Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
ASPECTE PRIVIND NOUA REGLEMENTARE A OCROTIRII COPILULUI PRIN ADOPTIE

ASPECTE PRIVIND NOUA REGLEMENTARE A OCROTIRII COPILULUI PRIN ADOPTIE


ASPECTE PRIVIND NOUA REGLEMENTARE A OCROTIRII COPILULUI PRIN ADOPTIE

Abstract

Introducere

Sub genericul "Adopta! Copilul este sufletul familiei!", aradenii care doresc sa adopte un copil sunt asteptati la Serviciul de plasamente familiare si adoptii (S.P.F.A), al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, pentru informatii legate de proceduri si conditii necesare. Informatiile sunt furnizate gratuit celor care doresc sa isi largeasca familiile.

Conditiile de baza pe care o persoana sau familie care doreste sa adopte un copil sunt urmatoarele: sa aiba o stare de sanatate buna, respectiv sa nu sufere de afectiuni care sa ii afecteze calitatea de parinte adoptiv, sa detina o locuinta care asigura conditiile necesare cresterii copilului, sa isi manifeste aptitudinile parentale prin disponibilitatea familiei de a raspunde nevoilor copilului, sa aiba un profil moral corespunzator si o atitudine pozitiva legata de largirea mediului familial pe care o presupune adoptia.I. Definirea adoptiei

Adoptia este operatiunea juridica prin care creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului (conform art.1 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei).

Criteriul definitoriu pentru clasificarea adoptiei in Romania il reprezinta domiciliul, atat al adoptatorului sau familiei adoptatorului sau familiei adoptatoare, cit si cel al adoptastorului (conform art.3, lit.c si d, din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei).

II. Procedura adoptiei in Romania

In ce priveste adoptia interna legea nu prevede nici o taxa, iar in ce priveste adoptia internationala taxa instituita se aproba prin hotarare a Guvernului (conform art. 67 si 68 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei).

III. Actele necesare adoptiei

Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:

certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;

certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica;

atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;

hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vedrea adoptiei;

certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata;

certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata;

cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;

certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;

documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamantului parintilor firesti, in masura in care nu s-a pronuntat anterior o hotarare judecatoreasca de incredintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului (conform art. 35 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei).

IV. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Institutia care coordoneaza activitatea legata de adoptie este Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Prin serviciile de specialitate si procedurile legale legale identifica pentru copil, motivat de interesul superior al acestuia cea mai potrivita familie (conform Capitolul III din H.G. nr. 1435/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004).

Legea nu prevede un anumit termen pentru finalizarea procesului de adoptie, singurele termene prevazute fiind acelea privitoare la atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si incredintarea in vederea adoptiei (conform art.19, art.20, art.25, alin.1, art. 29 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei).

Atestatul de persoana apta sa adopte este eliberat de Directia Generala de Asistenta si Protectia Copilului de la domiciliul solicitantului.

Familia sau persoana adoptatoare sunt monitorizate dupa incheierea adoptiei o perioada de 2 ani.

Potrivit Legii nr. 273/2004, D.G.A.S.P.C. are obligatia de a proceda la consilierea si sustinerea parintilor naturali si a familiei extinse pentru a-si creste copilul in propriul climat familial.

Numai in situatia in care nu este posibila reintegrarea in familia naturala sau integrarea copilului in familia extinsa planul individualizat de protectie poate avrea drept finaliate adoptia, urmand a fi sesizata instanta pentru deschiderea procedurii adoptiei interne.

planul individualizat de protectie se intocmeste pentru copiii care beneficiaza de o masura speciala de protectie dispusa conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

conform art.56 din actul normativ mai sus mentionat, de masurile de protectie speciala, instituite de prezenta lege, beneficiaza:

a)     copilul ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita tutela;

b)     copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestra;

c)     copilul abuzat sau neglijat;


d)     copilul gasit sau copilul abandonat de catre mama in unitati sanitare;

e)     copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal.

Familia biologica nu poate afla informatii despre copilul adoptat, despre noua familie, despre conditiile oferite, despre dezvoltarea copilului sau eventual despre locul unde se afla acesta. Toate aceste informatii sunt confidentiale. Legea exclude orice legatura sau contact intre parintii biologici ai copilului si adoptatori.

Parintii biologici ai copilului pot interveni in derularea procedurilor de adoptie numai in etapa intocmirii planului individualizat de protectie si etapa incuvintarii de catre instanta de judecata a deschiderii procedurii de adoptie interna pana la finalizarea acesteia.

Potrivit legislatiei in vigoare, datele de identificare ale parintilor biologici se pot furniza in mod direct de catre institutia noastra la cererea minorului adoptat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

la incuvintarea adoptiei parintii biologici sa fi fost parte in proces

dupa contactarea de catre autoritatile romane, parintii biologici sa fie de acord cu furnizarea datelor lor personale catre copilul in cauza.

Daca nu sunt indeplinite aceste conditii se aplica prevederile art.52 alin.(3) si alin. (4) din Legea nr. 273/2004 conform carora: Identitatea parintilor firesti ai adoptatorului poate fi dezvaluita inainte de dobandirea de catre acesta a capacitatii depline de exercitiu numai pentru motive medicale, cu autorizarea instantei judecatoresti, la cererea oricaruia ori a reprezentantului unei institutii medicale sau unui spital.

Dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, adoptatorul poate solicita tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul sau ori, in cazul in care el nu are domiciliul in Romania, Tribunalul Bucuresti, sa-i autorizeze accesul la informatiile aflate in posesia oricaror autoritati publice cu privire la identitatea parintilor sai firesti.

In acesta situatie (descrisa la paragraful anterior), pentru a obtine datele de identificare ale parintilor biologici adoptatorul trebuie sa sesizeze Tribunalul cu o actiune privind autorizarea accesului la aceste informatii.

Daca minorul in cauza nu se afla in nici unul dintre cauzele prevazute de lege pentru a fi instituita o masura speciala de protectie, nu pot fi demarate procedurile legale privind adoptia. Cu acordul parintilor biologici, matusa se poate implica in cresterea si ingrijirea copilului, insa aceste activitati se vor realiza in calitate de membru al familiei extinse, in virtutea relatiilor de rudenie cu copilul si cu parintii acestuia, si nu in calitate de reprezentant legal al minorului.

Drepturile si obligatiile parintesti fata de copilul in cauza apartin in continuare parintilor lui biologici, in situatia in care nu exista motive de decadere, de suspendare ori de interzicere a acestor drepturi. Responsabilitatea parentala fata de copilul in cauza revine in continuare parintilor sai biologici chiar daca matusa ii asigura in fapt cresterea si ingrijirea.

Toate partile trebuie informate asupra modificarilor arbitrare si imorale a legaturilor de filiatie/rudenie pe care le-ar determina o astfel de adoptie. Ca efect al acestei adoptii copilului ar deveni:

fiu al matusii (ruda de gradul I)

nepot al mamei biologice (ruda de gradul al IV-lea)

fata de tatal biologic si rudele acestuia bunici, matusi, veri paterni, etc.) se pierde orice legatura de filiatie/rudenie.

O astfel de situatie in care, fara a exista motive temeinice, se doreste transformarea statutului juridic si, pe care de consecinta a legaturilor de filiatie/rudenie, este de natura a aduce grave atingeri atat dreptului copilului la pastrarea identitatii sale cat si dreptului acestuia de a-si cunoaste parintii si de a fi ingrijit de acestia, asfel cum sunt reglementate de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului si de legislatia romana in domeniu.

V. Caracteristici ale adoptiei, desfacerea sau anularea adoptiei

Adoptia se poate desface sau anula in cazurile strict prevazute de lege.

In cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui sau se sesizeaza in mod direct instanta judecatureasca cu actiune privind incuviintarea adoptiei, de catre sotul care doreste sa adopte.

Pentru incuvintarea adoptiei este necesar consimtamantul la adoptie exprimat prin act notarial autentic de catre parintii biologici ai minorului.

Inainte de exprimarea consintamantului la notar, parintii biologici trebuie sa se adreseze la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in a carei raza teritoriala domiciliaza pentru a fi consiliati cu privire la efectele adoptiei, si pentru a obtine raport de consiliere-document ce se prezinta la notar cu ocazia exprimarii consimtamantului.

Documentele ce trebuie depuse odata cu cererea de incuviintare a adoptiei sunt:

consimtamintele parintilor biologici exprimate prin act notarial autentic

certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata

certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medical de familie privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medical de familie pe lista caruia este inscris.

Pentru acesta adoptie nu este necesara obtinerea atestatului, deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copil, si nici incredintarea in vederea adoptiei.

In cazul in care o persoana are copii dintr-o casatorie anterioara, sotul/sotia nu este obligata sa adopte acesti copii. Legea nu instituie o astfel de obligativitate, decizia cu privire la adoptarea copiilor sotului/sotiei, apartinind fiecarei personae care se afla in aceasta situatie. (conform cu Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

O familie nu poate lua un copil abandonat dintr-o maternitate si apoi sa apeleze la D.G.A.S.P.C. pentru a-l adopta, desi exista numeroase cereri de acest gen. Analizand spiritual si litera legii se poate lesne observa ca este absolut interzisa o astfel de practica, cu atat mai mult cu cat situatia juridica a acestei categorii nu este clarificata la momentul in care acestia se afla inca in maternitate.

Psihologul si responsabilul de caz al copilului din cadrul Serviciului de plasamente familiare si adoptii al D.G.A.S.P.C. sunt obligati sa identifice si sa selecteze o persoana/familie careia ii poate fi incredintat copilul in vederea adoptiei in conformitate cu dispozitiile art.26 din Legea nr. 273/2004 (numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care instanta a incuvintat deschiderea procedurii adoptiei interne)

in virtutea noilor reglementari in domeniul adoptiei prioritara este identificarea celei mai potrivite/familii pentru un copil adoptabil, care sa corespunda nevoilor acestuia.

in acest context se poate desprinde concluzia ca legiuitorul roman a dorit prin aceste reglementari sa interzica cu desavarsire, motivate de interesul superior al copilului, posibilitatea persoanelor/familiilor atestate de a identifica ele copii adoptabili

principiul care trebuie sa calauzeasca D.G.A.S.P.C.-ul in toate aceste demersuri trebuie sa fie identificarea unei familii pentru un copil si nu alegerea unui copil de catre o familie.

Riscurile pe care le ridica o astfel de practica sunt de natura penala fiind catalogate drept trafic de copii.

VI. Oficiul Roman pentru Adoptii

Oficiul roman pentru Adoptii este un organ de specialitate al Guvernului Romaniei, infiintat in baza Legii nr. 274/2004 si reprezinta autoritatea centrala romana in domeniul adoptiei.

Un cetatean roman cu domiciliul in Romania poate sa adopte un copil strain. Conform art. 42 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei prevede ca: "adoptia internationala, in cazul in care adoptatul are domiciliul in strainatate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare are domiciliul in Romania, este supusa dispozitiilor art.30-33 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat".

Conform acestor dispozitii, conditiile de fond cerute pentru incheierea adoptiei sunt stabilite de legea nationala a adptatorului si a celui ce urmeaza sa fie adoptat. Acestia trebuie sa indeplineasca si conditiile care sunt obligatorii, pentru ambii, stabilite de fiecare dintre cele doua legi nationale aratate.

potrivit legii romane pentru a solicita adoptia unui copil este necesar sa obtineti atestatul de persoana apta sa adopte.

Pentru aceasta, petentul urmeaza sa se adreseze cu o cerere la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in a carei raza teritoriala domiciliaza; cererea trebuie sa fie insotita de o serie de acte prevazute de lege care vor fi nominalizate de catre reprezentantii D.G.A.S.P.C. Acesta institutie evalueaza garantiile morale si conditiile materiale ale persoanei/familiei care doreste sa adopte, si asigura serviciile de pregatire/consiliere necesare pentru a-si asuma in cunostinta de cauza si in mod corespunzator rolul de parinte.

in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii, D.G.A.S.P.C. decide daca se elibereaza sau nu, atestatul de persoana/familie apta sa adopte.

Daca petentul obtine atestatul de persoana/familie apta sa adopte urmeaza sa se adreseze Oficiului Romin pentru Adoptii si sa ne informeze din ce stat doreste sa adopte un copil.

Aceasta informatie ne este utila pentru a putea contacta autoritatile statului in cauza, pentru a cunoaste daca legislatia statului respectiv permite adoptia copiilor de catre cetateni straini, precum si (in cazul in care aceasta adoptie este permisa) conditiile aplicabile in speta respectiva.

Institutia intreprinde demersuri pentru a obtine informatiile mentionate mai sus si comunica petentului informatiile transmise de autoritatile straine.

Bibliografie

Directia Generala de Asistenta Sociala

si Protectia Copilului Arad (2008) -Ghid privind adoptia, Ed. Allprint Arad

Oficiul Roman de Adoptii( ) -Adoptia in Romania, Bucuresti

www.adoptiiromania.ro

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.