Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » transporturi
Asistenta in activitatea sefului de district scb

Asistenta in activitatea sefului de district scb
ASISTENTA IN ACTIVITATEA SEFULUI DE DISTRICT SCB

1. LUCRARI DE CONSTRUIRE A INSTALATIILOR CT

Programarea lucrarilor

Constructorul se va prezenta la seful de district pe raza caruia se vor efectua lucrarile cu o cerere de executare a lucrarilor si impreuna vor intocmi un proces verbal cu instalatiile afectate, conditii de circulatie si care se va inainta la sectia CT1. Sectia CT1 va inainta spre divizie un act pentru executarea lucrarilor, divizia va inainta comandamentului de inchideri si restrictii iar acesta va stabilii data si orele intre care se vor efectua lucrarile. In procesul verbal va fi instiintat si seful de gara iar in cazul lucrarilor efectuate pe BLA vor fi instiintati ambii sefi de gara din statiile vecine.

Proiectul de executie
Se realizeaza de CN CFR SA prin serviciul de proectare cu aprobarea sucursalei regionalei, divizia instalatii, sectiile CT si se va inmana spre executie firmelor care efectueaza lucrarea.

Organizarea lucrarilor

Lucrarile se realizeaza de constructor cu participarea sefului de district pe raza caruia se efectueaza acestea sau inlocuitorul acestuia.

Urmarirea realizarii lucrarilor

Acestea se executa sub supravegherea organului CT in functie cu responsabilitati SC sau unde este cazul de seful de district sau inlocuitorul acestuia.

Receptia lucrarilor

Se vor face in baza prescriptiilor de lucru si va participa personalul: districtului, sectiei, divizia instalatii si constructor unde se vor efectua toate probele de buna functionare, concordanta si indeplinirea conditiilor minime tehnice.

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARARE A INSTALATIILOR SCB

Programarea lucrarilor

Program cadru anual care contine

toate instalatiile de pe raza districtului

toate reviziile la aceste instalatii

evidente privind verificari periodice ale echipamentelor

Intocmirea programului anual de intretinere si reparare – se face de catre district

Intocmirea programului lunar de intretinere si reparare – se extrage din programul anual

Intocmirea programului zilnic de intretinere si reparare – extras din programul lunar, se adauga lucrarile de reparatii si cele nec pt readucerea inst …. In urma constatarilor anterioare

Verificarea sistematica a activitatii personalului din subordine dupa programul de lucru

conform raportarilor zilnice a personalului

control ierarhic

Reparatii curente

o      Intocmirea planului de reparatie si a devizelor – se intocmesc la nivel de sectie

o      Stabilirea echipelor de lucru – in functie de solicitarile SC care fac lucrari efective se stabileste personalul care va supraveghea zonele si/sau instalatiile unde se lucreaza

o      Urmarirea realizarii lucrarilor – prin inspectie proprie si din raportarile personalului de supraveghere.

o      Receptia lucrarilor – conform numirii in comisia de receptie si a remed codosului.

Reparatii capitale – nu se mai fac (HGR 2139 / 2004)

o      Intocmirea planului de reparatii capitale – la sfarsitul duratei normate de functionare al unei instalatii se fac lucrari de investitie pentru reparare / inlocuire

Reparatii accidentale

o      Scopul reparatiilor accidentale - Reparatiile accidentale au drept scop remedierea defectiunilor cauzate de evenimente de cale ferata sau calamitati. Operatiile care se executa in cadrul acestor reparatii au un caracter de urgenta iar amploarae lor depinde de volumul avariilor produse.

o      Efectuarea reparatiilor accidentale – reparatiile accidentale se executa pe baza constatarilor facute pe teren de catre delegati stabiliti conform dispozitiilor in vigoare, deasemenea intocmirea si aprobarea documentatiei se face conform dispozitiilor in vigoare.

o      Finalizarea reparatiilor accidentale – lucrarile de reparatii accidentale se receptioneaza de delegati imputerniciti de conducerea regionalei de cai ferate3. ACTIVITATI SPECIFICE SEFULUI DISTRICTULUI SCB

Programul de lucru propriu – vezi anexe

Verificarea instalatiilor CT de pe raza districtului – program lucru

o      Programare – lunar, program intocmit de sef district, aprobat de sef sectie CT1

o      Efectuare – verificari efective cu masuratori si verificarea conditiilor minime tehnice

o      Finalizare – NC (nota de constatare)

Controlul preventiv planificat la toate instalatiile CT de pe raza districtului

o      Programare – program lucru

o      Efectuare – verificare efectiva cu masuratori si indeplinirea conditiilor minime tehnice

o      Finalizare - NC (nota de constatare)

Verifoicarea vizibilitatii semnalelor de pe raza districtului prin insotirea trenurilor in cabina locomotivei

o      Programare – program lucru o data la 2 luni

o      Efectuare – efectuare prin insotirea trenurilor, consemnarea in foaia de parcurs

o      Finalizare - NC (nota de constatare)

Masurari si verificari statice si dinamice ale INDUSI efectuate cu vagonul laborator

o      Programare – program cadru anual si dispozitii de la sectia CT1 cu datele cand se vor efectua aceste masuratori

o      Efectuare – masuratori statice sau insotirea vagon laborator cand este cazul

o      Finalizare – rezultatul masuratorilor in regim dinamic se vor transmite la secia CT1 iar rezultatul masuratorilor statice se va consemna in fisele proprii de masuratori inductori

Participarea la programele de instruire profesionala prin « Scoala Personalului », prin instruirea practica de serviciu pentru personalul din subordine si sedintele de analiza SC

o      Programare – trimestriale pentru scoala personalului si lunare pentru analizele SC – vezi anexe

o      Efectuare – efectiv prin participarea la scoala personalului

o      Finalizare – rezultatele se trac in registrul de instruire cu intrebari si calificative (corespunzator/necorespunzator)

Instruirea IDM asupra modului de manipulare corecta a instalatiilor CT din statiile de pe raza districtului

o      Programare – lunar cu ocazia reviziilor RET

o      Efectuare – efectiv prin intrebari legate de manipularea instalatiilor CR2, CR3 si CE si verificarea autorizatiei de manipulare personala a acestor instalatiio      Finalizare – consemnarea in procesul verbal RET

Verificarea si analizarea rezultatelor masuratorilor metrice si electrice efectuate la instalatiile CT de pe raza districtului

o      Programare – program de lucru

o      Efectuare – analiza si compararea cu fisele de reglaj si instructiile in vigoare

o      Finalizare - NC (nota de constatare)

Verificarea starii sculelor, aparatelor de masura si control, a altor dispozitive, cat si a inventarului de protectie din dotarea districtului

o      Programare – zilnic la intrarea in serviciu, aparatee de masura se vor verifica de laborator CT1

o      Efectuare – zilnic invertarul de protectie

o      Finalizare - NC (nota de constatare)

Organizarea, conducerea si participarea la inlaturarea deranjamentelor, accidentelor si avariilor produse pe raza districtului

o      Efectuare – seful de district formeaza echipe de lucru, scule si materiale necesare, mijloace de comunicare, zone de lucru

o      Finalizare – probe de buna functionare, concordanta cu aparatul de comanda

Participari la reviziile bianuale la EMM

o      Programare – tabel programare vezi anexe

o      Efectuare – participare efectiva sef district sau inlocuitorul acestuia cu decizie CT1 la macazurile din linii directe

o      Finalizare – intocmirea si schimbarea fiselor de revizii bianuale cu sef district L

Efectuarea masuratorilor de rezistenta de izolatie a cablajelor exterioare

o      Programare – program de lucru

o      Efectuare – masuratori prin sondaj

o      Finalizare – consemnarea in fisele proprii

Efectuarea controlului ierarhic si inopinant pentru personalul din subordine

o      Programare – program de lucru pentru controlul ierarhic iar pentru controlul inopinant program de la CT1

o      Efectuare – conform dispozitiei 74

o      Finalizare - NC (nota de constatare), masuri avizare CT1 pentru neconformitatile depistate
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Instructiuni minimale pentru conducerea locomotivei electrice co co modernizate tip ed
Elementele de interoperabilitate
Licentele de export si import
TRANSPORTURILE SI TELECOMUNICATIILE
CURS TRAFIC INTERNATIONAL
Notiuni generale privind activitatea de management feroviar
GENERAREA Sl DISTRIBUIREA TRAFICULUI RUTIER
Transportul urban si regional modern

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu