Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
EVALUAREA NEVOILOR DE ASISTENTA SOCIALA GHID METODOLOGIC

EVALUAREA NEVOILOR DE ASISTENTA SOCIALA GHID METODOLOGIC


EVALUAREA NEVOILOR DE ASISTENTA SOCIALA

GHID METODOLOGIC

1. Introducere

Furnizarea serviciilor de asistenta sociala in Romania se afla abia la inceputuri. Pana la aceasta data, politicile guvernamentale in domeniul social s-au axat in special pe furnizarea de beneficii banesti catre populatia saraca, vulnerabila; mai putina atentie a fost acordata dezvotarii de servicii de asistenta sociala cuprinzatoare sau centrate pe beneficiar. A incepe furnizarea de astfel de servicii in mod sisteamtic presupune printre altele, o intelegere a prevalentei si diversitatii acestor probleme, o bugetare corespunzatoare a serviciilor care sa poata raspunde acestor nevoi diverse si o investitie corespunzatoare in dezvotarea furnizorilor de servicii.Toate acestea fiind la inceput, metodologiile de lucru sunt si ele in curs de tatonare. Ghidul metodologic este rezultatul tatonarilor de acest fel avute cu clientii nostri, administratii publice locale, furnizori de servicii si a beneficiarilor lor.

Obiectivele avute in dezvoltarea acestui ghid metodologic au fost:

Furnizarea unei abordari sistematice in ceea ce priveste evaluarea nevoilor de asistenta sociala care sa sprijine administratiile publice locale in demersul lor de a intelege mai bine nevoile de asistenta sociala de la nivelul populatiilor lor si de a estima mai bine bugete prin care sa vina in intimpinarea acestor nevoi;

Crearea der capacitate durabila la nivel local pentru a ajusta si a folosi in mod repetat instrumente de cercetare de acest gen;

Imbunatatirea comunicarii institutionale intre diferiti actori locali din domeniul sociologiei, asistentei sociale si decidenti locali, furnizori de servicii (NGOs);

Implementarea cercetarii la cel mai mic cost posibil.

Ipotezele de la baza Ghidului Metodologic

Una din ipotezele acestui Ghid este aceea ca, daca vom cunoaste mai bine nevoile sociale, vom putea dimensiona mai bine serviciile de asistenta sociala.

O dimensiune extrem de importanta in configurarea unor politici eficiente de asistenta sociala o reprezinta ajustarea capacitatii si tipurilor de servicii la numarul, caracteristicile si nevoile grupurilor tinta. Cine si cate sunt persoanele care au nevoie de servicii de asistenta sociala, care sunt serviciile care raspund cel mai bine nevoilor acestor persoane, cum se poate maximiza accesul la servicii, reprezinta intrebari esentiale pentru calibrarea unor programe, cel mai adesea derulate cu resurse financiare, materiale si de personal foarte limitate si numar de beneficiari extrem de extins.

Acest ghid metodologic de evaluare a nevoilor de asistenta sociala reprezinta un instrument de lucru ce ofera intr-o maniera sintetica instrumentarul necesar derularii unor cercetari sociale la nivel local, regional si national care sa ofere informatia necesara fundamentarii deciziilor privind programele de asistenta sociala destinate grupurilor vulnerabile si defavorizate.

Dezvoltarea acestui Ghid Metodologic

Participantii la acest exercitiu de dezvoltarea a Ghidului Metodologic pentru Evaluarea Nevoilor de Asistenta Soicala au fost: doi sociologi care au condus procesul, trei echipe de la Directiile de Asistenta Sociala de la nivelul Consiliilor Judetene din trei judete, trei echipe de sociologi de la universitatile locale corespunzatoare, reprezentanti ai furnizorilor de servicii NGO. Cei doi sociologi care au condus procesul au facut designul initial al cercetarii, au colectat feed back de la decidentii politici judeteni si de la echipele locale de sociologi, au oferit sprijin tehnic pe parcursul implementarii cercetarii, colectarii si analizei datelor, a redactarii rapoartelor de cercetare. Invatamintele in urma acestui proces au fost incorporate in forma finala a Ghidului Metodologic.

2. Obiective

Ghidul metodologic are doua finalitati majore, fiecare dintre acestea definind dimensiuni diferite, caracterizate de obiective specifice distincte: este un instrument de cercetare si un manual.

Ca instrument de cercetare, metodologia si instrumentele propuse raspund urmatoarelor cerinte principale:

Instrumente structurate, utilizate pentru a obtine date reprezentative pentru populatii mari.

Instrumente simple ce permit cercetari de "follow up" de catre personal relativ nespecializat, cu costuri reduse de aplicare.

Functia didactica deriva din explicitarea deciziilor majore privind designul de cercetare propus. Astfel, chiar daca ghidul nu reprezinta un substitut pentru expertiza specializata, el contine informatia necesara pentru a utiliza instrumentele propuse intr-o maniera flexibila, adecvata unor nevoi specifice.

3. Interogatiile cercetarii de evaluare a nevoilor de asistenta sociala

In etapa de pregatire a cercetarii se stabilesc interogatiile principale, se aleg metodele si tehnicile utilizate, se stabileste populatia de studiat si esantionul, se construiesc instrumentele si se iau deciziile referitoare la activitatea propriu-zisa de culegere a datelor. Relativ frecvent interogatiile se presupun cunoscute, constituind in fapt punctul de pornire al demersului investigativ. In practica insa, nu rareori, definirea interogatiilor constituie primul pas in configurarea designului de cercetare. Astfel, dincolo de interesele de cunoastere, interogatiile trebuiesc corelate cu resursele disponibile. Circumscriind tematica propriu-zisa a cercetarii, interogatii diferite conditioneaza optiuni metodologice diferite. Ori aceste optiuni presupun expertize diferite, resurse financiare, materiale si umane diferite, si nu in ultimul rand durate de realizare diferite.

Daca suntem interesati sa identificam factorii motivationali ce influenteaza accesul la serviciile sociale este aproape obligatoriu un demers calitativ, centrat pe interviuri. Daca vrem sa stim cate persoane se afla in situatia de a avea nevoie de asistenta sociala, este obligatoriu un demers de tip ancheta. Personalul implicat, expertiza acestuia, resursele financiar-umane si nu in ultimul rand semnificatia si relevanta datelor difera radical pentru cele doua situatii.

Specificarea temei cercetarii reprezinta un demers obligatoriu, iar definirea interogatiilor na ajuta sa circumscriem precis aceasta tema a cercetarii.. "Evaluarea nevoii de asistenta sociala" reprezinta un subiect ce permite diferite circumscrieri, asociate cu optiuni metodologice si tehnice distincte. Ce aspect al problemei ne intereseaza? Capacitatea institutiilor specializate de a furniza servicii adecvate, atitudinile si comportamentele furnizorilor de servicii, comportamentele beneficiarilor? Acestea sunt cateva dintre posibilele aspecte ipotetice la fel de legitime in a constitui subiectul cercetarii. Cadrul temporal, amplasamentul geografic (localitate, judet, regiune, national), interes general sau interesul pentru identificarea de elemente comune (patternuri) specifice unor sub-grupuri, orientarea descriptiva sau explicativa sunt cateva dintre dimensiunile necesar a fi explicitate pentru a circumscrie precis tema, respectiv interogatiile cercetarii.

Interogatiile principale ale cercetarii de evaluare a nevoii de asistenta sociala:

Cine si cat de multi sunt cei care au nevoie de servicii sociale?

Cine si cat de multi sunt cei, care desi nu fac parte din categoria persoanelor care au nevoie de servicii de asistenta sociala, beneficiaza de astfel de servicii?

Cine si cat de multi sunt cei care desi fac parte din categoria persoanelor care au nevoie de servicii de asistenta sociala, nu beneficiaza de astfel de servicii?

Care sunt serviciile sociale de care au nevoie categoriile defavorizate?

4. Alegerea metodelor si tehnicilor utilizate

Alegerea metodei de cercetare este influentata de tema si scopul cercetarii, mijloacele materiale si umane si de timpul avut la dispozitie.

Daca scopul cercetarii este descriptiv, constand in obtinerea unui profil cit mai exact al persoanelor, evenimentelor sau situatiilor, metoda privilegiata este ancheta. Optiunea pentru aceasta este conditionata de o cunoastere buna a situatiei de cercetat.

Raportat la interogatii, cadrul temporal si geografic - 2004, judetele Suceava, Iasi, Salaj -, cerintele de aplicabilitate mentionate, metodele de cercetare posibil teoretic a fi utilizate sunt:

analiza documentelor

ancheta

Statisticile oficiale, respectiv documentele de natura cifrica existente la institutiile si organizatiile publice sau private care au responsabilitati in domeniul serviciilor de asistenta sociala, bazele de date ale unor cercetari sociale (anchete sociologice), se constituie in surse potentiale de informatie utila pentru evaluarea nevoii de asistenta sociala. Datele existente la institutiile ce furnizeaza servicii de asistenta sociala ofera informatii valide despre caracteristicile socio-demografice ale utilizatorilor si in cel mai bun caz, ale solicitantilor acestor servicii.

Anchete sociologice care nu au ca subiect principal evaluarea nevoii de asistenta, pot oferi informatii despre indicatori relevanti - saracie, somaj, accesul la servicii publice (educatie, asistenta medicala), excluziune sociala, accesul la retele publice sau/si private de suport, etc. - atat pentru ansamblul populatiei, cat si pentru sub-grupuri pre-specificate.

ANALIZA DOCUMENTELOR

Principalul avantaj al analizei documentelor este costul redus al culegerii informatiei. Dezavantajul este insa ca informatia este culeasa pentru scopuri independente de obiectivele cercetarii proprii si capacitatea documentelor de a raspunde la interogatii specifice este limitata. Altfel spus, analiza documentelor obliga cercetatorul sa-si adapteze intrebarile la continutul documentelor analizate.

Raportat la interogatiile principale ale cercetarii de evaluare a nevoilor de asistenta sociala, metoda analizei documentelor nu este potrivita ca optiune principala din urmatoarele motive:

indicatorii existenti in documentele cifrice ale institutiilor furnizoare de servicii sociale, se refera in principal la persoane care au accesat aceste institutii. In absenta unor date de ancheta nu stim insa in ce masura aceste grupuri sunt reprezentative pentru ansamblul populatiilor vizate.

Avand obiective specifice, aproape intotdeauna diferite de cele ale propriei cercetari, rezultatele altor anchete sunt utilizabile cel mai adesea in primul rand ca si cadru de comparatie si secundar ca informatii relevante in sine. De exemplu, datele obtinute prin anchete derulate pe esantioane reprezentative national nu pot fi utilizate pentru a caracteriza populatia, comportamentele sau situatia unei localitati, datorita faptului ca informatia obtinuta la un nivel nu este transferabila la nivele diferite.

CERCETARE

In concluzie pentru cercetarea de evaluare a nevoii de asistenta sociala analiza documentelor poate fi utila, dar ramane o optiune auxiliara metodei anchetei. Atuurile principale ale metodei anchetei, ca si optiune de culegere a datelor sunt urmatoarele (Rotariu, Ilut, 1997):

caracter standardizat: numarul, ordinea, formularea intrebarilor, persoanele care raspund la intrebari sunt aspecte stabilite inainte de derularea propriu-zisa a interactiunii cu subiectii.

se realizeaza pe esantioane mari si rezultatele sunt reprezentative pentru populatii mai extinse decat cea accesata direct si nemijlocit in cercetare

prelucrarea datelor se face utilizand proceduri statistice standard, bazate pe calculul frecventelor.

pentru culegerea informatiei se utilizeaza personal ce nu are nevoie de expertiza speciala si este usor de instruit.

Raportat la tema si interogatiile cercetarii de evaluare, populatia investigata, esantionare si mijloacele avute la dispozitie, cercetarea de fata propune utilizarea metodei anchetei directe, fata in fata, la domiciliul respondentilor.

5. Populatia studiata si esantionul

Care este populatia vizata de cercetare? Ce criterii utilizam pentru a circumscrie aceasta populatie? Cum vom accesa subiectii cercetarii? Raspunsurile la aceste intrebari sunt determinate in egala masura de considerente teoretice si practice.

O prima variabila importanta este reprezentata de interogatiile cercetarii. Evaluarea nevoii de asistenta sociala permite doua circumscrieri majore, in principiu la fel de valide teoretic, dar cu semnificatii diferite a rezultatelor obtinute:

a) focalizare pe populatia care are nevoie de servicii sociale (categorii defavorizate sau vulnerabile, persoane care fac parte din grupul beneficiarilor actuali sau potentiali). Opiniile si comportamentele acestei categorii sunt cu siguranta importante pentru decidentii politici, planificatorii si furnizorii de servicii sociale. Ce caracteristici socio-demografice are aceasta populatie, care sunt serviciile de care are nevoie, care este accesul la aceste servicii, care sunt asteptarile si nemultumirile fata de furnizori sau/si servicii, reprezinta doar cateva dintre posibilele interogatii de interes.

Acest tip de circumscriere nu permite insa sa se raspunda la intrebari privind ponderea categoriei respective in ansamblul populatiei totale, care sunt elementele de asemanare-diferentiere intre cei care in conditii relativ egale, au sau nu au nevoie de servicii, respectiv au acces sau sunt exclusi de la serviciile de asistenta. Acest decupaj descrie subgrupuri ce compun populatia definita ca fiind beneficiara a serviciilor de asistenta sociala, dar nu poate spune nimic despre corespondenta dintre aceste grupuri si populatia de ansamblu. Una dintre problemele asociate acestei abordari este aceea ca grupul tinta al beneficiarilor trebuie predefinit inainte de derularea anchetei.

b) focalizare pe ansamblul populatiei. Criteriile de circumscriere a populatiei de investigat nu includ caracteristici sau atribute definitorii pentru nevoia de asistenta sociala. Se obtine un esantion reprezentativ pentru un univers de referinta definit cel mai adesea pe criterii rezidentiale si socio-demografice (domiciliu, varsta, sex; exemplu - indivizi de peste 18 ani, neinstitutionalizati, ce au domiciliul in localitatea x, judetul y). In acest caz, caracteristicile categoriilor defavorizate pot fi urmarite prin raportare la populatia "normala": pondere, atribute socio-demografice, atitudini si comportamente, etc.

