Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI

STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA

INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006
STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA

NIVEL 3

LICEU TEHNOLOGIC

TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI

Descrierea meseriei:

Tehnician in automatizari

Absolventii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician in automatizari, vor fi capabili sa indeplineasca sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere in functiune, utilizare, intretinere si reparare a instalatiilor de automatizare.

Testeaza prototipurile, concep si realizeaza scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantitatilor si costurilor materiale, la estimarea fortei de munca necesare. Asigura controlul tehnic al sistemelor de automatizare in vederea functionarii conform specificatiilor si reglementarilor.

LISTA UNITATILOR DE COMPETENTE

Domeniul : Tehnic

Calificarea: Tehnician in automatizari

UNITATI DE COMPETENTE CHEIE

COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

Gandire critica si rezolvare de probleme

Managementul relatiilor interpersonale

UTILIZAREA CALCULATORULUI sI PRELUCRAREA INFORMAtIEI

COMUNICARE

DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

PROCESAREA DATELOR NUMERICe

initierea unei afaceri

UNITATI DE COMPETENTE TEHNICE GENERALE

PLANIFICAREA sI ORGANIZAREA PRODUCtIEI

Asigurarea calitAtii

elemente de proiectare

SaNaTATEA sI SECURITATEA MUNCII

SISTEME DE transmitere a miscarii

Utilizarea aplicatiilor de tip CAD

Sisteme si tehnologii de fabricatie

Tehnici de masurare In domeniu

Intretinere planificata

SISTEME DE automatizarE

Sisteme de actionare electrica

circuite electrice

CIRCUITE electronice

Asamblari mecanice

Detectarea defectelor

UNITATI DE COMPETENTE TEHNICE SPECIALIZATE

UTILIZAREA COMPONENTELOR SI CIRCUITELOR ELECTRONICE

UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE IN AUTOMATIZARI

UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE IN AUTOMATIZARI

UTILIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATA

REGLAREA AUTOMATA A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE

SISTEME DE OPERAREA IN RETEA

UNITATI DE COMPETENTE

NR. CRT.

TITLUL UNITATII DE COMPETENTE

COMPETENTE

NR. CREDITE

ABILITATI CHEIE

Comunicare in limba moderna

1. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru .

2. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru.

3. Exprima mesaje orale, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru variate.

4. Elaboreaza mesaje scrise, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru variate.

5. Participa la interactiuni verbale orale pe teme cotidiene si pe teme profesionale.

Gandire critica si rezolvare de probleme

Identifica probleme complexe.

Rezolva probleme.

Evalueaza rezultatele obtinute.

Managementul relatiilor interpersonale

1. Creeaza si mentine relatii profesionale.

2. Gestioneaza conflicte.

3. Gestioneaza asteptarile factorilor interesati.

Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

1. Utilizeaza informatii de pe internet.

2. Organizeaza si prelucreaza informatia.

3. Utilizeaza tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web.

4. Utilizeaza aplicatii software in managementul informatizat al proiectelor.

Comunicare

1. Sustine prezentari pe teme profesionale.

2. Modereaza dezbateri si sedinte.

3. Elaboreaza documente pe teme profesionale.

Dezvoltarea carierei profesionale

1. Isi valorifica resursele personale pentru obti-

nerea unui loc de munca.

2. Isi stabileste o strategie de dezvoltare a cari-

erei profesionale.

3. Se instruieste continuu pentru dezvoltarea

carierei profesionale.

Procesarea datelor numerice

1. Planifica o activitate si culege date numerice in legatura cu aceasta.

2. Prelucreaza datele numerice.

3. Interpreteaza rezultatele obtinute si prezinta concluziile.

Initierea unei afaceri

1. Isi autoevalueaza abilitatile antreprenoriale.

2. Defineste posibilitatile pietei.

3. Elaboreaza un plan de afaceri.

NR. CRT.

TITLUL UNITATII DE COMPETENTE

COMPETENTE

NR. CREDITE

UNITATI DE COMPETENTE TEHNICE GENERALE

Planificarea si organizarea productiei

Analizeaza productia ca rezultat al procesului de productie.

Analizeaza aspecte ale organizarii si planificarii productie.

Programeaza activitati specifice locului de munca .

Asigurarea calitatii

Descrie conceptele de asigurare a calitatii, controlul calitatii si sisteme de calitate.

Utilizeaza documentele sistemului calitatii.

Utilizeaza procedurile de audit al calitatii.

Aplica instrumente ale calitatii.

Elemente de proiectare

1. Realizeaza specificatii pentru proiectarea produselor pe baza cerintelor clientilor.

2. Propune solutii de proiectare initiale pentru un produs dat.

3. Investigheaza posibilitatile reale de proiectare a produsului.

Alege si prezinta solutia finala de proiectare

Sanatatea si securitatea muncii

Aplica legislatia privind securitatea si sanatatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor.

Planifica actiuni de evitare si de reducere a riscurilor identificate la locul de munca.

Coordoneaza activitatile in caz de accident.

Sisteme de transmitere a miscarii

Analizeaza rolul functional al organelor de masini din cadrul transmisiilor mecanice.

Coordoneaza lucrari de montaj pentru organe

de masini si mecanisme.

. Executa lucrari de reglare si intretinere ale

transmisiilor mecanice.

Utilizarea aplicatiilor de tip cad

Analizeazǎ specificul proiectului

Identificǎ si utilizeazǎ elemente hard si soft pentru a realiza aplicatii.

Interpreteazǎ si modifica desene in 2D.

Vizualizeaza si interpreteazǎ prezentǎri in 3D

Sisteme si tehnologii de fabricatie

Alege sistemul si tehnologia de fabricatie.

Analizeaza sisteme si tehnologii de fabricatie.

Stabileste legatura intre sistemele de fabricatie si aspectele planificarii si controlului.

Tehnici de masurare in domeniu

Explica structura instalatiilor / sistemelor de masurare.

Executa operatii pregatitoare pentru utilizarea tehnicilor de masurare.

Utilizeaza tehnici de masurare pentru determinarea / monitorizarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale..

NR. CRT.

TITLUL UNITATII DE COMPETENTE

COMPETENTE

NR. CREDITE

Intretinere planificata

Programeaza activitatea de intretinere.

Monitorizeaza lucrarile de intretinere.

Urmareste respectarea normelor de intretinere a echipamentelor si instalatiilor.

Sisteme de automatizare

Caracterizeaza sistemele de reglare automata.

Prezinta functionarea componentelor sistemelor de reglare automata.

Analizeaza functionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.

Sisteme de actionare electrica

Selecteaza componentele unui sistem de actionare specific domeniului.

Realizeaza sisteme de actionare electrica.

Urmareste functionarea sistemelor de actionare electrica.

Circuite electrice

Realizeaza circuite electrice de curent continuu (c.c.).

Realizeaza circuite electrice de curent alternativ (c.a.).

Utilizeaza aparate de c.a de joasa tensiune.

Circuite electronice

Identifica tipuri de circuite electronice.

Evalueaza performantele circuitelor electronice.

Conecteaza circuite electronice in echipamente si instalatii.

Asamblari mecanice

Stabileste procesul tehnologic de asamblare.

Realizeaza produse specifice prin asamblari nedemontabile.

Efectueaza lucrari de asamblare demontabila.

Detectarea defectelor

.Selecteaza metode de control al semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

.Depisteaza defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Efectueaza controlul semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

UNITATI DE COMPETENTE TEHNICE SPECIALIZATE

Utilizarea componentelor

si circuitelor electronice

1. Identifica componentele electronice discrete.

2. Verifica functionalitatea componentelor electronice discrete.

3. Analizeaza functionarea circuitelor electronice.

4. Realizeaza circuite electronice cu componente discrete practic si prin simulare computerizata.

NR. CRT.

TITLUL UNITATII DE COMPETENTE

COMPETENTE

NR. CREDITE

Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice  combinationale in automatizari

Identifica circuitele logice combinationale.

Verifica functionalitatea circuitelor logice combinationale.

Realizeaza circuite electronice, circuite logice combinationale practic si prin simulare.

Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice secventiale in automatizari

1. Identifica circuite integrate logice secventiale.

. Verifica functionalitatea circuitelor logice secventiale.

Realizeaza practic si prin simulare montaje cu circuite logice secventiale utilizate in automatizari.

Utilizarea sistemelor de reglare automata 

Identifica elementele componente ale unui SRA.

Analizeaza rolul si functionarea elementelor componente ale unui SRA.

. Analizeaza obtinerea legilor de regrare.

Reglarea automata a parametrilor proceselor tehnologice

Elaboreaza scheme bloc pentru diferite posibilitati de reglare automata a unui proces

Analizeaza modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structura evoluata.

Analizeaza utilizarea automatelor programabile.

Sisteme de operare in retea

Analizeaza sistemele de operare de retea (NOS).

Realizeaza retele de calculatoare.

Utilizeaza NOS.

Administreaza NOS.

ABILITATI CHEIE

Titlul Unitatii: 1. COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

Nivel de calificare: 3

Valoare Credit: 2.0


Competente:

Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru.

Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru.

Exprima mesaje orale, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru variate.

Elaboreaza mesaje scrise, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru variate.

Participa la interactiuni verbale orale pe teme cotidiene si pe teme profesionale.

Titlul Unitatii: 1. COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

Competenta 1.1: Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, in scopul indeplinirii unor

sarcini de lucru.

Criterii de Performanta:

(a)    Identificarea informatiilor necesare si suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale.

(b)    Obtinerea de informatii/detalii specifice corecte, relevante pentru sarcina de lucru.

(c)    Identificarea punctelor de vedere si a opiniilor exprimate, precum si a atitudinilor si sentimentelor.

(d)    Identificarea sensului elementelor de vocabular (si de accent – pentru domeniile ocupationale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni.

(e)    Initierea de actiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului.

(f)    Realizarea de actiuni adecvate pe baza informatiilor obtinute pe cale orala.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Surse si tipuri de mesaje orale:

Texte care contin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare, emise la viteza normala, in diverse registre, de lungime variabila:

mesaje, formale si informale, emise de cei din jur;

conferinte, discursuri, prezentari de produse / servicii;

transmisiuni radio si TV, talk-show-uri, anunturi publice;

conversatii telefonice, inclusiv mesaje telefonice inregistrate.

Informatii obtinute:

ideea principala (sensul global);

informatii factuale, pe teme de interes comun;

informatii factuale pe teme de interes profesional: instructiuni, explicatii, specificatii de produse si servicii;

opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutra), sentimente.

Limbaj:

termeni specifici mesajelor mass media;

vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupational.

varietati de accent (pentru domeniile ocupationale unde este relevant)

Moduri de actiune:

intrebari, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse;

comunicarea informatiilor / detaliilor catre alte persoane;

actiuni proprii (realizarea de operatii, activitati).

Probe de Evaluare:

Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice si obtina prin ascultare informatii, detalii, opinii, atitudini, sentimente, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b), (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa actioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (si de accent – pentru domeniile ocupationale unde accentul este relevant) nefamiliare si clarificarea sensului, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (d), (e) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa actioneze pe baza informatiei obtinute prin ascultare, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (f) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si/sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa foloseasca strategii de intelegere prin ascultare, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b), (c), (d), (e), (f) si in conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 1.COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

Competenta 1.2:  Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise, in scopul indeplinirii unor

sarcini de lucru.

Criterii de Performanta:

(a)    Identificarea de informatii si opinii relevante pentru sarcina de lucru in texte referitoare la domeniul ocupational.

(b)    Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapida de informatii / detalii specifice necesare.

(c)    Utilizarea unor materiale de referinta pentru identificarea sensului, atunci cind este necesar.

(d)    Corelarea in mod coerent a mai multor informatii din diverse parti ale unui text / din texte diferite.

(e)    Transferul informatiilor din texte referitoare la domeniul ocupational in diverse forme de prezentare.

(f)    Analizarea avantajelor si dezavantajelor unor situatii descrise in texte, in scopul luarii unor decizii.

(g)    Realizarea de actiuni adecvate pe baza informatiilor identificate in texte cu continut operational complex.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Tipuri de text:

Texte, care contin si elemente de vocabular nefamiliare, in diverse registre, de lungime variabila:

texte specifice domeniului ocupational: manuale, rapoarte, note, fise tehnice;

texte de popularizare: stiri si articole de presa, reclame, anunturi;

texte cu continut operational: corespondenta, faxuri, formulare, standarde, instructiuni;

mesaje, cereri, reclamatii.

Informatii obtinute:

informatii factuale, relativ complexe, pe teme de interes comun;

informatii profesionale: instructiuni, explicatii, date tehnice ale unor produse si servicii;

date privind: materii prime, materiale si produse finite, operatii si procese tehnologice

Materiale de referinta:

dictionare;

diagrame si alte materiale vizuale;

instructiuni, manuale tehnice, prospecte, pagini Internet.

Forme de prezentare:

tabele, grafice, scheme;

notite.

Moduri de actiune:

comunicarea informatiilor / detaliilor catre alte persoane;

transferul informatiilor in diverse forme de prezentare;

actiuni proprii: realizarea de operatii, modificarea unor operatii, luarea de decizii.

Probe de Evaluare:

Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice informatii, detalii sau opinii, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze materiale de referinta adecvate pentru identificarea sensului, atunci cind este necesar, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa prelucreze informatii in diverse moduri, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (d), (e), (f) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa actioneze adecvat pe baza informatiei obtinute prin lectura, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (f), (g) si in conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 1.COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

Competenta 1.3:  Exprima mesaje orale, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru variate.

Criterii de Performanta:

(a)    Oferirea si solicitarea de informatii pentru indeplinirea unei sarcini de lucru.

(b)    Oferirea si solicitarea de instructiuni in vederea indeplinirii unei sarcini de lucru profesionale.

(c)    Formularea clara, precisa si in mod politicos a informatiilor, instructiunilor, intrebarilor si solicitarilor.

(d)    Solicitarea si oferirea de clarificari si explicatii atunci cind informatia / instructiunea nu este inteleasa imediat.

(e)    Prezentarea de descrieri clare si detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu si professional.

(f)    Utilizarea adecvata a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanti pentru sarcina de lucru.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Tipuri de informatii:

Schimburi de informatii, care pot contine si elemente de vocabular nefamiliare, la viteza normala, in diverse registre, in conversatii de lungimi variate, privind:

activitati de rutina si non-rutiniere: instructiuni, explicatii, detalii de operare, sfaturi;

aranjamente sociale;

descrieri de obiecte, procese, operatii;

probleme operationale in situatii de viata cotidiene

Contexte:

personal si social – situatii specifice in familie, scoala, comunitate;

profesional – situatii specifice in organizatie, la locului de munca, situatii conflictuale.

Limbaj:

vocabular adecvat contextului personal si social;

vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupational.

Moduri de comunicare:

fata in fata;

la telefon, robot telefonic.

Moduri de actiune:

comunicarea / transmiterea de informatii / detalii catre interlocutor / i.

Probe de Evaluare:

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa ofere si sa solicite informatii si instructiuni, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b), si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa ofere si sa solicite clarificari si explicatii, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (c), (d) si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa realizeze descrieri, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (e) si in conditiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze adecvat terminologia specifica, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (f) si in conditiile de aplicabilitate

Titlul Unitatii: 1. COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

Competenta 1.4:  Elaboreaza mesaje scrise, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru variate.

Criterii de Performanta:

(a)    Completarea de documente si formulare profesionale specifice domeniului ocupational.

(b)    Redactarea unor texte functionale variate mai complexe, structurate si cu folosirea de conectori.

(c)    Transmiterea, in limbaj clar si precis, de informatii corecte vizand aspecte din domeniul de activitate.

(d)    Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a verifica corectitudinea informatiei si limbii folosite.

(e)    Adecvarea formatului si limbajului la context, la tipul de text, la subiect si la cititorul intentionat.

(f)    Utilizarea conventiilor folosite in comunicarea scrisa formala / informala.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Tipuri de texte functionale:

formulare si alte documente specifice, in functie de domeniul ocupational (facturi, facturi pro-forma, fise tehnice, fise de evidenta, fise de productie, documente de evidenta primara, standarde);

corespondenta personala si profesionala: scrisori, note, mesaje (inclusiv e-mail)

procese verbale, rapoarte, eseuri.

Tipuri de informatii:

In texte, care contin si elemente de vocabular nefamiliare, in diverse registre, de lungimi variate:

informatii factuale, inclusiv date personale;

aranjamente si instructiuni;

idei, opinii, puncte de vedere;

mesaje din partea altor persoane;

raportari privind desfasurarea unor evenimente, sedinte, procese.

Conventii si limbaj:

pentru exprimarea raporturilor in cadrul comunicarii (prieteni, colegi, membri ai organizatiei, ierarhii)

pentru atingerea scopului comunicarii (tehnici de argumentare, formule de persuasiune)

formule de comunicare standardizate, formule de politete.

Contexte:

organizarea locului de munca;

activitati si procese de productie;

calitatea serviciilor / produselor.

Materiale de referinta:

dictionare, glosare de termeni specializati si sintagme specifice;

documente normative si tehnice

modele de documente si formulare.

Probe de Evaluare:

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa completeze formulare si sa intocmeasca corespondenta, texte functionale si documente specifice domeniului ocupational, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b), (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze materiale de referinta adecvate pentru a verifica corectitudinea informatiei si limbii folosite, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (d) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze un format recomandat, un limbaj adecvat si conventii folosite in mod obisnuit in comunicarea scrisa formala / informala, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (e), (f) si in conditiile de aplicabilitate

Titlul Unitatii:  1.COMUNICARE IN LIMBA MODERNA.


Competenta 1.5:  Participa la interactiuni verbale orale pe teme cotidiene si pe teme profesionale.

Criterii de Performanta:

(a)    Oferirea de opinii proprii si sustinerea lor cu argumente in conversatii de teme diverse de interes.

(b)    Participarea cu contributii la discutii profesionale de rutina, in contexte profesionale predictibile.

(c)    Exprimarea clara si fluenta a propriilor opinii si puncte de vedere legate de domeniul de activitate.

(d)    Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si raspunsul adecvat la acestea.

(e)    Realizarea de prezentari pe teme din domeniul ocupational, pe baza de materiale pregatite in prealabil.

(f)    Verificarea intelegerii si solicitarea / oferirea de clarificari / explicatii cind informatia nu este clar inteleasa, in conversatii si prezentari.

(g)    Participarea la conversatii folosind unui limbaj adecvat la context si respectind conventiile folosite in conversatie si normele sociale si culturale, in functie de rolul si relatiile cu interlocutorul.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Tipuri de interactiuni:

a. Schimburi de opinii, care pot contine si elemente de vocabular nefamiliare, la viteza normala, in diverse registre, in conversatii de lungimi variate, privind:

chestiuni de ordin social si de interes public curent;

chestiuni profesionale de interes comun

b. Discutii profesionale, care pot contine si elemente de vocabular nefamiliare, derulate cu viteza normala, in diverse registre, in conversatii de lungimi variate, privind:

aranjamente la locul de munca, cum ar fi planuri, activitati si aranjamente operationale;

relatii cu clientii si partenerii, negocieri, contractari (in functie de domeniul ocupational).

c. Prezentari scurte, care pot contine si elemente de vocabular nefamiliare, facute la viteza normala, privind:

relatari ale unor evenimente si conversatii, rapoarte intermediare / de progres;

prezentari de produse, tehnologii.

Contexte:

a. Schimburi de opinii:

situatii sociale informale, situatii familiare, situatii conflictuale;

intilniri profesionale de rutina, contacte profesionale informale, sarcini de lucru;

b. Discutii profesionale:

interviuri individuale, fata in fata sau telefonic;

intilniri formale / informale, activitati profesionale zilnice;

c. Prezentari – contexte profesionale formale si informale.

Schimburi de opinii:

pro si contra in sustinerea unor idei personale;

ipoteze, predictii;

preferinte, evaluari de: produse, servicii, procese.

Materiale pentru prezentari:

notite, scheme de prezentare;

suport vizual: folii / planse / modele / mostre.

Conventii si limbaj:

formule de initiere, intretinere si incheiere a unei conversatii / discutii, limbaj nonverbal

vocabular adecvat contextului personal si social;

vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupational.

Moduri de interactiune:

fata in fata, in perechi sau in grup mic (schimburi de opinii, discutii profesionale);

in fata unui auditoriu (prezentari);

la telefon, robot telefonic (schimburi de opinii, discutii profesionale).

Probe de Evaluare:

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa poarte discutii in care sa-si prezinte si sa-si argumenteze opiniile, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), (b), (c) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa contribuie semnificativ la discutii profesionale, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa solicite opinii si sa raspunda adecvat la acestea, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (d) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa pregateasca si sa faca prezentari, in care sa includa informatii faptice, interpretari si opinii, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (e) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa verifice intelegerea, sa solicite clarificari si sa actioneze in vederea clarificarii, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (f) si in conditiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa participe la conversatii utilizind un limbaj adecvat si respectind conventii folosite in conversatie, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (b), (c), (d), (g) si in conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 2. GANDIRE CRITICA SI REZOLVARE DE PROBLEME

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Identifica probleme complexe.

Rezolva probleme.

Evalueaza rezultatele obtinute.

Titlul Unitatii: 2.GANDIRE CRITICA SI REZOLVARE DE PROBLEME

Competenta 2.1: Identifica probleme complexe.

Criterii de Performanta:

(a)         Anticiparea situatiilor problema.

(b)         Definirea problemei.

(c)          Reflectarea asupra propriilor actiuni.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Situatii problema: calitatea muncii, proces de munca, interactiuni intre oameni, sesizari, situatii de urgenta

Anticiparea problemei: corelarea factorilor determinanti cu situatia problema

Definirea problemei: identificarea problemei, cauze si efecte ale problemei, cui apartine problema

Reflectarea: pune intrebari relevante asupra problemei; compara situatia problema cu situatia normala; emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa anticipeze si sa analizeze situatiile problema, conform criteriilor de performanta (a), (b) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa reflecteze asupra propriilor actiuni, conform criteriilor de performanta (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 2. GANDIRE CRITICA SI REZOLVARE DE PROBLEME

Competenta 2.2:  Rezolva probleme.

Criterii de Performanta:

(a)  Identificarea solutiilor posibile.

(b) Alegerea celei mai potrivite solutii, in urma reflectarii asupra consecintelor posibile si a evaluarii lor.

(c) Intocmirea planului de actiune.

(d) Aplicarea planului de actiune.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Solutii posibile: metode de rezolvare

Selectare: compara si analizeaza solutiile posibile si decide

Justificare: argumentare pe baza criteriilor utilizate in selectarea solutiei

Intocmire: listarea actiunilor in ordinea efectuarii lor, alocarea de resurse (materiale, financiare, timp) si stabilirea responsabilitatilor

Aplicare: punerea in practica si monitorizarea actiunilor prevazute

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice solutii, sa selecteze si sa justifice solutia ce urmeaza a fi aplicata, conform criteriilor de performanta (a), (b) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa intocmeasca planul de actiune conform criteriului de performanta (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice planul de actiune, conform criteriului de performanta (d) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 2. GANDIRE CRITICA SI REZOLVARE DE PROBLEME

Competenta 2.3:  Evalueaza rezultatele obtinute.

Criterii de Performanta:

(a) Analizarea rezultatelor.

(b) Obtinerea feed-back-ului.

(c) Analizarea metodei aplicate.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Analizarea rezultatelor: compara rezultatul obtinut cu cel dorit; aplica masuri de corectie, daca este cazul

Feed-back: concluzii, calificative proprii si de la alte persoane

Analizarea metodei: resurse, actiuni, responsabilitati; genereaza si extinde idei, sugestii alternative in scopul imbunatatirii metodei aplicate

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze rezultatele, sa obtina feed-back-ul si sa analizeze metoda aplicata, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 3. Managementul RELATIILOR INTERPERSONALE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Creeaza si mentine relatii profesionale.

Gestioneaza conflicte.

Gestioneaza asteptarile factorilor interesati.

Titlul Unitatii: 3. Managementul RELATIILOR INTERPERSONALE

Competenta 3.1: Creeaza si mentine relatii profesionale.

Criterii de Performanta:

(a)         Crearea unei infrastructuri a comunicarii bazate pe incredere si intelegere reciproca.

(b)         Ascultarea activa si incurajarea unui dialog constructiv.

(c)          Stabilirea unor relatii de cooperare, in interesul reciproc al partilor.

(d)         Sustinerea muncii in echipa .

(e)          Aplicarea unor modalitati de imbunatatire a relatiilor interpersonale.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Ascultare activa:   urmareste interlocutorul, nu intrerupe interlocutorul, preia argumentele interlocutorului

Dialog constructiv:   ofera sugestii, asculta sugestiile celorlalti, formuleaza propuneri consensuale; exprima un feedback pozitiv; cade de acord; face distinctie intre fapte, opinii si sentimente

Relatii de cooperare:   suport pentru dezvoltarea profesionala a membrilor grupului, incredere in deciziile luate de grup, discutarea deschisa a initiativelor, analiza critica si evaluarea opiniilor in grup

Modalitati de imbunatatire: factori determinanti: personali, psiho-sociali, contextuali; metode de identificare a modalitatilor de imbunatatire: observare, analiza unor indicatori de coeziune sociala, interviuri, culegere de marturii, motivare, incurajare, integrare, redefiniri de rol, evitarea jocurilor de putere

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa creeze si sa mentina relatii profesionale, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b), (c), (d) si (e) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul Unitatii: 3. Managementul RELATIILOR INTERPERSONALE

Competenta 3.2: Gestioneaza conflicte.

Criterii de Performanta:

(a)  Identificarea surselor de conflict.

(b)  Identificarea modalitatilor de rezolvare a conflictelor.

(c)   Medierea conflictelor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Surse de conflict: neintelegeri, interese si obiective opuse/diferite

Modalitati de rezolvare: renuntarea, fortarea, aplanarea, compromisul, confruntarea, feedback legat de performanta si  acceptare

Mediere: asculta partile aflate in conflict si le antreneaza in adoptarea unei modalitati de rezolvare

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa gestioneze conflicte in situatii reale (sau asemanatoare situatiilor reale), asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b), (c) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul Unitatii: 3.Managementul RELATIILOR INTERPERSONALE

Competenta 3.3:  Gestioneaza asteptarile factorilor interesati.

Criterii de Performanta:

(a) Definirea rolurilor functionale si a intereselor factorilor interesati.

(b) Anticiparea si satisfacerea asteptarilor acestora.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Factori interesati: persoanele implicate direct sau indirect in conflict

Roluri functionale: in calitate de manageri, colegi, clienti

Interese: personale, psiho-sociale, contextuale

Anticipare si satisfacere: asimilarea rolului factorilor interesati, comunicarea cu factorii interesati prin intrebari si ascultare activa

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa gestioneze asteptarile factorilor interesati, preferabil in situatii reale, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul Unitatii: 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

  1. Utilizeaza informatii de pe internet.
  1. Organizeaza si prelucreaza informatia.
  1. Utilizeaza tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web.

Utilizeaza aplicatii software in managementul informatizat al proiectelor.

Titlul Unitatii: 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenta 4.1:  Utilizeaza informatii de pe internet .

Criterii de Performanta:

(a) Prezentarea notiunilor de baza.

(b) Selectarea surselor de informatie conform criteriilor de eficienta.

(c) Prezentarea tehnicilor de cautare a informatiei necesare in sistemele informationale si informatice.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Notiuni de baza: informatie data, sistem, sistem informational, proces informational, sistem informatic, baza informationala, baza tehnica, flux informational.

Surse de informatie: banci de date, baze de date, Internet, resurse umane implicate in sistemul informational.

Criterii de eficienta: usurinta in utilizare, rapiditatea obtinerii informatiei, corectitudinea informatiei obtinute, relevanta informatiei obtinute pentru sistem.

Tehnici de cautare: motoare de cautare, selectarea dupa criterii/chei multiple, utilizand operatorii relationali (<,<=,>,>=, egal, diferit) sau operatorii logici (AND, OR, NOT).

Probe de Evaluare:

Probe orale, practice si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca notiunile de baza ale unui sistem informational, conform criteriului de performanta (a) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa selecteze sursele de informatie corespunzatoare criteriilor de performanta, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b) conform conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prezinte tehnicile de cautare a informatiei necesare in sistemele informationale si informatice, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (c), conform conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 4.UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenta 4.2: Organizeaza si prelucreaza informatia.

Criterii de Performanta:

(a)  Identificarea structurilor de date necesare organizarii informatiei de diferite tipuri.

(b)  Codificarea si memorarea datelor in structurile identificate.

(c)   Obtinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic.

(d)  Utilizarea tehnicilor software specifice obtinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Tip de informatie/data: numeric, sir de caractere (text), imagini, logic.

Structuri de date: fisiere (text, binare), foi de lucru, tabele, baze de date, liste.

Instrumente de lucru: tabele, schite, grafice, formulare (templates), rapoarte (simple, complexe, pivot).

Tehnici software: utilizarea macrocomenzilor (macro), interogari ale bazelor de date, validarea datelor.

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice structurile de date necesare organizarii informatiei, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a), conform conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa codifice si sa memoreze informatia, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b), conform conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa obtina instrumente de lucru pentru sistemul informatic, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c), conform conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze tehnici software specifice obtinerii unor rezultate/rapoarte eficiente, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (d), conform conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenta 4.3: Utilizeaza tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web.

Criterii de Performanta:

(a) Prezentarea instrumentelor de lucru si tehnologiilor Web necesare formatarii/prezentarii elementelor de continut din documentele Web.

(b) Planificarea si proiectarea unui document Web pentru propria organizatie.

(c) Utilizarea tehnologiei Web pentru obtinerea unui document Web in concordanta cu elementele de continut.

(d) Testarea si validarea documentului Web creat in conformitate cu cerintele si specificatia proiectului. Identificarea structurilor de date necesare organizarii informatiei de diferite tipuri.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Instrumente de lucru: editoare de texte si de calcul tabelar care salveaza documentele ca pagini Web, editoare de HTML, editoare de imagini, sisteme de gestiune a bazelor de date, servere

Elemente de continut: text, liste, tabele, imagini, harti de imagini, sunete, anomatie, cadre, filme, butoane, casete de dialog, casete combinate, ferestre, baze de date

Tehnologii Web: ASP, Client-Server

Document Web: viteza de incarcare, raport text/imagine, configurare si administrare, rapoarte, formulare, cautare si regasire a informatiei

Cerinte: de continut, acuratete, lizibilitate, de design, conformitate cu cerintele proiectului.

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prezinte instrumentele de lucru si tehnologiile Web necesare formatarii/prezentarii elementelor din documentele Web, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (a), conform conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa planifice si sa proiecteze un document Web pentru propria organizatie, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b), conform conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze tehnologii Web pentru obtinerea, testarea si validarea unui document Web dinamic in acord cu elementele din specificatia proiectului, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c) si (d), conform conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenta 4.4 : Utilizeaza aplicatii software in managementul informatizat al proiectelor.

Criterii de Performanta:

(a) Descrierea conceptelor generale utilizate in managementul proiectelor.

(b) Planificarea unui proiect simplu utilizand aplicatii software in conformitate cu etapele, componentele si obiectivele proiectului.

(c) Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor.

(d) Livrarea si validarea proiectelor conform cerintelor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Concepte generale: notiunea de proiect, obiectivele proiectului, fazele unui proiect, managerul de proiect, echipa de proiect (roluri), planul unui proiect, elemente de evaluare, structura pe activitati (WBS), grafic de activitati, traiectorie critica.

Etapele unui proiect:justificarea economica, structura echipei de proiect, planul de proiect, structura activitatilor (WBS), alocarea   resurselor (efort/durata, cost, dependinte), cereri de schimbare cu justificare si aprobare, controlul riscului, rapoarte (de progres, de exceptii,de sfarsit de proiect).

Componentele proiectului: organizatia de proiect, planurile, mijloacele de control, etapele, managementul riscului, controlul schimbarii, managementul configuratiei, calitatea.

Instrumente software: pentru crearea graficelor, schitelor, sabloanelor de prezentare, diagramelor (Gantt).

Probe de Evaluare:

Probe practice, orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie conceptele generale utilizate in managementul proiectelor, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (a), conform conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa planifice un proiect, sa utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor, sa livreze si sa validaze proiecte simple conform cerintelor, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (b), (c) si (d), conform conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 5. Comunicare

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Sustine prezentari pe teme profesionale

2. Modereaza dezbateri si sedinte.

3. Elaboreaza documente pe teme profesionale.

Titlul Unitatii: 5. Comunicare

Competenta 5.1: Sustine prezentari pe teme profesionale.

Criterii de Performanta:

(a)         Pregatirea prezentarii in functie de obiective, tema si audienta.

(b)         Organizarea logica si concisa a informatiei.

(c)          Utilizarea unor tehnici menite sa trezeasca interesul si sa convinga audienta.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Pregatire: consulta surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune intrebari altor persoane, selecteaza informatiile

Organizare: prezentare structurata, stil adaptat situatiei, scopului, nevoilor audientei, realizarea electronica (aplicatii de tip “power point” sau altele).

Tehnici: prezentare atractiva pentru audienta, tehnici de implicare a audientei, argumentare logica, fapte si date statistice, suport  non-verbal (imagine, grafica), exemplificari, gestica, mimica asociata, pronuntie, intonatie.

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice (joc de rol) prin care elevul demonstreaza competenta de realizare a unei prezentari in situatii de comunicare publica asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b), si (c ), si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul Unitatii: 5. Comunicare

Competenta 5.2: Modereaza dezbateri si sedinte.

Criterii de Performanta

a) Pregatirea unei dezbateri si/sau sedinte pe o tema anume.

b) Participarea la o dezbatere si/sau sedinta pe o tema anume.

c) Exprimarea opiniilor si ideilor in conditii de respect reciproc.

d) Prezentarea succinta a continutului, concluziilor, deciziilor si actiunilor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Pregatire:   agenda, structura, tipul situatiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienti, furnizori, alte persoane), luari de cuvant, intrebari posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: stiintifice, tehnice, sociale

Participare:   face observatii constructive, are in vedere obiectivul propus, rationeaza, da dovada de receptivitate

Respectare: asculta cu atentie, invita interlocutorul sa vorbeasca, incurajeaza discutia prin intrebari, argumente, aprobari, accepta opinii diferite de cele proprii, nu face discriminari

Exprimare: concisa, clara, concilianta, corecta din punct de vedere lingvistic si gramatical

Prezentare: sumar al ideilor abordate si al reactiilor la ele

Probe de Evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa pregateasca, sa participe si sa modereze constructiv dezbateri si sedinte, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b), (c ) si (d) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul Unitatii: 5. Comunicare

Competenta 5.3: Elaboreaza documente pe teme profesionale.

Criterii de Performanta:

a)     Pregatirea documentului in conformitate cu functia acestuia.

b)    Scrierea unui document clar si corect.

c)     Verificarea documentului, asigurandu-se ca acesta indeplineste criteriile profesionale respective.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Functie:  instructiuni, manuale, scrisori sau rapoarte

Pregatire:  stiluri si forme corespunzatoare anumitor scopuri si audiente, organizarea materialului

Claritate si acuratete: norme ortografice si de punctuatie, reguli gramaticale, coerenta, folosirea imaginilor, a schemelor, graficelor si diagramelor

Verificare:  corectarea, redactarea, editarea textului

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze o scrisoare de afaceri, un set de instructiuni si un scurt raport, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b), si (c ) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul Unitatii: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

1. Isi valorifica resursele personale pentru obtinerea unui loc de munca.

2. Isi stabileste o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.

3. Se instruieste continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.

Titlul Unitatii: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Competenta 6.1:  Isi valorifica resursele personale pentru obtinerea unui loc de munca.

Criterii de Performanta:

(a)         Autoevaluarea nivelului de pregatire.

(b)         Identificarea cerintelor locului de munca.

(c)          Alcatuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de munca.

(d)         Prezentarea la interviu si aprecierea rezultatului obtinut

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Nivel de pregatire studii, competente profesionale, abilitati sociale, aspiratii profesionale.

Cerintele locului de munca: fisa postului, fisa angajatului, reglementari, conditii specifice angajatorului.

Portofoliu personal rezultate la testari, premii, diplome, certificate, Curriculum Vitae, autoevaluare, produse reprezentative pentru locul de munca, recomandari.

Interviu atitudine, postura, prezentare, limbaj verbal si nonverbal, tinuta.

Aprecierea rezultatului: comentariu cu privire la perfomanta personala, completarea portofoliului personal in functie de rezultatul obtinut.

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa se autoevalueze si sa identifice cerintele locului de munca prin raport, prezentare orala, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (a) si (b) in conditiile de aplicabilitate date.

Probe orale, scrise si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa-si alcatuiasca portofoliul si sa se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (c) si (d), in conditiile de aplicabilitate date.

Titlul Unitatii: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Competenta 6.2: Isi stabileste o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.

Criterii de Performanta:

(a)         Identificarea obiectivelor carierei proprii.

(b)         Descrierea realista a obiectivelor in raport cu oportunitatile prezente sau viitoare.

(c)          Identificarea oportunitatilor de formare profesionala (formala, non formala, informala)

corespunzatoare obiectivelor stabilite.

(d)         Intocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesionala.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Obiective: calificari, competente, aptitudini necesare unei calificari, spirit de initiativa

Surse si oportunitati de formare : centre de formare profesionala, programe de formare continua la locul de munca, programe de scurta durata, cursuri serale, consultanta de specialitate, invatamant la distanta / frecventa redusa, conferinte, studiu individual, invatare continua, voluntariat.

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa isi stabileasca o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si (d) si in conditiile de aplicabilitate date.

Titlul Unitatii: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Competenta 6.3: Se instruieste continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.

Criterii de Performanta:

(a) Selectarea informatiilor in functie de optiunile personale si profesionale vizate.

(b) Evaluarea carierei personale in functie de acumularea de competenta prin invatare de-a lungul intregii vieti.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Informatii : cercetare on-line, articole si emisiuni ale mass-media, articole de specialitate, manuale, consultanta specializata, afise, discutii, aprecierea propriilor performante.

Evaluarea carierei: autoevaluari ale carierei pe baza profilurilor ocupationale, a evolutiei calificarilor la nivel national si european,

consultarea unor persoane specializate (psihologi, consilieri ai carierei profesionale), consultarea unor agentii de recrutare de personal

Probe de Evaluare:

Probe orale (prezentari orale) si practice (simulare) prin care elevul demonstreaza ca poate sa-si procure informatii din diverse surse si sa faca aprecieri asupra propriului proiect de cariera, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a) si (b) si in conditiile de aplicabilitate date.

Titlul unitatii: 7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Nivel de calificare: 3

Valoarea creditului: 

Competente:

Planifica o activitate si culege date numerice in legatura cu aceasta.

2. Prelucreaza datele numerice.

3. Interpreteaza rezultatele obtinute si prezinta concluziile.

Titlul unitatii: 7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Competenta 7.1: Planifica o activitate si culege date numerice in legatura cu aceasta.

Criterii de Performanta:

(a) Colectarea datelor numerice corespunzatoare activitatii planificate.

(b) Selectarea datelor obtinute din masuratori sau alte surse.

(c) Inregistrarea datelor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Date numerice: dimensiuni, distante, temperatura, masa, concentratie, densitate, tensiune

Selectare: dupa natura marimii masurate si scopul masurarii

Inregistrare date: tabele, fise

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza competenta de planificare a unei activitati si culegere a datelor numerice in legatura cu aceasta, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Competenta 7.2:  Prelucreaza datele numerice.

Criterii de Performanta:

(a) Efectuarea calculelor in mai multe etape cu numere de mai multe marimi.

(b) Utilizarea formulelor de calcul.

(c) Reprezentarea grafica a datelor obtinute.

(d) Citirea graficelor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Calcule: puteri, radicali, procente, scari si proportii

Formule de calcul: transformari de unitati de masura, calcule economico-financiare, ecuatii liniare cu doua variabile, media aritmetica, geometrica, dispersia, abaterea medie patratica

Reprezentare grafica: grafice in plan

Citirea graficelor: coordonatele graficului, relatia dintre marimile reprezentate

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza competenta de prelucrare a datelor numerice, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b), (c ) si (d), si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul unitatii:  7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Competenta 7.3:  Interpreteaza rezultatele obtinute si prezinta concluziile.

Criterii de Performanta:

(a) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor abaterilor si tendintelor.

(b) Formularea concluziilor in baza unei analize critice

(c) Utilizarea rezultatelor in rezolvarea unei probleme si luarea deciziilor optime.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Comparare rezultate:  erori, cauze, tipuri de erori, tendinte

Tipuri de grafice: liniare, in coloane si bare, circulare, radar, Gantt

Tipuri de diagrame: cumulativa, Paretto, de dispersie

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise si practice prin care elevul demonstreaza competenta de interpretare a rezultatelor obtinute din procesarea datelor numerice, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b), (c ) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul Unitatii: 8. Initierea unei afaceri

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Isi autoevalueaza abilitatile antreprenoriale

Defineste posibilitatile pietei

Elaboreaza un plan de afaceri

Titlul Unitatii: 8. Initierea unei afaceri

Competenta 8.1:  Isi autoevalueaza abilitatile antreprenoriale.

Criterii de Performanta:

(a)  Identificarea criteriilor, abilitatilor si avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenoriala.

(b)  Evaluarea propriilor abilitati, ambitii si obiective in functie de criteriile fundamentale ale activitatii antreprenoriale discutate in criteriul de performanta (a).


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Evaluare: analiza punctelor tari si slabe proprii, discutii cu profesorii, colegii si parintii

Probe de Evaluare:

Probe orale si/sau scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa se evalueze ca potential antreprenor, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a) si (b) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul Unitatii: 8. Initierea unei afaceri

Competenta 8.2: Defineste posibilitatile pietei.

Criterii de Performanta:

a)     Studierea evolutiilor economice.

b)    Analizarea si evaluarea posibilitatilor pietei.

c)     Examinarea resurselor disponibile si potentiale.

d)    Identificarea strategiilor de marketing.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Evolutii economice: la nivel global, national, regional si local

Analizarea posibilitatilor pietei: impactul evolutiilor economice asupra oportunitatilor de afaceri, analiza SWOT, ciclul de viata al produsului

Resurse: financiare (credit bancar, sponsorizari, asocieri, proiecte cu finantari nerambursabile), umane, materiale, oportunitati de dezvoltare.

Strategii de marketing:  marketing de nisa sau alte strategii

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstreaza ca poate defini posibilitatile pietei, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b), (c ) si (d) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

Titlul Unitatii: 8. Initierea unei afaceri

Competenta 8.3:  Elaboreaza un plan de afaceri.

Criterii de Performanta:

a)     Alegerea unei oportunitati de afaceri luand in considerare riscurile, resursele si legislatia

b)    Elaborarea unui plan de afaceri simplu

c)     Prezentarea si justificarea planului de afaceri

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Riscuri:  analizarea riscurilor, scenarii posibile

Resurse:  plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subventii, abilitati

Legislatie:  sanatate si securitatea muncii, probleme de mediu, legislatia muncii, drept comercial

Plan:  structura, organizare, management, informatii, clienti si furnizori, resurse umane, logistica

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze si sa prezinte un plan de afaceri intr-o situatie reala, asa cum se specifica in criteriile de performanta (a), (b), si (c ) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

UNITATI DE COMPETENTE TEHNICE GENERALE

Titlul Unitatii : 9. PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA PRODUCTIEI

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Analizeaza productia ca rezultat al procesului de productie.

Analizeaza aspecte ale organizarii si planificarii productiei.

Programeaza activitati specifice locului de munca.

Titlul Unitatii : 9. PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA PRODUCTIEI

Competenta 9. 1: Analizeaza productia ca rezultat al procesului de productie.

Criterii de Performanta:

(a)                                    Definirea conceptului de proces de productie.

(b)                                    Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de productie.

(c)                                     Stabilirea componentelor procesului de productie.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Proces de productie: procese industriale si non-industriale

Criterii de clasificare: modul de participare la executarea produselor, modul de executie, modul de obtinere a produselor finite din materii prime, natura tehnologica a operatiilor efectuate, natura activitatii desfasurate

Componente: marimi de intrare, etapele de realizare a procesului de productie, marimi de iesire

Probe de Evaluare :

Probe orale si scrise prin care elevul realizeaza grafic o schema a procesului de productie conform criteriului de performanta (a), in aria de aplicabilitate specificata

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza in scris cunoasterea procesului de productie conform criteriului de performanta (b), in aria de aplicabilitate specificata

Probe orale si practice prin care elevul realizeaza o schema care demonstreaza ca este capabil sa stabileasca componentele procesului de productie ales conform criteriului de performanta (c), in aria de aplicabilitate specificata

Titlul Unitatii : 9. PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA PRODUCTIEI

Competenta 9. 2: Analizeaza aspecte ale organizarii si planificarii productiei.

Criterii de Performanta:

(a)            Caracterizarea tipurilor de productie si a avantajelor si dezavantajelor lor.

(b)            Diferentierea metodelor de organizare a productiei.

(c)             Precizarea tendintelor actuale si de perspectiva in organizarea productiei.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Tipuri de productie: individuala, in serie, in flux, de masa, automatizata, in celule de fabricatie

Metode de organizare a

productiei: programare liniara, metoda PERT, metoda CPM, metoda “Just in time”

Tendinte: sistem flexibil de fabricatie (integrabilitate, adecvare, adaptibilitate, dinamism structural), avantaje ale sistemului flexibil

Probe de Evaluare :

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza printr-o serie de scheme ca este capabil sa caracterizeze tipurile de productie si avantajele si dezavantajele lor conform criteriului de performanta (a), in aria de aplicabilitate specificata

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa diferentieze metodele de organizare a productiei conform criteriului de performanta (b), in aria de aplicabilitate specificata

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza folosind tabele ca este capabil sa precizeze tendintele actuale si de perspectiva in organizarea productiei conform citeriului de performanta (c), in aria de aplicabilitate specificata

Titlul Unitatii : 9. PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA PRODUCTIEI

Competenta 9.3: Programeaza activitati specifice locului de munca.

Criterii de Performanta:

(a)            Identificarea si descrierea modalitatilor de planificare a necesarului de materiale.

(b)            Identificarea necesitatii de planificare a fortei de munca.

(c)             Planificarea activitatilor specifice locului de munca pe baza documentelor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Modalitati: - clasic

- folosind software

Necesarul de materiale: - materii prime si materiale

- semifabricate

- unelte de lucru

Forta de munca: . profesionista

calificata

necalificata

Documente: - fisa de lansare a produsului/serviciului

- fise tehnologice

- grafice, diagrame

- planuri

Probe de Evaluare :

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza folosind doua tipuri de prezentari de date ca este capabil sa identifice si sa descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele si dezavantajele lor in realizarea planificarii necesarului de acelasi produs, conform criteriului de performanta (a), in aria de aplicabilitate specificata.

Probe practice prin care elevul realizeaza un plan al fortei de munca necesare pentru a crea produsul, conform criteriului de performanta (b), in aria de aplicabilitate specificata.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza realizand un plan ca este capabil sa planifice activitati specifice locului de munca conform criteriului de performanta (c), in aria de aplicabilitate specificata

Titlul Unitatii : 10. ASIGURAREA CALITATII

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Descrie conceptele de asigurare a calitatii, controlul calitatii si sisteme de calitate.

Utilizeaza documentele sistemului calitatii.

Utilizeaza procedurile de audit al calitatii.

Aplica instrumente ale calitatii.

Titlul Unitatii : 10. ASIGURAREA CALITATII

Competenta 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calitatii, controlul calitatii si sisteme de calitate.

Criterii de Performanta:

(a)  Explicarea conceptului de asigurare a calitatii.

(b)                    Explicarea conceptului de controlul calitatii.

(c) Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Asigurarea calitatii: calitatea interna, calitatea externa, calitate totala

Controlul calitatii evaluarea calitatii, supravegherea calitatii, inspectia calitatii, verificarea calitatii

Sisteme de calitate: Standarde romanesti, europene si internationale

Elementele sistemului calitatii: elementele de conducere a sistemului calitatii; elementele de desfasurare a sistemului calitatii; documentatia sistemului calitatii;

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice conceptele de asigurare a calitatii, controlul calitatii si sisteme de calitate, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 10. ASIGURAREA CALITATII

Competenta 10.2: Utilizeaza documentele sistemului calitatii.

Criterii de Performanta:

(a) Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calitatii disponibile intr-o companie.

(b) Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calitatii si foloseste documentatia specifica locului de munca.

(c) Analizarea diverselor metode de inregistrare a asigurarii calitatii.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Documentele sistemului calitatii:  Manualul calitatii, procedurile sistemului calitatii, procedurile /instructiunile de lucru

Documente specifice locului de munca:  proceduri operationale, proceduri si instructiuni de inspectie, proceduri de incercari, instructiuni de lucru, fise tehnologice, desene, specificatii tehnice

buletine de analize, buletine de incercari

Metode de inregistrare: note de receptie, registre de intrari, rapoarte de respingere, buletine de analiza pentru produse, registru pentru evidenta analizelor efectuate, registru de neconformitati, buletin de verificare metrologica, registru de evidenta reclamatiilor clientilor, planificarea si evidenta lucrarilor efectuate

Probe de Evaluare:

Proba scrisa prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa desemneze utilizarea specifica a documentelor de asigurare a calitatii intr-un sistem al calitatii conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa realizeze o diagrama folosind datele din criteriul de performanta si sa utilizeze documentele sistemului calitatii specifice locului de munca, conform criteriului de performanta (b), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Probe scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze diverse metode de asigurare a calitatii cu avantajele si dezavantajele lor, conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate

Titlul Unitatii : 10. ASIGURAREA CALITATII

Competenta 10.3: Utilizeaza procedurile de audit al calitatii

Criterii de Performanta:

(a)  Explicarea conceptului de audit al calitatii

(b)                                Specificarea scopului documentelor folosite la audit

(c)                         Explicarea elementelor de baza ale audit-ului

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Conceptul de audit al calitatii: evaluarea conformitatii proceselor/produselor/serviciilor, evaluarea conformitatii unor elemente a sistemului calitatii, evaluarea eficacitatii sistemului calitatii, identificarea punctelor critice, initierea actiunilor preventive/ corective, urmarirea aplicarii actiunilor corective

Tipuri de audit:  Auditul produsului/serviciului

Auditul procesului

Auditul sistemului calitatii

Audituri interne/externe

Documente de audit: plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, raport de neconformitate

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice conceptul si tipurile de audit al calitatii conform criteriilor de performanta (a) si (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Proba scrisa in care elevul trebuie sa realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, in care sa demonstreze ca este capabil sa specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanta (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 10. ASIGURAREA CALITATII

Competenta 10.4: Aplica instrumente ale calitatii.

Criterii de Performanta:

(a)                                Identificarea instrumentelor calitatii si a aplicatiilor lor.

(b)                                Selectarea instrumentului calitatii specific activitatii profesionale.

(c) Utilizarea informatiilor specifice activitatii profesionale.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Instrumente de lucru: Diagrama Pareto, diagrama Ishikawa, histograma defectelor, fisa de inspectie

Activitati profesionale: activitati definite in cadrul calificarii

Informatii: date din inregistrarile referitoare la calitate

Probe de Evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul realizeaza un proiect si scrie un raport pentru a dovedi ca este capabil sa utilizeze unul din instrumentele calitatii specific unei activitati profesionale conform criteriilor de performanta (a),( b) si (c), in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Realizeaza specificatii pentru proiectarea produselor pe baza cerintelor clientilor.

Propune solutii de proiectare initiale pentru un produs dat.

Investigheaza posibilitatile reale de proiectare a produsului.

Alege si prezinta solutia finala de proiectare.

Titlul unitatii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Competenta 11.1:  Realizeaza specificatii pentru proiectarea produselor pe baza cerintelor clientilor.

Criterii de Performanta:

(a) Analizarea cerintelor de baza pentru proiectarea produsului.

(b) Identificarea specificatiilor pentru proiectarea produsului.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Cerinte de baza:  cercetarea pietei, functiile si scopul produsului, aspect, materiale si tehnologii, costuri, timp de realizare, tipul productiei

Specificatii tehnice: performante (tehnice) in exploatare, dimensiuni, masa, incadrare in standarde, fiabilitate, termene de garantie

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care candidatul demonstreaza, realizand si folosind un tabel, ca este capabil sa analizeze cerintele de baza pentru proiectarea unui produs si sa identifice specificatiile pentru proiectarea acestuia conform precizarilor din criteriile de performanta (a) si (b) si acoperind toata gama conditiilor de aplicabilitate ale acestora.

Titlul unitatii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Competenta 11.2: Propune solutii de proiectare initiale pentru un produs dat.

Criterii de Performanta:

(a)            Identificarea solutiilor posibile de proiectare.

(b)            Utilizarea standardelor si a legislatiei in vigoare.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Modalitati de identificare: brainstorming, cercetarea produselor existente, ca raspuns la specificatiile produsului (performante tehnice, forma, estetica, ergonomie, indeplinirea scopului pentru care este proiectat)

Standarde: cerinte de calitate, siguranta, protectia mediului prevazute de standarde romanesti si europene

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice solutii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume, si sa utilizeze standardele si legislatia in vigoare conform criteriilor de performanta (a) si (b), acoperind toata gama conditiilor de aplicabilitate ale acestora.

Titlul unitatii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Competenta 11.3: Investigheaza posibilitatile reale de proiectare a produsului .

Criterii de Performanta:

(a)            Utilizarea surselor de informatie corespunzatoare

(b)            Extragerea informatiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat

(c)     Compararea unei game largi de factori ce pot afecta solutiile de proiectare

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Surse de informatie: baze de date pentru materiale, componente, cataloage de prezentare

Informatii specifice:  despre materiale si procese de productie, cu aplicabilitate in calcule simple de proiectare

Factori: influenta proprietatilor fizice si mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricatie, disponibilitatea resurselor (de exemplu: manopera, materiale, echipamente)

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa investigheze posibilitatile reale de proiectare a produsului, folosind produsul din competenta 2, conform precizarilor din criteriile de performanta (a), (b) si (c) si acoperind toata gama conditiilor de aplicabilitate ale acestora.

Titlul unitatii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Competenta 11.4:  Alege si prezinta solutia finala de proiectare.

Criterii de Performanta:

(a) Justificarea alegerii solutiei finale .

(b) Alegerea formei de prezentare.

(c )   Utilizarea metodelor de prezentare grafica.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Justificarea solutiei finale:   in conformitate cu specificatiile pentru proiectarea produsului, standardele si legislatia in vigoare, evaluarea critica a solutiei propuse

Forme de prezentare: simulare cu ajutorul softurilor specializate, prezentari scrise ce pot cuprinde desene tehnice, specificatii de materiale, tehnologii de realizare, costuri estimative

Prezentari grafice: desene 2D (in varianta traditionala sau utilizand aplicatii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu, desene de detaliu, diagrame, scheme

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa aleaga si sa prezinte solutia finala de proiectare, folosind produsul din competenta 2, conform precizarilor din criteriile de performanta (a), (b) si (c), acoperind toata gama conditiilor de aplicabilitate ale acestora.

Titlul Unitatii : 12. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Aplica legislatia privind securitatea si sanatatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor.

2. Planifica actiuni de evitare si de reducere a riscurilor identificate la locul de munca.

Coordoneaza activitatile in caz de accident.

Titlul Unitatii : 12. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Competenta 12. 1: Aplica legislatia privind securitatea si sanatatea la locul de munca si prevenirea si stingerea incendiilor

Criterii de Performanta:

(a)  Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de munca.

(b)  Controlarea modului de aplicare a masurilor de igiena si protectia muncii, individuale , colective si de prevenire si stingere a incendiilor.

(c)   Asigurarea functionarii permanente si corecte a sistemelor si dispozitivelor de protectie.

(d)  Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor si mijloacelor pentru stingerea incendiilor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Informare: Instructaje initiale, curente, periodice, fise,afise, filme,

cataloage, brosuri, pliante, instructiuni de lucru

Control:   Fisa individuala de instructaj, echipamente de lucru si

echipamente individuale si colective de protectie, trusa de prim ajutor, materiale igienico-sanitare, materiale si mijloace de stingere a incendiilor

Sisteme si dispozitive de protectie:  Individulale si colective specifice locului de munca

Materiale si mijloace pentru

stingerea incendiilor:  Apa, nisip, paturi, hidranti, stingatoare cu spuma, cu

praf, cu CO2

Probe de Evaluare :

Probe practice si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa selecteze mijloacele de informare necesare instructajului, sa controleze si sa asigure buna functionare a mijloacelor de protectie conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze materialele si mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanta (d) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 12. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Competenta 12. 2: Planifica actiuni de evitare si de reducere a riscurilor identificate la

locul de munca.

Criterii de Performanta:

(a) Tinerea evidentei locurilor de munca periculoase.

(b) Raportarea factorilor de risc de la locul de munca.

(c) Monitorizarea situatiilor deosebite din sectorul supravegheat.

(d) Selectarea si utilizarea echipamentelor de lucru si de protectie specifice locului de munca

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Evidenta: Registre, statistici, jurnale

Raportare:  Procese verbale, note informative

Situatii deosebite: Situatii de risc:

Perturbari functionale, defectiuni ale utilajelor

Nerespectarea principiilor ergonomice

Comportament necorespunzator al lucratorului la locul de munca

Starea fizica si psihica necorespunzatoare a lucratorului

Accidente de munca

Boli profesionale

Avarii

Incendii si explozii

Echipamente de lucru si

de protectie: Specifice domeniului de activitate

Probe de Evaluare :

Probe practice si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa tina evidenta locurilor de munca periculoase, sa raporteze factorii de risc si sa monitorizeze situatiile deosebite conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa selecteze si sa utilizeze echipamentele de lucru si de protectie specifice locului de munca conform criteriul de performanta (d) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 12. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Competenta 12. 3. Coordoneaza activitatile in caz de accident.

Criterii de Performanta:

(a)  Acordarea primului ajutor in caz de accident.

(b)  Intocmirea unui plan de actiune in caz de accident la o situatie data.

(c)  Stabilirea sarcinilor pe echipe de interventii.

(d)  Evaluarea interventiei in caz de accident.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Primul ajutor:  Aplicarea primelor masuri de salvare in caz de accident

Plan de actiune: Eliminarea cauzelor, evacuarea accidentatilor, anuntarea organelor abilitate

Sarcini:   Individuale si de grup

Evaluare: Corectitudinea interventiei, incadrarea in timp, viteza de reactie, estimarea pagubelor

Probe de Evaluare :

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa coordoneze o activitate in caz de accident: acordarea primului ajutor, planificarea actiunilor, trasarea sarcinilor si evaluarea interventiilor conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si (d) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MISCARII

Nivel: 3

Valoare Credit:  1.0

Competente:

Analizeaza rolul functional al organelor de masini din cadrul transmisiilor mecanice.

Coordoneaza lucrari de montaj pentru organe de masini si mecanisme.

Executa lucrari de reglare si intretinere ale transmisiilor mecanice.

Titlul Unitatii : 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MISCARII

Competenta 13.1: Analizeaza rolul functional al organelor de masini din cadrul transmisiilor mecanice.

Criterii de Performanta:

(a)  Caracterizarea organelor de masini componente.

(b) Argumentarea utilizarii organelor de masini in cadrul sistemului.

(c) Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizand simboluri.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Caracterizare: denumire, material, constructie, parametri geometrici si constructivi

Organe de masini: curele, cabluri, lanturi, osii, arbori, roti dintate, roti de curea, roti de frictiune, variatoare, lagare, cuplaje, ghidaje

Simboluri : specifice organelor de masini si mecanismelor

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza prin realizarea unui tabel ca este capabil sa caracterizeze din punct de vedere structural si functional organele de masini componente, conform criteriilor de performanta (a) , (b) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa reprezinte grafic o schema cinematica a unei transmisii date, conform criteriilor de performanta (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MISCARII

Competenta 13. 2: Coordoneaza lucrari de montaj pentru organe de masini si mecanisme.Criterii de Performanta:

(a)                       Interpretarea documentatiei tehnice.

(b)                       Repartizarea sarcinilor echipei de lucru.

(c)                        Supravegherea si verificarea efectuarii lucrarilor specifice.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Documentatia tehnica: desen de ansamblu, schema de montaj

Lucrari specifice: pregatitoare, montare, demontare, ajustare

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa interpreteze documentatia tehnica , conform criteriului de performanta (a), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Probe practice si orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa repartizeze corespunzator sarcinile de lucru, respectand criteriul de performanta (b), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Probe practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa coordoneze efectuarea lucrarilor de montaj pe baza unui plan, respectand criteriul de performanta (c), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Titlul Unitatii : 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MISCARII

Competenta 13. 3: Coordoneaza lucrari de reglare si intretinere ale transmisiilor mecanice.

Criterii de Performanta:

(a)                Coordonarea operatiilor de intretinere.

(b)                Efectuarea reglajelor.

(c)                Respectarea normelor de protectie a mediului.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Reglaje: joc radial si frontal al danturii, bataile radiale si frontale ale arborilor, paralelismul arborilor, ajustarea jocurilor, coaxialitatea arborilor si lagarelor, ajustarea curselor

Intretinere:  verificari curente, ungere, curatire, conservare

Protectia mediului : colectarea si depozitarea uleiurilor uzate respectand legislatia de protectie a mediului

Probe de Evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa coordoneze efectuarea operatiilor de intretinere a organelor de masini si transmisiilor pe baza unui plan de intretinere cu respectarea normelor de protectie a mediului, conform criteriilor de performanta (a) , (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze operatii de reglare a organelor de masini si transmisiilor pe baza unui plan de operatii conform criteriilor de performanta (b) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii :   14. UTILIZAREA APLICATIILOR DE TIP CAD

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Analizeazǎ specificul proiectului.

Identificǎ si utilizeazǎ elemente hard si soft pentru a realiza aplicatii.

Interpreteazǎ si modifica desene in 2D.

Vizualizeaza si interpreteazǎ prezentǎri in 3D.

Titlul unitatii : 14. UTILIZAREA APLIACATIILOR DE TIP CAD

Competenta 14. 1: Analizeazǎ specificul proiectului.

Criterii de Performanta:

(a)            Demonstrarea avantajelor utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele traditionale.

(b)            Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului.

(c)     Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Avantaje: Calitate, acuratete, timp de executie si revizuire, eficienta, cost, transferul informatiilor

Meniuri derulante: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Modify, Bonus, Help

Butoane din bara

instrumentelor de lucru desenarea, modificarea, editarea obiectelor elementare, selectarea punctelor geometrice specifice: intersectie, punct median, perpendiculare, capete de linie

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care candidatul arata ca este capabil sa demonstreze avantajele utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele traditionale, enumerandu-le intr-un raport, sa utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului, sa utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizarilor din criteriile de performanta (a), (b), (c) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestora.

Titlul unitatii : 14. UTILIZAREA APLIACATIILOR DE TIP CAD

Competenta 14. 2: Identificǎ si utilizeazǎ hard si soft pentru a realiza aplicatii.

Criterii de Performanta:

(a)            Identificarea si utilizarea elementelor hard si soft pentru a realiza aplicatii

specifice domeniului.

(b)            Aplicarea procedeelor de baza pentru desenare CAD.

(c)     Cotarea desenelor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Hard:  procesor, memorie RAM, placa video, hard disk, CD-ROM, CD-WR

Soft: adecvat domeniului: mecanic, electronic, electromecanic, electric, constructii, textile

Procedee de baza pentru desenare CAD: aranjare, copiere, colorare, racordare, stergere, translatare

Cotare: liniara, diametre, raza, unghiuri, inclinata

Probe de Evaluare:

Probe practice prin care candidatul demonstreaza, prin realizarea unor desene, ca este capabil sa identifice si sǎ utilizeze elemente hard si soft pentru a realiza aplicatii specifice domeniului, sǎ cunoasca procedeee de baza pentru desenare si cotare, conform precizarilor din criteriile de performanta (a), (b), (c) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestora.

Titlul unitatii : 14. UTILIZAREA APLIACATIILOR DE TIP CAD

Competenta 14. 3: Interpreteazǎ si modifica desene in 2D.

Criterii de Performanta:

(a)  Pregǎtirea mediului de desenare.

(b)  Aplicarea textelor pe desene.

(c )  Revederea planului cerintei proiectului si solutiei finale sugerand metode

noi de imbunǎtǎtire.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Pregǎtirea mediului de lansare in executie a programului, numele si locul de

desenare:  memorare al fisierului, unitǎtile de mǎsurare utilizate,

dimensiunea hartiei

Modalitati:   caracteristici, text pe un rand, pe mai multe randuri, stergere text, tiparire, copiere, mutare, copiere desene din CAD in Word

Metode: plan complex, munca cu altii, responsabilitǎti, aranjamente de lucru

Probe de Evaluare:

Probe practice si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa pregǎteasca mediul de desenare, sa aplice texte pe desene si sǎ revadǎ planul cerintei proiectului si solutia finalǎ, prin realizarea unor desene relevante, sugerand metode noi de imbunǎtǎtire, conform precizarilor din criteriile de performanta (a), (b), (c) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestora.

Titlul unitatii : 14. UTILIZAREA APLIACATIILOR DE TIP CAD

Competenta 14. 4: Vizualizeazǎ si intereteazǎ prezentǎri in 3D.

Criterii de Performanta:

(a) Intelegerea modalitatilor de proiectare in 3D.

(b)  Interpretarea suprafetelor spatiale.

(c )  Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Vizualizare model: modelare in 3D dupǎ o schitǎ realizatǎ

Suprafete: intre doua linii curbe, extrudate, de revolutie

Dezvoltǎri:  feed-back, plan complex, documentatie tehnicǎ, responsabilitǎti, aranjamente de lucru (birouri de proiectare)

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care candidatul demonstreaza, prin realizarea unor desene elementare, ca este capabil sa cunoasca modalitatile de prezentare in 3D, sǎ reprezinte suprafete spatiale si sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizarilor din criteriile de performanta (a), (b), (c) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestora.

Titlul Unitatii : 15. SISTEME SI TEHNOLOGII DE FABRICATIE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Alege sistemul si tehnologia de fabricatie.

Analizeaza sisteme si tehnologii de fabricatie

Stabileste legatura intre sistemele de fabricatie si aspectele planificarii si controlului.

Titlul Unitatii : 15. SISTEME SI TEHNOLOGII DE FABRICATIE

Competenta 15.1: Alege sistemul si tehnologia de fabricatie.

Criterii de Performanta:

(a)                             Descrierea mediului industrial.

(b)                             Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricatie in industriile producatoare.

(c)                              Evaluarea utilizarii unui sistem de fabricatie adecvat dupa criterii de evaluare precizate.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Mediul industrial: tipuri de produse, moduri si tipuri de productie, tipuri de fabricatie

Sisteme de fabricatie: inteligente, holonice, bionice

Citerii de evaluare a

utilizarii sistemelor: economic, de calitate, de competitivitate

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza folosind o schema ca este capabil sa descrie mediul industrial, conform criteriului de performanta (a) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza cu ajutorul unei reprezentari grafice ca este capabil sa explice modul de utilizare a ea sistemelor si tehnologiilor de fabricatie in industriile producatoare, conform criteriului de performanta (b) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze utilizarea sistemelor si tehnologiilor de fabricatie pe o componenta specifica domeniului, conform criteriului de performanta (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 15. SISTEME SI TEHNOLOGII DE FABRICATIE

Competenta 15.2: Analizeaza sisteme si tehnologii de fabricatie.

Criterii de Performanta:

(a)                             Identificarea componentelor sistemelor de fabricatie.

(b)                             Identificarea fenomenelor ce au loc intr-un proces de fabricatie.

(c)                              Identificarea criteriilor de analiza a sistemelor de fabricatie.

(d)                             Justificarea alegerii criteriilor de analiza.

(e)                              Aplicarea metodelor de analiza a sistemelor de fabricatie folosind criterii precizate.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Componente:  concurenta, sincronizarea, partajarea resurselor

Fenomene:  defectarea si repararea masinilor, variatia timpilor de prelucrare

Criterii de analiza: ergonomice, de evaluare a riscului, rezultatele activitatii, atributiile locului de munca, tipuri de echipamente, tehnologii de fabricatie

Metode de analiza: tehnici de simulare, metode analitice

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice din diferite surse si rapoarte componentele, fenomenele si criteriile de analiza a sistemelor de fabricatie conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza folosind cateva tehnici ale criteriilor de analiza ca este capabil sa justifice alegerea criteriilor de analiza, conform criteriului de performanta (d) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza grafic ca este capabil sa aplice metode de analiza a sistemelor de fabricatie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanta (e) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 15. SISTEME SI TEHNOLOGII DE FABRICATIE

Competenta 15.3: Stabileste legatura intre sistemele de fabricatie si aspectele planificarii si controlului.

Criterii de Performanta:

(a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricatie.

(b) Explicarea influentei aspectelor planificarii si controlului asupra sistemelor de fabricatie.

(c) Propunerea solutiilor de optimizare a sistemelor de fabricatie.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Procese: prelucrarea, controlul, stocarea, manipularea, transportul, comanda, conducerea

Aspecte ale planificarii

si controlului: planificarea productiei, controlul productiei, controlul calitatii, sanatatea si securitatea muncii, tehnologia informatiei in realizarea sistemelor de fabricatie

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza printr-o schema a procesului tehnologic ca este capabil sa identifice procesele sistemelor de fabricatie conform criteriului de performanta (a) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza printr-un raport ca este capabil sa explice influenta aspectelor planificarii si controlului asupra sistemelor de fabricatie conform criteriului de performanta (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza printr-o reprezentare grafica ca este capabil sa propuna solutii de optimizare a sistemelor de fabricatie pentru un produs anume conform criteriului de performanta (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii : 16. TEHNICI DE MASURARE IN DOMENIU

Nivel: 3

Valoare credit:

Competente:

Explica structura instalatiilor / sistemelor de masurare.

Executa operatii pregatitoare pentru utilizarea tehnicilor de masurare.

Utilizeaza tehnici de masurare pentru determinarea / monitorizarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Titlul unitatii : 16. TEHNICI DE MASURARE IN DOMENIU

Competenta 16. 1: Explica structura instalatiilor / sistemelor de masurare.

Criterii de Performanta:

(a)                               Identificarea componentelor in schemele structurale si in cadrul instalatiei / sistemului de masurare.

(b)                               Explicarea rolului functional al componentelor instalatiei / sistemului de masurare.

(c)                               Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legaturilor functionale dintre componentele instalatiei / sistemului de masurare.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Componente:  mijloace de masurare, traductoare, adaptoare, inregistratoare, elemente de automatizare, echipamente pentru achizitia, transmiterea si prelucrarea datelor.

Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice

Legaturi functionale: mecanice, electrice, electronice

Probe de Evaluare:

Probe scrise si practice, prin care candidatul demonstreaza, printr-o diagrama bloc, ca este capabil sa identifice componentele unei instalatii sau ale unui sistem de masurare si sa utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legaturile functionale dintre aceste componente, conform criteriilor de performanta (a) si (c), cuprinzand toate elementele din aceste categorii si acoperind gamele mentionate in aplicabilitatea criteriilor de performanta specificate.

Probe scrise si orale, prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa explice rolul functional al diferitelor componente din cadrul unei instalatii sau sistem de masurare, conform precizarilor din criteriul de performanta (b), cuprinzand toate elementele din aceasta categorie si acoperind gama mentionata in aplicabilitatea criteriului de performanta specificat.

Titlul unitatii : 16. TEHNICI DE MASURARE IN DOMENIU

Competenta 16. 2: Executa operatii pregatitoare pentru utilizarea tehnicilor de masurare.

Criterii de Performanta:

(a)                               Utilizarea documentatiei tehnice pentru identificarea conditiilor impuse la exploatarea mijloacelor de masurare si echipamentelor utilizate.

(b)                               Determinarea prin calcul sau pe baza documentatiei tehnice a valorilor prognozate pentru marimile masurate

(c)                               Selectarea mijloacelor de masurare necesare

(d)                               Realizarea operatiilor pregatitoare pentru utilizarea unei instalatii / sistem de masurare dat.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Documentatie tehnica: carte tehnica, instructiuni de utilizare

Conditii impuse: valori nominale, conditii de microclimat

Valori prognozate: in functie de caracteristicile obiectului masurat sau procesului controlat

Criterii de selectie: caracteristicile obiectului masurat sau a procesului controlat; parametrul masurat (valori prognozate); indicatori metrologici si functionali ai mijloacelor de masurare accesibile operatorului (sensibilitatea; rezolutia; domeniul / domeniile de masurare; valoarea diviziunii; timpul de raspuns; durabilitatea; justetea; fidelitatea; precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de productie (unicate, serie mica, serie mare sau masa) in cadrul careia se realizeaza procesele de masurare; productivitatea impusa masurarii

Operatii pregatitoare: asigurarea conditiilor de microclimat, reglaje prevazute in instructiunile de utilizare, selectarea domeniilor de masurare in functie de valoarea prognozata (unde este cazul), verificarea legaturilor functionale dintre componente

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise, prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze documentatia tehnica pentru a identifica conditiile impuse la exploatarea mijloacelor de masurare si echipamentelor utilizate si a determina valori prognozate pentru marimile masurate, si sa efectueze calcule, conform criteriilor de performanta (a) si (b), cuprinzand toate elementele din aceste categorii si acoperind gamele mentionate in aplicabilitatea criteriilor de performanta specificate.

Probe practice si scrise, prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa selecteze mijloacele necesare pentru masurarea unui ansamblu specific si sa realizeze operatiile pregatitoare necesare pentru utilizarea unui instalatii / sistem de masurare, conform precizarilor din criteriul de performanta (c), (d), cuprinzand toate elementele din aceasta categorie si acoperind gama mentionata in aplicabilitatea criteriului de performanta specificat.

Titlul unitatii : 16. TEHNICI DE MASURARE IN DOMENIU

Competenta 16. 3 Utilizeaza tehnici de masurare pentru determinarea / monitorizarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Criterii de Performanta:

(a)                       Precizarea marimilor tehnice masurabile cu o instalatie de masurare data.

(b)                       Indicarea mijloacelor si metodelor de masurare utilizate la determinarea / monitorizarea marimilor tehnice specifice.

(c)                        Realizarea unei instalatii de masurare dupa o schema structurala data.

(d)                       Masurarea / monitorizarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale.

(e)                        Analizarea rezultatelor masurarii.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Marimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densitati, vascozitati, timp), mecanice (forte, cupluri, presiuni, viteze, turatii, acceleratii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice (intensitati ale curentilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistente).

Mijloace de masurare: pentru marimi geometrice (masuri terminale pentru lungimi si unghiuri, rigle, sublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice); pentru marimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balante, densimetre, vascozimetre, ceasuri si cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice).

Metode de masurare: directe, indirecte, implicite

Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice

Masurare:  citirea indicatiilor si inregistrarea rezultatelor (dupa caz)

Monitorizare:  urmarirea evolutiei marimilor fizice in raport cu valorile limita impuse pentru functionarea optima a procesului controlat.

Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice si diagrame, comparare cu valori nominale sau limita, tolerante

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise, prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa precizeze marimile tehnice masurabile cu o instalatie de masurare data, sa indice mijloacele si metodele de masurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecarei marimi tehnice si sa analizeze rezultatele masurarilor realizate, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (e), cuprinzand toate elementele din aceste categorii si acoperind gamele mentionate in aplicabilitatea criteriilor de performanta specificate.

Probe practice si scrise, prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa realizeze instalatii de masurare dupa o schema data si sa execute operatii de masurare sau monitorizare a unor marimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii specifice, conform precizarilor din criteriile de performanta (c) si (d), cuprinzand toate elementele din aceasta categorie si acoperind gama mentionata in aplicabilitatea criteriilor de performanta specificate.

Titlul unitatii : 17. INTRETINERE PLANIFICATA

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competente:

Programeaza activitatea de intretinere.

Monitorizeaza lucrarile de intretinere.

Urmareste respectarea normelor de intretinere a echipamentelor si instalatiilor.

Titlul unitatii : 17. INTRETINERE PLANIFICATA

Competenta 17. 1: Programeaza activitatea de intretinere

Criterii de Performanta:

(a)            Consultarea documentatiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de intretinere si termenele de realizare a acestuia.

(b)            Indeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrarilor.

(c)     Consemnarea sarcinilor in documentele de serviciu.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Documentatie tehnica : prescriptii tehnice (plan de intretinere, metodologii, norme, normative, carti tehnice, cataloage, reglementari)

Sarcini: responsabilitati din fisa postului, fisa de activitate

Documentatie tehnologica: centalizator – lucrari de intretinere

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise, prin elaborarea unui plan de intretinere, care atesta capacitatea candidatului de a consulta documentatia tehnica si de a stabili termene calendaristice in realizarea activitatilor de intretinere planificate, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si scrise care atesta capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fisei postului, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise si practice care atesta capacitatea candidatului de a consulta si de a consemna sarcinile repartizate in documentele de serviciu, asa cum s-a precizat in criteriile (a) si (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii : 17. INTRETINERE PLANIFICATA

Competenta 17. 2: Monitorizeaza lucrarile de intretinere

Criterii de Performanta:

(a)            Stabilirea lucrarilor de intretinere ale echipamentelor si instalatiilor.

(b)            Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrarilor.

(c)     Coordonarea executarii lucrarilor de intretinere conform planificarilor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Lucrari de intretinere - intretinere: curenta si planificata (specifica domeniului)

Necesarul de resurse: - materiale, S.D.V.–uri, A.M.C.–uri

Probe de Evaluare

Probe orale si practice care atesta capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrari de intretinere ale echipamentelor si instalatiilor, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice care atesta capacitatea candidatului de a stabili si discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrarilor, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului de a urmari executarea lucrarilor de intretinere conform planificarilor, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii : 17. INTRETINERE PLANIFICATA

Competenta 17. 3: Urmareste respectarea normelor de intretinere a echipamentelor si instalatiilor.

Criterii de Performanta:

(a)            Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor si instalatiilor conform documentelor tehnice.

(b)            Evaluarea lucrarilor conform standardelor din domeniu.

(c)     Supravegherea respectarii normelor de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Documentatia tehnica: instructiuni, carti tehnice, cataloage, documentatie tehnica de firma, normative, fise de evaluare a lucrarilor conform standardelor

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise si practice care atesta, prin elaborarea unei liste de instructiuni de intretinere pentru un anumit echipament, capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor si instalatiilor conform documentatiei tehnice, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise si practice care atesta, prin intocmirea unui raport pentru un exemplu specific, capacitatea candidatului de a evalua lucrarile conform standardelor din domeniu, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise si practice care atesta, prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii, capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii : 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competente:

Caracterizeaza sistemele de reglare automata.

Prezinta functionarea componentelor sistemelor de reglare automata.

Analizeaza functionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.

Titlul unitatii : 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE

Competenta 18. 1:  Caracterizeaza sistemele de reglare automata.

Criterii de Performanta:

(a)            Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automata.

(b)            Indicarea marimilor care intervin in schema de principiu a unui sistem de reglare automata.

(c)     Analizarea rolului functional al componentelor sistemului de reglare automata.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Schema de principiu : schema bloc a sistemului de reglare automata

Marimi in schema SRA : de intrare (de referinta), de reactie, de comanda , de executie(de reglare), de iesire, perturbatiile

Componentele SRA : traductoare de intrare si de reactie, elemente de comparatie,

regulatoare automate, elemente de executie, instalatia reglata

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automata, conform precizarilor din criteriul de performanta (a) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa indice marimile care intervin in schema de principiu a unui sistem de reglare automata, conform precizarilor din criteriul de performanta (b) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil precizeze rolul functional al componentelor sistemului de reglare automata, conform precizarilor din criteriul de performanta (c) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Titlul unitatii : 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE

Competenta 18. 2:  Prezinta functionarea componentelor sistemelor de reglare automata.

Criterii de Performanta:

(a)            Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automata.

(b)            Specificarea functionarii componentelor sistemelor de reglare automata.

(c)     Alegerea componentelor sistemelor de reglare automata potrivit unor criterii date.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Componente SRA: traductori de intrare si reactie, elemente de comparatie, regulatoare automate, elemente de actionare

Alegerea componentelor: din cataloage si internet

Criterii date:   valoare reglata, factori fizici, viteza de reactie, agentul de lucru (electric, pneumatic, hidraulic), factori legati de sanatatea si protectia muncii

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automata, conform precizarilor din criteriul de performanta (a) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestui criteriu, respectand normele de sanatatea si securitatea muncii.

Probe orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa specifice functionarea componentelor sistemelor de reglare automata, conform precizarilor din criteriul de performanta (b) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa aleaga componentelor sistemelor de reglare automata, conform precizarilor din criteriul de performanta (c) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestui criteriu, respectand normele de sanatatea si securitatea muncii.

Titlul unitatii: SISTEME DE AUTOMATIZARE

Competenta 18.3: Analizeaza functionarea sistemelor de reglare automata specifice domeniului.

Criterii de Performanta:

(a)            Specificarea elementelor din sistemul de reglare automata.

(b)            Prezentarea functionarii sistemului de reglare automata.

(c)     Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheati

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Elementele din sistemul  elementul de masurat (tipuri de traductoare),

de reglare automata elementul de comparatie, regulatorul automat,

elementul de executie

Sistemul de reglare automata: sisteme de stabilizare automata, sisteme de

reglare cu program variabil, sisteme de reglare

automata de urmarire

Parametrii tehnici supravegheati :  - marimi electrice ( faza, frecventa, putere, curent, tensiune)

- marimi neelectrice ( nivel, deplasare, viteza, acceleratie, debit, presiune, temperatura)

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa specifice elementele din sistemul de reglare automata, conform precizarilor din criteriul de performanta (a) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe orale si scrise prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa prezinte functionarea sistemului de reglare automata, conform precizarilor din criteriul de performanta (b) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise, orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa monitorizeze parametrii tehnici supravegheati, conform precizarilor din criteriile de performanta (c), si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectand normele de tehnica si securitatea muncii.

Titlul unitatii : 19. SISTEME DE ACTIONARE ELECTRICA

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competente:

Selecteaza componentele unui sistem de actionare specific

domeniului.

Realizeaza sisteme de actionare electrica.

Urmareste functionarea sistemelor de actionare electrica.

Titlul unitatii : 19. SISTEME DE ACTIONARE ELECTRICA

Competenta: 19.1: Selecteaza componentele unui sistem de actionare specific domeniului.

Criterii de Performanta:

(a)            Recunoasterea componentelor unui sistem de actionare specific domeniului.

(b)            Specificarea rolului functional al componentelor sistemului de actionare specific domeniului.

(c)     Precizarea rolului sistemului de actionare in ansamblu.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Sistem de actionare: ansamblul format din motor electric, instalatia de comanda, sistem de transmitere a miscarii, masina de lucru pentru obtinerea lucrului mecanic.

Componentele sistemului

de actionare :  motoare electrice, masini de lucru , instalatie de comanda (aparatele electrice si electronice de actionare, comanda, protectie si semnalizare ), sistem de transmisie a miscarii.

Rolul functional al: motorului electric, masinii de lucru, sistemului de transmisie a miscarii, instalatiei de comanda a motorului

Ansamblu:  sistem tehnic specific domeniului

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca componentele unui sistem de actionare dat, sa specifice rolul functional al acestora, conform precizarilor din criteriile de performanta (a) si (b) acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectand normele de sanatatea si securitatea muncii.

Probe practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa aleaga motoarele de actionare si aparatele electrice conform precizarilor din criteriile de performanta (c) si (d) acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectand normele de sanatatea si securitatea muncii.

Titlul unitatii : 19. SISTEME DE ACTIONARE ELECTRICA

Competenta: 19. 2:  Realizeaza sisteme de actionare electrica

Criterii de Performanta :

(a)            Explicitarea simbolurilor si notatiilor specifice componentelor din schema electrica a sistemului de actionare dat pentru citirea schemei electrice de actionare.

(b)            Executarea legaturilor functionale dintr-un sistem de actionare specific domeniului.

(c)     Verificarea continuitatii schemei electrice de actionare realizate.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Explicitarea simbolurilor si notatiilor : decodificarea semnelor si notatiilor literale si numerice din scheme

Schema electrica de actionare:  de forta, de comanda

Executare legaturi functionale: legaturi electrice si mecanice (montare aparataj, motor de actionare, conductoare/cabluri de legatura)

Verificarea continuitatii: masuratori cu ohmmetrul sau alte metode

Probe de Evaluare:

Probe orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa decodifice semnificatia simbolurilor/notatiilor utilizate in schemele de actionare si sa citeasca schemele date, conform precizarilor din criteriile de performanta (a), acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa execute legaturi functionale in sisteme de actionare date, cu verificarea finala a continuitatii acestora, conform precizarilor din criteriile de performanta (b) si (c) acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectand normele de sanatatea si securitatea muncii.

Titlul unitatii : 19. SISTEME DE ACTIONARE ELECTRICA

Competenta: 19. 3:  Supravegheaza functionarea sistemelor de actionare.

Criterii de Performanta:

(a)            Executarea manevrelor de conectare si de deconectare a motorului de actionare.

(b)            Masurarea parametrilor de functionare si compararea lor cu rezultatele anticipate.

(c)     Urmarirea functionarii sistemului de actionare supravegheat.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Manevre de conectare si comenzile aparatelor de comutatie.

deconectare:

Parametrii de functionare: intensitatea curentului electric, tensiunea electrica, turatia

Urmarirea functionarii:  urmarire vizuala

Probe de Evaluare:

Probe practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa execute manevre de conectare si deconectare a motorului de actionare, sa masoare parametrii de functionare si sa urmareasca functionarea sistemului de actionare, conform precizarilor din criteriile de performanta (a), (b) si (c) acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate, respectand normele de sanatatea si securitatea muncii.

Titlul Unitatii : 20. CIRCUITE ELECTRICE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

Realizeaza circuite electrice de curent continuu (c.c.)

Realizeaza circuite electrice de curent alternativ (c.a.)

Utilizeaza aparate de c.a de joasa tensiune.

Titlul Unitatii : 20. CIRCUITE ELECTRICE

Competenta 20. 1: Realizeaza circuite electrice de c.c.

Criterii de Performanta:

(a)  Identificarea rezistoarelor dupa marcaj.

(b) Alegerea sursei de alimentare in functie de parametrii sursei.

(c)                         Realizarea circuitelor cu rezistoare si surse dupa o schema electrica data .

(d)                                Masurarea si notarea parametrilor circuitului de c.c..

(e)                         Analizarea circuitelor de c.c. pe baza valorilor masurate utilizand legile si teoremele studiate.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Marcaj: in clar sau in codul culorilor

Parametrii: tensiune la bornele sursei, intensitatea curentului generat

Schema electrica: gruparea serie si combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse si rezistoare

Paramertii circuitului tensiuni la bornele componentelor si intensitati ale

de c.c.:  curentilor din circuit.

Legile si teoremele studiate: legea lui Ohm, teoremele lui Kirchhoff

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa realizeze circuite conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si a conditiilor de aplicabilitate.

Proba scrisa in care elevul verifica masuratoarea practica din (d), aplicand legile si teoremele studiate conform criteriului de performanta (e) si a conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 20. CIRCUITE ELECTRICE

Competenta 20. 2: Realizeaza circuite electrice de c.a.

Criterii de Performanta:

(a)  Identificarea bobinelor si condensatoarelor dupa marcaj.

(b) Realizarea circuitelor de c.a. cu rezistoare, condensatoare, bobine.

(c)                         Masurarea parametrilor de circuit.

(d)                                Simularea functionarii circuitelor de c.a. folosind soft didactic.

(e)                         Interpretarea rezultatelor obtinute pe cale practica si prin simulare.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Marcaj: in clar sau in codul culorilor

Circuite de c.a.: circuite RLC serie, RLC serie/in paralel cu circuite C

Parametrii: valorile efective ale tensiunilor

Soft didactic: ORCAD, sau orice alt soft care permite simularea functionarii circuitelor de c.a.

Rezultate obtinute: intensitati, tensiuni, erori de masurare

Probe de Evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa realizeze circuite si sa masoare parametrii conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si a conditiilor de aplicabilitate.

Proba scrisa in care verifica masuratoarea practica din (d) aplicand legile si teoremele studiate conform criteriului de performanta (e) si a conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 20. CIRCUITE ELECTRICE

Competenta 20. 3: Utilizeaza aparate de c.a. de joasa tensiune

Criterii de Performanta:

(a)                                Identificarea aparatelor de protectie, comutatie si a receptoarelor de joasa tensiune.

(b)                                Realizarea circuitelor de c.a. de joasa tensiune cu aparate de protectie, comutatie si receptoare.

(c)                         Verificarea functionarii circuitelor de c.a. de joasa tensiune.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Aparate de protectie: Sigurante, relee termice

Aparate de comutatie. relele termice, relee electromagnetice, intreruptoare automate, contactoare, comutatoare

Receptoare: Lampi cu incandescenta, lampi fluorescente, motoare electrice

Circuite de c.a,

de joasa tensiune: Circuite de c.a. cu tensiunea maxima de alimentare de 220V

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice aparatele de protectie, de comutatie si receptoarele de joasa tensiune conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa realizeze circuite conform criteriului de performanta (b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa verifice functionalitatea circuitelor de c.a. conform criteriului de performanta (c) si a conditiilor de aplicabilitate.

Titlul unitatii : 21. CIRCUITE ELECTRONICE

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competente:

Identifica tipuri de circuite electronice.

Evalueaza performantele circuitelor electronice.

Conecteaza circuite electronice in echipamente si instalatii .

Titlul Unitatii : 21. CIRCUITE ELECTRONICE

Competenta 21. 1: Identifica tipuri de circuite electronice.

Criterii de Performanta:

(a)   Identificarea dupa simboluri a circuitelor electronice.

(b)   Precizarea rolului functional al circuitelor electronice.

(c)    Identificarea intrarilor si iesirilor circuitelor electronice.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Tipuri de circuite electronice:

Circuite electronice de tip analogic:

- surse de alimentare;

- amplificatoare: de tensiune, de curent, de putere

- oscilatoare: RC, LC;

- modulatoare/demodulatoare

Circuite electronice de tip digital:

- circuite digitale: porti logice, codificatoare/decodificatoare, multiplexoare/demultiplexoare

- circuite integrate: numaratoare, memorii (RAM si ROM), microcontrolere

- dispozitive de afisaj electronic

Functii ale circuitelor electronice:

alimentare electrica, amplificare, generare de semnale, codificare/ decodificare, modulare/demodulare, multiplexare/demultiplexare, numarare, stocare informatii, comanda, control, afisare electronica

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice care atesta capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice dupa simbolurile utilizate in scheme de principiu, asa cum s-a precizat in criteriul de performanta (a) , cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice care atesta capacitatea candidatului de a preciza rolul functional al circuitelor electronice, asa cum s-a precizat in criteriul de performanta (b) , cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice care atesta capacitatea candidatului de a identifica intrarile si iesirile unui circuit electronice, asa cum s-a specificat in criteriul de performanta (c), cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 21. CIRCUITE ELECTRONICE

Competenta 21. 2: Evalueaza performantele circuitelor electronice.

Criterii de Performanta:

(a)                Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic.

(b)               Masurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate.

(c)                Interpretarea rezultatelor masuratorii prin comparare cu valorile standard si datele de catalog.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Parametri specifici:

pentru surse de alimentare: tensiuni, curenti, puteri nominale

pentru amplificatoare : factor de amplificare

pentru oscilatoare: domeniu de frecventa, frecventa de oscilatie

pentru circuite logice : valori minime si maxime de tensiune si curent la intrare si iesire

Marimi de masurat: 

tensiuni, curenti, impedante, puteri electrice, frecvente,amplificari

Aparate de masura si control adecvate:  

multimetru, frecventmetru, osciloscop

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic, asa cum s-a specificat in criteriul de performanta (a), cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului de a alege si utiliza AMC-urile adecvate, asa cum s-a specificat in criteriul de performanta (b), cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele masurarii parametrilor, asa cum s-a specificat in criteriul de performanta (c), cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii : 21. CIRCUITE ELECTRONICE

Competenta 21. 3: Conecteaza circuite electronice in echipamente si instalatii.

Criterii de Performanta:

(a)               Selectarea tipului de circuit electronic utilizat in echipamente/ instalatii din domeniu.

(b)               Executarea operatiilor de conectare a unui circuit electronic in echipamente/ instalatii, conform documentatiei tehnice.

(c)                Verificarea functionalitatii echipamentului/ instalatiei, dupa conectarea circuitului electronic.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic:

-surse de alimentare

-amplificatoare: de tensiune, de curent, de putere

-oscilatoare: RC, LC

-modulatoare/ demodulatoare

Circuite electronice de tip digital:

-circuite digitale: porti logice, codificatoare/ decodificatoare, multiplexoare/ demultiplexoare

-circuite integrate: numaratoare, memorii, microcontrolere

-dispozitive de afisaj electronic

Documentate tehnica:

-scheme electrice, scheme de executie, cataloage de circuite integrate, documentatie de firma

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice care atesta capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat, asa cum s-a precizat in criteriul de performanta (a), cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice care atesta capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentatiei tehnice, asa cum s-a precizat in criteriul de performanta (b), cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desfasurarii activitatii care atesta capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalatia, asa cum s-a precizat in criteriul de performanta (c), cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 22. Asamblari mecanice

Nivel: 3

Valoare Credit:

Competente:

Stabileste procesul tehnologic de asamblare.

Realizeaza produse specifice prin asamblari nedemontabile.

Efectueaza lucrari de asamblare demontabila.

Titlul Unitatii:  22. Asamblari mecanice

Competenta 22.1.: Stabileste procesul tehnologic de asamblare.

Criterii de Performanta:

(a)            Identificarea datelor initiale ale proceselor de asamblare.

(b)            Stabilirea metodelor de asamblare.

(c)     Asigurarea conditiilor materiale necesare asamblarii.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Date initiale : documentatia tehnica, programul de productie

Metode de asamblare: metoda interschimbabilitatii totale, metoda interschimbabilitatii partiale, metoda sortarii, ajustarii, reglarii

Conditii materiale : utilaje, SDV-uri, materiale specifice

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului de a identifica datele initiale ale proceselor de asamblare, conform criteriului de performanta (a), cu respectarea conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare, pentru doua situatii diferite, conform criteriului de performanta (b), cu respectarea conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice care atesta capacitatea candidatului de a asigura enumerarea conditiilor materiale relevante pentru asamblare, pentru doua situatii diferite, conform criteriului de performanta (c), cu respectarea conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii:  22. Asamblari mecanice


Competenta 22.2.: Realizeaza produse specifice prin asamblari nedemontabile.

Criterii de Performanta:

(a)            Identificarea tipurilor de asamblari nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificarii.

(b)            Executarea operatiilor de asamblare nedemontabila a partilor

componente ale unor produse specifice calificarii.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Asamblari nedemontabile : prin presare, prin nituire, lipire, sudare

Operatii: de pregatire a reperelor, de asamblare nedemontabila a produselor specifice

Resurse: materiale, utilaje si SDV-uri specifice, documentatie tehnica

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice tipurile de asamblari nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificarii, conform criteriului de performanta (a), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Probe practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa execute operatii de pregatire a reperelor si de asamblare nedemontabila a unor produse specifice calificarii, conform criteriului de performanta (b), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Titlul Unitatii:  22. Asamblari mecanice


Competenta 22.3.: Efectueaza lucrari de asamblare demontabila.

Criterii de Performanta:

(a) Identificarea tipurilor de asamblari demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificarii.

(b) Executarea operatiilor de asamblare demontabila a partilor componente ale unor produse specifice calificarii.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Asamblari demontabile : prin pene si stifturi, prin caneluri, conuri, filete, cu elemente elastice

Operatii : pregatirea reperelor pentru asamblare, asigurarea organelor de asamblare necesare, asamblarea propriu-zisa

Resurse : organe de asamblare, documentatie tehnica, SDV-uri

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa identifice tipurile de asamblari demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificarii, conform criteriului de performanta (a), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Probe practice prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa execute operatii de pregatire a reperelor si asamblare demontabila a partilor componente ale unor produse specifice calificarii, conform criteriului de performanta (b), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Titlul unitatii: 23. DETECTAREA DEFECTELOR

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competente:

Selecteaza metode de control ale semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Depisteaza defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Efectueaza controlul semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Titlul unitatii: 23. DETECTAREA DEFECTELOR

Competenta 23.1. Selecteaza metode de control al semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Criterii de Performanta:

(a) Selectarea metodelor adecvate de control .

(b) Alegerea mijloacelor si aparatelor de masura si control corespunzatoare metodelor de control.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Metode de control: - vizual prin defecte macroscopice

cu instrumente si aparatura obisnuita (pentru determinarea uzurilor, duritatii, fisurilor microscopice, rasucirilor)

cu instrumente si dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii rotilor dintate, rulmentilor, al elasticitatii arcurilor, segmentilor)

defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante, cu radiatii X si

Gamma, ultrasonic, magnetic, cu aparate de masura electrice)

Mijloace si aparate de masura si control: - lupa, subler, comparator, micrometru, ruleta, calibre,

microscop metalografic, lichide penetrante, surse

de radiatii, contoare pentru radiatii, pulberi magnetice,

megohmetru, termometre, pirometre, manometre

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa selecteze metodele de control a semifabricatelor si sistemelor tehnice specifice, conform criteriului de performanta (a), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aleaga mijloace si aparate de masura si control a defectelor semifabricatelor, pieselor si sistemelor tehnice, conform criteriului de performanta (b), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Titlul unitatii: 23. DETECTAREA DEFECTELOR

Competenta 23.2. :  Depisteaza defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Criterii de Performanta:

(a) Constatarea defectelor semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

(b) Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Defecte: - defecte macroscopice: abateri dimensionale si de forma, de suprafata

defecte microscopice: de structura interna, incluziuni metalice si nemetalice, pori, fisuri, segregatii

- defecte de functionare

Cauze:  - abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor

- abateri de la tehnologiile de fabricatie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza, prin intocmirea unui raport specific, ca este capabil sa identifice defectele semifabricatelor, pieselor si sistemelor tehnice, conform criteriului de performanta (a), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze cauzele care au dus la aparitia defectelor semifabricatelor, pieselor si sistemelor tehnice, conform criteriului de performanta (b), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Titlul unitatii: 23. DETECTAREA DEFECTELOR

Competenta 23.3. : Efectueaza controlul semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.


Criterii de Performanta:

(a)  Utilizarea metodelor de testare nedistructiva respectand normele de sanatatea si securitatea muncii.

(b) Evaluarea rezultatelor controlului.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Metode de control: nedistructiv (vizual, auditiv, microscopic, cu lichide penetrante, cu radiatii Gamma, ultrasonic, magnetic, cu aparate de masura electrice)

Norme de sanatate si securitate a muncii: utilizarea echipamentului de protectie adecvat metodei de lucru, verificarea integritatii si functionarii mijloacelor si aparatelor utilizate, respectarea normelor de lucru

Evaluarea controlului: compararea cu normele si standardele in vigoare, cu fisele tehnologice

Rezultatele controlului: semifabricat, sistem tehnic corespunzator calitativ, remediabil/rebut

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza, scriind un raport, ca este capabil sa aplice metodele de testare nedistructiva a semifabricatelor, pieselor si sistemelor tehnice, conform criteriului de performanta (a), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza, efectuand o analiza, ca este capabil sa evalueze rezultatele controlului semifabricatelor, pieselor si sistemelor tehnice, conform criteriului de performanta (b), cuprinzand toate conditiile de aplicabilitate precizate.

UNITATI DE COMPETENTE TEHNICE SPECIALIZATE

Titlul unitatii: 24. uTILIZAREA COMPONENTELOR SI CIRCUITELOR

ELECTRONICE

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competente:

Identifica componentele electronice discrete.

Verifica functionalitatea componentelor electronice discrete.

Analizeaza functionarea circuitelor electronice.

Realizeaza circuite electronice cu componente discrete practic si prin simulare computerizata.

Titlul unitatii: 24. uTILIZAREA COMPONENTELOR SI CIRCUITELOR

ELECTRONICE

Competenta 24.1: Identifica componentele electronice discrete.

Criterii de Performanta:

(a)                                Recunoasterea componentelor electronice discrete dupa criteriile precizate.

(b)                                Stabilirea dispunerii pe capsula a terminalelor componentelor electronice discrete.

(c)                         Montarea componentelor electronice discrete in circuite respectand reguli de protectie antistatica.

Conditii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanta:

Componente electronice: diode semiconductoare, tranzistoare bipolare, tranzistoare cu efect de camp, dispozitive multijonctiune (diacul, triacul, tiristorul), dispozitive optoelectronice

Criterii: simbol, marcaj, aspect fizic

Dispunerea terminalelor: conform cataloagelor de componente electronice

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice care atesta capacitatea candidatului de a recunoaste componentele electronice discrete dupa criterii precizate, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si scrise care atesta capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsula a terminalelor componentelor electronice discrete, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice, dovezi practice si observarea desfasurarii activitatii care atesta capacitatea candidatului de a monta componente electronice discrete in circuite cu scheme date, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 24. uTILIZAREA COMPONENTELOR SI CIRCUITELOR

ELECTRONICE

Competenta 24.2:  Verifica functionalitatea componentelor electronice discrete.

Criterii de Performanta:

(a)                                Interpretarea principiilor de functionare a componentelor electronice.

(b)                                Stabilirea regimurilor de functionare ale componentelor electronice discrete.

(c)                         Masurarea parametrilor componentelor electronice discrete.

(d)                                Identificarea defectelor specifice ale componentelor electronice discrete.

Conditii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanta:

Principii de functionare: fenomenele fizice care stau la baza functionarii dispozitivelor semiconductoare

Regimuri de functionare: static, dinamic, caracteristici statice, circuite de polarizare, dreapta de sarcina statica, circuite echivalente

Parametri: conform documentatiei tehnice

Defecte: strapungerea jonctiunilor, modificarea parametrilor electrici

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise care atesta capacitatea candidatului de a interpreta principiile de functionare ale componentelor electronice discrete, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice care atesta capacitatea candidatului de a stabili regimurile de functionare ale componentelor electronice discrete, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desfasurarii activitatii care atesta capacitatea candidatului masura parametrii componentelor electronice discrete, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului identifica defectele specifice ale componentelor electronice discrete, asa cum s-a precizat in criteriul (d) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 24. uTILIZAREA COMPONENTELOR SI CIRCUITELOR

ELECTRONICE

Competenta 24.3: Analizeaza functionarea circuitelor electronice.

Criterii de Performanta:

(a) Identificarea circuitelor pe tipuri functionale pe baza schemelor electronice.

(b)                       Explicarea rolului componentelor din schemele electronice.

(c)                        Explicarea functionarii circuitelor electronice.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Tipuri functionale de

circuite:  - surse de electroalimentare

amplificatoare (de tensiune, de putere, de curent, cu reactie), amplificatoare operationale

oscilatoare (RC, LC, cuart)

circuite pentru formarea impulsurilor (limitatoare, circuite de derivare, circuite de integrare)

circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante, generatoare de tensiune liniar variabila)

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise si practice care atesta capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atesta capacitatea candidatului de a explica rolului componentelor din schemele electronice, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise si practice care atesta capacitatea candidatului de explica functionarea circuitelor electronice, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 24. uTILIZAREA COMPONENTELOR SI CIRCUITELOR

ELECTRONICE

Competenta 24.4: Realizeaza circuite electronice cu componente discrete practic si prin simulare computerizata.

Criterii de Performanta:

(a) Interpretarea informatiilor referitoare la parametrii specifici ai

circuitelor electronice.

(b) Selectarea componentelor pe baza documentatiei tehnice pentru

realizarea circuitelor electronice.

(c) Realizarea practica a circuitelor electronice utilizand scule si

dispozitive specifice.

(d)              Simularea circuitelor electronice utilizand soft specializat.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Parametri specifici: - pentru surse de electroalimentare (tensiuni, curenti si puteri nominale, factor de ondulatie)

pentru amplificatoare (amplificare, distorsiuni, raport semnal/zgomot, gama dinamica, sensibilitate)

pentru oscilatoare (forma semnalului, domeniu de frecventa, stabilitatea frecventei, frecventa de oscilatie)

Documentatie tehnica  - Cataloage de componente si dispozitive electronice, scheme

electrice de principiu

Scule si dispozitive  - cablaje imprimate, trusa electronistului

Soft specializat: - programul ORCAD sau oricare alt program care permite simularea

circuitelor electronice

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise care atesta capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului de a alege componente si dispozitive electronice conform documentatiei tehnice, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului de a realiza circuite electronice, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea candidatului de a simula circuite electronice, asa cum s-a precizat in criteriul (d) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate

Titlul unitatii: 25.UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE IN AUTOMATIZARI

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competente:

Identifica circuitele logice combinationale.

.Verifica functionalitatea circuitelor logice combinationale .

Realizeaza circuite electronice cu circuite logice combinationale practic si prin simulare.

Titlul unitatii:  25.UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU

CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE IN AUTOMATIZARI

Competenta 25.1: Identifica circuite logice combinationale.

Criterii de Performanta:

(a)  Recunoasterea circuitelor logice combinationale dupa simbol, aspect fizic si marcaj.

(b) Precizarea formelor de reprezentare a functiilor logice asociate circuitului.

(c)  Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune masurate in circuit.

(d) Precizarea parametrilor circuitelor integrate combinationale pe baza cataloagelor de componente.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Circuite logice

combinationale:  Porti logice, structuri standard, codificatorul, decodificatorul, multiplexorul / selectorul de date, demultiplexorul / dstribuitorul de date, comparatorul digital, detectorul de paritate, circuitul sumator, circuite de scadere binara, circuite de detectie a depasirii, memoria cu acces numai in citire (ROM), matricea logica programabila (PLA),

Functii logice:  si, sau, nu, si-nu, sau-nu, sau exclusiv

Forme de reprezentare:  Tabel de adevar pentru functii de pana la 4 variabile, forme canonice, forme elementare, forme neelementare, diagrame Veitch-Karnaugh.

Nivele de tensiune:   Nivel High si nivel Low

Parametri: VIH, VIL, IIH, IIL, tPHL, Fan OUT

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice si observarea desfasurarii activitatii care atesta capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate digitale, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate

Probe orale si scrise care atesta capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice care atesta capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice care atesta capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale, asa cum s-a precizat in criteriul (d) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 25.UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU

CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE IN AUTOMATIZARI

Competenta 25.2: Verifica functionalitatea circuitelor logice combinationale

Criterii de Performanta:

(a)                 Descrierea functionarii circuitelor integrate digitale pe baza tabelelor de adevar si a diagramelor de timp.

(b)                 Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea functiilor logice.

(c)                  Exemplificarea aplicatiilor uzuale cu circuite logice combinationale in echipamentele de automatizari.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Circuite logice

combinationale:  Porti logice, structuri standard, codificatorul, decodificatorul, multiplexorul / selectorul de date, demultiplexorul / dstribuitorul de date, comparatorul digital, detectorul de paritate, circuitul sumator, circuite de scadere binara, circuite de detectie a depasirii, memoria cu acces numai in citire (ROM), matricea logica programabila (PLA),

Functii logice:  Functii de 3, 4 variabile date in forma canonica si elementara.

Aplicatii uzuale:  codificari, decodificari, multiplexari, demultiplexari, comparari de semnale electrice, insumari.

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise care atesta capacitatea elevului de a descrie functionarea unui circuit integrat digital, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atesta capacitatea elevului de a implementa functiile logice, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise ( de tip proiect ) si practice care atesta capacitatea elevului de a exemplifica aplicatii cu circuite integrate digitale, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 25.UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICEREALIZATE CU CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE IN AUTOMATIZARI

Competenta 25.3: Realizeaza circuite electronice cu circuite logice combinationale practic si prin simulare.

Criterii de Performanta:

(a)              Identificarea terminalelor circuitelor logice combinationale pe baza

cataloagelor de componente.

(b)              Identificarea defectelor in functionarea montajelor cu circuite logice combinationale prin masurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de unda.

(c)              Inlocuirea placilor cu circuite logice combinationale defecte.

(d)              Simularea pe calculator a functionarii circuitelor logice combinationale.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Circuite logice

combinationale:  Porti logice, structuri standard, codificatorul, decodificatorul, multiplexorul / selectorul de date, demultiplexorul / dstribuitorul de date, comparatorul digital, detectorul de paritate, circuitul sumator, matricea logica programabila (PLA),

Defecte:  De implementare, de interconectare a circuitelor, cuplaje nedorite, conectare defectuoasa a intrarilor neutilizate, timpi de propagare diferiti pe caile de prelucrare a datelor, distorsionarea transmisiei, alimentare defectuoasa

Simularea pe calculator: Reprezentarea circuitelor logice combinationale in programul ORCAD sau alt program care permite acest lucru si simularea functionarii lor.

Probe de Evaluare:

Probe orale, practice care atesta capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice care atesta capacitatea elevului de a identifica defectele montajelor, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice care atesta capacitatea elevului de a inlocui placile defecte, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice care atesta capacitatea elevului de a reprezenta pe calculator scheme cu circuite logice combinationale si a simula functionarea lor, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate

Titlul unitatii: 26.UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE

REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE IN AUTOMATIZARE

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competente:

26.1 Identifica circuite integrate logice secventiale.

Verifica functionalitatea circuitelor logice secventiale.

Realizeaza practic si prin simulare montaje cu circuite logice secventiale utilizate in automatizari.

Titlul unitatii: 26.UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE

REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE IN AUTOMATIZARE

Competenta 26.1: Identifica circuite logice secventiale.

Criterii de Performanta:

(a)                Recunoasterea circuitelor integrate secventiale dupa simbol, aspect fizic  si marcaj.

(b) Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune masurate in circuit.

(c) Precizarea parametrilor circuitelor integrate logice pe baza cataloagelor de

Componente.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Circuite secventiale: Circuie basculante, numaratoare, registre de deplasare si memorii

Structura: Bistabili RS, JK, MS, D, T, registre de deplasare, numaratoare sincrone, asincrone, memorii RAM.

Nivele de tensiune:   Nivel High si nivel Low

Parametri: VIH, VIL, IIH, IIL, tPHL, Fan OUT

Probe de Evaluare:

Probe orale, practice si observarea desfasurarii activitatii care atesta capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate secventiale, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atesta capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desfasurarii activitatii care atesta capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si observarea desfasurarii activitatii care atesta capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 26.UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE

REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE IN AUTOMATIZARE

Competenta 26.2: Verifica functionalitatea circuitelor logice secventiale.

Criterii de performanta:

(a)         Descrierea functionarii circuitelor integrate digitale pe baza tabelelor de adevar si a

diagramelor de timp.

(b) Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secventiale

(c) Exemplificarea aplicatiilor uzuale cu circuite integrate secventilae in echipamentele

de automatizari.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Circuite integrate logice:  Circuite bistabile, registre de deplasare, numaratoare, memorii

Aplicatii uzuale  deplasarea informatiei, numararea impulsurilor, stocarea informatiei

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise care atesta capacitatea elevului de a descrie functionarea unui circuit integrat secvential, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise si practice care atesta capacitatea elevului de a realiza montaje electronice cu circuite secventiale, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si observarea desfasurarii activitatii care atesta capacitatea elevului de a exemplifica aplicatii cu circuite integrate secventiale, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 26.UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE

REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE IN AUTOMATIZARE

Competenta 26.3: Realizeaza practic si prin simulare montaje cu circuite logice secventiale utilizate in automatizari.

Criterii de Performanta:

(a)           Identificarea terminalelor circuitelor logice secventiale pe baza cataloagelor de componente.

(b)          Identificarea defectelor in functionarea montajelor cu circuite integrate secventiale prin masurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de unda.

(c)           Inlocuirea placilor cu circuite integrate secventiale defecte.

(d)          Simularea functionarii montajelor cu circuite secventiale pe calculator.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Circuite secventiale: Circuite basculante, registre de deplasare, numaratoare, memorii

Defecte:  De implementare, de interconectare a circuitelor, cuplaje nedorite, conectare defectuoasa a intrarilor neutilizate, timpi de propagare diferiti pe caile de prelucrare a datelor, distorsionarea transmisiei, alimentare defectuoasa

Simularea functionarii

montajelor:  Reprezentarea montajelor folosind programul ORCAD sau alt program care permite aceasta, simularea functionarii la parametrii normali si simularea defectelor.

Probe de Evaluare:

Probe orale, practice si observarea desfasurarii activitatii care atesta capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale, asa cum s-a precizat in criteriul (a) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea elevului de a identifica defectele montajelor, asa cum s-a precizat in criteriul (b) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale care atesta capacitatea elevului de a inlocui placile defecte, asa cum s-a precizat in criteriul (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si scrise ( de tipul proiectelor) care atesta capacitatea elevului de a utiliza un program pentru reprezentarea si simularea functionarii unei scheme cu circuite integrate secventiale asa cum s-a precizat in criteriul (d) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul Unitatii:   27.UTILIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATA

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

27.1. Identifica elementele componente ale unui SRA.

Analizeaza rolul si functionarea elementelor componente ale

unui SRA.

Analizeaza obtinerea legilor de reglare.

Titlul Unitatii:   27.UTILIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATA

Competenta 27.1: Identifica elementele componente ale unui SRA.

Criterii de Performanta:

(a) Identificarea SRA in functie de categorie.

(b)         Identificarea elementelor componente din schema bloc a unui SRA.

(c)          Semnale utilizate in S.R.A.

(d)         Regimurile de functionare si performantele unui S.R.A

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide si pentru procese lente; SRA continue si discrete; SRA liniare si neliniare; SRA cu un R.A. si cu mai multe R.A.; SRA monovariabile si multivariabile; SRA cu legi de reglare obisnuite si cu legi de reglare speciale.

Elemente componente: element de comparatie (E.C.), regulator automat (R.A.), element de executie (E.E.), traductor, instalatie tehnologica

Semnale utilizate in SRA: treapta unitara; rampa unitara; impuls unitar.

Regimurile de functionare

ale SRA: regim stationar, regim tranzitoriu.

Performantele unui SRA: conditii impuse, performante stationare, performante tranzitorii.

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice componentele ale schemei unui SRA conform criteriului de performanta (b) si a conditiilor de aplicabilitate

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice semnalele unitare utilizate in SRA conform criteriului de performanta (c) si a conditiilor de aplicabilitate

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice regimul de functionare al unui SRA conform criteriului de performanta (d) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice performantele unui SRA conform criteriului de performanta (d) si a conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii:   27.UTILIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATA

Competenta 27.2 Analizeaza rolul si functionarea elementelor componente ale unui SRA.

Criterii de Performanta:

(a)                      Rolul si functionarea traductoarelor in SRA-uri.

(b)                      Rolul si functionarea elementelor de executie in SRA-uri.

(c)                       Rolul si functionarea regulatoarelor automate in SRA-uri automate.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Traductoare: Rolul si locul unui traductor in SRA. Clasificarea traductoarelor.

Caracteristicile generale

ale traductoarelor: marimi de intrare si de iesire; puterea consumata si putere de sarcina; caracteristica statica; sensibilitatea; domeniul de masurare

Parti componente constructive

ale traductoarelor: elemente sensibile; adaptoare.

Tipuri de traductoare: pentru masurarea pozitiei si deplasarii; pentru masurarea fortelor si cuplurilor; de presiune; de nivel; de debit; de temperatura; de umiditate; pentru masurarea salinitatii si pH-ului; analizoare de gaze.

Elemente de executie: Rolul si locul unui element de executie in SRA

Tipuri constructive de E.E.: mecanice; electrice; mixte (electro-hidraulice; electro-pneumatice).

Regulatoare automate: Locul si rolul unui regulator automat intr-un SRA

Probe de Evaluare:

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice locul si rolul unui traductor intr-un SRA conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa determine caracteristicile generale ale unui traductor conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice partile componente ale unui traductor conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice tipul unor traductoare conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice locul si rolul unui element de executie intr-un SRA conform criteriului de performanta (b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice tipul constructive al unui element de executie intr-un SRA conform criteriului de performanta (b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice locul si rolul unui regulator automat intr-un SRA conform criteriului de performanta (c) si a conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii:   27.UTILIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATA

Competenta 27.3: Analizeaza obtinerea legilor de reglare.

Criterii de Performanta:

(a)                                Identifica legea de reglare pentru un R.A.

(b)                                Analizeaza modul de obtinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R.A. utilizate in SRA.

(c)                         Analizeaza raspunsul R.A. la semnalele de intrare.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Legi de regare: Legea P, legea I, legea PI, legea PD, legea PID.

Tipuri de regulatoare

automate electronice: R.A.E. liniare pentru procese rapide sau lente, R.A.E. neliniare bipozitionale sau tripozitionale.

Tipuri de regulatoare

automate mecanice: R.A. pneumatice si hidraulice

Raspunsul R.A. la semnalele

de intrare: Raspunsul R.A. la semnale unitare.

Probe de Evaluare:

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice legile de reglare a R.A. din SRA-uri conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice legea de reglare pentru un R.A.E. al unui SRA conform criteriului de performanta (b) si a conditiilor de aplicabilitate

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice legea de reglare pentru un R.A. pneumatic sau hidraulic al unui SRA conform criteriului de performanta (b) si a conditiilor de aplicabilitate

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice raspunsul R.A. la semnalele unitare utilizate in SRA conform criteriului de performanta (c) si a conditiilor de aplicabilitate

Titlul Unitatii: 28. REGLAREA AUTOMATA A PARAMETRILOR

PROCESELOR TEHNOLOGICE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competente:

28.1. Elaboreaza scheme bloc pentru diferite posibilitati de reglare automata a unui proces.

Analizeaza modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structura evoluata.

Analizeaza utilizarea automatelor programabile.

Titlul Unitatii: 28.REGLAREA AUTOMATA A PARAMETRILOR

PROCESELOR TEHNOLOGICE

Competenta 28.1:  Elaboreaza scheme bloc pentru diferite posibilitati de reglare automata a unui proces.

Criterii de Performanta:

(a)  Studierea documentatiei tehnice specifice pentru asigurarea functionarii unui sistem de reglare automata.

(b)  Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor industriale.

(c)   Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Documentatia tehnica: - reprezentarile si simbolizarile standardizate utilizate in automatizari;

parametrii procesului;

documentatia de lucru;

NTSM in utilizarea aparatelor de masura;

parametrii de calitate ai fiecarei faze a lucrarii;

manualul de intretinere si service al echipamentului respectiv ;

- caracteristicile tehnice ale masinilor, utilajelor si echipamentelor din exploatare

Scheme bloc pentru: - reglarea automata a debitului ;

- reglarea automata a temperaturii;

- reglarea automata a presiunii;

- reglarea automata anivelului;

- reglarea automata a concentratiei;

- reglarea automata a pH-ului.

Realizarea legilor de

reglare tipizate: realizarea legilor: P, I, D, PI, PD, PID.

Probe de Evaluare:

Probe orale si scrise (tip referat) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice documentatia tehnica specifica pentru asigurarea functionarii unui sistem de reglare automata conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa conceapa schema bloc de reglare automata unei marimi fizice conform criteriului de performanta (b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice realizarea legilor de reglare pentru un sistem de reglare automata a unei marimi fizice conform criteriului de performanta (c) si a conditiilor de aplicabilitate.

Titlul Unitatii: 28.REGLAREA AUTOMATA A PARAMETRILOR

PROCESELOR TEHNOLOGICE

Competenta 28.2: Analizeaza modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structura evoluata.

Criterii de Performanta:

(a)       Analizarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automata a turatiei si curentului unui motor electric de curent continuu intr-o schema de reglare in cascada.

(b)      Analizarea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui sistem de comanda numerica.

(c)       Analizarea modului de realizare a unui sistem de comanda secvential.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

SRA in cascada: schema cu doua bucle de reglare: una interioara si una exterioara..

Modul de conectare : identificarea elementelor instalatiei si ale SRA si urmarirea modului de lucru conform documentatie tehnice.

Elementele componente ale unui

sistem de comanda numerica : multiplexoare, demultiplexoare, sumatoare, comparatoare, afisaje

Realizarea unui sitem de

comanda secvential : sintetizarea schemei logice, asocierea circuitului logic, descrierea parametrilor procesului, alegerea justificata a marimilor de intrare/iesire

Probe de Evaluare:

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice elementelor componente pentru reglarea automata a turatiei si curentului unui motor electric de curent continuu intr-o schema de reglare in cascada conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice elementele componente ale unui sistem de comanda numerica conform criteriului de performanta (b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si scrise (de tip referat) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa realizeze un sistem de comanda secvential conform criteriului de performanta (c) si a conditiilor de aplicabilitate

Titlul Unitatii: 28.REGLAREA AUTOMATA A PARAMETRILOR

PROCESELOR TEHNOLOGICE

Competenta 28.3: Analizeaza utilizarea automatelor programabile.

Criterii de Performanta:

(a)         Identificarea modulelor din schema bloc.

(b)         Aplicarea criteriilor de alegere pentru automate programabile utilizate in domeniu.

(c)          Analizarea utilizarii automatelor programabile modulare pentru aplicatii de dimensiuni mici si medii.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Schema bloc: Denumirea modulelor in functie de rolul in schema.

Criterii de alegere: Alege modulele de intrare/iesire ale unui proces reglat din domeniu

Analizeaza utilizarea AP: Recunoaste circuitele utilizate in AP: de temporizare, de calcul, de afisare si le asociaza schemei bloc (exemplu: relee inteligente)

Probe de Evaluare:

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice modulele din schema bloc a unui AP conform criteriului de performanta (a) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice criteriile de alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanta (b) si a conditiilor de aplicabilitate

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice circuitele unui AP modular de dimensiuni mici si mijlocii conform criteriului de performanta (c) si a conditiilor de aplicabilitate

Titlul unitatii: 29. SISTEME DE OPERARE IN RETEA

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competente:

Analizeaza sistemele de operare de retea (NOS).

28.2 Realizeaza retele de calculatoare.

28.3 Utilizeaza NOS.

28.4 Administreaza NOS.

SISTEME de operare in retea

Competenta Analizeaza sistemele de operare in retea (NOS).

Criterii de Performanta:

(a)            Utilizarea liniei de comanda in lucrul cu sistemele de operare de retea.

(b)            Utilizarea interfetei grafice in lucrul cu sistemele de operare de retea.

(c)     Analizarea comparativa a diferitelor sisteme de operare de retea.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Analiza comparativa: viteza de lucru, usurinta in utilizare, documentatie, suport, meniuri intuitive, configurare usoara, securitate.

Sisteme de operare de retea: Microsoft Windows (NT3.11, WIN2000, WINXP, WIN2003 server, LINUX, UNIX, Solaris)

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise si practice care atesta capacitatea candidatului de a analiza sistemele de operare de retea asa cum s-a precizat in criteriile (a), (b) si (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: . SISTEME de operare in retea

Competenta Realizeaza retele de calculatoare.

Criterii de Performanta:

(a)            Explicarea avantajelor conectarii in retea a calculatoarelor.

(b)            Descrierea arhitecturii retelelor de calculatoare.

(c)     Realizarea interconectarii si configurarii elementelor componente ale retelelor.

(d)            Utilizarea protocoalelor si serviciilor de retea.

(e)     Configurarea browserului.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Avantaje:   posta electronica, resurse partajate, management centralizat, backup

Arhitectura retelelor de calculatoare: topologie, componente fizice folosite

Protocoale de retea: ARP, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, FTP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP

Servicii de retea: Remote access, Active directory, Network information service, mail, imprimare in retea, file sharing, FTP, VPN, DNS, DHCP, domenii

Configurare elemente componente: IP, subnetmask, gateway, DNS, DHCP, routare, firewall

Configurare browser: proxy, ActiveX, java, setari de securitate

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise si practice care atesta capacitatea candidatului de a realiza retele de calculatoare asa cum s-a precizat in criteriile (a), (b), (c), (d) si (e) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 29.sisteme de operare in retea

Competenta Utilizeaza NOS.

Criterii de Performanta:

(a)            Instalarea WIN2003 server.

(b)            Instalarea LINUX.

(c)     Configurarea NOS.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Instalare:  configurare hardware, BIOS, alegerea configuratiei de instalat (desktop, server)

Configurare: sisteme de fisiere, boot loader, componente hardware (video, placa retea, modem, mouse, monitor, tastatura, imprimanta, multimedia), servere (DNS, DHCP, gateway, router, samba, SSH, active directory)

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise si practice care atesta capacitatea candidatului de a utiliza NOS, asa cum s-a precizat in criteriile (a), (b) si (c) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitatii: 29. sisteme de operare in retea

Competenta .4: Administreaza NOS.

Criterii de Performanta:

(a)            Realizarea managementului discurilor.

(b)            Utilizarea comenzilor de baza ale NOS.

(c)     Instalarea aplicatiilor.

(d)            Securizarea NOS.

(e)     Cunoasterea responsabilitatilor administratorului de retea.

Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanta:

Management:  configurare controller (SCSI, SATA, ATA), configurare RAID, defragmentare, verificare erori, discuri dinamice

Comenzi de baza  pentru LINUX, pentru Microsoft Windows

Aplicatii  office, utilitare, programe de grafica

Securizare:  ACL, scanare vulnerabilitati cu programe dedicate, aplicare patch, firewall

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise si practice care atesta capacitatea candidatului de a administra NOS, asa cum s-a precizat in criteriile (a), (b), (c,) (d) si (e) de performanta, cuprinzand toate elementele din conditiile de aplicabilitate.Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Introducere in statistica educationala
Factori de natura interna care determina educatia
Definitia evaluarii
Dimensiunea subiectiva a insuccesului scolar
PROIECT DIDACTIC Limba si literatura romana Clasa I - Sunetul si literele i/ I
Proiect didactic Clasa: a -IV-a Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
FISA DIDACTICA Forta centripeta
Programa scolara
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu