Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » didactica » didactica pedagogie
PLANIFICARE GEOGRAFIA ROMANIEI CLASA A IV-A

PLANIFICARE GEOGRAFIA ROMANIEI CLASA A IV-APLANIFICARE GEOGRAFIA ROMANIEI

ARIA CURRICULARA Om si societate
DISCIPLINA Geografia Romaniei

CURRICULUM Nucleu

NUMAR ORE 1 ore pe saptamana – 34 ore anual

NR.

CRT.

SEMESTRUL

NR.

ORE

Sem. I

Sem. al II-lea

TOTAL

MANUAL Geografia Romaniei

AUTORII Manuela Popescu, Stefan Pacearca

EDITURA Aramis

1. Obiective cadru

1. Reprezentarea spatiului geografic (de la localitate la planeta)

2. Relationarea elementelor geografice, pe baza unor surse diferite 

Utilizarea adecvata a limbajului specific geografiei

Manifestarea unui comportament favorabil ameliorarii relatiilor dintre

om si mediul inconjurator

2. OBIECTIVE DE REFERINTA

O1. Reprezentarea spatiului geografic (de la localitate

1.1.- sa se situeze in spatiul imediat, apropiat si local;

1.2. -sa aprecieze in mod empiric distante accesibile direct;

1.3. -sa utilizeze mijloace elementare de orientare (puncte cardinale, alte repere observabile) in

spatiul apropiat, al orizontului local si al tarii;

*1.4. -sa utilizeze la nivelul tarii, al Europie, al Planetei mijloace elementare de prezentare a

spatiului (imediat,k apropiat, local),

1.5. -sa localizeze corect elemente ale spatiului geografic (de la localitate la planeta), intr-un

context dat;

*1. -sa coreleze elemente din realitate cu reprezentarea lor cartografica, utilizand scara de

proportie si legenda.

O2. Relationarea elementelor geografice, pe baza unor surse diferite

2.1. -sa observe progresiv elemente din realitatea inconjuratoare;

2.2. -sa inregistreze date specifice geografiei, observate sau deja prelucrate;

2.3. -sa identifice in diferite surse de informare (texte, harti, imagini etc.) caracteristici ale

realitatii inconjuratoare;

2.4. -sa descopere relatii simple intre diverse elemente din mediul inconjurator, direct sau

percepute mediat (redate in diferite moduri);

*2.5. -sa compare elemente si relatii reprezentate la niveluri si la scari diferite (de la orizontul

apropiat la planeta);

*2. -sa situeze anumite elemente grafice intr-o ierarhie spatiala (de la localitate la planeta).

O3. Utilizarea adecvata a limbajului specific geografic

3.1. -sa construiasca enunturi simple si dezvoltate despre fenomene si fapte observate

in realitatea inconjuratoare;

3.2. -sa descrie in enunturi simple elemente reprezentate pe suporturi cartografice;

*3.3. -sa elaboreze enunturi explicative referitoare la fenomene din lumea inconjuratoare, pe

baza observarii directe a acestora.

O4. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorarii relatiilor dintre

om si mediul inconjurator

-sa isi exprime interesul pentru cunoasterea mediului inconjurator, identificand

diferite modalitati de conservare si de ocrotire a mediului inconjurator;

4.2. -sa colaboreze cu cei din jur, in spiritul initiativei fata de protectia mediului de viata;

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Nr.

Crt

Unit. de

invatare

Ob. de

ref.

Continuturi

Nr.

ore

Sapt

Elemente de geografie a orizontului apropiat si local

Linia orizontului .Punctele cardinale

Orientarea in orizontul apropiat

Caracterizarea orizontului local

De la orizontul local la tara

Recapitulare. Evaluare.

Elemente de geografie a Romaniei

Pozitia geografica a Romaniei

Relieful Romaniei-caracteristici generale

Vremea si clima

Raurile si Dunarea

Lacurile si Marea Neagra

Vegetatia, animalele si solurile

Locuitorii si asezarile omenesti

Principalele activitati economice

Recapitulare. Evaluare.

Marile unitati geografige ale tarii

4.1,

Muntii Carpati

Carpatii Orientali

Carpatii Meridionali

Carpatii Occidentali

Dealurile si podisurile

Depresiunea Transilvaniei

Campiile

Campia Romana

Unitatile administrativ teritoriale

Recapitulare. Evaluare.

Romania in Europa si pe GlobRomania – tara europeana

Europa – caracterizare generala

Uniunea Europeana

Planeta noastra, Tera

Recapitulare. Evaluare.

Recapitulare finafa

PROIECTAREA UNITATILOR

DE  INVATARE

Unitatea de invatare: Elemente de geografie a orizontului apropiat si local

Nr. de ore alocat: 5

Nr

crt

Detalii

de continut

Ob.

ref.

Activitati de

invatare

Resurse

Evaluare

Nr.

ore

Data

Linia orizontului. Punctele cardinale

- exercitii de localizare empirica, pe teren si pe harta, a elementelor din orizontul imediat, local si apropiat;

- recunoasterea si localizarea, in diferite surse de informare (ex. fotografii, diapozitive etc.), a unor obiecte apartinand spatiului imediat, apropiat si local;

- exercitii pe teren de apreciere empirica si de masurare a unor distante accesibile;

- exercitii de localizare empirica, pe teren, a punctelor cardinale.

-Conversatia,

munca cu harta,

explicatia,

povestirea,

expunerea,

exercitiul,

jocul didactic.

-Harta Romaniei

Atlas geografic

Glob pamantesc

-Munca independenta

Observarea sistematica

Fisa de lucru (element de portofoliu)

Tema pentru acasa

Orientarea in orizontul apropiat

- realizarea unor reprezentari cartografice simple ale orizontului apropiat;

- exercitii de localizare, in situatii diferite;

- exercitii de notare sub diferite forme a datelor observate;

- masuratori ale spatiului de clasa si al scolii;

- realizarea unei scari de proportii;

- redarea in plan a obiectelor;

- explorarea mediului din orizontul apropiat.

Nr

crt

Detalii

de continut

Ob.

ref.

Activitati de

invatare

Resurse

Evaluare

Nr.

ore

Data

Caracterizarea orizontului local

- realizarea unor reprezentari cartografice simple ale orizontului apropiat si local;

- exercitii de recunoastere a unor elemente ale spatiului geografic local,

- exercitii de localizare empirica, pe teren si pe harta, a elementelor din orizontul imediat, local si apropiat;

- recunoasterea si localizarea, in diferite surse de

informare (ex. fotografii, diapozitive etc.), a unor

obiecte apartinand spatiului imediat, apropiat si local;

- exercitii de observare nedirijata si dirijata;

- exercitii de descriere succinta, cu ajutorul termenilor specifici, a unui element observat direct,

- explorarea mediului din orizontul local, inclusiv a consecintelor interventiei omului;

- jocuri de rol.

-Conversatia,

munca cu harta,

explicatia,

povestirea,

expunerea,

exercitiul,

jocul didactic.

-Harta Romaniei

Atlas geografic

Glob pamantesc

-Activitate frontala ,

activitate in perechi,

munca independenta

Observarea sistematica

Fise de lucru

Tema pentru acasa

Portofoliu

Evaluare sumativa

De la orizontul local la tara

Recapitulare.

- exercitii de localizare a elementelor din orizontul imediat, din cel local si din tara, cu ajutorul unor repere;

- treceri succesive de scara ilustrate pe harti

- caracterizarea reliefului tarii noastre ;

- localizarea pe harta patriei a formelor de relief ale tarii.

- realizarea unor proiecte de grup.

Evaluare.

Unitatea de invatare: Elemente de geografie a Romaniei. Caracteristici geografice generale.

Nr. de ore alocat: 10

Nr

crt

Detalii

de continut

Ob.

ref.

Activitati de

invatare

Resurse

Evaluare

Nr.

ore

Data

 

Pozitia geografica a Romaniei

- localizarea pe harta a principalelor tari vecine

- definirea noilor termeni

- citirea unor texte si date importante despre sate si orase

- exercitii – joc de orientare pe harta

- completarea unei harti cu marile unitati de relief

- localizarea muntilor pe harta patriei;

- descrierea grupelor de munti folosind limbajul specific;

- exercitii de completare a unor harti cu denumirile principalilor munti care formeaza Carpatii Orientali/ Meridionali / Occidentali ;

- cunoasterea factorilor ce caracterizeaza vremea;

- descrierea aspectelor importante ale climei;

- identificarea particularitatilor climei in functie de fiecare forma de relief;

- exercitii de identificare a factorilor ce conduc la modificarea climei;

- descrierea aspectelor importante

- localizarea pe harta

- identificarea principalelor caracteristici ale Deltei Dunarii

- observarea asemanarilor si deosebirilor intre apele statatoare si cele curgatoare

-Conversatia,

munca cu harta,

explicatia,

povestirea,

expunerea,

exercitiul,

jocul didactic.

-Harta Romaniei

Atlas geografic

Glob pamantesc

-Activitate frontala

activitate in perechi,

munca independenta

Observarea sistematica

Fise de lucru

Tema pentru acasa

Portofoliu

Relieful Romaniei

Vremea si clima

Raurile si Dunarea

Lacurile si Marea Neagra

Nr

crt

Detalii

de continut

Ob.

ref.

Activitati de

invatare

Resurse

Evaluare

Nr.

ore

Data

 

Vegetatia, animalele si solurile

- recunoasterea pe imagini a unor plante si animale

- realizarea unui poster cu plante / animale din tara noastra

- completarea unui rebus

descrierea aspectelor mai importante ale solului

realizarea unei colectii cu diferite tipuri de sol

-culegerea unor date si informatii despre locuitorii tarii si a asezarilor lor

-localizarea pe harta a principalelor orase ale tarii

-citirea unor texte si date importante despre sate si orase

exercitii de recunoastere pe imagini a principalelor resurse naturale

completarea unui tabel in care se cere precizarea intrebuintarii resurselor

- localizarea pe harta a principalelor resurse

definirea noilor termini;

- alcatuirea unui jurnal de calatorie pe baza principalelor activitati economice;

- descrierea succinta a principalelor activitati economice;

- jocuri de rol;

- realizarea unor proiecte de grup.

- proba de evaluare

-Conversatia,

munca cu harta,

explicatia,

povestirea,

expunerea,

exercitiul,

jocul didactic.

-Harta Romaniei

Atlas geografic

Glob pamantesc

-Activitate frontala

activitate in perechi,

activitate in grup

munca independenta

Observarea sistematica

Fise de lucru

Tema pentru acasa

Portofoliu

Evaluare sumativa

Locuitorii si asezarile omenesti

Principalele activitati economice

Recapitulare

Evaluare

Unitatea de invatare: Marile unitati geografice ale tarii

Nr. de ore alocat: 12

Nr

crt

Detalii

de continut

Ob.

ref.

Activitati de

invatare

Resurse

Evaluare

Nr.

ore

Data

 

Muntii Carpati

- activitati cu harta, atlasul;

- activitati de observare in natura;

- completarea unor fise de observare date;

- stabilirea modului de formare/ a limitelor/ a inaltimilor cu varfurile respective pentru fiecare ramura carpatica;

- identificarea grupelor de munti si a raurilor ce le traverseaza;

- exercitii de stabilire de asemanari si deosebiri;

- realizarea unor descrieri orale si scrise (scrisori, povestiri, reclame, afise) a formelor de relief, a unui oras, sat etc.

- activitati cu harta, atlasul;

- activitati de observare in natura;

- stabilirea anumitor insusiri specifice dealurilor si podisurilor;

- stabilirea vecinilor si a unitatilor de relief vecine pentru Subcarpati si Dealurile de Vest;

-identificarea la harta, stabilirea limitelor si a unitatilor de relief vecine, precizarea resurselor pentru Depresiunea Transilvaniei, Podisul Moldovei, Podisul Getic, Podisul Dobrogei;

- stabilirea aspectelor specifice, a importantei economice, a partilor din care sunt alcatuiti;

- precizarea grupelor din care sunt alcatuiti.

-Conversatia,

munca cu harta,

explicatia,

povestirea,

expunerea,

exercitiul,

jocul didactic.

-Harta Romaniei

Atlas geografic

Glob pamantesc

-Activitate frontala

activitate in perechi,

munca independenta

Observarea sistematica

Fise de lucru

Tema pentru acasa

Portofoliu

Carpatii Orientali

Carpatii MeridionaliCarpatii Occidentali

Dealurile si podisurile

Podisurile.

Depresiunea Transilvaniei

Nr

crt

Detalii

de continut

Ob.

ref.

Activitati de

invatare

Resurse

Evaluare

Nr.

ore

Data

 

Campiile

- activitati cu harta, atlasul;

- activitati de observare in natura;

- completarea unor fise de observare date;

- precizarea caracteristicilor, inaltimilor, climei si a raurilor care le strabat;

- identificarea la harta a Campiei de Vest si a unitatii de relief cu care se invecineaza pe teritoriul tarii noastre;

- precizarea celor mai mari rauri, a oraselor si a importantei economice pe care o prezinta;

- relatari, discutii in grup;

-exercitii de localizarea unor comune, orase, judete;

- recunoasterea si localizarea, in diferite surse de informare (ex. fotografii, diapozitive etc.), a unor obiecte apartinand spatiului imediat, apropiat si local;

exercitii de localizare, pe harta tarii, a orasului Bucuresti;

- exercitii de completare a mapei geografice cu imagini

- proba de evaluare

-Conversatia,

munca cu harta,

explicatia,

povestirea,

expunerea,

exercitiul,

jocul didactic.

-Harta Romaniei

Atlas geografic

Glob pamantesc

-Activitate frontala

activitate in perechi,

activitate in grup

munca independenta

Observarea sistematica

Fise de lucru

Tema pentru acasa

Portofoliu

Evaluare sumativa

Campia Romana

Unitatile administrativ teritoriale

Bucuresti

Capiatala Romaniei

Recapitulare

Evaluare

Unitatea de invatare: Romania in Europa si pe glob

Nr. de ore alocat: 7

Nr

crt

Detalii

de continut

Ob.

ref.

Activitati de

invatare

Resurse

Evaluare

Nr.

ore

Data

 

Romania tara europeana

- localizarea pe harta a principalelor tari din Europa si stabilirea pozitiei gografice a Romaniei;

- exercitii de identificare a reliefului, a climei, a vegetatiei, a apelor;

- stabilirea elementelor naturale de importanta europeana ;

- definirea noilor termeni;

- citirea unor texte si date importante despre tarile Europei;

- exercitii – joc de orientare pe harta;

- exercitii de descoperire a caracteristicilor geografice ale continentului;

identificarea la harta a principalelor rauri, fluvii, lacuri;

- precizarea resurselor naturale;

- mentionarea tarilor cuprinse de Uniunea Europeana;

- stabilirea scopului Uniunii Europene;

- jocuri de rol pe tema Uniunii Europene;

exercitii de prezentare a planetei;

- jocuri de descoperire a momentelor cele mai importante in descoperirea planetei;

- pozitia geografica, relieful, clima, apele, vegetatia si animalele salbatice, populatia, asezarile, resurse naturale si principalele activitati economice

-Conversatia,

munca cu harta,

explicatia,

povestirea,

expunerea,

exercitiul,

jocul didactic.

-Harta Romaniei

Atlas geografic

Glob pamantesc

-Activitate frontala

activitate in perechi,

in grup

munca independenta

Observarea sistematica

Fise de lucru

Tema pentru acasa

Portofoliu

Evaluare sumativa

Evaluare finala

Europa  caracterizare generala

Uniunea Europeana

Planeta noastra, Terra

Recapitulare

Evaluare

Evaluare finala
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
Ce sunt pietrele?
CONSILIERE VOCATIONALA - FORMA DE SOCIALIZARE SI INVATARE
Modele ale invatarii si implicatiile lor in actul educational
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA Clasa: a VI-a Educatie muzicala Gama Fa major
PROIECT DIDACTIC Clasa: a II-a Educatie pentru sǎnǎtate - Tuberculoza pulmonarǎ este o boalǎ care se trateazǎ
Formular de Consiliere si Orientare
PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE CLASA : a VII-a
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu