Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » didactica » didactica pedagogie
PORTOFOLIUL – INSTRUMENT DE EVALUARE A CALITATII PROFESIONALIZARII DIDACTICE INITIALE

PORTOFOLIUL – INSTRUMENT DE EVALUARE A CALITATII PROFESIONALIZARII DIDACTICE INITIALE
PORTOFOLIUL – INSTRUMENT DE EVALUARE A CALITATII PROFESIONALIZARII DIDACTICE INITIALE

1.Argument

Conform actelor normative tematice (Legea nr. 288/2004, OM nr. 4343/2005), pregatirea pentru exercitarea profesiei didactice se realizeaza prin parcurgerea a doua module specifice, prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic. Modulul I (30 credite), corespunzator ciclului de licenta, se finalizeaza prin intermediul unui portofoliu didactic, care va reflecta nivelul pregatirii psiho-pedagogice, metodice si practice.

El va sta la baza acordarii adeverintei de absolvire, ca prima treapta inaintea obtinerii certificatului de absolvire al DPPD, dupa Modulul II (30 credite). Prin planul de invatamant specific, portofoliului didactic final i se aloca timp de indrumare (1 ora/saptamana, in semestrul 6), sustinerea sa fiind considerata examen, ca mod de evaluare sumativa.
Prezentul model de portofoliu final, ca instrument de evaluare sumativa, este axat pe initierea in profesionalizarea didactica, la nivelul pregatirii pedagogice, potrivit unui profil conturat de competenta, din perspectiva pedagogiei competentelor si prin centrarea instruirii pe studentul-viitor profesor.

Competentele pedagogice si manageriale, formate ca student si evaluate, in final, prin sustinerea portofoliului, vor fi transpuse pragmatic, prin indeplinirea rolurilor corespunzatoare. Viitorii profesori, avand reperele competentei de a construi calitativ portofoliul propriei formari pedagogice, vor putea sprijini adecvat pe viitorii elevi in alcatuirea si utilizarea acestui instrument de esenta formativa, la disciplina sa.

Prezentarea portofoliului final este o performanta, un criteriu al aprecierii calitatii profesionalizarii initiale. De aceea, am considerat ca tot demersul alcatuirii treptate a portofoliului nu este decat rezolvarea unei situatii reale complexe, in care a fost pus studentul-viitor profesor.

Ceea ce inseamna ca in portofoliu trebuie sa fie incluse, nu numai materiale diversificate si semnificative, dar si mentionari speciale, interpretari proprii, reflectii asupra procedurilor folosite, a obstacolelor depasite, modelelor cautate si aplicate, ca si analize critice, formulari de ipoteze, corelatii, proiecte conturate, rezultate comentate, autoevaluari, asteptari in autoformare s.a.

2.Profilul de competenta si portofoliul final

In raport cu evaluarea nivelului realizarii initiale a profilului de formare al profesorului, apreciem ca trei scopuri sunt esentiale, cu obiectivele derivate, in intocmirea portofoliului:

a) Sa ofere argumente pertinente si suficiente pentru o analiza critica, obiectiva a nivelului calitativ al atingerii criteriilor de profesionalizare didactica, la care a ajuns absolventul Modulului I al DPPD:

analizele si aprecierile sa aiba valoare diagnostica si prognostica, privind devenirea, continuarea in spirala a demersurilor de profesionalizare, prin raportare la criteriile de competenta;

pentru argumentare, sa prezinte si imagistic, prin materialele depuse, nivelul conceperii si realizarii, construirii de experiente cognitive si actionale, in rezolvarea diverselor situatii reale, complexe ale exercitarii profesiunii didactice;

sa prezinte indicii clare asupra nivelului atins al competentelor: cum pune in practica diverse cunostinte teoretice pedagogice, cum utilizeaza capacitatile cognitive in intelegerea si rezolvarea problemelor educationale concrete, cum mobilizeaza resursele, cum combina strategiile;

sa contribuie la construirea unei imagini integrale ca profesor in devenire, pe coordonatele cunoasterii (a invata sa stii), ale practicii profesionale ( a invata sa faci), ale practicii experientiale ( a invata sa fii) si ale integrarii in comunitate ( a invata sa colaborezi).

b) Sa ofere absolventului nu numai un moment de bilant in profesionalizarea sa, dupa asteptarile exercitarii cu succes a rolurilor profesorului, dar si un prilej de constatare, de autoanaliza critica ampla a nivelului maturizarii ca individualitate si ca viitor profesionist eficient:

sa sprijine inlaturarea unor prejudecati, confuzii, mentalitati asupra empirismului sau a simplei vocatii in profesiunea didactica, a suficientei pregatiri in specialitate, pentru a fi bun profesor, a rezolva situatiile educationale, in dauna celei pedagogice si metodice;

sa incurajeze, sa dezvolte la studenti metacognitia si competenta de reflectie, evaluare si autoevaluare critica, asupra diferitelor probleme ale profesionalizarii didactice, in aceasta faza;

sa valorifice achizitiile facute, pe diferitele dimensiuni ale formarii ca profesor, sa evidentieze parcursul formarii si dezvoltarii proprii, calitative, intr-o viziune transversala, comparativa, pentru a deduce corect directiile de evolutie, autoformare;

- sa atentioneze si asupra ameliorarii competentelor de comunicare, de colaborare si cooperare in comunitatea educationala, date fiind rolurile noi de ordin psihosocial, nu numai cele strict didactice;

sa ofere posibilitatea deschiderii reflectiei si asupra necesitatii si posibilitatii implicarii in actiuni de cercetare pedagogica, metodologica, asupra cautarii initierii a noi ipoteze, demersuri, proiecte de autoperfectionare chiar a propriei experiente cognitive si aplicative.

c) Sa constituie si pentru institutii, pentru formatori prilejul constatarii eficientei managementului conceput si practicat, conform asteptarilor stiintifice, profesionale, sociale formulate:

sa devina un instrument al evaluarii calitatii DPPD, al Universitatii, conform criteriilor calitatii invatamantului superior in evaluarea institutionala, privind activitatea manageriala, decizionala si de coordonare, de facilitare a conditiilor necesare profesionalizarii didactice a studentilor, inscrisi la programele specific organizate;

-sa orienteze, sa perfectioneze formatorii implicati in reconsiderarea conceperii si realizarii activitatii lor teoretice si practice, in jurul prioritar al variatelor competente educationale, didactice, dar aplicand solutii de diferentiere, personalizare;

sa stabilizeze atitudinea studentilor si a formatorilor ca portofoliul sa devina un instrument si o practica permanenta de formare si evaluare: in fiecare an al ciclului de licenta, prin indrumarile date explicit, la disciplinele implicate, fiecare student sa alcatuiasca si sa evalueze portofolii partiale;

in interesul continuarii spiralei profesionalizarii, acest portofoliu final ar fi necesar sa deschida, alaturi de Curriculum vitae, mapa/dosarul profesional, la locul de munca sau sa fie apreciat la momentul incadrarii.

3.Specificul portofoliului didactic

Alcatuirea portofoliului didactic marcheaza parcurgerea etapelor:

-acumularea materialelor variate privind intelegerea si rezolvarea sarcinilor profesionale, in mod independent sau prin colaborare;

-redactarea experientelor proprii sau de grup, potrivit obiectivelor si tematicilor;

-selectarea celor apreciate ca reprezentative;

-sistematizarea lor criteriala;

-formularea de reflectii critice in scop diagnostic si pronostic;

-sustinerea in fata evaluatorilor.

Acesta trebuie sa demonstreze:

-nivelul calitatii atinse, pe obiectivele formarii profesionale;

-ca predomina alegerea experientelor pozitive in prezentare, dar si puncte slabe care sa deschida calea unor actiuni-cercetare, dupa formulare de ipoteze pentru depasirea dificultatilor reale, a erorilor (portofoliul nu este competitiv, ci exprima evolutia, progresul in construirea cunostintelor, capacitatilor, competentelor profesionale specifice);

-ca este un mod practic de a personaliza evaluarea, din perspectiva profesionalizarii, aratand atingerea diferentiata a standardelor clasice, pe diverse obiective, deschizand calea autoreflectiei, autoevaluarii critice.

-sprijina evaluarea certificativa, pentru a decide obiectiv asupra acordarii/neacordarii adeverintei de absolvire a Modulului I, ca certificare partiala, dand dreptul unei exercitari temporare a profesiei, ca si pentru formularea de recomandari pentru continuarea Modulului II si obtinerea cerificatului propriu-zis ca profesor.

Apoi ofera baza pentru un dialog cu absolventul, in care sa fie sesizat, apreciat mai ales potentialul de dezvoltare profesionala, pe criterii de succes. Iar absolventului insusi ii ofera ocazia perfectionarii modului propriu de a se prezenta, chiar si in momentului incadrarii la locul de munca, de a-si organiza acumularile, de a se autoanaliza critic, de a-si clarifica si corecta motivatia si atitudinea fata de aceasta profesiune.

In consecinta, portofoliul nu este;

-un simplu dosar cu materiale utilizate in invatarea si in evaluarea continua a cunostintelor, deprinderilor, capacitatilor de rezolvare a sarcinilor curente de la cursuri si seminarii, activitati practice, ca portofoliu formativ,

-un dosar-colectie de evidenta/prezentare/expozitie/inventariere simpla de materiale ilustrative, pentru diferitele experiente cognitive si aplicative, procedurale, interpretative, rezolutive, retinute de-a lungul pregatirii sau numai in ultimul an, pe discipline, ca portofoliu de resurse,

-nu poate fi apreciat doar dupa forma sa, ca o scriere „gri”, o descriere a muncii depuse in pregatire, un raport de sinteza a actiunilor realizate, ci ca un text argumentat, cu comentarii asupra progresului, dificultatilor depasite, a solutiilor gasite, a perspectivelor in profesionalizare,

-nu devine edificator pentru evaluarea nivelului initial al profesionalizarii didactice, daca nu sunt selectate adecvat materialele incluse, daca sunt eliminate criterii si teme, daca nu este pregatita sustinerea lui, daca nu este demonstrat si nivelul autoevaluarii critice, daca intocmirea si prezentarea ridica probleme privind motivatia profesionala, atitudinea responsabila si, mai ales, probleme de deontologie specifica.

4. Structura portofoliului didactic

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

PORTOFOLIU DE EVALUARE FINALA A PROFESIONALIZARII INITIALE PENTRU CARIERA DIDACTICA MODULUL I, CICLUL DE LICENTA

ABSOLVENT:

NUME, PRENUME

FACULTATEA……………………………………….

SPECIALIZAREA ………………………………………..

SERIA

FORMA DE INVATAMANT

SESIUNEA / ANUL.

NOTA: Ca pagina de titlu/coperta, absolventul poate sa-i imprime o nota de personalizare.

CUPRINS

PARTEA I CRITERII IN REALIZAREA PREGATIRII

INITIALE PENTRU PROFESIUNEA DIDACTICA

Motivarea participarii la modulul de profesionalizare didactica

Obiective si asteptari proprii in formarea ca profesor

Autoaprecierea experientei proprii castigate in ciclul de licenta in

realizarea profesionalizarii didactice

4. Autoaprecierea portofoliului didactic final, ca instrument de formare initiala si evaluare sumativa. Propuneri ameliorative

PARTEA a II-a - CONTINUTUL SI ORGANIZAREA

MATERIALELOR

Continutul documentar demonstrativ necesar

Criterii de organizare, prezentare, interpretare si autoapreciere critica a materialelor selectate

Chestionar de autoevaluare a calitatii portofoliului realizat

PARTEA a III-a - AUTOEVALUAREA CRITERLALA A COMPETENTELOR - CHEIE

Listarea si autoevaluarea critica a competentelor - cheie

Reflectii personale asupra formarii competentelor - cheie in faza initiala si in perspectiva: obiective, demersuri, solutii

PARTEA a IV-a - SUSTINEREA PORTOFOLIULUI

Criterii in pregatirea si desfasurarea sustinerii

Textul detaliat si textul - schita pentru sustinere

PARTEA a V-a - EVALUAREA SUMATIVA PRIN ANALIZA PORTOFOLIULUI SI A SUSTINERII LUI

Criterii si model de grila de evaluare, cu baremul specific

Aprecierile - sinteza si certificative ale comisiei

Acordarea calificativului, in baza punctajului obtinut

Redactarea procesului -verbal de la sustinere

MOTTO:

* Portofoliul realizat progresiv : vector al constructiei competentelor si al identitatii profesionale in formarea pentru invatamant.

L.Belair, Ch. Lebel (2004)

Portofoliul in formarea initiala : profesionalizarea impletirii teoriei si practicii. Este inima metodologiei de profesionalizare (didactica), pentru ca uneste formarea teoretica, cu aplicatiile pe probleme, cu analiza practicii pedagogice, cu experienta constructivista, cu demersurile reflexive, cu evaluarea critica si criteriala.

M. Deum, C. Matter (2005)

Portofoliul : sa demonstrezi ceea ce stii si ceea ce poti, ce esti in stare sa faci.

J. C. Brown, A. Adams (2001)

PARTEA I - CRITERII IN REALIZAREA PREGATIRII INITIALE PENTRU PROFESIUNEA DIDACTICA

NOTA: Din modul de completare sa rezulte motivatia profesionala didactica, obiectivele urmarite, conceperea proprie a formarii profesionale, eliminarea unor prejudecati privind profesiunea didactica, depasirea unor experiente inadecvate, conceperea si elaborarea portofoliului ca instrument de formare si evaluare a nivelului profesionalizarii didactice, precum si alte reflectii pregatitoare.

In sinteza finala, aceasta parte va deschide sustinerea portofoliului!

I. 1. Motivarea participarii la Modulul I de profesionalizare didactica

………………………………………………………………………………………….

I. 2. Obiective si asteptari proprii la formarea ca profesor

I. 3. Autoaprecierea experientei proprii castigate in ciclul de licenta in realizarea
profesionalizarii didactice

I.     4. Autoaprecierea portofoliului didactic final, ca instrument de formare initiala si evaluare
sumativa. Propuneri ameliorative

PARTEA a II-a - CONTINUTUL SI ORGANIZAREA MATERIALELOR IN PORTOFOLIU

II.1. CONTINUTUL DOCUMENTAR DEMONSTRATIV

NOTA : Portofoliul va demonstra intelegerea noilor cerinte privind calitatea profesiona­lizarii pentru cariera didactica, atingerea la un nivel cat mai ridicat al realizarii obiectivelor acesteia,, al intocmirii lui ca instrument de evaluare sumativa si certificativa. Dar va evi­dentia si atingerea nivelului de maturizare asteptat in autoevaluarea si evaluarea formarii profesionale specifice sau va sprijini autoevaluarea institutionala a DPPD.

Studentul - absolvent al Modulului I, corespunzator ciclului de licenta, va include in portofoliu documente, materiale considerate de el ca fiind reprezentative pentru activitatea depuspa in sensul profesionalizarii didactice, de-a lungul celor 3 ani, prin disci­plinele cuprinse in planul de invatamant specific. Ele vor fi sistematizate criterial si autoe valuate, conform finantatilor formarii profesionale si ale portofoliului, pregatindu-se astfel sustinerea lui.

Dupa o trecere in revista a categoriilor si exemplelor de materiale, care pot ilustra atingerea cerintelor profesionalizarii didactice, absolventul va selecta, va dezvolta prezentarea celor considerate reprezentative, va comenta critic realizarea si eficienta folosirii lor in activitatile teoretice si practice (cap. II. 2. si cap. II. 3.). Iar apoi va formula aprecieri generale, raspunzand la un chestionar tematic (cap. II.

Documente normative generale privind profesionali­zarea didactica

Materiale ilustrative pentru experienta proprie de formare profesionala didactica, educativa

Materiale

privind

autoevaluarea

profesionala,

formarea

reflexiva

Modele de instrumente specifice,

acumulate din alte surse

 

A

B

C

D

 

Extrase din
acte normative
oficiale,

Referinte din
documente
curriculare
specifice
disciplinei,

Referinte
privind docu­
mente scolare
manageriale in
tema,

Referinte
privind docu­
mentele
specifice ale
profesorului in
scoala,

Documente
privind statutul
personalului
didactic
(extrase),

Extrase din
documente
privind

Materiale privind
realizarea diferitelor
experiente de invatare la
disciplinele din Modul.

Exemple de situatii
educative / didactice
organizate si rezolvate,

Instrumente de invatare
construite propriu
(scheme, tabele, harti
cognitive, reprezentari
grafice),Proiecte de activitati
didactice si educative
concepute, sustinute si
ameliorate,

Materiale demonstrative
realizate, utilizate si
interpretate pentru
activitatile sustinute,

Propuneri de mijloace de
invatamant, propriu
concepute, utilizate si
interpretate,

Proiecte de activitati
concepute., sustinute in

Autoevaluari
criteriale,
partiale sau
sumative,

Interpretari
proprii de texte
specifice,
modele, cu
propuneri de
reconstructie,
dezvoltare,

Eseuri pe teme
pedagogice,
metodice,

Formulari de
intrebari, ipoteze
in diferite
situatii, sarcini,

Analize ale
dificultatilor,
restrictiilor
intampinate, cu
propuneri de
solutionare,

-Autoanalize critice ale proiectelor

Modele devariante de
planificari, proiectedin scoala,

Modele de mij­loace de invata­mant, insotite de
comentareautilizarii lor,

Modele de meto­de, instrumente deevaluare,

Modele de pro­iecte de cercetarepedagogica si
metodica,

Modele de fise destudiu independent in pregatirea
psihopedagogica,
metodica,

Modele de orga­nizare a cabinetului metodic, a labora­torului de specia­litate in scoala,

 

formarea

initiala si

continua a

cadrelor

didactice,

- Documente

privind schim-

bari recente in

invatamant,

- Lista cu

standarde de

evaluare a

competentelor

profesorului,

- Extrase din

regulamente

de organizare

si functionare

a scolilor,

- Extrase din

regulamente

pentru elevi.

- Extrase din

documente

privind

parteneriatul

educational,

-Alte

documente

specifice

afara clasei si a scolii,

- Fise de studiu, liste

bibliografice tematice,

propriu intocmite si

comentate,

- Fise de munca

independenta individuala

si in grup, concepute,

utilizate, comentate,

- Rezolvari de sarcini de

invatare, prezentate in

instrumentele

constructiviste,

- Analize critice de

documente cumculare la

disciplina proprie (plan de

invatamant, programe,

manuale, materiale

auxiliare),

- Fise de asistenta la

activitati, insotite de

comentarii proprii,

- Sinteze si exemplificari

de activitati proiectate si

desfasurate in scoli (NU

numai de predare),

insotite de autoanalize,

corectari,

- Observatii, comentarii

privind rezolvarea

diferitelor situatii

educationale in scoli, in

diferite contexte,

- Construirea /

reconstruirea de modele,

materiale necesare

activitatii profesorului,

- Sesizarea, comentarea

rezolvarii de situatii

sustinute,

- Reflectii perso-

nale privind

rolurile

profesorului,

relatiile cu elevii,

cu comunitatea,

-Program

propriu de

autoperfectio-

nare conceput,

realizat si

comentat critic,

- Interventii

proprii in

rezolvarea de

situatii din

scoala, ca

practicant,

- Reflectii asupra

diferitelor real-

tati in profesio-

nalizarea didac-

tica prin DPPD,

- Propuneri

proprii pentru un

caiet, jurnal,

portofoliu al

studentului

DPPD,

- Mapa cu

comentarii,

reflectii proprii,

scurte eseuri,

pornind de la

citate, proverbe

referitoare la

educatie,

personalitatea profesorului,

instruire,

- Modele de evidenta a activitatii

profesorului in scoala,

- Modele de orga-

nizare, amenajare a

claselor.

- Modele de proiec-

tare, organizare a

activitatii

dirigintelui,

- Modele de instru-

mente pentru cu-

noasterea elevilor,

consiliere, tratare

diferentiata,

- Modele de caiete,

jurnale, portofolii

ale profesorilor.

- Modele de

proiecte pentru

activitati in afara

clasei, scolii,

- Modele de mape

pentru studiul

individual al

profesorului si

pentru activitatea

de cercetare

pedagogica,

- Modele de docu-

mente manageriale

ale clasei,

- Modele de orga-

zare a bugetului de

timp al elevilor,

profesorilor,

- Modele de orarii

scolare,

 

manageriale in clasa;

observarea, interpretarea

indeplinirii rolurilor

profesorului-manager la

clasa,

- Materiale privind

activitati extrascolare sau

CDS (curriculum la

decizia scolii) asistate,

proiectate, realizate si

comentate,

- Materiale privind

activitati de cunoastere,

caracterizare, consiliere a

elevilor, realizate,

comentate; instrumente

folosite si rezultate,

- Materiale privind

rezolvarea prin cola-

borare si cooperare in

grup a unor sarcini de

invatare sau aplicative,

- Alte materiale

specifice 

- Analize critice

realizate de catre

colegii din grupa

de practica,

profesorii-

mentori,

- Reflectii

formulate pe

marginea

activitatilor sus-

inute, a materia­lelor elaborate, a

fiselor de analiza

completate,

insotite de

formularea de

ipoteze pentru

ameliorare,

- Alte materiale

specifice

- Modele de pro-

iectare, organizare

a activitatii de

formare continua a

profesorilor in

scoala,

- Modele de pro-

iectare, organizare

a colaborarii cu

familiile elevilor,

- Modele de

activitati organizate

in colaborare cu

alti factori

educationali,

- Modele ale orga-

nizarii, realizarii de

activitati in afara

clasei cu elevii:

meditatii, consul-

tatii etc,

- Alte materiale

specifice..

II 2. CRITERII DE ORGANIZARE SI PREZENTARE, INTERPRETARE, AUTOAPRECIERE CRITICA A MATERIALELOR

NOTA: In functie de calitatea intelegerii importantei, esentei, scopurilor si obiectivelor specifice, studentul-absolvent va proceda, dupa acumularile din ciclul de licenta, pe masura ce a parcurs disciplinele Modulului I, al DPPD, in ultimul semestru (6), la selectarea materialelor acumulate (cap.II. 1), pentru a completa evaluarea stadiului parcurs in profesionalizarea didactica.

Selectia facuta dupa criterii de calitate va da masura maturizarii profesionale a absolventului, a responsabilizarii sale, oferind si realizarea cu eficienta a evaluarii criteriale finale si chiar a autoevaluarii. Evident ca anumite materiale, intocmite in timp, vor fi supuse unor corectii, completari, poate reconstructii, adaugandu-se si reflectii, interpretari proprii, din postura de profesor.

Fizic, tehnic, portofoliul se va prezenta ca un dosar (cu sina), o mapa, un biblioraft, in care sunt ordonate documentele si materialele ilustrative, conform cu cuprinsul tematic anuntat initial. Sunt respectate acum si regulile de editare, tehnoredactare specifice.

In organizarea materialelor , categoriile mentionate anterior (A, B, C, D) vor deveni criterii de structurare, urmand de exemplu, urmatorul model:

II 2.1. Cunostinte de baza acumulate privind specificul invatamantului romanesc si pregatirea initiala a profesorilor

Documente generale necesare pentru conceperea si realizarea profesionalizarii didactice - materiale din categoria A (cap. II. 1.) – 1 minim

Reflectii proprii. Consecinte, intrebari. Ipoteze. Solutii

II. 2. 2. Materiale ilustrative pentru experienta proprie castigata in formarea pentru cariera didactica

Disciplina din Modulul I al DPPD

Materiale elaborate,

sustinute, prelucrate propriu

- materiale din categoriile B

si C (cap. H. 1)

Reflectii. intrebari.

Ipoteze. Solutii

ameliorative

1. Psihologia educatiei

(1 minim)

2. Pedagogie (4 module)

(1 minim)3. Didactica specialitatii

minim)

4. Practica pedagogica

(1 minim)

5. Disciplina optionala

(1 minim)

II. 2. 3. Modele de instrumente specifice acumulate din variate surse de informare

Discipline din Modulul I al DPPD

Materiale retinute din alte

surse, ca modele, din

categoria D (cap. II.

Reflectii. intrebari. Ipoteze. Utilizare posibila

1. Psihologia educatiei

(1 minim)

2. Pedagogie (4 module)

(1 minim) 

 

3. Didactica specialitatii

(1 minim)

 

 

 

4. Practica pedagogica

(1 minim)

 

 

 

5. Disciplina optionala

(1 minim)

 

 

II. 2. 4. Alte materiale si evidente acumulate. Ipoteze. Reflectii

- Mijloace de invatamant: modele si / sau create propriu (1 minim)

(1 minim)

Liste bibliografice tematice din domeniile Modulului I (1 minim)

(1 minim)

Fise de protocolare si analiza a activitatilor asistate (1 minim)

(1 minim)

- Fise de evaluare ale activitatilor sustinute, caracterizari facute de catre profesorii - mentori (1 minim)

(1 minim)

II.3. CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE A CALITATH SI EFICIENTEI PORTOFOLIULUI REALIZAT

NOTA: Deoarece si acest subcapitol pregateste sustinerea portofoliului in fata comisiei de evaluare, absolventul va contura o apreciere critica, reflectand la chestionarul urmator, in care se pot adauga si alti itemi, considerati semnificativi:

Itemi de evaluare si autoevaluare a calitatii si eficientei portofoliului

Aprecieri critice. Puncte tari. Puncte slabe. Ipoteze. Reflectii. Solutii

- Ce considerati ca este profesionalizarea pentru cariera didactica ? Este necesara? In ce sa se concretizeze?

- Ce reprezinta pentru dvs., ca viitor profesor, atunci acest portofoliu?

- La ce si pentru ce considerati ca este util portofoliul in acest demers complex?

- De ce credeti ca s-a introdus portofoliul, ca proba obligatorie in finalul Modulului I?

- Ce castiguri teoretice si practice ati realizat prin intocmirea lui?

- Care ar fi avantajele si dezavantajele utilizarii lui ca instrument formativ si de evaluare in activitatea studentilor-viitori profesori?

- Ce dificultati, constrangeri ati intampinat in pregatirea, elaborarea, finalizarea lui?

- Cu ce alte metode de pregatire l-ati asocia in formarea psiho-pedagogica, metodica, practica?

- Ce aprecieri critice ale altor utilizatori de portofolii didactice ati retinut ca fiind necesare profesionalizarii dvs. didactice?

- Ce propuneri faceti pentru perfectionarea sprijinirii, indrumarii oferite in conceperea, finalizarea lui?

- Ca profesor la clasa, ati utiliza portofoliul ca instrument? De ce? Cum? Cand? Ce experienta aveti deja?

- Ce propuneri puteti face pentru perfectionarea formarii initiale pentru profesia didactica, prin DPPD?

- Alte observatii si propuneri

PARTEA a III-a - AUTOEVALUAREA CRITERLALA A

COMPETENTELOR PROFESIONALE - CHEIE

III. 1. LISTAREA SI AUTOEVALUAREA CRITICA A

COMPETENTELOR - CHEIE, A NIVELULUI FORMARII LOR IN ETAPA INITIALA

NOTA: Prin autoevaluarea competentelor, absolventul constientizeaza punctele tari si cele slabe ale formarii, profesionalizarii sale didactice, dupa parcurgerea Modulului I, pentru a putea sa sustina portofoliul, in termeni de succes, motivat, constructiv, ca si dialogul extins, pe marginea lui, cu comisia de evaluare.

In completarea scalei de autoevaluare urmatoare, pe baza a 4 nivele de apreciere (F.bine, Bine, Suficient, Insuficient) sunt autoanalizate critic, succesiv categoriile de competente si indicatorii lor specifici, din Tabelul mentionat, precizand locul fiecareia intr-una din coloanele date.

Autoevaluarea nivelurilor de formare a competentclor-cheie

Se pot adauga si alte competente relevante.

Foarte bine

Bine

Suficient

InsuficientAlte capacitati,competente,

atitudini

Alte capacitati, com­petente, atitudini

Alte capacitati, com­petente, atitudini

Alte capacitati,competente,

atitudini

III. 2. REFLECTII PERSONALE ASUPRA FORMARII COMPETENTELOR - CHEIE PROPRII, DUPA ETAPA INITIALA SI IN PERSPECTIVA ( CA PROCES, METODOLOGIE, NIVEL ATINS, DIFICLTATI, DESCHIDERI, SOLUTH, FACTORI)

PARTEA a IV-a - SUSTINEREA PORTOFOLIULUI

IV. 1. CRITERII IN PREGATIREA SI DESFASURAREA SUSTINERII

A. Cerinte generale:

Pentru ca sustinerea portofoliului, in fata comisiei de evaluare, sa fie un demers de succes profesional, este necesar ca absolventul:

Sa abordeze cu seriozitate, responsabilitate aceasta noua modalitate de pregatire si evaluare a nivelului profesionalizarii sale initiale pentru cariera didactica, modificandu-si astfel atitudinea in raport cu atentia acordata pregatirii de specialitate, daca o considera suficienta aici;

Sa parcurga cu atentie ghidul oferit, alcatuit conform cerintelor, obiectivelor, asteptarilor puse in fata acestei profesionalizari didactice;

Sa rezolve succesiv si, dupa indicatori de calitate, pasii precizati in acumularea datelor necesare, prelucrarea si structurarea, interpretarea critica a lor, in raport cu finalitatile Modulului I, cu competentele profesionale asteptate, cu cerintele elaborarii si sustinerii portofoliului;

Sa abordeze acest demers ca o etapa initiala in pregatirea pentru aceasta profesiune, caci profesorul este antrenat intr-o formare continua ( de specialitate, psiho-pedagogica, metodica, manageriala);

B. inainte de depunerea portofoliului:

Verificati din nou daca l-ati elaborat, organizat, structurat, completat adecvat, daca ati gasit si o solutie de prezentare corecta, chiar estetica, va pune in valoare punctele tari ale nivelului formarii ca profesor;

Adaugati ultimele completari: documente, interpretari, precizari, corectii, reflectii.

C. Inainte de elaborarea textului pentru sustinerea orala:

Revedeti si va precizati:

ce ati inteles ca inseamna profesionalizarea pentru cariera didactica,

care va este motivarea orientarii dvs., catre aceasta,

care va este nivelul de informare actuala in problematica,

care considerati ca sunt punctele tari si cele slabe ale formarii dvs. prin Modulul 1, organizat de catre DPPD,

care va sunt asteptarile in continuarea pregatirii si in practicarea profesiunii,

ce proiecte credeti ca veti dezvolta,

care au fost dificultatile intampinate si ce ipoteze de solutionare formulati s.a.
Faceti un sumar al categoriilor de probleme intalnite in mtocmirea portofoliului,

incat acum sa fie analizate adecvat pentru sustinere.

Revedeti componentele, structurarea, prezentarea, interpretarile facute in
portofoliu, pentru a va fixa punctele de reper, ca intr-o harta cognitiva, contributiile proprii,
punctele tari si slabe s.a.

D. In elaborarea textului detaliat si a schitei pentru sustinere:

Nu trebuie sa detaliati prezentarea, decat pentru includerea sa in portofoliu, ca un
plan (teme si subteme) sau ca o harta cognitiva (ca o reprezentare grafica a problematicii), ca sprijin pentru prezentarea orala. Nu uitati ca veti face o prezentare libera (15 - 20 minute), fiind si aceasta o nota in plus in aprecierea maturizarii dvs. profesionale.

Pentru comisie, este indicat ca acest text / plan / harta cognitiva sa fie apoi prezentat (3-5 pagini) in portofoliu, pentru o mai clara identificare a nivelului la care va prezentati, urmarind problemele principale ale profesionalizarii didactice, dar trecute prin filtrul autoevaluarii.

Includeti in text si trimiterile la datele semnificative din portofoliu: situatii, interpretari, ipoteze, argumente, mijloace, rezultate, evaluari, reflectii personale, perspective de evolutie.

Nu va prezentati la sustinere fara aceasta schita, caci timpul este limitat, pentru sustinerea propriu-zisa si dialogul cu comisia de evaluare. Iar avand in vedere si climatul specific unui examen, nu veti putea altfel atinge satisfacator problematica, fara sprijin.

in pregatirea sustinerii, studiati cu atentie si grila criteriala finala, baremul stabilit in evaluarea portofoliului si a sustinerii lui, de catre comisie

E. In sustinerea orala a portofoliului:

Nu uitati ca aceasta este deja o situatie autentica, in care va manifestati ca profesor (novice, inca), iar prestatia dvs. este un criteriu de evaluare si un punct de plecare pentru dialogul ulterior, initiat de catre comisie, pentru clarificare, daca este necesar.

Inventariati succint principalele probleme evidentiate in portofoliu, cu aspecte rezolvate si nerezolvate, cu punctarea pozitiei critice. Utilizati limbajul pedagogic adecvat si exprimarea fluenta, expresiva a profesorului.

Precizati clar, concis obiectivele urmarite in raport cu profesionalizarea dvs. ca profesor, modalitatile folosite in construirea si structurarea portofoliului, criteriile dupa care ii apreciati eficienta, calitatea ca instrument de evaluare a nivelului atins in aceasta formare.

Prezentati succint rezultate ale autoevaluarilor facute in portofoliu, pe diferite probleme, in mod critic, folosind chiar o scala de valorizare, prin calificative, pentru a demonstra iarasi nivelul maturizarii, responsabilizarii, al afirmarii autocunoasterii, ca viitor profesor.

Prezentati argumente pertinente in demonstrarea castigurilor profesionale, formative realizate, ca si in depasirea dificultatilor, abordarilor inadecvate, formuland intrebari, ipoteze, solutii.

Prezentati succint concluziile asupra valorii portofoliului in profesionalizarea dvs. didactica, asupra modalitatilor de formare utilizate in parcurgerea Modulului I si formulati propuneri pentru perfectionarea curriculumului, a activitatilor si procedurilor specifice, inclusiv a portofoliului si a modului de evaluare sumativa a absolventului DPPD.

Evitati dintre greselile tipice: nepregatirea din timp a schitei de prezentare a portofoliului, confundarea unui asemenea portofoliu cu doar un dosar - colectie de materiale de la activitatile seminariale sau/si de la practica pedagogica, neputinta evitarii blocajului emotional si solicitarea unor puncte de sprijin (altele decat schita pregatitta), lecturarea textului compus in dauna prezentarii orale a sustinerii, neevidentierea principalelor argumente, neexprimarea punctelor proprii de vedere, exprimarea impersonala etc. Asa cum trebuie sa se prezinte un profesor!

IV. 2. TEXTUL-DETALIAT SI TEXTUL - SCHITA PENTRU SUSTINERE

NOTA: Textul elaborat, dupa criteriile de mai sus, dar intr-o nota personala, este inclus in portofoliu, pentru a fi analizat si de catre comisie, in prealabil. in sustinere, textul - schita poate fi insotit si de o prezentare video, utilizand retroproiectoral sau videoproiectoirul.

PARTEA a V-a EVALUAREA SUMATIVA PRIN ANALIZA PORTOFOLIULUI SI A SUSTINERII LUI

V. 1. CRITERII SI MODEL DE GRILA DE EVALUARE, CU BAREMUL SPECIFIC

NOTA: In baza principiilor constructiviste, care au stat la temelia conceperii, structurarii, elaborarii acestui ghid si model de portofoliu, pentru evaluarea sumativa a nivelului initial al profesionalizarii pentra cariera didactica, in care absolventul insusi este pus intr-o situatie reala de afirmare specifica a competentelor formate, a nivelului autoevaluarii, propunem urmatoarea grila criteriala de evaluare, la sfarsitul Modulului I:

Criterii de evaluare sumativa

Punctaj (100 p)

Punctaj: autoevaluare

Punctaj: evaluarea comisiei

I. Pregatirea si prezentarea portofoliului

20 p

1. Modul si interesul acordat pentru intocmire, structurare, prezentare

5p

2. Diversitatea si calitatea materialelor selectate, incluse, ordonate (30-35 minim)

15 p.

II. Sustinerea portofoliului, atat a continutului, cat si a modului de realizare, a calitatii lui

20 p

III. Nivelul capacitatilor cognitive necesare profesarii si demonstrate prin calitatea materialelor proprii incluse si prin sustinerea lor

10 p

IV. Nivelul competentelor-cheie profesionale afirmate si demonstrate prin calitatea materialelor incluse si prin sustinerea lor

25 p

V. Calitatea altor dimensiuni ale personalitatii ca profesor, demonstrate in intocmirea si sustinerea portofoliului

10 p

VI.Nivelul autocunoasterii, autoanalizei critice, autoevaluarii constructive, a reflexivitatii asupra autoformarii ca profesor

10 p

VII. Alte constatari critice, reflectii. Recomandari privind devenirea profesionala

5 p

Total punctaj obtinut:

100 p

V APRECIERILE-SINTEZA ALE COMISEEI.

RECOMANDARI PRIVIND DEVENIREA PROFESIONALA

V. 3. ACORDAREA CALIFICATIVULUI, IN BAZA PUNCTAJULUI OBTINUT:

Punctaj minim : 70 din 100 p.

Numar minim de materiale incluse, prelucrate, autoevaluate: 14

Completarea proprie a rubricilor specifice de autoevaluare, reflectii personale: Bine (minim)

V. 4. REDACTAREA PROCESULUI - VERBAL DE LA SUSTINERE:
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
PROIECT DE LECTIE CLASA: a V-a : Incercare de autoportret
Elaborarea si implementarea proiectelor scolare
Dimensiunea subiectiva a insuccesului scolar
Pedagogie Economica
Incercarea de duritate
PROIECT DE ACTIVITATE CLASA:a-IV-a Prietenii naturii
Recomandari pedagogice
Abordari socio-cognitive ale carierei

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu