Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
Revizor tehnic de vagoane asistent

Revizor tehnic de vagoane asistent
S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

REVIZOR TEHNIC DE VAGOANE ASISTENT1.Obligatiile generale de serviciu ale revizorului tehnic de vagoane

 • sa execute la timp si in conformitate cu programul de lucru si cu procesele tehnologice, revizia si pregatirea tehnica a trenurilor si proba franelor;
 • sa poarte regulamentar in timpul serviciului uniforma, echipamentul de lucru si de protetie ;
 • sa supravegheze si sa asigure la locul sau de munca integritatea bunurilor din dotare;
 • sa pastreze secretul de serviciu;
 • sa dea semnale de oprire unui tren sau unui convoi de manevra in toate cazurile in care viata oamenilor sau integritatea marfurilor sunt amenintate ori siguranta circulatiei este periclitata;
 • sa aduca la cunostinta conducatorului reviziei de vagoane prin raport de eveniment, neregulile constatate si greutatile intampinate in executarea serviciului;
 • sa aiba asupra sa sculele si rechizitele necesare si sa le pastreze in stare buna;
 • sa cunoasca amplasarea, functionarea si manipularea instalatiilor si utilajelor din dotarea subunitatii, care sunt folosite direct la pregatirea tehnica a trenurilor;
 • sa cunoasca si sa aplice prevederile din planul tehnic de exploatare al statiei in care presteaza serviciul ;
 • sa participe la instruirea prin scoala personalului si la analize de siguranta circulatiei, conform reglementarilor in vigoare;
 • sa indrume si sa controleze activitatea salariatilor pe care ii are in subordine si a celor ce-i sunt repartizati in stagiul de practica;
 • sa asigure mentinerea conditiilor igienico-sanitare la locul de munca;
 • sa aduca la cunostinta, imediat, prin orice mijloace de comunicare, sefului reviziei de vagoane sau inlocuitorului acestuia, orice eveniment de cale ferata produs in incinta subunitatilor de cale ferata sau pe liniile industriale;

2.Raspunderi generale :

Revizorul tehnic de vagoane raspunde pentru :

revizia si pregatirea tehnica a vagoanelor din compunerea trenurilor de calatori si de marfa;

intretinerea si probarea franelor in exploatare;

intretinerea si probarea instalatiilor de ilumunat si incalzit ale vagoanelor in exploatare;

repararea vagoanelor defecte;

ungerea vagoanelor;

notificarea defectelor si a lipsurilor de la vagoane;

tratarea vagoanelor defecte retrase din circulatie;

revizuirea si pregatirea vagoanelor pentru transportul marfurilor destinate exportului;

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

predarea in reparatie a vagoanelor defecte si luarea in primire in vederea darii in circulatie

a vagoanelor construite sau reparate de catre societatile comerciale sau sectiile de

intretinere si reparat vagoane ;

completarea documentelor in care se evidentiaza activitatea de la locul de munca.

3.Dispozitii tehnice generale

a) Distantele pe care trenurile in circulatie le pot parcurge intre doua revizii tehnice consecutive sunt urmatoarele :

minim 300 . maxim 400 km, la trenurile de calatori ;

minim 200 . maxim 350 km, la trenurile de marfa.

b) In cazul in care garnitura unui tren de persoane nu sufera modificari in compunerea sa si penduleaza intre doua statii cu revizie de vagoane, intre care distanta este mai mina de 150 km, o noua revizie tehnica la compunere se va efectua numai dupa parcurgerea a minimum 300 km de la ultima revizie tehnica la compunere, in restul cazurilor efectuandu-se revizie tehnica in tranzit.

c) Categoriile de revizie tehnica ce urmeaza sa se execute la ficare tren, pe intregul parcurs, se stabilesc de regionalele de cai ferate si serviciul ,,MERS DE TREN'' o data cu intocmirea livretelor de mers, aducandu-se la cunostinta subunitatilor interesate prin caietele de prestatii.

Reviziile tehnice astfel stabilite, sunt obligatorii pentru tot personalul care participa la compunerea, pregatirea tehnica si circulatia trenurilor.

4.Revizia tehnica si pregatirea trenurilor

4.1. Revizia tehnica a vagoanelor din compunerea trenurilor se asigura prin:

A) Revizia tehnica la compunere;

B) Revizia tehnica la sosire;

C) Revizia tehnica in tranzit.

4.2. In statiile cu revizie de vagoane sau posturi de revizie de vagoane, toate categoriile de revizie tehnica se executa de catre revizorii tehnici de vagoane, in conformitate cu graficele de pregatire si procesele tehnologice aprobate.

A) Revizia tehnica la compunere.

Revizia tehnica la compunere se executa :

- in statiile de compunere a trenurilor, pe liniile prevazute in planul tehnic de exploatare ;

- in statiile din parcurs la vagoanele ce se introduc sau se ataseaza la trenurile in tranzit;

- in statiile de frontiera de stat.

In cadrul reviziei tehnice la compunere, revizorul tehnic de vagoane este obligat sa execute si sa asigure efectuarea urmatoarelor lucrari:

supravegherea prin defilare a trenului la gararea acestuia in grupa tehnica de pregatire, pentru depistarea la vagoane a defectelor care se pot auzi sau observa numai in mers;

verificarea acoperirii trenului la ambele capete cu discuri rosii pe timp de zi si cu discuri si felinare cu lumina rosie pe timp de noapte si cu vizibilitate redusa;

revizuirea fiecarui vagon in parte pentru a constata daca starea de functionare precum si uzurile pieselor si subansamblurilor componente ale vagoanelor din tren corespund conditiilor

si limitelor prevazute in instructie. La vagoanele din trenurile de calatori strangerea

bandajelor pe obada se verifica vizual si prin lovire cu ciocanul.

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

la cutiile de osie cu capac rabatabil acesta se ridica pentru verificarea starii aparatului de ungere, a starii cuzinetului si existentei uleiului;

insemnarea cu creta a tuturor lipsurilor, defectelor si uzurilor constatate.

notificarea vagoanelor defecte care nu pot fi reparate in tren, precum si a celor cu revizia periodica (RP), revizia rularii (RR), revizia intermediara a franei (RIF),revizia intermediara tehnica (RIT), sau revizia boghiului(RB) expirata si nenotificate cu ocazia reviziei tehnice la sosire.

predarea sub semnatura, catre personalul statiei, a notificarilor avizate in care s-a precizat linia de reparatie, sectia de intretinere si reparat vagoane (SIRV) sau societatea comerciala (SC) reparatoare unde se indruma vagonul notificat, pentru efectuarea reparatiilor, dupa scoaterea din tren sau dupa descarcare.

vagoanele cu defecte care pun in pericol siguranta circulatiei si nu pot fi reparate in corpul trenului, se scot din tren.

avizarea in scris a personalului statiei asupra vagoanelor constatate ca au incarcatura deplasata sau incarcatura negabaritica in neregula ;

verificarea asigurarii impotriva caderii a celor doua tampoanede la urma ultimului vagon din tren.

la trenurile care rebruseaza in parcurs, se verifica si cele doua tampoane din fata ale primului vagon din tren. Verificarea asigurarii contra caderii a tampoanelor se face si la vagoane din corpul trenului atunci cand vagonul vecin nu este dotat cu tampoane.

verificarea tampoanelor se face prin tragere si rotirea completa a talerului in cutia de tampon, iar la tampoanele cu dispozitiv contra rotirii, numai prin tragerea talerului;

completarea pieselor care lipsesc si inlocuirea pieselor rupte, defecte sau uzate peste limitele admise de instructie, precum si remedierea celorlalte defecte insemnate cu creta. Dupa remediere, insemnarile cu creta se sterg.

cuplarea semiacuplarilor de aer, alimentarea cu aer a instalatiei de frana a trenului, suflarea separatoarelor de praf de la primele trei vagoane cu frana automata din capul trenului, suflarea conductei generale de aer pe grupe de 5-10 vagoane, remedierea pierderilor de aer si alimentarea conductei generale de aer la presiunea de regim de 5 bar.

suflarea conductei generale de aer pe grupe de 5-10 vagoane si a separatoarelor de praf este obligatorie numai la trenurile de marfa;

repararea si reglarea timoneriei franelor automate si de mana;

executarea probei de frana prevazute in instructie ;

la reviziile de vagoane cu instalatiile fixe de aer, proba completa si lucrarile legate de aceasta se executa de regula de la instalatia fixa de aer;

ridicarea semnalului mobil de acoperire a trenului in vederea introducerii si legarii la tren a locomotivei de remorcare si apoi replantarea lui in fata locomotivei;

reducerea presiunii aerului din instalatia de frana prin actionarea valvei de descarcare de la fiecare vagon cu frana automata activa, inainte de executarea probelor de frana prevazute cu mijlocul de remorcare, atunci cand proba completa a fost executata de la instalatia fixa de aer cu un alt mijloc de remorcare;

executarea probelor de frana prevazute cu mijlocul de remorcare;

ridicarea semnalelor mobile de acoperire in vederea expedierii trenului;

semnarea foii de parcurs a trenului, fara alte mentiuni ;

supravegherea prin defilare a trenului la plecare.

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

La efectuarea reviziei tehnice la compunere a trenurilor de calatori, revizorul tehnic de vagoane este obligat sa execute urmatoarele lucrari suplimentare :

cuplarea semicuplarilor de 10 bari pentru trenurile formate din vagoane la care inchiderea/deschiderea usilor laterale se face comandat sau automat ;

revizuirea, repararea si probarea instalatiei de inchidere comandata sau automata a usilor de acces la vagoanele dotate cu astfel de instalatii ;

revizuirea, repararea si verificarea functionabilitatii ansamblurilor, subansamblurilor si amenajarilor interioare ;

inchiderea si incuierea usilor frontale de la primul si ultimul vagon de calatori din tren, ridicarea si fixarea in aceasta pozitie a puntilor de intercomunicatie. Cand in corpul trenului se gasesc vagoane care nu permit intercomunicatia, usile frontale ale vagoanelor de calatori vecine trebuie de asemenea sa fie inchise si incuiate, iar puntile de intercomunicatie ridicate si fixate in aceasta pozitie ;suflarea colectoarelor de apa, montate pe conducta generala de aer si separatorul de praf de la vagoanele de incalzire WIT ;

revizuirea, repararea si verificarea functionarii instalatiei de incalzire a vagoanelor si a remorcilor automotor, pentru a se asigura incalzirea, sau ventilatia, dupa caz in conditii normale ;

la trenurile incalzite electric, revizorul tehnic de vagoane sau electricianul va conecta vagoanele la instalatia de incalzire si va verifica functionarea instalatiei de la vagoane cu ajutorul standurilor fixe acolo unde exista sau cu locomotiva electrica dupa atasarea acesteia la tren. Legarea conductei generale de inalta tensiune a trenului la locomotiva de remorcare se face in tot timpul anului, indiferent de perioada de inacalzire ;

la executarea operatiilor de verificare a instalatiilor de incalzire electrica la vagoane de la standurile fixe, se vor respecta normele de protectie a muncii in vigoare ;

inainte de conectarea sau deconectarea locomotivei electrice la si de la instalatia de incalzire a trenului, revizorul tehnic de vagoane sau electricianul va primi de la mecanicul locomotivei maneta inversorului de mers, maneta de incalzire a trenului si cheia de la cupla electrica, pe care le va pastra asupra sa, pe toata durata conectarii, respectiv deconectarii cuplelor electrice de incalzire;

in perioada de incalzire, in statiile de indrumare, de rebrusment, unde se ataseaza vagoane sau se schimba locomotiva, trenurile incalzite cu abur vor fi expediate numai dupa ce aburul a iesit la urma ultimului vagon din tren;

revizuirea, repararea si probarea fuctionarii instalatiei de iluminat a vagoanelor de calatori, pentru a asigura iluminarea normala a acestora;

efectuarea probelor statice(verificarea regulatorului centrifugal, a dispozitivului si a instalatiei de protectie la patinare si a franei electromagnetice) ;

cuplurile de vagoane etajate si vagoanele cu frana cu disc se revizuiesc obligatoriu pe linii cu canal, in statiile de domiciliu ale acestora precum si in statiile de destinatie dotate cu canal pentru revizie ;

vagoanele din trenurile de calatori :exprese,rapide si accelerate se revizuiesc la linii cu canal inainte de indrumare, in statiile unde sunt create aceste conditii.

B) Revizia tehnica la sosire

Revizia tehnica la sosire se executa in statiile:

de descompunere a trenurilor;

in parcurs la vagoanele ce se detaseaza din tren;

de frontiera de stat.

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

In cadrul reviziei tehnice la sosire, revizorul tehnic de vagoane este obligat sa execute urmatoarele lucrari :

 • supravegherea prin defilare a trenului la sosire, pentru a depista defectele ce se pot auzi sau observa numai in timpul mersului;
 • revizuirea fiecarui vagon in parte pentru a constata daca starea de functionare tehnica precum si uzurile pieselor si subansamblurilor componente ale vagoanelor din tren corespund conditiilor si limitelor prevazute in instructie. 

Strangerea bandajului pe obada se verifica vizual si prin lovire cu ciocanul.

Starea de incalzire a cutiilor de osie se verifica prin aplicarea dosului palmei pe partea laterala a cutiei, in partea opusa sensului de mers.

La cutiile de osie la care modul de constructie nu permite verificarea starii de incalzire prin aplicarea dosului palmei pe partea laterala, verificarea se face pe partea frontala sau superioara.

La cutiile de osie cu capac rabatabil, acesta se ridica pentru verificarea starii aparatului de ungere, a starii cuzinetului si a cantitatii de ulei.

Pe capacele cutiilor de osie incalzite anormal, se insemneaza cu creta o cruce inchisa intr-un cerc.

Insemnarea cu creta a tuturor lipsurilor, defectelor si uzurilor constatate:

 • vagoanele defecte care pericliteaza siguranta circulatiei la manevra de descompunere a trenului, in caz ca nu pot fi reparate inainte de descompunere a trenului, trebuie sa fie avizate in scris, sub semnatura, personalului statiei, precizandu-se conditiile de manevra;
 • notificarea vagoanelor defecte sau cu lipsuri care nu pot fi reparate in tren, precum si a vagoanelor la care a expirat termenul de revizia periodica (RP), revizia rularii (RR), revizia intermediara a franei (RIF),revizia intermediara tehnica (RIT), sau revizia boghiului(RB) a vagoanelor Ucs.
 • vagoanele cu defecte provocate de supraincarcari , incarcatura deplasata sau repartizata neuniform ori cu scurgeri din incarcatura, vor fi cerute in scris statiei pentru verificare prin cantarire, remedierea neregulilor la incarcatura sau transbordare, dupa natura defectului;

Verificarea functionarii franelor automate de la vagoanele avizate cu nereguli in parcurs. Aceasta verificare se face cu locomotiva trenului.

 • prin dispozitia scrisa a operatorului RC, impiegatul de miscare va cere revizorului tehnic de vagoane sa efectueze, cu mecanicul ajutor sau agentul autorizat in cazul conducerii simplificate, verificarea functionarii franei automate la vagoanele reclamate care au mers franate si a caror frana a fost izolata in parcurs de catre personalul de locomotiva;
 • rezultatul probei frana de mana si alte mentiuni, se vor consemna in foaia de parcurs sub semnatura mecanicului de locomotiva si a revizorului tehnic de vagoane care a efectuat proba.
 • de asemenea , rezultatul probei de frana va fi adus la cunostinta operatorului de vagoane (V) de la regulatorul de care apartine subunitatea respectiva;
 • verificarea starii tehnice a robinetului semnalului de alarma, la vagoanele ce au produs intarzieri directe ale trenurilor, prin deschiderea robinetului semnalului de alarma, comunicat nominal de catre personalul de tren sau personalul de locomotiva.

Revizuirea vagoanelor pentru export, dupa programul operativ stabilit pentru revizia de vagoane respectiva :

 • revizorii tehnici de vagoane vor revizui pentru export numai vagoane in stare goala ;
 • pentru vagoanele C.F.R. sau straine, alese apte la export, se intocmesc aratari "Bun pentru export".

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

C) Revizia tehnica in tranzit

Revizia tehnica in tranzit se executa in statiile si la trenurile stabilite si inscrise in livretele de mers, precum si la trenurile inscrise in livretele de mers, precum si la trenurile inscrise in caietele de prestatii de fiecare regionala CF.

Trenurile de marfa care circula pe sectiile cu pante mari si care au de parcurs de la statia de compunere o distanta mai mare de 300 km vor fi revizuite in tranzit in ultima statie cu revizie de vagoane premergatoare statiei varf de panta, cu efectuarea probei complete a franelor dupa tehnologia aplicata in statiile varf de panta.

La efectuarea reviziei tehnice in tranzit, revizorul tehnic de vagoane trebuie sa constate defectele si lipsurile de la vagoane care pun in pericol siguranta circulatiei si sa nu admita expedierea mai departe a trenului decat dupa inlaturarea defectelor sau dupa scoaterea vagoanelor defecte din tren.

In cadrul reviziei tehnice in tranzit, revizorul tehnic de vagoane este obligat sa execute urmatoarele lucrari:

 • supravegherea prin defilare a trenului la sosire, pentru a depista defectele ce se pot auzi sau observa numai in timpul mersului;
 • verificarea, dupa gararea trenului, a existentei aerului in conducta generala, prin deschiderea si inchiderea robinetulul frontal de la ultimul vehicul din tren legat la conducta generala de aer;
 • verificarea asigurarii impotriva caderii a celor doua tampoane de la urma ultimului vagon din tren.
 • revizuirea fiecarui vagon in parte, pentru a constata daca exista lipsuri si defecte care pun in pericol siguranta circulatiei.
 • insemnarea cu creta a lipsurilor si defectelor care pun in pericol siguranta circulatiei;
 • completarea pieselor care lipsesc si remedierea defectelor insemnate cu creta, avizandu-se agentii statiei si mecanicul locomotivei pentru a nu efectua miscari la tren in timpul interventiei la vagoane;
 • notificarea vagoanelor care prezinta defecte sau cu lipsuri care nu pot fi reparate in corpul trenului si pun in pericol siguranta circulatiei sau permit scurgeri din continutul la vagoane cisterna.
 • avizarea in scris a personalului statiei privind vagoanele constatate cu incarcatura deplasata, sau cu incarcatura negabaritica in neregula;
 • verificarea functionarii franelor automate de la vagoanele avizate cu nereguli in parcurs. Aceasta verificare se face cu locomotiva trenului.
 • verificarea starii tehnice a robinetului semnalului de alarma, la vagoanele ce au produs intarzieri directe ale trenurilor, prin deschiderea robinetului semnalului de alarma, comunicate nominal de catre personalul de tren sau personalul de locomotiva ;
 • executarea probei partiale sau de continuitate in cazurile prevazute de instructie.
 • la revizia tehnica in tranzit a trenurilor de calatori, revizorul tehnic de vagoane impreuna cu electricianul trebuie sa execute lucrarile necesare pentru aducerea in stare de functionare a instalatiilor de incalzire si iluminat atat la vagoanele introduse cat si la cele sosite in neregula. Atunci cand defectele la instalatia de incalzire a vagonului sau vagoanelor nu se pot remedia in timp de 10 minute, personalul de vagoane va aviza, in scris, impiegatul de miscare.

Impiegatul de miscare va aduce imediat la cunostinta continutul avizarii, operatorului de circulatie, care va dispune :

a)      expedierea trenului in aceeasi compunere pana la statia de destinatie, cand durata de parcurs este mai mica de 60 minute ;

b)      inlocuirea vagoanelor cu instalatia defecta ;

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

c)      scoaterea vagoanelor din tren si manevrarea la urma trenului, cand defectul la instalatia de incalzire afecteaza incalzirea celorlalte vagoane din compunerea trenului. Expedierea trenului cu unul sau mai multe vagoane neincazite se face cu aprobarea conducerii regionalei CF pentru trenurile care au statia de destinatie pe SUCURSALA MARFAproprie si de directia de specialitate din centralul SNCFR, pentru restul cazurilor ;

 • semnarea foii de parcurs a trenului fara alte mentiuni ;
 • supravegherea prin defilare a trenului la plecare.

5.Predarea si primirea vagoanelor

q      Pentru trenurile de calatori :

- predarea -primirea vagoanelor se face cu nota de predare sub semnatura, la indrumare si in

parcurs cand timpul de oprire a trenului permite, intre :

a) personalul de vagoane si personalul de tren ;

b) personalul de statie si personalul de tren in statiile fara revizie de vagoane ;

c) partidele de tren.

- vagoanele de calatori si bagaje, care se indruma neocupate si nedeservite de conductori de

tren, circula incuiate si sigilate, pe baza de documente de transport si nota de predare.

q      Pentru trenurile de marfa :

- vagoanele introduse in trenurile deservitede partide de tren trebuie predate acestora de

catre personalul statiei din punct de vedere comercial si de catre revizori tehnicide vagoane

din punct de vedere tehnic ;

- la trenurile fara partida de tren sau sef de tren, nu se efectueaza predarea-primirea

vagoanelor, raspunderea pentru eventualele lipsuri sau degradari nenotificate revenind

personalului reviziei de vagoane, respectiv al statiei de indrumare, cand nu exista revizie de

vagoane.

6.Probele franelor la trenuri

Probele de frana ce se executa la trenuri sunt:

- proba completa;

- proba partiala;

- proba de continuitate.

Proba completa

Proba completa consta din verificarea functionarii franelor automate si de mana la vehiculele din tren.

Proba completa este obligatorie la toate trenurile in urmatoarele cazuri :

in statiile de compunere a trenurilor;

in statiile varf de panta ;cand trenul a fost oprit in statie pe timp de iarna mai mult de o ora la o temperatura sub -15 grade Celsius, proba executandu-se pe baza dispozitiei scrise date de impiegatul de miscare, prin ordin de circulatie;

dupa atasarea locomotivei de remorcare la un tren care a stationat fara locomotiva mai mult de trei ore intr-o statie, indiferent de temperatura;

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

la depasiri de semnale sau marci de siguranta, fara respectarea instructiilor ;

la cererea mecanicului de locomotiva, respectiv automotor, sau a revizorului tehnic de vagoane cand se constata defectiuni la functionarea franei automate;

la cererea organelor cu sarcini de control;

la grupe de vehicule, inaintea atasarii sau introducerii lor in trenuri, in statiile unde exista conditii de efectuare a acestei probe.

Proba completa se executa cu locomotiva, automotorul, respectiv rama electrica sau de la instalatia fixa de aer in statiile dotate cu astfel de instalatii.

La grupele de vagoane ce se ataseaza la tren intr-o statie fara instalatie fixa de aer, proba completa se poate face si cu o alta locomotiva.

Revizorul tehnic de vagoane cere alimentarea conductei generale de aer a trenului la presiunea de 5 bar.

Mecanicul alimenteaza conducta generala de aer ducand manerul robinetului mecanicului in pozitia a II-a si da socuri scurte in pozitia a I-a, pana cand presiunea ajunge la 4.8 bar, dupa care mentine manerul robinetului mecanicului in pozitia a II-a.

La proba completa se verifica:

iesirea aerului prin robinetul frontal de la ultimul vehicul din tren ;

functionarea semnalului de alarma de la vagonul de semnal ;

etanseitatea conductei generale de aer;

strangerea franei automate prin intrarea in actiune a pistoanelor cilindrilor de frana si strangerea sabotilor pe roti sau a garniturilor de frana pe discuri ;

slabirea franei automate prin retragerea pistoanelor cilindrilor de frana si indepartarea sabotilor de pe roti sau a garniturilor de frana de pe discuri;

strangerea si slabirea faanelor de mana necesare asigurarii procentului de franare pentru mentinerea pe loc a trenului la panta caracteristica a sectiei de circulatie.

Executarea probei complete

Dupa efectuarea lucrarilor premergatoare se trece la executarea probei complete a franei automate, care se face in modul urmator :

 • se stabileste presiunea de 5 bar in conducta generala de aer a trenului, dupa care revizorul tehnic de vagoane, verifica iesirea aerului prin robinetul frontal de la ultimul vehicul apoi monteaza manometrul de control si verifica presiunea aerului la urma trenului, care trebuie sa fie cel putin 4.7 bar;
 • se verifica apoi functionarea semnalului de alarma de la vagonul de semnal astfel:

- se izoleaza conducta generala de aer a vagonului respectiv de conducta generala de aer a trenului prin inchiderea robinetului frontal la acest vagon, constatandu-se existenta unei emisii continue de aer din conducta generala a trenului prin orificiul de emisie al robinetului frontal inchis ;

- se deschide semnalul de alarma, prin tragere;

- se verifica existenta si starea garniturii de la capacul semnalului de alarma si functionarea dispozitivului de inchidere;

- se inchide semnalul de alarma ;

- se redeschide robinetul frontal de aer de la vagonul la care s-a facut proba semnalului de alarma .

 • se verifica etanseitatea conductei generale de aer a trenului astfel:

- se alimenteaza instalatia de frana a trenului la presiunea de regim;

- se manipuleaza manerul robinetului macanicului in pozitia a -III-a;

- se asteapta egalizarea presiunii in conducta generala de aer a trenului , timp de 10 secunde, dupa care se urmareste scaderea presiunii de aer din conducta generala .

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

 • dupa verificarea etanseitatii conductei generale, remedierea pierderilor de aer si realimentarea conductei generale la presiunea de 5 bar, revizorul tehnic de vagoane, da semnalul "strange frana" dat cu fluierul locomotivei numai la trenurile de marfa si printr-o singura manipulare a manerului robinetului mecanicului executa o franare de serviciu, cu o presiune de 0,6.0,7 bari ;
 • dupa efectuarea franarii de serviciu, revizorul tehnic de vagoane verifica intrarea in actiune a pistoanelor cilindrilor de frana si strangerea sabotilor pe roti, prin lovire cu ciocanul, cel putin a unui sabot la fiecare roata. Daca vagonul este echipat cu saboti nemetalici, strangerea acestora pe roti se verifica prin impingere cu ciocanul, nu prin lovire.
 • dupa verificarea strangerii franelor automate, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat da semalul "slabeste frana"  la care mecanicul alimenteaza conducta generala de aer la presiunea de 5 bar, dupa care la trenurile de marfa si similare acestora da semnalul "slabeste frana " cu fluierul locomotivei.
 • dupa semnalul de slabire a franelor dat de mecanic, revizorul tehnic de vagoane verifica retragerea tijelor pistoanelor in cilindrii de frana si indepartarea sabotilor de pe roti.
 • daca la verificarea slabirii se constata frane automate stranse , acestea se noteaza.
 • dupa remedierea defectelor se executa o noua strangere si slabire, verificandu-se functionarea franelor la care s-a intervenit.
 • dupa efectuarea probei complete, se intocmeste formularul "Nota de frana", in doua exemplare prin copiere sau indigo de catre revizorul tehnic de vagoane care a efectuat proba franei.
 • dupa primirea unicatului formular "Nota de frana", impiegatul de miscare verifica daca tonajul franat real al trenului este cel putin egal cu tonajul necesar de franat, stabilit pe baza procentului de franare prevazut in livretul de mers.
 • dupa ce face calculul franarii trenului, impiegatul de miscare inscrie tonajul franat real in foaia de parcurs.
 • cand revizia tehnica a trenului este gata si s-a executat proba completa , revizorul tehnic de vagoane da semnalul "S-a terminat proba franei. Frana automata este in regula", dupa care semneaza foaia de parcurs.

In statiile varf de panta , proba completa se executa astfel:

 • la trenurile in tranzit, cand nu intervin modificari in compunerea lor, se executa urmatoarele operatii:

- realimentarea conductei generale de aer la presiunea de regim de 5 bar dupa oprirea trenului sau, in cazul cand se schimba locomotiva care remorcheaza trenul, dupa cuplarea acestuia la tren si frana;

- montarea manometrului de control la ultimul vehicul din tren si verificarea presiunii aerului care trebuie sa fie de cel putin 4.7 bar;

- efectuarea unei frane de serviciu, cu o depresiune in conducta generala de 0.6-0.7 bar;

- verificarea intrarii in actiune a pistoanelor cilindrilor de frana si strangerea sabotilor pe roti prin lovire cu ciocanul ;

- realimentarea conductei generale de aer la presiunea de regim 5 bar;

- verificarea retragerii tijelor pistoanelor cilindrilor de frana si a indepartarii sabotilor de pe roti;

- verificarea presiunii din conducta generala de aer a trenului, cu manometrul de control la ultimul vehicul din tren, care trebuie sa fie minimul 4.70bar.

o      la trenurile de marfa compuse in statiile varf de panta, precum si la trenurile de marfa in tranzit la care au intervenit modificari in compunere in statiile varf de panta, proba franei se

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

executa ca la oricare tren in compunere, cu deosebirea ca nu se verifica functionarea semnalului de alarma, daca nu s-a schimbat vagonul de semnal.

 • la trenurile de marfa in tranzit in statiile varf de panta , proba franei se executa cu urmatoarele completari:

- verificarea strangerii sabotilor pe roti se face dupa 10 minute de la efectuarea depresiunii in conducta generala;

- toate franele automate ale vagoanelor din compunerea trenului de marfa indiferent de administratia vagonului, trebuie sa fie active.

In toate cazurile proba franelor in statiile varf de panta se executa cu locomotiva.

Proba partiala

Proba partiala este obligatorie atunci cand se ataseaza sau se introduc in compunerea trenului vagoane la care nu s-a facut proba completa.

Proba partiala consta din verificarea functionarii franelor automate si de mana ale vagoanelor atasate sau introduse in tren si se executa la fel si in aceleasi conditii ca si proba completa, cu urmatoarele deosebiri:

- atunci cand grupul de vagoane se introduce in corpul trenului, se verifica in plus functionarea franei automate de la ultimele trei vagoane cu frana automata activa;

- verificarea functionarii semnalului de alarma, daca exista, la trenurile de marfa si similare acestora, se face numai cand vagonul de semnal a fost inlocuit.

La proba partiala se respecta toate prevederile si se completeaza toate formularele stabilite pentru proba completa.

Proba de continuitate

Proba de continuitate consta din verificarea continuitatii conductei generale de aer prin strangerea si slabirea sabotilor pe si de pe rotile ultimelor trei vagoane din tren cu frana automata precum si prin strangerea respectiv slabirea franei automate a locomotivei din capul trenului.

Proba de continuitate se executa de la robinetul frontal al ultimului vehicul al trenului si este obligatorie in urmatoarele cazuri:

ori de cate ori s-a intrerupt, ori s-a intervenit la conducta generala de aer a trenului.

cand se schimba locomotiva sau automotorul de remorcare a trenului.

cand se trece conducerea trenului asupra altei locomotive.

dupa atasarea locomotivei de remorcare a trenului, cand proba completa s-a executat de la

instalatia fixa de aer sau de la o alta locomotiva.

dupa atasarea sau introducerea in tren a unuia sau mai multe vehicule la care s-a facut in

prealabil proba completa.

inainte de plecarea trenului din statie sau linie curenta, in cazul in care durata stationarii sau

timpului de la terminarea ultimei probe de franaaa depasit 30 de minute.

la trenurile convoaie de manevra in complexe, care circula cu viteza maxima de 40 km/h.

cand se detaseaza vagoane de la urma trenului de marfa sau de calatori. In acest caz la

trenurile de marfa, inainte de efectuarea probei de continuitate, se face verificarea functionarii semnalului de alarma de la ultimul vagon din tren, daca exista.

Proba de continuitate se executa la semnalul "strange frana" dat de revizorul tehnic de vagoane, astfel:

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

- revizorul tehnic de vagoane monteaza manometrul de control la urma trenului si face constatarea presiunii. Manometrul de control trebuie sa indice presiunea de minim 4.7 bar dupa care va da semnalul "strange frana";

- avand stabilita presiunea de regim 5 bar in conducta generala de aer mecanicul izoleaza conducta generala de rezervorul principal prin manipularea manerului robinetului mecanicului in pozitia neutra, iar la trenurile de marfa da semnalul "strange frana" cu fluierul locomotivei;

- dupa aceasta revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat, deschide robinetul frontal de la ultimul vehicul al trenului timp de 15 pana la 20 secunde, in functie de lungimea trenului. In acest timp mecanicul observa o scadere brusca a presiunii in conducta generala de aer si cresterea presiunii in cilindrii de frana ai locomotivei;

- verificarea intrarii in actiune a pistoanelor cilindrilor de frana si stragerii sabotilor pe roti sau a garniturilor de frana pe discuri la ultimele trei vagoane cu frana automata activa;

- dupa verificarea strangerii franei, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat da semnalul " slabeste frana", la care mecanicul realimenteaza conducta generala de aer a trenului la presiunea de 5 bar urmarind scaderea presiunii in cilindrii de frana ai locomotivei. La trenurile de marfa da semnalul "slabeste frana" cu fluierul locomotivei;

- revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat, verifica retragerea tijelor pistoanelor cilindrilor de frana si indepartarea sabotilor de pe roti sau a garniturilor de frana de pe discuri la ultimele trei vagoane cu frana automata activa.

Verificarea presiunii la urma trenului cu manometrul de control este obligatorie cand:

- proba de continuitate se executa de catre revizorii tehnici de vagoane;

- proba de continuitate se executa de agentii autorizati.7.Franarea trenurilor

7.1. Tonajul franat real si tonajul necesar de franat al unui tren

Tonajul franat real al unui tren, reprezinta suma maselor franate (exprimate in tone) ale tuturor vehiculelor cu frana automata activa care intra in compunerea trenului, fara locomotivele aflate in actiune.

Tonajul necesar de franat (TNF), reprezinta tonajul minim care trebuie sa fie franat la un tren, pentru realizarea procentului de franare stabilit. Tonajul necesar de franat se calculeaza cu relatia urmatoare :

TNF = T x Pmin / 100 [tone] 

unde : T - tonajul trenului, [tone] 

Pmin - procentul de franare minim admis.

La orice tren, tonajul franat real (TFR) trebuie sa fie mai mare sau cel putin egal cu tonajul necesar de franat, adica :

TFR TNF

7.2. Procentul de franare

Procentul de franare (PF) reprezinta tonajul franat real ce revine fiecarei 100 [tone] din tonajul brut al trenului pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de franare stabilit, si se determina cu relatia urmatoare :

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

PF = TFR x 100/ T

Procentul de franare minim admis pentru fiecare tren se trece in livretul de mers.

S.N.T.F.M CFR S.A

SUCURSALA MARFA CRAIOVA

TABEL 1

SCULE SI RECHIZITE NECESARE

PENTRU FUNCTIA DE REVIZOR TEHNIC DE VAGOANE

Nr.

crt

D e n u m i r e a s c u l e l o r s i a r e c h i z i t e l o r

Ciocan de 0,5 kg cu coada lunga de 650 mm.

Lampa electrica sau cu carbid.

Subler de 200 mm.

Metru sau ruleta de 2 m.

Cheie reglabila sau cleste mox de 200 mm.

Cheie fixa de 19 22 mm.

Cheie patrata pentru vagon clasa.

Dalta si dorn de 160-180 mm.

Sablon pentru verificat si masurat profilul bandajului.

Sablon qR.

Manometru F 60, cu domeniul de masurare 0-8 sau 0-10 bar, clasa de precizie 0,6-1,6

Carnet buzunar - tipizat -

Bloc ,,Nota de franare ''.

Bloc notificari albe cu dunga rosie.

Bloc notificari albe.

Bloc aratari ,,Bun pentru export ''.

Hartie copiativa.

Solutie sau pasta pentru lipit.

Creion chimic sau pix.

Bloc ,,Nota de predare'' a inventarului vagoanelor clasa.

Creta alba.

Geanta pentru scule si rechizite.

Aparat radio-telefon.

Bloc de etichete frana (R1/R2).

NOTA : Lista sculelor si rechizitelor obligatorii, in functie de specificul fiecarui loc de munca unde isi desfasoara activitatea revizorului tehnic de 

vagoane, se stabileste de conducatorul subunitatii si se afiseaza la loc vizibil in incaperile de serviciu.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea personajelor negative din basmul
Dialogul- mijloc de caracterizare a personajelor - d-l goe, de i. l. caragiale

Tehnica si mecanica

Determinarea indicilor Micuum (rezistentei), a reactivitatii, umiditatii, si analizei granulometrice a cocsului
Principii de calcul al instalatiei de ungere
Rectificarea - Pietrele abrazive - Masini de rectificat

Economie

Studiul comportamentului de cumparare de apa minerala in randul populatiei din bucuresti
Piata si politica financiara - Definirea si continutul pietei financiare
Bursele de valori

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiLegitimatii de calatorie tip "Abonament"
Asistenta in activitatea sefului de district scb
Franta - tara cu un transport feroviar de elita
PROBLEMATICA ARHITECTURALA A METROULUI
Transporturi feroviare
Lucrari de intretinere, reparatie si verificare a instalatiilor ct
MANUAL DE OPERARE DISPLAY PENTRU DIAGNOZA - SISTEM AUTOMAT DE COMANDA SI DIAGNOZA TEHMIN - SACDT - PENTRU VAGOANE DE CALATORI TIP V26(36)-16
Importanta transporturilor de marfuri in activitatea economica. Preocupari actualeTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu