Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » turism
MASURI DE DEZVOLTARE A AGROTURISMULUI LA NIVEL NATIONAL

MASURI DE DEZVOLTARE A AGROTURISMULUI LA NIVEL NATIONAL


MASURI DE DEZVOLTARE A AGROTURISMULUI LA NIVEL NATIONAL

DEVELOPMENT MEASURES FOR AGROTURISM AT NATIONAL LEVEL

Pentru dezvoltarea turismului rural in perspectiva, sunt necesare o serie de masuri si actiuni, intre care:

1. Identificarea potentialului rural romanesc care se preteaza dezvoltarii turismului de acest gen, prin:

- realizarea unui studiu de evaluare a patrimoniului turistic rural si a posibilitatilor de integrare in sistemul turistic european;identificarea gospodariilor taranesti ce pot fi introduse in circuitul turistic;

Formarea profesionala pentru turismul rural prin organizarea de actiuni,
cum ar fi:

- seminarul pentru formarea prestatorilor si touroperatorilor (cei ce cumpara un volum mare de cladiri si mijloace de transport si le revand vanzatorilor cu amanuntul) pentru turismul rural din intreaga tara;

- seminarul itinerant "Bed and breakfast", organizat in 6 din cele mai cunoscute zone etnografice, respectiv: Maramures, Suceava (Vatra Dornei), Neamt, Harghita, Apuseni si Arges, destinat formarii taranilor gospodari, prestatori de servicii turistice in propriile gospodarii;

- seminarii pentru formarea tinerilor din principalele zone etnografice ca ghizi si agenti locali pentru agroturism.

3. Cooperarea cu organizatiile internationale din domeniul turismului rural (O. V.R., Eurogites);

4. Pregatirea gospodariilor taranesti pentru a deveni capabile sa presteze servicii turistice, prin:

acordarea de consultanta si asistenta tehnica din partea Ministerului Turismului, a asociatiilor si organizatiilor nationale si internationale care activeaza in domeniu;

- organizarea de manifestari nationale, regionale si locale pentru prestatorii de servicii agroturistice.

5. Atestarea gospodariilor taranesti selectionate pentru prestarea serviciilor agroturistice, pe baza normelor si criteriilor elaborate de Ministerul Turismului;

6. Lansarea pe piata interna si internationala a ofertei turismului romanesc, prin:

- organizarea de manifestari si realizarea de materiale promotionale de catre asociatiile si organizatiile nationale ale turismului rural, cu sprijinul prestatorilor individuali de servicii turistice, al firmelor specializate si al agentiilor de turism si touroperatorilor din turismul romanesc;

- organizarea de actiuni de marketing si promovare in cadrul programului promotional al Ministerului Turismului;

- editarea unui catalog al ofertelor gospodariilor taranesti atestate din zonele etnografice selectionate.

7. Asigurarea unor facilitati in sprijinul dezvoltarii turismului rural, prin:

- facilitarea accesului gospodariilor taranesti si al intreprinderilor mici de artizanat la credite din fondurile alocate de la bugetul statului. 

Agroturismul se constituie ca o activitate economico-sociala, care valorifica resurse materiale, spirituale si umane ale unei comunitati rurale si beneficiaza de serviciile si dotarile tehnico-edilitare ale acesteia. De aici si necesitatea ca autoritatile locale sa se implice direct in organizarea, dezvoltarea si promovarea acestei forme de turism ca o componenta a activitatii generale a localitatii.

Pentru acest motiv, interesul comunitatii locale este sa elaboreze o strategie de organizare, dezvoltare si promovare a turismului rural, cu precadere, a agroturismului, la nivel local, cu concurenta tuturor agentilor economici implicati in desfasurarea acestei activitati.

Aceasta participare a comunitatii locale se poate realiza prin:

- realizarea unui parteneriat intre autoritati si asociatia turistica locala, agentii economici din turism sau alte domenii conexe, care sa conduca la o mai eficienta organizare, dezvoltare si promovare a turismului rural/agroturismului. Desigur, in cadrul acestui parteneriat asociatiile de turism si agentii economici implicati in activitatea de turism trebuie sa contribuie financiar la realizarea obiectivelor de dezvoltare economica generala a localitatii (cai de acces, alimentare cu apa, incalzire, telecomunicatii, dotari tehnico-edilitare). Aceasta se poate realiza prin prelevarea unei cote parti din volumul de afaceri si cedarea acesteia in scopul amintit, deci o contributie mai mare a turismului la dezvoltarea generala a localitatii cu efecte benefice indirecte.

- dezvoltarea retelei comerciale de aprovizionare si de prestari de servicii

- dezvoltarea si diversificarea dotarilor de agrement si divertisment adaptate la specificul local;

- dezvoltarea dotarilor tehnico-edilitare si de infrastructura generala;

- diversificarea activitatii culturale, targuri,  manifestari traditionale;

- sprijinirea initiativei locale in dezvoltarea mestesugurilor si a artei traditionale locale;

- crearea de facilitati si sprijinirea dezvoltarii retelei de pensiuni si gospodarii agroturistice;

- realizarea unor microcomplexe de productie agroalimentara pentru aprovizionarea populatiei si a turistilor cu produse locale;

- sprijinirea asociatiei turistice in promovarea si dezvoltarea durabila a turismului rural/agroturismului etc.;

- gestionarea activitatii de turism si a actiunilor de protejare si conservare a mediului inconjurator, a resurselor turistice naturale si cultural-istorice si a patrimoniului construit.

Agroturismul, prin activitatile sale  sezoniere si permanente, trebuie sa se dezvolte intr-o asa maniera incat agricultura sa nu fie neglijata; sa fie, deci, o activitate complementara, iar atelierele artizanale sa nu fie transformate in buticuri de amintiri. Se contureaza, practic, cateva orientari esentiale in relatia turism-agricultura:

a) informarea si educarea potentialilor turisti asupra consecintelor posibile, pe care prezenta si comportamentele lor le pot avea asupra activitatilor agricole:

- realizarea unor forme de documente explicative  (pliante, brosuri, ghiduri), care sa aiba rolul unor "coduri de buna conduita" si cu un sistem de difuzare bine pus la punct;

- organizarea de manifestari, precum "Zilele fermelor deschise", unde turistii, mai ales elevii si studentii, pot cunoaste mai bine realitatile lumii rurale.

b) alegerea celor mai bune solutii de utilizare a spatiului rural in scopuri turistice:

- realizarea unor documentatii de zonare a teritoriului, mai ales in zonele cu maxima presiune turistica si stabilirea prioritatilor de dezvoltare a turismului;

- elaborarea de documente de tipul "carte agricola", care sa se refere la politicile regionale din judete, in materie de utilizare a spatiului si de stabilire a dreptului de constituire in zonele agricole, in imprimarea unor reglementari pentru turism.

c) promovarea formelor de turism cu impactul cel mai redus asupra agriculturii:

- derularea unor activitati turistice, precum: cazarea la cetateni (camere de inchiriat, camere de oaspeti, camping la ferma), sate de vacanta;

- stabilirea unor principii riguroase de organizare si dezvoltare a infrastructurii (proportionalitate, functionalitate, estetica, ambianta etc.).

d) realizarea proiectelor sau a solutiilor pe baza conceptului de complementaritate a activitatilor:

- construirea unor echipamente polivalente (realizarea de acumulari acvatice antropice cu dubla utilizare, agricola si turistica);

- utilizarea unor metode asociate de amenajare cu valente agroturistice.

Astfel, se pot propune terenuri pentru constructii la schimb cu cele agricole, pentru cei care doresc sa construiasca, ceea ce implica actiuni de promovare comuna, atat pentru activitatile agricole, cat si turistice.

e) includerea proiectelor turistice intr-un cadru global; din acest punct de vedere este necesar sa fie integrate intr-un plan de amenajare rurala la nivel de microregiune. Rolul unui asemenea plan se poate interpreta prin:

- studiu-diagnostic-oportunitati, care permite cautarea si identificarea complementaritatilor si a elementelor concurentiale si de propunere a unor solutii viabile;

- atragerea si colaborarea permanenta a populatiei si administratiei locale, pentru o participare efectiva la dezvoltarea turismului, pentru a se crea conditiile concrete de realizare si punere in practica a proiectelor alese. Astfel, stabilirea unui parteneriat intre toti factorii interesati, are rolul de a diminua conflictele de interese, abordarea globala a problemelor de dezvoltare.

In afara de promovarea activitatilor de turism, se impune si impulsionarea programelor agricole si sustinerea exploatatiilor, prin noi actiuni si deschiderea de noi activitati (de exemplu dezvoltarea legumiculturii, cu referire la culturile timpurii si extratimpurii) a altor ramuri horticole, cresterea cailor etc.

f) initierea unor actiuni de informare, de mediatizare a solutiilor tehnice, prin care, cele mai bune realizari si experiente, inregistrate la nivelul unor regiuni si realitati, sa fie cunoscute la nivel juridic.

In concluzie, se poate afirma ca turismul rural trebuie sa contribuie, intr-o prima etapa, la salvarea si mentinerea exploatatilor agricole, iar apoi, prin consolidarea si dezvoltarea sa, considerata o premisa de asigurare a dezvoltarii socio-economice in plan local si regional.

Turismul rural va deveni in tara noastra o certitudine viabila, stabila, prezentandu-se ca o activitate complexa bine articulata, care va raspunde eficient unor legitime necesitati de ordin economic, social, cultural, spiritual.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.