Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Pensii

Pensii


PENSII

categorii de pensii: --1. pensia pt limita de varsta

--2. pensia anticipata

--3. pensia anticipata partiala

Obs: 2 si 3 sunt forme ale pensiei pt limita de varsta

--4. pensia pt invaliditate

--5. pensia de urmas

=>3 categorii in sistemul public: pensia pt limita de varsta, pensia de invaliditate, pensia de urmas.Pensia pt limita de varsta

-au dreptul la ea asiguratii care indeplinesc cumulativ conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.

-conform L 19/2000- varsta standard: 60 ani femei & 65 ani barbati

- stagiul minim de cotizare: 15 ani

-stagiul complet de cotizare- 30 de ani femei & 35 de ani barbati

Pana in 2014 se folosesc cele din anexa L.

-asiguratii care indeplinesc conditiile pt obtinerea unei pensii pt limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale isi pot continua activitatea/ munca cu acordul angajatorului (conform Codului Muncii, contr inceteaza de drept=>de fapt se incheie un nou contract).

-asiguratul a depus cerere de pensionare, angajatorul nu poate dispune incetarea raporturilor de munca in vederea pensionarii decat dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.(se aplica si pensiei de invaliditate; de fapt constatarea incetarii de drept a contractului, care nu se poate face decat dupa ce a primit decizia de admitere a cererii de pensionare) se prelungeste contractul pana la primirea deciziei=>beneficiu al 1 pt ca a fost diligent si a trimis cererea de pensionare)

-asiguratii care au lucrat in conditii deosebite sau speciale beneficiaza de pensie cu reducerea varstelor standard -situatii:

I. asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si si-au desfasurat activitatea total / partial in conditii deosebite de munca au dr la pensie cu reducerea varstelor standard de pensionare -nr de ani cu care se reduc varstele standard difera in functie de durata stagiului de cotizare realizat in conditii deosebite - varstele de pensionare reduse in acest fel nu pot fi mai mici de 50 de ani pt femei si 55 de ani pt barbati.

II. Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii speciale in unitati miniere si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii beneficiaza de pensie pt limita de varsta incepand cu varsta de 45 de ani.

III. Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii speciale in aviatia civila si in activitatea artistica si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani beneficiaza de pensie pt limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 15 ani.

IV. Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii speciale in activitati de cercetare, explorare, exploatare si prelucrare a materiilor prime nucleare care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona 1 de expunere la radiatii si de cel putin 17 ani in zona 2 de expunere la radiatii benficiaza de pensie pt limita de varsta indiferent de varsta. 

--pt ultimele 3 categorii (asiguratii care au lucrat in conditii speciale in unitati miniere, in aviatia civila si in activitatea artistica) si care au realizat stagii de cotizare mai mici decat cele prevazute de L pt a beneficia de pensie pt limita de varsta cu reducerea varstei standard pot beneficia de aceasta pensie cu conditia realizarii stagiilor totale de cotizare necesare conform anexelor la L cu reducerea varstei de pensionare

--personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de pensionare cu reducerea varstei, in conditiile L, daca realizeaza un numar minim de ore de zbor/ salturi/ starturi (aprobat prin HG). La conditiile de stagiu se mai adauga si asta.

--asiguratii care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite si in conditii speciale, beneficiaza cumulativ de reducerea varstei standard corespunzatoare fiecarei situatii, fara ca reducerea sa depaseasca 12 ani.

V. asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistente calitatii de asigurat beneficiaza de pensie pt limita de varsta cu reducerea stagiului si a varstei standard in functie de gradul handicapului.

--persoanele cu handicap grav beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 15 ani, daca au realizat cel putin 1/3 din stagiul complet de cotizare

--persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de reducerea varstei standard cu 10 ani daca au realizat cel putin 2/3 din stagiul complet de cotizare

--persoanele cu handicap mediu beneficiaza de reducerea varstei standard cu 10 ani daca au realizat stagiul complet de cotizare.

--asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pt limita de varsta indiferent de varsta daca au realizat ca nevazatori cel putin 1/3 din stagiul complet de cotizare prevazut de L.

VI. Asiguratii care sunt fosti detinuti politici, deportati, aflati in prizonierat beneficiaza de reducerea varstei standard pt fiecare luna de privare de libertate/ deportare cu 6 luni.

pensia anticipata- au dr la ea asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani - ei pot cere iesirea la pensie cu cel mult 5 ani anterior implinirii varstei standard de pensionare - cuantumul pensiei este acelasi cu cel al pensiei pt limita de varsta.

pensia anticipata partial - au dreptul la ea asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si/ sau au depasit stagiul complet cu pana la 10 ani=>ei pot solicita iesirea la pensie cu cel mult 5 ani anterior implinirii varstei standard de pensionare. - cuantumul pensiei se stabileste din cuantumul pensiei pt limita de varsta prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu nr de luni prin care s-a redus varsta standard.

Asiguratii beneficiaza de ea daca si-au pierdut total/ cel putin din capacitatea de munca din cauza accidentelor de munca, bolilor profesionale, bolilor obisnuite, accidentelor care nu au legatura cu munca.


Grade de invaliditate: 1. invaliditate de gradul I - pierdere totala a capacitatii de munca; persoana in cauza nu are abilitati de autoservire si de autoconducere fiindu-i necesar ajutorul altei persoane (are nevoie de insotitor)

2. invaliditate de gradul II - pierdere totala a capacitatii de munca, insa invalidul nu are nevoie de insotitor (se poate autoservi/ autoconduce)

3. invaliditate de gradul III - pierderea a cel putin din capacitatea de munca - poate sa munceasca - poate cumula pensia cu Veniturile din activitati profesionale.

De pensia de invaliditate beneficiaza, in cazul in care se incadreaza in aceste categorii, si asiguratii care satisfac obligatii militare + elevii, ucenicii, studentii care si-au pierdut total sau cel putin capacitatea de munca din cauza accidentelor si bolilor profesionale suferite in timpul si din cauza practicii profesionale + pers care si-au pierdut total/ partial capacitatea de munca in timpul Revolutiei din decembrie 1989 daca erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii.

Cand invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare, asiguratii beneficiaza de pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare - la fel pt cei care si-au pierdut capacitatea de munca in timpul Revolutiei.

--Stagiu de cotizare - asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite/ unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar conform L in raport cu munca.

-- asiguratii pot beneficia de pensie de invaliditate si daca, data ivirii invaliditatii au realizat cel putin din stagiul necesar.

-- pt cei ce indeplinesc conditiile de stagiu necesar, L le acorda stagiu potential calculat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat

--pt cei ce au realizat cel putin stagiul de cotizare, stagiul potential acordat de L este reprezentat de diferenta dintre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar --cand asiguratii au survenit un accident de munca / o boala profesionala (si tuberculoza e boala profesionala asimilata), ei pot dobandi pensie de invaliditate indiferent de stagiu de cotizare; beneficiaza tot fara indeplinirea vreunei conditii de stagiu de cotizare, si asiguratii care satisfac serviciul militar; elevii, studentii, ucenicii care si-au pierdut total/ cel putin capacitatea de munca din cauza accidentelor/ bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale; persoanele care si-au pierdut total/ partial capacitatea de munca ca urmare a participarii la Revolutia din 1989.

--incadrarea in gradele de invaliditate - criteriile si metodologia se stabilesc prin HG; incadrarea/ neincadrarea in gradele de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca in 30 de zile de la data inregistrarii cererii; decizia medicului poate fi contestata la Casa Teritoriala de Pensii in 30 de zile de la comunicare; contestarea solutiei in 45 de zile de la data inregistrarii ei; decizia de solutionare a contestatiei emisa de Casa Teritoriala de Pensii va putea fi contestata la instanta judecatoreasca competenta in 30 de zile de la comunicare (institutie specializata in asigurari sociale- Tribunalul).

--insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I primeste o indemnizatie in cuantum fix stabilita prin L bugetului asigurarilor sociale si nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim pe tara.

--pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale la intervale de 6-12 luni implinirea varstelor standard de pensionare; termenele acestor revizuiri sunt stabilite de Casele Teritoriale de Pensii in functie de boala; exista si exceptii : pensionarii NU sunt supusi revizuirii medicale daca se afla in una din urmatoarele situatii: --prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca --au implinit varstele prevazute de L pt obtinerea unei pensii pt limita de varsta --indeplinesc conditiile pt obtinerea unei pensii anticipate/ pensii anticipate partiale

--La implinirea varstei standard de pensionare/ varstei standard redusa, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pt cea mai avantajoasa dintre pensii, iar indemnizatia de insotitor se pastreaza indiferent de optiune.

PENSIA DE URMAS

Daca persoana decedeaza pot indeplini conditiile pt obtinerea unei pensii:

Copiii : -pana la implinirea varstei de 16 ani 

-daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizat conform L, pana la terminarea acestora fara a depasi 25/26 ani.

-pe toata durata invaliditatii de orice grad daca invaliditatea s-a ivit pe perioada in care copilul se afla intr-una din cele 2 situatii.

Sotul supravietuitor(SS) - are dr la pensie de urmas pe tot timpul vietii la implinirea varstei standard de pensionare daca durata casatoriei a fost ce cel putin 15 ani.

--daca durata casatoriei este <15 ani dar >10 ani, sotul supravietuitor are dr la pensie de urmas, insa cuantumul acesteia se diminueaza cu un procent de 0,5% pt fiecare luna de casatorie in minus.

--SS are dr la pensie de urmas indiferent de varsta pe perioada in care este invalid de gradul I sau II daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.

--SS are dr la pensie de urmas indiferent de varsta si de durata casatoriei daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca/ boli profesionale/ tuberculozei cu conditia sa nu realizeze venituri lunare dintr-o activitate profesionala pt care asigurarea este obligatorie sau veniturile realizate sunt mai mici de din salariul mediu brut pe economie (2 conditii cumulative).

--SS nu se incadreaza in nici una dintre situatiile mentionate, el poate beneficia de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, cu conditia ca in aceasta perioada sa nu realizeze venituri lunare dintr-o activitate profesionala pt care asigurarea e obligatorie sau sa realizeze venituri mai mari de din salariul mediu brut pe economie.

--SS beneficiaza de pensie de urmas daca are in ingrijire 1 sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, cu conditia sa nu realizeze venituri dintr-o activitate profesionala in care asigurarea e obligatorie sau aceste venituri sa fie mai mici de din salariul mediu brut pe economie.

--baza de calcul a pensiei de urmas - poate fi, dupa caz, una din urmatoarele sume:

1. pensia pt limita de varsta aflata in plata/ la care ar fi avut dr sustinatorul decedat

2. pensia de invaliditate de gradul I in cazurile in care sustinatorul a decedat inainte de a indeplini conditiile prevazute de L pt obtinerea unei pensii pt limita de varsta si la data respectiva era in plata cu o pensie de invaliditate, o pensie anticipata, o pensie anticipata partiala sau indeplinea conditiile pt obtinerea unei astfel de pensii.

3. pensia de servicii in cazul in care sustinatorul decedat era incadrat cu astfel de pensie sau indeplinea conditiile pt obtinerea ei.

--cand asiguratul nu se afla in plata cu nici un fel de pensie si nici nu are dreptul la nici un fel de pensie si are urmasi - asimilata cu situatia pensiei de invaliditate de gradul I (daca nu ar fi murit, ar fi fost invalid de gradul I si ar fi beneficiat de o astfel de pensie).

--cuantum - prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinatori aferent pensiei ce constituie baza de calcul in functie de numarul urmasilor astfel:

--1 urmas : 50%

--2 urmasi : 75%

--3 sau mai multi urmasi : 100%

-in cazul orfanilor de ambii parinti, cuantumul pensiei reprezinta insumarea drepturilor de urmas calculate pt fiecare parinte.

-in cazul modificarii nr de urmasi, pensia se recalculeaza

-sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste si conditiile pt obtinerea unei pensii de urmas poate opta pt cea mai avantajoasa pensie.

CALCULUL PENSIILOR

Ex Salariatul are venit de 7.600.000 lei in lunile ianuarie-iunie. Salariul mediu brut pe economie = 7,6 milioane (oricum se schimba lunar) ian-iunie

= 1 punct /luna=>1 x 6 luni = 6 puncte

iulie-dec: 11.400.000 =1,5 puncte/ luna. =>1,5 x 6 luni= 9 puncte

7.600.000

In total :6+9=15 puncte/ 12 luni => 1,25 puncte/an

-toate punctajele din fiecare an se aduna si se impart la 35 (stagiul complet de cotizare-[pana in 2014 stagiul din Anexa])- acest punctaj obtinut se inmulteste cu valoarea unui punct de pensie care este un procent din salariul mediu.

Pensia =1,25 (punctajul obtinut) x Y% x Salariul Mediu (azi= 39% - stabilit prin L bugetului asigurarilor de stat)

--nr de puncte realizat in fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau a venitului lunar asigurat la salariul mediu brut lunar din acea luna comunicat de comisia nationala pt statistica.

--punctajul anual se determina prin impartirea la 12 a punctajului realizat in anul respectiv din insumarea nr de puncte realizat in fiecare luna.

--punctajul mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare se determina prin impartirea nr de puncte rezultat in insumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de cotizare la nr de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.

--incepand cu data inscrierii la pensie, cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie- cuantumul pensiei astfel stabilit se majoreaza cu suma corespunzatoare contributiei pt asigurarile sociale de sanatate datorate conform L. Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului. Valoarea punctului de pensie se stabileste prin L bugetului asigurarilor sociale de stat.

--pt perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza:

1. asiguratul beneficiaza de dr de asigurari sociale - se foloseste cuantumul pensiei de invaliditate sau a altor drepturi de asigurari sociale obtinute in perioadele respective.

2. asiguratii care urmeaza cursurile invatamantului universitar sau satisfac stagiul militar - se utilizeaza o valoare egala cu 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioada respectiva.

--pt stagiul potential acordat asiguratilor care au dr la pensie de invaliditate, punctajul pt stagiul anual este : -0,75% gradul I de invaliditate

-0,60% gr II

-0,40% gr III

STABILIREA SI PLATA PENSIEI

--la cererea persoanei indreptatite sau a mandatarului imputernicit de aceasta cu procura speciala sau a tutorelui/ curatorului acestei persoane

--cererea de pensionare + actele care dovedesc indeplinirea de catre solicitant a conditiilor prevazute de L pt obtinerea unei pensii se depun la Casa Teritoriala de Pensii in raza careia isi are domiciliul asiguratul.

--cererea de pensionare este admisa/respinsa printr-o decizie emisa de Casa Teritoriala de Pensii in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii; decizia Casei de Pensii trebuie sa cuprinda obligatoriu: -temeiurile de fapt si de drept in baza carora a fost admisa/respinsa cererea; in termen de 5 zile de la emiterea deciziei, aceasta se comunica in scris persoanei care a solicitat pensionarea ; decizia de pensionare poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala isi are domiciliul asiguratul solicitant in 45 de zile de la comunicare (Tribunalul- Sectia Litigii de Munca).

--pensia se plateste lunar, personal titularului sau mandatarului cu procura speciala, ori reprezentantului legal al acestuia.

Cazuri de incetare a platii pensiilor:

1. decesul titularului

2. daca beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in baza carora i-a fost acordata pensia (pt pensia de urmas/ invaliditate)

3. daca urmasul a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pt infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului (instanta judecatoreasca e obligata sa comunice decizia Casei Teritoriale de Pensii in a carei raza teritoriala are domiciliul benficiarul)

--Incetarea - incepand cu luna urmatoare aparitiei cauzei de incetare.

Cazuri de suspendare a platii pensiilor

1. pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale daca, in cadrul acesteia, se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat. (regula- plata pensiei nu inceteaza si nu se suspenda. Acest caz e o exceptie - doar daca in conventie se prevede astfel)

2. beneficiarul unei pensii anticipate/ pensii anticipate partiale se regaseste intr-una din situatiile prevazute la art 5 alin 1 punctele 1,2 (salariat sau asimilat lui -nu pot cumula pensia cu alte venituri)

3. beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica

4. beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de din salariul mediu brut pe economie (cand V<1/4 - o conditie pt obtinerea pensiei de urmas)

5. copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute la art 66 pct b,c (<26 ani daca isi continua scoala; orice varsta daca e incadrat intr-un caz de invaliditate)

6. sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.

--suspendare: incepand cu luna urmatoare aparitiei cauzei de suspendare.

--indemnizatia de insotitor se suspenda cat invalidul de gr I este internat in institutii de asistenta sociala sau comunitati medicale specializate in care se asigura supraveghere si ingrijire permanenta. -exceptie: nevazatorii de gr I care au nevoie permanent de insotitor, chiar daca e internat (=>in acest caz plata indemnizatiei nu se suspenda)

Cumulul pensiei cu alte venituri

L permite cumulul pensiei cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala indiferent de nivelul veniturilor respective, pt urmatoarele categorii de persoane:

1. copiii ramasi orfani de ambii parinti, beneficiari ai pensiei de urmas, pe perioada scolarizarii, pana la implinirea varstelor prevazute de L.

2. nevazatorii

3. pensionarii pt limita de varsta (se incheie un nou contract individual de munca)

4. pensionarii de invaliditate de gr III

5. beneficiarii pensiei de urmas - daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc salariul mediu brut lunar pe economie (cazuri in care aceasta limita a veniturilor e o conditie de obtinere a pensiei)

Recalcularea pensiei

--beneficiarii unei pensii pt limita de varsta pot solicita recalcularea acesteia dupa fiecare stagiu de cotizare de minim 12 luni realizate in conditiile L in vigoare (L 19/2000)

--beneficiarul dr la pensie este obligat sa comunice Casei Teritoriale de Pensii orice modificare privind conditiile de acordare si plata a pensiei in termen de 15 zile de la aparitia acesteia. (daca nu respecta- amenda/ contraventie)

--daca pensionarul a decedat si au ramas neincasate anumite sume cu titlu de pensii, acestea se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori in conditiile dr comun- pot fi solicitate in termenul de prescriptie de 3 ani.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.