Interogatiile specifice acestei cercetari fac preferabila din punct de vedere teoretic a doua optiune. Validitatea alegerii este insa dependenta de volumul esantionului sau al esantioanelor pe care se deruleaza ancheta. Multe dintre categoriile defavorizate, de interes pentru planificatorii si furnizorii serviciilor sociale,   au o pondere in populatia totala de sub 1%. Aceasta inseamna ca un esantion de 1000 de persoane va contine foarte probabil mai putin de 10 astfel de subiecti, ceea face imposibila descrierea comportamentelor si nevoilor acestor sub-grupuri.

Tinand cont atat de considerente teoretice, cat si practice (printre care si  cerintele reprezentantilor Directiilor de Asistenta Sociala de a investiga cu prioritate populatia adulta si varstnica), solutia optima propusa a fost cea a unei duble circumscrieri, populatia de investigat fiind definita astfel:

a) populatia generala a indivizilor de peste 18 ani, neinstitutionalizati, domiciliati in arealul geografic-administrativ al cercetarii.

b) categorii de persoane defavorizate, ce au nevoie de servicii de asistenta sociala, grupuri specific definite de catre reprezentantii Directiilor de Asistenta Sociala, in colaborare cu experti, reprezentanti ai altor institutii.

Grupurile de interes pot fi definite in functie de diverse criterii: variabile socio-demografice (varsta, sex, rezidenta, educatie, stare civila, numar de copii, etc.), tipuri de probleme, categorii de nevoi, tipuri de servicii. Aceste criterii pot fi utilizate independent sau combinat. Pentru fiecare dintre categoriile definite ca fiind de interes, este obligatorie stabilirea unor indicatori operationali de identificare. Pentru aceasta cercetare au fost definite ca si categorii de interes, urmatoarele grupuri:

- batranii dependenti (partial sau complet imobilizati)

- copii cu dizabilitati (fizice si mentale)

- adultii cu dizabilitati (fizice si mentale)

- somerii

- copii si femei victime ale violentei domestice

- dependentii de alcool.

Raportat la aspectele teoretice si practice, respectiv resursele financiare si materiale disponibile pentru realizarea cercetarii, a fost propusa urmatoarea strategie de esantionare:

un volum general de 1000 de subiecti pentru fiecare dintre judetele participante in cercetare, selectati astfel incat sa se obtina esantioane reprezentive dupa cum urmeaza:

la nivel de judet: 500 de subiecti

la nivelul municipiului resedinta de judet: 500 de subiecti

la nivelul localitatilor urbane: 500 de subiecti

la nivelul localitatilor rurale: 300 de subiecti

intre 50 si 100 de subiecti pentru fiecare dintre categoriile de persoane defavorizate considerate de interes intr-un anumit judet.

6. Dimensiunile si indicatorii utilizati in evaluare

In concordanta cu circumscrierea populatiei investigate, cercetarea presupune utilizarea unor instrumente distincte pentru fiecare dintre categoriile de populatii luate in considerare si anume un chestionar pentru esantionul general si de asemenea, cite un chestionar pentru fiecare din categoriile defavorizate de interes, pre-definite ca avand nevoie de servicii de asistenta sociala.

Toate chestionarele contin intrebari privind caracteristicile si comportamentele respondentului, respectiv caracteristicile gospodariei si ale celorlalti membri ai familiei cu care locuieste respondentul.

Chestionarul general utilizat pentru evaluarea nevoilor de asistenta contine urmatoarele dimensiuni si indicatori:

asteptari fata de autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale

informarea privind posibilitatea de a beneficia de servicii sociale: gradul de informare, surse de informare

accesul la serviciile de asistenta medicala: este inscris pe listele unui medic de familie, motive al neinscrierii, usurinta de a apela la serviciile medicului de familie, nemultumiri privind asistenta medicala de care a beneficiat

accesul la educatie: distanta fata de scoala, modalitati de deplasare, frecventa, motive ale abandonului scolar.

accesul la servicii sociale: tipuri de servicii, tipuri de furnizori, nevoia pentru aceste servicii

frecventa in populatie a dizabilitatii fizice si mentale, cu sau fara nevoie de asistenta,

frecventa in populatie a consumului de alcool

frecventa in populatie a fenomenului de violenta domestica

frecventa in populatie a persoanelor fara loc de munca (inregistrate sau nu ca someri);

screening pentru identificarea categoriilor defavorizate definite ca fiind de interes

resurse materiale (saracia): capacitatea de a acoperi costurile subzistentei, caracteristici ale locuintei si locuirii, venit si surse de venit, auto-productia,

date socio-demografice: sex, varsta, numar de copii, stare civila, educatie, ocupatie.

Chestionarele speciale destinate categoriilor defavorizate contin in plus urmatoarele dimensiuni si indicatori:

indicatorii utilizati pentru a confirma apartenenta la categoria defavorizata

evaluarea ierarhizata a cererii pentru servicii sociale specific adresate categoriei respective.

accesul la serviciile sociale adresate specific categoriei respective.

7. Culegerea datelor

Este dificil, daca nu imposibil, de realizat un retetar de rezolvare a problemelor asociate activitatii de culegere a datelor. Cea mai mare parte dintre aceste probleme sunt de natura organizatorica, dar deciziile asupra unor aspecte aparent pur administrative pot avea consecinte metodologice importante, influentand in final validitatea informatiilor culese.

Numarul de zile alocat completarii chestionarelor, instructiunile de selectie a respondentilor, organizarea activitatii de verificare pe teren a activitatii operatorilor sunt doar cateva dintre variabilele care pot influenta semnificativ informatiile obtinute. Deciziile specifice sunt rezultatul ponderarii avantajelor si dezavantajelor practice si teoretice asociate diverselor optiuni si nu pot fi algoritmizate sau standardizate.

Pentru derularea activitatii de culegere este nevoie de un coordonator si de operatori de interviu. Anexa 2-10.1 contine instructiuni pentru coordonatori, iar anexa 2- 10.2 instructiuni pentru operatorii de interviu.

Coordonatorii anchetei sunt responsabili pentru:

- stabilirea calendarului cercetarii si asigurarea masurilor de respectare a lui,

- evaluarea costurilor fiecarei operatiuni si incadrarea in bugetul disponibil

- asigurarea mijloacelor si instrumentelor necesare deplasarii pe teren

- asigurarea accesului operatorilor la informatiile locale necesare pentru alegerea esantionului

- derularea activitatilor de verificare pe teren a muncii operatorilor

- selectarea si instruirea operatorilor.

Instructiunile pentru operatorii de interviu contin obligatoriu urmatoarele informatii:

perioada de aplicare a chestionarelor

modalitatea de selectie a persoanelor ce fac parte din esantion

instructiunile de completare a chestionarelor si de utilizare a materialelor auxiliare

datele de contact pentru semnalarea problemelor ce apar in teren in timpul activitatii de culegere a datelor.

8. Prelucrarea datelor si structura raportului de cercetare

Ghidul include structura bazelor de date necesare introducerii chestionarelor si prelucrarii datelor de ancheta, precum si configuratiile de prezentare a rezultatelor in forma grafica, format powerpoint.

RAPORTAREA REZULTATELOR CERCETARII

In ceea ce priveste raportul de cercetare, structura recomandata este urmatoarea:

Prezentarea cercetarii: definirea problemelor studiate, interogatii, semnificatia si importanta problemei studiate

descrierea metodologiei utilizate: volumul esantionului, tipul de esantion, criterii de esantionare, metoda de culegere a datelor, perioada de culegere a datelor

Prezentarea datelor in format grafic si interpretarea rezultatelor

Concluzii si recomandari.

ANEXA 1

INSTRUMENTELE CERCETARII

Cod ________________

CHESTIONAR GENERAL

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la . si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului . . As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

ASPECTE GENERALE

LOC La nivelul localitatii dvs., credeti ca urmatoarele sunt probleme sau nu?

Nu este o problema

Este o problema mica

Este o problema mare / grava

Nu e cazul / nu exista

NS NR

Transportul in comun

Asigurarea apei calde

Asigurarea caldurii in locuinte

Pietele agro-alimentare

Ordinea publica

Curatenia strazilor

Iluminatul stradal

Starea drumurilor

Siguranta cetatenilor

Asistenta sociala a varstnicilor

Asistenta sociala a persoanelor cu handicap

Protectia sociala a copilului

Asistenta sociala a persoanelor cu venituri scazute

Asistenta persoanelor fara loc de munca

Spitale si clinici publice

Spitale si clinici particulare

Scolile

AST1 Dupa parerea dvs, ce ar trebui sa faca autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale (pentru cei varstnici, pentru copii, persoane cu handicap, etc.) ?

1. Sa se implice mai mult

Prima mentiune

2. Sa aloce mai multe fonduri

A doua mentiune

3. Sa le acorde asistenta sociala

A treia mentiune

4. Sa le acorde ajutor material

5. Sa le majoreze veniturile (pensiile / alocatiile)

6. Sa creeze locuri de munca

7. Sa elaboreze programe

8. Sa le ofere servicii medicale adecvate

9. Sa le subventioneze / ofere gratuit medicamentele

10. Sa le acorde subventii pentru transport / intretinere

11. Sa le ofere asistenta medicala / sociala la domiciliu

12. Sa creeze / imbunatateasca institutiile speciale

13. Altele. Ce? __________ ______ ____ _______

98. NS

99. NR

INF In ce masura cunoasteti posibilitatile de ajutor social pe care le pot primi persoanele defavorizate (saracii, batranii, cei fara locuri de munca, etc.)

5. in foarte mare masura

4. in mare masura

3. in masura medie

2. in mica masura

1. in foarte mica masura

0. deloc

9. NR

INFS. In ce masura va informati despre posibilitatile de ajutor social oferite persoanelor defavorizate

prin intermediul .?

Foarte mare

Mare

Medie

Mica

Foarte mica

Deloc

NR

1. autoritatile locale

2. autoritatile centrale

3. vecini, prieteni

4. rude

5. biserica

6. ONG-uri locale

7. ONG-uri din strainatate

8. lideri locali (oameni de afaceri, gospodari instariti)

9. media (tv., radio, ziare)

10. altcineva, cine?

ACCESUL LA SERVICIILE MEDICALE

MF Cati membri ai gospodariei sunt inscrisi la un medic de familie?

1.Toti

2. Doar cativa

3. Nici unul

9. NR

Pentru varianta 2. Cati membri?

MF_1 Daca 2 sau 3, Din ce cauza nu sunt inscrisi toti?(raspuns multiplu)

1. Nu platesc asigurare

4. Nu am nevoie de medic

2. Nu exista medic de familie in zona unde locuiesc

5. Altele

3.Am fost refuzat la inscriere

9. NR

AMF Considerati ca aveti acces usor la medicul dvs. de familie?

1. Da

2. Nu

8. NS

9. NR

AMF_1. Daca NU: Care sunt motivele pentru care considerati ca nu aveti acces usor la un medic de familie?

1. Distanta fata de cabinetul medical

Prima mentiune

2. Costul transportului

A doua mentiune

3. Orarul medicului

A treia mentiune

4. Timpul lung de asteptare

5. Atitudinea / comportamentul cadrelor medicale

6. Banii pe care ar fi trebuit sa-i cheltuiesc

7. Altele. Ce? __________ ______ ____ ___________

8. NS

9. NR

IMF. Care sunt principalele motive de insatisfactie privind serviciile medicale de care au beneficiat membrii gospodariei in ultimul an?

1. Probleme cu medicamentele / retetele

Prima mentiune

2. Atitudinea personalului medical

A doua mentiune

3. Coruptia din sistem

A treia mentiune

4. Igiena din spitale

5. Dotarea necorespunzatoare a spitalelor

6. Incompetenta medicilor

7. Costul ridicat al serviciilor medicale

8. Calitatea serviciilor

9. Orarul medicilor

10. Lipsa consultatiilor la domiciliu

11. Altele. Ce? __________ ______ ____ _______

90. Nu sunt motive de nemultumire

99. NS

99. NR

ACCES LA EDUCATIE

AE In gospodaria dvs. sunt copii de varsta prescolara si scolara (maxim liceu, 18 ani)?

1. Da, cati

2. Nu

9. NS/NR

Daca DA, completeaza tabelul de mai jos

AE_1 Varsta (ani)

AE_2 Distanta la care se afla scoala / gradinita fata de gospodarie (Km)

AE_3 De obicei, cum se deplaseaza copiii Dvs. la scoala / gradinita?

1. pe jos

2. cu mijloace de transport in comun

3. cu masina familiei

4. cu masina, prin asociere cu alte familii

9. NS/NR

AE_4

Cat de des merg copiii dvs. la scoala / gradinita?

1. in fiecare zi de scoala

2. cateva zile pe saptamana

3. mai rar

4. nu merg

9. NS/NR

Daca NU merg in fiecare zi de scoala

AE_5

Care sunt motivele pentru care nu merg zilnic? (3 alegeri)

1. costul transportului

5. din cauza colegilor

9. prea mari cheltuielile

2. absenta rechizitelor scolare

6. a ramas repetent

10. nu are nevoie de scoala

3. absenta imbracamintei / incaltamintei

7. probleme de sanatate

11. altul

4. din cauza profesorilor

8. ajuta in gospodarie / munceste

99. NS/NR

AE_1

AE_2

AE_3

AE_4

AE_5

Copil 1

I

II

III

Copil 2

I

II

III

Copil 3

I

II

III

Copil 4

I

II

III

Copil 5

I

II

III

Copil 6

I

II

III

Copil 7

I

II

III

Copil 8

I

II

III

ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS. In 2004, dvs. sau cineva din gospodaria dvs. a primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau a beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS_DA)

1. Da 2. Nu 9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista AS

Alegeti maxim 3 institutii al caror cod il veti introduce in coloanele ASS_DA I , II, III

Asociatii / organizatii

Societate agricola cu statut juridic

Asociatie agricola familiala

Asociatii de comercianti

Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

Comitet satesc /al cartierului

Sindicat

Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

Comitet de parinti

Asociatie artistica / sportiva

Partid politic

Roata" pentru bani

ONG sau grup civic

Alte asociatii

Institutii

Consiliul Local

Politie

Prefectura

Guvern / Ministere

Primarie

Regia de gospodarire comunala

Gradinitele publice

Gradinite private

Scolile si liceele de stat

Scolile si liceele private

Spitalele / Policlinicile de stat

Spitalele / Policlinicile private

Casa de sanatate

Firme

Firma privata

Firma de stat

Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

alta situatie 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

Produse alimentare

I

II

III

Masa la Cantina Sociala

I

II

III

Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

I

II

III

Medicamente gratuite sau compensate

I

II

III

Bilete gratuite in statiuni de tratament

I

II

III

Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

I

II

III

Servicii sociale pentru cei in varsta

I

II

III

Servicii medicale (consultatie, tratament)

I

II

III

Ingrijirea / supravegherea copiilor

I

II

III

Produse de panificatie si lactate pentru elevi

I

II

III

Mese de pranz la scoala

I

II

III

Cursuri de instruire si pregatire

I

II

III

Asistenta pentru integrare ocupationala

I

II

III

Aparatura de folosinta indelungata (unelte, aparate electrice, etc.)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti obisnuite (curatenie, gatit, mici reparatii)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti ocazionale (zugravit, construit, reparatii majore)

I

II

III

Servicii de croitorie / cizmarie

I

II

III

Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

I

II

III

Bonuri de masa

I

II

III

Alte produse / bunuri / servicii din partea unei institutii

I

II

III

ACCES LA SERVICII SOCIALE

BCH. In gospodaria dvs. sunt persoane care au una sau mai multe din urmatoarele probleme / dificultati?

Da

nu se descurca fara ajutor din partea altei persoane

Da

dar nu are nevoie de ajutor

Nu

NS

NR

Daca da

Cati ani are aceasta persoana?

1. Auz

2. Vedere

3. Vorbire

4. Deplasare in locuinta

5. Deplasare in afara locuintei

6. Spalat

7. Hranit

8. Mers la baie

9. Probleme de sanatate mentala

Pentru operator

Daca exista persoane in gospodarie care au nevoie de ajutorul altei persoane pentru cel putin unul dintre aspectele mentionate, in functie de varsta acestora se va aplica chestionarul destinat categoriilor specifice astfel: copii cu handicap daca persoana are mai putin de 18 ani, adulti cu handicap daca are intre 18 si 59 de ani, batrani dependenti daca persoana are peste 60 de ani. Chestionarul se va aplica copilului / adultului / batranului, daca starea fizica si mentala a acestuia permite acest lucru, daca nu va fi completat de respondentul principal.

Cate astfel de persoane exista in gospodarie?

BCHNR1. copii cu handicap  ______

BCHNR2. adulti cu handicap ______

BCHNR3. batrani dependenti  ______

PS In gospodaria dvs. exista vreo persoana somera (are peste 18 ani, nu are loc de munca si se afla in cautarea unui loc de munca) ?

Da  PSNR. Cate astfel de persoane exista? _____

Nu

NS/NR

Pentru operator

Daca Da, i se aplica chestionarul pentru categoria someri. Daca sunt mai multe persoane, chestionarul respectiv se aplica celui mai in varsta.

CONSAL Am sa va citesc o serie de afirmatii referitoare la consumul de alcool si am sa va rog sa-mi spuneti daca acestea sunt adevarate pentru dvs. sau altcineva din gospodaria dvs. ?

Da, eu

Da, altcineva din gospodarie

Nu

NS

NR

Consum alcool de 4 ori si peste 4 ori pe saptamana

Cateodata beau si sa nu ma pot opri

Cateodata nu-mi pot indeplini obligatiile zilnice din cauza bauturii

Cateodata beau dimineata cate o dusca, pentru a depasi mahmureala

Din cauza alcoolului se intampla uneori sa uit ce mi s-a intamplat cu o seara inainte

Cateodata am sentimente de remuscare sau vinovatie dupa consumul de bauturi alcoolice

Ati fost implicat in accidente datorita consumului de alcool

O ruda, un prieten sau un medic s-au aratat ingrijorati de consumul de alcool si au sugerat intreruperea consumului

CONSALNR. Cate astfel de persoane exista?

Pentru operator

Daca subiectul raspunde afirmativ la cel putin doua intrebari in ceea ce-l priveste pe el sau altcineva din gospodarie, se aplica chestionarul pentru categoria "consumatori alcool-droguri".

VIOLENT Am sa va citesc o serie de afirmatii referitoare la aspecte ce pot sa apara in orice gospodarie si am sa va rog sa-mi spuneti daca acestea sunt adevarate in cazul gospodariei dvs. ?

Da

Nu

Nu e cazul

NS

NR

Atunci cand copii nostri sunt pedepsiti, sunt pedepsiti si prin bataie

Cateodata se mai intampla ca sotia sau / si copii sa fie si loviti cand sunt certuri in familie

S-a intamplat ca datorita certurilor sotia sau / si copii sa plece un timp de acasa

Doar daca respondentul este femeie

Vi s-a intamplat in ultimul an sa va doriti sa plecati de acasa datorita certurilor, violentelor din familie?

Vi s-a intamplat in ultimul an sa va fie frica de sotul/partenerul dvs.?

Vi s-a intamplat in ultimul an sa va fie frica sa va intoarceti acasa din oras (de la serviciu, cumparaturi, etc)

Pentru operator

Daca se obtin cel putin 2 raspunsuri afirmative, femeii din gospodarie i se aplica chestionarul pentru violenta domestica.

SCREEN Gandindu-va la vecinii si cunoscutii dvs. din aceasta localitate, dvs. cunoasteti pe cineva care are una sau mai multe din urmatoarele probleme / dificultati?

Da

Nu

NR

Copil cu handicap fizic

Adult cu handicap fizic

Batran dependent (locuieste singur, are nevoie de ajutor pentru a se deplasa, hrani, intretine)

Somer (nu are loc de munca si se afla in cautarea unuia)

Copii, femei, agresati de parinti sau soti

Persoane dependente de alcool sau consumatoare de droguri

Pentru operator

Daca exista astfel de persoane intrebati subiectul despre numele si adresa acestora. Acestor persoane le veti aplica chestionarele specifice corespunzatoare.

Important:

Daca in gospodarie locuiesc persoane ce fac parte din grupul persoanelor ce au nevoie de servicii sociale (BCH, PS, CONSAL, VIOL) se aplica intai respondentului chestionarul de gospodarie, iar apoi respondentului sau persoanei ce are nevoie de servicii sociale, chestionarul special adresat categoriei respective. Daca in gospodarie exista mai multe persoane dintr-o anumita categorie va fi investigata fiecare separat (se va aplica fiecareia chestionarul corespunzator).

Daca in gospodarie nu locuieste nici o persoana ce indeplineste conditiile mentionate, se aplica intai chestionarul de screening si apoi chestionarul de gospodarie.

Cod ________________

CHESTIONAR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR FARA LOC DE MUNCA (SOMERI)

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la . si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului . . As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

PROBLEME Care sunt principalele probleme pe care le aveti dvs. personal la ora actuala?

Lipsa locului de munca

Prima mentiune

Probleme financiare

A doua mentiune

Lipsa unei locuinte

Probleme cu sanatatea

Lipsa de perspective

Neseriozitatea angajatorilor

90. Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

99. NS/NR

ARPROB Cum ati putea fi ajutat(a) sa rezolvati aceste probleme?

Consiliere in orientarea profesionala

Prima mentiune

Implicarea autoritatilor

A doua mentiune

Aprobarea cererii de catre ANL

Crearea de locuri de munca

Ma descurc singur

Nu pot fi ajutat

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

AST1 Dupa parerea dvs, ce ar trebui sa faca autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale pentru persoanele fara loc de munca?

Consiliere pentru integrarea profesionala

Prima mentiune

Oferirea unor locuri de munca

A doua mentiune

Ajutor social

Programe de asistenta sociala

Atragerea de investitori

Sa mareasca perioada de somaj

Sa le ofere locuri de munca in folosul comunitatii

Sa coopereze cu ONG-urile

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

UTILSERV Pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna ca nu au deloc nevoie, iar 5 ca au foarte mare nevoie cum apreciati utilitatea urmatoarelor servicii pentru persoanele care nu au loc de munca?

nu am deloc nevoie

am nevoie in mica masura

am nevoie, dar nu prea mult

am mare nevoie

am foarte mare nevoie

NS/NR

___ consiliere si informare

___ sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente

___ cursuri de instruire si pregatire profesionala (calificare, recalificare)

___ identificarea unor locuri de munca

___ asistenta pentru integrarea ocupationala

IMPSERV Dintre toate serviciile mentionate care sunt cele mai importante pentru persoanele care nu au loc de munca? (maxim 2 alegeri) (aratati lista UTIL SERV)

1. ______ 2. ______ 99. NS/NR

BSERV De care dintre serviciile mentionate anterior ati beneficiat in cursul anului 2004? (aratati lista UTIL SERV si treceti codurile corespunzatoare)

1. ______ 2. ______ 3. ______ 98. niciunul 99. NS/NR

CURSURI. Dupa ce ati intrat in somaj, ati fost inscris la un curs sau program de recalificare profesionala?

Da, nu l-am absolvit

Da, am absolvit un astfel de curs

Nu

NR

Daca a fost inscris si nu l-a absolvit

MOTNEAB De ce nu ati absolvit cursul?

__________ ______ ____ ___________ 99.NS/NR

Daca a absolvit un astfel de curs

UTIL In ceea ce priveste sansele de a gasi un loc de munca cat de utila considerati ca a fost pentru dvs. absolvirea cursului respective?

Foarte utila, am gasit un loc de munca in domeniu

Utila, am mai multe sanse sa gasesc un loc de munca

Putin utila, imi este la fel de greu sa gasesc un loc de munca

Inutila, este aproape imposibil sa gasesc un loc de munca

NS/NR

VSOMAJ De cat timp nu aveti loc de munca?

__________ nr. de luni 999 NS/NR

ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS. In 2004, dvs. ati primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau a beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS

1. Da 2. Nu 9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista ASS_DA; raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

Asociatii / organizatii:

Societate agricola cu statut juridic

Asociatie agricola familiala

Asociatii de comercianti

Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

Comitet satesc /al cartierului

Sindicat

Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

Comitet de parinti

Asociatie artistica / sportiva

Partid politic

Roata" pentru bani

ONG sau grup civic

Alte asociatii

Institutii:

Consiliul Local

Politie

Prefectura

Guvern / Ministere

Primarie

Regia de gospodarire comunala

Gradinitele publice

Gradinite private

Scolile si liceele de stat

Scolile si liceele private

Spitalele / Policlinicile de stat

Spitalele / Policlinicile private

Casa de sanatate

Firme:

Firma privata

Firma de stat

Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

4. alta situatie  9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

Produse alimentare

I

II

III

Masa la Cantina Sociala

I

II

III

Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

I

II

III

Medicamente gratuite sau compensate

I

II

III

Bilete gratuite in statiuni de tratament

I

II

III

Servicii medicale (consultatie, tratament)

I

II

III

Cursuri de instruire si pregatire

I

II

III

Asistenta pentru integrare ocupationala

I

II

III

Aparatura de folosinta indelungata (unelte, aparate electrice, etc.)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti obisnuite (curatenie, gatit, mici reparatii)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti ocazionale (zugravit, construit, reparatii majore)

I

II

III

Servicii de croitorie / cizmarie

I

II

III

Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

I

II

III

Bonuri de masa

I

II

III

Cod ________________

CHESTIONAR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE PENTRU

ADULTI CU DIZABILITATI

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la . si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului . . As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

Pentru operator: Daca este posibil va fi chestionat subiectul. Daca starea fizica sau / si mentala a acestuia nu permite acest lucru, chestionarul va fi aplicat unei rude apropriate sau alte persoane familiare cu situatia subiectului. Indiferent de situatie, raspunsurile se vor referi la subiect.

NEV Care dintre urmatoarele aspecte sunt adevarate in cazul dvs. ?

Da

Nu

NS/NR

1. Aveti deficiente grave de auz

2. Aveti deficiente grave de vedere

3. Aveti deficiente locomotorii grave

4. Aveti familie

5. Va aflati in intretinerea unei/unor persoane obligate la aceasta

6. Aveti locuinta

7. Aveti venituri proprii suficiente pentru a va intretine

8. Va puteti ridica sau intra in pat singur

9. Va puteti hrani singur

10. Va puteti pregati de mancare

11. Va puteti imbraca si deplasa

12. Va puteti spala pe maini si fata

13. Puteti face baie sau dus

14. In ultimul an ati consultat un psiholog sau psihiatru

ASCD Care sunt principalele lucruri pe care ar trebui sa le faca autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale pentru adultii cu dizabilitati? (citeste lista; 2 alegeri)

Sa ofere medicamente gratuit

Prima mentiune

Sa majoreze veniturile

A doua mentiune

Sa ofere ajutor material / financiar

Sa se implice

Sa ofere dispozitive pentru persoanele cu dizabilitatii

Sa le plateasca insotitor

Sa contribuie la schimbarea perceptiei asupra persoanelor cu dizabilitati

Sa le ofere consultatii medicale

90. Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

99. NS/NR

PROBLEME Care sunt principalele probleme pe care le aveti dvs. personal la ora actuala?

Deficiente fizice / psihice

Prima mentiune

Probleme financiare

A doua mentiune

Probleme cu medicamentele

Lipsa unui ingrijitor

Probleme de sanatate

Probleme cu utilitatile

Agresivitate

Singuratate / Stima de sine scazuta

Birocratia din sistemul medical

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

UTILSERV Pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna ca nu aveti deloc nevoie, iar 5 ca aveti foarte mare nevoie cum apreciati utilitatea urmatoarelor servicii pentru dvs.?

nu am deloc nevoie

am nevoie in mica masura

am nevoie, dar nu prea mult

am mare nevoie

am foarte mare nevoie

NS/NR

___ asistenta medicala la domiciliu

___ consiliere juridica

___ consiliere psihologica, tratament special: kinoterapeut, maseur, etc

___ informare

___ sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente

___ ingrijirea locuintei si gospodariei, ajutor pentru menaj

___ efectuarea de cumparaturi

___ insotirea in deplasarile efectuate in exteriorul locuintei

___ donatii in imbracaminte si alimente

___ comunicare

___ amenajari specifice in spatiile publice

___ acces la medicamente compensate, gratuite

___ amenajari specifice in locuinta

___ consultatii medicale

___ tratamente si analize de laborator

___ acordarea de materiale sanitare si dispozitive medicale

___ cursuri de instruire si pregatire profesionala

___ asistenta pentru integrarea ocupationala

___ loc de munca protejat

IMPSERV Dintre toate serviciile mentionate care sunt cele mai importante pentru dvs.? (maxim 2 alegeri) (se arata lista UTILSERV)

1. ______ 2. ______ 99. NS/NR

BSERV De care dintre serviciile mentionate anterior ati beneficiat in cursul anului 2004? (aratati lista UTILSERV si treceti codurile corespunzatoare)

1. ______ 2. ______ 3. ______ 98. niciunul 99. NS/NR

IPD. Care sunt principalele motive de nemultumire privind serviciile sociale de care beneficiaza persoanele cu dizabilitati?

Dezinteresul autoritatilor

Prima mentiune

Lipsa amenajarilor pentru persoanele cu dizabilitati

A doua mentiune

Lipsa unui insotitor

Lipsa beneficiilor pentru insotitor

Nu beneficiaza de tratamente

Resurse financiare insuficiente

Incompetenta medicilor

90. Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

97. Niciunul

98. NS

99. NR

ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS. In 2004, dvs. ati primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau ati beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS

1. Da 2. Nu 9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista ASS_DA; raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

Asociatii / organizatii

Societate agricola cu statut juridic

Asociatie agricola familiala

Asociatii de comercianti

Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

Comitet satesc /al cartierului

Sindicat

Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

Comitet de parinti

Asociatie artistica / sportiva

Partid politic

Roata" pentru bani

ONG sau grup civic

Alte asociatii

Institutii

Consiliul Local

Politie

Prefectura

Guvern / Ministere

Primarie

Regia de gospodarire comunala

Gradinitele publice

Gradinite private

Scolile si liceele de stat

Scolile si liceele private

Spitalele / Policlinicile de stat

Spitalele / Policlinicile private

Casa de sanatate

Firme

Firma privata

Firma de stat

Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

alta situatie 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

Produse alimentare

I

II

III

Masa la Cantina Sociala

I

II

III

Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

I

II

III

Medicamente gratuite sau compensate

I

II

III

Bilete gratuite in statiuni de tratament

I

II

III

Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

I

II

III

Servicii sociale pentru cei in varsta

I

II

III

Servicii medicale (consultatie, tratament)

I

II

III

Ingrijirea / supravegherea copiilor

I

II

III

Cursuri de instruire si pregatire

I

II

III

Asistenta pentru integrare ocupationala

I

II

III

Aparatura de folosinta indelungata (unelte, aparate electrice, etc.)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti obisnuite (curatenie, gatit, mici reparatii)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti ocazionale (zugravit, construit, reparatii majore)

I

II

III

Servicii de croitorie / cizmarie

I

II

III

Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

I

II

III

Bonuri de masa

I

II

III

Materiale sanitare si dispozitive medicale

I

II

III

Cod ________________

CHESTIONAR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADRESATE

COPIILOR CU DIZABILITATI

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la . si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului . . As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

Pentru operator: Daca este posibil va fi chestionat subiectul. Daca varsta, starea fizica sau/si mentala a acestuia nu permite acest lucru, la chestionar va raspunde unul dintre parinti.

NEV Care dintre urmatoarele aspecte sunt adevarate in cazul tau/al copilului dvs. ?

Da

Nu

NS/NR

1. are deficiente grave de auz

2. are deficiente grave de vedere

3. are deficiente locomotorii grave

4.nu se poate deplasa singur in afara locuintei

5. are deficiente de dezvoltare mentala

6. are nevoie de ajutor pentru a se spala pe maini si fata

7. are nevoie de ajutor pentru a se ridica, intra in pat

8. are nevoie de ajutor pentru a face baie sau dus

ASCD Dupa parerea dvs., ce ar trebui sa faca autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale pentru copii cu dizabilitati?

Dispozitive speciale pentru persoanele cu dizabilitati

Prima mentiune

Sa le ofere ajutor material

A doua mentiune

Sa le ofere ajutor financiar

Sa le asigure tratamente medicale

Sa le asigure locuinte sociale

Sa le ofere asistenta medicala

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

PROBLEME Care sunt principalele probleme pe care le copilul dvs. la ora actuala?

Dizabilitati fizice

Prima mentiune

Dizabilitati psihice

A doua mentiune

Probleme comportamentale

Lipsa resurselor materiale

Lipsa dispozitivelor pentru persoanele cu dizabilitati

Asistenta medicala nesatisfacatoare

90. Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

99. NS/NR

UTILSERV Pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna ca nu aveti deloc nevoie, iar 5 ca aveti foarte mare nevoie cum apreciati utilitatea urmatoarelor servicii pentru copilul dvs?

nu am deloc nevoie

am nevoie in mica masura

am nevoie, dar nu prea mult

am mare nevoie

am foarte mare nevoie

NS/NR

___ asistenta medicala la domiciliu

___ servicii de consiliere

___ profesori itineranti

___ accesul la clase speciale

___ amenajari specifice la scoala

___ amenajari specifice in spatiile publice

___ Informare

___ tratament special: psiholog, logoped, kinoterapeut, etc

___ donatii in imbracaminte si alimente

___ acces la medicamente compensate, gratuite

___ amenajari specifice in locuinta

___ consultatii medicale

___ tratamente si analize de laborator

___ acordarea de materiale sanitare si dispozitive medicale

IMPSERV Dintre toate serviciile mentionate care sunt cele mai importante pentru dvs./copilul dvs? (maxim 2 alegeri) (se arata lista UTILSERV)

1. ______ 2. ______ 99. NS/NR

BSERV De care dintre serviciile mentionate anterior ati beneficiat in cursul anului 2004? (aratati lista UTIL SERV si treceti coduriel corespunzatoare)

1. ______ 2. ______ 3. ______ 98. niciunul 99. NS/NR

IMF. Care sunt principalele motive de insatisfactie privind serviciile medicale de care beneficiaza copilul dvs. in ultimul an?

Atitudinea deficitara a cadrelor medicale

Prima mentiune

Costul ridicat al serviciilor medicale

A doua mentiune

Lipsa tratamentelor speciale

Birocratia din sistem

Coruptia din sistem

Ineficienta medicilor

Exigentele controalelor pentru stabilirea existentei / gradului handicapului

Nu a fost la nici un control

Nu a primit bilete de tratament

90. Altceva. Ce?__________ ______ ____ __________

97. Nici unul

98. NS

99. NR

EDU. Care sunt principalele motive de insatisfactie privind accesul la educatie de care beneficiaza copilul dvs. ?

Dezinteresul profesorilor pentru copii

Prima mentiune

Inexistenta / utilarea necorespunzatoare a scolilor speciale

A doua mentiune

Marginalizarea copilului

Nu-si pot permite profesor la domiciliu

Nu a beneficiat de nici un ajutor

Nu s-au luat in considerare deficientele copilului

Igiena din scoli

Altceva. Ce?__________ ______ ____ __________

Niciunul

NS

NR

ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS In 2004, copilul dvs. a primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau a beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS)

1. Da 2. Nu 9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista ASS_DA; raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

Asociatii / organizatii

Societate agricola cu statut juridic

Asociatie agricola familiala

Asociatii de comercianti

Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

Comitet satesc /al cartierului

Sindicat

Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

Comitet de parinti

Asociatie artistica / sportiva

Partid politic

Roata" pentru bani

ONG sau grup civic

Alte asociatii

Institutii

Consiliul Local

Politie

Prefectura

Guvern / Ministere

Primarie

Regia de gospodarire comunala

Gradinitele publice

Gradinite private

Scolile si liceele de stat

Scolile si liceele private

Spitalele / Policlinicile de stat

Spitalele / Policlinicile private

Casa de sanatate

Firme

Firma privata

Firma de stat

Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

alta situatie 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

Produse alimentare

I

II

III

Masa la Cantina Sociala

I

II

III

Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

I

II

III

Medicamente gratuite sau compensate

I

II

III

Bilete gratuite in statiuni de tratament

I

II

III

Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

I

II

III

Servicii medicale (consultatie, tratament)

I

II

III

Ingrijirea / supravegherea copiilor

I

II

III

Produse de panificatie si lactate pentru elevi

I

II

III

Mese de pranz la scoala

I

II

III

Servicii de croitorie / cizmarie

I

II

III

Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

I

II

III

Bonuri de masa

I

II

III

Materiale sanitare si dispozitive medicale

I

II

III

Cod ________________

CHESTIONAR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADRESATE

PERSOANELOR VARSTNICE

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la . si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului . . As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

Pentru operator: Daca este posibil va fi chestionat subiectul. Daca starea fizica sau / si mentala a acestuia nu permite acest lucru, chestionarul va fi aplicat unei rude apropriate sau alte persoane familiare cu situatia subiectului. Indiferent de situatie, raspunsurile se vor referi la subiect.

NEV Care dintre urmatoarele aspecte sunt adevarate in cazul dvs. ?

Da

Nu

NS/NR

1. Aveti familie

2. Va aflati in intretinerea unei / unor persoane obligate la aceasta

3. Aveti locuinta

4. Aveti venituri proprii suficiente pentru a va intretine

5. Va puteti ridica sau intra in pat singur

6. Va puteti hrani singur

7. Va puteti pregati de mancare

8. Va puteti imbraca si deplasa

9. Va puteti spala pe maini si fata

10. Puteti face baie sau dus

ASCD Care sunt principalele lucruri pe care ar trebui sa le faca autoritatile locale in ceea priveste serviciile sociale pentru batranii dependenti?

Asistenta la domiciliu

Prima mentiune

Ajutor material

A doua mentiune

Ajutor financiar

Majorarea pensiei

Internarea in centre specializate

Subventionarea medicamentelor

Consiliere juridica

Amenajari specifice

Implicarea autoritatilor

Asigurarea utilitatilor

Scutirea de taxe

Oferirea de bilete de tratament

Oferirea tratamentelor specifice

Consiliere psihologica

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

PROBLEME Care sunt principalele probleme pe care le aveti la ora actuala?

Lipsa banilor

Prima mentiune

Lipsa medicamentelor

A doua mentiune

Probleme de sanatate

Plata utilitatilor

Saracia

Singuratatea

Probleme familiale

Batranetea (sentiment psihologic)

Lipsa unui ingrijitor

80. Nu are probleme

90. Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

99. NS/NR

UTILSERV Pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna ca nu aveti deloc nevoie, iar 5 ca aveti foarte mare nevoie cum apreciati utilitatea urmatoarelor servicii pentru dvs.?

nu am deloc nevoie

am nevoie in mica masura

am nevoie, dar nu prea mult

am mare nevoie

am foarte mare nevoie

NS/NR

___ consiliere juridica

___ informare

___ sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente

___ ingrijirea locuintei si gospodariei, ajutor pentru menaj

___ prepararea hranei

___ efectuarea de cumparaturi

___ insotirea in mijloace de transport

___ donatii in imbracaminte si alimente

___ lemne pentru iarna, ajutoare pentru incalzire

___ ajutor in realizarea igienei personale

___ imbracare-dezbracare

___ deplasarea in locuinta

___ insotire in deplasarile in afara locuintei

___ hranire

___ comunicare

___ donatii de medicamente

___ amenajari si reparatii in locuinta

___ consultatii medicale

___ tratamente si analize de laborator

___ acordare de medicamente

___ acordarea de materiale sanitare si dispozitive medicale

IMPSERV Dintre toate serviciile mentionate care sunt cele mai importante pentru dvs. (maxim 2 alegeri) (se arata lista UTILSERV)

1. ______ 2. ______ 99. NS/NR

BSERV De care dintre serviciile mentionate anterior ati beneficiat in cursul anului 2004? (aratati lista UTIL SERV si treceti codurile corespunzatoare)

1. ______ 2. ______ 3. ______ 98. niciunul 99. NS/NR

ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS. In 2004, dvs. ati primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau ati beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS

1. Da 2. Nu 9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista ASS_DA; raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

Asociatii / organizatii

Societate agricola cu statut juridic

Asociatie agricola familiala

Asociatii de comercianti

Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

Comitet satesc /al cartierului

Sindicat

Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

Comitet de parinti

Asociatie artistica / sportiva

Partid politic

Roata" pentru bani

ONG sau grup civic

Alte asociatii

Institutii

Consiliul Local

Politie

Prefectura

Guvern / Ministere

Primarie

Regia de gospodarire comunala

Gradinitele publice

Gradinite private

Scolile si liceele de stat

Scolile si liceele private

Spitalele / Policlinicile de stat

Spitalele / Policlinicile private

Casa de sanatate

Firme

Firma privata

Firma de stat

Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

4. alta situatie 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

Produse alimentare

I

II

III

Masa la Cantina Sociala

I

II

III

Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

I

II

III

Medicamente gratuite sau compensate

I

II

III

Bilete gratuite in statiuni de tratament

I

II

III

Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

I

II

III

Servicii sociale pentru cei in varsta

I

II

III

Servicii medicale (consultatie, tratament)

I

II

III

Aparatura de folosinta indelungata (unelte, aparate electrice, etc.)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti obisnuite (curatenie, gatit, mici reparatii)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti ocazionale (zugravit, construit, reparatii majore)

I

II

III

Servicii de croitorie / cizmarie

I

II

III

Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

I

II

III

Bonuri de masa

I

II

III

Cod ________________

CHESTIONAR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE PENTRU CONSUMATORII DE ALCOOL-DROGURI

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la . si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului . . As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

PROBLEME Care sunt principalele probleme pe care le aveti dvs. personal la ora actuala?

Lipsa locului de munca

Prima mentiune

Probleme financiare

A doua mentiune

Probleme cu consumul de alcool

Probleme cu sanatatea

Lipsa unei locuinte

Probleme personale / stima de sine scazuta

Probleme familiale

Nici o problema

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

AJUT Cum ati putea fi ajutata sa rezolvati aceste probleme?

Oferirea unui loc de munca

Prima mentiune

Consilierea psihologica

A doua mentiune

Ajutor financiar

Internarea intr-un centru de dezalcoolizare

Oferirea unei locuinte sociale

Ingrijire din partea familiei

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

DCONS Gandindu-va la prietenii, vecinii, cunostintele dvs. cunoasteti persoane care consuma droguri?

Da  Daca da, ANI Aproximativ ce varsta au aceste persoane? _______ ani

Nu

NS/NR

CONSAL Am sa va citesc o serie de afirmatii referitoare la consumul de alcool si am sa va rog sa-mi spuneti daca acestea sunt adevarate pentru dvs. sau altcineva din gospodaria dvs. ?

Da, eu

Da, altcineva din gospodarie

Nu

NS

NR

Consum alcool de 4 ori si peste 4 ori pe saptamana

Cateodata beau si sa nu ma pot opri

Cateodata nu-mi pot indeplini obligatiile zilnice din cauza bauturii

Cateodata beau dimineata cite o dusca, pentru a depasi mahmureala

Din cauza alcoolului se intampla uneori sa uit ce mi s-a intamplat cu o seara inainte

Cateodata am sentimente de remuscare sau vinovatie dupa consumul de bauturi alcoolice

Ati fost implicat in accidente datorita consumului de alcool

O ruda, un prieten sau un medic s-au aratat ingrijorati de consumul de alcool si au sugerat intreruperea consumului

ASVD Cum credeti ca ar putea fi ajutate persoanele care consuma droguri sau/si prea mult alcool?

Oferirea unui loc de munca

Prima mentiune

Consilierea psihologica

A doua mentiune

Ajutor financiar

Internarea in centre de dezalcoolizare / dezintoxicare

Oferirea de locuinte sociale

Ingrijire din partea familiei

Reintegrare sociala

Interzicerea consumului de alcool

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

UTILSERV Pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna ca nu au deloc nevoie, iar 5 ca au foarte mare nevoie cum apreciati utilitatea urmatoarelor servicii pentru persoanele care consuma alcool in excess sau/si droguri?

nu am deloc nevoie

am nevoie in mica masura

am nevoie, dar nu prea mult

am mare nevoie

am foarte mare nevoie

NS/NR

___ asistenta medicala

___ consiliere psihologica

___ terapie individuala

___ terapie de grup, grupuri de suport

___ centre de dezintoxicare

___ informare privind ajutorul de care poate beneficia (unde, ce, ce trebuie sa faca pentru)

___ linii telefonice de suport: asistenta sociala, ong-uri

___ prevenire

IMPSERV Dintre toate serviciile mentionate care sunt cele mai importante pentru persoanele care consuma droguri sau alcool? (maxim 2 alegeri) (aratati lista UTIL SERV)

1. ______ 2. ______ 99. NS/NR

BSERV De care dintre serviciile mentionate anterior a beneficiat dvs. sau altcineva din gospodaria dvs. in cursul anului 2004? (aratati lista UTIL SERV si treceti codurile corespunzatoare)

BSERVDVS 1. ______ 2. ______ 3. ______ 98. niciunul 99. NS/NR

BSERVALT 1. ______ 2. ______ 3. ______ 98. niciunul 99. NS/NR

ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS. In 2004, dvs. ati primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau ati beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS

1. Da 2. Nu 9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista ASS_DA; raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

Asociatii / organizatii

Societate agricola cu statut juridic

Asociatie agricola familiala

Asociatii de comercianti

Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

Comitet satesc /al cartierului

Sindicat

Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

Comitet de parinti

Asociatie artistica / sportiva

Partid politic

Roata" pentru bani

ONG sau grup civic

Alte asociatii

Institutii

Consiliul Local

Politie

Prefectura

Guvern / Ministere

Primarie

Regia de gospodarire comunala

Gradinitele publice

Gradinite private

Scolile si liceele de stat

Scolile si liceele private

Spitalele / Policlinicile de stat

Spitalele / Policlinicile private

Casa de sanatate

Firme

Firma privata

Firma de stat

Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

alta situatie 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

Produse alimentare

I

II

III

Masa la Cantina Sociala

I

II

III

Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

I

II

III

Medicamente gratuite sau compensate

I

II

III

Bilete gratuite in statiuni de tratament

I

II

III

Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

I

II

III

Servicii medicale (consultatie, tratament)

I

II

III

Ingrijirea / supravegherea copiilor

I

II

III

Cursuri de instruire si pregatire

I

II

III

Asistenta pentru integrare ocupationala

I

II

III

Aparatura de folosinta indelungata (unelte, aparate electrice, etc.)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti obisnuite (curatenie, gatit, mici reparatii)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti ocazionale (zugravit, construit, reparatii majore)

I

II

III

Servicii de croitorie / cizmarie

I

II

III

Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

I

II

III

Bonuri de masa

I

II

III

Cod ________________

CHESTIONAR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

PENTRU VICTIME ALE VIOLENTEI DOMESTICE

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la . si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului . . As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

Important: Chestionarul se aplica doar persoanelor adulte de sex feminin

PROBLEME Care sunt principalele probleme pe care le aveti dvs. personal la ora actuala?

Lipsa resurselor financiare

Prima mentiune

Somajul

A doua mentiune

Violenta din familie

Boala unui membru al familiei

Certuri in urma consumului de alcool

Lipsa unor centre specializate

Gelozia partenerului

Probleme personale

Vrea sa plece de acasa

Nu poate sa isi creasca singura copiii

Problemele copiilor

80. Nu are probleme

90. Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

99. NS/NR

AJUT Cum ati putea fi ajutata sa rezolvati aceste probleme?

Ajutor social

Prima mentiune

Ajutor medical

A doua mentiune

Implicarea autoritatilor

Consiliere psihologica

Institutii specializate

Locuri de munca

Ajutor pentru rezolvarea juridica a problemelor

Majorarea veniturilor

Oferirea de locuinte sociale

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

VIGC Gandindu-va la prietenii, vecinii, cunostintele dvs. cunoasteti cazuri in care copiii din familiile respective sa fie batuti?

Da

Nu

NS/NR

VIGF Gandindu-va la prietenii, vecinii, cunostintele dvs. cunoasteti cazuri in care femeile din familiile respective sa fie batute?

Da

Nu

NS/NR

VIFAM Am sa va citesc o serie de afirmatii referitoare la aspecte ce pot sa apara in orice gospodarie si am sa va rog sa-mi spuneti cat de des apar acestea in cazul familiei dvs. ?

  1. aproape zilnic
  2. de mai multe ori intr-o saptama
  3. de cateva ori pe luna
  4. de cateva ori pe an
  5. deloc  8. Nu e cazul 9. NS/NR

___ copii sunt pedepsiti prin bataie

___ sunt certuri in care copii sunt batuti

___ femeile sunt pedepsite prin bataie

___ sunt certuri in care femeile sunt batute

___ va doriti sa plecati de acasa datorita certurilor si violentelor din familie

___ va este frica de sotul/partenerul dvs.

___ va este frica de barbatii din gospodarie

___ cand sunt la serviciu, cumparaturi mi-ar placea daca as putea sa nu ma intorc acasa

ASVD Cum credeti ca ar putea fi ajutate persoanele care sunt agresate de catre soti/parteneri?

Construirea unor centre specializate

Prima mentiune

Consiliere

A doua mentiune

Implicarea autoritatilor

Divort

Tratarea sotilor (dezalcoolizare)

Oferirea de sprijin moral

Altceva. Ce?__________ ______ ____ ____

NS/NR

UTILSERV Pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna ca nu au deloc nevoie, iar 5 ca au foarte mare nevoie cum apreciati utilitatea urmatoarelor servicii pentru persoanele (copii, femei) care sunt agresate fizic de catre parinti, parteneri, soti?

nu am deloc nevoie

am nevoie in mica masura

am nevoie, dar nu prea mult

am mare nevoie

am foarte mare nevoie

9. NS/NR

___ asistenta medicala

___ consiliere si informare juridica

___ consiliere psihologica pentru victime (copii, femei)

___ consiliere psihologica familiala

___ adapost pentru o perioada

___ reprezentare in instanta

___ grupuri de suport

___ sprijin direct acordat victimei

___ realizarea unui plan de siguranta in caz de recidiva

___ suport material financiar

___ suport in servicii: legalizare documente, taxe pentru certificate medicale

___ informare privind serviciile de care poate beneficia (unde, ce, ce trebuie sa faca pentru)

___ linii de urgenta: politie, asistenta sociala, ong-uri

___ prevenire

IMPSERV Dintre toate serviciile mentionate care sunt cele mai importante pentru dvs.? (maxim 2 alegeri) (aratati lista UTIL SERV)

1. ______ 2. ______ 99. NS/NR

BSERV De care dintre serviciile mentionate anterior ati beneficiat in cursul anului 2004? (aratati lista UTIL SERV si treceti codurile corespunzatoare)

1. ______ 2. ______ 3. ______ 98. niciunul 99. NS/NR

ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS. In 2004, dvs. ati primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau ati beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS

1. Da 2. Nu 9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista ASS_DA; raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

Asociatii / organizatii

Societate agricola cu statut juridic

Asociatie agricola familiala

Asociatii de comercianti

Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

Comitet satesc /al cartierului

Sindicat

Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

Comitet de parinti

Asociatie artistica / sportiva

Partid politic

Roata" pentru bani

ONG sau grup civic

Alte asociatii

Institutii

Consiliul Local

Politie

Prefectura

Guvern / Ministere

Primarie

Regia de gospodarire comunala

Gradinitele publice

Gradinite private

Scolile si liceele de stat

Scolile si liceele private

Spitalele / Policlinicile de stat

Spitalele / Policlinicile private

Casa de sanatate

Firme

Firma privata

Firma de stat

Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

alta situatie 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

Produse alimentare

I

II

III

Masa la Cantina Sociala

I

II

III

Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

I

II

III

Medicamente gratuite sau compensate

I

II

III

Bilete gratuite in statiuni de tratament

I

II

III

Servicii medicale (consultatie, tratament)

I

II

III

Ingrijirea / supravegherea copiilor

I

II

III

Cursuri de instruire si pregatire

I

II

III

Asistenta pentru integrare ocupationala

I

II

III

Aparatura de folosinta indelungata (unelte, aparate electrice, etc.)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti obisnuite (curatenie, gatit, mici reparatii)

I

II

III

Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti ocazionale (zugravit, construit, reparatii majore)

I

II

III

Servicii de croitorie / cizmarie

I

II

III

Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

I

II

III

Bonuri de masa

I

II

III

Alte produse / bunuri / servicii din partea unei institutii

I

II

III

FISA GOSPODARIEI

SIT. In continuare sunt prezentate cateva situatii in care se afla familii din Romania. Pentru fiecare din aceste situatii mentionati daca s-au intamplat sau nu familiei dvs. in ultima luna.

Da

Nu

NS

NR

Nu e cazul

1. A trebuit sa amanati plata cheltuielilor locuintei?

2. A trebuit sa recurgeti la imprumuturi pentru a cumpara alimente?

4. V-a fost greu sa asigurati obiectele de imbracaminte cele mai necesare pentru familie?

5. S-a intamplat ca cineva din familia dvs. sa se culce nemancat pentru ca nu ati avut suficienti bani?

6. Nu ati incalzit locuinta pentru ca nu ati avut suficienti bani pentru combustibil sau plata intretinerii?

7. Nu ati putut cumpara medicamente pentru dvs. sau copii pentru ca nu ati avut bani suficienti?

8. Ati fost amenintati ca vi se inchide caldura,apa, curentul electric, altele?

9. Vi s-a inchis , caldura / apa / curentul?

LOC. Locuinta in care stati in prezent este .

1. Proprietatea dvs. / partenerului (erei) dvs.

. Inchiriata de la stat

2. Proprietatea parintilor (rudelor)

5. Locuinta sociala

8. NS

3. Inchiriata de la o persoana / firma

6. Locuinta de serviciu

9. NR

Aveti in gospodarie in stare de functionare?

DA

NU, pentru ca nu va puteti permite

NU, pentru ca nu va doriti

Nu, din alte motive

NR

AUTO

Autoturism

TELEMOB

telefon mobil (inclusiv de la firma)

TEL

telefon fix

FRIG

Frigider

APRC

cablu / antena parabolica

TVC

televizor color

TVAN

televizor alb negru

VID

Video

CONG

congelator / lada frigorifica

MS

masina de spalat ne-automata

MAUT

masina de spalat automata

PC

Computer

NET

acces la Internet

VEN. In luna trecuta (martie), suma totala de bani obtinuta de catre toti membrii gospodariei dvs. incluzand salarii, dividende, chirii, vanzari etc., a fost cam de .

0. nici un venit 98. NS 99. NR milioane lei

VENSUB. Dar venitul dvs. personal in luna trecuta (martie) a fost cam de ?

0. nici un venit 98. NS 99. NR milioane lei

A15. Cum apreciati veniturile actuale ale gospodariei dumneavoastra?

1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 8. NS 9.NR

2. Ne ajung numai pentru strictul necesar

3. Ne ajung pentru un trai decent

4. Reusim sa cumparam si unele bunuri mai scumpe, dar cu restrangeri in alte domenii

5. Reusim sa avem tot ce ne trebuie, fara sa ne restrangem de la ceva

AGR. In gospodaria dvs. exista cineva care se ocupa de munca agricola?

1. Nu

3. Da, din cand in cand si pentru vanzare

2. Da, numai pentru consumul familiei

4. Da, asigura un venit regulat prin vanzarea de produse

GRADINA. Gospodaria dvs. are in proprietate sau in folosinta o gradina cu zarzavaturi, legume, vie, porumb, pomi fructiferi etc.?

1. Da 2. Nu 9. NR

PAM. Gospodaria dvs. are teren agricol in proprietate sau folosinta?


1. Da 2. Nu 9. NR

Cate animale aveti in gospodarie?

Numar

999. NR

0 - Nu are

Completeaza fiecare casuta cu numarul sau codul corespunzator

!Nu lasa spatiu gol

 
Numar

SEP1. Bovine (vaci, vitei, boi).

SEP3. Ovine (oi, capre)

SEP2. Porcine

SEP4. Pasari de curte

SEP5. Cabaline (cai, magari)

SEP6. Stupi

AUTOCONS. In luna trecuta produsele obtinute in gospodaria dvs. sau primite (de la rude, prieteni etc.) au asigurat din consumul gospodariei ?

intrebarea se refera la consum ALIMENTAR uman, indiferent cand
au fost obtinute/ primite produsele

1. nu am obtinut / nu am primit 2. cam un sfert (sau mai putin) din consumul nostru

astfel de produse 3. cam o jumatate din consumul nostru

(tot ce s-a consumat a fost cumparat) 4. aproape trei sferturi din consumul nostru 9. NR

(OPERATOR! TRECI LA NRMEM) 5. aproape in totalitate

AUTOCS. In luna trecuta, aceste produse au fost obtinute/primite? (principalele trei mentiuni)

Ment. 1

Ment. 2

Ment. 3

in gospodarie (curte, gradina, pamant, etc.)

de la rude, prieteni

in schimbul muncii cu ziua pentru altii

de la asociatia agricola

de la institutii (cantina sociala, fundatii, organizatii caritabile, biserica)

alta situatie

NC, nu a obtinut / primit produse, tot ce s-a consumat a fost cumparat

NR

NRMEM.  Din cati membri este alcatuita gospodaria dvs.? (inclusiv respondentul)

NU INREGISTRA persoanele care nu au fost prezente in gospodarie in ultimele 6 luni!

NRCOP. Numarul de copii in gospodarie

ani

ani

din care la gradinita:

ani

din care la scoala:

15-18 ani

din care la liceu:

la scoli profesionale (de arte si meserii):

STCIV.

In prezent sunteti .

1. casatorit(a) cu acte

3. divortat(a)

5. necasatorit(a)

9. NR

2. casatorit(a) fara acte / concubinaj

4. separat(a)

6. vaduv(a)

PENTRU OPERATOR! TABELUL DE MAI JOS SE COMPLETEAZA PENTRU RESPONDENT SI PARTENERUL / PARTENERA sa. Daca persoana nu are un partener atunci pe randul "P1: Partener" nu se va completa nimic. Pentru persoanele care in prezent sunt inactive (someri, pensionari etc.) pe coloana OCUP se va completa ultima ocupatie pe care a avut-o respectiva persoana.

La cine se refera datele

Sex

1. masc

2. fem

Varsta

in ani impliniti

Status PRINCIPAL

- elev / student

- casnic(a)

- somer inregistrat

- somer neinregistrat (nu mai primeste ajutor de somaj sau alocatie de sprijin si cauta de lucru)

- pensionar(a)

- persoana in incapacitate de munca

- lucreaza cu carte de munca, autorizatie sau contract

- lucreaza pe cont propriu (include agricultor)

- patron cu angajati

- lucreaza cu ziua sau la negru

99 - NR

SCOALA. Ultima scoala absolvita

- fara scoala

- primar
(1- 4 clase)

- gimnazial
(5 - 8 clase)

- ucenici

- treapta I liceu
(9 - 10 clase)

- profesionala

- liceu
(9 - 12 clase)

- scoala maistri

- scoala
post-liceala

- universitar de scurta durata / colegiu

- universitar de lunga durata

- studii postuniversitare

99 - NR

OCUP. Ocupatia principala in prezent sau ultima ocupatie

- conducatori de unitati si patroni, intreprinzatori

- ocupatii intelectuale

- tehnicieni sau maistri

- functionari

- lucratori in servicii si comert

- agricultori cu calificare sau in gospodaria proprie

- mestesugari si mecanici reparatori

- muncitori calificati

- muncitori necalificati in sectoare neagricole

- zilieri in agricultura

- cadru militar

- altele

97 - inactiv (copii, elevi / studenti, someri, casnice, pensionari)

99 - NR

SURS. Sursele de venit in luna trecuta (APRILIE 2004)

- nici una

- salariu

- venit pe conventie civila /contract colaborare

- activitati ne-agricole pe cont propriu autorizate

- venituri din munca de zilier sau venituri ocazionale

- pensie stat pentru vechime de munca

- pensie de handicap, boala, veteran, urmas

- pensie CAP

- ajutor somaj / alocatie de sprijin

- burse de studiu si pregatire

- alocatie de copil

- venitul minim garantat, ajutor social

- alte transferuri sociale (de ex. concediu de maternitate - paternitate)

- bani primiti de la rude plecate definitiv sau temporar in strainatate

- transferuri particulare (de ex. pensie alimentara sau bani de la parintii / alte persoane)

- venit din investitii, economii sau chirii de la proprietati

- profit dintr-o afacere

- venituri banesti din propria productie agricola

- alte surse

raspuns multiplu

P0: Respondent

P1: Partener(a)


SURSPR. Si dintre toate sursele de venit ale tuturor membrilor gospodariei care a fost
cea mai importanta sursa de venit in ultimele 12 luni?

o singura alegere. utilizati codurile DIN tab. de mai sus - Col. surs

98 NS 99.NR

CHEL. Cam cati bani s-au cheltuit in total, in luna trecuta in gospodaria dvs.?

(98. NS 99. NR) milioane lei

CONSAL. Dar pentru produsele alimentare pe care le-ati cumparat luna trecuta (alimente, bauturi inclusiv alimentatie publica, cafea, tigari, suc), cu aproximatie, cati bani s-au platit?


(98. NS 99. NR) milioane lei

NAT. Care este nationalitatea Dvs.?

1. roman 2. maghiar 3. rom 4. german 5. alta 9. NR

ANEXA 2

MATERIALE AUXILIARE

Evaluarea nevoilor de asistenta sociala

Instructiuni pentru coordonatori

1. Informatii generale despre cercetare

Cercetarea "Evaluarea nevoilor de asistenta sociala".

In fiecare judet trebuie realizate un numar de chestionare - TOTAL POPULATIE respectiv CATEGORII SPECIALE. Numarul de chestionare ce trebuie realizate este mentionat in fisierele excel atasate. In cazul esantioanelor de CATEGORII SPECIALE fiecare coordonator va decide care sunt categoriile de interes pentru acel judet si va introduce volumul esantioanelor respective in matricea respectiva (marcat cu galben), volumul necesar rezultand mai jos.

2. Descrierea activitatii de teren

Fiecare operator va primi din partea coordonatorului de judet urmatoarele:

1 - un exemplar din acest manual de instructiuni

2 - chestionarele de aplicat (general, fisa gospodariei, categorii specifice)

3 - un set de liste care vor fi utilizate in aplicarea chestionarelor

4 - fise de esantionare

5 - un ordin de deplasare

6 - lista strazilor aferenta sectiei de vot

Fiecare operator va trebui sa aplice chestionarele conform metodologiei din manualul operatorului.

1 - a selecta, conform instructiunilor de esantionare din acest manual, indivizii care vor fi intervievati

2 - a completa fisa de esantionare cu persoanele selectate in esantion

3 - a realiza interviurile cu persoanele selectate si a completa in intregime chestionarele alocate

4 - in fiecare gospodarie in care a fost aplicat un chestionar (general sau specific) se realizeaza si fisa gospodariei; codurile chestionarelor (indiferent de tipul lor) aplicate in aceeasi gospodarie trebuie sa fie identice

3. Instructiuni de esantionare

Esantionul TOTAL - POPULATIE

Fiecare coordonator va realiza pentru localitatile urbane care intra in esantion urmatoarele:

va selecta aleator numarul de sectii de vot specificat (puncte de esantionare); pentru selectia sectiilor se va folosi pasul statistic.

va realiza lista strazilor corespunzatoare sectiilor de vot selectate (in special in cazul oraselor mari; in cazul celor mici poate merge operatorul la primarie).

Fiecare coordonator va realiza pentru esantionul din rural urmatoarele:

va selecta numarul specificat de comune din fiecare tip (1, 2 si 3) din lista atasata.

va distribui numarul de chestionare de pe fiecare tip de rural; fiecarei comune dintr-un anumit tip ii va reveni aproximativ acelasi numar de chestionare.

Esantionul CATEGORII

stabileste categoriile de interes si volumul total al esantionului pentru fiecare categorie

calculeaza (folosind matricea din excel) numarul de subiecti la nivelul fiecarei categorii pentru fiecare localitate

4. Generale

realizeaza selectia operatorilor

realizeaza instructajul operatorilor conform manualelor prezente

asista telefonic / mail / direct operatorii de teren

asigura realizarea numarului specificat de chestionare pentru fiecare categorie de subiecti conform esantioanelor primite (in cazul esantioanelor total populatie numarul total de chestionare ce trebuie realizate este specificat in coloana esantion final; numarul de puncte de esantionare este calculat raportat la acest volum)

codurile chestionarelor vor fi dupa cum urmeaza: de la 1 la 1000 (cat e esantionul) in cazul esantionului TOTAL POPULATIE, respectiv de la 1 la 50 (cat e esantionul) in cazul esantioanelor CATEGORII.

coordoneaza / introduce datele culese in bazele de date primite in froma electronica, apoi analizeaza datele si redacteaza raportul cercetarii. O structura pentru raportul final al cercetarii este furnizata in format electronic Power Point.

Evaluarea nevoilor de asistenta sociala

Instructiuni pentru operatorii de interviu

1. Informatii generale despre cercetare

Cercetarea "Evaluarea nevoilor de asistenta sociala".

Perioada de desfasurare a activitatii de teren este   _____ _______ ______ ________.

Termenul limita de predare a chestionarelor este _____ _______ ______ ________.

2. Descrierea activitatii de teren

Fiecare operator va primi din partea coordonatorului de judet urmatoarele:

1 - un exemplar din acest manual de instructiuni

2 - chestionarele de aplicat (general, fisa gospodariei, categorii specifice)

3 - un set de liste care vor fi utilizate in aplicarea chestionarelor

4 - fise de esantionare

5 - un ordin de deplasare

6 - lista strazilor aferenta sectiei de vot

Fiecare operator se va deplasa in perioada _________________ pe teren pentru:

1 - a selecta, conform instructiunilor de esantionare din acest manual, indivizii care vor fi intervievati

- a completa fisa de esantionare cu persoanele selectate in esantion

3 - a realiza interviurile cu persoanele selectate si a completa in intregime chestionarele alocate

4 - in fiecare gospodarie in care a fost aplicat un chestionar (general sau specific) se realizeaza si fisa gospodariei; codurile chestionarelor (indiferent de tipul lor) aplicate in aceeasi gospodarie trebuie sa fie identice

3. Instructiuni de esantionare

Operatorul de interviu are obligatia de a selecta persoanele ce vor fi incluse in esantion si care trebuie intervievate pe baza instructiunilor prezentate in continuare.

Selectia subiectilor din esantionul TOTAL - POPULATIE

Operatorul identifica geografic sectiile de votare (care sunt strazile care formeaza sectia de votare respectiva) din care ar fi trebuit sa fie facuta selectia si foloseste metoda drumului aleator. In RURAL, jumatate din chestionare vor fi aplicate in centrul de comuna si jumatate intr-un sat apartinator (se va alege satul corespunzator sectiei de votare primite).

Se alege o strada din sectia de votare si se porneste selectia de la numarul 1 al strazii.

Mai intai vor fi selectate gospodariile, apoi persoanele din gospodarie. Pentru selectia gospodariilor se porneste de la numarul 1 si se va folosi pasul statistic 3 pentru deplasarea de la un imobil la altul. Vor fi deci vizitate imobilele cu numerele 1, 4, 7, 10, s.a.m.d. Daca la numarul respectiv se afla o casa atunci va fi selectata gospodaria care locuieste acolo. Daca in casa respectiva locuiesc doua sau mai multe gospodarii, atunci va fi aleasa una la intamplare. Daca la numarul respectiv se afla un bloc, atunci se vor selecta apartamentele incepand cu apartamentul 1 si cu un pas statistic de 10, dar nu mai mult de trei apartamente intr-un bloc. Pentru fiecare gospodarie va fi selectata persoana ADULTA (18 ani si peste) care este capul gospodariei. Daca sunt doua persoane astfel de persoane se alege oricare dintre acestea.

Selectia prin metoda drumului aleator se va incheia in momentul epuizarii numarului de chestionare care trebuie aplicare in acea sectie de votare.

In cazul in care strazile (sau apartamentele) nu sunt numerotate se numara efectiv din 3 in 3 (sau din 10 in 10, in cazul apartamentelor) pornind de la primul imobil (primul apartament). In cazul in care selectia nu se termina dupa epuizarea unei strazi se alege urmatoarea strada din lista primita (strazile care intra in acea sectie de vot) si se continua selectia folosind aceeasi procedura prezentata mai sus.

Selectia subiectilor din esantionul CATEGORII

Fiecare operator va trebui sa aplice un numar de chestionare anumitor categorii specifice de populatie. Selectia acestor subiecti va fi realizata prin metodele urmatoare, in ordine, pana la realizarea numarului de chestionare necesar pentru fiecare categorie:

1. Din gospodariile in care au fost aplicate chestionare generale. Daca intr-o gospodarie in care ati aplicat un chestionar general exista o persoana care intra intr-o categorie de populatie specifica primita de dvs. ii aplicati chestionarul corespunzator. Daca o persoana intra in mai multe categorii ii aplicati toate chestionarele respective.

2. Din alte gospodarii in care exista astfel de persoane. In cazul fiecarei gospodarii in care ati aplicat chestionare generale, intrebati daca se stie de existenta unor persoane care intra in categoriile specifice de populatie necesare. Cereti numele si adresa persoanelor respective si apoi incercati sa le aplicati chestionarul corespunzator.

3. Intrebati persoanele pe care le cunoasteti daca au informatii despre existenta unor indivizi din categoriile cautate.

FOARTE IMPORTANT!

Daca o persoana din esantionul ales nu va fi gasita aveti obligatia sa repetati vizita de inca doua ori, in zile si la ore diferite. In nici un caz nu selectati alta persoana din gospodarie (alta decat unul din capii gospodariei), ci reveniti intr-o zi sau la o ora la care o puteti gasi acasa.

Daca nici atunci nu o gasiti (sau in caz de refuz) intervievati prima persoana din esantionul de rezerva.

Motivul neaplicarii chestionarului la o adresa trebuie mentionat in fisa operatorului.

In cazul in care mai mult de 50% din chestionare sunt completate de catre persoane din esantionul de rezerva supervizorii vor verifica automat respectarea instructiunilor de alegere a persoanelor.

COMPLETAREA FISEI DE ESANTIONARE

1. Pe aceeasi fisa de operator nu se trec persoane de la mai multe sectii de votare.

2. Pentru fiecare tip de esantion (TOTAL, CATEGORII) exista cate o fisa de esantionare distincta pe care trebuie trecute persoanele carora le-a fost aplicat chestionarul (sau s-a incercat aplicarea).

3. Fisa de esantionare va contine toate persoanele / adresele la care teoretic trebuia aplicat chestionarul.

4. Atentie mare la completarea datelor personale pentru subiecti.

5. In caz de neefectuare a unui interviu se va completa unul dintre motivele enumerate in fisa de esantionare. Daca nu ati putut realiza un chestionar dintr-un alt motiv decat cele enumerate in fisa, incercuiti codul 97 si scrieti in clar motivul pentru care nu ati putut aplica chestionarul.

Pentru orice problema semnificativa cu care va confruntati in teren contactati-ne imediat telefonic la numerele mentionate mai jos.

Respectarea intocmai a instructiunilor de esantionare din acest manual precum si completarea corecta si in intregime a fisei de esantionare sunt cerinte obligatorii, care, in caz de nerespectare, atrag de la sine anularea intregii activitati a operatorului si prin consecinta neplata lui. Mai mult, in caz de invalidare a activitatii operatorului de teren, acesta va fi obligat sa returneze in intregime orice suma primita ca avans spre decontare.

Principalele instructiuni privind aplicarea chestionarelor

Completarea chestionarului:

Se va face cu cerneala (pix, stilou) prin incercuire sau scriere cu majuscule.

Daca se incercuieste gresit un cod se taie, se scrie gresit si se incercuieste codul corect.

Pentru intrebarile deschise scrieti cat mai exact si citet ceea ce spune subiectul.

Interviul propriu-zis:

ATENTIE MARE LA CORESPONDENTA DINTRE CATEGORIA DE SUBIECTI CAREIA TREBUIE SA-I APLICATI CHESTIONARUL SI TIPUL DE CHESTIONAR APLICAT.

Cititi si completati integral toate intrebarile in ordinea din chestionar.

In cazul in care subiectul are probleme (neintelegere, nehotarare, etc.) cu o intrebare se reciteste intrebarea, iar daca tot nu poate raspunde se alege dupa caz una din variantele "NR - nu raspund" sau "NS - nu stiu" sau "nu cunosc".

Urmariti cu atentie si respectati intocmai specificarile pentru fiecare intrebare

Raspunsurile de tip "NS" sau "NR" sau NC nu se citesc.

NC (NU E CAZUL) se refera la situatiile in care subiectului nu i se aplica intrebarea respectiva.

Daca alta persoana decat cea selectata pentru interviu intervine in discutie rugati-o sa nu isi mai spuna parerea (in cel mai rau caz, sa o spuna dupa ce subiectul si-a exprimat parerea).

Pentru anumite intrebari lungi apare instructiunea "ARATA LISTA". Este important sa faceti acest lucru (daca subiectul nu vede / nu stie sa citeasca, cititi lista rar de 2-3 ori).

Nu influentati raspunsurile subiectilor prin afirmarea parerilor sau optiunilor dvs.

CONDITIILE DE VALIDARE A ACTIVITATII DE COLECTARE A DATELOR.

Validarea aplicarii corecte a chestionarelor. Vor fi verificate urmatoarele:

aplicarea integrala si conforma cu instructiunile a chestionarului

completarea corecta si integrala a datelor de identificare si a itemilor de chestionar

completarea corecta si integrala a fisei de operator

timpul efectiv de aplicare a chestionarului (cat timp s-a stat de vorba cu subiectul).

Validarea aplicarii corecte a metodologiei de alegere a persoanei. Vor fi verificate urmatoarele:

selectarea corecta a persoanelor

respectarea regulii celor trei "vizite"

Materiale ce trebuie predate la intoarcerea de pe teren:

numarul total de chestionare de efectuat

fisa de operator completata corect, complet si citet

biletele si ordinul de deplasare stampilat.

DATA LIMITA PENTRU PREDAREA CHESTIONARELOR ESTE ___________.

(CHESTIONARELE POT FI ADUSE ORICAT DE REPEDE, DAR NU MAI TARZIU DE DATA LIMITA).

PENTRU ORICE PROBLEMA LEGATA DE ACTIVITATEA VOASTRA IN TEREN CONTACTATI-NE TELEFONIC CU TAXA INVERSA LA:

sau dati un apel pe numarul de mobil: ____________


Operator: _____ _______ ______ _____________

Cod operator:

  Fisa operatorului

Judet __________ ______ ____ ___ Localitate __________ ______ ____ ______

MOTIV. Motivul neaplicarii interviului

1. refuzul subiectului

3. plecat din localitate

5. mutat

7. adresa neidentificata / necunoscuta

2. absenta subiectului dupa 3 vizite

4. o institutie la adresa respectiva

6. decedat

8. altul. Care? (trece in clar)

Nr. crt.

Nume si prenume

Adresa

Telefon

Vizita I

Data, ora

Vizita II

Data, ora

Vizita III

Data, ora

Durata (min.)

Motivul neaplicarii

Cod chestionar

ANEXA 3:

Un exemplu de utilizare a datelor culese pentru a raspunde la intrebarile de cercetare

Pentru a usura munca de interpretare a datelor si realizare a raportului de cercetare,   prezentam in continuare cateva raspunsuri la interogatiile principale ale cercetarii folosind datele obtinute la nivelul judetului Iasi. In acest context reamintim faptul ca esantionul realizat la nivelul fiecarui judet reprezinta de fapt o combinatie de esantioane. Structura comparata a acestor esantioane comparativ cu structura populatiei pe tipuri de localitati este urmatoarea:

Localitatea

Tip loc

Populatia

Esantion judet

Supliment

Esantion final

MUNICIPIUL IASI

7

348070

210

290

500

MUNICIPIUL PASCANI

5

45959

28

139

166

ORAS TARGU FRUMOS

4

13810

8

42

50

ORAS HARLAU

4

11918

7

36

43

RURAL

3

23987

14

0

14

RURAL

2

86062

52

0

52

RURAL

1

298670

180

0

180

TOTAL

828476

500

506

1006

La nivelul unui judet (Iasi in acest caz) avem urmatoarele esantioane posibile:

esantion reprezentativ la nivel de judet (500 subiecti; vezi coloana "esantion judet")

esantion reprezentativ la nivel de rural (247 subiecti obtinuti prin insumarea subiectilor selectati din cele trei tipuri de localitati rurale)

esantion reprezentativ la nivel de urban (253 subiecti de pe coloana "esantion judet" obtinuti prin insumarea subiectilor selectati din localitatile urbane la care se adauga tot atatia subiecti din urban de pe coloana supliment; de exemplu, in cazul localitatii Iasi vom selecta doar 210 subiecti din cei 290 - adica tot atatia cati avem pe coloana "esantion judet"; se ajunge astfel la un esantion total pentru urban de 506 subiecti)

esantion reprezentativ la nivel de municipiul resedinta de judet - Iasi (500 subiecti; suma subiectilor corespunzatori Iasi-ului de pe coloanele "esantion judet" si "supliment")

Prin urmare, datele culese pot fi raportate la nivelul fiecaruia dintre esantioanele mentionate sau altfel spus putem avea un raport la nivel de judet, unul la nivel de urban, unul la nivel de rural si unul la nivel de municipiu resedinta de judet.

In cazul exemplului de utilizare a datelor de ancheta ne vom referi doar la situatia de la nivelul Municipiului Iasi. Pentru aceasta, sa reamintim pe scurt interogatiile principale ale cercetarii de evaluare a nevoii de asistenta sociala:

Cine si cat de multi sunt cei care au nevoie de servicii sociale?

Cine si cat de multi sunt cei, care desi nu fac parte din categoria persoanelor care au nevoie de servicii de asistenta sociala, beneficiaza de astfel de servicii?

Cine si cat de multi sunt cei care desi fac parte din categoria persoanelor care au nevoie de servicii de asistenta sociala, nu beneficiaza de astfel de servicii?

Care sunt serviciile sociale de care au nevoie categoriile defavorizate?

Reamintim faptul ca cea mai mare parte a intrebarilor de cercetare presupun estimarea unor indicatori la nivelul populatiei de referinta (Municipiul Iasi in exemplul de fata). Pentru a raspunde la intrebarile de tip cantitativ vom folosi in principal datele culese prin chestionarul general. Chestionarul general utilizat pentru evaluarea nevoilor de asistenta contine printre altele urmatorii indicatori relevanti pentru estimarile dorite de noi:

Q

Dimensiune / Indicator

Rezultate (Municipiul Iasi)

LOC

aprecierea existentei unor probleme specifice la nivelul localitatii

Principalele probleme mentionate sunt: starea drumurilor, asistenta sociala a varstnicilor, asistenta sociala a persoanelor cu handicap, protectia sociala a copilului, asistenta sociala a persoanelor cu venituri scazute, asistenta persoanelor fara loc de munca, spitale si clinici publice.

AST1

asteptari fata de autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale

Populatia nu are asteptari structurate. Cei care mentioneaza astfel de asteptari dau raspunsuri mai degraba difuze: sa se implice mai mul si sa aloce mai multe fonduri.

INF

informarea privind posibilitatea de a beneficia de servicii sociale:

gradul de informare

surse de informare

Doar 20% din populatie considera ca are cunostinta de posibilitatile de ajutor destinate persoanelor defavorizate.

Media este principalul canal prin care populatia se informeaza relativ la aceste posibilitati; apar si autoritatile sau vecinii rudele.

MF

AMF

IMF

accesul la serviciile de asistenta medicala:

este inscris pe listele unui medic de familie

motive ale ne-inscrierii

usurinta de a apela la serviciile medicului de familie

nemultumiri privind asistenta medicala de care a beneficiat

95% dintre ieseni sunt inscrisi la un medic de familie; tot atatia considera ca au acces usor la medicul de familie; principalele deficiente sunt legate de timpul lung de asteptare si atitudinea cadrelor medicale.

ASS

accesul la servicii medico-sociale:

tipuri de servicii

tipuri de furnizori

nevoia pentru aceste servicii

Aproape unul din cinci ieseni a primit anul trecut medicamente gratuite sau compensate desi ar fi avut nevoie cel putin dublu (40%); principalul motiv pentru care nu au reusit sa obtina medicamente este faptul ca nu au stiut cui sa se adreseze. Etc.

BCH

frecventa in populatie a dizabilitatii fizice si mentale, cu sau fara nevoie de asistenta

In 6% dintre gospodarii exista persoane care nu se pot deplasa singure in afara locuintei (aproape 7000 gospodarii); in 2% dintre gospodarii exista persoane care nu se pot hrani singure (2320 gospodarii); etc.

CON

SAL

frecventa in populatie a consumului de alcool

In 5% dintre gospodarii exista cel putin o persoana care poate fi considerata alcoolica (aproape 5800 gospodarii).

VIOL

ENT

frecventa in populatie a fenomenului de violenta domestica

In 10% dintre gospodariile cu copii exista acestia sunt pedepsiti si prin bataie (aproape 5800 gospodarii); etc.

PS

frecventa in populatie a persoanelor fara loc de munca (inregistrate sau nu ca someri)

In 12% din familii exista cel putin un somer (12392 gospodarii).

Pentru caracterizarea diferitelor tipuri de populatie (cei care intra sau nu intr-o anumita categorie delimitata de indicatorii din tabelul de mai sus) se pot utiliza indicatorii socio-demografici si cei relativi la gospodarie si resursele de care beneficiaza. Sa consideram de exemplu categoria somerilor. Conform datelor, incidenta somajului la nivelul gospodariilor Municipiului Iasi este de 12%.[1] Acestei valori relative ii corespunde un numar de 13923 gospodarii in care exista cel putin un somer. Analizele bivariate realizate arata ca fenomenul somajului este asociat cu:

venituri si educatie mai scazute

probleme legate de asigurarea hranei, medicamentelor necesare, efectuarii platilor curente, asigurarea utilitatilor

dotarea deficitara a locuintei cu bunuri de larg consum

etc.

Situatii relativ la locuire si trai

Exista somer in gospodarie

Da

Nu

A trebuit sa amanati plata cheltuielilor locuintei?

A trebuit sa recurgeti la imprumuturi pentru a cumpara alimente?

V-a fost greu sa asigurati obiectele de imbracaminte cele mai necesare pentru familie?

S-a intamplat ca cineva din familia dvs. sa se culce nemancat pentru ca nu ati avut suficienti bani?

Nu ati putut cumpara medicamente pentru dvs. sau copii pentru ca nu ati avut bani suficienti?

Ati fost amenintati ca vi se inchide caldura, apa, curentul electric, altele?

Vi s-a inchis caldura / apa / curentul?

Au in gospodarie in stare de functionare

Exista somer in gospodarie

Da

Nu

autoturism

telefon fix

frigider

cablu / antena parabolica

televizor color

televizor alb negru

video

congelator / lada frigorifica

masina de spalat ne-automata

masina de spalat automata

computer

acces la Internet

Pentru a raspunde la interogatiile 2 si 3 ale cercetarii trebuie stabilite grade subiective pentru definirea accesului respectiv excluderii, sau altfel spus trebuie definit cine anume trebuie sa beneficieze de un anumit serviciu social si cine nu. O sa incercam sa raspundem la aceste intrebari considerand aceeasi categorie - somerii. Dat fiind numarul foarte mic de familii care au beneficiat de servicii sociale precum asistenta pentru integrare ocupationala sau cursuri de instruire si pregatire nu putem estima ponderea situatiilor dar putem afirma cu siguranta ca avem atat situatii de excludere falsa (exista familii cu someri care desi ar fi trebuit sa beneficieze de astfel de cursuri nu beneficiaza) cat si de includere falsa (exista situatii de familii care beneficiaza desi nu exista un somer in familie).

Pentru a raspunde la cea de a 4-a interogatie folosim datele culese prin intermediul chestionarelor speciale. Sa consideram aceeasi populatie, cea a somerilor. Principalele probleme cu care se confrunta acestia sunt lipsa locului de munca si ca urmare a acestei situatii probleme financiare. Solutia considerata viabila de majoritatea consta in gasirea unui loc de munca. Autoritatile locale pot actiona pe doua planuri pentru ai ajuta pe someri sa-si gaseasca un loc de munca: consiliere pentru integrarea profesionala respectiv producerea / identificarea de locuri de munca. Serviciile sociale care ar oferi aceste doua lucruri sunt considerate si cel mai necesare, ultimul in special.[4] Doar o mica parte dintre someri au beneficiat anul trecut de servicii sociale (de exemplu 7% au beneficiat de identificarea unui loc de munca). Doar 17% au fost inscrisi la un curs de recalificare profesionala (2% nu l-au absolvit) si doar jumatate din cei care l-au absolvit si-au gasit un loc de munca in urma lui.

Anexa 4

Urmatoarele observatii sunt facute de echipa Directiei de Asistenta Sociala Iasi care a  revizuit Ghidul Metodologic si a dorit sa isi exprime punctele de vedere.

Acest Ghid Metodologic furnizeaza baza de la care Departamentele de Asistenta Sociala locale si judetene pot intreprinde cercetari la costuri minime, cu putin personal si intr-o maniera simpla.

Aplicarea acestui Ghid duce la obtinerea de informatie relevanta, importanta pentru decidentii politici din domeniul asistentei sociale, raspunzand la intrebari de tipul:

Cine si cate sunt persoanele care au nevoie de servicii de asistenta sociala;

Care sunt tipurile de servicii care raspund cel mai bine nevoilor acestor persoane;

Cum se poate maximiza accesul la servicii

Acest ghid metodologic este un instrument menit sa sprijine determinarea obiectivelor unei cercetari, alegerea metodelor si tehnicilor acesteia, alegerea populatiei de studiu si a esantionului, stabilirea unor indicatori utilizati in evaluare, culegerea datelor, prelucrarea datelor si structurarea raportului de cercetare.

Aceste instrumente au fost utilizate in cadrul cercetarii sociologice cu titlul: "Accesul la servicii de asistenta sociala in judetul Iasi", cercetare realizata de Universitatea "Al.I.Cuza" Iasi- Catedra de Politici Sociale.

Ce am invatat din acest proces

Dincolo de metodele autoritatilor locale de a evalua nevoile sociale existente in cadrul unei comunitati este important si modul in care oamenii percep si evalueaza amplitudinea acestor nevoi sau probleme sociale. Este vorba despre un alt mod de a privi problemele cu care se confrunta persoanele aflate in nevoie. Important este nu ceea ce cred institutiile publice sau autoritatile locale ca este bine pentru persoanele aflate in nevoie, ci ceea ce cred ele insele despre nevoile lor si despre modul in care acestea pot fi acoperite. De aici decurge necesitatea de a cerceta modul in care se percep pe sine persoanele aflate in nevoie. In functie de dimensiunea si aspectele diverse ale nevoilor sociale, asa cum le vad persoanele aflate in dificultate, se pot dezvolta o serie de servicii sociale orientate spre nevoile concrete ale cetatenilor.

Astfel, in urma implementarii acestei cercetari s-au realizat pasi importanti catre:

implicarea autoritatilor locale respective in cercetare dar si implicarea populatiei in identificarea propriilor nevoi de asitenta sociala;

transformarea cetatenilor cu nevoi de asistenta din subiecti pasivi care asteapta luarea unor decizii de catre o autoritate superioara in subiecti activi, capabili sa-si identifice nevoile si sa gaseasca solutii de interventie in conditile resurselor disponibile;

Autoritatile comunitatii locale participante in cadrul cercetarii au inteles ca trebuie sa-si depaseasca statutul de simpli adminsitratori ai unor fonduri locale sau judetene. Rolul acestora este acela de a identifica problemele specifice cu care se confrunta cetatenii, de a-i consulta pe acestia cu privire la cele mai bune solutii in vederea rezolvarii lor, de a mobiliza resurse umane, materiale, de a evalua rezultatele obtinute. In acest mod, autoritatile si cetatenii se auto-responsabilizeaza intr-un efort comun de a raspunde eficient la o serie de probleme si nevoi de interes local.

A fost identificata nevoia de servicii de informare si consiliere;

Au fost determinate dimensiunile unor probleme sociale, consecintele acestora (ex: consumul de alcool, ponderea persoanelor dependente de domiciliu);

Gradul de cunoastere a unor probleme/ dificultati cu care se confrunta populatia. S-a constatat faptul ca anumite probleme sociale au o vizibilitate publica mult mai mare (ex: somerii, persoanele fara un loc de munca stabil etc.), prin urmare sunt remarcate mult mai usor de catre comunitatea locala, iar altele (ex: fenomenul violentei domestice) sunt prea putin cunoscute. Acest aspect reflecta si limitele metodologice si epistemologice ale utilizarii chestionarului in evaluarea nevoilor sociale.

Informatii referitoare la calitatea vietii din cadrul gospodariilor locale (ex: utilitatile din locuinta proprie, accesul la facilitatile si utilitatile comunitare). Aceste informatii pot sta la baza oferirii unor servicii sociale diferentiate/ orientate direct spre indivizii/ grupurile sociale aflate in nevoie. Este important sa se promoveze masuri de protectie sociala activa orientate spre nevoile persoanelor aflate in dificultate, in timp ce, masurile pasive sau promovate de pe principii universaliste vor trebui cel putin limitate.

S-au pus in evidenta sursele prin care cetatenii pot obtine informatii despre modul in care pot fi accesate anumite servicii sociale. Se constata lipsa unor servicii de consultanta si informare la nivel local. Mass-media reprezinta in continuare cea mai importanta sursa de informatii, desi, nu intotdeauna, aceasta sunt informatiile cele mai utile, complete si profesionist oferite (in cunostinta de cauza).

Perceptia subiectiva a starii de saracie a populatiei: 44% din cetatenii intervievati se afla intr-o stare de saracie absoluta (nu au asigurat minimul de subzistenta, nu au asigurat strictul necesar), 35% saracie relativa (minimul decent de viata).

Imbunatatirea Programelor de Asistenta Sociala bazata pe Folosirea Ghidului

  • La nivelul comunitatilor implicate in exercitiu au fost elaborate planuri de infiintare si dezvoltare de servicii sociale in functie de nevoile sociale identificate (in special servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoanele de varsta a III a, centre de zi, oferirea de burse sociale pentru copii din mediul rural care au reusit la examenul de capacitate in vederea continuarii studiilor, facilitarea accesului la servicii medicale prin infiintarea de puncte sanitare in localitatile izolate etc
  • Imbunatatirea colaborarii DAS cu autoritatile locale sub aspectul solicitarii de informatii necesare elaborarii de proiecte de servicii sociale la nivelul comunitatilor locale;

Collaborarea intre institutii a dus la idei de parteneriate intre DAS si comunitatile locale; comunitatile locale ar putea primi din partea DAS Iasi consultanta pentru elaborarea unor instrumente de cercetare adaptate specificului fiecarei comunitati. De asemenea, s-ar putea initia un parteneriat DAS Iasi -comunitati locale in vederea colectarii datelor si prelucrarea statistica a acestora. Pentru studii mai avansate se poate initia un parteneriat cu Universitatea "AL.I.Cuza" asi, prin departamentele de Psihologie, Sociologie si Asistenta Sociala.

  • Echipa DAS (Director, Director Adjunct, Sociolog, Expert in Monitorizare si Evaluare, Asistent Social) constientizeaza necesitatea de a-si schimba structura organizacionala prin dezvoltarea unui departament specific, dedicat evaluarii nevoilor de asistenta sociala, monitorizarea performantei serviciilor de asistenta sociala si oferiera de asistenta tehnica Administratiei Publice Locale de la nivelul judetului.

Unde si cum ar putea fi aplicat acest Ghid Metodologic:

Echipa DAS Iasi recomanda folosirea Ghidului Metodologic pentru evaluarea nevoilor de servicii de asistenta sociala, dupa cum urmeaza:

Cercetari de acest gen ar putea fi realizate la nivelul fiecarei comunitati cu sprijinul autoritatilor locale si eventual sprijinul ONG-urilor. Centralizarea datelor, prelucrarea si structurarea raportului de cercetare ar putea fi realizate in DAS Iasi.

Instrumentele de cercetare ar putea fi adaptate si pentru a fi aplicate altor categorii de beneficiari.Valoarea exacta nu poate fi determinata in baza datelor culese in primul val deoarece indicatorul necesar pentru calcularea numarului total de someri nu a fost inclus in varianta initiala a chestionarului (din economie de resurse ne-au interesat doar date la nivel de gospodarie). In urma discutiilor ulterioare indicatorul (numarul de someri la nivelul gospodariei) a fost inclus in chestionarul general.

Valorile absolute au fost calculate considerand ca ponderea obtinuta pe esantion este si cea din populatie. In realitate insa ponderea din populatie poate fi intre 11 si 13 %, ceea ce corespunde unui numar de familii in care exista cel putin un somer situat in intervalul (12760; 15083). Desigur, numarul somerilor astfel determinat depinde de definirea operationala pe care am dat-o acestei stari si a modului de culegere a informatiei (declaratia reprezentantului gospodariei; nu s-a cerut prezentarea unui act oficial in acest sens).

Datele prezentate au fost obtinute prin analiza de asociere bivariata (in cazul datelor de tip calitativ), respectiv corelatie bivariata sau medie pe sub-populatii (in cazul datelor de tip cantitativ).

Obiectiv: evaluarea ierarhizata a cererii pentru servicii sociale specific adresate categoriei respective.

Obiectiv: accesul la serviciile sociale adresate specific categoriei respective.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnului

Legislatia nationala privind adoptia
ASISTENTA SOCIALA DIN ROMANIA IN SPATIUL COMUNITATII EUROPENE
Cauze pentru aparitia familiei monoparentale
Probleme cu care se confrunta familia monoparentala
PEDAGOGIA SOCIALA, TEORII SI REPREZENTANTI DE SEAMA
Procedura adoptiei interne
PROGNOZA DEMOGRAFICA PENTRU ROMANIA, 2010 - 2030
Comitetul Roman pentru Adoptii

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu