Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
CURS TRAFIC INTERNATIONAL

CURS TRAFIC INTERNATIONAL


CURS TRAFIC INTERNATIONAL

Abrevieri

UIC = Uniunea internationala a caiior ferate

CIT = Comitetul international al transportatorilor feroviari

CER = Comunitatea europeana a cailor ferate si a companiilor de infrastructura

Transportul international feroviar de calatori este reglementat de dispozitiile CIT , care sunt:

COTIF = Conventia privind transporturile internationale feroviare ;

Cuprinde capitolul A din Reguli Uniforme privind contractul de transport international feroviar de calatori (RU CIV);

CGT CIV = Conditii generaie de transport pentru transportui international feroviar de calatori;GTV CIT = Ghid trafic calatori;

AIV = acorduri intre transportatori in cadrul transportului feroviar international de caiatori;

GTT CIV = ghidul legitimatiilor de transport

RU CIV prezinta reguli uniforme privind contractul de transport international de calatori si se aplica oricarui contract de transport feroviar de calatori efectuat gratuit sau cu plata atunci cand iocul de piecare sau de destinatie se situeaza in 2 state membre diferite , indiferent de domiciliul, sediul sau nationalitatea calatorului.

Atunci cand un transport international care face obiectul unui contract unic de transport include si o traversare navigabila interioara in traficul intern (de ex. Danemarca - Suedia) sau in completare un ait transport rutier , se apiica aceieasi dispozitii;

RU CIV se aplica in ceea ce priveste raspunderea transportatorului in caz de deces sau vatamare corporala ;

Transportatorul poate sa apiice anumite reguii uniforme numai pe o parte dintre liniile sale de transport;

Liniile pe care nu se aplica Regulile Uniforme CIV (RU CIV) vor trebui mentionate in lista liniilor pe care nu se aplica aceste reguli;

Prezentele reguii nu se apiica in situatia in care locui de piecare/destinatie nu sunt prevazute pe infrastructura pe care se aplica RU CIV ;

DEFINITII

1) Transportator este transportatorul contractual cu care calatorul a incheiat un
contract de transport in baza RU CIV ;

De obicei , transportatorii in trafic international sunt transportatori succesivi (din granite in granite);

2) Transportatori substituiti sunt acei transportatori cu care calatorul nu a incheiat contract de transport, dar caruia transportatorul care are contract de transport ia incredintat o parte sau in intregime transportul feroviar;

3) Conditii generale de transport sunt conditiile transportatorului sub forma de conditii generale si tarifare in fiecare stat membru si care au devenit, odata cu 'incheierea contractului de transport, parte integranta a acestuia;

Prin contractul de transport, transportatorul se obliga sa transporte calatorul de la statia de plecare pana la statia de destinatie ;

Contractul de transport poate fi format din una sau mai multe legitimatii de transport.

Legitimatii de transport

Pe fiecare legitimatie de calatorie se trec obligatoriu :

codurile transportatorilor;

sigla CIV (numai atunci cand transportatorul este supus regulilor uniforme RU CIV , care ii permite calatorului sa beneficieze de drepturile ce ii revin din acestea);

La primirea l.c. , calatorul trebuie sa se asigure ca aceasta a fost intocmita conform indicatiilor sale;

Orice l.c. poate fi :

Nenominala si transmisibila ;

Nominala si netransmisibila ;

De obicei l.c. CIV sunt nenominale si transmisibile .

Legitimatiile de calatorie pot fi emise manual sau electronic .

Indeplinirea formalitatilor administrative

Calatorul are obligatia sa se informeze asupra reglementarilor vamilor si actelor autoritatilor administrative .

In caz de anulare sau intarziere a unui tren , transportatorul are obligatia sa inscrie acest lucru pe legitimatia de calatorie .

Baza raspunderii RU CIV

Transportatorul este raspunzator pentru orice paguba care rezulta din vina sa privind decesul sau vatamarea corporala a calatorului.

Raspunderea in caz de anulare, intarziere sau pierderea legaturii

In caz de anulare , intarziere sau pierderea legaturii, calatorul nu mai poate sa-si continue calatoria in aceeasi zi, caz in care transportatorul trebuie sa plateasca daune-interese care cuprind cheltuieli rezonabile de cazare si cheltuieli rezonabile privind informarea persoanelor care ii asteptau pe calator;

Transportatorul este exonerat de aceasta obligatie cand circumstantele exterioare exploatarii feroviare nu puteau fi prevazute de transportator, sau cand este vina calatorului sau din comportamentul unui tert;

Conditii generale de transport (CGT CIV)

Transportul international de calatori este reglementat de :

COTIF cap. A (RU CIV);

CGT CIV

CPT (Conditii particulare de transport) - fascicola ITCV

Conditiile de transport se aplica tuturor transportatorilor internationali de calatori, bagaje si autovehicule;

Pentru transporturile multimodale feroviar-aerian sau feroviar-maritim, care nu se efectueaza in baza unui contract unic de transport, nu se aplica regulile uniformee RUCIV;

Transportatorii sunt trecuti pe legitimatiile de transport sub forma unor coduri numerice ;

Una sau mai multe legitimatii de calatorie constituie contractul de transport si se inmaneaza calatorului;

Dreptul de a fi transportat se aplica numai in cazul in care calatorul detine o legitimatie de calatorie valabila ;

In traficul international de calatori , legitimatiile de calatorie se pot emite cu anticipatie de 3 luni inainte de data efectuarii calatoriei;

O legitimatie de calatorie emisa pentru o anumita data si un anumit tren , este valabila numai pentru data si trenul pentru care a fost emisa ;

Calatoria trebuie sa se desfesoare in perioada de valabilitate a biletului ; in principiu valabilitatea unui bilet este de 2 luni , dar poate fi si cu valabilitate mai mica ; valabilitatea poate fi si de 6 luni, dar numai pentru emiterile din afara Europei si pentru statiile din partea europeana a Turciei;

Durata de valabilitate poate fi prelungita in conditii bine-determinate (calatorul prezinta dovezi ca nu a putut efectua calatoria din diferite motive);

Intreruperea calatoriei in perioada de valabilitate a l.c.

Calatorul poate efectua oricate intreruperi poate sa le faca pe relatia si pe ruta respectiva (cu exceptia ofertelor tarifare);

Nu exista viza de intrerupere .

Ca regula generala , fiecare transportator nu recunoaste decat l.c. care ii leaga de contractul de transport.

Returnarea , schimbarea si restituirea legitimatiilor de calatorie

Returnarea unei l.c. se face inainte de inceperea perioadei de valabilitate , fara retinerea nici unui comision ; ( nu mai exista returnare )

Schimbarea unei legitimatii de calatorie se face cand o l.c. se poate schimba cu sau fara taxa cu o alta l.c.; (Romania nu face schimbare)

Restituirea unei l.c. se face cand legitimatia (aflata in termenul de valabilitate) are viza de neutilizare totala sau partiala ;

Cererile de restituire se prezinta caii ferate emitente , la care se anexeaza legitimatia de calatorie in original , inclusiv coperta ; pot fi adresate cel mai tarziu intr-o luna de la ultima zi de valabilitate inscrisa pe legitimatie;

In cazul in care calatorul nu poate prezenta legitimatia de calatorie vizata cu viza de neutilizare , el poate aduce alte dovezi prin care sa ateste ca a folosit un alt mijloc de transport;

Returnarea , schimbarea sau restituirea l.c. pot fi refuzate de transportator in situatia in care legitimatia de calatorie prezinta stersaturi , modificari , sunt deteriorate si datele importante sunt ilizibile ;

In caz de pierdere sau furt, legitimatia de calatorie nu se restituie si nici nu se schimba.

Copiii pana la 4 ani (6 ani), daca nu au loc separat, calatoresc gratuit;

Copiii cu varsta cuprinsa intre 4 (6) ani si 12 ani platesc 50% din tariful unui adult.

Transportul animalelor

Animalele mici pot fi luate ca bagaje de mana , daca au in mod obligatoriu lesa si botnita si sunt acceptati la transport (nu deranjeaza) ceilalti calatori.

Pentru cainii se plateste 50% din tariful unui adult la clasa a H-a (cu exceptia nevazatoriior , pentru cainii insotitori platindu-se la clasa ia care adultul are legitimatie) ;

Animalele domestice periculoase sau bolnave sunt excluse de la transport;

Cu exceptia cainilor care insotesc nevazatorii , cainii nu sunt admisi la vagonul restaurant sau bistro.

Bagaje de mana

Calatorul este autorizat sa aduca cu el decat efectivele necesare efectuarii calatoriei, fiecare calator neputand lua mai mult de 3 bagaje usor de transportat si compatibile cu locul rezervat acestora.

Obiectele voluminoase pot fi transportate ca bagaje de mana numai daca sunt dezmembrate sau pliate ;

Bagajele sunt in grija calatorului, care are obligatia sa le supravegheze ;

Bagajele trebuie sa fie etichetate cu nume , adresa , tara de origine , etc.

Comportamentul calatorilor in trenuri si statii

Transportatorii pot sa prevada prescriptii speciale privind comportamentul calatorilor;

Deasemeni pot sa prevada proceduri specifice privind controlul in trenuri;

Calatorul are obligatia sa se conformeze acestor prevederi;

Calatorii care poseda l.c. nominale sau l.c. care prevad reduceri, au obligatia sa faca dovada ca este beneficiarul unei astfel de legitimatii;

Excluderea de la transport

Sunt exclusi de la transport urmatorii calatori:

calatorul care nu poseda o l.c.;

calatorul care deranjeaza pe ceilalti calatori;

calatorul care prezinta un pericol pentru securitatea si buna executare a transportului;

Excluderea poate fi facuta in parcurs , fara ca aceste persoane sa mai aiba dreptul la restituire;

Carta pasagerilor

Prin aceasta carte caile ferate europene se angajeaza voluntar sa ridice nivelul de calitate oferit clientilor;

Clientii trebuie sa primeasca urmatoarele informatii la punctele de vanzare cele mai

importante :

orariile cele mai practice ;

tariful cel mai scazut, in functie de solicitare ;

conditii aplicabile la transport;

locuri disponibile ;

Punctele de vanzare trebuie sa puna la dispozitia calatorilor toate informatiile privind restituirea , returnarea sau schimbarea legitimatiilor de calatorie , precum si adresele transportatorilor care participa la contractul de transport;

Emiterea biletelor

Biletele se pot emite de :

statii;

agentii;

tour-operatori acreditati;

prin internet.

Reclamatiile se depun de calatori la biroul de reclamatii , trebuiesc tratate in termen de maximum 4 saptamani (o luna de zile) de la primire ;

Raspunsul trebuie sa contina motivele acceptarii sau refuzarii plangerii;

In statiile deschise traficului international si pentru serviciile internationale , transportatorii se vor stradui sa comunice cu clientii cel putin intr-o limba internationala.

Daca o reclamatie este respinsa , clientul are dreptul sa faca apel la 'oficiul de protectia consumatorului'

Procedura de restituire , returnare sau schimbare a l.c. trebuie sa fie simpla si rapida ;

Clientii trebuie sa fie informati de punctele de vanzare asupra conditiilor si procedurile de restituire , returnare sau schimbare a legitimatiilor de calatorie ;

Intarzieri de trenuri

In acest caz transportatorul are obligatia sa furnizeze clientilor la bordul trenurilor si in gari motivul intarzierii , durata acesteia si consecintele privind respective calatoriei;

In caz de intarziere , calatorilor li se vor asigura :

pe cat posibil, bauturi si gustari, cand trenul are intarzieri mai mari de 3 ore ;

cazare , cand calatoria in aceeasi zi nu mai poate fi efectuata ;

compensatii materiale , cand calatoria depaseste o anumita durata ; compensatia poate fi sub forma de plata sau bonus ;

In caz de intrerupere a circulatiei trenurilor , calatorul poate beneficia de restituirea rezervarii si emiterea uneia noua pentru continuarea calatoriei, fara plata acesteia ;

Calatori cu mobilitate redusa

Transportatorii trebuie sa prezinte informatii cu privire la asistenta care trebuie acordata in gari, precum si despre facilitatile de imbarcare/debarcare a calatorilor cu mobilitate redusa.

Orientarea calatorilor in gari

Trebuie sa existe sisteme de orientare care sa faciliteze accesul calatorilor in trenuri si in gari.

DISPOZITIA SNTFC nr. 26/03.07.2006

Conform art. 32 din Regulile uniforme RU CIV , transportatorul este raspunzator fata de paguba rezultata din faptul ca din cauza suprimarii , intarzierii sau pierderii unei legaturi, calatorul nu-si poate continua calatoria in aceeasi zi .

Transportatorul are obligatia sa-i indrume pe calator pana la destinatie sau sa faca posibila continuarea calatoriei, autorizand utilizarea fara majorare de pret:

pe un alt itinerariu ocolitor;

intr-un tren de categorie superioara ;

folosirea unui tren special;

a unui tren a altui transportator;

a unui alt mijloc de transport terestru

Legitimatia de calatorie trebuie sa poarte atestarile , conform GTV CIT ;

In situatia in care calatorul nu isi poate continua calatoria in aceeasi zi , transportatorul trebuie sa restituie cheltuielile de cazare si mic dejun intr-un hotel de categorie medie si de anuntare a persoanelor care ii asteapta pe calator;

Transportatorul este scutit de plata pagubei atunci cand pierderea legaturii este imputabila uneia din urmatoarele cazuri:

circumstantele exterioare exploatarii feroviare ;

restrictii de trafic anuntate in timp util;

in caz de greva ;

vina a calatorului;

comportamentul unei terte persoane.

Gestionarul de infrastructura , transportatorul substituit precum si alti transportatori legati direct de contract, nu sunt considerate terte personae .

Rezervarea pentru calatorie in cazul in care calatorul a pierdut legatura din vina caii ferate , se va face strict in urmatoarea ordine :

la aceeasi categorie de tren si clasa ;

la o categorie de tren si clasa superioare ;

la o categorie de tren si clasa inferioara .

In situatia in care se utilizeaza o alta ruta se va indica pe l.c. noua ruta ;

Rezervarile noi , care vor trebui emise in cazul pierderii legaturii , se vor face gratuit; eliberarea noilor titluri de rezervare se va face numai in baza aprobarii OCESEE (fost OCRL)- Oficiul central exploatare sisteme electronice de emitere ;

Cererea se da telefonic sau prin fax catre OCESEE de catre statia in care s-a pierdut legatura ;

Eliberarea noilor titluri de rezervare se va face cu suma pe legitimatia emisa , dar fara a se incasa aceasta suma de la calator;

Legitimatia de calatorie si titlurile de rezervare initiale vor fi atestate cu mentiunile prevazute de GTV - CIT ;

Unitatile care au sistem EPA vor emite direct titlurile de rezervare prin sistem , iar in cazul in care nu se poate efectua rezervarea la aceeasi categorie de clasa si categorie de tren , OG va face copii ale ecranelor, care se vor inainta la Serv. W in trafic international odata cu aprobarea data de OCESEE.

Unitatile care nu au sistem EPA si sunt puncte-satelit, vor efectua rezervarea locurilor prin OCESEE , datele de rezervare se vor transmite telefonic prin registrul de comenzi ; unitatile fara sistem EPA , numai dupa primirea aprobarii, vor emite titlurile de rezervare ;

Dupa emiterea l.c. , OG are obligatia sa transmita telefonic la OCESEE , pentru fiecare l.c., numarul legitimatiei de calatorie , seria si suma inscrisa pe aceasta ;

OCESEE , dupa primirea datelor de pe legitimatie , va transmite prin fax dispozitia de aprobare , care se va varsa ca HV pentru acoperirea sumei inscrisa pe bilet (dar neincasata de la calator).

Operatii efectuate in cazul eliberarii unui nou titlu de rezervare

1.In cazul in care calatorul isi continua calatoria cu un tren de aceeasi categorie, clasa si ruta

OG va aplica viza de neutilizare pe titlul de rezervare initial, certificate prin stampila si semnatura ;

dupa primirea aprobarii de la OCESEE , OG va emite un nou titlu de rezervare pentru urmatorul tren si, in masura posibilitatii, pana la statia finala ;

OG va retine titlul de rezervare initial si-l va atasa durabil la dispozitie , impreuna cu aprobarea OCESEE , pe care le va varsa ca HV pentru suma inscrisa pe noul titlu de rezervare ;

Sumele corespunzatoare noului titlu de rezervare vor fi evidentiate in conturile de gestiune , iar descarcarea gestiunii se va face ca HV .

2. In cazul in care calatorul isi continua calatoria cu un tren de categorie superioara, la o clasa superioara sau pe ruta ocolitoare

OG va aplica viza de neutilizare pe titlul de rezervare initial, certificate prin stampila si semnatura ;

dupa primirea aprobarii de la OCESEE , OG va emite un nou titlu de rezervare pentru urmatorul tren si, in masura posibilitatii, pana la statia finala ;

OG va retine titlul de rezervare initial si-l va atasa durabil la dispozitie , impreuna cu aprobarea OCESEE , pe care le va varsa ca HV pentru suma inscrisa pe noul titlu de rezervare;

Se pot emite titluri de rezervare pe o ruta diferita fata de cea initiala numai daca noua ruta apartine acelorasi transportatori care au participat la parcursul initial.

Unitatile care au sistem EPA vor face copii ale ecranelor din care sa certifice ca locurile la aceeasi categorie din calatoria initiala nu au fost disponibile ; aceste copii , 'impreuna cu aprobarea OCESEE , se vor varsa ca HV .

Dispozitia data de OCESEE trebuie sa cuprinda toate l.c. emise , cu sumele aferente precum si cu eventualele diferente de ruta sau clasa.

Unitatile care nu au sistem EPA , vor atasa si dispozitia de aprobare de la OCESEE.

3.Calatorul isi continua calatoria la o clasa inferioara

OG va aplica pe titlul de rezervare initial viza de neutilizare astfel incat calatorul sa isi incaseze contravaloarea titlului de rezervare initial ; in acest caz nu se retine titlul de rezervare ;

OG va emite , in baza aprobarii de la OCESEE , un nou titlu de rezervare (in limita posibilitatilor, pana la statia de destinatie avuta pe titlul initial);

Sumele noului titlu de rezervare vor fi evidentiate in conturile de gestiune, iar descarcarea gestiunii se va face prin tratarea dispozitiei de aprobare a OCESEE ca HV;

Unitatile prevazute cu sistem EPA vor face copii ale ecranelor din care sa reiasa ca nu a fost posibila rezervarea la aceeasi categories au la o clasa superioara si se vor inainta impreuna cu aprobarea data de OCESEE la Serviciul W din traffic international;

In situatia in care calatorul renunta la calatorie , OG va aplica viza de neutilizare , iar calatorul isi va putea recupera sumele respective de la unitatea emitenta.

Pe verso titlurilor de rezervare initiale OG va face mentiunea : 'neutilizat de la la . ca urmare a pierderii legaturii cu trenul nr. '; se aplica stampila , data si semnatura ;

4. Calatorul isi continua calatoria cu un tren cu pret de piata (pret global)

Emiterea titlurilor de rezervare se face numai de unitatile care au sistem EPA sau ROTIKET EPA.

Cand unitatile fara sistem EPA solicita aprobare de la OCESEE pentru efectuarea unei rezervari la urmatorul tren in trafic international , in afara programului de lucru aprobat de compartimentul CESIE (compartimentul de exploatare system international de emitere), respectiv in tura de noapte si in zilele de duminica , se va proceda astfel:

OCESEE va dispune efectuarea acestor rezervari prin terminalul EPA de la statia Bucuresti Nord ;

Statia Bucuresti Nord , in baza dispozitiei de la OCESEE , va efectua rezervarile ;

Serviciul VV Regional care primeste HV , vor verifica daca sumele descarcate in CCL corespund cu cele date de Disp. OCESEE (respectiv de Bucuresti Nord);

Statiile CFR care nu au fax (sau faxul este defect) , vor transmite dispozitiile telefonic prin registrul de dispozitii;

Statia , in baza aprobarii primite , va emite titlul de rezervare.

5.Calatorul care intra in tara cu l.c. in trafic international si are ca destinatie o statie de pe reteaua CFR

Transportatorul are obligatia de a transporta calatorul cu primul tren de legatura indiferent de rang , ruta sau clasa.

Statia unde va intrerupe calatoria va solicita OCESEE aprobare pentru efectuarea rezervarii la primul tren in circulatie ; eliberarea se va face la aceeasi clasa la primul tren de legatura , in limita posibilitatilor;

Cand nu se pot efectua rezervari la clasa initiala , se pot face rezervari si la o clasa superioara , dar numai in baza unei aprobari exprese ale OCESEE ; in baza acestei aprobari, statia va face rezervare gratuita prin emiterea unui tichet gratuit pe motiv de 'dispozitii';

Unitatile care au implementat sistemul Xsell cu rezervare centrala , in baza aprobarii de la OCESEE va emite tichet gratuit , OG fiind oblgat sa specifice pe legitimatia de calatorie numarul aprobarii;

La unitatile care emit manual, rezervarea locurilor se va face prin OCESEE (fost OCRL);

Pentru fiecare l.c. emisa , OG va transmite catre OCESEE numarul si seria acestor legitimatii;

In cazuri exceptionale , cand nu mai sunt locuri libere decat la clasa business , OG va putea efectua , numai cu aprobarea OCESEE , rezervare la aceasta clasa , dar in acest caz calatorul nu beneficiaza de oferta culinara data de aceasta clasa . OCESEE va tine o evidenta a rezervarilor gratuite oferite ca urmare a intarzierii trenurilor (sau aacestora) si va trimite o situatie catre Serviciul VV Trafic International , care la randul ei va face o situatie ce o va transmite cailor ferate transportatoare .

GTV CIT = Ghid trafic calatori

Se compune din mai multe fise , de la A la M :

A - dispozitii generale

C - emitere legitimatii calatorie electronica

E - cupoane manuale

H - titluri de rezervare

I - obliterarea si atestarea mentiunilor pe legitimatiile de calatorie

J - restituirea legitimatiilor de calatorie in trafflc international

A - DISPOZITII GENERALE

Ghidul traficului de calatori se aplica transportatorilor de calatori care sunt supuse regulilor uniforme RU CIV ;

Transportul efectuat de mai multi transportatori, cand transportul se executa de mai multi transportatori succesivi intr-un transport international, prezentele dispozitii se aplica obligatoriu ;

Transportul efectuat de catre un singur transportator unic in trafic international poate aplica prezentele dispozitii daca nu dispune de alte prescriptii particulare ;

Transportatorii sunt liberi sa aplice prezentele dispozitii in traficul limitrof sau in traficul care nu este supus regulilor RU CIV ;

Legitimatiile de calatorie in trafic international se impart in :

legitimatii (cupoane) emise electronic (de tip RCT 2)

legitimatii emise manual (cupoane manuale).

Legitimatiile pot fi emise sub forma unor cupoane directe si cupoane de sectiune; O legitimatie de calatorie emisa manual sau emisa electronic poate fi ori un cupon direct, ori un cupon de sectiune.

C. LEGITIMATII DE CALATORIE EMISE ELECTRONIC

cupoane electronice) se emit intr-un singur exemplar, pentru :

calatorii individuale - mai putin de 6 adulti

calatorii in grup - 6 sau mai multi adulti

calatorii individuale de grup - Romania nu le emite

legitimatii complementare legitimatiilor de calatorie.

a) Legitimatii de calatorie electronice pentru calatorii individuale

O legitimatie de calatorie poate fi compusa din unul sau mai multe cupoane ; se poate emite fie ca bilet + rezervare la trenurile cu pret global (prin RTT) , fie ca bilet separat (prin RT) si rezervare separat (prin RTT).

Biletul+rezervarea este obligatorie pentru trenuri cu pret global (se emite billet si rezervare pe acelasi billet);

Legitimatia de calatorie electronica se poate emite pentru o calatorie simpla , o calatorie dus-intors sau o calatorie in circuit;

Sistemul ROTIKET RT emite o legitimatie de calatorie numai pentru calatoria simpla si calatoria dus-intors pe aceeasi relatie.

Un cupon direct emis pentru o calatorie simpla sau dus-intors este un cupon emis cel putin pentru 2 tari sau cu plecare dintr-o statie de frontiera cu destinatie o statie dintr-una din aceste tari.

Cupoanele dus-intors se emit la aceeasi clasa atat la dus cat si la intors ; in situatia in care calatorul doreste ca pe un anumit parcurs sa calatoreasca la o clasa superioara , se va emite un titlu complementart 'schimb de clasa';

Cuponul de sectiune se intocmeste pentru una sau mai multe sectiuni dintr-un parcurs efectuat de catre un singur transportator in interiorul unei singure tari.

Cupoanele de sectiune nu se emit pentru reteaua proprie; cupoanele de sectiune se emit numai pentru calatoria simpla (nu se emit pentru calatoria dus-intors);

Un cupon de sectiune poate acoperi mai multe sectiuni succesive si trebuiesc respectate urmatoarele :

sa nu intersecteze decat un singur transportator;

sa se succeada fara intrerupere ;

nu trebuie utilizat decat o singura data.

Legitimatiile de calatorie electronice au ca titlu felul legitimatiei de calatorie, in limba nationala si intr-o alta limba de uz international (celelalte indicatii de pe bilet sunt scrise in limba nationala);

Fiecare legitimatie de calatorie contine date (indicatii) fixe , precum si indicatii variabile :

Indicatiile fixe (obligatorii) sunt: 'CIT 21996', sigla 'CIV' - pentru transporturile supuse RU CIV , codul si logul transportatorului , numarul de stoc de pe billet (scris jumatatea de sus in casuta orange);

Indicatiile variabile sunt : denumirea biletului , biroul emitent (cu ziua , data si ora emiterii) , prima si ultima zi de valabilitate , modul de plata , numarul de calatori (separat adulti, separat copii), statia de plecare , statia de sosire , clasa utilizata , itinerariu (obligatoriu se va trece codul transportatorilor), pretul, zilele de plecare/sosire si orele corespunzatoare ;

Cupoanele emise electronic pot fi sau nu incopciate in coperta (cupoanele care au greutatea sub 90 gr./mp se emit obligatoriu cu coperta);

In mod obligatoriu , la emiterea legtimatiei de calatorie, se inmaneaza calatorului extrasul din CGT CIV (conditiile generale de transport), care la CFR sunt inscrise pe port-bilete ;

Pe legitimatiile de calatorie emise electronic, in mod obligatoriu, toate mentiunile se inscrie pe verso biletului , cu exceptia biletelor care au mentionat zilele, care trebuie completat de calator (de ex. oferta Flexi pass);

Cupoanele intocmite pentru un singur calator se incopciaza intr-o singura coperta.

Legitimatia de calatorie cu coperta poate cuprinde :

cupoane emise electronic ;

cupoane emise manual;

cupoane cu destinatie fixa ;

titluri complementare ;

titluri de rezervare ;

cupoane pentru prestatii speciale (de ex. rezervari hotel).

Legitimatia de calatorie electronica care se emite cu coperta trebuie sa aiba pe
coperta urmatoarele indicatii:

numele biroului emitent;

prima zi de valabilitate ;

pretul perceput

Pe o legitimatie se pot trece maxim 5 adulti si 1 copil , dar 2 copii pot fi considerati 1 adult;

Cand legitimatia de calatorie este nominala , se va trece obligatoriu numele si prenumele calatorului, Cl/pasaport, tara de origine a calatorului;

Durata de valabilitate a legitimatiei de calatorie poate fi prelungita , aceasta mentiune trecandu-se pe coperta (cand se emit cu coperta) sau pe verso biletului (cand se emit rara coperta)

b) legitimatii de calatorie electronice emise pentru grupuri (6 adulti sau mai mult)

Legitimatiile de calatorie electronice emise pentru grupuri se compun din :

bilet de grup propriu-zis ;

cupon suplimentar;

contramarca - una pt fiecare mebru al grupului mai putin conducatorul de grup

Legitimatiile se emit pentru calatorii simple , dus-intors sau in circuit;

Deasemeni, se pot emite cupoane directe sau cupoane de sectiune.

Biletul de grup contine aceleasi indicatii fixe ca si biletul electronic emis pentru calatorii individuale , avand schimbat : denumirea , se trece numai numele conducatorului grupului si numarul de persoane din grup ;

In casuta cu mentiuni speciale se trec reducerile tarifare acordate de fiecare retea de pe itinerariul solicitat de grup.

Cuponul suplimentar:

nu trebuie sa poarte sigla CIV

denumirea biletului este 'cupon suplimentar';

se trece numele conducatorului de grup ;


se trece numarul contramarcilor emise ( nr. biletelor de control) ;

se trece numarul de persoane din grup ;

se trece statia de plecare/destinatie si clasa ;

in rubrica 'mentiuni speciale se va trece suma incasata pentru calatorii adulti si respective suma incasata pentru copii ; acest billet nu are suma (nu se tarifeaza);

Obligatoriu , acest cupon va avea mentiunea "Valabil numai cu biletul de grup nr..';

Contramarca se emite pentru toti calatorii care fac parte din grup , mai putin pentru seful de grup (acesta are asupra lui biletul de grup);

Pe contramarca se vor trece :

numele conducatorului;

se emite fara suma ;

Obligatoriu , acest cupon va avea mentiunea 'valabil numai cu biletul de grup nr ';

Biletul de grup se intocmeste pentru cel putin 6 persoane care calatoresc in acelasi tren si pe aceeasi relatie (pot insa calatori la clase diferite);

Valabilitatea biletelor de grup poate fi prelungita la fel ca si biletele de calatorie individuale .

Cand un calator pierde contramarca si daca acesta face parte din grup , calatorul respectiv poate sa-si procure o alta contramarca de la o statie din parcurs sau de la statia finala a calatoriei la dus.

d) Titluri complementare ale l.c. (bilete de diferente)

Titlurile complementare se emit pentru :

trecerea la o clasa superioara ;

modificare de itinerariu ;

utilizarea unor anumite trenuri cu supliment;

schimbarea transportatorului;

in anumite cazuri speciale

Prin sistemul ROTIKET, CFR emite titluri complementare numai pentru trecerea la o clasa superioara.

Titlurile complementare se emit atat pentru cupoane directe cat si pentru cupoane de sectiune ;

Pe aceste titluri se vor completa :

denumirea ; denumirea cuponului este 'trecerea la o clasa superioara';

biroul emitent, ziua si ora emiterii;

mentiunea 'valabil cu legitimatia de calatorie nr  ';

modul de plata ;

numarul de calatori (separat adulti, separat copii);

punctele de diferente (statiile unde se trece la clasa superioara);

noua clasa utilizata ;

itinerariul, conform denumirii tarifare ale statiilor;

codurile transportatorilor contractuali;

pretul legitimatiei.

Titlurile complementare se emit numai pentru parcursuri simple (numai la dus sau numai la intors');

E. Cupoane manuale

Legitimatiile de calatorie manuale se emit pentru calatorii individuale sau pentru calatorii in grup ;

Cupoanele manuale pot fi:

individuale;

de grup ;

titluri complementare .

1. Legitimatii de calatorie (cupoane) individuale

Legitimatiile de calatorie individuale se compun din 2 file , matca (care pa mane la casier) si biletul propriu-zis (care se inmaneaza calatorului);

Emiterea se face prin calchiere cu indigo ;

Cupoanele CIV manuale pot fi emise fie ca bilete directe , fie ca bilete de sectiune;

Deasemeni , cupoanele manuale se emit fie pentru calatoria simpla , fie pentru calatoria dus-intors sau in circuit;

Legitimatiile de calatorie sunt preimprimate , ele trebuind doar Completate ; Au indicatii fixe :

CIT 1996 ;

CIV;

Codul utilizatoruluf;

Numarul de stoc

Indicatii speciale (se trec numarul de adulti/numar de copii);

Casute pentru unitatea emitenta ;  ..

Calatoria dus;

Calatoria intors;  .

Clasa;

Via ;

Reduceri;

Motiv (motivul acordarii reducerii; de ex: copil, caine , etc.);

Suma incasata pe billet.

Biletele manuale se emit obligatoriu cu coperta , pe care se trec toate mentiunile (de ex. prelungirea perioadei de valabilitate);

Biletele individuale se pot emite cu o anticipatie de maximum 3 luni , iar valabilitatea lor este de maximum 2 luni ;

Nu se admit rezervari daca nu exista legitimatie de calatorie !!!

2. Legitimatii de calatorie (cupoane) de grup

Se compun deasemeni din 2 file : matca si biletul propriu-zis ; Au indicatii fixe :

CIT 1996 ;

CIV;

Denumirea biletului (se scrie 'biilet colectiv');

Codul transportatorului emitent;

Numarul de stoc;

Casuta rezervata pentru stampila si semnatura unitatii emitente ;

Se vor trece numarul de persoane din grup si perioada de valabilitate (2 luni) , numele sefului de grup si numarul cupoanelor de control (contramarci), numarul de adulti/numarul de copii pe diferite categorii de varsta, total participanti la calatoria in grup , itinerariul, pret/persoana , pret global total, observatii (reduceri tarifare pe fiecare retea de cale ferata);

Biletele de grup se emit pentru cel putin 6 persoane , care vor circula cu acelasi tren pe acelasi itinerariu;

Titluri complementare legitimatiilor emise manual

Titlurile complementare se emit pentru :

trecerea la o clasa superioara (bilete de diferente); modificarea de itinerariu ;

utilizarea anumitor trenuri cu supliment;

schimbarea transportatorului; pentru alte servicii.

Se emit ca bilete directe sau ca bilete de sectiune ;

Durata de valabilitate a titlurilor complementare este aceeasi cu cea a legitimatiilor de calatorie;

Obligatoriu , pe titlul complementar se va inscrie 'valabil cu legitimatia de calatorie nr.';

Titlurile complementare sunt compuse deasemeni din 2 file : matca (care se anexeaza la conturi si se trimite la Serviciul VV traffic international) si biletul propriu-zis ;

Au aceleasi mentiuni fixe (obligatorii) ca si legitimatia de calatorie .

H. TITLURI DE REZERVARE

Titlurile de rezervare pot fi manuale sau electronice .

Valabilitatea titlurilor de rezervare este indicat prin zi, tren si parcurs rezervat.

Titluri de rezervare RTC 2 contin indicatii fixe (obligatorii) :

CIT 1996,

CIV,

nr. de stoc,

denumirea (rezervare),

biroul emitent,

numarul de locuri rezervate,

statia de plecare/destinatie,

clasa utilizata,

numarul trenului, al vagonului si locurile atribuite,

ziua de plecare/sosire , ora de plecare/sosire , tariful perceput;

Titlurile de rezervare se emit fara coperta , toate mentiunile se fac pe verso biletului , iar la prezentarea unui titlu de rezervare se va prezenta si legitimatia de calatorie (nu sunt valabile fara legitimatia de calatorie);

I.  MENTIUNI SI ATESTARI

Urmatoarele mentiuni si atestari se inscriu pe legitimatiile de calatorie :

a)'Neutilizat' - cand calatorul renunta la efectuarea calatoriei , iar legitimatia nu a fost utilizata de loc ;

Aceasta mentiune se face numai in statia de plecare sau in statia unde se afla biroul emitent;

b)'Neutilizat de la . la  '- cand calatorul renunta la calatorie in parcurs ; viza de neutilizare se pune in statia in care calatorul a renuntatla calatorie ;

c)'Nu trebuie sa fie utilizat de la... la...   ' - cand calatorul renunta la calatorie pe un parcurs partial;

d)'Utilizat numai de . adulti/..copii ' - cand un calator dintr-un grup renunta la calatorie ;

e)'Utilizat numai de . adulti/ ... copii de la.. la ..' - cand un calator renunta in parte la calatorie ;

f)'Utilizat la clasa . de la. la ..' - cand calatorul circula la o clasa inferioara;
g) 'Utilizat benevol de la...la..'-
in situatia in care calatorul, de buna voie, circula la o clasa inferioara ;

Atestari in caz de intarzieri de trenuri (se inscriu in statia de plecare sau in statia unde s-a intrerupt caiatoria , pe verso l.c. sau pe coperta acesteia):

- 'Trenul nr  legatura pierduta , valabil via , cu tren nr , la clasa . pana la..."

Atestari privind prelungirea perioadei de valabilitate (se inscriu in statia de plecare sau in statia unde s-a intrerupt caiatoria , pe verso l.c. sau pe coperta acesteia) : 'Din cauza pierderii legaturii (anularii) de trenuri ..., valabil pana la.., data ';

Atestari privind renuntarea la calatorie din cauza intarzierii (anularii) trenului (se inscriu in statia de plecare sau in statia unde s-a intrerupt calatoria, , pe verso l.c. sau pe coperta acesteia) : ' neutilizat de la . la . ca urmare a pierderii legaturii cu tren nr../anularii trenului nr., din cauza ' ;

In toate cazurile inscrierii atestarilor, se va semna si se va aplica stampiJa statiei sau biroului;

FASCICULA I TCV

CONDITII PARTICULARE SI TARIFARE (CPT)

Transportul international este reglementat prin :

COTIF cap.A - RU CIV ;

Conditii generale de transport - CGT CIV ;

Conditii particulare de transport - CPT .

Prezentul tarif se aplica legitimatiilor de calatorie internationale (cupoane) directe si legitimatiilor (cupoanelor) de sectiune , valabile pe relatia unuia sau mai multor transportatori straini ; acest tarif nu se aplica in interiorul tarii de emitere a legitimatiilor de calatorie ;

Fascicula TCV se compune din :

fascicula I TCV - conditii particulare si tarifare ;

fascicula II TCV - tabele de distante si relatii kilometrice pentru fiecare transportator in parte (si care se trimit anual intre retele odata cu schimbarea mersului de tren);

fascicula III TCV - cuprind tabele de tarife TCV ;

fascicula IV TCV - caietul de vanzare , care este un material tarifar si se intocmeste de fiecare retea in parte ;

Categoriile de legitimatii de calatorie (cupoane) se adreseaza :

calatorilor individuali si cainilor;

grupurilor, care circula cu trenuri si vagoane in circulatie ;

calatorilor sau grupurilor care circula in trenuri si vagoane special comandate ;

Pentru calatorii individuali se emit: cupoane directe si cupoane de sectiune ;

Cupoanele directe pe o relatie dus-intors se pot intocmi astfel :

pe aceeasi ruta atat la dus cat si la intors ;

pe o ruta de intoarcere diferita de ruta de dus ;

cu o statie de plecare la calatoria de intoarcere diferita de statia de destinatie la calatoria de dus ;

cu o statie de destinatie pentru calatoria de intoarcere diferita de statia de plecare ia calatoria dus ;

O legitimatie de calatorie (cupon) direct sau de sectiune nu poate fi intocmita decat pentru un parcurs neintrerupt.

Emiterea unei legitimatii de calatorie se face de regula cu 2 luni inainte de data plecarii; CFR emite legitimatii de calatorie in trafic international cu o anticipatie de 3 luni;

Durata de valabilitate a unei legitimatii de calatorie este de regula de 2 luni

Transportatorii insa pot conveni asupra unei durate de valabilitate si mai mica de 2 luni;

Prima zi de valabilitate este stabilita de calator;

Durata de valabilitate a unei legitimatii poate fi prelungita gratuit daca aceasta nu a fost utilizata in termenul ei de valabilitate ; din cauze bine intemeiate (de ex. accidente , boli, etc.) , pentru prelungirea termenului de valabilitate se aplica conditiile transportatorului caruia i s-a adresat cererea ;

Prima si ultima zi de valabilitate sunt considerate zile intregi .

Pentru utilizarea unei legitimatii de calatorie la anumite trenuri si/sau vagoane , calatorul trebuie sa plateasca un supliment;

In cazul emiterii manuale , atat cupoanele directe cat si cele de sectiune nu sunt valabile decat daca sunt introduse intr-o coperta ; in principiu , cupoanele emise electronic , cu masa mai mare de 90 gr./mp , se emit fara coperta.

In cazul emiterii unei l.c. dus-intors , calatoria de dus nu mai este valabila daca posesorul legitimatiei a inceput calatoria de intors ;

Schimbarea itinerariului

In cazul cupoanelor directe si de sectiune , se pot emite legitimatii de calatorie de diferente pentru schimbarea rutei , atunci cand biroul emitent are documentele necesare ; in caz contrar se aplica dispozitiile nationale ale retelelor respective ;

Pentru parcursul modificat se incaseaza eventualele diferente intre pretul de transport pe noua ruta si cel de pe vechea ruta.

In cazul in care la biletul dus-intors se aplica reduceri, la biletele de diferente nu se aplica aceste reduceri;

In ceea ce priveste copiii si cainii , se aplica reducerea acordata pentru aceste categorii, si in cazul emiterii unei legitimatii pe alta ruta .

Schimbarea transportatorului

In cazul unei linii deservite de mai multi transportatori , schimbarea unuia din transportatori este posibila daca acest lucru a fost stabilit intre transportatori ; in caz contrar , calatorul trebuie sa-si procure o alta legitimatie , care trebuie sa fie recunoscuta de transportatorul respectiv .

Trecerea la o clasa superioara

Pentru trecerea la o clasa superioara sau pentru utilizarea unui tren de categorie superioara , atat pentru cupoanele directe cat si pentru cupoanele de sectiune , se emit legitimatii de diferente (titluri complementare);

Legitimatiile de diferente se emit de biroul caruia i s-a adresat cererea.

Se percep diferente de tarif pentru parcursurile simple corespunzatoare clasei sau categoriei trenului care urmeaza sa fie utilizat.

Se va tine cont de eventualele reduceri acordate (pentru copii sau caini) , cu exceptia reducerilor acordate pentru calatoria dus-intors si a reducerilor acordate de anumiti transportatori.

Opriri in statii intermediare

In limita duratei de valabilitate a legitimatiei de calatorie , calatorul are dreptul sa intrerupa calatoria in parcurs ori de cate ori doreste , fara nici o formalitate .

Calatorul trebuie sa-si reia calatoria in statia unde s-a intrerupt calatoria sau intr-o alta statie de pe parcursul ramas neefectuat.

Reduceri de preturi pentru copii/caini Pentru copii:

0-4 ani gratuit, daca nu i se cere un loc distinct, caz in care pentru copil se va plati pretul de copii +rezervarea integral ; exista retele care acorda gratuitate pana la 6 ani (BDZ , CD , CFL, DB , DSB , ZSSK , MAV , OBB , SJ , SNCB , SZ , VR, ZS);

4/6 - 12 ani : se achita 50% din tariful pentru un adult atat la clsa I-a cat si la clasa a Ii-a ; unii transportatori acorda 50% reducere din tarif pentru alte limite de varsta :

Sub 14 ani: MAV , ZS ;

Sub 15 ani : CD , DB , OBB , ZSSK ;

Sub 16 ani : ATOK (Marea Britanie) , CFF (Elvetia) , DSB (Danemarca) , NIR (Irlanda de Nord), SJ (Suedia);

Sub 17 ani : VR (Finlanda);

CFR acorda pe parcurs intern reduceri de 50% pentru copiii cu varste de 5-10 ani;

Reducerea pentru copil se aplica din tara emitenta , dar se acorda separat pentru flecare retea in parte , cu procentele respective ;

Pe anumite parcursuri combinate (maritime , auto), precum si in cadrul anumitor oferte tarifare , pentru copii se pot aplica tarife speciale ;

Pentru caini se emite o l.c. cu 50% reducere din tarif la cls. Ii-a , dar nu se emite tichet de rezervare sau supliment de pat Cainii si animalele mici se admit la transport daca nici un alt calator nu se opune ; animalele trebuie sa aiba botnita , sa fie tinuti in lesa , asezati pe podeaua vagonului sau in custi.

Cu exceptia cainilor care insotesc nevazatorii , animalele nu sunt admise la transport in Marea Britanie , Norvegia , Irlanda .

Utilizarea exclusiva a unui compartiment

Utilizarea exclusiva a unui compartiment este admisa cu conditia achizitionarii de bilete si titluri de rezervare pentru intreg compartimentul.

Bagaje de mana

Calatorul trebuie sa aiba doar bagaje necesare calatoriei , maximum 3 bagaje care sa poata fi depozitate in spatiul special prevazut.

Restituiri

Restituirea totala ( CU RETINERE DE COMISION) sau partiala (la fel cu retinere de comision) a unei l.c. este posibila atunci cand legitimatia nu a fost utilizata sau a fost utilizata partial;

In cazul unui tarif global nu se admite restituirea partiala (este exclusa).

Cererea de restituire se rezolva de catre biroul/reteaua care a emis l.c. ; orice transportator trebuie sa puna la dispozitia clientilor adresa celorlalti transportatori , in cazul in care legitimatiile au fost emise de o alta retea ;

Orice cerere de restituire trebuie sa aiba anexate legitimatiile de calatorie in original, inclusiv coperta in cazul emiterii manuale ;

Mentiunea de neutilizare sau de utilizare partiala se aplica pe legitimatia de calatorie in perioada ei de valabilitate ; cand l.c. nu prezinta aceasta mentiune , calatorul trebuie sa aduca acte justificative din care sa rezulte ca nu a utilizat legitimatia si sa dea o declaratie pe proprie raspundere ;

Cererea de restituire trebuie sa fie adresata in cel mult o luna de la ultima zi de valabilitate inscrisa pe l.c. ;

Restituirea unei legitimatii la trenurile cu pret global fac obiectul unor dispozitii particulare specifice ;

Legitimatiile de calatorie platite cu card nu pot fi restituite cash , plata facandu-se prin cont bancar;

Birourile emitente pot efectua numai restituiri totale si numai in luna de emitere a legitimatiei;

Toate celelalte restituiri (partiale sau cele solicitate in alta luna decat cea a emiterii) se trateaza de Serviciul VV in traficul international.

Grupuri cu trenuri si vagoane aflate in circulatie

Se considera grup persoanele care calatoresc in acelas tren si in aceeasi retea , fiind in numar de cel putin 6 persoane ; doi copii se considera 1 adult. Pot circula la clase diferite.

Membrii unui grup trebuie sa calatoreasca obligatoriu pe intreg parcursul in trenul sau in alte mijloace de transport (in cazul transporturilor combinate);

Rezervarea

Cererea de rezervare pentru calatoria in grup trebuie sa fie adusa la cunostinta transportatorilor cu 30 zile inainte de inceperea calatoriei ; cererile depuse intr-un termen mai scurt se iau in consideratie dar se trateaza in functie de posibilitati;

In cerere organizatorul trebuie sa indice urmatoarele :

numarul calatorilor din grup (adulti/copii);

itinerariul, cu tren , data si ora ;

categoria de loc ;

numele conducatorului de grup ;

adresa si numarul de telefon ale acestuia ;

Comandarea legitimatiilor de calatorie pentru grupuri trebuie sa se feca cel mai tarziu cu 24 ore inainte de termenul de plata , iar termenul de plata trebuie sa se faca cu cel putin 3 zile inainte de plecare ;

In cazul unei calatorii in grup se va emite un singur bilet de grup + titlurile de rezervare aferente ;

Copiii platesc 50% din tariful unui adult , iar adultii beneficiaza de reduceri tarifare pentru calatoria in grup ;

Cand pentru o l.c. in grup se cere schimbarea , restituirea totala sau partiala , acest lucru este posibil cand solicitarea se face cu cel putin 3 zile inainte de data inceperii calatoriei;

Anexe TCV

1. anexa 'Rezervari de locuri';

2. anexa speciala 'trenuri de noapte'

3. anexa speciala pentru 'Transportul nevazatorilor si a insotitorilor acestora ;

4. anexa Rail Plus ;

5. anexa speciala Inter Rail;

- 6. anexa speciala 'pret economic _ Europa' (City Star, Sparpreiss , etc.);

7. anexa speciala Eurail Pass ;

8. anexa BIJ ( NU MAI EXISTA !!!)

EXEMPLE

1. Un adult calatoreste la cls. 2-a pe relatia Bucuresti - Paris , calatorie simpla

- CFR : Bucuresti - Curtici : Tx ;

- MAV ; Curtici - Hegyeshalom : TCV - mav cu o reducere de 25% pentru calatoria in tranzit

- OBB : Hegyeshalom - Salzburg : TCV - obb , cu o reducere de 70% pentru calatoria in tranzit;

- DB : Salzburg-Kehll: TCV-db - fara reduceri
- SNCF : Kehll - Paris : tarif interior TCV sncf

pe BILET se vor trece codurile frontierelor si distantele dintre acestea (<1153> Brasov-Sighisoara ;<0055> Curtici - Szolnok - Budapest;<1181> Hegyeshalom - Wien ;<1080> Salzburg - Munchen - Kiell- Karsruhe ;<1187> Kiell-Nancy;)

Un adult calatoreste pe distanta Bucuresti - Paris , dus-intors , pe aceeasi ruta

CFR : Tx * 2 (adica 2 calatorii);

- MAV : TCV - mav * 2 * 0,5 (MAV acorda o reducere de 50%);

- OBB : TCV - obb* 2 * 0,3 (OBB acorda o reducere de 70%);

DB : TCV - db* 2

SNTF : TCV - sntf* 2

Un copil de 14 ani calatoreste la cls.II-a , numai dus , pe distanta Bucuresti - Copenhaga

CFR : Tx ;

MAV : TCV- mav * 0,5 (MAV acorda o reducere de 50% pentru copiii pana la 14 ani);

OBB : TCV - obb* 0,3 (OBB acorda o reducere de 70% pentru copii);

DB : TCV - db * 0,5 (DB acorda o reducere de 50% pentru copii);

DSB : TCV - dsb * o,5 (DSB acorda o reducere de 50% pentru copii) .

(Via:<1153>Brasov*Sighisoara*Curtici<0055>Szolnok*Budapesta*Hegyiashalom<ll8l>Redering* Wienn*Salzburg<l080>Munchen*Hanover*Puttgarden<ll86>)

Reduceri:

OBB : 70% DB : 50% DSB : 50%

Un copil de 14 ani calatoreste dus-intors la cls.II-a pe relatia Bucuresti - Copenhaga

CFR : Tx * 2 (adica 2 calatorii);

MAV : TCV - mav* 2 * 0,5 (MAV acorda 50% reducere pentru copii);

OBB : TCV - obb* 2 * 0,3 ; (OBB acorda o reducere de 70% pentru copii)

DB : TCV - db* 2 * 0,5 ; (DB acorda o reducere de 50% pentru copii)

DSB : TCV - dsb* 2 * 0,5 (DSB acorda 50% reducere pentru copii)

Un grup de 6 adulti, calatorie dus cls.II-a , pe relatia Brasov - Zagreb

CFR : Tx * 6 '

MAV : TCV - mav * 6 * 0,65 (MAV acorda o reducere de 35% pentru calatoria in grup)

HZ : TCV - hz* 6 * 0,6 (HZ acorda o reducere de 40% pentru calatoria in grup)

Un grup de 6 persoane calatoreste dus-intors la cls. H-a pe relatia Brasov - Zagreb
CFR : Tx * 6 * 2 (adica 6 persoane , 2 calatorii);

MAV : TCV * 6 * 2 * 0,5 (MAV acorda o reducere de 50% pentru calatoria dus-intors)

HZ : TCV * 6 * 2 * 0,6 (HZ acorda o reducere de 40% pentru calatoria dus-intors)

Timisoara - Praga , dus-intors , cls.2-a , un adult
CFR : Tx*2 (doua calatorii, una dus si alta intors)

MAV : TCV * 2 * 0,5 (doua calatorii, una dus si alta intors , MAV acorda 50% reducere)

ZSSK : TCV * 2 * 0,7 (ZSSK acorda 30% reducere pt. calatoria dus-intors)
CD : TCV * 2 * 0,7  (CD acorda 30% reducere pentru calatoria dus-intors)

Timisoara - Praga , dus-intors , un grup de 6 persoane

CFR : Tx * 2 * 6 (doua calatorii, una dus si alta intors , pt. 6 persoane)

MAV : TCV * 2 * 6 * 0,5 (MAV acorda o reducere de 50%)

ZSSK : TCV * 2 * 6 * 0,5 (ZSSK acorda 50% reducere)
CD : TCV * 2 * 6 * 0,5 (CD acorda 50% reducere)

. Cupon de sectiune pentru teritoriul Germaniei : Munchen - Numberg

DB : interior - interior, cu codul cuponului de sectiune 51220 , care se trece pe biletul CIV in rubrica 'Indicatii speciale';

ANEXE SPECIALE TCV

l. Anexa speciala 'REZERVARI DE LOCURI'

Se aplica in cazul unei rezervari la vagoanele clasa (pentru rezervarea la VD/cuseta se vor aplica dispozitiile anexei speciale TCV 'Trenuri de noapte';

Rezervarea locurilor nu este obligatortie pentru calatorii individuali , dar este obligatorie pentru grupuri; Transportatorii pot prevede ca pentru anumite trenuri rezervarea sa fie obligatorie si pentru calatorii individuali;

Locurile se distribuie in ordine cronologica de la solicitarea acestora de catre calatori (dupa principiul primul venit, primul servit);

Transportatorii pot prevede ca pentru anumite vagoane si trenuri rezervarile sa se faca doar pentru calatoriile internationale , nu si pentru cele in trafic intern ;

Calatorii fara rezervari sunt admisi in limita locurilor ramase disponibile ;

Pentru rezervarea unui loc la vagon clasa se aplica o taxa de rezervare care trebuie sa fie de minim 3euro de persoana si loc ;

Taxa de rezervare nu se deconteaza cu celelalte cai ferate (ramane la emitent);

La trenurile cu supliment rezervarea poate fi efectuata numai daca posesorul unei l.c. achita si taxa de supliment;

In traficul international taxa de supliment include si taxa de rezervare ;

Persoanele beneficiare de gratuitati in trafic internationali (posesorii de FIP 100%, persoanele insotitoare ale nevazatorilor), vor achita integral taxa de rezervare si suplimentul de tren ;

Un titlu de rezervare/supliment de tren , este valabil numai pentru ziua , trenul, vagonul si locul pentru care au fost emise ;

Titlurile de rezervare se emit atat pentru calatorii individuali cat si pentru grupuri;

Ocuparea unui loc de catre calator trebuie sa se faca intr-un timp de 15 minute de la plecarea trenului; dupa acest termen locul poate fi ocupat de o alta persoana ;

Titlurile de rezervare nu pot fi schimbate si nici restituite (insa in toate situatiile in care calatoria nu se mai poate efectua din vina caii ferate , calatorul va primi integral tarifele de transport, suplimentul si rezervarea);

Cand calatorul, din vina caii ferate, nu poate sa utilizeze locul pentru care are rezervare, i se va da un alt loc la aceeasi categorie sau un loc la o clasa superioara ;

Tariful de rezervare este acelasi la clasa superioara si la clasa inferioara ;

ATENTIE ! pentru emiterile manuale adnotarile se fac numai pe coperta , iar la emiterile electronice adnotarile se fac numai pe verso biletului;

Pentru restituirea unui supliment de tren , cererea de restituire se face cu 1 zi inainte de data plecarii, calatorului restituindu-se diferenta dintre tariful suplimentului si tariful de rezervare (deoarece tariful de rezervare nu se restituie);

In cazul grupurilor de calatori , schimbarea unei rezervari nu este deasemeni posibila (cu exceptia cazului cand calatoria nu se mai poate face din vina caii ferate) ,dar schimbarea unui supliment este posibila si este gratuita o singura data daca solicitarea se face cu cel putin 3 zile inainte de plecarea trenului;

Pentru rezervarea locurilor pentru un grup se percepe un comision de 10 euro/persoana (se va incasa pe cuponul CIV , pe care se va inscrie 'Aconto' ; acontul nu poate fi schimbat daca solicitarea nu a fost facuta cu cel putin 20 zile inainte de data plecarii; restituirea acontului se face cu cel putin 3 zile inainte de data plecarii;

2. Anexa speciala TRENURI DE NOAPTE'

Contine dispozitii privind serviciile din vagoanele VD/cuseta ;

In compunerea trenurilor de calatori in traffic international figureaza si VD/cuseta care circula zilnic , in anumite perioade sau facultative ;

Tariful suplimentului de pat emis la VD se calculeaza pe relatie , iar tariful suplimentului de pat emis la vag.cuseta se calculeaza pe noapte ;

Categorii si clase de locuri a vagoane de dormit

T3 (Tripla de 3 locuri =3 locuri in cabina); calatorul trebuie sa posede o l.c. cls. II-a si un supliment cls. II-a (deoarece T3 este considerat de clasa II-a);

T2 (Dubla de 2 locuri in cabina); calatorul trebuie sa posede o l.c. cls. II-a si un supliment cls. II-a

DOUBLE (Dubla de 2 locuri = 2 locuri in cabina); calatorul trebuie sa posede o l.c. cls. II-a si un supliment cls.I-a;

SINGLE (1 loc in cabina) ; calatorul trebuie sa posede o l.c. cls.I-a si un supliment cls.l (single);

La trenurile cu pret de piata (pret global) se emit numai electronic, pe un singur formular , atat l.c. cat si rezervarea ; tariful de pe l.c. include atat tariful de transport cat si suplimentul de pat;

Categorii de locuri la vagoanele cuseta

T6 (6 locuri in cuseta); Pentru a obtine rezervare la T6 se va alege clasa a II -a

T4 (4 locuri in cuseta); Pentru a obtine rezervare la T4 se va alege clasa a I -a

Pentru ambele cusete , calatorul trebuie sa aiba o l.c. clasa a II-a si un supliment de pat, care are valori diferite (13,4 euro pentru T6 si 20 euro pentru T4);

Calatorii care au o Lc. cu reducere, pentru ocuparea unui loc trebuie sa achite integral taxa de supliment. Modificarea rezervarii locurilor

Cand calatorul doreste sa-si continue calatoria pe un parcurs mai lung decat cel prevazut pe suplimentul de pat initial , conductorul de tren va incasa diferenta dintre tariful noului parcurs si tariful parcursului initial;

Copiii

Copiii cu varste de pana la 4 ani (6 ani pentru anumite cai ferate') si pentru care nu se solicita loc distinct, calatoresc gratuit; daca se solicita loc distinct, se va achita tariful pentru copil si integral suplimentul de pat;

Copii cu varsta cuprinsa intre 4/6 ani si 10 ani pentru care nu se solicita loc distinct, vor achita numai valoarea legitimatiei de calatorie , conform TCV ; ei pot ocupa impreuna sau impreuna cu un adult, un loc ;

Peste varsta de 10 ani, copilul va avea intotdeauna un loc distinct, achitandu-se tariful de copil prevazut in TCV si suplimentul de pat integral;

Un copil care calatoreste singur si are varsta pana in 10 ani , va fi instalat intotdeauna in compartimentul 'Doamne';

Admiterea animalelor

Cainii si pisicile sunt admise in vag. VD/cuseta cand proprietarul achita tariful de utilizare exclusiva a unui compartiment; Restituirea suplimentului de pat

Se restituie integral (100%) cand calatoria nu se mai poate efectua din vina caii ferate;

Se restituie 90% cand calatorul renunta la calatorie si solicita restituirea cu 1 zi inainte de plecarea trenului;

Se restituie 50% cand calatorul solicita restituirea in ziua plecarii trenului dar inaintea plecarii acestuia.

Nu se mai restituie nimic dupa plecarea trenului.

Pentru un grup se emite un singur exemplar de rezervare , atunci cand intreg grupul este instalat in acelasi vagon si utilizeaza aceeasi categorie de tren ; cand grupul utilizeaza mai multe vagoane sau calatoresc in clase diferite , se emit mai multe titluri de rezervare ;

Restituirea unui titlu de rezervare pentru un grup emis la VD/cuseta , se poate efectua daca solicitarea se face cu cel putin 3 zile inainte de data plecarii trenului (spre deosebire de schimbarea titlului de rezervare pentru un calator individual , cand termenul de schimbare este de o zi);

3. Anexa speciala TCV TRANSPORTUL NEVAZATORILOR SI AL INSOTITORILOR ACESTORA

Aceste anexe se supun regulilor uniform RU CIV , CGT CIV , GCT CIT si CPT

Orice persoana nevazatoare care este posesoarea unei carti nationale de nevazator are dreptul sa fie insotit pe durata calatoriei de o persoana insotitoare sau de un caine ;

Persoana/cainele care-l insoteste pe nevazator trebuie sa calatoreasca impreuna cu acesta , in acelasi tren , acelasi vagon si pe aceeasi relatie de calatorie.

Persoana nevazatoare va achita tariful integral TCV sau tariful special (in cazul cand calatoreste cu un tren cu pret global).

Persoana insotitoare va calatori gratuit in cazul trenurilor tarifate conform TCV sau va beneficia de un pret special in cazul cand calatoreste cu trenuri cu pret global;

Legitimatiile se emit atat manual cat si electronic , pentru calatorie simpla sau dus-intors , si se emit numai de birourile emitente ale tarii care a emis legitimatia de nevazator; se pot emite deasemeni cupoane de sectiune dus-intors .

Pe biletul CIV manual se va inscrie in rubrica 'Reduceri'-'100%', iar in rubrica 'Motiv' - 'ghidul nevazatorului' sau 'cainele nevazatorului' ; in rubrica 'Mentiuni speciale' se va inscrie numarul legitimatiei de nevazator;

In tren , persoana nevazatoare trebuie sa faca dovada prin prezentarea cartii de nevazator , ca are dreptul sa fie insotit (nevazatorul care calatoreste izolat si care prezinta o l.c. gratuita , este considerat fara billet, la fel si insotitorul).

4. ANEXA TCV RAIL PLUS

Cartea Rail Plus se elibereaza calatorilor care calatoresc in mod frecvent in strainatate.

Cartea Rail Plus are durata de valabilitate de 1 an si in baza ei se emit legitimatii de calatorie cu reducere ; reducerea este de minim 25% din tariful integral pentru adult; NU SE ACORDA NICI UN FEL DE ALTE REDUCERI

O carte Rail Plus costa :

-15 euro pentru copii, tineri si seniori;

25 euro pentru adulti.

Cartea Rail Plus nu este o legitimatie de calatorie ci o legitimatie in baza careia s^glgmjtejegjtimatii de calatorie (TCV sau 5_ET) cu reducerej,

Legitimatiile de calatorie emise in baza unei carti Rail Plus au durata de valabilitate de 2 luni , dar o astfel de legitimatie nu poate depasi durata de valabilitate a cartii Rail Plus ;

Cartea Rail Plus este nominala si netransmisibila ; durata ei de valabilitate nu poate fi prelungita ;

Cartea Rail Plus trebuie prezentata impreuna cu legitimatia de calatorie ia controlul legitimatiilor in tren ;

Schimbarea itinerarului si a clasei sunt posibile , percepandu-se diferenta intre pretul integral ale biletelor.

5. ANEXA SPECIALA TCV INTERRAIL

-valabila de la 01.04.2007

Oferta tarifara InterRail este o carte de libera circulatie , care-i permite calatorului sa efectueze un numar nelimitat de calatorii in perioada aleasa si pe retelele alese ; O oferta InterRail se compune din doua categorii de oferte :

InterRail global Pass ;

InterRail one country pass (o singura tara);

NOTA :

OSE (Grecia) are propriile carti InterRail (InterRail Greece Pass si InterRail Greece + Pass);

Belgia , Olanda si Luxemburg (SNCB , NS si CFL) au propriile carti InterRail (Inter Rail Benelux Pass)

Beneficiarii cartilor InterRail sunt:

toate persoanele rezidentiale in Europa , inclusiv Albania , Moldova , Ucraina ;
persoanele din afara Europei care fac dovada ca stau de cel putin 6 luni intr-una
din tarile europene (ex.: studentii);

Legitimatiile InterRail se emit atat electronic cat si manual , dar CFR emite astfel de oferte numai electronic ; Reduceri tarifare :

Posesorii unei legitimatii InterRail beneficiaza de anumite bonusuri pe anumite retele de cale ferata ;

Se mai acorda reduceri tarifare pentru deplasarea calatorului din orasul de domiciliu la frontiera , respectiv din orasul de domiciliu la cel mai apropiat aeroport din tara sa ;

Posesorii unei legitimatii InterRail trebuie sa achite :

taxa de rezervare ;

taxa de rezervare la trenuri cu pret global;

suplimente de pat;

suplimente de tren cu supliment;

suplimente pentru utilizarea cabinei in vapoarele companiilor maritime (taxe de port);

Legitimatiile InterRail se emit la clasa I-a sau a Il-a , pentru adulti si copii , respectiv numai la clasa a Il-a pentru tineri (max. 26 ani) ; NU EXISTA VARIANTA SENIORI';

Copiii (4-12 ani) platesc 50% din tariful pentru adult, iar tinerii (12-26 ani) au o reducere de 30-35% (vor plati 65-70% din tariful pentru adult) ;

Legitimatiile de calatorie InterRail se emit cu 3 luni inainte de prima zi de valabilitate , este nominala si netransmisibila ;

O legitimatie InterRaii cuprinde :

coperta proprie InterRaii;

Biletul propriu-zis ;

Cartea InterRaii pierduta nu se inlocuieste si nu se restituie ;

O legitimatie de calatorie Inter Raii se poate restitui numai inainte de prima zi de valabilitate cu o retinere de15%, iar din vina CF se restituie integral.

OFERTA INTERRAIL - Se prezinta in urmatoarele variante :

InterRail Flexi Pass , care are valabilitate de 5 zile in 10 zile sau 10 zile in 22 zile; posesorul unei l.c. Flexi Pass este obligat sa-si completeze data calatoriei pe legitimatie (ca la Balkan Flexi Pass);

InterRail Global Pass , care are 22 zile sau o luna valabilitate continua ;

InterRail one country Pass , care este valabila numai in varianta flexi : 3 zile , 4 zile , 6 zile si 8 zile valabile intr-o luna ; pentru aceasta varianta exista 4 nivele de preturi tarifare , diferentiate in functie de retea ;

Coperta Inter Rail Global Pass cuprinde un chestionar pe care calatorul va fi indrumat sa-l completeze ; posesorul unei l.c. este obligat sa-si completeze data calatoriei pe legitimatia de calatorie (la fel ca la oferta Balkan FlexiPass);

ACORDURI BILATERALE

1. CFR - MAV

Se emit bilete cupoane CIV pentru calatoria dus si dus-intors , la cls.l sau a 2-a ;

se acorda pentru un adult o reducere de 50% din tariful TCV - Ungaria pentru calatoria dus-intors si 25% pt calatoria dus ;

se acorda pentru copii si caini o reducere de 50% din tariful deja redus pentru un adult, la calatoria dus-intors

se acorda pentru grupuri : - de la 6 -30 persoane o reducere de 35% din tariful TCV - Ungaria pentru calatoria simpla si 55% pt calatoria dus-intors

- peste 30 persoane o reducere de 45% din tariful TCV - Ungaria pentru calatoria simpla si 65% pt calatoria dus-intors

Exemplu

CFR : Tx ;

MAV : TCV-Ungaria * 0,5 (50% reducere)

Restituirea totala tarifului se face conform dispozitiilor fasciculei I TCV ; Restituirea partiala este exclusa , cu exceptia cazului cand calatorul a fost dat jos din tren intr-una din statiile de frontiera ale Romaniei;

Legitimatiile de calatorie sunt valabile 2 luni in perioada de valabilitate , iar termenul de valabilitate nu poate fi prelungit (cu exceptia cazurilor deosebite de boala sau retinere de organele de stat, dovedite cu acte);

Reducerea acordata pe parcursul MAV se aplica in cazul calatoriilor cu destinatia Ungaria , tranzit prin Ungaria si micul trafic de frontiera ;

2. ACORDUL MULTILATERAL CFR-MAV-ZSSK-CD-PKP-BDZ-MZ-ZS-ZCG

Tinerii sub 26 de ani beneficiaza de o reducere de 40% din TCV la calatoria dus -intors la clasa a II-a

Se emit bilete cupoane CIV numai pentru calatoria dus-intors , cls.l sau a II-a ;

se acorda o reducere de 30% pentru calatoria dus-intors pentru un calator adult
individual;

se acorda o reducere de 50% din tariful deja redus pentru un adult in cazul copiilor (limitele de varsta pentru copii se iau din fascicula I TCV);

grupurile beneficiaza de o reducere de 50% din tariful TCV , atat la clasa I cat si la cls. Ii-a ;

Legitimatia de calatorie este valabila 2 luni ;

Legitimatiile de calatorie se emit obligatoriu dintr-o statie a retelei emitente avand ca destinatie o statie de pe reteaua participanta la acord (cu exceptia statiilor de frontiera , adica nu se emit pentru transit);

Restituirea totala se face conform dispozitiilor din fascicula TCV ;

Restituirea partiala este posibila , caz in care calatorului i se restituie diferenta dintre tariful perceput si tariful de pe parcursul efectuat, calculate la tarif integral);

Pe reteaua MAV se aplica o reducere tarifara de 50% (pentru ca da posibilitatea tranzitului);

In baza acordului multilateral nu se emit cupoane de sectiune.

Se mai aplica o reducere de 30% din suplimentele de pat si cuseta in trafic reciproc ale retelelor care participa la acest accord ;

3. ACORDUL COMERCIAL CFR-OBB

3.1. Oferta speciala Wiena Special

- se adreseaza calatorilor individuali si grupurilor care calatoresc dus-intors pe relatia orice statie din Romania cu destinatie Wiena , cu tranzit pe MAV (nu se emit bilete pe relatiile Brasov-Viena sau Bucuresti - Salzburg), Ia cls. I sau a Ii-a ;

CFR : Tx;

MAV : TCV -Ungaria * 0,5 (MAV-ul acorda 50% reducere)*2 (doua calatorii , una dus si alta intors);

OBB : TCV - Austria * 0,3 (OBB acorda o reducere de 70%) *2 (doua calatorii, una dus si alta intors); Copiii si cainii au urmatoarele reduceri:

pe parcurs CFR : 50% din Tx ;

pe parcurs MAV : 50% din TCV-Ungaria ;

pe parcurs OBB : 70% din TCV-Austria ;

Grupurile au aceleasi reduceri tarifare ca si calatorii individuali;

O legitimatie de calatorie emisa conform ofertei Wiena Special este valabila 1 luna , iar termenul de valabilitate nu poate fi prelungita ;

In rubrica 'Mentiuni speciale' se va inscrie 'Wienn Special';

Tranzit pe parcurs OBB

Se acorda o reducere de 70% din tariful TCV-Austria pentru calatoria adultilor individuali, grupurilor, copiilor si cainilor;

Aceasta reducere se acorda pentru transit pe reteaua OBB indiferent de statia de destinatie , chiar daca destinatia se afla pe o alta retea (cu exceptia Italiei, trenurile de pe reteaua Austria-Italia fiind trenuri cu preturi globale , nu se aplica aceasta oferta);

In mod obligatoriu , statia de plecare trebuie sa fie o statie de pe reteaua CFR ;

Restituirea partiala a legitimatiilor de calatorie este exclusa (cu exceptia cazului cand calatorul a fost dat jos din tren in statia de frontiera a Romaniei);

Restituirea totala se face conform dispozitiilor din fascicula I TCV ;

In cazul restituirilor se va opri un comision de 10% din parcursul neefectuat;

In traficul OBB , CFR beneficiaza de o reducere de 30% din suplimentele de pat pentru vagoanele OBB care circula in trenul 346/347 - Dacia;

Reducerea de tranzit pe OBB (70%) se aplica atat la calatoria simpla cat si la calatoria dus-intors ;

Emiterile OBB pentru parcurs CFR

Se emite o oferta tarifara numita 'City Star Ticket' , pentru care CFR acorda o reducere de 30% din TCV ; Oferta se comercializeaza numai de OBB , atat la cls.I-a cat si la cls.II-a ;

Copiii cu varsta de 6-15 ani platesc 50% din tariful unui adult (se aplica legea tarii emitente , deci la OBB copiii au varsta de 6-15 ani);

Oferta City Star Tiket este valabila numai cu trecerea peste un week-end ;

4. OFERTA BEOGRAD SPECIAL

Se emit bilete doar pana la statia Belgrad , pentru o destinatie dincolo de Belgrad emitandu-se bilete de sectiune ;

Este o oferta tarifara care se emite pentru calatoria individuala dus-intors numai pe relatia Bucuresti -Belgrad (statia Timisoara de exemplu va emite tot un billet pe relatia Bucuresti -Belgrad), la cls. I-a sau a II-a ;

Copiii beneficiaza de 50% reducere (varsta copiilor este prevazuta in fascicula I TCV); '

Cainii platesc 50% reducere din tariful unui adult la cls. II-a Tarife :

CFR : Tx * 2 (doua calatorii, una de dus cealalta intors); ZS : 8 euro la cls. II-a 12 euro la cls. I-a

Durata de valabilitate este de 2 luni (spre deosebire de celelalte oferte , unde perioada de valabilitate este de 1 luna) si numai pentru relatia pe care circula trenul 360/361 ;

Restituirea totala se face conform fasciculei I TCV ;

Restituirea partiala este exclusa , cu exceptia cazului cand calatorul este dat jos din tren la statia de frontiera a Romaniei;

In rubrica 'Motiv' de pe legitimatia de calatorie CIV se va inscrie 'Beograd Special';

4.1. MICUL TRAFIC CFR-ZS

Pe relatia Jimbolia - Kikinda tarifarea se va face conform tarifului SET :

CFR : Tx ;

ZS : SET ;

Legitimatiile de calatorie se emit numai la cls. II-a ;

Se va emite o legitimatie CIV fara coperta , valabilitatea fiind de 1 zi pentru calatoria simpla si de 2 zile pentru calatoria dus-intors ;

Valabilitatea se va inscrie in rubrica 'Mentiuni speciale' ; nu este permisa schimbarea termenului de valabilitate ;

Restituirea unei i.c. este valabila daca solicitarea se face la biroul emitent cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate ;

ZS incaseaza pentru bagajele suplimentare o taxa de 2 euro/bagaj;

ACORDUL TARIFAR CFR - DB

Cuprinde 3 oferte :

a. Spar Preiss Deuchland ;

b. Munchel Special;

c. Calatoria in grup ;

a. OFERTA TARIFARA SPAR PREISS DEUCHLAND

Oferta se adreseaza calatorilor individuali si grupurilor mici de maximum 5 persoane (suflete) (1 copil este considerat un adult ca numar de persoane , dar la tarif 2 copii =1 adult);

Legitimatiile CIV se emit la cls.l sau a II-a , numai pentru calatoria dus-intors in relatia Romania-Germania cu tranzit Ungaria-Austria ;

Oferta tarifara este o oferta tarifara economica care permite ca la un pret de baza pentru un calator individual sa se aplice coeficienti de reducere pentru celelalte personae din minigrup ;

Copiii pe parcurs extern sunt considerati intre 6 si 14 ani neinpliniti;

Pentru transportul cainilor se plateste 50% din tariful Spar Preiss cls. Ii-a ;

Legitimatiile de calatorie CIV se emit numai cu plecare din orice statie de pe reteaua CFR, avand ca statie de destinatie orice statie de pe reteaua DB ;

Statia de plecare la calatoria dus trebuie sa fie aceeasi ca statia de destinatie la intoarcere , iar statia de destinatie la dus trebuie sa fie aceeasi ca statia de plecare la intoarcere ; Calatoria de dus si cea de intors poate sa fie insa si prin statii de frontiera diferite la emiterea manuala, la emiterea electronica calatoria trebuie sa fie insa numai pe aceeasi ruta , adica prin aceleasi statii de frontiera');

Durata de valabilitate este de 1 luna ;

La emiterea unei Le. Spar Preiss trebuie sa se tina cont de urmatoarele conditii:

calatoria trebuie sa inceapa in decurs de 7 zile de la prima zi de valabilitate ;

intre calatoria de dus sic ea de intors trebuie sa fie cel putin o noapte de sambata/duminica ;

Oferta Spar Preiss se emite atat pentru trenurile cu supliment cat si pentru trenurile fara supliment; Tarife :

pe parcurs CFR : Tx * 2 ; (copiii 5-10 ani : Tx * 2 * 0,5 , adica cu 50% reducere)

pe parcurs strain : unul din tarifele prevazute ;

Restituirea partiala este exclusa , cu exceptia cazului in care calatorul a fost dat jos din tren intr-una din statiile de frontiera a Romaniei , caz in care se restituie tariful de pe parcursul extern , mai putin comisionul de 10% ;

Restituirea totala se face conform fasciculei ITCV ;

Pe cupoanele CIV emise , in rubrica 'Indicatii speciale' se va inscrie numarul real de calatori adulti/copii, iar in rubrica 'Motiv' se va inscrie 'Spar Preiss Deuchland';

Valabilitatea legitimatiei de calatorie este de 1 luna , iar pe coperta se va taia mentiunea 2 luni si se va inscrie '1 luna' ; durata de valabilitate a ofertei nu poate fi prelungita ;

b.  OFERTA TARIFARA MUNCHEN SPECIAL

Este valabila numai pentru relatia CFR - Munchen (cu plecare din orice statie de pe reteaua CFR), dus-intors , cls. a II-a , cu tranzit Ungaria-Austria si numai prin statia de frontiera Salzburg ;

Oferta se adreseaza numai calatorilor individuali (adica nu si grupurilor) ; copiii platesc 50% din tariful pentru un adult , varsta copiilor pe parcurs extern fiind reglementata de TCV ;

Cainii platesc 50% din tariful unui adult, la cls. Ii-a ; Tarife :

pe parcurs CFR : Tx * 2 (doua calatorii, una dus si alta intors ;

copiii pe parcurs CFR (5-10 ani) : Tx*2*0,5

pe parcurs strain : MAV si DB : TCV*2*0,5 (50% reducere)

OBB : TCV*2*0,3 (70% reducere)

Oferta Munchen Special nu este valabila in trenurile ICE ;

Legitimatia de calatorie este valabila 1 luna ; pe coperta se va taia mentiunea 2 luni si se va inscrie wl luna';

Restituirea partiala este exclusa , cu exceptia cazului cand calatorul este dat jos din tren intr-o statie de frontiera ale Romaniei , caz in care se restituie tariful extern si retine comisionul de 10% ;

Se emite un cupon CIV pentru calatoria dus-intors , in care in rubrica 'Motiv' se va inscrie 'Munchen Spezial';

c. OFERTA PENTRU GRUPURI

Pentru grupurile formate din cel putin 6 adulti , retelele straine participante la oferta vor acorda urmatoarele reduceri tarifare :

CFR : Tx

MAV : 35% pentru calatoria simpla ; 55%_perrtru calatoria dus-intors;

OBB :.70% din TCV-Austria atat pentru calatoria simpla cat si pentru calatoria dus-intors ;

DB : ,50% din tariful TCV-DB atat pentru calatoria simpla cat si pentru calatoria dus intors ;

Copiii platesc 50% din tariful platit de adulti :

CFR : Tx ;

MAV : TCV-MAV * 0,5 (reducere pt copil) * 0,65 (sau 0,50 pt. calatoria dus-intors) ;

OBB : TCV-OBB * 0,5 (reducere pt. copil) * 0,3 (reducere de 70% ca oferta);

DB : TCV- DB * 0,5 (reducere pt. copil) * 0,5 (reducere 50% ca oferta). Legitimatiile de calatorie sunt valabile si la trenurile ICE ;

6. OFERTELE CITY STAR

Sunt valabile urmatoarele oferte :

CFR - CD

CFR - ZSSK

CFR - PKP

Tranzit pe CFR

Aceste oferte difera doar prin relatiile de transit si preturi, dar au aceleasi principii;

Oferta City Star se adreseaza calatorilor individuali si grupurilor mici de maximum 5 adulti + 1 copil;

Oferta este valabila numai pentru calatoria dus-intors , cls. I-a sau a Ii-a , cu plecare din orice statie de pe reteaua CFR avand ca destinatie o statie de pe reteaua participanta (CD , ZSSK , PKP); Oferta City Star este valabila astfel :

CFR - CD cu tranzit numai pe MAV si ZSSK ;

CFR - ZSSK cu tranzit numai pe MAV ;

CFR - PKP cu tranzit numai pe MAV si ZSSK .

Aceste oferte permit ca pentru parcursul strain , la un pret de baza platit de un adult, sa se aplice reduceri tarifarte (coeficienti de reducere) pentru restul persoanelor din minigrup ;

Legitimatia de calatorie CIV in baza ofertelor City Star sunt valabile 1 luna , calatoria putand incepe in orice zi din perioada de valabilitate ;

Lc. este valabila si in trenurile IC pe parcurs strain ;

Se considera copil o persoana cu varsta de 4-12 ani;

Pentru retelele CD si PKP esista 3 tipuri de tarife : a. , b. , si c. , care sunt calculate in functie de distanta parcursa de calator pe reteaua CD , respectiv PKP (ZSSK are o singura zona tarifara);

Restituirea partiala este exclusa cu exceptia cazului cand calatorul a fost dat jos din tren in statia de frontiera a Romaniei, caz in care calatorului i se restituie tariful pe parcurs strain si se retine din aceasta suma un comision de 10% ;

Restituirea totala se face conform dispozitiilor din anexa I TCV ; Se emite un singur biilet CIV pentru calatoria dus-intors pentru intreg minigrupul;

In rubrica 'Indicatii speciale' se va inscrie numarul adulti/copii , iar in rubrica 'Motiv' se va inscrie 'Oferta speciala City Star CFR-CD (CFR-ZSSK , CFR-PKP)'

Durata de valabilitate este de 1 luna , din acest motiv taindu-se mentiunea 'valabil 2 luni' si inscriindu-se 'valabil 1 luna';

Oferta City Star - Tranzit pe CFR s-a stabilit intre urmatoarele retele de cale ferata:

CD - MAV - CFR - BDZ - OSE ;

MAV - CFR - BDZ - OSE ;

ZSSK - MAV - CFR - BDZ - OSE ;

PKP - ZSSK/CD - MAV - CFR - BDZ - OSE

CFR nu emite aceste oferte , dar le recunoaste pe teritoriul sau . Durata de valabilitate este diferita (1 luna sau 2 luni);

Tarifele sunt valabile pana la rangul de Rapid

TRENURI CU PRET GLOBAL (PRET DE PIATA)

(In relatia Romania - Italia) la trenul 1821/354/240 si retur 241/355/1822

Legitimatiile de calatorie emise pentru un tren cu pret global cuprinde atat l.c cat si rezervarea locului; La trenurile cu pret global sunt admise numai legitimatii emise electronic de tip RCT 2 ;

Pentru retelele de transit (MAV , HZ si SZ) se aplica tariful TCV , iar rezervarea se va da tot electronic prin sistem ;

Pentru emiterea unei l.c. la tren cu pret global se vor utilize codurile Hermes ; pentru relatia Romania - Italia se vor utilize urmatoarele coduri tarifare :

adult: cod 7.2 ;

copil: 73 ;

tanar: 86 ;

senior: 86

persoana cu dizabilitati: 96 ;

insotitorul persoanei cu dizabilitati: 97 ;

turist adult: 74 ;

grup adulti: 92 ;

grup copii: 93 ;

global pass : 19 (se mai utilizeaza si cod 44 pentru anumite trenuri);(ex IR)

partial pass : 49 ;

FIP personal (cu 50% reducere) : 98 ;

Card : 18 ;(de ex Railplus)

Smart: 76 ;

Rezervare TCV : 21 (se mai foloseste rezervare TCV si fara cod tarif) ; Codul tarifar 21 (rezervari TCV) se aplica in cazul in care se emite un billet manual TCV pentru retelele din parcursul trenurilor 625/354/240 si respective 241/355/626 si rezervarea la vagoanele clasa ; fara cod tarifar se aplica in cazul in care se emit l.c. tarifate TCV (numai pentru MAV,HZ si SZ) si rezervarea se face numai la VD/VC;

Electrori italieni : 29 ;

In cadrul ofertei de pret global exista si alte oferte (de ex. grup scolar , top . Happy tran , etc.) pe care CFR nu le emite , dar le recunoaste ;

Pentru tarifare , fiecare retea de cale ferata este impartita in una sau doua zone tarifare, astfel :

Italia : zona A si zona B ;

Zona 1 si zona 2 : Slovenia ;

Zona 3 : Croatia ;

Zona 4 : Ungaria ;

Zonele 5 si 6 : Romania ;

Zona 7 : Serbia ;

Zona 8 : Ucraina ;

Zona 9 : Rusia.

Tarifele sunt aceleasi in ambele sensuri;

Exista 12 nivele tarifare , complet diferite fata de codurile tarifare :

Nivel 1 : adult;

Nivel 2 : card , tanar , senior , persoana cu dizabilitati , turist adult ; tarifele pentru acest nivel sunt reduse cu 25% ;

Nivel 3 : nu se emite de CFR ;

Nivel 4 : copil, grup adulti, grup copii, turist copil , pass partial si FIP personal cu 50% reducere ;

Nivel 5 : nu se emite de CFR ;

Nivel 6 : smart;

Nivel 7 : pass global , personae insotitoare a persoanelor cu dizabilitati , FIP de serviciu;

Nivelele 8 si 9 (Happy tran , grup scolar): nu se emit de CFR ;

Nivelul 10 : VIP ;

Nivelul 11 : rezervari TCV ;

Nivelul 12 : electori italieni;

Tabelele de tarife pe nivel de pret tarifar cuprind numai bilete+rezervari la vag.clasa ; cand se solicita rezervare la vag. de dormit, tariful suplimentului de pat este adaugat automat in pretul total al legitimatiei;

Tarifele se deconteaza intre caile ferate in baza unei chei de repartizare , in functie de distanta kilometrica ; Tipuri speciale de calatori

copil - persoana cu varsta de 6 - 15 ani;

tanar- 15 - 26 ani;

senior - persoana cu varsta minima de 60 ani;

grup - peste 5 calatori;

persoane cu dizabilitati ; se emit atat pentru nevazatori cat si pentru cele cu handicap locomotor;

insotitor persoana cu dizabilitati - trebuie sa calatoreasca impreuna cu persoana cu handicap , in acelasi tren , vagon , la aceeasi clasa sip e aceeasi relatie ;

detinatorii de card : Rail Plus (emise de SZ , HZ , MAV , CFR , ZS), carta verde , carta argento , carta viagio , Intercity card (emis de Italia);

Global Pass : detinatorii de Inter Rail Pass si Eurail Pass ;

Partial Pass : detinatorii de Eurodomino ;

Animalele de companie mici : vor fi emise legitimatii fara rezervare la tariful de 10 euro/animal; acest tariff ramane tarii emitente ;

Bicicletele : 10 euro/bicicleta

Restituiri

legitimatiile de calatorie cu pret global emise pentru adult, tanar, copil, senior,
persoana cu dizabilitati, turist adult/copil, card , Partial Pass , FIP personal/de
serviciu , Card Preiss , Global Pass (la VD) si electorii italieni, tariful se restituie
100% daca se solicita pana la plecarea trenului;

Nu se acorda restituiri dupa plecarea trenului din statia initiala Bucuresti;

pentru grupuri restituirea se face astfel:

90% din tariff cand solicitarea se face cel tarziu cu 14 zile inainte de plecarea trenului;

50 % din tariff cand solicitarea se face cu 8-13 zile inaintea plecarii trenului;

10% din tariff cand solicitarea se face din ziua a 7-a pana in ziua plecarii trenului din statia initiala Bucuresti;

Oferta smart preiss , rezervarile TCV la vag. clasa , legitimatia persoanei insotitoare a persoanei cu dizabilitati si Global Pass nu se restituie;

Schimbarea zilei de plecare (amanarea sau anticiparea calatoriei) nu este posibila decat prin anularea biletului initial si emiterea altui billet.

TARIFUL SET (sud-est tarif)

Transportatori participanti :

BDZ; Bulgaria, MZ (Macedonia); CFR; Romania ,OSE (Grecia);TCCD (Turcia); ZCG(Muntenegru);

ZS Serbia); ZRS (Rep. Srpska),

Se aplica calatorilor individuali , cainilor , copiilor si grupurilor , cu statia de plecare de pe o retea SET si statia de destinatie tot de pe reteaua SET ;

Pentru relatiile de transit care au ca destinatie o retea TCV , se aplica tot tariful SET;

Se emit cupoane directe si de sectiune ;

La emiterea unui bilket in baza tarifului SET , in rubrica 'Motiv' se va inscrie oObligatoriu 'SET';

In cazul in care se emite o I.c. pentru un tanar (pana la 26 ani), se va mentiona 'Jeune';  Legitimatiile de calatorie tarifate conform SET se emit atat manual cat si electronic ;

Tariful SET cuprinde 2 tabele de preturi exprimate in euro , primul tabel referindu-se la tarifele si distantele kilometrice care se aplica pe urmatoarele retele de cale ferata : BDZ , CFARYM , TCCD , ZCG , ZS , ZRS si OSE , iar al 2-lea table se aplica de catre retelele CF straine pe reteaua CFR ;

Copiii sunt persoanele cu varsta de 4-12 ani ; pana la 4 ani calatoresc gratuit daca nu se solicita loc distinct (caz in care pentru copil se va plati tariful pentru copil si locul integral);

Tinerii beneficiaza de 20% reducere din tariful SET , cu exceptia CFR-Calatori care nu da nici o reducere ;

Grupurile beneficiaza de reduceri de 30% din tariful SET , cu exceptia CFR-Calatori care acorda o reducere de numai 15% ;

Copiii platesc 50% reducere din tariful pentru un adult;

Cainii platesc 50% din tariful pentru un adult la cls. II-a ;

`In tariful SET este admis transportul persoanelor nevazatoare si a insotitorilor acestora ;

Persoanele posesoare de FIP cu reducere 50% beneficiaza deasemeni de tariful SET (exceptie Turcia , care nu face parte din FIP);

Posesorii unei I.c. emise in baza tarifului SET trebuie sa plateasca urmatoarele suplimente si taxe :

taxa pentru titlul de rezervare la vg. clasa 3euro

supliment de pat pentru VD/VC ;

- supliment pt. trenurile cu supliment (IC);

La emiterea I.c. de catre punctele de vanzare de pe reteaua CFR se aplica Tx ;  Este admisa trecerea la o clasa superioara , facandu-se diferenta intre tarife (bilete de diferenta , care se ataseaza in spatele legitimatiei de calatorie);

Cartile Rail Plus se pot emite si in cadrul tarifului SET , tariful este aceeasi, iar reducerea de 25% din pretul integral se aplica si in cadrul tarifului SET (caile ferate turce nu participa la oferta tarifara InterRail)

OFERTA TARIFARA BALKAN FLEXI PASS

La aceasta oferta tarifara participa aceleaasi retele ca la tariful SET , mai putin ZRS

(Rep.Srpska);

Oferta tarifara BFP se emite atat de punctele de vanzare aflate in Europa cat si punctele de vanzare din afara Europei, in baza unor contracte ;

Exista doua tipurti de oferte BFP :

- tarife pentru retele care participa la oferta Balkan Flexi Pass ; aceste tarife sunt de clasa I-a si a Ii-a ;

- tarife pentru celelalte retele care nu participa la oferta Balkan FlexiPass , si care au preturi numai la clasa I-a ;

Oferta Balkan Flexi Pass este valabila si pe reteaua CFR , (nu se mai aplica tariful Tx ), dar numai pentru relatia dus-intors intre gara de plecare si statia de frontiera;

Oferta BFP se adreseaza urmatoarelor categorii de calatori :

- adulti;

- copii : 4-12 ani;

- tineri : 12-26 ani;

- seniori: peste 60 ani.

Lc. BFP se emit atat manual cat si electronic ;

Legitimatia BFP este o legitimatie nominala si netransmisibila (in tren calatorul trebuie sa prezinte pasaportul sau CI);

Biletele Flexi Pass se pot procura numai de pe reteaua cailor ferate participante, calatorul alegandu-si numarul de zile , care nu trebuie neaparat sa fie consecutive :

- 5 zile intr-o luna ;

- 10 zile intr-o luna ;

- 15 zile intr-o luna.

La urcarea in tren calatorul este obligat sa inscrie in casutele prevazute , data si luna calatoriei;

Cand calatoria incepe cu un tren care pleaca dupa ora 19:00 si ajunge la destinatie dupa ora 24:00 , calatorul va completa casuta cu data zilei de sosire in statia de destinatie ;

Inceputul calatoriei nu poate sa se faca inaintea zilei de inceput al perioadei de valabilitate;

Tariful se diferentiaza in functie de numarul de zile de valabilitate (5 , 10 sau 15 zile);

Posesorul unei I.c. BFP trebuie la tren de rang IC sa plateasca atat suplimentul cat si titlul de rezervare ;

O legitimatie de calatorie se compune din :

- coperta proprie Flexi Pass (pe care sunt inscrise conditiile de calatorie);

- Biletul propriu-zis ; poate fi atat electronic cat si manual;

- foi de parcurs (se completeaza de calator).

Legitimatiile de calatorie sunt valabile maximum 1 luna ; daca insa calatorul nu-si poate continua calatoria din vina caii ferate , perioada de valabilitate se poate prelungi;

Restituirea I.c. Flexi Pass se poate face inainte de prima zi de valabilitate , numai de catre biroul care a emis legitimatia , retinand 10%;

Restituirea nu se poate face dupa inceperea perioadei de valabilitate ; daca insa calatorul nu poate efectua calatoria din vina caii ferate , i se va face restituirea integral;

Exceptii privind emiterea I.c. in relatia Giurgiu - Russe

- pe parcurs CFR : Tx ;

- pe parcurs BDZ : SET ;

Se emit bilete manuale CIV a carei durata de valabilitate este de 1 zi pentru calatoria dus si de 2 zile pentru calatoria dus-intors ;

Durata de valabilitate se trece in casuta 'Mentiuni speciale';

Se emit fara coperta ;

Restituirea se poaste face numai in ultima zi de valabilitate (a doua zi) si numai la ghiseu ;

Durata de valabilitate a acestui accord nu poate fi prelungita ;

TARIFUL EST - VEST

Se aplica transportatorilor pentru retelele care participa la RU-CIV si pentru
retelele participante la SMPS , adica :

CFM (Moldova) ;  - EVR (Estonia);

UZ (Ucraina);  - RZD (Rusia);

BC (Belarus); - KZH (Kazastan);

LG (Lituania); - VR (Finlanda)

LDZ (Letonia);

Restul retelelor emit I.c. conform tarifului Este-Vest, care se compune din :

a) partea I: dispozitii generale ;

b) partea Ii-a : Conditii generale de transport;

c) partea IlI-a : Conditii particulare si speciale de transport;

Se emit cupoane directe si de sectiune ;

Cuponul de sectiune se supune dispozitiilor retelei nationale ale tarilor member;

a) Dispozitii generale de transport

Se aseamana cu CGT CIT , dar difera prin :

- numai detinatorul unei I.c. nominale poate solicita retumarea , schimbarea sau restituirea I.c.

- in cazul restituirii , cererea si legitimatia de calatorie se depune in termen de 9 luni de la ultima zi de valabilitate (spre deosebire de TCV , cand o I.c. impreuna cu cererea de restituire se depun in max. 1 luna de la ultima zi de valabilitate);

c) Conditii particulare si tarifare

Se aseamana cu conditiile speciale si particulare din tariful TCV , cu urmatoarele diferente :

- I.c. care permite utilizarea calatoriei inverse pot fi vandute inainte de plecare

daca legile din tarile respective nu se opun ;

- in tariful Est-Vest , pentru retelele SMPS si o parte din retelele TCV , varsta copiilor este intre 4 si 12 ani; exceptiile fata de aceasta varsta sunt identice cu exceptiile din fascicula I TCV pentru retelele care participa la RU CIV ;

- calatorul care a intrerupt calatoria pe parcursul retelelor BC , CFM , EVR , UZ , RZD si KZH trebuie sa prezinte legitimatia de calatorie la ghiseul de bilete cel mai tarziu cu 3 ore dupa sosirea trenului , pentru a i se aplica o mentiune de intrerupere pe billet ; calatorul trebuie sa prezinte insa la reluarea calatoriei un nou titlu de rezervare ;

- la transportul cainilor , animalele nu sunt admise la transport in traficul cu relatiile Marea Britanie , Norvegia , Suedia , Serbia , Muntenegru , Bosnia , Croatia , Macedonia , Slovenia , Bulgaria , Grecia , Romania , Turcia si Spania, (sunt totusi acceptati numai in vag. de dormit cand calatorul utilizeaza tot compartimentul);

- Bagajele de mana : greutatea totala nu trebuie sa depaseasca 35 kg pentru adulti si 15 kg pentru copil;

Valabilitatea biletelor este de 2 luni (deoarece se emit bilete CIV , care au termenul de valabilitate de 2 luni);

In tariful Est-Vest exista si prescriptii de executie pentru acest tariff;

Retelele participante la SMPS aplica conventia cu privire la traficul international de calatori SMPS , iar retelele care aplica RU CIV vor aplica ghidul traffic calatori (Gd CIV) si ghidul legitimatiilor de calatorie (GTT CIV)

Reducerile pe axa Nord - Sud in traficul Est-Vest

Termenul minim de restituire al pretului suplimentului de pat in cazul renuntarii sau anularii calatoriei in grup este de 5 zile inainte de data initiala de plecare , indicate pe suplimentul de pat;

Pentru retelele LG , LDZ , EVR (Estonia , Lituania si Letonia) restituirea se face cu 1 zi inainte de plecarea trenului;

Unitatile CFR nu emit sin u recunosc suplimentele de pat OPEN (deschise);

In traficul Est-Vest, pe axa N-S se aplica urmatoarele reduceri tarifare :

pe parcursul LDZ si EVR se aplica o reducere de 20% din tariful Est-Vest al acestor retele ;

pe parcursurile CFM , UZ , BC , LG se acorda o reducere de 50% din tariful Est-Vest;

pe reteaua RZD , se aplica o reducere de 60% din tariful Est-Vest;

Aceste tarife reduse devin tarife de baza pentru 1 adult, ia care se aplica reduceri tarifare de 50% pentru copii (4-12 ani) ;

Pentru calatoria dus-intors se mai aplica in plus o reducere de 10% fcu exceptia retelelor LDZ , EVR) ;

Copiii care calatoresc dus-intors platesc 50% din tariful pentru adult dus-intors ;

Pentru biletele dus-intors neutilizate partial , trebuie sa fie aplicata obligatoriu viza de neutilizare a retelei in care s-a renuntat la calatorie ;

Pentru restituirea tarifului in cazul renuntarii partiale se retine un comision de 10% ;

Reducerile pe axa N-S sunt valabile atat pentru cupoanele directe cat si pentru cupoanele de sectiune ;

Grupurile constituite din cel putin 6 persoane beneficiaza de reduceri tarifare ;

Pe parcursul CFR se aplica Tx, iar pe parcursul celorlalte tari care sunt pe axa N-S se aplica tariful S-E ;

Pe titlurile de rezervare carte se emit pe traficul E-V se va evidentia obligatoriu proprietarul vagonului (RZD , BC , UZ); Deasemeni se va inscrie si suma in euro ;

In rubrica 'supliment' se va trece valoarea in lei , iar in rubrica 'Total' se va inscrie valoarea in euro ;

Cand rezervarea vagonului a fost solicitata telephonic sau prin fax , in rubrica 'Observatii' se va inscrie si numarul de referinta obtinut;

Modul de tarifare ai trenului 'Prietenia' si in micul trafic CFR-CFM , CFR-UZ

a) Trenul Prietenia 401/402 se aplica urmatoarele tarife ;

pe parcurs CFR : Tx ; iar pe parcurs CFM : (de la Ungheni fr. Pana la statia Ungheni = 2 km): 0.3 euro/km Ia clasa a II-a si 0,5 euro/km la clasa I-a ;

De la Ungheni la Chisinau se aplica tariful de 2,4 euro/km la cls. II-a si 3,4 eurto/km la clasa I-a ;

Din acest tarif se acorda o reducerte de 50% pentru copiii de 4-12 ani : Calatorii care calatoresc in grup calatoresc cu acelasi tarif ca si calatorii individuali (nu se aplica reduceri pentru grup);

Suplimentele de pat la vagonul VD CFM sunt:

pentru categoria 2/4(cls.II-a , 4 locuri): pe relatia Iasi - Chisinau :1,5 europentru alte relatii: 3,5 euro/pat

pentru categoria 1/2 (cls.I-a , 2 locuri): pe relatia Iasi-Chisinau : 3 euro pentru alte relatii: 7 euro

b)Micul traffic CFR - CFM (Nicolina - Ungheni)

pe parcursul CFR : Tx ; pe parcurs CFM (Ungheni - Ungheni fr.) : 0,5 euro la cls.II-a

pe parcurs CFM (Falciu fr.- Prut): 0,7 euro Copiii platesc 50% din tariful pentru adult;

Legitimatiile se emit fara coperta si au durata de valabilitate 1 zi (pentru calatoria dus) si 2 zile (pentru calatoria dus-intors);

c)Micul traffic CFR - UZ

Sighetul Marmatiei - Campulung la Tisa - Terezva : se aplica un tarif fix de 2,5 euro pe relatie simpla (nu se emit bilete dus-intors);

DISPOZITIILE TARIFARE EURAIL

Oferta tarifara Eurail se adreseaza rezidentilor din afara Europei (America de Nord si de Sud , Asia , Australia si zona Pacificului);

Legitimatiile de calatorie ER se emit de catre punctele de vanzare din afara Europei si de catre punctele de asistenta din Europa ;

Beneficiarii acestei oferte sunt:

calatorii individuali (adulti,copii, tineri)

grupurile de la 2-5 persoane (1 copil = 1 persoana) ; varianta de grup se numeste 'Saver';

tinerii pana in 26 de ani - denumirea pass-ului va contine mentiunea Youth (tanar)

seniorii (numai pentru anumite oferte tarifare);

Legitimatiile de calatorie se emit atat manual cat si electronic si se compun din :

coperta proprie (indiferent ca l.c. este emisa manual sau electronic);

biletul propriu-zis ;

voucherul pentru varianta 'Saver' (de grup); Voucherul este un billet de control in care se trec numele , nr.pasaportului, tara de origine ;

formularul de ancheta ;

Legitimatiile de calatorie Eurail sunt nominale si netransmisibile si se emit astfel:

pentru adulti si copii, la clasa I-a ;

pentru tineri, numai la cls. II-a ;

Eurail Roumanien Pass se emite numai la cls.I-a si are si varianta Senior ;

Legitimatiile Eurail Pass sunt:

ER Global Pass ;

ER Select Pass ;

ER Regional Pass (Ungaria-Romania Pass , Austria - Cehia Pass, etc.);

ER regional One Contry Pass (ER Roumanien Pass);

Pentru fiecare din aceste oferte exista si o varianta 'Saver' (de grup);

a) Legitimatia ER Global Pass este valabila pe 18 retele de cale ferata europene:
OBB , SNCB , DSB , VR , SNCF , DB , OSE , MAV , IE , Tran Italia , CFL , NS ,
NSB , CP , CFR , RENFE , SJ , CFF si Companiile maritime Atika si Atica Baltic ;

Legitimatia ER Global Pass poate fi:

continua (15 zile , 21 zile , 1 luna , 2 luni sau 3 luni);

Flexi (ER Global FlexiPass), cu 10 sau 15 zile in 2 luni;

b) Legitimatia ER Select Pass permite un numar nelimitat de calatorii in 3 , 4 sau 5 tari europene vecine , la alegerea calatorului , intr-o anumita perioada de timp (tarile sunt inscrise pe legitimatie);

Valabilitatea ER Select Pass poate fi de 5 , 6 , 8 , 10 sau 15 zile in 2 luni , la alegerea calatorului (Pass-ul de 15 zile in 2 luni este disponibil numai in varianta de 5 tari vecine) ;

c) Legitimatia ER Hungary-Roumanien Pass are valabilitate de 5 , 6 , 8 sau 10 zile in 2 luni, la alegerea calatorului;

Este valabila numai pe teritoriul Romaniei si Ungariei;

d) Legitimatia ER Roumanien Pass este un Pass national a carei valabilitate este de 5 sau 10 zile in 2 luni; aceasta varianta este disponibila si pentru seniori;

Atragem atentia asupra faptului ca legitimaliile EURAIL sunt vandute in afara Europei (exceptand cele emise de Birourile de Asistenta), iar clientii sunt extrem de exigenti fata de serviciile de transport feroviar oferite in Europa. Pentru a evita reclamatiile va rugam sa luati masuri de instruirea personalului interesat.

Atragem atentia asupra procedurii de validare a pass-ului atunci cand calatoria incepe din Romania.

Spre exemplu atunci cand un calator soseste in Rominia cu avionul, el se prezinta pentru validare la un birou emitent de legitimatii in trafic international CF, acesta fiind obligat sa aplice stampila cu data a unitatii in casuta, ,StampValidating Office' iar in cazul unui pass Saver si in casuta de pe voucher-ul de control.

Validarea legitimatiilor EURAIL

Calatoria este permisa numai cu un Eurail pass validat de personalul feroviar

O legitimatie ER este validata atunci cand legitimatia prezinta :

numele calatorului si nr. de pasaport

cu prima si ultima zi a perioadei de valabilitate (de regula sunt completate de emitent)

stampila unitatii emitente in rubrica "Stamp Issuing Office" si a celei care a validat pass-ul in rubrica "Stamp Validating Office"

in cazul validarii in tren personalul de tren trebuie sa semneze, sa inscrie datasi numele unitatii de care apartine in rubrica "Stamp Validating Office"

Calatorul nu are voie sa-si valideze singur Pass-ul

Inainte de a calatori prima data cu trenul si cel mai tarziu in 6 luni de la emitere posesorul pass-ului trebuie sa se adreseze birourilor de asistenta sau la statii pentru validare.

Daca calatorul soseste in Romania dintr-o tara neparticipanta la oferta, validarea trebuie facuta de conductorii de tren. In acest caz data de incepere a valabilitatii indicata pe billet este data la care s-a facut controlul.

Inainte de validare se va verifica pe cat posibil ca passul sa fie autentic deoarece au fost semnalate cazuri de frauda.

Pe legitimatiile de calatorie Eurail FlexiPass calatorul trebuie sa inscrie ziua si luna calatoriei in casutele prevazute ;

Pe reteaua CFR legitimatiile de calatorie Eurail permit calatoria inclusiv la trenurile IC , in mod gratuit; la vagoanele VD/VC suplimentele de pat se vor plati insa integral;

Mentiuni pe legitimatiile Eurail

a. Neutilizarea totala : cand calatorul renunta la calatorie inainte de prima zi de valabilitate inscrisa pe legitimatie , pe fata biletului se vor trasa doua diagonale si se vor inscrie in limba engleza 'Not use', se pune stampila si se semneaza ;

b. Neutilizarea de o parte din calatorii unui grup : cand un calator dintr-un grup renunta la calatorie inainte de prima zi de valabilitate inscrisa pe billet, pe biletul de control (Voucher) se va taia numele persoanei care renunta la calatorie /dupa care in dreptul lui se inscrie 'not use', se aplica stampila si se semneaza ;

c. Neutiizarea partiala : cand un calator individual renunta sa efectueze calatoria dupa o anumita perioada de timp , pe fata biletului se vor trasa doua diagonale , se va inscrie mentiunea 'not use after' , se trece ziua (in rubrica 'neutilizat dupa '), se aplica stampila , se inscrie data si se semneaza ;

Nu exista neutilizare partiala pentru grupuri.

BIROURILE DE ASISTENTA EURAIL IN ROMANIA SE AFLA IN STATIILE BUCURESTI NORD , BRASOV SI SFANTU GHEORGHE IN UNITATILE APARTINAND SC WASTEELS VOYAGES.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.