Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
ANSAMBLUL SPORTIV SI ORELE PENTRU PREGATIREA FORMATIILOR REPREZENTATIVE

ANSAMBLUL SPORTIV SI ORELE PENTRU PREGATIREA FORMATIILOR REPREZENTATIVE
ANSAMBLUL SPORTIV SI ORELE PENTRU PREGATIREA FORMATIILOR REPREZENTATIVE

Ansamblul sportiv- forma de activitate extracurriculara care se regaseste in planurile de invatamant atat la nivelul invatamantului gimnazial, cat si la cel liceal , exprimata sub mai mai multe formulari.

La invatamantul gimnazial, orele de ansamblu sportiv sunt reglementate prin Ordinul 3638/2001 cu privire la aplicarea planului - cadru de invatamant, Art.6(2) "In invatamantul general se pot organiza activitati de ansamblu coral si de ansamblu sportiv in afara orarului zilnic si in zilele de sambata. Aceste activitati pot fi incluse in norma profesorului, cu cate o ora pe saptamana, pentru fiecare grupa."

Ora de ansamblu sportiv nu intra in schema orara a clasei/ claselor, fiind o activitate destinata practicarii sportului la care pot participa elevii din mai multe clase, acceptati pe baza unor criterii stabilite pentru fiecare disciplina sportiva la nivelul catedrei. De regula sunt acordate 4 ore de ansamblu sportiv, avand ca element de orientare optiunile majore ale elevilor , traditia scolii si intentiile catedrei de a participa la anumite ramuri de sport in campionatele interscolare.Profesorul va prezenta la secretariatul scolii un tabel cuprinzand compozitia nominala a elevilor care participa la ora de ansamblu sportiv ca document doveditor, pentru normarea profesorului cu asemenea ore.

Continutul procesului de instruire este axat realizarea la dimensiuni restranse a principalilor factori ai antrenamentului sportiv la nivel de incepatori.

Ora de ansamblu sportiv participa si se inscrie in orarul scolii si in condica, imediat dupa incheierea orarului zilnic al elevilor.

La invatamantul liceal, prin Ordinul M.EdC nr. 5718/ 22.12.2005 cu privire la aprobarea planurilor cadru de invatamant pentru ciclul superior al liceului, se prevad reglementari clare cu privire la posibilatatea de acordare a orelor de ansamblu sportive si a orelor pentru constituirea si pregatirea formatiilor sportive reprezentative, formulate dupa cum urmeaza:

Art.2(1)."La solicitarea scrisa a elevilor, din invatamantul liceal, la filiera teoretica tehnologica si vocationala, exceptand specializarile din cadrul profilului sportiv, se pot organiza ansambluri sportive. Ansamblurile sportive se desfasoara pe grupe cu cate o ora pe saptamana, in afara orarului zilnic. Aceste activitati sunt incluse in norma didactica a profesorului si se consemneaza in condica."

(2)"Fiecare grupa prevazuta in alin. (1) va fi alcatuita din minimum 15 si maximum 30 de elevi proveniti din una sau mai multe clase."

Art.22(1). " Pentru constituirea si pregatirea formatiilor sportive reprezentative ale scolilor participante la competitiile interscolare se poate aloca, in afara orarului zilnic, in functie de resursele materiale si umane ale unitatii de invatamant, un numar de doua ore pe samptamana pentru formatia sportiva pe scoala. Aceste ore intra in norma didactica a profesorului si se inregistreaza in condica."

(2)"Organizarea si pregatirea formatiilor sportive se realizeaza dupa cum urmeaza:

(a) toti elevii participanti la formatiile sportive reprezentative ale liceului vor fi selectionati pe baza unor probe de aptitudini, elaborate de catre catedrele de specialitate;

(b) numarul formatiilor sportive ale liceului si constituirea acestora se aproba de catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la propunerea cadrelor didactice de eductie fizica si sport;

(c) pregatirea formatiilor sportive ale liceului se desfasoara in afara orarului zilnic, cate doua ore pe saptamana."

Art.23."Pentru activitatile sportive prevazute la Art.21si 22 se pot aloca in norma didactica a profesorului cel mult patru ore/ saptamana."

La ora de ansamblu sportiv, elevii pot practica discipline sportive de care sunt interesati (si pentru care exista conditii de practicare in liceu), cat si alte tipuri de activitati orientate catre imbunatatirea conditiei fizice sau a esteticii corporale, cum ar fi de exemplu realizarea unor programe de gimnastica aerobica, programe de fitness, programe tip culturism etc.. Acceptarea elevilor care participa la aceste tipuri de activitati se face in principiu dupa criterii optionale (sportive) stabilite la nivelul catedrei. Obiectivele acestor activitati nu sunt orientate spre obtinerea de performante sportive, in acest scop avand la dispozitie alte forme de organizare in liceu, ca de exemplu orele pentru pregatirea formatiilor reprezentative.

Activitatea de planificare se realizeaza prin elaborarea de programe specifice activitatii activitatilor pentru care au optat elevii /grupele de elevi.

Pe parcursul activitatii, elevii vor fi initiati pentru verificarea adaptarii organismului la efort, aplicand metoda pulsometriei, urmata de formularea , dupa caz, a unor recomandari de mentinere/ modificare a incarcaturii sau a duratei de lucru. Evaluarea nivelului de realizare a progreselor obtinute se realizeaza prin instrumente de evaluare recomandate de profesor, dar care nu se finalizeaza cu notare. Ora de ansamblu sportiv se inscrie in orarul scolii si in condica, imediat dupa incheierea orarului zilnic al elevilor.Un tabel cu elevii participanti se inainteaza la secretariatul liceului pentru fiecare grupa constituita, ca forma de justificare a normarii cadrului didactic.

Ora de ansamblu sportiv se inscrie in condica de prezenta, iar frecventa elevilor care participa la orele de ansamblu sportiv se inregistreaza in caietul profesorului.

Orele pentru pregatirea formatiilor reprezentative .

Aceste ore sunt acordate in regim de C.D.S. de catre Consiliul de administratie al liceului. Pentru acordarea acestor ore ,Scarlat(2006),prezinta urmatoarele etape :

dezbaterea in catedra si stabilirea strategiei de participare la sistemele competitionale interscolare, repartizand pentru fiecare profesor 1-2 discipline sportive pentru care are disponibilitati profesionale si pe care le va pregati si prezenta in competitii. Pentru aceasta activitate se vor aloca 2 ore saptamanal, pentru o formatie;

inaintarea unei solicitari scrise catre Consiliul de administratie, cuprinzand propunerile argumentate ale catedrei;

elaborarea criteriilor de selectie specifice pentru fiecare disciplina sportiva;

popularizarea initiativei catedrei in randul elevilor si organizarea la inceputul fiecarui an scolar a unui campionat interclase (sistem eliminatoriu)ca o forma suplimentara de selectie;

programarea stabila pe baza sportiva a scolii a doua pozitii de antrenament saptamanal, dupa orele de curs si cuprinderea lor in orarul scolii si condica profesorilor;

stabilirea de catre fiecare profesor (de exemplu la jocuri sportive) a modelului de joc si de instruire si elaborarea unei planificari adecvate;

asigurarea cu materiale sportive care sa permita realizarea unei instruiri intensive;

realizarea unui proces de antrenament similar ce cel pentru grupele de avansati din cluburile sportive scolare;


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiRelatia dintre pedagogie si sociologie
LOCUL SI ROLUL LIMBII ROMANE IN FORMAREA PERSONALITATII ELEVILOR IN CICLUL PRIMAR
PROIECT DE ACTIVITATE CLASA:a-IV-a Prietenii naturii
Activitatea in grup: virtuti si limite
Problemele specifice evaluarii si examenelor
A fi profesor
HAINELE CELE NOI ALE IMPARATULUI de Hans Cristian Andersen Sceneta
Pedagogie EconomicaTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu