Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Legislatia nationala privind adoptia

Legislatia nationala privind adoptia


Legislatia nationala privind adoptia

In perioada 2001-2003 erau aplicabile OUG nr. 121/2001 modificata prin OUG Nr.161/2001 si Legea nr.347/2002, OUG nr.25/1997 privind regimul juridic al adoptiei, OUG. nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr.502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, Hotararea Guvernului nr.245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie - acte normative care sunt abrogate in prezent, prin noua legislatie intrata in vigoare de la 01.01.2005.

De la 1 ianuarie 2005 au intrat in vigoare: Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, Legea nr.274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, HG. nr.1435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si HG nr.1441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale.

Asadar, adoptia este reglementata de Legea nr. 273/21 iunie 2004, conform careia principiile care trebuie respectate in cursul procedurii adoptiei sunt:a) principiul interesului superior al copilului;

b) principiul cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial;

c) principiul continuitatii in educarea copilului, tinand seama de originea sa etnica, culturala si lingvistica;

d) principiul informarii copilului si luarii in considerare a opiniei acestuia in raport cu varsta si gradul sau de maturitate;

e) principiul celeritatii  in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei -presupune rezolvarea neintarziata, cu prioritate a acestora.

Conditiile de fond ale adoptiei prevazute de lege sunt urmatoarele:

  1. Copilul poate fi adoptat pana la implinirea varstei majoratului civil. Persoana majora, care a implinit 18 ani, poate fi adoptata numai daca adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o in timpul minoritatii sale.
  2. Se urmareste ca fratii sa fie incredintati impreuna. Incredintarea separata a fratilor precum si adoptia acestora de catre persoane sau familii diferite se poate face numai daca acest lucru este in interesul lor.
  3. Copilul, respectiv majorul avut in vedere mai sus, nu poate fi adoptat de mai multi adoptatori, nici simultan, nici succesiv, decat atunci cand adoptatorii sunt sot si sotie. Poate fi incuviintata o noua adoptie atunci cand: a) adoptatorul sau sotii adoptatori au decedat; in acest caz, adoptia anterioara se considera desfacuta la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de incuviintare a noii adoptii; b) adoptia anterioara a incetat din orice alt motiv.
  4. Adoptia intre frati este interzisa. Adoptia a doi soti sau fosti soti de catre acelasi adoptator sau familie adoptatoare, precum si adoptia intre soti sau fosti soti este interzisa. Persoanele cu boli psihice si handicap mintal nu pot adopta.
  5. Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai in varsta decat cel pe care doresc sa-l adopte. Pentru motive temeinice, instanta judecatoreasca poate incuviinta adoptia chiar daca diferenta de varsta dintre adoptat si adoptatori este mai mica de 18 ani, dar in nici o situatie, mai putin de 15 ani.
  6. Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale si conditiile materiale necesare dezvoltarii depline si armonioase a personalitatii copilului. Indeplinirea acestor garantii si conditii se atesta de catre autoritatile competente, conform Legii nr. 273/21 iunie 2004.
  7. Consimtamantul la adoptie: Persoanele care trebuie sa consimta la adoptie sunt: a) parintii firesti sau, dupa caz, tutorele copilului ai carui parinti firesti sunt decedati, necunoscuti, declarati morti sau disparuti ori pusi sub interdictie, in conditiile legii; b) copilul care a implinit varsta de 10 ani; c) adoptatorul sau, dupa caz, familia adoptatoare. Nu este valabil consimtamantul dat in considerarea promisiunii sau efectuarii unei contraprestatii, indiferent de natura acesteia, fie ea anterioara sau ulterioara.

Consimtamantul la adoptie trebuie sa fie dat de catre parintii firesti ai copilului. In cazul adoptiei copilului si de catre sotul adoptatorului, consimtamantul trebuie exprimat de catre sotul care este deja parinte adoptator al copilului. Parintele sau parintii decazuti din drepturile parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti pastreaza dreptul de a consimti la adoptia copilului, acesta fiind un element de noutate introdus de legiuitor. Consimtamantul reprezentantului legal este obligatoriu. Daca unul dintre parintii firesti este decedat, necunoscut, declarat, in conditiile legii, mort sau disparut, pus sub interdictie, precum si daca se afla, din orice imprejurare, in imposibilitate de a-si manifesta vointa, consimtamantul celuilalt parinte este suficient. Consimtamantul parintilor firesti ai copilului nu este necesar, daca ambii se gasesc in oricare dintre situatiile mentionate anterior (decedat, necunoscut), precum si in cazul adoptiei unei persoane majore, caz in care adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut persoana majora in timpul minoritatii sale. In mod exceptional, instanta judecatoreasca poate trece peste refuzul parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui, de a consimti la adoptia copilului, daca se dovedeste, prin orice mijloc de proba, ca acestia refuza in mod abuziv sa-si dea consimtamantul la adoptie si instanta apreciaza ca adoptia este in interesul superior al copilului, tinand seama si de opinia acestuia, cu motivarea expresa a hotararii in aceasta privinta. Parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, tutorele acestuia trebuie sa consimta la adoptie in mod liber, neconditionat, si numai dupa ce au fost informati in mod corespunzator asupra consecintelor adoptiei, in special asupra incetarii legaturilor de rudenie ale copilului. Directia in a carei raza teritoriala locuiesc parintii firesti sau, dupa caz, tutorele este obligata sa asigure consilierea si informarea acestora inaintea exprimarii de catre acestia a consimtamantului la adoptie si sa intocmeasca un raport in acest sens. Consimtamantul parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui se da in fata instantei judecatoresti o data cu solutionarea cererii de deschidere a procedurii adoptiei. In cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui sau, consimtamantul parintelui firesc se da in forma autentica prin act notarial. O data cu solicitarea consimtamantului in fata instantei, aceasta solicita Directiei raportul care confirma indeplinirea obligatiei de mai sus. Consimtamantul la adoptie al parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, al tutorelui poate fi dat numai dupa trecerea unui termen de 60 de zile de la data nasterii copilului inscrisa in certificatul de nastere. Parintele firesc sau, dupa caz, tutorele poate revoca consimtamantul in termen de 30 de zile de la data exprimarii lui in conditiile legii.


Ordonanta de urgentta a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 639 din 05.09.2008, prevede urmatoarele:

In cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adoptiei interne, in dispozitivul hotararii judecatoresti se va face mentiune despre constatarea existentei consimtamantului ambilor parinti, al unui singur parinte, al tutorelui sau, dupa caz, despre suplinirea consimtamantului in conditiile art. 13 si se va incuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne.

Daca, ulterior ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei, dispare cauza care a facut imposibila exprimarea de catre unul dintre parinti a consimtamantului la adoptie, impotriva hotararii se poate face cerere de revizuire.

Cererea de revizuire se poate introduce pana la data pronuntarii hotararii de incuviintare a adoptiei de oricare dintre parintii firesti ai copilului sau de catre directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne.
Cererea de revizuire se solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea parintilor firesti, a directiei care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne si, daca este cazul, a directiei in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare. Participarea procurorului este obligatorie.

Cererea de revizuire suspenda solutionarea cererii de incredintare a copilului in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, daca vreuna dintre acestea se afla pe rolul instantei judecatoresti.

Masura de protectie a copilului sau, dupa caz, incredintarea in vederea adoptiei se prelungeste de drept pe perioada solutionarii revizuirii. Daca instanta judecatoreasca dispune revocarea masurii incredintarii, va hotari, la propunerea directiei generale in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul copilului, o masura provizorie de protectie a copilului, pana la solutionarea revizuirii.

In cazul in care incuviinteaza cererea de revizuire, instanta va solicita consimtamantul parintelui care nu si l-a dat anterior, numai dupa depunerea de catre directia in a carei raza teritoriala locuieste acesta a unui raport de consiliere si informare

Efectuarea unei noi anchete sociale care sa vizeze situatia actuala a parintilor firesti, precum si potentialul de reintegrare a copilului in familia biologica/extinsa este obligatorie. Efectuarea anchetei sociale si intocmirea raportului sunt de competenta directiei in a carei raza administrativteritoriala locuieste parintele firesc.

Consimtamantul la adoptie al copilului care a implinit varsta de 10 ani se da in fata instantei judecatoresti, in faza incuviintarii adoptiei. Adoptia nu va putea fi incuviintata fara consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani. Anterior exprimarii consimtamantului, Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul care a implinit varsta de 10 ani, il va sfatui si informa pe acesta, tinand seama de varsta si de maturitatea sa, in special asupra consecintelor adoptiei si ale consimtamantului sau la adoptie si va intocmi un raport in acest sens.

Consimtamantul adoptatorului sau familiei adoptatoare se da in fata instantei judecatoresti o data cu solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei. Daca persoana care doreste sa adopte este casatorita, este necesar si consimtamantul sotului sau, cu exceptia cazurilor in care acesta este in imposibilitate de a-si manifesta vointa.

Noutatile aduse de actuala legislatie in vigoare in domeniul adoptiei:

. adoptia este tratata ca institutie de drept civil si nu ca masura de protectie (asa cum a fost ea reglementata in legislatia anterioara), cu alte cuvinte ea nu se mai adreseaza in mod automat tuturor copiilor care au nevoie de o masura de protectie, ci doar acelora pentru care o astfel de operatiune juridica este potrivita nevoilor si situatiei particulare a copilului;

. se prevede pastrarea dreptului de a consimti la adoptia copilului a parintelui decazut din drepturile parintesti sau a celui caruia i s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti;

. se stipuleaza expres situatiile in care intervine adoptia nationala care in mod explicit este favorizata;

. sunt stabilite distinct situatiile in care adoptia internationala poate fi luata in considerare: "adoptia internationala a copilului care are domiciliul in Romania poate fi incuviintata numai in situatia in care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliaza in strainatate este bunicul copilului pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne",

. este abrogata Legea nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, care a fost criticata pentru ca nu stimula activitatile de reintegrare a copilului in familie, copilul fiind declarat adoptabil, acordand in acest fel prioritate adoptiei si nu revenirii copilului langa parintii sai.

Procedurile pentru a stabili daca un copil este adoptabil sunt urmatoarele:

In perioada 2001-2003 copilul era adoptabil in urmatoarele situatii: daca exista consimtamantul exprimat in forma autentica, al parintilor sau, dupa caz, al parintelui sau tutorelului la adoptie precum si in cazul in care parintii copilului erau decazuti din drepturile parintesti, decedati, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti, necunoscuti sau se aflau in orice situatie care determina imposibilitatea de a-si manifesta vointa, si in cazul in care copilul era declarat judecatoreste abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva-situatii in care nu mai era necesar consimtamantul parintilor naturali.

In prezent, conform prevederilor Legii nr.273/2004 coroborate cu cele ale Legii nr.272/2004:

. se reglementeaza expres situatiile si procedura prin care un copil devine adoptabil, respectiv atunci cand planul individualizat de protectie al copilului prevede ca finalitate adoptia interna, aceasta finalitate putand fi prevazuta numai daca demersurile pentru reintegrarea copilului in familia biologica sau integrarea lui in familia extinsa au esuat.

. deschiderea procedurii adoptiei nationale se face numai de catre instanta judecatoreasca si numai dupa realizarea de catre aceasta a unui control riguros asupra demersurilor efectuate in vederea reintegrarii copilului in familia biologica sau integrarea lui in familia extinsa.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.