Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
Admiterea tehnica a serviciilor feroviare critice furnizate prin activitatea districtul s.c.b

Admiterea tehnica a serviciilor feroviare critice furnizate prin activitatea districtul s.c.b


ADMITEREA TEHNICA A SERVICIILOR FEROVIARE CRITICE FURNIZATE PRIN ACTIVITATEA DISTRICTUL S.C.B

Obtinerea autorizatiei de furnizor feroviar

Autorizatia de furnizor este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse sau servicii feroviare critice, cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie.

Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor sau serviciilor feroviare critice furnizate, prin actiuni de evaluare, la intervale de timp specificate sau prin actiuni de inspectiei tehnica feroviara, dupa caz, efectuate de AFER.o  Date referitoare la autorizatia de furnizor feroviar

Autorizatia de furnizor feroviar se poate acorda agentiilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:

a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor, respectiv prestarea serviciilor feroviare critice, pentru care au solicitat autorizatia;

b) dispun de structuri organizatorice, de dotari tehnice, de documentatie tehnica si de personal instruit/atestat, care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii, pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, la realizarea produselor sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizatia;

c) fac dovada ca au experienta in realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicita autorizarea sau a unor produse-servicii similare;

d) se angajeaza sa accepte, pe perioada de valabilitate a autorizatiei, supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara, dupa caz;

e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER.

Obiectul de activitate

Districtul S.C.B. Golesti este o subunitate a Sectiei CT3 Rosiori, care face parte din structura Diviziei Instalatii Craiova. Divizia Instalatii Craiova este subordonata Regionalei CF Craiova, aceasta avand personalitate juridica si fiind autorizata de AFER pentru servicii de intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a instalatiilor de semnalizare si supraveghere a traficului feroviar.

Lista cu principalele dotari tehnice utilizate la realizarea serviciilor feroviare critice

Lista cuprizand documentele sistemului calitatii, proprii agentului economic respectiv, sau documentul elibarat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor, din care sa rezulte stadiul de implementare a acestui sistem, in baza standardelor SR EN ISO seria 9000.

Organigrama unitatii, cu precizarea principalelor atributii ale compartimentelor care concura la realizarea produselor sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia.

Lista cu laboratoarele, standurile si dispozitivele special utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru SC

Lista cuprizand datele de identificare a principalilor subfurnozori, pentru componentele utilizate la realizarea produselor sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia.

Lista cuprizand datele de identificare a principaliilor beneficiari ai produselor sau serviciilor feroviare critice furnizate de solicitant si cel putin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari, din care sa rezulte ca solicitantul a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale, inclusiv cele referitoare la calitatea produselor sau serviciilor furnizate.

Lista serviciilor critice feroviare furnizate prin activitatea districtului

Prin produs feroviar se intelege orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component destinat materialului rulant, caii de rulare, semnalizarii feroviare, alimentarii cu energie electrica, controlului si comenzii feroviare, instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe din aceste elemente.

Clasificarea serviciilor critice feroviare furnizate prin activitatea districtului

In functie de gravitatea consecintelor, datorate unei potentiale defectari, cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, produsele feroviare de clasifica in urmatoarele clase de risc:

Clasa 1A produse feroviare a caror defectate antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatiii transporturilor, comportand urmatoarele riscuri:

risc de accident feroviar, care poate sa cauzeze raniri corporale ale personalului feroviar sau ale pasagerilor.

risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate.

Clasa 1B produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in activitatea feroviara.

Clasa 2A produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport, a protectiei mediului si a sanatatii.

Clasa 2B produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare, cu influente in calitatea transportului.

Clasa 3 produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteazanemijlocit siguranta si calitatea transporturilor, sanatatea si mediul inconjurator.

Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice, pentru a caror utilizare/furnizare este obligatorie autorizarea furnizorilor si omologarea tehnica feroviara pentru produsele respective.

UTILIZAREA PERSONALULUI IN FUNCTII CU RESPONSABILITATI IN SC

Admiterea la program a personalului din subordine

Personalul districtului S.C.B. Golesti care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei trenurilor este apt din punct de vedere medical si psihologic, cu respectarea periodicitatii verificarii profesionale periodice.

o  Verificarea personalului la sosirea la program

La intrarea in servici, conducatorul locului de munca trebuie sa verifice daca personalul: - este in stare normala fizica,

nu este sub influenta bauturilor alcoolice,

este dotat cu echipament de securitate si de lucru adecvat,

este dotat cu scule si dispozitive de securitate.

Respectarea prevederilor OMTCT nr.447/2003, privind personalul in functii cu responsabilitati SC, utilizat de district

Prevederile prezentului ordin vor fi respectate de toate institutiile publice, companii nationale, societati nationale, societati comerciale din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor precum si de societatile care detin cai ferate.

o  Respectarea periodicitatii examinarilor medicale si psihologice a personalului din subordine

Examinarea medicala se efectueaza in cabinetele pentru functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei fiind obligatorie la 2 ani in urmatoarele specialitati: medicina interna, chirurgie generala, oftalmologie, ORL, neurologie si psihiatrie.

Examinarea psihologica se efectueaza conform metodologiei coditionale pentru indeplinirea aptitudinilor medicale in laboratoarele de specialitate feroviare din reteaua sanitara proprie pentru personalul din SC din sectorul feroviar. Controlul psihologic se efectueaza la admiterea in scoala, la debutul in functie si periodic o data la 5 ani.

Respectarea prevederilor OMTCT nr.2261/2005, privind personalul in functii cu responsabilitati SC, utilizat de districtul S.C.B. Golesti

Autorizarea personalului cu responsabilitati in SC care urmeaza sa desfasoare activitati pe proprie raspundere se efectueaza de catre AFER la solicitarea scrisa a unitatii feroviare sau a persoanelor fizice in conditiile prezentelor norme:

dupa absolvirea cursurilor de calificare sau recalificare;

dupa efectuarea programului de stagiu intocmit de unitatea feroviara angajatoare, avizat de AFER sau a unor etape specifice acestuia pentru persoane cu studii;

pentru executarea unor activitati specifice unei functii pentru care este obligatorie autorizarea.

o  Calificarea personalului in functii cu responsabilitati SC, utilizat de districtul S.C.B. Golesti

Intreg personalul districtului S.C.B. Golesti (sef district, elm. 1A, elm. Sp, elm. I, elm. II si montatori) cu responsabilitati in SC este calificat.

o  Respectarea periodicitatii verificarii profesionale periodice ale personalului in functii cu responsabilitati SC, utilizat de district

Verificarile periodice ale personalului cu responsabilitati in SC se desfasoara conform periodicitatilor instructionale.

o  Instruirea de serviciu efectuata personalului in functii cu responsabilitati SC, utilizat de district

Instruirea personalului cu responsabilitati in SC se efectueaza conform tabelului urmator:

T

INSTRUIRE TEORETICA

INSTRUIRE PRACTICA


PERIODICITATE

DURATA SI UNDE SE FACE

CINE FACE

PERIODICITATE

DURATA SI UNDE SE FACE

CINE FACE

Sef District

3 luni

6 ore - Birou Tehnic Pitesti

Ing. Sef Sectie

Elm. 1A + Sp.

3 luni

6 ore - scoala personalului Pitesti

Instructor

3 luni

GOLESTI

Instr.

Elm. I + II CED

3 luni

6 ore - scoala personalului Pitesti

Instructor

3 luni

GOLESTI

Instr.

Elm. + Mont. TA

3 luni

6 ore - scoala personalului Triaj

Instructor + Sef District

3 luni

GOLESTI TRIAJ

Sef District

Elm. I + II SBW

3 luni

6 ore - scoala personalului Pitesti

Instructor

3 luni

PITESTI NORD, BASCOV

Instr.

Mont. I+II CED

3 luni

6 ore - scoala personalului Pitesti

Instructor

3 luni

GOLESTI

Instr.

Mont. I+II SBW

3 luni

6 ore - scoala personalului Pitesti

Instructor

3 luni

PITESTI NORD, BASCOV

Instr.

o  Perfectionarea personalului cu atributii in activitatea feroviara, utilizat de district

Perfectionarea personalului cu atributii in activitatea feroviara se efectueaza prin cursuri de calificare, orele de scoala personalui, sedintelor de instruire practica si prin autoinstruire.

Respectarea prevederilor OMTCT nr.2262/2005, privind personalul in functii cu responsabilitati SC, utilizat de district

o  Autorizatiile/permisele de conducere detinute de personalului in functii cu responsabilitati SC, utilizat de district

Nu este cazul.

o  Activitatea de obtinere a noului model de autorizatie/permis de conducere

Nu este cazul.

IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA

Sanatatea si securitatea muncii

o  Prevederi generale

o  Domeniu de aplicare

o  Inventarierea factorilor de risc

o  Masuri de prevenire

o  Masuri tehnice

o  Masuri igienico -sanitare

o  Atributiile conducatorilor locurilor de munca

o  Metodologia intocmirii instructajelor

Generalitati

Intocmirea tematicilor

Durata si periodicitatea instructajelor

Tipurile de instructaj

Desfasurarea instructajelor

Verificarea cunostintelor

Completarea fiselor individuale

o  Prevederi specifice CF

Generalitati

Prevederi privind lucrul in zona caii ferate electrificate

Prevederi pentru lucrarile la instalatiile SCB

Conditii de executare

Masuri de securitate necesare

Persoane raspunzatoare de securitatea muncii

Autorizatia de lucru

o  Protectia impotriva substantelor si produselor periculoase

o  Masuri de prim ajutor pentru accidentatii prin electrocutare si accidentarii din alte cauze

Generalitati

Metoda Schaeffer

Metoda Sylvester

Metoda Sylvester - Brosh

Apararea impotriva incendiilor si situatii de urgenta

o  Apararea impotriva incendiilor - Legea nr. 307/2006

o  Risc de incendiu, cai de acces - OMI 775/1998

o  Foc deschis - fumat - cai de acces - OMI 1023/1999

o  Situatii de urgenta

Protectia mediului

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.