordantelor sau neconcordantelor dintre diferitele tipuri de probe

stabilirea abaterilor fata de criteriile prestabilite

Criteriile prestabilite sunt standardele internationale care sunt:

- de audit

- de contabilitate

- de raportare financiara dar si reglementarile nationale.

Auditorii sunt profesionisti competenti si independenti. Concluziile auditorilor sunt sintetizate si sistematizate in rapoarte de audit. Pentru utilizatorii de informatii contabile auditul are menirea de a reduce riscul de informatii .

Decidenti sunt obligati sa-si fundamenteze deciziile lor pe baza informatiilor furnizate de alte personae, interesele furnizorilor de informatiipot san u coincide cu cle ale utilizatorilor cea ce poate duce la o dezinformare a utilizatorilor, dar funizorii de informatii raspund de corectitudinea lor. Auditorii inscriu in raportul lor ca responsabilitatea informatiilor prezentate in situatiile financiare revine conducerii.

Auditul este stucturat in modalitati diferite totusi exista criterii de clasificare astfel:

in functie da natura obiectivelor urmarite si in functie de afilierea auditorilor:

audit de conformitate

de eficacitate

audit financiar

Auditul de conformitate numit si de regularitate are ca scop stabilirea respectarii anumitori criterii definite de o autoritate competenta cum ar fi: respectarea deciziilor conducerii , respectarea clauzelor contractuale, respectarea reglementarilor legale si restrictiilor externe si altele.

Auditul de eficacitate sau de performanta face comparatii pe baza unor criterii diferite astfel avem:

audit de conducere

audit operational

Auditul financiar consta in colectarea probelor de audit referitoare la situatiile financiare ale unei entitati si utilizarea acestora pentru evaluarea conformitati lor cu criteriile prestabilite .

Auditul financiar se exercita de catre profesionisti competenti, indepndenti si autorizati in acest sens. In legislatia romaneasca se utilizeaza expresia audit financiar dar in directive a 8- a a Consiliuliui Comunit. Europene este utilizata expresia "controlul legal" sau auditul legal sau auditul statutar.

In Romania sunt obligate sa auditeze situatiile financiare toate entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua din urmatoarele criterii de marime:

  1. total active 3mil.650 mii euro
  2. cifra de afaceri 7 mil 300 mii euro
  3. numarul mediu de salariati 50

De asemenea sunt obligate sa prezinte situatii financiare auditate entitatile de interes public, entitatile admise la tranzactionare pe o piata reglemantata si entitatile care intocmesc situatii financiare consolidate indifferent de criteriile de marime. Celelalte entitati sunt obligate sa supuna situatiile financiare spre verificare comisie de cenzori.

Spre deosebire de auditul financiar entitatile pot apela si la un audit contractual .

in functie de afilirea auditorilor exista audit intern si audit extern

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.