Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » medicina
Studiu - impactul factorilor socio-economici in determinismul nasterii premature

Studiu - impactul factorilor socio-economici in determinismul nasterii premature


Studiu - impactul factorilor socio-economici in determinismul nasterii premature

1. OBSERVAREA STATISTICA

Scop. Motivatia alegerii acestei teme de studiu izoraste din dorinta de a imbina cunostintele teoretice acumulate pe parcursul studentiei, cu experienta profesionala, aceea de asistent medical neonatolog. In cadrul studiului meu statistic mi-am propus sa analizez impactul factorilor socio-economici in determinismul nasterii premature, sa identific si sa cuantific intensitatea legaturilor statistice dintre greutatea mica la nastere si acesti factori.

Cadru. Prezentul studiu statistic vine in intampinarea eforturilor depuse de societate, in vederea scaderii incidentei prematuritatii. Consecintele pe termen lung asupra sanatatii populatiei precum si implicatiile socio-economice ale acestui sindrom, transforma nasterea prematura dintr-o problema medicala intr-una sociala si de politica sanitara.Populatie. Universul populatiei cercetate este format exclusiv din femei care au dat nastere unui copil cu o greutate mai mica sau egala de 2500g.

Timp. Prezentul studiu statistic a fost realizat pe perioada ianuarie 2003 - decembrie 2008.

Spatiu Intinderea spatiala a studiului se restrange la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Oradea.

Metoda. Studiul a fost realizat prin observare indirecta, documentele folosite fiind registrele de nasteri din perioada sus mentionata

Erorile observarii statistice. In vederea eliminarii eventualelor erori de inregistrare am efectuat controlul aritmetic si logic al datelor.

2. SISTEMATIZAREA SI PRELUCRAREA DATELOR STATISTICE

Populatia statistica formata din 3391 de femei care au nascut prematur, a fost observata pe o perioada de 72 de luni in raport cu variabilele:

X1 - varsta mamei (ani)- variabila numerica discreta, constituita din 4 clase prin metoda gruparii: x11 [12 - 18]; x12 [19 -24]; x13 [25-34] ; x14 [35-45].

X2 - mediul de provenienta - variabila calitativa, constituita din 2 stari: x21 urban; x22 rural.

X3 - starea civila - variabila calitativa constituita din 2 stari: x31casatorita; x32 necasatorita.

X4 - ocupatia - variabila calitativa, constituita din 3 stari: x41 casnica; x42 angajata cu studii medii; x43 angajata cu studii superioare.

X5 - sexul nou nascutului - variabila calitativa, constituita din 2 stari: x51 masculin; x52 feminin.

X6 - modul nasterii - variabila calitativa, constituita din 2 stari: x61 nastere pe cale naturala; x62 nastere prin operatie cezariana.

X7 - greutatea la nastere a nou nascutului (grame) - variabila numerica discreta, constituita din 4 stari: x71[500-999]; x72 [1000-1499]; x73 [1500-1999]; x74 [2000-2500].

Datele observate au fost sistematizate in tabelul din Anexa 1.

2.1. Elaborarea seriilor primare

Seriile primare construite cu indicatorul frecventa absoluta sunt urmatoarele:

2.2. Prezentarea graficelor si a seriilor derivate

Intrucat seriile selectate pentru analiza au ca indicator frecventa absoluta, am elaborat seriile derivate construite cu indicatorii: frecventa relativa frecventa relativa cumulata, frecventa absoluta cumulata.

X1 - varsta mamei (ani)

Tabel nr.

12-18

19-24

25-34

35-45

Ni

366

1051

1653

321

10,79%

31%

48,75%

9,46%

41,79%

90,54%

100%

1417

3070

3391

X2 - mediul de provenienta

Tabel nr.

Urban

Rural

Ni

1232

2159

36,33%

63,67%

100%

3391

X3 - starea civila

Tabel nr.

Casatorita

Necasatorita

Ni

1888

1503

55,67%

44,33%

100%

3391

X4 - ocupatia

Tabel nr.

Casnica

Angajata cu studii medii

Angajata cu studii superioare

Ni

1962

1191

238

57,86

35,12%

7,02%

92,98%

100%

3153

3391

X5 - sexul nou nascutului

Tabel nr.

Masculin

Feminin

Ni

1545

1846

45,56%

54,44%

100%

3391

X6 - modul nasterii

Tabel nr.

Pe cale naturala

Prin operatie cezeriana

Ni

2437

954

71,86%

28,14%

100%

3391

X7 - greutatea la nastere a nou nascutului (grame)

Tabel nr.

500-999

1000-1499

1500-1999

2000-2500

Ni

153

266

604

2368

4,51

7,85%

17,81%

69,83%

12,36%

30,17%

100%

419

1023

3391

3. PARAMETRII SERIILOR DE REPARTITIE UNIDIMENSIONALE


3.1. Parametrii tendintei centrale

Tendinta centrala a fenomenului studiat, prematuritatea, este determinata de actiunea factorilor medicali ca factori esentiali si a factorilor socio-economici ca neesentiali. Parametrii tendintei centrale sunt expresia sintetizarii intr-un singur nivel reprezentativ a tot ceea ce este esential, tipic si obiectiv in aparitia, manifestarea si dezvoltarea fenomenului.

Pentru a caracteriza tendinta centrala in ceea ce priveste virsta mamei si greutatea la nastere a nou nascutului, am analizat valoarea medie ponderata si valoarea modala. Datele au fost sistematizate in tabelul urmator:

Tabel nr.

Parametrii

Interpretare

X1   varsta mamei (ani)

12-18

19-24

25-34

35-45

Ni

366

1051

1653

321

26,4 ani

Varsta medie a femeilor care au nascut prematur in perioada studiata este de 26,4 ani.

Mo

25-34 ani

Cele mai multe femei care au nascut prematur in perioada analizata au varsta cuprinsa intre 25 si 34 ani.

X7   greutatea la nastere a nou nascutului

500-999

1000-1499

1500-1999

2000-2500

Ni

153

266

604

2368

1975g.

In perioada analizata, greutatea medie a nou nascutilor prematuri a fost de 1975g.

Mo

2000-2500g.

In perioada analizata, cei mai multi nou nascuti prematuri au greutatea cuprinsa intre 2000 si 2500g.

Parametrii variatiei si asimetriei

Parametrii variatiei si asimetriei sunt meniti sa masoare abaterea valorilor variabilelor statistice de la tendinta lor centrala. In determinismul nasterii premature sunt implicati factori socio-economici definiti ca neesentiali. Pentru a evidentia influenta acestor factori, au determinat urmatorii parametrii: coeficientul simplu de variatie, coeficientul de variatie al lui Pearson si coeficientul de asimetrie a lui Pearson. In acest scop am efectuat o esantionare a populatiei statistice prin metoda si elaborat urmatoarele serii bidimensionale :

Varsta mamei

Greutatea la nastere

sub 18

peste 35

Total

sub 999

Total

Domiciliu

Greutatea la nastere

Urban

Rural

Total

sub 999

Total

Greutatea la nastere

Starea civila

casatorita

necasatorita

Total

sub 999

Total

Greutatea la nastere

casnica

angajata cu studii medii

angajata cu studii superioare

Total

sub 999

Total

In prima parte a studiului am analizat cazuistica Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Oradea in perioada 2003 -2008 si am determinat indicatorii asociati nasterii premature, pentru a contura dimensiunea si particularitatile acestui fenomen.

Tabel 1.1.

Anul

Variabila

Total

Y1

Y2

X1

X11

X12

X13

278

259

282

296

297

241

1653

X14

50

X2

X21

204

X22

381

X3

X31

326

X32

259

X4

X41

X42

X43

X5

X51

X52

X6

X61

X62

X7

X71

X72

X73

X74

Intre anii 2003 - 2008 s-au inregistrat in total 27.506 nasteri dintre care 3.391 nasteri premature, inregistrandu-se un indice mediu de prematuritate de 12 %. Aceasta cifra este superioara mediei de 8,5% raportata in Romania in anul 200 Explicatia ar putea fi particularitatile epidemiologice ale populatiei judetului Bihor: probabil carente nutritionale si metabolice cu prevalenta ridicata, status socio-economic precar si adresabilitate destul de redusa la programele de urmarire si ingrijire a sarcinii. Aceste particularitati deriva din observatiile si experienta colectivului medical al spitalului.

Studiind dinamica nasterilor in aceasta perioada se constata o crestere a numarului de nasteri de la 4410 in 2003 la aproape 4700 in 2008, inregistrandu-se un varf de 4745 in 2005. in timp ce varful nasterilor premature s-a inregistrat in 2007, peste 590.

Grafic 1 Evolutia nasterilor din Maternitatea Oradea in perioada 2002 - 2008

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.