Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE - INSTALATOR RETELE DE DISTRIBUTIE LOCALE SI MAGISTRALE DE GAZE

STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE - INSTALATOR RETELE DE DISTRIBUTIE LOCALE SI MAGISTRALE DE GAZE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA


DOMENIUL: CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

CALIFICAREA INSTALATOR RETELE DE DISTRIBUTIE
LOCALE SI MAGISTRALE DE GAZE

NIVELUL: 2

UNITATI DE COMPETENTA

COMUNICARE SI NUMERATIE

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

ASIGURAREA CALITATII

DEZVOLTARE PERSONALA IN SCOPUL OBTINERII PERFORMANTEI

IGIENA SI SECURITATEA MUNCII

LUCRUL IN ECHIPA

INTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALATII

PERFORMAREA INSTALATIILOR IN CONSTRUCTII

PROCEDEE DE IMBINARE IN RETELE DE GAZE

TRANSPORTUL, TRATAREA SI DISTRIBUTIA GAZELOR

REPREZENTAREA INSTALATIILOR DE GAZE IN PROIECTE DE EXECUTIE

EXECUTIA RETELELOR DE GAZE

EXPLOATAREA SI INTRETINEREA RETELELOR DE GAZE

Titlul unitatii 1:  COMUNICARE SI NUMERATIE (Nivel 2)

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competente:

Formuleaza opinii personale pe o tema data

Realizeaza o scurta prezentare utilizand imagini ilustrative

Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate

Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data

Titlul unitatii 1: COMUNICARE SI NUMERATIE (Nivel 2)

Competenta 1.1: Formuleaza opinii personale pe o tema data

Criterii de performanta:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o tema data

(b) Expunerea de motive in limbaj de specialitate

(c) Evaluarea interventiei personale in functie de opiniile celorlalti

Conditii de aplicabilitate:

Opinii personale:  observatii, judecati de valoare, scurte informari documentate

Expunere de motive argumentari pe baza experientei, pe baza unui experiment realizat, preluari de motive din manuale si articole de specialitate

Evaluarea interventiei:  urmarirea reactiilor participantilor, notarea raspunsurilor primite, reconsiderarea propriei pozitii in functie de opiniile audientei

Probe de evaluare

Probe orale si scrise (tip eseu) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze opinii personale pe o tema data, in limbaj de specialitate, conform criteriului de performanta (a) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa expuna o interventie si sa o evalueze in functie de opinia celorlalti, conform criteriilor de performanta (b) si (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii 1:  COMUNICARE SI NUMERATIE (Nivel 2)

Competenta 1.2: Realizeaza o scurta prezentare utilizand imagini ilustrative

Criterii de performanta:

(a) Selectarea si ordonarea logica a textului si imaginilor asociate, din surse variate

(b) Alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor

(c) Prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare

Conditii de aplicabilitate:

Imagini asociate:  desene, diagrame, schite, fotografii, grafice

Modalitati si mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicatii grafice pe calculator

Expunerea informatiilor:  indica sursele cercetate, foloseste date, argumenteaza, contact vizual cu audienta, accentueaza ideile principale, limbajul trupului, vorbire clara

Prezentare ilustrata:  tehnici de prezentare cu suport vizual

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa selecteze, sa ordoneze informatiile, sa aleaga modalitati ilustrative de expunere a acestora si sa prezinte materialul realizat conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c), si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii 1: COMUNICARE SI NUMERATIE (Nivel 2)

Competenta 1.3: Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate

Criterii de performanta:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate

(b) Utilizarea informatiilor in activitati profesionale

(c) Completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru

Conditii de aplicabilitate:

Surse specializate:  manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentatii tehnice

Activitati profesionale: activitati definite in cadrul calificarii

Redactarea corecta: ortografie, punctuatie, forma structurata

Documentatie: registre, bonuri, evidente simple, jurnale, corespondenta oficiala, CV-uri

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa selecteze documentele, sa extraga si sa sintetizeze informatiile necesare pe o anumita tema, conform criteriului de performanta (a), si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze limbajul de specialitate in activitati profesionale, conform criteriului de performanta (b), si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa completeze documente, conform criteriului de performanta (c), si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Titlul unitatii 1:  COMUNICARE SI NUMERATIE (Nivel 2)

Competenta 1.4: Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data

Criterii de performanta:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate

(c) Reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor

Conditii de aplicabilitate :

Calcule cu grad mediu de dificultate:  formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice: schite, grafice, diagrame, harti, scheme tehnologice

Reprezentare corecta:  scara, legenda, forma ingrijita, acuratete, toleranta

Interpretare: conditii de admisibilitate a parametrilor calculati,

comparatii cu valori, probe etalon sau standarde

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa calculeze, sa opereze cu mijloace grafice si sa interpreteze rezultatele obtinute, conform criteriilor de performanta (a), b) si (c), si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Titlul unitatii 2:UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI (Nivel 2)

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competente:

Exploateaza baze de date

Prezinta informatii incluzand text, numere si imagini

Comunica prin Internet

Titlul unitatii 2:UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI (Nivel 2)

Competenta 2.1: Exploateaza baze de date

Criterii de performanta:

(a) Ilustrarea tipurilor de date

(b) Prezentarea structurii unei baze de date

(c) Incarcarea unei baze de date

(d)            Intretinerea unei baze de date

(e)            Utilizarea unei baze de date

Conditii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, sir de caractere, memo

Structura bazei de date:   tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Incarcare: introducere si validare date

Intretinerea bazei de date: adaugare, actualizare, stergere, salvare, consultarea documentatiei auxiliare

Probe de evaluare

Probe orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa exemplifice tipuri de date, conform criteriului de performanta (a) si cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie structura unei baze de date, conform criteriului de performanta (b) si cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa intretina o baza de date, conform criteriilor de performanta (c) si (d) si cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze o baza de date conform criteriului de performanta (e) si cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI (Nivel 2)

Competenta 2.2: Prezinta informatii incluzand text, numere si imagini

Criterii de performanta:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informatiilor

(b) Completarea unui format cu text, numere si imagini

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese

(d) Prezentarea aplicatiei

Conditii de aplicabilitate:

Formate de prezentare:  tipuri predefinite, butoane de actiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii:  inlantuirea paginilor, crearea legaturilor

Prezentarea aplicatiei:  derularea paginilor (automat, manual), animatie

Probe de evaluare

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa completeze formatul de prezentare, sa realizeze si sa prezinte o expunere, conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si (d) si conditiilor de aplicabilitate

Titlul unitatii 2:UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI (Nivel 2)

Competenta 2.3: Comunicare prin Internet

Criterii de performanta:

(a) Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii

(b) Extragerea informatiilor relevante

(c) Folosirea metodelor de schimb al informatiilor

Conditii de aplicabilitate:

Surse de informatii:  Internet, fisiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de cautare:  motoare cautare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb:  e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discutie a informatiilor

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze tehnici de cautare, sa extraga si sa faca schimb de informatii, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii 3: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competente:

Recepteaza mesaje orale

Recepteaza mesaje scrise

Exprima mesaje orale

Exprima mesaje scrise

Participa la conversatii

Titlul unitatii 3: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA (Nivel 2)

Competenta 3.1: Recepteaza mesaje orale

Criterii de performanta:

(a) Intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber)

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional

(c) Stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta

Conditii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propozitii, fraze legate de propriul „eu” si legaturi afectiv-emotionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vietii cotidiene, economice, sociale, culturale

Propria experienta:   activitate/evenimente profesionale, traire afectiv-emotionala

Probe de evaluare

Proba de evaluare scrisa (tip test) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa inteleaga punctele esentiale si sa desprinda ideile principale, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b) si in conditiile de aplicabilitate.

Proba de evaluare orala prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca legaturi intre mesaje, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 3: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA (Nivel 2)

Competenta 3.2: Recepteaza mesaje scrise

Criterii de performanta:

(a) Intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional

(b) Prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor

(c) Decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame

Conditii de aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific:  cuvinte, expresii, termeni specifici si incadrare in context

Prelucrarea informatiei:  intelegere, adaptare, utilizare de termeni si terminologii specifice domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Probe de evaluare

Proba de evaluare scrisa (tip test) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa inteleaga texte si sa prelucreze informatii, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b) si in conditiile de aplicabilitate.

Proba de evaluare orala prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa decodeze informatii, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 3 COMUNICARE IN LIMBA MODERNA (Nivel 2)

Competenta 3.3: Exprima mesaje orale

Criterii de performanta:

(a) Utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate

(b) Prezentarea unei activitati legate de profesiune

(c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale

Conditii de aplicabilitate:

Proximitate: scoala, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activitati:  specifice fiecarui domeniu profesional

Opinii: pro si contra in sustinerea unor sarcini de lucru

Probe de evaluare

Proba de evaluare scrisa (tip test) si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze expresii si sa prezinte activitati, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enunte si sa argumenteze opiniile personale, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 3: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA (Nivel 2)Competenta 3.4: Exprima mesaje scrise

Criterii de performanta:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional

(b) Elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelor profesionale

Conditii de aplicabilitate:

Teme familiare:   descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activitati profesionale repetate

Corespondenta/

documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-forma, facturi, documente de evidenta primara, inventarieri, CV-ul european

Experiente profesionale:  realizari si succese in activitate, neimpliniri profesionale, motivatie, relatii in echipa, interese

Probe de evaluare

Proba de evaluare scrisa prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa redacteze texte, sa elaboreze corespondenta si sa descrie impresiile, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b), (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 3: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA (Nivel 2)

Competenta 3.5: Participa la conversatii

Criterii de performanta:

(a) Sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate

Conditii de aplicabilitate:

Conversatie

pe teme familiare: in diverse mijloace de transport intr-o regiune unde se vorbeste limba sau limba este selectata conventional, despre timpul liber, familie, operatiuni de lucru, metode de operare, interactiuni cu alte meserii si relatii de lucru

Aspecte comune: operatiuni de lucru comune sau de interes reciproc in cadrul aceleiasi organizatii sau cu alti beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de evaluare

Proba de evaluare orala prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa converseze si sa descrie aspecte comune mai multor domenii, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b) si in conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 4: ASIGURAREA CALITATII (Nivel 2)

Nivel:  2

Valoare credit: 0,5

Competente:

Aplica normele de calitate in domeniul de activitate

Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii

Titlul unitatii 4: ASIGURAREA CALITATII (Nivel 2)

Competenta 4.1: Aplica normele de calitate in domeniul de activitate


Criterii de performanta:

(a)             Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate

(b)             Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca

(c)             Utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta

Conditii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instructiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii si indicatori nationalie europene si internationale

Cerinte de calitate: care reglementeaza activitatea ca proces (intrari, dezvoltare, iesiri)

Probe de evaluare

Probe orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice si sa utilizeze norme de calitate specifice domeniului sau de activitate, asa cum reiese din criteriile de performanta (a) si (c) si cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul sa demonstreze ca eeste capabil sa prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului sau de munca asa cum este specificat in criteriul de performanta (b) si cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 4: ASIGURAREA CALITATII (Nivel 2)

Competenta 4.2 : Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii

Criterii de performanta:

(a)                                Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii

(b)                                Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii

(c)                         Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie

Conditii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite in functie de modelul de management al calitatii adoptat de organizatie

Aplicare:  autoevaluarea propriei activitati in raport cu indicatori si criterii din standardele internationale privind calitatea, adoptate de modelul de management al calitatii in organizatie

Proceduri specifice:  etapele si actiunile de evaluare, autoevaluare si control – ordonate logic - corespunzatoare metodelor standardizate definite mai sus

Probe de evaluare

Probe orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa explice si sa aplice metode standardizate de asigurare a calitatii, asa cum este specificat in criteriile de performata (a), (b), (c) si cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 5: DEZVOLTARE PERSONALA IN SCOPUL OBTINERII PERFORMANTEI (Nivel 2)

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competente:

Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei

Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala

Titlul unitatii 5: DEZVOLTARE PERSONALA IN SCOPUL OBTINERII PERFORMANTEI (Nivel 2)

Competenta 5.1: Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei


Criterii de performanta

(a)      Identificarea progresului in dezvoltarea personala

(b)      Analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei

(c)      Estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala

Conditii de aplicabilitate:

Factori:  personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potential de schimbare

personala:  diferenta dintre aspiratii , interese si posibilitati

Potential de schimbare

profesionala:  raportul dintre competentele personale si comanda sociala

Probe de evaluare

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa analizeze caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei, in conditiile criteriilor de performanta (a) si (b) si cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa estimeze potentialul de schimbare personala si profesionala in conditiile criteriului de performanta (c) si cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 5: DEZVOLTARE PERSONALA IN SCOPUL OBTINERII PERFORMANTEI (Nivel 2)

Competenta 5.2: Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala

Criterii de performanta

(a)            Identificarea traseelor posibile de educare si formare profesionala

(b)            Corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii

(c)            Proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu

Conditii de aplicabilitate:

Strategie:  obiective, actiuni, metode, mijloace

Termen scurt:  1 an

Termen mediu:  2-3 ani

Probe de evaluare

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa proiecteze o optiune de formare profesionala pe termen scurt si mediu, tinand cont de traseele posibile si in corelare cu posibilitatile proprii, in conditiile criteriilor de performanta (a) - (c) si cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 6: IGIENA SI SECURITATEA MUNCII (Nivel2)

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competente:

Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor

Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca

Titlul unitatii 6: IGIENA SI SECURITATEA MUNCII (Nivel 2)

Competenta 6.1: Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor

Criterii de performanta:

(a)                                     Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii

(b)                                    Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca

(c)                                     Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva

Conditii de aplicabilitate :

Drepturi: instructaj periodic, echipament de protectie

Responsabilitati:  insusirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protectie:  echipamente de protectie specifice locului de munca (ecrane de protectie, casca, masca de gaz, sort, manusi)

Situatii: absenta mijloacelor de protectie, integritatea mijloacelor de protectie

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca drepturile si responsabilitatile conform criteriilor de performanta (a) , acoperind aria de aplicabilitate specificata.

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa verifice existenta si integritatea mijloacelor de protectie la locul de munca si sa raporteze situatiile care pun in pericol securitatea individuala si colectiva conform criteriilor de performanta (b), (c), acoperind aria de aplicabilitate specificata.

Titlul unitatii 6: IGIENA SI SECURITATEA MUNCII (Nivel 2)

Competenta 6.2: Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc

Criterii de performanta:

(a) Identificarea factorilor de risc

(b) Raportarea prezentei factorilor de risc

(c) Inlaturarea factorilor de risc

Conditii de aplicabilitate :

Factori de risc: substante periculoase, virusi, bacterii, curenti de aer, temperatura, umiditate, ventilatie, zgomote, vibratii, radiatii

Raportare: orala sau scrisa

Inlaturare: remedierea defectiunilor aparute la echipamentele de protectie, respectarea normelor de protectie

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul este capabil sa identifice si sa inlature factorii de risc de la locul de munca, conform criteriilor de performanta (a), (c), acoperind aria de aplicabilitate specificata.

Probe scrise /orale prin care elevul este capabil sa raporteze factorii de risc de la locul de munca, conform criteriului de performanta (b), acoperind aria de aplicabilitate specificata.

Titlul unitatii 7: LUCRUL IN ECHIPA (Nivel 2)

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competente:

Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

Isi asuma rolurile care ii revin in echipa

Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor

Titlul unitatii 7: LUCRUL IN ECHIPA (Nivel 2)

Competenta 7.1: Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea

obiectivelor

Criterii de performanta:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului in echipa

(b) Descrierea sarcinilor de lucru in echipa

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor

Conditii de aplicabilitate:

Obiective: informationale, organizatorice, actionale

Sarcini: profesionale, sociale

Resurse: informatii, materiale, umane

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice obiectivele lucrului in echipa si sa descrie sarcinile de lucru in echipa, conform criteriilor de performanta (a) si (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exercitiu) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 7: LUCRUL IN ECHIPA (Nivel 2)

Competenta 7.2: Isi asuma rolurile care ii revin in echipa

Criterii de performanta:

(a) Raportarea pozitiei individuale la ceilalti

(b) Asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup

(c) Initierea actiunilor in grup

Conditii de aplicabilitate:

Pozitia individuala: inclus, exclus, subordonat, coordonator, initiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, incurajare, motivare, solidarizare

Actiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini in echipa,

supravegherea finalizarii unor operatiuni, raportarea

rezultatelor

Probe de evaluare

Probe practice (tip exercitiu, joc de rol) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa raporteze pozitia individuala fata de ceilalti, sa-si asume si sa promoveze atitudini constructive in grup, sa initieze actiuni in grup, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 7: LUCRUL IN ECHIPA (Nivel 2)

Competenta 7.3: Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor

Criterii de performanta:

(a) Recunoasterea competentei membrilor echipei

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei

(c) Adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa

Conditii de aplicabilitate:

Competenta:  pregatire profesionala, pozitia fata de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Corelare de sarcini:  explicatii de sarcini, incadrare in timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini in echipa, negocierea sarcinilor

Masuri:  verificari ale calitatii sarcinilor, corectii si adaptari ale planului comun, recunoasterea meritelor

Probe de evaluare

Probe orale si scrise (tip fise de autoevaluare), prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca competentele membrilor echipei si sa coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanta (a), (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise si practice (tip exercitiu), prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa adopte unele masuri de eficientizare a lucrului in echipa conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 8 INTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALATII

Nivel: 2

Valoare Credit: 1


Competente

Utilizeaza semnele conventionale pentru instalatii

Citeste planuri de instalatii

Intocmeste desene de executie

Titlul unitatii 8 INTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALATII (Nivel 2)


Competenta 8.1 Utilizeaza semnele conventionale pentru instalatii

Criterii de performanta

(a)            Utilizarea semnelor conventionale pentru conducte si armaturi

(b)           Utilizarea semnelor conventionale pentru aparate si accesorii

(c)            Trasarea schemelor pentru instalatii


Conditii de aplicabilitate

Tipuri de semne conventionale pentru: conducte, armaturi, aparate, accesorii de imbinare si montaj

Colectie de: standarde, cataloage, pliante

Tipuri de instalatii interioare si exterioare de: apa, canalizare, gaz, incalzire, ventilare si conditionare


Probe de evaluare

Probe scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze semnele conventionale pentru: conducte, armaturi, aparate si accesorii, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a) si (b) si in conditiile de aplicabilitate date.

Probe scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa traseze scheme pentru tipuri de instalatii, conform criteriului de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate date.Titlul unitatii 8 INTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALATII (Nivel 2)


Competenta 8.2 Citeste planuri de instalatii


Criterii de performanta

(a) Identificarea conductelor si armaturilor pe planuri de instalatii

(b) Identificarea aparatelor si accesoriilor pe planuri de instalatii

(c) Citirea planurilor de instalatii


Conditii de aplicabilitate

Planuri de instalatii: tehnico-sanitare si de gaze, de incalzire, de ventilare si conditionare a aerului

Colectie de:  standarde, proiecte

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice semnele conventionale pentru: conducte, armaturi, aparate si accesorii, din planuri de instalatii, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a) si (b) si in conditiile de aplicabilitate date.

Probe orale si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa citeasca tipuri de planuri de instalatii, conform criteriului de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate date.

Titlul unitatii 8 INTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALATII (Nivel 2)


Competenta 8. 3 Intocmeste desene de executie


Criterii de performanta

(a)  Intocmirea schemelor instalatiilor tehnico-sanitare si de gaze

(b)  Intocmirea schemelor instalatiilor de incalzire centrala

(c)  Intocmirea schemelor instalatiilor de ventilare si conditionare a aerului

(d)  Intocmirea planurilor de executie pentru bransamente la o cladire

(e)  Intocmirea planurilor de executie pentru instalatii interioare la o cladire


Conditii de aplicabilitate

Tipuri de scheme de instalatii pentru: instalatii tehnico-sanitare si de gaze, de incalzire, de ventilare si conditionare a aerului

Planuri de executie pentru: bransament si instalatii interioare de apa, canal si gaz natural combustibil la o cladire

Colectie de: standarde, cataloage, pliante


Probe de evaluare

Probe scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa traseze schemele instalatiilor tehnico-sanitare si de gaze, de incalzire centrala, de ventilare si conditionare a aerului, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b) si (c) si in conditiile de aplicabilitate date.

Probe scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa intocmeasca planuri de executie ale bransamentelor si ale instalatiilor interioare aferente cladirilor de locuit, conform criteriilor de performanta (d) si (e) si in conditiile de aplicabilitate date.

Titlul unitatii 9 PERFORMAREA INSTALATIILOR IN CONSTRUCTII

Nivel:  2

Valoare credit: 2

Competente:

Adapteaza instalatiile tehnico-sanitare la tehnologiile actuale

Promoveaza noi tehnologii in instalatiile de gaz natural combustibil

Performeaza instalatiile de incalzire centrala

Optimizeaza instalatiile de ventilare si conditionare

Titlul unitatii 9 PERFORMAREA INSTALATIILOR IN CONSTRUCTII (Nivel 2)


Competenta 9.1 Adapteaza instalatiile tehnico-sanitare la tehnologiile actuale


Criterii de performanta

(a)            Descrierea tehnologiilor moderne de executie a instalatiilor tehnico-sanitare

(b)            Implementarea tehnologiilor moderne la executia instalatiilor exterioare si interioare de apa

(c) Implementarea tehnologiilor moderne la executia instalatiilor exterioare si interioare de canalizare


Conditii de aplicabilitate

Tehnologii moderne pentru: retele exterioare si instalatii interioare de apa (conducte din materiale plastice, fonta ductila si cupru, armaturi, aparate si accesorii de imbinare si montaj)

retele exterioare si instalatii interioare de canalizare (conducte, tuburi si piese de legatura, obiecte sanitare si accesorii moderne)

SDV-uri: trusa instalatorului, dispozitiv de imbinare prin electrofuziune, dispozitiv de imbinare a tuburilor din fonta ductila, trusa pentru prelucrarea tevilor din cupru

Colectie de documente:  Normative in vigoare, standarde, cataloage, pliante, planuri de executie si fise tehnologice


Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa descrie tehnologiile moderne pentru instalatii tehnico-sanitare, conform criteriului de performanta (a) si in conditiile de aplicabilitate date.

Probe orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa implementeze tehnologiile moderne la executia instalatiilor tehnico-sanitare, conform criteriilor de performanta (b) si (c) si in conditiile de aplicabilitate date.

Titlul unitatii 9 PERFORMAREA INSTALATIILOR IN CONSTRUCTII (Nivel 2)


Competenta 9. 2 Promoveaza noi tehnologii in instalatii de gaz natural combustibil


Criterii de performanta

(a)           Descrierea noilor tehnologii pentru executia bransamentelor si a instalatiilor interioare de gaz

(b)          Montarea bransamentelor utilizand materiale moderne

(c)          Montarea instalatiilor interioare utilizand materiale moderne

(d)          Verificarea calitatii lucrarilor


Conditii de aplicabilitate

Tehnologii moderne: pentru bransamente (conducte din materiale plastice, armaturi ,aparate si accesorii de imbinare si montaj)

pentru instalatii interioare (conducte , aparate si accesorii de imbinare si montaj)

SDV-uri: trusa instalatorului, dispozitiv de imbinare prin electrofuziune, instalatie de probare cu aer comprimat

Colectie de documente: Normative in vigoare, standarde, cataloage, pliante, planuri de executie si fise tehnologice

Probe de verificare: verificari vizuale, probe de etanseitate


Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa descrie tehnologiile moderne de executie a bransamentelor si a instalatiilor interioare de gaz natural combustibil, conform criteriului de performanta (a) si in conditiile de aplicabilitate date.

Probe orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa monteze si sa verifice bransamente si instalatii interioare de gaz natural combustibil, conform criteriilor de performanta (b), (c) si (d) si in conditiile de aplicabilitate date.

Titlul unitatii 9 PERFORMAREA INSTALATIILOR IN CONSTRUCTII (Nivel 2)


Competenta 9.3 Performeaza instalatiile de incalzire centrala


Criterii de performanta

(a)            Descrierea tehnologiilor moderne din instalatii de incalzire centrala

(b)            Aplicarea tehnologiilor moderne la montarea retelelor exterioare termice

(c)            Aplicarea tehnologiilor moderne in instalatii interioare de incalzire centrala


Conditii de aplicabilitate

Tehnologii moderne: pentru retele exterioare termice (conducte preizolate, aparate si accesorii de imbinare si montaj)

pentru instalatii interioare (conducte din materiale plastice si cupru, centrale de apartament si accesorii.)

SDV-uri:  trusa instalatorului, dispozitiv de imbinare prin electrofuziune, trusa pentru prelucrarea conductelor din cupru

Colectie de documente: standarde, cataloage, pliante, planuri de executie si fise tehnologice


Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa descrie tehnologiile moderne din instalatii de incalzire centrala, conform criteriului de performanta (a) in conditiile de aplicabilitate date

Probe orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa aplice tehnologiile moderne la executia retelelor exterioare termice si a instalatiilor interioare de incalzire, conform criteriilor de performanta (b) si (c) in conditiile de aplicabilitate date.

Titlul unitatii 9 PERFORMAREA INSTALATIILOR IN CONSTRUCTII (Nivel 2)


Competenta 9. 4 Optimizeaza instalatiile de ventilare si conditionare


Criterii de performanta

(a) Descrierea tehnologiilor moderne din instalatii de ventilare si conditionare

(b) Aplicarea tehnologiilor moderne la montarea tubulaturilor si a pieselor speciale

(c) Aplicarea tehnologiilor moderne la montarea aparatelor si a accesoriilor


Conditii de aplicabilitate

Tehnologii moderne: pentru instalatii de ventilare: tubulaturi flexibile si articulate, aparate si accesorii de imbinare si montaj.

pentru instalatii de conditionare: agregate si centrale de

aer conditionat

SDV-uri: trusa instalatorului de ventilare

Colectie de documente:  standarde, cataloage, pliante, planuri de executie si fise tehnologice


Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa descrie tehnologiile moderne din instalatii de ventilare si de conditionare a aerului, conform criteriului de performanta (a) in conditiile de aplicabilitate date.

Probe orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa aplice tehnologiile moderne la executia instalatiilor de ventilare si de conditionare a aerului, conform criteriilor de performanta (b) si (c) in conditiile de aplicabilitate date

Titlul unitatii 10: PROCEDEE DE IMBINARE A CONDUCTELOR IN RETELE DE GAZE

Nivel: 2

Valoare credit: 2

Competente:

Descrie procedeele de imbinare nedemontabila a conductelor de otel si polietilena

Descrie procedeele de imbinare demontabila a conductelor de otel si polietilena

Executa imbinari nedemontabile in retele de gaze

Executa imbinari demontabile in retele de gaze

Titlul unitatii 10: PROCEDEE DE IMBINARE A CONDUCTELOR IN RETELE DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 10.1: Descrie procedeele de imbinare nedemontabila a conductelor de otel si polietilena

Criterii de performanta:

(a) Identificarea materialelor, sculelor si accesoriilor necesare imbinarii nedemontabile la conducte din otel si polietilena

(b)                Descrierea procedeelor de sudare a conductelor in retele de gaze

(c) Precizarea metodelor de verificare calitativa a fiecarui procedeu, functie de particularitatile acestuia

Conditii de aplicabilitate:

Procedee de sudare: prin topire (cu arc electric, cu flacara oxiacetilenica), prin presiune

SDV-uri: trusa sudorului, convertizor de sudura, transformator de sudura, generator de acetilena, aparat de sudura a tevilor de polietilena

Metode de verificare: defectoscop, probe de presiune si etanseitate

Documentatie tehnica: standarde, fise tehnologice, cataloage

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice materialele, sculele si accesoriile necesare fiecarui tip de imbinare nedemontabila a conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie tehnologia specifica fiecarui tip de imbinare nedemontabila a conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa precizeze metoda de verificare a calitatii pentru fiecare procedeu de sudare a conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate

Titlul unitatii 10: PROCEDEE DE IMBINARE A CONDUCTELOR IN RETELE DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 10.2: Descrie procedeele de imbinare demontabila a conductelor de otel si polietilena

Criterii de performanta:

(a) Identificarea materialelor, sculelor si accesoriilor necesare imbinarii demontabile la conducte din otel si polietilena

(c)                 Descrierea procedeelor de imbinare demontabila a conductelor in retele de gaze

(c) Precizarea metodelor de verificare calitativa a fiecarui procedeu

Conditii de aplicabilitate:

Procedee de imbinare: prin filetare, cu flanse

Accesorii de imbinare: fitinguri, flanse, piese speciale pentru conducte din polietilena

SDV-uri: trusa instalatorului,

Metode de verificare: probe de etanseitate specifice

Documentatie tehnica: standarde, fise tehnologice, cataloage

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice materialele, sculele si accesoriile necesare fiecarui tip de imbinare demontabila a conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie tehnologia specifica fiecarui tip de imbinare demontabila a conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa precizeze metoda de verificare a calitatii pentru fiecare procedeu de imbinare demontabila a conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate

Titlul unitatii 10: PROCEDEE DE IMBINARE A CONDUCTELOR IN RETELE DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 10.3: Executa imbinari nedemontabile in retele de gaze

Criterii de performanta:

(a) Alegerea materialelor, sculelor si accesoriilor necesare imbinarilor nedemontabile

(b) Executarea imbinarilor nedemontabile in retele de gaze conform tehnologiei specifice

(c) Verificarea calitativa a imbinarilor realizate, conform documentatiei de lucru


Conditii de aplicabilitate:

Procedee de imbinare: sudura prin topire (cu arc electric, cu flacara oxiacetilenica) pentru tevi de otel, sudura prin presiune pentru tevi din polietilena

SDV-uri: trusa sudorului, convertizor de sudura, transformator de sudura, generator de acetilena, aparat de sudura cu element incalzitor a tevilor de polietilena, trusa instalatorului

Metode de verificare: vizuale, probe de etanseitate specifice, cu defectoscop

Documentatie tehnica: standarde, fise tehnologice, cataloage

Probe de evaluare

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aleaga materialele, sculele si accesoriile necesare realizarii imbinarilor nedemontabile ale conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa execute imbinari nedemontabile ale conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa verifice calitatea executiei la imbinari nedemontabile ale conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 10: PROCEDEE DE IMBINARE A CONDUCTELOR IN RETELE DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 10.4: Executa imbinari demontabile in retele de gaze

Criterii de performanta:

(a) Alegerea materialelor, sculelor si accesoriilor necesare imbinarilor demontabile

(b) Executarea imbinarilor demontabile in retele de gaze conform tehnologiei specifice

(c) Verificarea calitativa a imbinarilor realizate, conform documentatiei de lucru


Conditii de aplicabilitate:

Procedee de imbinare:   prin filetare, cu flanse

SDV-uri: trusa instalatorului

Accesorii de imbinare:  fitinguri, flanse, piese speciale pentru conducte din polietilena

Metode de verificare: probe de etanseitate specifice

Documentatie tehnica: standarde, fise tehnologice, cataloage

Probe de evaluare

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aleaga materialele, sculele si accesoriile necesare realizarii imbinarilor demontabile ale conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa execute imbinari demontabile ale conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa verifice calitatea executiei la imbinari demontabile ale conductelor in retele de gaze, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 11: TRANSPORTUL, TRATAREA SI DISTRIBUTIA GAZELOR NATURALE

Nivel: 2

Valoare credit: 1

Competente:

Identifica parametrii de stare ai gazelor naturale si metodele de masurare a lor

Identifica elementele componente ale fiecarui tip de retea de gaze

Descrie rolul, tipurile si materialele folosite pentru protectia conductelor retelelor de gaze

Descrie alcatuirea si functionarea statiilor si posturilor de

reglare si masurare gaze

Descrie alcatuirea si functionarea statiilor de comprimare gaze

Titlul unitatii 11: TRANSPORTUL, TRATAREA SI DISTRIBUTIA GAZELOR NATURALE (Nivel 2)

Competenta 11.1: Identifica parametrii de stare ai gazelor naturale si metodele de masurare a lor

Criterii de performanta:

(a)        Definirea parametrilor de stare ai gazelor

(b)        Descrierea principiilor si a aparatelor de masurare ai parametrilor de stare ai gazelor

(c)        Citirea si interpretarea valorilor parametrilor gazelor pe aparatele de masura

(d)        Descrierea regimurilor de curgere a gazelor in retele de transport si distributie

Conditii de aplicabilitate:

Parametrii de stare: debit, temperatura, presiune cu unitatile de masura in S.I. si in tehnica

Regimuri de curgere: laminara, turbulenta, prin orificii, pierderi de presiune

Aparate de masura:  tipuri de manometre, debitmetre, termometre folosite in instalatii de gaze

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde, fise tehnologice, cataloage, pliante

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice parametrii de stare ai gazelor si sa precizeze unitatile lor de masura, inclusiv conversia lor, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie aparatele de masura pentru parametrii gazelor si modul lor de functionare, conform criteriului de performanta (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie regimurile de curgere si efectele pierderilor de presiune, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze citiri corecte la aparatele de masura pentru parametrii gazelor si sa interpreteze aceste citiri, conform criteriului de performanta (d) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate

Titlul unitatii 11: TRANSPORTUL, TRATAREA SI DISTRIBUTIA GAZELOR NATURALE (Nivel 2)

Competenta 11.2: Identifica elementele componente ale fiecarui tip de retea de gaze

Criterii de performanta:

(a)            Identificarea tipului de retea de transport, distributie sau utilizare gaze dupa treapta de presiune

(b)            Identificarea elementelor componente in fiecare tip de retea

(c)            Descrierea functionarii fiecarui tip de retea si instalatie de gaze

(d)            Alegerea amplasamentului conductelor conform normelor tehnice in vigoare

(e)            Alegerea materialelor, pieselor si accesoriilor necesare montarii fiecarui tip de retea de gaze


Conditii de aplicabilitate:

Trepte de presiune:  inalta, medie, redusa, joasa

Tipuri de retele de gaze: de transport, de distributie, bransamente, instalatii de utilizare

Elemente componente: conducte, armaturi, piese de sustinere, piese de imbinare

Conditii de amplasare

a conductelor:  alegerea traseelor, incrucisari si traversari, amenajari si dispozitive pentru conducte subterane

Aparate si accesorii:  instalatii de tratare a gazelor, odorizatoare, aparate de reglare si masurare gaze, rasuflatori, aparate de utilizare, arzatoare

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde, proiecte de executie

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice tipul de retea, elementele componente si sa explice functionarea ei, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie conditiile de amplasare a conductelor retelelor de gaze, conform criteriului de performanta (d) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aleaga materialele, accesoriile si aparatele necesare montarii fiecarui tip de retea, conform criteriului de performanta (e) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 11: TRANSPORTUL, TRATAREA SI DISTRIBUTIA GAZELOR NATURALE (Nivel 2)

Competenta 11.3: Descrie rolul, tipurile si materialele folosite pentru protectia conductelor retelelor de gaze

Criterii de performanta:

(a)                    Stabilirea tipului de protectie pentru conductele din otel dupa rolul ei

(b) Alegerea materialelor si tehnologiei specifice fiecarui tip de protectie a conductelor

Conditii de aplicabilitate:

Tipuri de protectie:  anticoroziva, mecanica, catodica

Materiale: grunduri, pe baza de bitum, materiale plastice, fibra de sticla, imbinari electroizolante

Metode de protectie catodica: prin absorbtie de curent, prin anozi solubili

Documentatie tehnica:  Normative in vigoare, standarde, fise tehnologice, cataloage

Probe de evaluare

Probe orale, scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca tipul de protectie necesar si sa aleaga materialele necesare realizarii fiecarui tip de protectie a conductelor in retele de gaze, conform criteriilor de performanta (a) si (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 11: TRANSPORTUL, TRATAREA SI DISTRIBUTIA GAZELOR NATURALE (Nivel 2)

Competenta 11.4: Descrie alcatuirea si functionarea statiilor si posturilor de

reglare si masurare gaze

Criterii de performanta:

(a)        Stabilirea tipurilor de statii si posturi de reglare-masurare gaze

(b)        Identificarea elementelor componente in fiecare tip de statie si post de reglare-masurare gaze

(c)        Descrierea functionarii statiilor si posturilor de reglare si masurare gazeConditii de aplicabilitate:

Tipuri de statii:  cu o treapta, cu doua trepte, posturi de reglare

Elemente componente: panouri de reglare, regulatoare de presiune, filtre, schimbatoare de caldura, manometre, armaturi speciale (robinete de laminare, supape de siguranta), refulatoare

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde, fise tehnologice, cataloage

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca tipul de statie sau post de reglare-masurare gaze, sa identifice elementele componente din fiecare tip si sa descrie functionarea lor, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 11: TRANSPORTUL, TRATAREA SI DISTRIBUTIA GAZELOR NATURALE (Nivel 2)

Competenta 11.5: Descrie alcatuirea si functionarea statiilor de comprimare gaze

Criterii de performanta:

(a)            Stabilirea tipurilor de statii de comprimare gaze

(b)            Identificarea elementelor componente in fiecare tip de statie

(c)            Descrierea functionarii statiilor de comprimare gaze

Conditii de aplicabilitate:

Elemente componente:  compresoare, instalatii auxiliare

Documentatie tehnica:  Normative in vigoare, standarde, fise tehnologice, cataloage

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca tipul de statie de comprimare gaze, sa identifice elementele componente din fiecare tip si sa descrie functionarea lor, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 12: REPREZENTAREA INSTALATIILOR DE GAZE IN PROIECTE DE EXECUTIE

Nivel: 2

Valoare credit: 1

Competente:

Identifica reprezentarea instalatiilor de gaze in proiecte de executie

Analizeaza piese scrise si desenate din proiecte de executie

Executa piese scrise si desenate din proiecte de executie

Titlul unitatii 12: REPREZENTAREA INSTALATIILOR DE GAZE IN PROIECTE DE EXECUTIE (Nivel 2)

Competenta 12.1: Identifica reprezentarea instalatiilor de gaze in proiecte de executie

Criterii de performanta:

(a)        Identificarea semnelor conventionale folosite in reprezentarea instalatiilor de gaze

(b)        Identificarea reprezentarilor izometrice pentru schemele instalatiilor de gaze

(c)        Aplicarea reprezentarilor izometrice specifice instalatiilor de gaze


Conditii de aplicabilitate:

Semne conventionale: pentru conducte, armaturi, aparate si piese de masurare, reglare si control

Reprezentari:  in planuri, in scheme izometrice, in profile longitudinale pentru: retele exterioare de transport si distributie gaze, bransamente, instalatii interioare de utilizare gaze

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde, proiecte de executie

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice si sa aplice corect semnele conventionale si reprezentarile specifice instalatiilor de gaze, conform criteriilor de performanta (a), (b), si (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 12: REPREZENTAREA INSTALATIILOR DE GAZE IN PROIECTE DE EXECUTIE (Nivel 2)

Competenta 12.2: Analizeaza piese scrise si desenate din proiecte de executie

Criterii de performanta:

(a)            Identificarea pieselor scrise si desenate in proiecte de executie

(b)            Precizarea continutului fiecarei piese scrise sau desenate din proiecte de executie

(c)            Citirea si interpretarea fiecarei piese scrise sau desenate din proiecte de executie


Conditii de aplicabilitate:

Piese scrise: memoriu justificativ, breviar de calcul, extras de materiale

Piese desenate: planuri de situatie, planuri instalatii, scheme izometrice, detalii de executie pentru: retele de transport, de distributie, bransamente, instalatii de utilizare gaze

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde, proiecte de executie

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice toate piesele si continutul lor din proiecte de executie, conform criteriilor de performanta (a), si (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa citeasca si sa interpreteze piese scrise si desenate din proiecte de executie, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 12: REPREZENTAREA INSTALATIILOR DE GAZE IN PROIECTE DE EXECUTIE (Nivel 2)

Competenta 12.3: Executa piese scrise si desenate din proiecte de executie

Criterii de performanta:

(a)        Intocmirea pieselor scrise din proiecte de executie

(b)        Intocmirea pieselor desenate din proiecte de executie

Conditii de aplicabilitate:

Piese scrise:  memoriu justificativ, breviar de calcul, extras de materiale

Piese desenate: plan de situatie, plan instalatie, schema izometrica pentru o instalatie interioara de utilizare gaze cu 4-6 aparate de utilizare intr-o cladire parter

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde, proiecte de executie

Probe de evaluare

Probe scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa intocmeasca corect piese scrise si desenate intr-un proiect de executie, conform criteriilor de performanta (a) si (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 13: EXECUTIA RETELELOR DE GAZE

Nivel: 2

Valoare credit: 2

Competente:

Identifica amplasamentul instalatiei pe teren si pozitia de montare a elementelor componente in instalatia de gaze

Alege materialele si metodele de imbinare necesare montarii instalatiei in conformitate cu proiectul de executie si cu tehnologia specifica

Executa toate lucrarile de montare a retelelor de gaze

Executa probarea si punerea in functiune a tronsoanelor de retele si instalatii de gaze

Titlul unitatii 13: EXECUTIA RETELELOR DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 13.1: Identifica amplasamentul instalatiei pe teren si pozitia de montare a elementelor componente in instalatia de gaze

Criterii de performanta:

(a)        Citirea corecta a datelor din proiectul de executie

(b)        Identificarea amplasamentului pe teren si trasarea instalatiei

(c)        Stabilirea pozitiei de montare a elementelor componente intr-o instalatie de gaze, conform proiectului de executie


Conditii de aplicabilitate:

Proiect de executie: pentru un bransament de gaze si pentru o instalatie interioara de utilizare intr-o cladire parter

Elemente componente: conducte, armaturi, aparate de utilizare, aparate de reglare si masurare, rasuflatori

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde, proiecte de executie, fise tehnologice

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa citeasca corect datele din proiectul de executie, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice amplasamentul instalatiei pe teren in conformitate cu datele din proiectul de executie, conform criteriului de performanta (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil traseze pozitia conductelor, armaturilor, aparatelor si pieselor pe teren, in conformitate cu datele din proiectul de executie, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 13: EXECUTIA RETELELOR DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 13.2: Alege materialele si metodele de imbinare necesare montarii instalatiei in conformitate cu proiectul de executie si cu tehnologia specifica


Criterii de performanta:

(a)        Identificarea materialelor necesare montarii instalatiei conform proiectului de executie

(b)        Alegerea metodelor corecte de imbinare si montare pentru elementele componente ale instalatiei conform tehnologiei specifice

(c)        Verificarea calitativa a materialelor componente in instalatie conform standardelor sau documentatiei tehnice in vigoare


Conditii de aplicabilitate:

Proiect de executie: pentru un bransament de gaze si pentru o instalatie interioara de utilizare intr-o cladire parter

Elemente componente: conducte, din otel si polietilena, armaturi, aparate de utilizare (arzatoare casnice), aparate de reglare si masurare, rasuflatori

Metode de imbinare: nedemontabile si demontabile specifice conductelor din otel sau polietilena

Verificarea materialelor: vizual, prin probe de verificare

Documentatie tehnica:  Normative in vigoare, standarde, proiecte de executie

Probe de evaluare

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice toate materialele necesare montarii instalatiei dupa datele din proiecte de executie, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aleaga si sa descrie metoda corecta de imbinare a materialelor componente din instalatie, conform criteriului de performanta (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa verifice calitativ materialele necesare montarii unei instalatii de gaze, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 13: EXECUTIA RETELELOR DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 13.3: Executa toate lucrarile de montare a retelelor de gaze


Criterii de performanta:

(a)        Alegerea SDV-urilor necesare executarii lucrarilor de montare

(b)        Executarea corecta a lucrarilor de montare conform tehnologiei specifice

(c)        Verificarea calitativa a lucrarilor executate

Conditii de aplicabilitate:

Proiect de executie: pentru un bransament de gaze si pentru o instalatie interioara de utilizare intr-o cladire parter

Elemente componente: conducte din otel si polietilena, armaturi, aparate de utilizare (arzatoare casnice), aparate de reglare si masurare, rasuflatori

SDV-uri:  trusa sudorului, trusa instalatorului

Lucrari de montare: izolarea si imbinarea conductelor din otel, imbinarea conductelor din polietilena, montarea armaturilor, pieselor si aparatelor din instalatie

Metode de imbinare: nedemontabila si demontabila pentru conducte din otel si polietilena

Metode de verificare: probe de etanseitate specifice tipurilor de imbinari

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde, proiecte de executie, fise tehnologice

Probe de evaluare

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aleaga corect SDV-urile necesare executarii lucrarilor de izolare, imbinare si montare specifice instalatiilor de gaze, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa execute corect lucrarile de izolare, imbinare si montare specifice instalatiilor de gaze, conform criteriului de performanta (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa verifice calitatea lucrarilor de izolare, imbinare si montare specifice instalatiilor de gaze, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 13: EXECUTIA RETELELOR DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 13.4: Executa probarea si punerea in functiune a tronsoanelor de retele si instalatii de gaze


Criterii de performanta:

(a)        Identificarea conditiilor de probare a instalatiilor de gaze conform normativelor tehnice

(b)        Descrierea desfasurarii tipurilor de probe in retele si instalatii de gaze, conform tehnologiei specifice

(c)        Executarea probarii unei instalatii de gaze la montare si punere in functiune

Conditii de aplicabilitate:

Instalatie de gaze: un bransament de gaze si instalatie interioara de utilizare intr-o cladire parter

Tipuri de probe:  de casa, de rezistenta si de etanseitate

SDV-uri: trusa sudorului, trusa instalatorului, pompa de aer

Metode de verificare:  probe de rezistenta si etanseitate specifice

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde, proiecte de executie, fise tehnologice

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice conditiile de probare a instalatiilor de gaze, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie corect desfasurarea probarii instalatiilor de gaze, conform criteriului de performanta (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa execute probarea si punerea in functiune a unei instalatii de gaze, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 14: EXPLOATAREA SI INTRETINEREA RETELELOR DE GAZE

Nivel: 2

Valoare credit: 1

Competente:

Exploateaza si intretine retele de distributie gaze

Exploateaza si intretine bransamente gaze

Exploateaza si intretine instalatii interioare de utilizare gaze

Titlul unitatii 14: EXPLOATAREA SI INTRETINEREA RETELELOR DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 14.1: Exploateaza si intretine retele de distributie gaze

Criterii de performanta:

(a)                Descrierea metodelor de detectare a defectelor

(b)                Stabilirea cauzelor defectelor si a metodelor de remediere

(c)                Aplicarea metodelor de remediere specifice retelelor de distributie gaze


Conditii de aplicabilitate:

Metode de detectie: prin mirosire, vizuala, auditiva, prin sondaje, cu flacara, cu reactivi chimici, metode moderne de detectie

Cauze:  coroziune electrochimica, defecte de fabricatie, erori de proiectare si executie, neetanseitati la imbinari, fisurari ale sudurilor, avarii in timpul lucrarilor la alte retele edilitare

Metode de remediere: mansonare, petecire, bridare

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde de exploatare a retelelor, proiecte de executie, fise tehnologice

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice si sa descrie metodele de detectare a defectelor in retele de distributie gaze, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca defectele, cauzele lor si sa aplice metodele de remediere specifice, conform criteriilor de performanta (b) si (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 14: EXPLOATAREA SI INTRETINEREA RETELELOR DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 14.2 Exploateaza si intretine bransamente de gaze

Criterii de performanta:

(a)            Descrierea metodelor de detectare a defectelor la bransamente de gaze

(b)            Stabilirea cauzelor defectelor si a metodelor de remediere

(c)            Aplicarea metodelor de remediere specifice bransamentelor de gaze


Conditii de aplicabilitate:

Metode de detectie: prin mirosire, vizuala, auditiva, prin sondaje, cu flacara, cu reactivi chimici, metode moderne de detectie

Cauze:  coroziune electrochimica, defecte de fabricatie, erori de proiectare si executie, neetanseitati la imbinari, fisurari ale sudurilor, avarii in timpul lucrarilor la alte retele edilitare, infundarea rasuflatorilor

Metode de remediere: mansonare, petecire, bridare

Metode de imbinare:  nedemontabile si demontabile specifice conductelor din otel sau polietilena

Documentatie tehnica: Normative in vigoare, standarde de exploatare a retelelor, proiecte de executie, fise tehnologice

Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice si sa descrie metodele de detectare a defectelor la bransamente de gaze, conform criteriului de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca defectele, cauzele lor si sa aplice metodele de remediere specifice, conform criteriilor de performanta (b) si (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii 14: EXPLOATAREA SI INTRETINEREA RETELELOR DE GAZE (Nivel 2)

Competenta 14.3: Exploateaza si intretine instalatii interioare de utilizare gaze


Criterii de performanta:

(a)        Reglarea arzatoarelor si controlul arderii la aparatele de utilizare gaze

(b)        Verificarea evacuarii corecte a gazelor arse la cos

(c)        Verificarea periodica a instalatiilor interioare de utilizare gaze

(d)        Identificarea defectelor, a cauzelor lor si aplicarea metodelor de remediere in instalatii interioare de utilizare gaze


Conditii de aplicabilitate:

Instalatie de gaze: instalatie interioara de utilizare cu 4-6 aparate de utilizare intr-o cladire parter

Metode de verificare:  probe de etanseitate, controlul arderii, controlul evacuarii gazelor arse la cos

Cauze ale defectelor:  coroziune electrochimica, defecte de fabricatie la materiale, erori de proiectare si executie, neetanseitati la imbinari, fisurari ale sudurilor, infundarea cosurilor, debite de aer/gaz nereglate la arzatoare

Metode de remediere: mansonare, petecire, bridare

Metode de imbinare:  nedemontabile si demontabile specifice conductelor din otel sau polietilena

Documentatie tehnica:  Normative in vigoare, norme de exploatare a instalatiilor de utilizare gaze

Probe de evaluare

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie si sa execute verificarea arderii la aparatele de utilizare gaze, verificarea evacuarii corecte a gazelor la cos si reglarea arzatoarelor, conform criteriilor de performanta (a) si (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie si sa execute verificarea periodica a instalatiei interioare de utilizare gaze, conform criteriului de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice defectele si cauzele producerii lor si sa aplice metodele de remediere specifice, conform criteriului de performanta (d) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Domenii si surse ale continuturilor procesului de invatamant
Relatia dintre pedagogie si sociologie
PROIECT DIDACTIC LA DISCIPLINA AMELIORATII SILVICE - Perimetrul de ameliorare Carliontu
METODOLOGIA ASOCIATA ACTIVITATII DE EVALUARE
COMUNICAREA IN RELATIA PROFESOR – ELEV
Activitatea in grup: virtuti si limite
Dinamica ocupatiilor pe piata muncii
Particularitati ale memoriei vizuale operationale la elevii ambliopiTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu