Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » finante banci

Proiectii financiare si indicatori financiariPROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

1. Prognoza vanzarilor (si evolutia utilizarii capacitatilor de productie)

Este cea mai importanta parte a proiectiei financiare. Se va face proiectia angajamentelor de vanzari (produse facturate) si nu a incasarilor in numerar. Se face prin considerarea prognozei utilizarii capacitatilor de productie existente precum si a celor ce fac obiectul proiectului din studiul de fezabilitate corelate. Se va argumenta, cu referiri la (Pre)contractele de vanzare/cumparare, anexate la cererea de finantare.

Se va realiza o proiectie a vanzarilor in unitati fizice, urmata de una in unitati valorice in preturi constante la data depunerii cererii de finantare, urmand modelulul:

Tabel 4

Indicator

UM

Q1

Q2


Q8

Y3

Y4

Y5

Grad de utilizare a capaxcitatii de productie

Vanzari fizice previzionate

Produs 1

Produs 2


Vanzari valorice previzionate

Produs 1

Mii Lei
Euro
Produs 2

Mii Lei
Euro

Total

Mii Lei
Euro
Proiectia trebuie transpusa intr-un tabel similar cu cel din sectiunea F.2. Daca solicitantul considera ajutator, proiectiile pot fi despartite pe luni calendaristice.

Atentie !: Se vor face doua tipuri de proiectii pentru acelasi orizont de timp, la nivel de firma, una pentru vanzarile solicitantului fara proiectul nou, respectiv una cu luarea in calcul a influentelor proiectului nou la nivelul vanzarilor firmei.


2. Prognoza cheltuielilor de exploatare (inclusiv, cheltuielile cu personalul, cu utilitatile, cu materia prima, cu amortizarea)

Toate cheltuielile se vor inregistra pe baza angajamentelor de plata (si nu a platilor efective).

Utilizand acelasi format de tabel, se vor prezenta distinct si detaliat pe sub-categorii, urmatoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli materiale – total, va include, cheltuieli cu materiile prime, materiale, combustibili, energie electrica si apa;

Cheltuieli cu amortizarea. Se vor lua valorile de intrare in inventar, cu respectarea normelor contabile de amortizare a mijloacelor fixe.

Cheltuieli cu personalul nou angajat. Se vor prezenta detaliat categoriile de personal si nivelul corespunzator de salarizare (incluzand toate tipurile de cheltuieli cu personalul).

Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti.

Atentie!: Se vor face doua tipuri de proiectii pentru acelasi orizont de timp, la nivel de firma, una pentru cheltuielile solicitantului fara proiectul nou, respectiv una cu luarea in calcul a influentelor proiectului nou la nivelul cheltuielilor firmei.


3. Analiza pragului de rentabilitate

Se vor relua rezultatele calculelor din studiul de fezabilitate cu indicarea gradului de utilizare a capacitatii nou proiectate la care se atinge pragul de rentabilitate.


4. Proiectia contului de profit si pierdere

Informatiile de la sectiunile 1 si 2 vor fi agregate in urmatorul model de proiectie a veniturilor si cheltuielilor aferente proiectului: (Q = trimestru de la punerea in functiune a investitiei, Y = an de la punerea in functiune a investitiei).

Atentie !: Intrucat toate proiectiile financiare vor fi in preturi constante la momentul intocmirii studiului de fezabilitate, referirea la valori in Euro se face prin simpla impartire a valorii corespunzatoare in Lei la rata de schimb Lei/ Euro a Bancii Centrale Europene din momentul intocmirii studiului de fezabilitate.


Tabel 5


Nr. Crt

Indicatori


Q1

Q2


Q8

Y1[1]

Y2

Y3

Y4

Y5


Venituri din exploatare

Mii Lei


Euro


1

Venituri din vanzarea marfurilor

Mii Lei


Euro


1P[2]


Mii Lei


Euro


2

Productia vanduta

Mii Lei


Euro


2P


Mii Lei


Euro


3

Alte venituri[3]

Mii Lei


Euro


3P


Mii Lei


Euro


4

Venituri din exploatare – total

Mii Lei


Euro


4P


Mii Lei


Euro


5

Venituri din exploatare - total incremental[4]

Mii Lei


EuroCheltuieli pentru exploatare

Mii Lei


Euro


6

Cheltuieli materiale – total

Mii Lei


Euro


6P


Mii Lei


Euro


7

Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti

Mii Lei


Euro


7P


Mii Lei


Euro


8

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Mii Lei


Euro


8P


Mii Lei


Euro


9

Cheltuieli cu personalul – total

Mii Lei


Euro


9P


Mii Lei


Euro


10

Alte cheltuieli de exploatare

Mii Lei


Euro


10P


Mii Lei


Euro


11

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

Mii Lei


Euro


11P


Mii Lei


Euro


12

Cheltuieli pentru exploatare - total

Mii Lei


Euro


12P


Mii Lei


Euro


13

Cheltuieli pentru exploatare – total incremental

Mii Lei


Euro


14

Rezultatul din exploatare

Mii Lei


Euro


14P


Mii Lei


Euro


15

Rezultatul incremental din exploatare

Mii Lei


Euro


16

Venituri financiare[5] – total

Mii Lei


Euro


16P


Mii Lei


Euro


17

Venituri financiare total incremental

Mii Lei


EuroCheltuieli financiare[6], din care

Mii Lei


Euro


18

Cheltuieli privind dobanzile

Mii Lei


Euro


18P


Mii Lei


Euro


19

Altele

Mii Lei


Euro


19P


Mii Lei


Euro


20

Cheltuieli financiare  - total

Mii Lei


Euro


20P


Mii Lei


Euro


21

Cheltuieli financiare – total incremental

Mii Lei


Euro


22

Rezultatul financiar (profit/pierdere)

Mii Lei


Euro


22P


Mii Lei


Euro


23

Rezultatul financiar incremental

Mii Lei


Euro


24

Rezultatul curent al exercitiului (profit/pierdere)

Mii Lei


Euro


24P


Mii Lei


Euro


25

Rezultatul curent incremental al exercitiului (profit/pierdere)

Mii Lei


Euro
Mii Lei


Euro


26

Impozit pe profit14

Mii Lei


Euro


26P


Mii Lei


Euro


27Impozit pe profit incremental

Mii Lei


Euro


28

Profit net/Pierdere neta

Mii Lei


Euro


29

Profit net incremental /Pierdere neta incrementala

Mii Lei


Euro5. Indicatori financiari

Neincadrarea oricaruia din urmatorii indicatori in limitele prevazute mai jos va insemna nerespectarea sub-criteriului de eligibilitate 5 - respectarea nivelurilor indicatorilor financiari prevazuti la sectiunea 5

1. Rezultatul din exploatare cu proiect (linia 14P) sa fie pozitiv pentru orice an de previziune incepand cu al doilea an de la punerea in functiune a investitiei.


2. Profitul net incremental sa fie pozitiv pentru orice an de previziune incepand cu al doilea an de la punerea in functiune a investitiei.


3. Durata de recuperare a investitiei <10 ani. Se calculeaza ca fiind numarul de ani (si luni) in care valoarea totala a investitiei este recuperata din profitul net incremental. Se considera ca premisa de lucru faptul ca nivelurile indicatorilor din contul de profit si pierdere previzionat se stabilizeaza incepand cu al cincilea an de la punerea in functiune a obiectivului. Astfel, se va deduce din valoarea totala a investitiei suma profiturilor nete incrementale pe primii cinci ani (orizontul de previziune), iar valoarea ramasa se va imparti la profitul net din al cincilea an. Produsul astfel rezultat se va aduna cu cinci si se va obtine durata de recuperare a investitiei.


4. Rentabilitatea capitalului investit – RCI (profit net incremental/ total valoare a proiectului) >15% in oricare an de utilizare a capacitatii noi proiectate (in cadrul proiectului) peste pragul de rentabilitate.


5. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare. Raportul Rezultat incremental din exploatare/ Cheltuieli financiare incrementale (obtinute din diferenta valorilor liniilor 20P-20) sa fie supraunitar.
[1] Valorile de pe coloanele Y1 si Y2 vor reprezenta sumele de pe coloanele Q1 la Q4 si, respective Q5 la Q8 si vor reprezenta valorile anuale ale indicatorilor din CPP pentru primii doi ani de la punerea in functiune a proiectului.


[2] Toate numerele curente marcate cu P reprezinta valori pentru proiectiile care iau in considerare proiectul. In consecinta, pentru acelasi cont, acolo unde e cazul vor exista doua tipuri de proiectii, una pentru activitatea firmei fara proiect, alta cu proiectul realizat (marcate cu litera P).

[3] Se vor inregistra toate celelalte conturi de venituri din contul de profit si pierdere (CPP).

[4] Toate valorile de pe liniile care reprezinta un rezultat incremental (o variatie fata de nivelul de baza) se vor calcula prin diferenta intre valoarea indicatorului respectiv in varianta cu proiect si cea din varianta fara proiect

[5] Veniturile financiare vor fi prezentate sintetic, iar numai daca exista influente notabile, atat trecute, cat si previzionate, din partea unor conturi analitice (ex. venituri din participatii si alte imobilizari financiare) situatia lor va fi justificata printr-o nota de subsol.

[6] Din formularul contabil de cont de profit si pierdere se vor evidentia separate cheltuielile privind dobanzile, iar celelalte conturi de cheltuieli financiare se vor grupa pe linia 18 – Altele.

[7] Veniturile financiare vor fi prezentate sintetic, iar numai daca exista influente notabile, atat trecute, cat si previzionate, din partea unor conturi analitice (ex. venituri din participatii si alte imobilizari financiare) situatia lor va fi justificata printr-o nota de subsol.

[7] Din formularul contabil de cont de profit si pierdere se vor evidentia separate cheltuielile privind dobanzile, iar celelalte conturi de cheltuieli financiare se vor grupa pe linia 18 – Altele.

14 Se va aplica in functie de marimea societatii si volumul de export dupa cum urmeaza:

pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii definite conform legii, 1,5% din cifra de afaceri

pentru valoarea productiei exportate, 10% din profitul brut (rezultatul curent)

pentru restul societatilor, 25% din profitul brut

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
Taxa pe valoare adaugata
CALCULUL, REGLEMENTAREA SI CONTABILIZAREA IMPOZITULUI PE PROFIT
Concepte cheie, teme de reflectie si control, teste de evaluare a cunostintelor
ANALIZA FISCALITATII IN UNIUNEA EUROPEANA
Business Credit Card
Evolutia activitatii bancare in perioada de tranzitie la economia de piata
Sistemul financiar si elementele sale. fluxurile financiare
Sistemul fiscal al statului quÉbec din cadrul federatiei canadiene - studiu de caz
Contact Center in ING Bank
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu