Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
Universitatea tehnica din cluj-napoca

Universitatea tehnica din cluj-napoca
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

ISTORIC

, 1 februarie:

In cladirea de pe strada George Baritiu (actualul sediu al facultatilor de profil electric-electronic- calculatoare) se infiinteaza 'Scoala Superioara Industriala'.
1922:

Aceasta se transforma in 'Scoala de Subingineri Electromecanici', la vremea aceea unica scoala cu profil electromecanic din Romania.
1948:

In locul ei apare 'Institutul de Mecanica'; ce va sta la baza viitorului 'Institut Politehnic'.

Sub imperiul vremurilor si prin stradania unor personalitati vizionare, 'Institutul Politehnic' s-a dezvoltat ajungand sa cuprinda trei facultati:

 • Constructii
 • Mecanica
 • Electrotehnica


Din nucleul initial se desprind noi facultati, astfel incat structura Institutului cuprinde:

 • Facultatea de Automatica si Calculatoare
 • Facultatea de Constructii, cu sectia de Arhitectura
 • Facultatea de Constructii de Masini
 • Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
 • Facultatea de Electrotehnica
 • Facultatea de Mecanica
 • Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Institutul primeste actuala denumire, 'Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca'.

Se infiinteaza Colegiul Universitar Tehnic, Economic si de Administratie.
1998:

Se infiinteaza Facultatea de Arhitectura si Urbanism.

Respectandu-ne blazonul de unitate de invatamant superior cu o traditie de peste 85 de ani, credem ca prestigiul Universitatii si stradaniile comunitatii academice pot oferi fiecarui tanar cadrul potrivit pentru implinirea aspiratiilor sale in domeniul tehnic.

CE VA POATE OFERI

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ‑NAPOCA

Intr-o lume in continua transformare si evolutie, crearea de noi valori se impune, devenind obligatorie. Inginerul este cel mai in masura sa-si aduca aportul mai ales la dezvoltarea de valori materiale. Odata cu noul val de dezvolare a industriei, a inceput sa creasca si cererea de specialisti in diferite domenii, si sa se reconsidere sistemul de valori. Ca absolventi de liceu, puteti opta pentru inscrierea intr-un sistem de valori certificat, asimiland cunostintele si dobandind competentele oferite pe durata studiilor in universitatea noastra.

In Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri: studii universitare de licenta, studii universitare de masterat, si studii universitare de doctorat. De asemenea, se organizeaza diferite tipuri de studii postuniversitare studii aprofundate, studii de specializare, studii de perfectionare.

Invatamantul universitar de licenta se desfasoara in cele 8 facultati pe perioada a 4 ani (respectiv 6 ani la Facultatea de Arhitectura si Urbanism). La incheierea studiilor, absolventul obtine diploma de licenta, eliberata pe domeniul de studiu. Aceste studii pot fi continuate cu studii universitare de masterat si studii universitare de doctorat.

Pe durata studiilor, studentii pot beneficia de cazare, in caminele universitatii, in camere cu acces la internet. De asemenea, in apropierea caminelor se afla cantine ale universitatii. Pregatirea profesionala se desfasoara in sali de curs, seminar si laboratoare dotate corespunzator, si poate fi continuata prin munca individuala in bibliotecile universitatii, sau in laboratoarele de cercetare. Baza sportiva a universitatii, pe langa sali de sport, detine si Piscina Olimpica, la care studentii din UTCN au acces preferential. De asemenea, universitatea detine o baza sportiva si de agrement la Marisel.

Studentii cu rezultate bune beneficiaza de burse pe durata studiilor; de asemenea, ei pot beneficia de stagii la universitati sau companii de prestigiu din strainatate. Intrarea in circuitul de valori este asigurata prin recunosterea diplomelor atat la nivel national cat si international. O confirmare a acestei recunoasteri o reprezinta solicitarea tot mai mare a formatiilor de studiu avand ca limbi de predare limba engleza sau germana. Studentii straini care urmeaza studii universitare de licenta in UTCN fac parte din aceste formatii de studiu. De asemenea, studentii diferitelor universitati europene

cu care universitatea noastra are acorduri bilaterale urmeaza stagii (semestriale de regula) in UTCN in cadrul acelorasi formatii de studiu.

Integrarea europeana aduce noi provocari fiecarui domeniu de activitate. Invatamantul romanesc este un domeniu in care aceste provocari sunt mai putin dificile datorita faptului ca am fost in permanenta racordati la sistemul international de valori si rigori, si drept consecinta, performantele sunt de notorietate. Performantele profesionale, la nivel european si nu numai, ale absolventilor din UTCN, atat in mediul academic, de cercetare, afaceri si managerial la cel mai inalt nivel, fac deja istorie. De aceea, faptul ca Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este printre primele universitati care a semnat Acordul de la Bologna, confirma optiunea clara pe care am luat-o, si anume directia pe care o urmeaza invatamantul superior european.

STRUCTURA UNIVERSITATII TEHNICE DIN CLUJ‑NAPOCA PENTRU ANUL SCOLAR 2006 - 2007

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Nr.

crt.

Denumirea Facultatii

Nr. locuri

buget taxa

Domenii/Specializari

FACULTATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM

Arhitectura

Arhitectura

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI

CALCULATOARE

Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Calculatoare (romana si engleza)

Tehnologia Informatiei

Ingineria Sistemelor Automate

Automatica si Informatica Aplicata (romana si engleza)

FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

Inginerie Civila

Constructii Civile Industriale si Agricole

Inginerie Civila (engleza)

Cai Ferate Drumuri si Poduri

Ingineria Instalatiilor

Instalatii pentru Constructii

Instalatii si Echipamente pentru Protectia Atmosferei

Inginerie si Management in Constructii

Inginerie Economica in Constructii

Inginerie geodezica

Masuratori terestre si cadastru

FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MASINI

Inginerie Industriala

Tehnologia constructiilor de masini

Masini si Sisteme de Productie

Design Industrial

Inginerie si Management in Industrie

Inginerie si Management Industrial

Mecatronica si Robotica

Robotica

Inginerie Mecanica

Inginerie mecanica

FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Inginerie Electronica si Telecomunicatii

Electronica si Ingineria Informatiei (romana si engleza)

Telecomunicatii (romana si engleza)

FACULTATEA DE INGINERIE

ELECTRICA

Inginerie Electrica

Sisteme electrice

Instrumentatie si achizitii de date

Electronica de putere si Actionari electrice

Electromecanica

Inginerie Energetica

Managementul energiei

Stiinte Ingineresti Aplicate

Inginerie Medicala

FACULTATEA DE MECANICA

Inginerie Mecanica

Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industrie Alimentara

Masini si Echipamente Termice

Mecanica Fina

Ingineria Transporturilor

Autovehicule Rutiere

Mecatronica si Robotica

Mecatronica

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR

Ingineria Materialelor

Stiinta Materialelor

Ingineria Procesarii Materialelor

Ingineria Mediului

Ingineria si Protectia Mediului in Industrie

TOTAL

Nota Pentru domeniile la care cursurile se predau in limbi straine nu se organizeaza separat concurs de admitere. Selectia studentilor se face dintre candidatii reusiti la concursul de admitere din 2007, la aceleasi domenii, pe baza unui test de limba straina si a mediei obtinute la concursul de admitere.

CONCURSUL DE ADMITERE 2007

 1. CONCURSUL CU PROBE DE DESEN

Acest tip de concurs se organizeaza la Facultatea de Arhitectura si Urbanism.

i)        Perioada de inscriere

14 - 17 iulie 2007, orele 9 - 16

ii)      Concursul

desen tehnic  19 iulie, ora 9

desen liber  20 iulie, ora 9

iii)            Calcularea mediei:

M = (2 MB + 4 PD1+ 4 PD2) / 10

unde s-a notat cu   MB = media examenului de bacalaureat,

PD1 media probei de desen tehnic,

PD2 media probei de desen liber.

Media generala finala se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjiri.

iv)     Criterii de departajare

nota desen liber

nota desen tehnic

media multianuala din liceu la matematica

Nota:

Simularea examenului de admitere la Facultatea de Arhitectura si Urbanism va avea loc in perioada 13-17 iulie 2006

Program zilnic: 8-13

Contravaloarea modul: 3.000.000 lei.

Inscrieri : luna IUNIE - telefon: 0264-40.18.45   ? ? ????????????

 1. CONCURSUL CU TEST LA MATEMATICA

Acest tip de concurs se organizeaza la Facultatea de Automatica si Calculatoare si la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnolgia Informatiei Se organizeaza concurs comun pentru cele doua facultati, candidatii putand opta pentru toate domeniile de studiu oferite de acestea.

i)        Perioada de inscriere

16 - 21 iulie 2007, orele 9 - 16

ii)      Concursul

Test grila la matematica  23 iulie, ora 9

iii)            Calcularea mediei

M = (2 MB + 6 PM + 2 NPB) / 10

unde s-a notat cu MB = media examenului de bacalaureat,

PM = nota probei de matematica.

NPB = nota la proba de bacalaureat la una dintre materiile: Matematica, Fizica, Informatica sau materie de specialitate din domeniul ingineriei electrice.

Media generala finala se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjiri.

iv)     Criterii de departajare

nota probei de matematica,

nota probei de matematica la BAC

v)       Confirmarea locului ocupat prin concurs si glisari

Confirmarea locului ocupat prin concurs se face dupa cum urmeaza:

pentru candidatii declarati admisi in regim cu taxa:

Achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pentru admitere a sumei reprezentand ½ din taxa anuala de scolarizare

pentru candidatii declarati admisi pe locuri de la buget

depunerea diplomei de Bacalaureat in original

Termen pentru candidatii declarati admisi pentru achitarea taxei de inmatriculare si semnarea contractului de scolarizare: 1 Octombrie 2007

In urma confirmarii, candidatul primeste calitatea de student, calitate care ramane definitiva.

Locurile neconfirmate sunt declarate vacante, si pot fi ocupate de candidatii neadmisi, dar care au obtinut media la fiecare proba in parte mai mare decat 5 (cinci).

Perioade de confirmari/glisari

Runda I: 24 - 26 iulie 2007 confirmarea locului ocupat prin concurs

26 iulie 2007 glisari si afisarea noilor rezultate

Runda II: 27 - 28 iulie 2007 confirmarea locului ocupat prin glisare (Runda I)

28 iulie 2007 glisari si afisarea noilor rezultate

Nota:

La sfarsitul fiecarei etape de confirmari, pe toate locurile neconfirmate la buget sunt glisati candidatii declarati admisi la taxa la acelasi domeniu, in ordinea mediilor. Pe locurile neconfirmate la taxa sunt redistribuiti candidatii avand media minima 5 (cinci), in ordinea mediilor si in functie de optiunile mentionate in fisa de inscriere. Locurile ocupate in acest fel trebuiesc confirmate in runda urmatoare de confirmare si glisare.

Simulare: in data de 12 mai 2007

Simularea Examenului de Admitere la facultatile de profil electric (Facultatea de Automatica si Calculatoare, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei) ofera viitorilor candidati la Concursul de Admitere posibilitatea unei evaluari "pe viu" prin intermediul noului tip de teste grila cu 45 de intrebari, in compania unor potentiali rivali.

 1. CONCURSUL DE DOSARE

Acest tip de concurs se organizeaza la Facultatea de Constructii si Instalatii, Facultatea de Inginerie Electrica, Facultatea de Constructii de Masini, Facultatea de Mecanica, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor Se organizeaza concurs comun pentru cele patru facultati, candidatii putand opta pentru toate domeniile de studiu oferite de acestea.

i)        Perioada de inscriere

16 - 23 iulie 2007, orele 9 - 16

24 iulie orele 8 - 12

ii)      Concursul

Concurs de dosare

iii)            Calcularea mediei

M = (MB + MM)/2

unde s-a notat cu MB = media examenului de bacalaureat,

MM =media la matematica in timpul liceului.

Media generala finala se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjiri

iv)     Criterii de departajare

media multianuala din liceu la matematica

media la matematica de la Bacalaureat ?????????

v)       Confirmarea locului ocupat prin concurs si glisari

Confirmarea locului ocupat prin concurs se face dupa cum urmeaza:

pentru candidatii declarati admisi in regim cu taxa:

Achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pentru admitere a sumei reprezentand ½ din taxa anuala de scolarizare

pentru candidatii declarati admisi pe locuri de la buget

depunerea diplomei de Bacalaureat in original

Termen pentru candidatii declarati admisi pentru achitarea taxei de inmatriculare si semnarea contractului de scolarizare: 1 Octombrie 2007

In urma confirmarii, candidatul primeste calitatea de student, calitate care ramane definitiva.

Locurile neconfirmate sunt declarate vacante, si pot fi ocupate de candidatii neadmisi.

Perioade de confirmari/glisari

Runda I: 25 - 27 iulie 2007 confirmarea locului ocupat prin concurs

27 iulie 2007 glisari si afisarea noilor rezultate

Runda II: 30 - 31 iulie 2007 confirmarea locului ocupat prin glisare (Runda I)

31 iulie 2007 glisari si afisarea noilor rezultate

Nota:

La sfarsitul fiecarei etape de confirmari, toate locurile neconfirmate sunt ocupate de candidatii avand mediile imediat urmatoare, conform fisei lor de inscriere. Aceste rezultate sunt din nou afisate. Locurile ocupate in acest fel trebuiesc confirmate in runda urmatoare de confirmare si glisare.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE

 • Cerere de inscriere, pe un formular tip ce poate fi completat la comisia de admitere, in perioada inscrierilor;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original, iar pentru absolventii de liceu din promotia anului curent, adeverinta in original care va contine notele obtinute la toate probele de Bacalaureat, precum si media examenului de Bacalaureat. Daca absolventul de liceu se inscrie la concursul de admitere la doua universitati, el va prezenta copie legalizata a diplomei de bacalaureat, precum si adeverinta de inscriere la concursul de admitere de la cealalta universitate (care sa ateste ca diploma in original se afla la dosarul depus la acea universitate).
 • Foaie matricola sau adeverinta echivalenta cu aceasta, din care sa rezulte media la matematica din fiecare an de liceu (nu este necesara pentru cazul concursului cu test la matematica);
 • Pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxa);
 • Pentru absolventii unei facultati care urmeaza o a doua specializare, diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
 • Certificatul de nastere, in copie legalizata;
 • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale scolare, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial de care apartin.
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Copie dupa buletin sau carte de identitate;
 • Taxa de inscriere 1.000.000 lei (100 lei noi).
 • Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de ani in care candidatul a beneficiat de alocatie bugetara pentru studii universitare (aplicabila numai absolventilor de liceu din anii anteriori).
 • Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citet numele, initiala tatalui si prenumele

Informatii suplimentare:

https://www.utcluj.ro/admitere/

Tel: 595 936 ; 401328

e-mail: admitere@utcluj.ro

TEMATICA SI MANUALELE SCOLARE VALABILE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 2007

MATEMATICA

Algebra

Operatii cu numere reale . Puteri cu exponent intreg si rational . Radicali de ordin n 2 . Modul . Parte intreaga si fractionara . Inegalitati.

Rezolvari de ecuatii . Ecuatii de gradul intai si de gradul al doilea . Ecuatii irationale . Ecuatii reductibile la ecuatiile precedente.

Multimi . Operatii cu multimi . Metoda inductiei matematice.

Functii . Egalitatea a doua functii . Graficul unei functii . Operatii cu functii . Imaginea unei functii . Functii injective, surjective, bijective . Inversa unei functii . Functiile de gradul intai si al doilea . Functia modul . Functia radical . Functia putere.

Sisteme de ecuatii si inecuatii . Sisteme de ecuatii de gradul intai si de gradul al doilea . Sisteme omogene . Sisteme simetrice . Sisteme de ecuatii reductibile la sistemele precedente . Inecuatii si sisteme de inecuatii de gradul intai si de grad superior.

Numere complexe . Forma algebrica . Conjugat . Modul . Egalitatea a doua numere complexe . Operatii cu numere complexe . Ecuatii si sisteme de ecuatii in C.

Progresii . Progresii aritmetice . Progresii geometrice.

Functiile exponentiala si logaritmica . Functia exponentiala . Logaritmi: definitie si proprietati, formula de schimbare a bazei . Functia logaritmica . Ecuatii si inecuatii exponentiale si logaritmice . Sisteme de ecuatii si sisteme de inecuatii exponentiale si logaritmice.

Elemente de combinatorica . Permutari . Aranjamente . Combinari . Binomul lui Newton.

Polinoame . Forma algebrica a unui polinom cu coeficienti complecsi . Operatii cu polinoame . Grad . Valoare numerica . Functia polinomiala . Ecuatii polinomiale . Ecuatii reciproce . Teorema impartirii cu rest . Impatirea cu X - a . Schema lui Horner . Divizibilitatea polinoamelor; divizibilitatea cu (X - a) . Descompunerea in factori . Teorema lui Bézout . Radacini multiple . Relatii intre radacini si coeficienti (Viète) . Radacinile polinoamelor cu coeficienti reali, rationali, intregi.

Matrice . Definitie . Tipuri . Operatii cu matrice . Proprietati.

Determinanti. Definitie . Proprietati . Calcul.

Inversa unei matrice . Definitie . Calcul . Ecuatii matriceale.

Sisteme de ecuatii liniare . Rangul unei matrice. . Studiul compatibilitatii sistemelor (teoremele lui Kronecker-Capelli si Rouché) . Sisteme omogene . Metode de rezolvare a sistemelor liniare: rezolvare matriceala, metoda Cramer, metoda Gauss.

Legi de compozitie . Lege de compozitie interna . Proprietati (asociativitate, comutativitate, element neutru, element simetrizabil) . Monoid.

Grup . Definitie; exemple . Subgrup . Morfisme si izomorfisme de grupuri.

Elemente de Analiza MatematicaDreapta reala . Vecinatati pe axa reala.

Siruri de numere reale . Monotonie . Marginire . Limita unui sir . Siruri convergente;

exemple remarcabile . Operatii cu siruri care au limita; cazuri exceptate la limite de siruri . Limita sirurilor monotone; convergenta sirurilor monotone si marginite . Numarul e . Criterii de comparatie pentru calculul limitelor de siruri . Trecerea la limita in inegalitati si in relatii de recurenta . Lema (Criteriul) lui Stolz-Cesaro . Criteriul raportului (Cauchy-d'Alembert).

Limite de functii . Limita unei functii intr-un punct . Limite laterale . Limitele functiilor elementare . Operatii cu limite de functii . Limite fundamentale . Cazuri exceptate la operatii cu limite de functii; metode de eliminare a nedeterminarii . Criterii de existenta a limitei.

Functii continue . Continuitate punctuala; continuitate pe o multime . Puncte de discontinuitate (de speta I ¸si de speta a II-a) . Operatii cu functii continue . Proprietati ale functiilor continue (legate de rezolvarea de ecuatii si inecuatii).

Functii derivabile . Derivabilitatea intr-un punct si pe un interval . Interpretarea geometrica a derivatei . Functia derivata . Reguli de derivare . Derivarea functiilor elementare . Derivarea functiilor compuse . Derivarea inversei unei functii . Derivata de ordinul n 2; Formula lui Leibniz . Teoremele lui Fermat, Rolle si Lagrange; consecinte . Sirul lui Rolle . Regulile lui l'Hopital.

Reprezentarea grafica a functiilor . Intervale de monotonie; puncte de extreme . Convexitate; concavitate . Asimptote . Studiul variatiei unei functii; reprezentare grafica . Inegalitati deduse cu ajutorul derivatelor.

Primitive . Integrala nedefinita a unei functii continue . Primitive uzuale . Studiul existentei primitivelor.

Metode de calcul al primitivelor . Integrarea prin parti . Schimbarea de variabila . Integrarea functiilor rationale . Integrale reductibile la integrale rationale.

Integrale definite . Proprietati . Formula de medie . Formula lui Leibniz-Newton . Integrala Riemann a functiilor marginite cu un numar finit de puncte de discontinuitate de speta I . Metode de calcul: prin parti si prin schimbarea de variabila . Calculul unor limite de siruri cu ajutorul integralei definite.

Aplicatii ale integralei definite . Calculul ariilor cuprinse intre doua curbe.

Geometrie Analitica

Dreapta in plan . Reper cartezian in plan . Panta unei drepte . Diverse forme ale ecuatiei unei drepte . Concurenta a doua drepte . Unghiul a doua drepte . Conditii de paralelism si perpendicularitate relativ la doua drepte . Distanta intre doua puncte . Distanta de la un punct la o dreapta . Aria unui triunghi . Coliniaritatea a trei puncte.

Conice . Cercul . Elipsa . Hiperbola . Parabola . Intersectia dintre o dreapta si o conica . Intersectia a doua conice . Probleme de tangenta.

Locuri geometrice: relative la dreapta si conice.

Planul si dreapta in spatiu . Reper cartezian in spatiu . Distanta intre doua puncte in spatiu . Diverse forme ale ecuatiei unui plan si ale ecuatiilor unei drepte in spatiu . Concurenta . Conditii de paralelism si perpendicularitate . Distanta de la un punct la un plan . Distanta de la un punct la o dreapta

Trigonometrie

Trigonometrie . Definitii pentru sin x, cos x, tg x, ctg x in triunghiul dreptunghic si pe cercul trigonometric . Reducerea la primul cadran . Formule trigonometrice fundamentale: sin x + cos x = 1, formulele pentru sin(x ± y), cos(x ± y), tg(x ± y), sin 2x, cos 2x, tg 2x . Exprimarea sin x, cos x tg x in functie de tg . Formule pentru transformarea sumelor in produs si a produselor in suma . Functiile trigonometrice sin, cos, tg, ctg: paritate, periodicitate, grafic . Functii trigonometrice inverse . Ecuatii trigonometrice: fundamentale, liniare si reductibile la ecuatii algebrice . Teorema sinusurilor . Teorema cosinusului . Rezolvarea triunghiului oarecare . Aria unui triunghi . Raza cercului inscris si raza cercului circumscris unui triunghi.

Numere complexe sub forma trigonometrica . Produs, putere, formula lui Moivre . Radacinile de ordin n ale unitatii . Ecuatii binome si trinome.

Observatie Se pot utiliza manualele elaborate in conformitate cu programele scolare aprobate de MECT (MEC, MEN) incepand cu anul 2001.

DESEN

DESEN TEHNIC

I. Elemente de baza ale geometriei pentru desenul de arhitectura

 • Constructii geometrice si locuri geometrice plane
 • Probleme de tangenta si locuri geometrice in spatiu
 • Elemente de geometrie in dubla si tripla proiectie ortogonala (punct, dreapta, plan)
 • Metoda schimbarii planelor, rotatia si rabaterea
 • Poliedre si corpuri cilindro -conice (reprezentare, intersectare, desfasurare);
 • Cercul si sfera
 • Reprezentari axonometrice ortogonale (tipuri si aplicatii)
 • Constructia si trasarea umbrelor

II. Reprezentarea in desenul tehnic pentru arhitectura

 • Desenul in ansamblu plan, elevatie, sectiuni reprezentare conventionala
 • Cotarea in desenul de ansamblu
 • Semne conventionale pentru reprezentarea elementelor de constructii
 • Scari uzuale

III. Elemente ale proiectarii de baza in arhitectura

 • Obiecte de mobilier urban, mici constructii din lemn, mobilier de interior si volumetrii ce sugereaza arhitectura

DESEN LIBER

I.Desenul de observatie si desenul din imaginatie

 • Studiu de volumetrie in desen de observatie si desen din imaginatie
 • Obiecte reale uzuale, detalii de obiect, obiecte de mobilier interior, obiecte de mobilier urban, etc.

II.Compozitia (principii si reguli de compozitie)

 • Compozitie cu volume abstracte
 • Compozitie cu obiecte reale
 • Generarea imaginii unor obiecte reale prin compunerea volumelor geometrice

III.Reprezentarea tridimensionalitatii spatiului in diverse sisteme de proiectie

 • Spatii interioare existente sau imaginate
 • Spatii exterioare existente sau imaginate
 • Elemente de ambianta a spatiului construit
 • Elemente ale proiectarii de baza in arhitectura
 • Mici constructii din lemn si arhitectura traditionala
 • Monumente din arhitectura romaneasca si universala

FACULTATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM

Str. Observatorului, nr. 34, 3400 CLUJ-NAPOCA

tel: 0264/401847

Domeniu

Specializari

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxa

Scolarizare

Tip concurs

Durata studiilor

Arhitectura

Arhitectura

75

Cluj-Napoca

Desen tehnic

Desen liber

6 ani

Facultatea de Arhitectura si Urbanism pregateste arhitecti pe o durata de scolarizare de 6 ani. Specializarea finala este arhitectura generala, ceea ce inseamna abilitatea de a face fata unor cerinte complexe care se refera la:

proiectarea ansamblurilor arhitecturale , zonelor rezidentiale, spatiilor publice, etc;

proiectarea in domenii de specialitate: design, mobilier, restaurare de monumente, reabilitare urbana, etc ;

proiectarea cu precadere a OBIECTULUI DE ARHITECTURA de functiuni, complexitate si marime diverse.

Disciplinele teoretice (istoria arhitecturii, teoria arhitecturii, istoria artei, estetica, compozitia, psihologia spatiului, filosofia culturii etc.) sunt destinate formarii unei culturi profesionale si generale solide si insusirii unor principii de judecata valorica. Se insista mult pe formarea unei constiinte a apartenentei la o zona culturala identitara in contextul european contemporan.

Disciplinele tehnice (materiale si elemente de constructii, mecanica, rezistenta, structuri, tehnologie etc.) sunt destinate intelegerii cerintelor legate de comportarea materialelor si de fiabilitatea cladirilor, precum si formarea unei gandiri tehnice, dezvoltand capacitatea de a comunica cu numeroase specialitati ingineresti ce intervin pe parcursul exercitarii profesiei.

Disciplinele practice-creative sunt cele legate de proiectarea arhitecturala, studiul formei si sintezele de proiectare. Ele domina ca pondere pe parcursul anilor de studiu si se bazeaza atat pe indrumarea didactica cat si pe documentare si studiu individual.

Un alt grup il reprezinta problemele urbanismului si amenajarii teritoriului, ecologia urbana, managementul urban etc.

Exista posibilitatea de specializare in urbanism si administratie locala de 1 an, urmand cursurile postuniversitare organizate prin departamentul DECID al UTC-N sau alte specializari in domeniu.

Exista de asemenea, incepand din 2001, specializarea in Restaurare Arhitecturala, curs academic postuniversitar de studii aprofundate de 2 ani, ce ofera o diploma europeana cu arie de practica in 5 tari din Europa.

Pentru moment diploma si licenta de sase ani de studii este recunoscuta in Charta de la Bologna ca

Master in Arhitectura.

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE

Str. Gh.Baritiu, nr.26-28, 3400 CLUJ-NAPOCA

tel: 0264/401218

Domeniu

Specializari

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxa

Scolarizare

Tip concurs

Durata studiilor

Ingineria Sistemelor Automate

- Automatica si Informatica Aplicata

- Automatica si Informatica Aplicata (predare in limba engleza)

Cluj-Napoca

Test grila la matematica

4 ani

Satu Mare

Calculatoare si Tehnologia Informatiei

- Calculatoare

- Calculatoare (predare in limba engleza)

- Tehnologia Informatiei

Cluj-Napoca

4 ani

Domeniul CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Sectia de calculatoare este una din cele mai cautate sectii din cadrul Universitatii Tehnice, datorita nivelului ridicat al invatamantului si perspectivelor de angajare a absolventilor acestui profil. In cadrul acestui domeniu se ofera doua specializari, si anume: Calculatoare (avand formatii de studiu in limbile romana si engleza) si Tehnologia Informatiei

Domenii de studiu

 • Programare: imperativa & OO (C++), functionala (Lisp, ML), logica (Prolog), distribuita & paralela (Java, C#, Parlog)
 • Limbaje si translatoare
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Algoritmi & Complexitate
 • Inteligenta artificiala
 • Sisteme de operare
 • Baze de date
 • Sisteme distribuite
 • Retele de calculatoare
 • Grafica & Interfete utilizator

Domenii de competenta

Abilitati dobandite si cunostinte acumulate pentru cercetare, proiectare, dezvoltare de sisteme soft (80%) & hard (20%), administrare de sisteme/retele, proiectare in domeniul bazelor de date, programare avansata.

Perspective/performante profesionale

(www.cs.utcluj.ro/~alumni)

Asigurare loc de munca in profil (100%).

Continuare studii prin programe masterat/doctorat USA, Canada, Europa(5%), Romania (10%-20%)

Angajare la mari firme software/companii (20-30%) USA, Canada, Japonia, Europa, Google, Microsoft, banci, firme mixte, companii multinationale.

Domeniul INGINERIA SISTEMELOR AUTOMATE

Specializarea AUTOMATICA si INFORMATICA APLICATA

Aceasta specializare orienteaza pregatirea viitorilor ingineri intr-un domeniu deosebit de modern si de certa perspectiva. Asigura o pregatire larga, multidisciplinara, cu o abordare sistemica unitara, pentru o mare diversitate de procese de automatizare, cu aplicatii in electronica, electrotehnica, mecanica, electro si termoenergetica, chimie, robotica, actionari electrice, precum si sisteme de fabricatie integrata, incluzand si instrumentele software de proiectare si implementare. Componenta de informatica aplicata se refera nu numai pentru activitati conexe automaticii, dar si pentru alte aplicatii: administrarea retelelor, comert electronic etc.

Programa de studiu prevede asigurarea urmatoarelor competente:

Cunostinte si abilitati pentru utilizarea limbajelor, mediilor si tehnologiilor de programare.

Cunostinte si abilitati de proiectare si utilizare a executivelor, sistemelor de operare si tehnicilor de programare timp real.

Cunostinte si abilitati de proiectare, implementare si utilizare a sistemelor de comunicatii (transmisii de date).

Cunostinte si abilitati de analiza de proces, identificare, modelare si simulare.

Cunostinte si abilitati pentru proiectarea si implementarea unor solutii de conducere automata.

Cunostinte si abilitati de proiectare si utilizare a echipamentelor de uz general si dedicate.

Cunostinte si abilitati de a intocmi si gestiona executia de proiecte in domeniul automaticii si informaticii aplicate precum si in domenii conexe (mentenanta).

Cunostinte si abilitati de lucru in echipa, integrare de sisteme si cooperare interdisciplinara.

Cunostinte si abilitati manageriale pentru activitati tehnice si economice.

Datorita caracterului modern si pronuntat multidisciplinar al planului de invatamant, absolventii specializati in automatica si informatica aplicata, se vor putea incadra rapid, eficient si flexibil in exigentele impuse de tehnica si tehnologia moderna, cu care continua sa fie inzestrata industria si alte forme de activitate economica si sociala, din tara noastra.

FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

Str. Gh.Baritiu, nr.25, 400027, CLUJ-NAPOCA

tel: 0264/401250

Domeniu

Specializari

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxa

Scolarizare

Tip concurs

Durata studiilor

Inginerie civila

- Constructii civile  industriale si agricole

- Inginerie civila (cu predare in lb. engleza)

- Cai ferate drumuri si poduri

Cluj -Napoca

Concurs de dosare

4 ani

Instalatii

- Instalatii pentru constructii

- Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

Cluj -Napoca

4 ani

Inginerie si management in constructii

- Inginerie si management in constructii

Cluj -Napoca

4 ani

Facultatea de Constructii si Instalatii formeaza ingineri licentiati in domeniul constructiilor si instalatiilor, in cadrul a 3 domenii si 6 specializari, durata studiilor fiind de 4 ani.

Admiterea la Facultatea de Constructii si Instalatii se face pe domenii (Inginerie civila, Instalatii, Inginerie si management in constructii), in urma unui concurs de dosare.

Media generala finala a concursului de admitere pentru fiecare candidat se stabileste dupa cum urmeaza:

M = (MB + MM)/2

unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat si cu MM media la matematica in timpul liceului. Media generala finala se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjiri.

Candidatii sunt declarati admisi in ordinea descrescatoare a mediilor generale finale, in limita numarului de locuri la profilul pentru care candideaza.

Dupa primii doi ani, studentii au dreptul de a alege liber una dintre specializarile oferite in cadrul fiecarui domeniu de studiu de licenta, cu respectarea exigentelor de management al calitatii procesului didactic si cerintele de minimizare a costurilor pe credit de studiu.

La terminarea anului patru de studii, studentii obtin diploma de licenta in domeniu, insotita de un supliment de diploma pe care se va mentiona specializarea, in conformitate cu normele europene. In functie de rezultatele obtinute la incheierea studiilor de licenta, absolventii isi pot continua studiile la masterat si dupa absolvirea acestora, la doctorat.

Domeniul INGINERIE CIVILA :

Specializarea ConstrucTii civile, industriale Si agricole

In cadrul acestei specializari (C.C.I.A.) sunt pregatiti ingineri licentiati in proiectarea, executia, intretinerea si reabilitarea intregii game de cladiri (cladiri de locuit, cladiri administrative, cladiri social-culturale, hale industriale, hale pentru productie agricola si agro-zootehnica), precum constructii speciale (rezervoare pentru lichide, castele de apa, turnuri de racire, piloni pentru antene in telecomunicatii, silozuri, etc.).

Specializarea Cai ferate, drumuri si poduri

Necesitatea dezvoltarii infrastructurii transporturilor Romaniei (in special a autostrazilor, drumurilor, podurilor si cailor ferate) impune pregatirea unor specialisti dedicati proiectarii, executiei, intretinerii si reabilitarii acestor constructii (C.F.D.P.). Pregatirea cu caracter general pe care o primesc le confera o deschidere larga si cunostintele necesare si in ceea ce priveste cladirile civile specifice transporturilor.

Specializarea Inginerie civila (in lb.engleza)*

Specializarea isi propune formarea profesionala a inginerilor constructori licentiati, mai bine adaptati la absolvire de a intra in circuitul european, pregatirea lor profesionala fiind sustinuta de cunoasterea aprofundata a limbii engleze. Studentii admisi la domeniul inginerie civila, pot opta pentru aceasta specializare inaintea primului semestru din anul I, in urma promovarii unui test de cunostinte a limbii engleze.Domeniul INSTALATII:

Specializarea Instalatii pentru constructii

Absolventii acestei specializari sunt pregatiti pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico sanitare si de gaze, instalatiilor de incalzire, instalatiilor de ventilare si climatizare, instalatiilor frigorifice, instalatiilor electrice si de automatizare aferente constructiilor civile, industriale si agricole. Prin disciplinele studiate in cadrul acestei specializari, absolventii pot aborda domenii de varf precum introducerea tehnologiilor moderne si strategii energetice.

Specializarea Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

Avand o solida pregatire in domeniile stiintelor tehnice fundamentale si in special in ingineria de instalatii, obiectivul prioritar al inginerilor formati in cadrul acestei specializari este cel al gospodaririi energiei si al protectiei mediului. In acest scop se studiaza aspectele fizico-chimice, biologice, socio-economice si juridice ale poluarii urbane si rurale (in industrie, agricultura, transporturi etc.), precum si metodele de prevenire sau/ si de reducere a poluarii mediului ambiant.

Domeniul: Inginerie SI MANAGEMENT in constructii

s

Specializarea Inginerie SI MANAGEMENT in constructii

Specializarea in acest domeniu confera inginerilor licentiati atat o pregatire in domeniul proiectarii, executiei si exploatarii constructiilor civile, industriale si agricole cat si o perfectionare in domeniul economic adiacent.

Facultatea de Constructii si Instalatii are o baza materiala corespunzatoare desfasurarii unui proces de invatamant de calitate si care asigura un inalt nivel de profesionalism al absolventilor.

Activitatile didactice teoretice se desfasoara in amfiteatre dotate cu aparatura de videoproiectie moderna. Activitatea practica si de cercetare stiintifica a studentilor se desfasoara in laboratoarele de specialitate: Beton armat, Materiale de constructii, Fizica constructiilor, Structuri din beton armat, Rezistenta materialelor, Hidraulica, Drumuri, Cai ferate, Topografie, Instalatii de incalzire, Instalatii de ventilare si climatizare, Electrotehnica si masini electrice, Termotehnica si aparate termice, Instalatii electrice etc.

Facultatea are in dotare 6 retele de calculatoare moderne cu acces la Internet si o retea locala care asigura informarea si pregatirea corespunzatoare a studentilor in domeniile alese.

Perfectionarea si diversificarea cunostintelor teoretice si practice se realizeaza in cadrul

activitatilor de cooperare interuniversitara. In ultimii ani, prin bursele oferite in cadrul programului Educational European SOCRATES-ERASMUS, s-au asigurat perioade de studiu pentru studenti in aproape toate tarile UE.

Pentru absolventii cu diploma de inginer licentiat, Facultatea de Constructii si Instalatii asigura perfectionarea profesionala postuniversitara prin masterat, doctorat (cu/fara frecventa) precum si prin cursuri de specializare si perfectionare ( in cadrul DECID- Departamenul de Educatie Continua si Invatamant la Distanta al Universitatii).

Pregatirea profesionala a viitorilor specialisti este asigurata de un corp profesoral format dintr-un numar de peste 100 cadre didactice - profesori, conferentiari, sefi lucrari, asistenti si preparatori - cu un inalt nivel profesional, stiintific si cu o bogata experienta in domeniu.

Biblioteca Universitatii pune la dispozitia studentilor un numar de peste 650.000 volume de specialitate si 180 abonamente la reviste de profil din care un numar de 66 din strainatate, schimburile si achizitiile continuand sa imbunatateasca fondul bibliotecii cu materiale documentare din toata lumea.

FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MASINI

B-dul Muncii nr.103-105, RO-400641 CLUJ-NAPOCA

Tel. 0264 - 401782, 0264 - 401600

https://www.utcluj.ro

Facultatea de Constructii de Masini pregateste specialisti a caror competenta permite rezolvarea problemelor complexe de proiectare, exploatare sau gestionare a oricaror sisteme din domeniul constructiei de masini. Competentele absolventilor acestei facultati permit elaborarea tehnologiilor de fabricatie, proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricatie, de transfer si de manipulare, exploatarea sistemelor de comanda si automatizare precum si asigurarea managementului sistemelor de productie.

Domeniu

Specializari

Nr. locuri buget

Nr. locuri taxa

Scolarizare

Tip concurs

Durata studiilor

Inginerie industriala

- Tehnologia Constructiilor de Masini,

- Masini si Sisteme de Productie

- Design Industrial

Cluj-Napoca

Concurs de dosare

4 ani

Bistrita

Zalau

Satu-Mare

Inginerie si management industrial

Cluj-Napoca

4 ani

Bistrita

Mecatronica si robotica

Robotica

Cluj-Napoca

4 ani

Stiinte ingineresti aplicate

- Inginerie fizica

Cluj-Napoca

4 ani

Domeniul INGINERIE INDUSTRIALA

Specializarea TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI

 • Proiectarea competitiva a produselor industriale si electro-casnice;
 • Proiectarea si fabricatia asistata de calculator;
 • Tehnologii pentru sisteme flexibile de fabricatie adecvate serilor mici si organizarii flexibile a firmelor mici si mijlocii;
 • Tehnologii de Rapid Prototyping;
 • Fabricatia prin comanda numerica si optimizarea proceselor tehnologice.

Specializarea MASINI SI SISTEME DE PRODUCTIE

 • Proiectarea constructiva a utilajelor si liniilor de fabricatie;
 • Metodologii moderne de proiectare;
 • CAD/CAM - proiectarea constructiva si fabricatia asistata de calculator.

Specializarea DESIGN INDUSTRIAL

 • Proiectarea competitiva a produselor;
 • Promovarea produselor industriale.

Domeniul INGINERIE SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

 • Proiectanti de sisteme de productie si sisteme informationale;
 • Manageri pentru diferite niveluri;
 • Experti si consultanti in probleme tehnico-economice;
 • Inspectori de credite in banci;
 • Specialisti in marketing pentru piata interna si internationala.

Domeniul Mecatronica si Robotica,

Specializarea Robotica

 • Mecatronica (mecanica-electronica-informatica);
 • Calculatoare (in proiectare si conducere de proces);
 • Proiectarea in domeniul sistemelor flexibile de fabricatie;
 • Automatizarea fabricatiei si integrarea robotilor in sistemele de productie.

Domeniul Stiinte ingineresti aplicate

Specializarea Inginerie Fizica

 • Proiectarea asistata de calculator a masinilor si utilajelor;
 • Tehnologii moderne in ingineria mecanica;
 • Utilizarea calculatorului in ingineria mecanica.
 • Metode numerice, element finit, baze de date.

CATEDRELE FACULTATII

Facultatea de Constructii de masini are in subordine 6 catedre, dar este deservita si de multe alte catedre care apartin fie facultatilor de profil mecanic, fie facultatilor de profil electric.

Catedrele facultatii sunt:

 • Tehnologia Constructiei de Masini
 • Masini-Unelte si Roboti Industriali
 • Management si Ingineria Sistemelor
 • Mecanica si Programare
 • Organe de Masini si Tribologie
 • Limbi straine.

BAZA MATERIALA

Facultatea Constructii de Masini ofera studentilor urmatoarele spatii de invatamant si cercetare:

 • 12 amfiteatre;
 • 42 laboratoare;
 • 3 sali pentru studiul limbilor straine;
 • 7 retele de calculatoare IBM-PC (cu acces nelimitat la internet);
 • laboratoare specializate in:

Rapid prototyping;

Simularea intreprinderilor;

Simularea si testarea robotilor;

Metrologie industriala;

Deformari plastice

Ingineria calitatii.

o biblioteca cu peste 200 000 volume si peste 100 000 de titluri de periodice lunare;

2 camine studentesti si o cantina (ce acopera necesitatile de cazare si masa);

 • Acces la bazele de agrement ale universitatii (bazin olimpic, terenuri de sport, baza turistica Marisel);
 • Burse si ajutoare sociale in conditiile legii;
 • Posibilitati de studiu si specializare in universitati de prestigiu europene.

FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII

Str. Gh.Baritiu, nr.26-28, 3400 CLUJ-NAPOCA

tel: 0264/401224

Domeniu

Specializari

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxa

Scolarizare

Tip concurs

Durata studiilor

Inginerie Electronica si Telecomunicatii

(romana)

-Electronica si Ingineria Informatiei

-Telecomunatii

Cluj-Napoca

Test grila la matematica

4 ani

Inginerie Electronica si Telecomunicatii

(engleza)

4 ani

*) Locurile sunt scoase la concurs impreuna pentru cele doua domenii. Selectarea studentilor pentru studiul in limba engleza se face printr-un test de limba sustinut la inceputul anului universitar la care se pot inscrie studentii care au fost declarati admisi. Ei isi vor pastra in continuare regimul de finantare pentru care au fost admisi.

eip

ABC-ul succesului in Facultatea de

Electronica si Telecomunicatii

Cine suntem noi?

In luna noiembrie a anului 2004 revista Spectrum (publicatie a IEEE - asociatie mondiala a inginerilor din domeniul ingineriei electrice si electronice) a publicat un sondaj efectuat in randul a 40 de mari specialisti (considerati adevarati guru), acestia desemnand circuitul integrat cea mai importanta tehnologie a ultimilor 40 de ani. Podiumul este completat de Internet si tehnologia comunicatiilor fara fir. Reunite azi in conceptul tehnologiei informationale acestea sunt elementele care stau la baza pregatirii studentilor in Facultatea de Electronica si Telecomunicatii. Prin continutul lor planurilor noastre de invatamant (https://el.el.obs.utcluj.ro/site/edu_info.htm) ofera cunostinte si competente continuu adaptate la dinamica domeniului. Pregatirea oferita in facultate formeaza ingineri orientati spre doua specializari:

Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei

Telecomunicatii

Cine sunt studentii nostri ?

In fiecare an ni se alatura in facultate peste 300 de tineri. Pentru studentii straini, dar si pentru cei romani care doresc, asiguram o filiera de pregatire in limba engleza care confera atuuri suplimentare viitorilor ingineri pentru momentul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Folosind sistemul european de credite transferabile implementat in facultate numerosi studenti studiaza acum un anumit numar de semestre la universitati din Europa. De asemenea, avem in fiecare an studenti veniti din spatiul european sa studieze la noi apreciind nivelul procesului didactic pe care il oferim.

Absolventii nostri sunt cautati de mari firme din domeniu care isi desfasoara activitatea in Romania (Alcatel, Connex, Continental, Motorola, National Instruments, Orange, Romtelecom, Siemens, Zapp, etc.). Capacitatea lor profesionala este foarte bine apreciata in aceste firme, fapt reflectat si de salariile pe care le primesc tinerii ingineri inca de la angajare: 300 - 400 EURO. O mare parte a absolventilor nostri aleg provocarea unor cariere in Europa, SUA, Canada sau in alte colturi ale lumii. Suntem bucurosi ca pentru fiecare dintre acestia competentele oferite prin pregatirea din facultatea noastra au demonstrat ca suntem o scoala academica competitiva pe plan mondial.

Ce diplome oferim ?

Incepand cu acest an organizam continutul procesului de invatamant din facultatea noastra in conformitate cu exigentele europene definite prin procesul Bologna https://el.el.obs.utcluj.ro/~reforma/index.html ). Admiterea din anul 2005 va aduce in bancile facultatii prima generatie de viitori absolventi care vor obtine diplome de licenta si apoi diplome de master conforme cu spatiul academic european. In facultatea noastra procesul de reorganizare a invatamintului pe cicluri (licenta - 4 ani, master - 1,5 ani, doctorat - 4 ani) a fost gandit si proiectat pentru a crea flexibilitatea necesara dinamismului cu care evolueaza domeniul electronicii si telecomunicatiilor. Competentele pe care le garantam prin viitoarea diploma de licenta sunt pragmatic formulate astfel incat posesorul ei va avea clar definite doua optiuni care i se deschid in momentul absolvirii:

O abordare mai rapida a carierei profesionale prin angajare, dar cu orizontul obligatoriu al continuarii formarii profesionale prin cursuri postuniversitare;

Accesul spre diploma de master (si in continuare spre cea de doctor inginer) cu oportunitatea modificarii, ajustarii si rafinarii traiectoriei profesionale.

Cu cine va intalniti in facultate ?

Corpul didactic din facultate - remarcabil prin tinerete, dar si prin experienta si competentele formate continuu in ultimii 15 ani prin colaborari cu mari universitati europene - va asteapta sa va alaturati echipei noastre pentru a va conecta la ritmul in care se dezvolta domeniul electronicii, telecomunicatiilor si tehnologiei informationale.

Nu uitati

Dupa ciclul de licenta (4 ani) veti avea o diploma de inginer in Electronica si Telecomunicatii si un supliment la diploma care va reflecta specializarea: Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei sau Telecomunicatii.

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA

Str. Gh.Baritiu, nr.26-28, 3400 CLUJ-NAPOCA

tel: 0264/401229

Domeniu

Specializari

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxa

Scolarizare

Tip concurs

Durata studiilor

Inginerie Electrica

- Electrotehnica Generala

- Actionari Electrice

- Metrologie in Industria Electrica

- Electromecanica

Cluj-Napoca

Test grila la matematica

4 ani

Inginerie Energetica

- Energetica Industriala

Cluj-Napoca

4 ani

Stiinte Ingineresti Aplicate- Inginerie Medicala

Cluj-Napoca

4 ani

Facultatea de Electrotehnica pregateste specialisti in domeniul ingineriei electrice, un domeniu vast, care se ocupa cu studiul electricitatii sub toate formele intalnite in natura: Electrostatica - sub forma campurilor electrice; Electronica, Controlul proceselor, Tehnica de calcul, Informatica; Electrodinamica si Energetica - producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.

Pregatirea in domeniul atat de vast al ingineriei electrice permite absolventilor facultatii noastre sa poata face fata in oricare din domeniile mentionate, oferind un avantaj acestora in alegerea unei profesii de succes. Mentionam in sprijinul celor afirmate faptul ca, in prezent, absolventii Facultatii de Electrotehnica isi desfasoara activitatea la firme de prestigiu din SUA (Microsoft) si Norvegia (Nokia) in domeniul stiintei calculatoarelor si telecomunicatiilor, la filiale nationale si locale ale unor firme de prestigiu, precum si la consortiul RENEL (Hidroelectrica, Hidroserv, Electrica etc.), unde se ocupa in special cu monitorizarea si diagnosticarea computerizata.

O mare parte din absolventii Facultatii de Electrotehnica sunt in prezent cercetatori apreciati la universitati de prestigiu din SUA, Germania, Belgia, Franta si Danemarca.

Reforma invatamantului superior a facilitat modificarea politicii manageriale a facultatii noastre in special in procesul didactic, bazat actualmente pe conceptele de "utilizarea calculatorului in .." si de "design si productie de software pentru ...".

In prezent, oferta Facultatii de Electrotehnica, pentru absolventii de liceu, se adreseaza celor care doresc sa devina specialisti in urmatoarele domenii: Energetica; Design si dezvoltare de software aplicativ; Controlul si conducerea proceselor; Designul si exploatarea echipamentelor electronice utilizate in medicina; Management si audit.

CATEDRELE FACULTATII DE ELECTROTEHNICA

Electrotehnica;

Electroenergetica;

Actionari electrice si roboti;

Masini electrice, marketing si management;

Masurari electrice.

LABORATOARELE DE CERCETARE ALE FACULTATII

Circuite electrice si teoria campului electromagnetic; Electrostatica si campuri electrice intense; Tehnica si controlul vibratiilor; Electronica de putere si comanda vectoriala; Robotica si control digital; Metrologie si fiabilitate; Instrumentatie virtuala; Energetica; Tehnologii electrice speciale; Conversia energiei si masini electrice; Marketing si managementul resurselor.

Specializarea ELECTROTEHNICA GENERALA

Teoria sistemelor si reglaj automat, Electronica, Sisteme microprogramate, Design industrial, Ingineria proiectarii cu calculatoare numerice, Senzori si achizitii de date, Tractiune electrica, Telemasurari etc.

Specializarea ACTIONARI ELECTRICE

Aparate electrice, Masini electrice, Electronica de putere, Identificare si control adaptiv, Procesarea semnalelor, Bazele actionarilor, Sisteme de comanda a robotilor, Programarea robotilor etc.

Specializarea METROLOGIE IN INDUSTRIA ELECTRICA

Masurari electrice si electronice, Procesarea semnalelor de masurare, Sisteme microprogramate, Senzori si traductoare, Ingineria proiectarii cu calculatorul numeric, Masurari numerice, Sisteme de masurare inteligente, Metrologie legala, Metrologie aplicata. Instrumentatie virtuala. Utilizarea tehnicii de calcul in operatii de masurare.

Specializarea ELECTROMECANICA

Materiale electromecanice, Sisteme electro-hidro-pneumatice, Sisteme de calcul cu microprocesor, Aparate electrice de uz casnic, Comanda cu calculatoare numerice a masinilor unelte, Proiectarea si designul bunurilor de larg consum etc.

Specializarea ENERGETICA INDUSTRIALA

Echipamente electroenergetice, Utilizarea calculatoarelor in energetica, Producerea energiei electrice si termice, Protectii prin relee, Statii si posturi de transformare, Circuite logice etc.

Specializarea INGINERIE MEDICALA

Cunostinte generale: cunostinte minimale de fiziologie, medicina, biologie; cunostinte fundamentale de inginerie electrica si mecanica; cunostinte de baza in operarea si programarea calculatoarelor, circuite electronice, dispozitive si circuite integrate; metode si mijloace de masurare electrica.

Cunostinte de specialitate: bioelectromagnetism; biomecanica, protezare, reabilitare; achizitia si prelucarea datelor si imaginilor biomedicale; informatica medicala; modelare si simulare in biomedicina; biomateriale si biocompatibilitate.

FACULTATEA DE MECANICA

B-dul Muncii nr.105, 3400 CLUJ-NAPOCA

tel: 0264/401787, 401603

Domeniu

Specializari

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxa

Scolarizare

Tip concurs

Durata studiilor

Ingineria Transporturilor

- Autovehicule Rutiere

Cluj-Napoca

Concurs de dosare

4 ani

Inginerie mecanica

Masini si instalatii pentru agricultura si ind. alimentara

- Masini si echipamente termice

Mecanica fina

Cluj-Napoca

4 ani

Mecatronica si robotica

- Mecatronica

Cluj-Napoca

4 ani

Domeniul INGINERIA TRANSPORTURILOR

Specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE

Aceasta specializare este una din cele mai solicitate specializari din cadrul Universitatilor Tehnice din tara, datorita in special perspectivelor de angajare a absolventilor acestui profil si progresului continuu al industriei auto.

Datorita unui corp profesoral foarte bine pregatit profesional si cu numeroase stagii de pregatire in strainatate la universitati si firme de prestigiu (Hohenheim, Stuttgart - Germania, Toulouse - Franta, Zaragosa - Spania, Stockolm - Suedia, Mercedes - Benz, Volskwagen, Peugeot, etc.), precum si datoritei unei baze materiale corespunzatoare (laboratoare moderne, biblioteca, tehnica de inalt nivel etc.), se asigura absolventilor o instructie temeinica si o pregatire profesionala complexa. Acest lucru da caracter de multilateralitate in pregatirea de baza si asigura succes in specializari post - universitare cum sunt :

Studii aprofundate in Logistica transporturilor;

Masterat in Energia transporturilor si echipamente termice;

Scoala academica postuniversitara in Ingineria circulatiei rutiere;

Doctorat in Inginerie mecanica (in domeniul autovehiculelor rutiere, motoarelor cu ardere interna, circulatiei rutiere, poluarii chimice si sonore etc.)

Printre disciplinele care se studiaza pe parcursul celor 4 ani de studiu se amintesc: Constructia si calculul motoarelor cu ardere interna, Constructia si calculul autovehiculelor, Dinamica autovehiculelor, Dinamica accidentelor de circulatie, Controlul si reducerea poluarii produsa de autovehicule, Fabricarea si repararea autovehiculelor, Management, Marketing etc.

Absolventii acestei specializari pot desfasura activitati si pot ocupa locuri de munca in:

conducerea diferitelor unitati cu specific auto;

activitati de proiectare, exploatare, intretinere si reparare a autovehiculelor rutiere si a echipamentelor acestora;

proiectarea, implementarea si exploatarea sistemelor moderne de transport rutier intern si international;

asigurarea securitatii circulatiei rutiere;

dezvoltarea de afaceri proprii in domeniul auto.

Nivelul de pregatire al absolventilor corespunde comenzilor sociale in acest domeniu impuse de exigentete economiei de piata.

Domeniul INGINERIE MECANICA

Specializarea MASINI SI INSTALATII PENTRU AGRICULTURA SI INDUSRIA ALIMENTARA

Este o specializare complexa, care face parte din domeniul ingineriei mecanice si pregateste ingineri diplomati in domeniul, proiectarii, executiei si exploatarii masinilor, utilajelor si instalatiilor din domeniul exploatatiilor agricole si din industria alimentara.

Disciplinele studiate pe parcursul celor 4 ani de studiu asigura o pregatire tehnica de inalt nivel si o viziune inginereasca multipla. Dintre acestea se amintesc: Tehnologia prelucrarii productiei agricole, Motoare pentru tractoare si automobile, Masini agricole pentru sol, Masini agricole pentru recoltat, Tractoare, automobile si sisteme de propulsie, Surse regenerabile de energie, Proiectare asistata de calculator, Fabricare si reparare, Tehnologia procesarii primare si pastrarii produselor agricole, Ingineria calitatii, Management si Marketing, Ingineria mediului etc.

Absolventii acestei specializari au posibilitatea sa lucreze in activitati complexe din domeniul specializarii, dintre care se amintesc :

proiectarea, fabricarea, exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor din industria maltului si a berii, industria de morarit si panificatie, industria carnii si produselor din carne, industria legumelor si fructelor, industria tutunului, industria vinului, industria bauturilor alcoolice si nealcoolice;

proiectarea, fabricarea, exploatarea, si repararea masinilor si utilajelor din exploatarile agricole;

activitati din domeniul ingineriei si protectiei mediului;

activitati de cercetare - dezvoltare si invatamant din domeniu;

activitati de transport din agricultura si industria alimentara

Avand in vedere trecerea masiva la economia de piata in agricultura si industria alimentara, absolventii au posibilitatea de a dezvolta activitati pe cont propriu, unitati de productie si cercetare aplicativa, sector in care se aloca foarte multe fonduri europene.

Specializarea MASINI SI ECHIPAMENTE TERMICE

Absolventii acestei specializari sunt pregatiti pentru a lucra in domeniile:

Calculul si constructia motoarelor termice;

Proiectare asistata de calculator in domeniul termic;

Proiectarea, intretinerea si exploatarea masinilor, instalatiilor si echipamentelor termice, masinilor si instalatiilor frigorifice, instalatiilor de incalzire centrala, de uz casnic si industrial, centralelor termice, masinilor generatoare (compresoare, suflante, ventilatoare), instalatiilor si echipamentelor pentru surse alternative de energie (neconventionale);

Criogenie;

Schimbatoare de caldura.

Pregatirea se realizeaza pe baza planurilor de invatamant elaborate prin consultarea si punerea de acord cu institutiile similare din tara si din strainatate. Catedra de 'Termotehnica si masini termice', care gireaza pregatirea studentilor in specializarea mentionata, dispune de laboratoare de specialitate dotate cu echipamente, standuri si aparatura necesara realizarii planurilor de invatamant in concordanta cu cerintele economiei de piata. Corpul profesoral si personalul didactic auxiliar sunt specialisti in domeniu, avand o inalta pregatire profesionala, multi dintre ei cu stagii de pregatire in strainatate, la universitati de prestigiu.

Specializarea MECANICA FINA

Specializarea de Mecanica Fina pregateste specialisti in domenii specifice:

proiectarea si intretinerea echipamentelor pentru procese industriale automate;

proiectarea asistata de calculator, cu specific de mecanica fina;

metrologie aplicata;

aparate si sisteme de masurare;

echipamente periferice si aparatura de birotica;

aparatura biomedicala;

optica tehnica, holografie, laseri.

Directiile de specializare sunt:

1. Aparate si sisteme optice, opto-electronice si medicale;

2. Echipamente pentru sisteme automate si de prelucrare a datelor.

Baza materiala confera posibilitatea pregatirii specialistilor la standarde impuse de societatea moderna:

calculatoare PC, PLC-uri si sisteme de dezvoltare cu microcontrolere;

standuri Festo pentru studiul sistemelor hidraulice si pneumatice;

echipamente HPS pentru studiul electronicii, senzorilor si actuatorilor;

echipamente pentru studiul aplicatiilor in domeniul medical

echipamente pentru studiul robotilor.

Absolventii acestei specializari sunt incadrati in munca in urmatoarele sectoare :

Managementul si asigurarea calitatii

Laboratoare de metrologie;

Ateliere de inginerie de precizie;

Proiectare asistata de calculator;

Service echipament de birotica si aparatura medicala

Domeniul MECATRONICA SI ROBOTICA

Specializarea MECATRONICA

In cadrul specializarii sunt pregatiti specialisti pentru domeniile tehnice moderne :

Sisteme tehnice inteligente

Sisteme de monitorizare si control a proceselor industriale;

Robtica industriala si medicala;

Transmisii mecanice adaptive;

Service echipamente informatizate : birotica, aparatura medicala, electrocasnice.

Disciplinele care se studiaza asigura imbinarea armonioasa a trei domenii specifice : mecanica, electronica si informatica, planul de invatamant fiind similar cu al specializarilor omoloage din Europa.

Pregatirea specialistilor in domeniul mecatronicii este girata de catre Catedra de Mecanisme, Mecanica Fina si Mecatronica, catedra cu o bogata experienta acumulata prin stagiile de pregatire ale cadrelor didactice la Universitati de prestigiu din Europa.

Baza materiala confera posibilitatea pregatirii specialistilor la standardele impuse de societatea bazata pe cunoastere:

calculatoare PC, PLC-uri si sisteme de dezvoltare cu microcontrolere;

standuri Festo pentru studiul sistemelor hidraulice si pneumatice;

echipamente HPS pentru studiul electronicii, senzorilor actuatorilor si a sistemelor de control in bucla inchisa;

echipamente Lego pentru studiul sistemelor mecatronice;

echipamente pentru studiul aplicatiilor mecatronicii in domeniul medical;

echipamente pentru studiul robotilor,

precum si standuri si echipamente ce permit realizarea unei bune pregatiri teoretice si practice, in acord cu cerintele economiei de piata.

Absolventii acestei specializari sunt incadrati in munca in urmatoarele sectoare :

Proiectarea asistata de calculator;

Managementul si asigurarea calitatii;

Unitati de service pentru tehnica de calcul,aparatura de birotica si aparatura medicala;

Programarea aplicatiilor industriale;

Linii tehnologice computerizate.

Specialistii in Mecatronica au cunostintele si deprinderile necesare pentru a-si desfasura activitatea in domeniile ingineriei moderne.

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR

B-dul Muncii, nr.105, 400641 CLUJ-NAPOCA

tel: 0264/401600

Domeniu

Specializari

Nr. locuri

Scolarizare

Tip concurs

Durata studiilor

buget

taxa

Ingineria materialelor

- Stiinta materialelor

- Ingineria procesarii materialelor

Cluj-Napoca

si

Zalau

Concurs de dosare

4 ani

Ingineria mediului

-Ingineria si protectia mediului in industrie

Cluj-Napoca

4 ani

CATEDRE SI COLECTIVE DIDACTICE

Stiinta si tehnologia materialelor;

Ingineria Procesarii Materialelor

Ingineria Suprafetelor si Protectia Mediului

Turnarea metalelor;

Fizica;

Chimie.

LABORATOARE DIDACTICE SI DE CERCETARE

Microscopie optica;

Microscopie electronica

Incercari si analize fizice ale materialelor;

Analize chimice si structurale ale materialelor;

Incercari mecanice si tehnologice;

Tehnica de calcul si proiectare asistata de calculator;

Metalurgia pulberilor;

Protectia mediului;

Elaborarea si turnarea aliajelor;

Investigatii ecologice;

Ingineria Suprafetelor si Protectia Mediului;

Deformari plastice.

COMPETENTE PROFESIONALE

Domeniul INGINERIA MATERIALELOR

Selectarea, proiectarea elaborarea si caracterizarea materialelor;

Alegerea variantelor tehnologice optime in conformitate cu conditiile de productivitate, cost protectia mediului etc.;

Proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare a diverselor categorii de materiale de uz industrial: metalice, polimerice, ceramice, composite etc.;

Proiectarea, exploatarea si intretinerea utilajelor si echipamentelor de procesare a materialelor;

Conducerea si controlul proceselor tehnologice de elaborare si fabricare a diverselor categorii de materiale de uz industrial;

Conducerea si controlul activitatilor formatiilor (grupurilor) profesionale si de specialitate care fac obiectul competentelor specifice exprimate anterior;

Intocmirea si evaluarea studiilor bibliografice in domeniul materialelor;

Intocmirea studiilor de fezabilitate in domeniul materialelor si al procesarii acestora.

Domeniul INGINERIA MEDIULUI

Alegerea variantelor tehnologice optime de procesare si fabricare in conditiile impuse de normele de protectie a mediului;

Evaluarea si monitorizarea surselor de poluare;

Proiectarea tehnologiilor, instalatiilor si echipamentelor de depoluare;

Reducerea emisiilor poluante de energie;

Gestiunea ecologica a deseurilor;

Implementarea standardelor internationale de mediu;

Refacerea ecologica a zonelor degradate;

Managementul activitatiilor privind protectia mediului;

Aplicarea metodologiilor si tehnicilor de cercetare tehnologica, de monitorizare si control a poluarii mediului industrial;

Intocmirea studiilor de impact al activitatilor economice asupra mediului industrial si propunerea unor solutii antipoluante;

Conducerea formatiilor (grupurilor) de lucru cu activitati in domeniul protectiei mediului industrial.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul – caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea personajelor negative din basmul
Dialogul- mijloc de caracterizare a personajelor - d-l goe, de i. l. caragiale

Tehnica si mecanica

Determinarea indicilor Micuum (rezistentei), a reactivitatii, umiditatii, si analizei granulometrice a cocsului
Principii de calcul al instalatiei de ungere
Rectificarea - Pietrele abrazive - Masini de rectificat

Economie

Studiul comportamentului de cumparare de apa minerala in randul populatiei din bucuresti
Piata si politica financiara - Definirea si continutul pietei financiare
Bursele de valori

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiProiect de tehnologie didactica clasa a vii-a - proiectarea unei excursii
Educatia noua
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10000, cu trecere peste ordin
PROIECT DIDACTIC - Calculul unor expresii simple (sume, produse)
Particularitati ale memoriei vizuale operationale la elevii ambliopi
ModalitǍti de comunicare didacticǍ la orele de chimie - cercetare
CATEGORII DE CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE
PROIECT «LUMEA DANSULUI»Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu