Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Procedura de executare a platilor in cadrul DCPP

Procedura de executare a platilor in cadrul DCPP


Procedura de executare a platilor in cadrul DCPP

Autoritatea de Management va avea obligatia, conform delegarii de atributii de la Autoritatea de Certificare, sa efectueze platile catre beneficiari, reprezentand contributia financiara a CE si co-finantarea de la bugetul statului.

In cadrul MIE, Directia de Certificare si Plati Programe prin Serviciul Financiar si Evidenta Contabila va indeplini atributiile Unitatii de plata de pe langa Autoritatea de Mananagement.

Platile catre beneficiari reprezentand contributia financiara a CE si co-finantarea de la bugetul statului vor fi executate in cadrul Serviciului Financiar si Evidenta Contabila Fonduri din cadrul DCPP.

Ofiterii din cadrul SFECF care vor avea responsabilitati in privinta platilor catre beneficiari sunt:

Ofiterul de contabilitate, care:pe baza Notei de Autorizare a Platii primita de la Serviciul Certificare Fonduri Structurale (SCFS) intocmeste si supune aprobarii Ordonatorului principal de credite sau inlocuitorului acestuia, Ordonantarea de plata pentru contractele finantate din fonduri structurale.

Ofiterul de plati, care:

pe baza Ordonantarilor de plata semnate de Ordonatorul principal de credite, primite de la Ofiterul de contabilitate, intocmeste ordinele de plata pentru finantarea din fonduri structurale si co-finantarea de la bugetul statului;

intocmeste Registrul de evidenta a documentelor de plata;

tine evidenta soldurilor existente in conturile MIE deschise la Trezorerie.

Referentul din cadrul SCFS, care:

Obtine semnaturile autorizate pe Ordonantarile de plata;

Obtine semnaturile autorizate pe documentele de plata;

Pregateste zilnic borderoul ce insoteste documentele de plata ale contractelor finantate in cadrul POR;

Asigura zilnic depunerea ordinelor de plata la Trezorerie si ridicarea extraselor de cont care atesta efectuarea platilor.

Procedura de executare a platilor reprezentand pre-finantare sau rambursare a cheltuielilor va fi urmatoarea:

Ofiterul de contabilitate, in urma primirii

o      Scrisorii de aprobare in cazul pre-finantarii, sau

o      a Certificatului in cazul rambursarii cheltuielilor din partea Autoritatii de certificare si

o      pe baza Notelor de Autorizare a Pre-finantarii / Notelor de Autorizare a Platii primite de la Ofiterii de contract din cadrul SCFS

va intocmi Ordonantarile de plata pentru sumele finantate din fonduri structurale si de co-finantare de la bugetul de stat. Proiectele finantate trebuie sa fi fost cuprinse in cash-flow-urile intocmite in vederea obtinerii fondurilor de la Autoritatea de Certificare.

Ordonantarile de plata vor fi inregistrate in Registrul Ordonantarilor de Plata si vor fi semnate de catre:

Ofiterul de contabilitate, dupa ce Ofiterul de plati confirma existenta unor fonduri suficiente in contul de trezorerie din care urmeaza a se executa platile;

Ofiterul de contract din cadrul Serviciului Certificare Fonduri Structurale, care a intocmit Nota de Autorizare a Pre-finantarii/ Nota de Autorizare a Platii;

Controlorul Financiar Preventiv Intern, dupa verificarea documentelor si Inregistrarea datelor in Registrul Operatiunilor avizate de catre CFPI. De asemenea, controlorul va stampila Ordonantarile de plata si va completa o Lista de verificare (vezi Anexa..) ;

Ordonatorul de credite

Aceste semnaturi vor fi obtinute de catre referentul din cadrul SCFS, care va trimite Ordonantarile de plata semnate Ofiterului de plati din cadrul SFECF.

Ofiterul de plati va intocmi ordinele de plata, dupa cum urmeaza:

Pentru pre-finantare:

Unul in RON care va cuprinde suma acordata ca pre-finantare beneficiarilor contractelor incheiate in cadrul POR, care va debita contul de pre-finantare in RON al MIE deschis la Trezorerie si care va credita contul in RON al beneficiarului deschis la Trezorerie sau la o banca comerciala;

Pentru rambursarea a cheltuielilor:

Unul in RON pentru finantarea din fondurile FEDR, care va debita contul in RON al MIE deschis la Trezorerie si care va credita contul in RON al beneficiarului deschis la Trezorerie sau la o banca comerciala, cu sumele certificate la plata aferente contributiei financiare a CE, in procentul stabilit in contract si conform Ordonantarii de plata;

Unul in RON pentru co-finantarea de la bugetul de stat care va debita contul in RON al MIE deschis la Trezorerie si care va credita contul in RON al beneficiarului deschis la Trezorerie sau la o banca comerciala, cu sumele certificate la plata aferente co-finantarii de la bugetul statului, in procentul stabilit in contract si conform Ordonantarii de plata.

Ordinele de plata vor fi inregistrate in Registrul Ordinelor de Plata care va contine urmatoarele informatii:

Numarul, care va deveni Numarul Ordinului de Plata;

Numarul corespondent din registru;

Numele beneficiarului;

Plata in RON ;

Fondurile din care s-a efectuat plata (contributia financiara a CE sau co-finantarea de la bugetul statului) ;

Data la care ordinele de plata au fost executate de catre banca.

Ordinele de plata vor fi inregistrate secvential in Registru si numarul aferent din Registru va fi inregistrat pe Ordinele de Plata. Acest numar va deveni numarul de referinta oficial.

Ofiterul de plati va trimite Ordinele de Plata si Ordonantarea Controlorului Financiar Preventiv Intern care:

Va verifica daca sumele de pe Ordinele de Plata corespund cu sumele din Ordonantare;

Va completa in Lista de verificare linia care confirma corectitudinea sumelor.

Ordinele de plata vor fi semnate de catre persoanele cu semnatura autorizata in banca, desemnate prin Ordin al conducatorului Autoritatii de Management.

Referentul va trimite Ordinele de Plata catre Trezorerie pentru executare.

Dupa efectuarea platilor si primirea extraselor de cont, Referentul va face o copie dupa documentele de plata pe care le va atasa Dosarului Cererii de rambursare - AM.

Originalul documentelor de plata vor fi predate unui Ofiter de contabilitate care va inregistra tranzactia in sistemul contabil si in sistemul SMIS.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.