Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR

RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR


RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR

Pentru a exprima opinia sa privind situatiile financiare anuale, auditorul trebuie sa examineze si sa aprecieze concluziile trase din elementele probante colectate.

Concluzia globala care rezulta din aceasta examinare trebuie sa constate daca :

a)           situatiile financiare anuale au fost sau nu elaborate conform unor metode contabile acceptate si aplicate in mod permanentb)          situatiile financiare anuale sunt conforme dispozitiilor legale, imaginea data de ansamblul conturilor anuale corespunde cu cunoasterea generala a intreprinderii pe care o auditeaza

c)           Toate punctele semnificative care contribuie la o buna prezentare a situatiilor financiare anuale au fost corect mentionate

Raportul de audit trebuie sa fie util actionarilor, asociatilor, creditorilor, investitorilor, din acest motiv, in rapot trebuie sa se descrie amanuntit aceste limitari dezacorduri si incertitudini.

Raportul de audit va fi amanuntit intocmit si trebui sa contina :

Relatia contractuala a lucrarii (contractual incheiat cu auditorul financiar)

Observatiile rezultand din verificarile specifice prevazute de lege

Elementele de baza ale raportului de audit sunt :

a)           Tipul raportului

b)          Paragraful introductiv

c)           Paragraful privind intinderea si natura lucrarilor de audit

d)          Paragraf de opinii

e)           Data raportului, adresa si semnatura auditorului

a)           Tipul raportului- un titlu cat mai apropiat continutului raportului este necesar sa fie utilizat. Raportul trebuie sa fie adresat destinatarului corespunzator in functie de circumstantele ce caracterizeaza misiunea si obligatiile legale.

De obicei raportul se adreseaza consiliului de administratie, actionarilor ale caror conturi anuale se auditeaza

Dpdv al dimensiunii auditului deosebim :

Rapoarte de audit financiar ale situatiilor financiare

Rapoarte de audit si certificare limitata a situatiilor financiare, se intocmesc atunci cand contractarea lucrarii s-a facut cu intarziere si ca urmare auditorul nu a avut posibilitatea sa parcurga toate etapele auditului sau nu a putut folosi unele tehnici cum ar fi : observarea fizica, confirmarea directa, aprecierea controlului intern

Rapoarte de audit speciale - doar pentru anumite posturi din bilant, la unele situatii cerute de beneficiar

b)          Paragraful introductiv cuprinde :

Identificarea situatiilor anuale (CA, total, activ)

Identicarea relatiei pe baza careia s-a efectuat auditarea: contractul incheiat de auditorul financiar. Precizarea raspunderii clientului auditat de a intocmi situatiile finale anuale, auditorul financiar avand sarcina de a exprima o opinie asupra situatiei financiare

c)           Paragraful privind intinderea si natura lucrarilor de audit

contine atat referinte la normele internationale de audit, la norme si practici nationale precum si descrierea lucrarilor efectuate de auditorul financiar

Raportul de audit trebuie sa precizeze ca auditul a fost planificat si executat de o maniera care sa asigure un mod rezonabil

Ca situatiile financiare anuale nu comporta anomalii semnificative

Raportul de audit trebuie sa descrie auditul presupunand :

- Examinarea pe baza de sondaje a elementelor probante care justifica sumele si informatiile continute in situatia financiara

- evaluarea principiilor si metodelor contabile folocite pt elaborarea situatiei financiare

- evaluarea estimarilor semnificative facute de conducere pentru a completa situatia financiara

Trebuie precizate natura si intinderea lucrarilor si normele de audit interne pe baza carora s-au desfasurat aceste lucrari.

Trebuie descrise lucrarile efectuate de auditor pe etape ale emisiunii

Raportul de audit trebuie sa precizeze ca lucrarile de planificare si executare ale emisiunii au fost astfel efectuate incat auditorul s-a asigurat ca situatiile financiare anuale nu prezinta riscuri semnificative.

Auditorul trebuie sa descrie modalitatea in care s-a facut supravegherea  gestiunii societatiiprecum si procedeele si tehnicile de audit. Din rapoartele intocmite de auditori nu pot lipsi referirile complete cu privire la :

Operatiuni legate de inregistrarea / modificarea capitalului social

Inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatului acesteia, precum si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilant

Organizarea gestiunilor de valori materiale precum si evidentei analitice si sintetice si concordanta intre contabilitatea analitica si sintetica

Tinerea corecta si la zi a contabilitatii atat la nivelul unitatii cat si a subunitatilor

Intocmirea situatiei financiare pe baza balantei de verificare a conturilor  sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acesteia

Daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform cu reglementarile in vigoare

Daca contul de Profit si Pierdere este intocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare

Stabilirea in conformitate cu dispozitiile legale a profitului net si a destinatarului acestuia.

d)          Paragraful de opinii

Raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului daca situatia financiara ofera o imagine fidela in concordanta cu cadrul general de raportare financiara si daca indeplinesc cerintele statuare

Cadrul general de raportare este determinat de standardele internationale de contabilitate si de legislatia nationala

Opinia exprimata in raportul de audit poate fi :

a) opinie fara rezerve

b) opinie cu rezerve

c) opinie defavorabila

d) imposibilitatea exprimarii unei opinii

Opinia fara rezerve este exprimata atunci cand auditorul a obtinut o certitudine asupra faptului ca toate datele cuprinse in posturile situatiei financiare au fost culese si prelucrate dupa o metoda acceptabila si permanenta in conformitate cu normele legale

Aceasta opinie se poate formula astfel :

"Situatiile financiare anuale dau o imagine fidela.."

Opinia cu rezerve -atunci cand auditorul nu este in masura sa exprime

o opinie fara rezerve iar incidenta dezacordurilor cu conducerea intreprinderii , a incertitudinilor si a limitelor impuse intinderii misiunii nu ii impun o opinie nefavorabila

Auditorul poate constata unele neregularitati contabile pe care conducerea nu le-a corectat in timpul auditarii dar aceste neregularitati nu sunt suficient de relevante pt a aprecia ca sit fin nu ofera o imagine fidela aasupra pozitiei financiare, performatelor si situatiilor fluxurilor de numerar.

Aceste neregularitati constau in insuficienta provizioanelor : subevaluarea/ supreaevaluarea unor costuri bilantiere, nerespectarea independentei examinarii si a prudentei, etc.

In raport trebuie motivata opinia cu rezerve aratandu-se natura dezacordului cu conducerea , cauzele care au dus la limitarea intinderii misiunii , cauzele care duc la anumite incertitudini

Opinia defavorabila- se exprima atunci cand dezacordul cu conducerea este semnificativ si are incidente importante asupra situatiilor financiare anuale care sunt : incomplete, nesincere si inselatoare

O opinie defavorabila trebuie exprimata atunci cand efectul unui dezacord este atat de semnificativ pt sit fin incat auditorul concluzioneaza ca nu se poate amite nici macar opinie cu rezerve

Imposibilitatea exprimarii unei opinii

Aceasta imposibilitate trebuie exprimata at cand efectul posibil al limitarii intinderii lucrarilor de audit este atat de semnificativ si cuprinzator incat auditorul nu a putut obtine probe de audit corespunzatoare si in consecinta nu se poate exprima o opinie asupra sitiatiei financiare.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.