Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » familie » asistenta sociala
Centru care acorda servicii privind adoptia

Centru care acorda servicii privind adoptia
DESCRIEREA SERVICIULUI

Denumirea serviciului social : Centru care acorda servicii privind adoptia

Functioneaza in cadrul DGASPC Olt, activitatea fiind deservita de 3 persoane si ofera urmatoarele servicii :

1. informare;

2. consiliere juridica
I. Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate :

Este un serviciu care ofera protectie de tip familial, fara personalitate juridica, in care se urmareste satisfacerea nevoilor copiilor si anume : asigurarea unei familii permanente, educatie si socializare, consiliere si sprijinire atat familiei cat si copilului, asistenta juridica.

La baza activitatii serviciului stau urmatoarele principii:

a. respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b. asigurarea unui climat familial securizant;

c. egalitatea sanselor si nediscriminarea;

d. asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

e. respectarea demnitatii copilului;

f. asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului;

g. asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata, dupa integrarea

sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva;

h. asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;

i. asigurarea unei interventii profesioniste prin echipe pluridisciplinare;

j. asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.

Metodologii de lucru :

La baza oferirii serviciului sta evaluarea psiho-socio-medicala a copilului si a familiei adoptatoare, precum si identificarea nevoilor copilului adoptabil:

Serviciul oferit

Descriere

Responsabili

1. informare

Informarea copilului adoptabil, daca acesta are capacitate deplina de intelegere;

Consilierea   si pregatirea copilului cu privire la exprimarea opiniei privind adoptia lui si intocmirea raportului de consiliere care se inainteaza instantei judecatoresti;

Informarea si acordarea de sprijin familiei adoptatoare privind compatibilitatea acesteia cu copilul (origine, etnie, cultura, istoricul starii de sanatate, sex, varsta, temperament, etc.);

Consilierea familiei privind etapele adoptiei, precum si modalitatea de intocmire a documentelor necesare;

Elaborarea rapoartelor de vizita si a celor psiho-socio-medicale prevazute in legislatia in vigoare.

asistent social;

psiholog

2. consiliere juridica

Pregatirea familiei privind obligatia prezentarii in instanta si respectarea termenelor legale;

Insotirea in instanta atat a copilului cat si a familiei adoptatoare de catre un reprezentant al DGASPC;

Intocmirea cererii de inaintare in instanta a documentelor prevazute in Legea nr.273/2004.

- jurist

 1. Durata de timp estimata : permanent
 2. Data de la care functioneaza compartimentul : 01.09.1997
 3. Sediul de la care se organizeaza functionarea serviciului social: sediul DGASPC – OLT.
 4. Aria de desfasurare a activitatii:

identificarea copiilor adoptabili;

evaluarea nevoilor copilului si a familiei;

consilierea si informarea cu privire la adoptie;

elaborarea instrumentelor de lucru;

evaluarea psiho-sociala a familiilor adoptatoare;

realizarea procesului de acomodare a copilului cu familia adoptatoare;

monitorizarea evolutiei copilului.

relatii cu publicul;

colaborarea permanenta cu comunitatile locale.

 1. Categoria de persoane beneficiare :

Copii adoptabili.

Nr. de beneficiari – 55

caracteristici socio-economice: locuinta improprie/lipsa locuinta, climat socio-afectiv si educational viciat :dezinteres fata de copil, alcoolism, violenta;copii parasiti in unitati spitalicesti, copii gasiti, copii cu ambii parinti decedati, copii care din diverse motive nu pot locui cu familia.

8 . Modalitatea de selectare a beneficiarilor: se realizeaza in conformitate cu prevederile legale.

 1. Modalitati de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate:

implicarea copiilor si familiilor acestora in elaborarea si implementarea planurilor individualizate de protectie;

ascultarea opiniei copilului.

 1. Modalitati de control periodic al calitatii   serviciului:

activitatile derulate de catre echipe de control ale forurilor superioare.

 1. Modalitati periodice de control a gradului de satisfactie a beneficiarilor:

un registru in care sunt consemnate opiniile copiilor si familiilor.

 1. Resurse umane pentru realizarea serviciului   social :

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat cu contract individual de munca

Functionari publici

Voluntari

Total

Din care personal administrativ

13. Costurile serviciului

Costul anual preconizat

Din care costuri administrative

-

-

14. Resurse financiare pentru sustinerea serviciului:

Din fondurile proprii ale furnizorului

Din subventii de la bugetul de statda

Din subventii de la bugetele locale

Din contributiile partenerilor

Din contributiile beneficiarilor

Altele

15. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala prin care se acorda serviciul :

serviciul functioneaza in acelasi birou cu serviciul de plasamente familiale, biroul avand suprafata totala de 20 mp.

16. Rezultatele preconizate ale activitatii:

- asigurarea unei familii permanente pentru copil;

- dezvoltarea armonioasa a copilului.

17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:

reducerea numarului de cazuri sociale.

18. Date de contact pentru persoana desemnata sa ofere informatii suplimentare:

– Oana Constantin, sef serviciu.

Tel. 434902- DGASPC Olt

DESCRIEREA SERVICIULUI

Denumirea serviciului social : Centru care acorda servicii de tip familial, copiilor aflati in plasament la rude pana la gradul IV/alte familii.

Functioneaza in cadrul DGASPC Olt, activitatea fiind deservita de 3 persoane si ofera urmatoarele servicii :

1. asistenta si ingrijire de tip familial

2. educare

3. socializare

I. Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate :

Este un serviciu care ofera protectie de tip familial, fara personalitate juridica, in care se asigura un mediu securizant si o dezvoltare armonioasa a copiilor aflati in situatie de risc (la rude pana la gradul IV sau alte persoane/familii) .

La baza activitatii serviciului stau urmatoarele principii:

a. respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului

b egalitatea sanselor si nediscriminarea

c. asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor

d. respectarea demnitatii copilului

e. mentinerea relatiilor personale ale copilului si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament

f. mentinerea impreuna a fratilor

g. promovarea unui model familial de ingrijire a copilului

h. asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului

i. asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva

j. asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului

k. asigurarea unei interventii profesioniste prin echipe pluridisciplinare

l. asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.

Metodologii de lucru :

Activitatea se bazeaza pe evaluarea psiho-socio- medicala a copilului si a familiei acestuia, precum si a familiei de plasament si identificarea nevoilor copilului, oferind urmatoarele servicii :

Serviciul oferit

Descriere

Responsabili

1. asistenta si ingrijire de tip familial

Ingrijirea copilului la domiciliul familiei substitutive;

Monitorizarea periodica a copilului, prin vizite la domiciliu;

Urmarirea conditiilor de viata ale copilului;

Evaluarea periodica a starii de sanatate a copilului;

Asigurarea integritatii fizice si psihice a copiilor

- Acordarea unui suport emotional permanent, in toate activitatile desfasurate.

-asistent social;

-consilier;

-referent;

-familia substitutiva.

2.educare

formarea si controlul deprinderilor si comportamentului la copil

dezvoltarea afectiva

formarea si dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

dezvoltarea autonomiei personale si sociale

implicarea familiei in urmarirea procesului educational

-factorii educationali

-asistent social;

-consilier;

-referent.

3. socializare

implicarea copilului in activitatile curente ale familiei si participarea lui la evenimentele importante ale acesteia;

implicarea in actiuni organizate de scoala sau de comunitate;

urmarirea anturajului copilului.;

incurajarea copilului de a mentine relatia cu familia biologica.

- factorii educationali

-asistent social;

-consilier;

-referent

Durata de timp estimata : permanent

Data de la care functioneaza serviciul : 01.09.1997

Sediul de la care se organizeaza functionarea serviciului social: sediul DGASPC – OLT.

Aria de desfasurare a activitatii:

identificarea copiilor aflati in situatie de risc;

evaluarea nevoilor copilului si a familiei;

consilierea si informarea cu privire la plasament;

elaborarea instrumentelor de lucru;

monitorizarea evolutiei copilului.

relatii cu publicul;

colaborarea permanenta cu comunitatile locale.

6.Categoria de persoane beneficiare :

Copii care necesita masuri de protectie speciala.

7. Nr. de beneficiari –

caracteristici socio-economice: locuinta improprie/lipsa locuinta, climat socio-afectiv si educational viciat :dezinteres fata de copil, alcoolism, violenta;copii parasiti in unitati spitalicesti, copii gasiti, copii cu ambii parinti decedati, copii care din diverse motive nu pot locui cu familia.8. Modalitatea de selectare a beneficiarilor: se realizeaza in conformitate cu prevederile legale.

9. Modalitati de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate:

implicarea copiilor si familiilor acestora in elaborarea si implementarea planurilor individualizate de protectie;

ascultarea opiniei copilului.

 1. Modalitati de control periodic al calitatii  serviciului:

activitatile derulate de catre echipe de control din cadrul ANPDC.

 1. Modalitati periodice de control a gradului de satisfactie a beneficiarilor:

un registru in care sunt consemnate opiniile copiilor si familiilor.

 1. Resurse umane pentru realizarea serviciului  social :

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat cu contract individual de munca

Functionari publici

Voluntari

Total

Din care personal administrativ

13. Costurile serviciului

Costul anual preconizat

Din care costuri administrative

-

-

14. Resurse financiare pentru sustinerea serviciului:

Din fondurile proprii ale furnizorului

Din subventii de la bugetul de stat

da

Din subventii de la bugetele locale

Din contributiile partenerilor

Din contributiile beneficiarilor

Altele

15. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala prin care se acorda serviciul :

serviciul functioneaza in acelasi birou cu serviciul de adoptii, biroul avand suprafata totala de 20 mp.

16. Rezultatele preconizate ale activitatii:

- reintegrarea in familie;

- asigurarea unui mediu familial pe cat posibil la rudele pana la gradul IV

17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:

reducerea numarului de cazuri sociale.

18. Date de contact pentru persoana desemnata sa ofere informatii suplimentare:

– Oana Constantin, sef serviciu.

Tel. 434902- DGASPC Olt

DESCRIEREA SERVICIULUI

Denumirea serviciului social : Centru care acorda servicii de tip familial, copiilor aflati in reteaua de asistenta maternala.

Functioneaza in cadrul DGASPC Olt, activitatea fiind deservita de 5 persoane si ofera urmatoarele servicii :

1. asistenta si ingrijire de tip familial

2. educare

3. socializare

I. Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate :

Este un serviciu care ofera protectie de tip familial, fara personalitate juridica, in care se asigura un mediu securizant, pe perioada determinata si o dezvoltare armonioasa a copiilor aflati in situatie de risc (la asistentii maternali profesionisti).

La baza activitatii serviciului stau urmatoarele principii:

a. respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului

b egalitatea sanselor si nediscriminarea

c. asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor

d. respectarea demnitatii copilului

e. mentinerea relatiilor personale ale copilului si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament

f. mentinerea impreuna a fratilor

g. promovarea unui model familial de ingrijire a copilului

h. asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului

i. asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva

j. asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului

k.asigurarea unei interventii profesioniste prin echipe pluridisciplinare

l. asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.

Metodologii de lucru :

Activitatea se bazeaza pe evaluarea psiho-socio- medicala a copilului si a familiei acestuia, precum si a familiei substitutive si identificarea nevoilor copilului, oferind urmatoarele servicii :

Serviciul oferit

Descriere

Responsabili

1. asistenta si ingrijire de tip familial

Ingrijirea copilului la domiciliul familiei substitutive;

Monitorizarea periodica a copilului, prin vizite la domiciliu;

Urmarirea conditiilor de viata ale copilului;

Evaluarea periodica a starii de sanatate a copilului;

Asigurarea integritatii fizice si psihice a copiilor

- Acordarea unui suport emotional permanent, in toate activitatile desfasurate.

- 1 asistent social;

-consilier;

- 3 referenti;- asistentul maternal.

2.educare

formarea si controlul deprinderilor si comportamentului la copil

dezvoltarea afectiva

formarea si dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

dezvoltarea autonomiei personale si sociale

implicarea familiei in urmarirea procesului educational

-factorii educationali

-asistent social;

-consilier;

- 3 referenti.

3. socializare

implicarea copilului in activitatile curente ale familiei si participarea lui la evenimentele importante ale acesteia;

implicarea in actiuni organizate de scoala sau de comunitate;

urmarirea anturajului copilului.;

incurajarea copilului de a mentine relatia cu familia biologica si cu alte persoane de referinta.

- factorii educationali

-asistent social;

-consilier;

-referent

Durata de timp estimata : permanent

Data de la care functioneaza compartimentul : 01.08.1999

Sediul de la care se organizeaza functionarea serviciului social: sediul DGASPC – OLT.

Aria de desfasurare a activitatii:

identificarea copiilor aflati in situatie de risc;

evaluarea nevoilor copilului si a familiei;

consilierea si informarea cu privire la plasament;

elaborarea instrumentelor de lucru;

monitorizarea evolutiei copilului.

relatii cu publicul;

colaborarea permanenta cu comunitatile locale.

6.Categoria de persoane beneficiare :

Copii care necesita masuri de protectie speciala.

7. Nr. de beneficiari – 377 copii

caracteristici socio-economice: locuinta improprie/lipsa locuinta, climat socio-afectiv si educational viciat :dezinteres fata de copil, alcoolism, violenta;copii parasiti in unitati spitalicesti, copii gasiti, copii cu ambii parinti decedati, copii care din diverse motive nu pot locui cu familia.

8. Modalitatea de selectare a beneficiarilor: se realizeaza in conformitate cu prevederile legale.

9. Modalitati de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate:

implicarea copiilor, a familiilor acestora si a asistentilor maternali in elaborarea si implementarea planurilor individualizate de protectie;

ascultarea opiniei copilului.

 1. Modalitati de control periodic al calitatii  serviciului:

activitatile derulate de catre echipe de control din cadrul ANPDC si din cadrul finantatorilor externi.

 1. Modalitati periodice de control a gradului de satisfactie a beneficiarilor:

un registru in care sunt consemnate opiniile copiilor si familiilor.

 1. Resurse umane pentru realizarea serviciului  social :

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat cu contract individual de munca

Functionari publici

Voluntari

Total

Din care personal administrativ

13. Costurile serviciului

Costul anual preconizat

Din care costuri administrative

1.276.753 RON

47.879 RON

14. Resurse financiare pentru sustinerea serviciului:

Din fondurile proprii ale furnizorului

Din subventii de la bugetul de stat

da

Din subventii de la bugetele locale

Din contributiile partenerilor

Din contributiile beneficiarilor

Altele

15. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala prin care se acorda serviciul :

serviciul functioneaza in intr-un birou cu suprafata de 20 mp.

16. Rezultatele preconizate ale activitatii:

- reintegrarea in familie;

- asigurarea unui mediu familial permanent prin procesul de adoptie.

17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:

reducerea numarului de cazuri sociale;

- integrarea socio-profesionala a copiilor care provin din acest sistem.

18. Date de contact pentru persoana desemnata sa ofere informatii suplimentare:

– Oana Constantin, sef serviciu.

Tel. 434902- DGASPC Olt
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Probleme cu care se confrunta familia monoparentala
Nevoia de consiliere a scolarului mic
SALVATI COPIII - Prevenirea transmiterii tuberculozei in randul copiilor
Plasament familial - privire retrospectiva si context international
Pensii
SARACIA - Saracia absoluta si saracia relativa
WORKAHOLISM-UL – FENOMEN DEZADAPTATIV IN RANDUL ASISTENTILOR SOCIALI DIN TIMISOARA?
CONSECINTE ALE DECLINULUI COMUNITATILOR RURALE

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu