Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
TESTE DE VERIFICARE MACROECONOMIE

TESTE DE VERIFICARE MACROECONOMIE


TESTE DE VERIFICARE MACROECONOMIE

1. Cand PIB-ul este mai mic decat PNB, inseamna ca la nivelul tarii respective

a) consumul intermediar creste;

b) consumul final este mai mic decat consumul intermediar;

c) investitia bruta este egala cu investitia neta;

d) soldul veniturilor factorilor in raport cu strainatatea este negativ;

e) soldul balantei comerciale este negativ.

2. Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate?:

a) PIB-ul creat intr-o tara ajunge integral la menaje;b) Pib-ul este intotdeauna mai mic decat consumul intermediar;

c) in anul de baza, considerat de referinta, PIB nominal este egal cu Pib real;

d) investitiile brute nu cuprind CCF(amortizare);

e) indicatorii in expresie nominala folosesc preturi constante (comparabile).

3. Potrivit teoriei keynesiene, principalul factor de care deprinde consumul este

a) venitul permanent;

b) averea;

c) venitul curent;

d) rata dobanzii;

e) venitul tranzitoriu.

4. Raportul intre PIB in termeni normali si acelasi PIB in termeni reali exprima

a) dinamica veniturilor reale;

b) dinamica preturilor bunurilor finale;

c) evolutia consumului intermediar;

d) dinamica gradului de ocupare a fortei de munca;

e) dinamica preturilor bunurilor intermediare si finale.

5. Decalajul recesionist al venitului national apare atunci cand

a) PIB real este mai mare decat PIB nominal;

b) venitul national realizat este mai mic decat venitul national potential;

c) cererea de investitii este mai mica decat cererea agregata;

d) deflatorului PIB este negativ;

e) inclinatie marginala spre consum este egala cu inclinatia marginala spre economisire.

6. Una din afirmatiile de mai jos este falsa

a) PIB nu trebuie confundat cu totalul vanzarilor dintr-o economie;

b) valoarea adaugata este sursa veniturilor factorilor de productiei;

c) PIB include si consumul intermediar, dar fara amortizarea capitalului fix;

d) formarea neta de capital fix nu include si variatia stocurilor;

e) PIB poate sa fie mai mare decat PNB.

7. Cand soldul veniturilor factorilor in raport cu strainatatea este pozitiv:

a) PIB=PIN;

b) PNB=PNN;

c) PIB<PNB;

d) PIB=PNB;

e) PNB<PIB.

8. Prin inmultirea deflatorului PIB cu PIB real se obtine marimea

a) consumului final nominal;

b) consumului intermediar nominal;

c) PIB-ul nominal;

d) rata inflatiei in economie;

e) investitiilor nete in economie.

9. In S.C.N., PIB este interpretat ca fiind o masura a

a) totalului vanzarilor din economie;

b) venitului;

c) bogatiei, si nu a venitului;

d) a consumului privat;

e) consumului intermediar si consumului de capital fix.

10. Potrivit identitatii contabile de baza la nivel macroeconomic, daca in sectorul privat economiile sunt mai mari decat investitiile

a) se inregistreaza exporturi nete pozitive;

b) tara se indatoreaza strainatatii;

c) sectorul privat este un debitor net;

d) sectorul privat economiseste net;

e) guvernul economiseste net.

11. La o oferta agregata data, daca cererea agregata creste fata de nivelul de echilibru, iar productia totala este sub potentialul real al economiei, atunci

a) venitul national real va spori spre nivelul potential;

b) preturile vor creste puternic;

c) venitul national real se va reduce;

d) economia va intra intr-un decalaj recesionist;

e) venitul national potential se va reduce.

12. Pentru o tara, un surplus de cont curent antreneaza

a) o cerere excesiva pentru monede straine;

b) fluxuri nete de capital spre exterior;

c) o tendinta de depreciere a monedei interne;

d) cresterea gradului de indatorare fata de exterior;

e) o tendinta de crestere a ratei inflatiei.

13. In cazul unui deficit de cont curent pentru o tara

a) apare o cerere excesiva pentru propria moneda pe pietele valutare straine;

b) moneda proprie tinde sa se deprecieze;

c) cheltuielile sunt mai mici decat veniturile;

d) aceasta imprumuta net exteriorul;

e) apar fluxuri nete de capital catre exterior.

14. Pentru a preveni sau frana deprecierea propriei monede, autoritatea monetara

a) cumpara rezerve valutare straine;

b) cumpara propria moneda;

c) imprumuta net exteriorul;

d) vinde propria moneda;

e) reduce presiunea fiscala asupra agentilor economici.

15. Pentru a preveni sau frana aprecierea monedei nationale pe pietele externe, autoritatea monetara poate sa

a) vanda rezerve valutare disponibile pentru a cumpara propria moneda;

b) achizitioneze rezerve valutare straine;

c) micsoreze fiscalitatea;

d) mareasca inclinatia marginala spre economisire;

e) sa imprumute banii strainatatii.

16. Potrivit teoriei ciclului de viata

a) consumul este dependent de venitul curent;

b) inclinatia marginala spre consum are tendinta sa scada, pe masura ce venitul creste;

c) consumatorul va alege alternativa unui consum relativ constant pe toata durata vietii;

d) numai averea va influenta deciziile de a consuma;

e) oamenii isi adopta comportamentul de consumator pe termen scurt.

17. Una din afirmatiile de mai jos este falsa

a) in general, investitia urmareste evolutia factorului "q" al lui Tobin;

b) cand factorul "q" al lui Tobin este < 1 investitia nu se justifica;

c) investitia se afla intr-o relatie negativa cu factorul "q" al lui Tobin;

d) cand factorul "q" al lui Tobin este > 1, stocul de capital productiv se afla sub nivelul optim;

e) intre multiplicatorul investitiilor si inclinatia marginala spre economisire se afla o relatie negativa.

18. Principiul acceleratorului actioneaza in economie cand

a) coeficientul capitalului scade;

b) multiplicatorul investitiilor este supraunitar;

c) cererea de bunuri de consum nu se modifica;

d) capacitatile de productie existente sunt folosite integral;

e) inclinatia marginala spre consum este un numar supraunitar.

19. In viziunea dezvoltarii durabile

a) conteaza doar aspectele economice;

b) profitul financiar net este factorul de optimizare a alegerilor;

c) compatibilizarea mediului creat de om cu mediul natural este problema de baza per termen lung;

d) se urmareste doar maximizarea PIB pe locuitor;

e) conteaza doar corelatiile pe termen scurt.

20. Stocul real de moneda din economie se afla intr-o relatie

a) negativa, cu PIB real;

b) negativa, cu inclinatia marginala spre consum;

c) pozitiva, cu costul de oportunitate;

d) negativa, cu costul mediu al convertirii in moneda a altor forme de rezerve;

e) negativa, cu rata dobanzii.

21. In cadrul metodelor de crestere a masei monetare in circulatie putem evidentia

a) cresterea rezervei obligatorii instituita de Banca Centrala;

b) emisiunea monetara realizata de Banca Centrala;

c) sporirea rezervei de aur a Banca Centrala;

d) vanzarea de valute straine din rezerva Banca Centrala;

e) cresterea deficitului bugetar.

22. Curba Phillips, in varianta sa initiala, evidentia o relatie logica intre

a) viteza de circulatie a banilor si rata somajului;

b) rata inflatiei si cursul de schimb al monedei;

c) rata somajului si inversul dinamicii salariilor nominale;

d) investitii si rata dobanzii;

e) multiplicator si accelerator.

23. PIB in t1 a fost de 5000 mld. u.m., iar t0 a avut valoare de 3500 mld. u.m.. Cunoscand ca in perioada t0-t1 deflatorul PIB-ului a fost de 3,15, indicele PIB in termeni reali a fost de

a) 166%;

b) 315,5%;

c) 65,5%;

d) 45,5%;

e) 82,5%.

24. O firma are un capital de 5000 de actiuni, cu o valoare de piata de 5000 u.m. pe actiune. In conditiile unui cost de inlocuire a capitalului instalat egal cu 20 mil. u.m

a) coeficientul "q" al lui Tobin este egal cu 0,25;

b) investitia in firma este motivata;

c) stocul de capital tehnic al firmei este peste nivelul optim;

d) rentabilitatea investitiei este egala cu 17,5%;

e) se recomanda lichidarea afacerii.

25.Tinand seama ca functia consumului este: C= 100+0,7VD, iar a economiilor este: E=70+0,14 VD, multiplicatorul investitiilor are valoarea

a) 5,25;

b) 6,25;

c) 10;

d) 4,25;

e) 3,25.

26. Potrivit identitatii contabile macroeconomice de baza, daca ponderea lui /S-1) in PIB este de -1,1%, iar ponderea lui (T-G) in PIB este de -2,4%, atunci ponderea exportului net in PIB este egala cu

a) -1,3%;

b) 1,3%;

c) -3,5%;

d) +3,5%;

e) -2,7%.

27. La o rata a somajului de 10%, o populatie totala de 30 milioane, o populatie neocupata de 10 milioane si o populatie ocupata de 8 milioane, numarul somerilor este de

a) 3 milioane;

b) 1 milion;

c) 4 milioane;

d) 0,8 milioane;

e) 1,8 milioane.

28.Care este cresterea venitului disponibil rezultata dintr-un spor investitional de 5250 mld. u.m., stiind ca inclinatia marginala spre consum a fost de 0,80?:

a) 10.500 mld. u.m.;

b) 15750 mld. u.m.;

c) 21.000 mld. u.m.;

d) 26.250 mld. u.m.;

e) 23.520 mld. u.m.

29. Intr-o economie, cererea agregata reprezinta 10000 mld. u.m. Cunoscand ca ponderea consumului privat, a investitiilor si a consumului public in cererea agregata sunt de 60%, 15% si 10%, iar exporturile reprezinta 20.000 mld. u.m., exportul net are valoarea:

a) 20.000 mld. u.m.;

b) 10.000 mld. u.m.;

c) 15.000 mld. u.m.;

d) 5000 mld. u.m.;

e) 25.000 mld. u.m.

30. Stiind ca oferta de moneda si viteza de rotatie a monedei cresc cu 10%, respectiv 1%, iar volumul tranzactiilor reale creste cu 5%, nivelul preturilor:

a) creste cu 5,8%;

b) creste cu 8,5%;

c) scade cu 5%;

d) scade cu 1,2%;

e) creste cu 1,2%.

31. Prin operatiunea de sterilizare, Banca Centrala

a) mareste rata rezervei obligatorii;

b) reduce rata scontului;

c) retrage din baza monetara ceea ce injecteaza pe pietele valutare;

d) urmareste sa echilibreze rata inflatiei cu rata somajului;

e) intentioneaza sa reduca rata dobanzii.

32. Oferta deficitara in economie se poate explica, in principal prin

a) slaba mobilitate a factorilor de productie;

b) punerea mai rapida in functiune a investitiilor;

c) ocuparea deplina a fortei de munca;

d) ieftinirea creditului;

e) reducerea fiscalitatii asupra profiturilor.

33. Reducerea cotei de rezerva obligatorie a bancilor are drept rezultat

a) reducerea ofertei de moneda;

b) scumpirea creditului;

c) sporirea fiscalitatii;

d) cresterea ofertei de moneda;

e) cresterea ratei somajului.

34. Una din afirmatiile de mai jos este falsa:

a) in balanta de plati se inregistreaza si tranzactiile de capital;

b) un surplus de cont curent inseamna ca tara poate sa imprumute net;

c) un deficit al contului curent poate sa determine autoritatea monetara sa intervina pentru a preveni deprecierea monedei nationale;

d) contul curent este suma dintre conturile de marfuri si conturile de servicii;

e) PIB real este exprimat in preturi constante.

35. Investitia agregata (totala) intr-o economie depinde de

a) rata reala a dobanzii, in relatie pozitiva;

b) factorul "q" al lui Tobin, in relatie pozitiva;

c) cresterea pIB, in relatie negativa;

d) rata reala a dobanzi, in relatie directa;

e) consumul intermediar in relatie directa.

36. Potrivit Legii lui Okun

a) somajul scade, cand inclinatia marginala spre consum creste;

b) cand productia creste, inclinatia marginala spre consum scade;

c) exista o relatie negativa intre fluctuatiile PIB real si fluctuatiile ratei somajului;

d) cand inflatia creste, somajul creste;

e) exista o relatie inversa intre inclinatia marginala spre consum si multiplicatorul investitiilor.

37. Una dintre afirmatiile de mai jos este adevarata

a) investitiile nete cuprind si inlocuirea capitalului tehnic fix;

b) cresterea ratei reale a dobanzii determina sporirea stocului optim de capital tehnic;

c) intre multiplicatorul investitiilor si inclinatia marginala spre economisire exista o relatie inversa (negativa);

d) ignorand deprecierea capitalului tehnic fix, investitia optima este diferenta intre stocul optim de capital tehnic mostenit si stocul de capital circulant existent;

e) curba Phillips exprima legatura directa dintre inflatie si somaj.

38. Una dintre afirmatiile de mai jos este falsa

a) contul curent reflecta diferenta dintre PNB si investitia bruta;

b) o tara cu deficit de cont curent cheltuieste mai mult decat castiga;

c) un deficit al balantei de plati determina autoritatile monetare sa rascumpere propria moneda pentru a preveni deprecierea ei;

d) cand PIB este egal cu PNB, transferurile curente in raport cu strainatatea sunt egale cu zero;

e) investitia neta egala cu investitia de inlocuire, dubleaza investitia bruta.

39. Atunci cand cererea de munca sporeste din cauza capitalului suplimentar sau a progresului tehnic

a) salariul nominal creste mai incet decat salariul real;

b) somajul voluntar creste;

c) nivelul ocuparii creste;

d) productivitatea muncii creste mai incet decat creste salariul real;

e) moneda nationala se depreciaza.

40. Una dintre afirmatiile de mai jos este falsa

a) cand oferta de munca este inelastica, predomina efectul de substitutie;

b) cand predomina efectul de venit, cresc consumul si timpul liber;

c) cand predomina efectul de substitutie, unui salariu real mai mare ii corespunde reducerea timpului liber;

d) pe termen scurt, oferta agregata de munca este, in general mult mai elastica decat oferta individuala de munca;

e) PIB cuprinde si consumul de capital tehnic fix.

41.Pentru caracterizarea si determinarea Pib, trebuie sa tinem seama de

a) valoarea vanzarilor intermediare;

b) totalul vanzarilor dintr-o economie;

c) valoarea adaugata bruta;

d) factorul "q" al lui Tobin;

e) relatia inversa dintre investitii si rata reala a dobanzii.

42. Una dintre afirmatiile de mai jos este adevarata:

a) cat timp factorul "q" al lui Tobin este mai mare decat unitatea, investitia nu se justifica;

b) functia de investitie este in relatie negativa cu dinamica PIB real;

c) mecanismul acceleratorului pune in legatura investitiile cu rata inflatiei;

d) investitia mai mare decat deprecierea capitalului tehnic fix conduce la cresterea stocului de capital tehnic;

e) PIB nominal se calculeaza in preturi constante.

43. Spre deosebire de inflatia prin cerere, inflatia prin costuri antreneaza

a) un grad inalt de ocupare;

b) scaderea productiei;

c) cresterea PIB real;

d) sporirea salariului real;

e) aprecierea monedei nationale.

44. Aprecierea ratei de schimb extern

a) actioneaza in sensul cresterii surplusului de cont curent;

b) face ca bunurile interne sa devina mai ieftine in raport cu cele externe;

c) determina cresterea ratei somajului;

d) genereaza un flux de capital catre exterior;

e) determina ca bunurile externe sa fie mai scumpe.

45. Care din afirmatiile urmatoare este corecta

a) pentru a preveni deprecierea nominala a monedei nationale, Banca Centrala cumpara valuta straina;

b) intre factorul "q" al lui Tobin si investitii exista o relatie negativa;

c) daca rata inflatiei este crescatoare, cererea nominala de moneda scade;

d) intre multiplicatorul investitiilor si inclinatia marginala spre economisire exista o relatie directa;

e) economisirea inseamna amanarea consumului prezent.

46. Pentru firme si gospodarii, care detin bunastare sub forma de moneda, costul de oportunitate cu care se confrunta este dat de:

a) salariul real;

b) rata dobanzii;

c) rata inflatiei;

d) rata fiscalitatii;

e) costul marginal.

47. Inflatia, in calitate de proces economico-monetar

a) apropie de circuitul activ o cantitate sporita de bani;

b) favorizeaza inclinatia spre economisire;

c) orienteaza resursele banesti spre actiuni productive;

d) accentueaza oscilatiile cursurilor valutare;

e) indeparteaza resursele banesti de actiuni speculative.

48. Mecanismul spiralei inflationiste se produce atunci cand

a) oferta globala scade;

b) inflatia prin costuri se produce concomitent cu inflatia prin cerere;

c) inflatia prin cerere este insotita de fenomenul aprecierii monetare;

d) politica de evitare a cresterii somajului se realizeaza printr-un program de crestere a cererii globale;

e) salariul real creste mai repede decat salariul nominal.

49. Una din afirmatiile urmatoare este falsa:

a) deflatorul PIB este o masura a nivelului preturilor;

b) raportul dintre PIB real si PIB nominal se numeste deflatorul PIB;

c) un surplus al balantei de plati echivaleaza cu marirea rezervelor valutare ale tarii;

d) venitul net castigat de factorii detinuti de strainatate, care lucreaza intr-o tara, intra in calculul PIB-ului tarii respective;

e) ceea ce ramane gospodariilor pentru a fi consumat si economisit este venitul personal disponibil.


50. Fluxul de masa monetara in circulatie depinde de

a) salariul real;

b) gradul de uzura a capitalului tehnic fix;

c) acoperirea in aur a monedei;

d) viteza de circulatie a monedei;

e) raportul dintre rata inflatiei si rata somajului.

51. In t1, venitul este de 1000 mld. u.m. si reprezinta o crestere cu 25% fata de perioada anterioara. Cunoscand ca rata consumului in t1 este de 0,8, iar inclinatia marginala spre economisire este de 0,2 economiile din t1 si t0 au valorile

a) 200 si 450;

b) 160 si 180;

c) 250 si 80;

d) 180 si 350;

e) 200 si 160.

52. In baza identitatii macroeconomice contabile de baza, daca la nivelul unui an, economiile-institutiile (S-I) reprezinta - 5,4% din PIB, iar Export-Import (X-Z) reprezinta -2,9% din PIB, atunci ponderea (veniturilor-cheltuielilor bugetului) in PIB este egala cu

a) 8,3%;

b) -3,5%;

c) 2,5%;

d) -0,9%;

e) 4,4%.

53. In t1, PIB in preturi  curente a fost de 300.000 mld. u.m., crescand cu 200% fata de t0. In perioada t0-t1, deflatorul PIB a fost egal cu 5. Rezulta ca:

a) PIB in t0 = 150.000 mld. u.m.;

b) PIB in t1, in termeni reali a fost de 60.000 mld. u.m.;

c) dinamica reala a PIB in t1/t0 a fost de 160%;

d) PIB nominal in t1 minus PIB real in t1=260000 mld. u.m.;

e) PIB real din t1 impartit la PIB nominal din t1=0,4.

54. La nivelul unei economii, unde investitia neta este de 60 000 mld. u.m., iar investitia bruta este de 80 000 mld. u.m

a) stocul de capital tehnic nu se modifica;

b) formarea bruta a capitalului tehnic este egala cu 140.000 mld. u.m.;

c) stocul de capital tehnic scade cu 20.000 mld. u.m.:

d) formarea neta a capitalului tehnic este egala cu 70.000 mld. u.m.;

e) are loc un proces de crestere economica.;

55. La un depozit bancar de 100 mil. u.m. si la o rata a rezervelor obligatorii de 10%, masa de bani de credit devine

a) 90 mil. u.m.;

b) 500 mil. u.m.;

c) 1,5 mld. u.m.;

d) 1 mld. u.m.;

e) 50 mil. u.m.

. Cunoscand ca raportul dintre numarul somerilor si populatia ocupata este de1/4, iar populatia activa cuprinde populatia ocupata si somerii, rata somajului, calculata la populatia activa este de:

a) 25%;

b) 20%;

c) 30%;

d) 8%;

e) 10%.

57. Evolutia pietei favorizeaza, cresterea salariului nominal de 1,3 ori, in conditiile dublarii preturilor de consum. In acest caz, salariul real:

a) a crescut cu 6,5%;

b) a scazut cu 3,5%;

c) a crescut cu 25%;

d) a crescut cu 36,5%;

e) a scazut cu 35%.

58. Cu cat ar trebui sa sporeasca volumul bunurilor si serviciilor tranzactionate astfel incat la o crestere a masei monetare cu 20% si la o viteza de rotatie a banilor constanta, puterea de cumparare sa nu se modifice

a) 20%;

b) 30%;

c) 15%;

d) 10%;

e) 25%.

59. In t1 fata de t0, masa monetara in circulatie creste cu 200%. Daca in acelasi interval de timp, valoarea tranzactiilor pe piata sporeste cu 50%, viteza de rotatie a monedei

a) creste cu 50%;

b) scade cu 150%;

c) creste cu 100%;

d) scade cu 200%;

e) scade cu 50%.

60. O obligatiune aduce posesorului ei un venit anual de 4800 lei, in conditiile unei rate anuale a dobanzii de 20%. In cazul in care rata anuala a dobanzii ar fi de 25%, obligatiunea ar putea fi vanduta la pretul de

a) 14.400 lei;

b) 16.500 lei;

c) 19.200 lei;

d) 24.500 lei;

e) 18.200 lei.

61. In momentul t0, cursul actiunilor unei societati comerciale a fost de 100.000 u.m. Posesorul actiunilor vinde la piata 1000 de actiuni, stabilind scadenta peste doi ani. La scadenta, cursul actiunilor va fi de 90.000 u.m. Aceasta inseamna

a) un castig pentru cumparator de 10 mil. u.m.;

b) un castig pentru vanzator de 10 mil. u.m.;

c) o pierdere de 10 mil. u.m. pentru vanzator;

d) un castig de 20 mil. u.m. pentru cumparator;

e) o pierdere de 20 mil. u.m. pentru cumparator.

62. Viteza de circulatie a monedei se reflecta intr-o relatie

a) pozitiva cu volumul tranzactiilor;

b) negativa cu masa monetara;

c) negativa cu volumul tranzactiilor;

d) pozitiva cu masa monetara;

e) negativa cu consumul intermediar.

63. Prin operatiunea de sterilizare, Banca Centrala

a) mareste rata rezervei obligatorii;

b) reduce rata scontului;

c) retrage din baza monetara ceea ce injecteaza pe pietele valutare;

d) urmareste sa regleze rapid tensiunea dintre controlul pietei monetare si pietei valutare;

e) urmareste sa reduca rata dobanzii.

64. Reducerea cotei de rezerva obligatorie a bancilor are drept rezultat:

a) cresterea ofertei de moneda;

b) reducerea ofertei de moneda;

c) scumpirea creditului;

d) ieftinirea creditului;

e) cresterea fiscalitatii.

65. Numerarul in circulatie plus depozitele la vedere, operabile prin cecuri, formeaza

a) baza monetara;

b) agregatul monetar M2;

c) agregatul monetar M1;

d) agregatul monetar M3;

e) masa monetara cea mai activa.

66. Potrivit Legii lui Okum:

a) somajul scade atunci cand inclinatia marginala spre consum creste;

b) cand productia creste inclinatia marginala spre consum scade;

c) exista o relatie negativa intre fluctuatiile PIB real in jurul trendului mediu de crestere si fluctuatiile ratei somajului in jurul ratei de echilibru;

d) cand inflatia creste, somajul scade;

e) somajul creste cand economia scade.

67. Care din afirmatiile de mai jos sunt false?

a) investitiile urmaresc sa aduca stocul de capital tehnic la nivelul dorit;

b) o crestere a ratei reale a dobanzii va determina cresterea stocului optim de capital tehnic;

c) functia de investitie este intr-o relatie pozitiva cu rata reala a dobanzii;

d) ignorand deprecierea capitalului fix, investitia optima este diferenta dintre stocul optim de capital si stocul de capital mostenit;

e) stocul optim de capital tehnic depinde pozitiv de eficienta prevazuta a tehnologiei disponibile.

68. Cand factorul "Q" a lui Tobin are o valoare:

a) mai mare decat unitatea, investitia este negativa;

b) mai mica decat unitatea, firmele merita sa investeasca;

c) egala cu unitatea, se produce fenomenul de dezinvestire;

d) mai mare decat unitatea, firmele castiga din investitiile viitoare;

e) mai mica decat unitatea, stocul de capital a depasit nivelul optim.

69. Atunci cand cererea de munca sporeste din cauza capitalului suplimentar sau a progresului tehnic:

a) salariul real scade;

b) nivelul ocuparii creste;

c) salariul real creste;

d) somajul voluntar creste;

e) salariul de eficienta echilibreaza piata muncii.

70. Pentru a preveni o apreciere nominala a monedei, Banca Centrala intervine pe piata valutara prin

a) cumpararea de active externe;

b) vanzarea de valute straine;

c) vanzarea propriei monede pe active externe;

d) cresterea ratei rezervei obligatorii;

e) mecanisme care sa reduca nivelul cursului de schimb.

71. Daca o companie franceza are o filiala in Germania, venitul rezultat din operatiile desfasurate in Germania de aceasta companie este considerat

a) PIB francez;

b) PIB german;

c) PNB francez;

d) PNB german;

e) export net.

72. Care din afirmatiile  de mai jos sunt false

a) cand oferta de munca este inelastica, predomina efectul de substitutie;

b) cand predomina efectul de venit, cresc consumul si timpul liber;

c) cand predomina efectul de substitutie unui salariu real mai mare ii corespunde sporirea timpului liber;

d) cand domina efectul de venit, timpul liber creste;

e) pe termen scurt, oferta agregata de munca este, in general, mult mai elastica in raport cu oferta individuala de munca.

73. Care din afirmatiile de mai jos nu sunt adevarate?:

a) PIB nominal se calculeaza in preturi constante;

b) PIB poate fi definit ca flux de venituri ale factorilor;

c) PIB este diferit de totalul vanzarilor din aceeasi economie;

d) serviciile publice fac parte din PIB, numai daca  se vand;

e) PIB poate sa fie egal cu consumul intermediar din tara respectiva.

74. Spre deosebire de inflatia prin cerere, inflatia prin costuri antreneaza:

a) cresterea productiei;

b) scaderea gradului de ocupare;

c) o crestere economica inflationista;

d) scaderea productiei;

e) un grad inalt de ocupare a fortei de munca.

75. Care dintre afirmatiile de mai jos sunt false?:

a) functia de consum exprima o relatie pozitiva intre consumul privat agregat si averea agregata;

b) venitul este alcatuit numai din componente permanente;

c) venitul si bunastarea pot creste in tandem;

d) valoarea averii unui consumator este valoarea actualizata a tuturor veniturilor;

e) functia consumului este intr-o relatie negativa cu venitul.

76. Aprecierea ratei de schimb

a) actioneaza in sensul reducerii surplusului de cont curent;

b) face ca bunurile interne sa devina mai ieftine;

c) determina ca bunurile externe sa fie mai scumpe;

d) actioneaza in sensul cresterii surplusului de cont curent;

e) genereaza un flux de capital catre exterior.

77. Surplusul contului curent al unei tari

a) imbraca forma unei achizitii de rezerve valutare;

b) poate fi privit ca un imprumut contractat de autoritatilor monetare ale tarii respective;

c) este egal cu surplusul guvernamental (T-G) plus surplusul din sectorul privat
(S-I);

d) poate fi privit ca vanzare de rezerve de valuta externa;

e) este egal cu consumul plus economiile.

78. Daca rata inflatiei este crescatoare:

a) cererea reala de moneda scade;

b) cererea nominala de moneda scade;

c) cererea reala de moneda creste;

d) cererea nominala de moneda creste mai putin rapid decat cresc preturile;

e) rata somajului nu se modifica.

79. Daca din investitia bruta scadem consumul de capital tehnic fix, rezulta

a) exportul net;

b) investitia neta;

c) investitia pentru dezvoltate;

d) consumul intermediar;

e) consumul final.

80. Somajul involuntar creste atunci cand

a) salariile reale nu echilibreaza piata;

b) nu este angajata toata forta de munca oferita de gospodarii;

c) somajul voluntar este egal cu zero;

d) salariile de eficienta scad;

e) salariile reale echilibreaza piata muncii. 

81. In ultimii 100 de ani se constata ca

a) salariile reale au crescut mai incet decat salariile nominale;

b) numarul orelor lucrate in medie de o persoana a crescut;

c) salariile reale au scazut;

d) salariile nominale au scazut;

e) salariile reale au crescut si numarul mediu de ore lucrate de o persoana a scazut.

82. In mod normal, suma conturilor curente ale tuturor tarilor din lume

a) ar trebui sa fie pozitiva;

b) ar trebui sa fie egala cu zero;

c) este in mod sistematic negativa, intrucat incasarile sunt mai des "omise" decat cheltuielile;

d) este egala cu cantitatile de bani din economia mondiala;

e) are tendinta de reducere, datorita deprecierii banilor.

83. Fluxul de masa monetara in circulatie depinde de:

a) stocul real de moneda;

b) viteza de circulatie a monedei;

c) salariul real;

d) gradul de uzura morala a capitalului tehnic fix;

e) acoperirea in aur a monedei.

84. Daca raportul dintre PNB si PIB al unei tari intr-o anumita perioada est de -10%, inseamna ca

a) PIB > PNB;

b) PNB > PIB;

c) soldul veniturilor factorilor in raport cu strainatatea este pozitiv;

d) veniturile castigate in strainatate si repatriate de catre rezidenti pot fi egale cu zero;

e) veniturile nonrezidentilor castigate si repatriate pot fi egale cu zero.

85. Atunci cand Banca Centrala achizitioneaza titluri de valoare de la o banca comerciala:

a) se creeaza moneda;

b) banca Centrala crediteaza;

c) se micsoreaza oferta de moneda;

d) se produce inflatie;

e) se reduc rezervele bancii comerciale.

86. Care din afirmatiile de mai jos sunt false?:

a) rata reala a dobanzii este costul de oportunitate al resurselor utilizate ca investitie;

b) cand factorul "q" al lui Tobin este mai mare decat unitatea, investitia se justifica;

c) investitia este in relatie pozitiva cu rata dobanzii;

d) in practica, factorul "q" al lui Tobin este masurat cu ajutorul preturilor actiunilor;

e) o crestere a PIB, atat in prezent cat si in viitor, va influenta pozitiv cheltuielile pentru investitii.

Factorul "q" al lui Tobin:

a) exprima, prin numaratorul expresiei, costul de inlocuire a capitalului instalat;

b) poate sa fie egal cu unitatea;

c) exprima, prin numitorul expresiei, valoarea firmei de pe piata de actiuni;

d) daca este mai mic decat unitatea stimuleaza investitia;

e) este o aproximare a raportului dintre valoarea actualizata a randamentului marginal al investitiei si costul marginal al capitalului.

88. Caracterul prociclic al ratei dobanzii face ca aceasta sa

a) creasca in perioada de recesiune;

b) scade in perioada de boom;

c) creasca in perioada de boom;

d) scada in perioada de recesiune;

e) evolueze in functie de politica fiscala a guvernului. 

89. Cand politica monetara actioneaza in directia deprecierii monedei nationale

a) Banca Centrala vinde valuta straina pe pietele valutare;

b) se urmareste descurajarea exporturilor;

c) importurile sunt avantajate;

d) exporturile se ieftinesc;

e) Banca Centrala cumpara valuta straina de pe pietele valutare.

90. Numerarul in circulatie plus depozitele la vedere operabile prin cecuri

a) formeaza agregatul moneta M1;

b) reprezinta partea cea mai activa a masei monetare;

c) formeaza agregatul monetar M3;

d) au cea mai redusa lichiditate;

e) formeaza baza monetara (M0).

91. Atunci cand multiplicatorul investitiilor are valoarea 10, iar sporul venitului a fost de 5.000 mld. u.m

a) inclinatia marginala spre consum a fost de 10 ;

9

b) sporul investitiilor a fost de 500 mld. u.m.;

c) inclinatia marginala spre economisire a fost de 1_;

10

d) inclinatia marginala spre consum a fost de 7_;

10

e) sporul investitiilor a fost de 50 mld. u.m.

92. Stocul real de moneda dintr-o economie se afla intr-o relatie

a) pozitiva cu PIB real;

b) negativa cu inclinatia marginala spre consum;

c) pozitiva cu rata dobanzii;

d) negativa cu costul mediu al convertirii in moneda a altor forme de avere;

e) negativa cu rata dobanzii.

93. La nivelul unei economii, unde investitia neta este 60.000 mld. u.m., iar investitia bruta este 80.000 mld. u.m

a) stocul de capital tehnic creste;

b) formarea bruta a capitalului tehnic este egala cu 20.000 mld. u.m.;

c) stocul de capital tehnic scade cu 20.000 mld. u.m.;

d) formarea neta a capitalului tehnic este egala cu 70.000 mld. u.m.;

e) amortizarea capitalului tehnic fix est de 20.000 mld. u.m.

94. Daca predomina efectul de substitutie

a) individul raspunde unui salariu real mai mare prin cresterea timpului liber;

b) oferta de munca este elastica;

c) oferta de munca este inelastica;

d) cresterea salariului real va reduce timpul liber;

e) munca devine relativ mai atractiva, daca scade salariul real.

95. In cadrul masurilor de factura monetara si financiara pentru combaterea inflatiei:

a) devalorizarea scumpeste exporturile;

b) revalorizarea ieftineste exporturile;

c) deflatia poate reduce activitatea economic;

d) cresterea ratei scontului ieftineste creditul;

e) reducerea deficitelor bugetare poate diminua cantitatea de moneda.

96. Stocul real de moneda intr-o economie este dependent:

a) pozitiv, de PIB real;

b) negativ, de rata dobanzii;

c) negativ, de PIB real;

d) pozitiv, de rata dobanzii;

e) negativ, de costul mediu al convertirii in moneda a altor forme de avere.

97. Agregatul monetar M1 cuprinde

a) numai numeralul in circulatie;

b) numai depozitele la vedere operabile prin cecuri;

c) toate componentele monetare acceptate general ca modalitate de plata;

d) M0 plus depozitele la vedere operabile prin cereri;

e) numai economiile populatiei din depozitele bancare.

98. Veniturile realizate de catre cei peste 100.000 de cetateni romani care lucreaza in Israel sunt incluse in

a) PIB al Romaniei si PNB al Israelului;

b) Pnb al Romaniei si PiB al Israelului;

c) PIN al Romaniei si PNN al Israelului;

d) PNN al Romaniei si PIN al Israelului;

e) PNN al Romaniei si PNB al Israelului.

99. Viteza de circulatie a monedei se afla intr-o relatie

a) pozitiva, cu volumul tranzactiilor;

b) negativa, cu consumul intermediar;

c) directa, cu masa monetara;

d) negativa, cu masa monetara;

e) pozitiva, cu acceleratorul.

100. Daca soldul veniturilor factorilor de productie in raport cu strainatatea este egal cu zero, inseamna ca

a) PNN= PNB;

b) PIB = PNB;

c) PNN = PIN;

d) PGB = PIB;

e) PIB = Consumul intermediar. 

RASPUNSURI CORECTE:

D

C

C

B

B

C

C

C

B

D

A

B

B

B

B

C

C

D

C

E

B

C

D

B

B

C

D

D

C

A

C

A

D

D

B

C

C

A

C

A

C

C

B

D

E

B

D

B

B

D

E

C

B

E

D

B

E

A

E

C

B

A,B

C,D

A,D

C,E

C,E

B,C

D,E

B,C

A,C

B,C

A,C

A,D

B,D

B,E

A,E

A,C

A,D

B,C

A,B

A,E

B,C

A,B

A,D

A,B

A,C

B,E

C,D

D,E

A,B

B,C

A,E

A,E

B,D

C,E

A,B

C,D

B,D

A,D

B,C

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.