Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » familie » sport
CONCEPȚIA DE PREGATIRE - VOLEI

CONCEPȚIA DE PREGATIRE - VOLEI


CONCEPȚIA DE PREGATIRE - VOLEI

Volumul de pregatire

Volumul de pregatire cuantificat in ore de antrenament face parte dintre parametri orientativi ai antrenorului pentru abordarea eficienta si constienta a factorilor antrenamentului in raport cu resursa "timp".

Sportivilor din loturile olimpice circa 1200 ore de antrenament anual in conditii de pregatire centralizata si circa 900 ore anual in cadrul unitatilor sportive.

Pentru sportivii participanti in sistemul divizionar:Divizia A - minimum 18 ore de pregatire saptamanal - un total de 700-800 ore de pregatire anual, iar jucatorilor de lot 1200 ore anual.

Categoria "B" - minimum 16 ore de pregatire saptamanal - un total de 600 - 700 ore de pregatire anual, iar jucatorilor de lot 800 ore anual.

Juniori si tineret - 500-600 ore de pregatire anual, iar jucatorilor de lot 700 ore anual.

Divizia de scolari - minimum 14 ore de pregatire saptamanal - un total de 700 ore anual.

In numarul de ore de pregatire se vor socoti si 2 ore pentru jocul din etapa respectiva.

Federatia Romana de Volei a elaborat un sistem de probe si norme de control, care a stat multi ani, cel putin formal, la baza pregatirii echipelor din divizia scolara. O mare parte din copii

de atunci, care s-au confruntat cu aceste probe si norme au avut succese sportive la echipe de top din tara, din stainatate si la lotul national.

ORIENTARE METODICA

Selectionarea elementelor 'supradotate' pentru performanțe de varf care reclama solicitari la limita maxima a efortului specific psiho-somato-funcțional si tehnico-tactic presupune cunoasterea celor doua realitați: individul și particularitatile jocului.

Selecția trebuie desfasurata pe etape, bazandu-se pe corespondența dinamicii dezvoltarii psiho-fizice și motrice a copiilor, cu solicitarile complexe și in acelasi timp specifice voleiului. Pe parcursul selecției se implica un ansamblu de verificari periodice capabile sa confirme aptitudinile copilului, așa cum se manifesta acestea concret in procesul de instruire sportiva.

Avand in vedere ca trebuie sa opereze continuu de la incepatori pana la nivelul marii performanțe, adresand-se unor organisme aflate in plin proces de crestere și maturizare psiho-biologica cu o oarecare doza de imprevizibilitate, selectia trebuie sa includa atat activitati de diagnoza cat și de prognoza care sa prefigureze un model al jucatorului in acord cu cerintele modelului de joc.

Selectia trebuie desfasurata pe etape intocmai ca și pregatirea :

- selectia primara sau de orientare cu o durata de 2 - 3 ani, in care accentul cade pe depistarea elementelor dotate și initierea in jocul de volei (organizatoric se constituie grupa de incepatori) și in care principalele criterii de selectie in ordinea importanței sunt:

-tipul constitutional,

-trasaturile de personalitate,

-nivelul dezvoltarii calitatilor și deprinderilor motrice generale.

- selectia secundara sau intermediara are loc in general post-pubertar, realizandu-se pe baza acelorasi cerinte, iar accentul cade pe invațarea și perfectionarea actiunilor tehnico-tactice, potrivit specializarii și participarii in competitii (grupe de avansati);

- selectia finala sau decisiva pentru marea performanța se realizeaza dupa 17 ani, cand se pun bazele perfectionarii la un inalt nivel al actiunilor de joc necesare dobandirii maiestriei sportive (grupele de performanța). Pentru acest nivel, cerintele selectiei vizeaza trasaturile de personalitate, calitatile și deprinderile motrice complexe și specializarea pe posturi.

Pentru reusita selectiei, antrenorul se va baza pe urmatorul ansamblu de criterii :

- a) medicobiologice (starea sanatatii, integritatea functionala globala, nivelul de dezvoltare fizica):

- h) somatice (inalțime, anvergura, tip constitutional);

- c) capacitatea motrica (calitatile motrice viteza și indemanare, capacitatea de insușire a deprinderilor specifice;

- d) psihologic (gradul dezvoltarii aptitudinilor, motivatia, afectivitatea, tipul temperamental și trasaturile dc personalitate.

Verificarea potentialului motric pentru nivelul incepatorilor și avansatilor se realizeaza pe baza celor 8 probe ale testului de capacitate fizica cunoscute sub denumirea de "Standard Fitness Test', obligatorie fiind realizarea a cel putin 480 de puncte conform tabelei de punctaj.

La nivelul esaloanelor de performanța se vor utiliza probele Federatiei Romane de Volei de evaluare a potentialulumotric pentru ai caror indici se vor stabili praguri valorice comparabile cu nivelul international.

1. Obținerea celui mai inalt punct in saritura :

- de pe loc cu o mana

- cu elan cu o mana ( atac )

- cu elan cu doua maini ( blocaj )

Valoarea indicelui de saritura se calculeaza astfel: inaltimea jucatorului/inalțimea fileului, x [( Saritura la blocaj- inalțimea fileului) + ( saritura la atac - inalțimea fileului)]

Nota: inalțimea fileului: F= 2.24 cm; M=2.43 cm.

2. Deplasare laterala pe 3 m; valoarea indicelui rezulta din numarul atingerilor realizate timp de 1minut;

3. Flexibilitatea in plan frontal; indicele este exprimat de numarul centimetrilor atinsi cu ambele brațe sub nivelul planului de sprijin;

Indicele

de

Indicele de

Indicele de

Indicele de

Indicele de

Scalarea

deplasare

flexibilitate

abdomen

triplusalt

viteza

punctajului


4. Flexii ale trunchiului din culcat dorsal; indicele rezulta din numarul ridicarilor de trunchi cu atingerea genunchilor picioarelor flexate, realizate in 2 reprize x1 minut cu pauza 15 secunde;

5. Tripla saritura in lungime cu desprindere și aterizare pe doua picioare; indicele exprima lungimea parcursa prin sariturile inlanțuite;

6. Alergare de viteza pe distanța de 20 m.

Valorile indicilor probelor se vor transforma in punctaj pe urmatoarea scala:

Prin insumare cei 6 indici vor genera valoarea Indicelui general de volei al jucatorului.

La diferite varste, indicii pe plan internațional exprima urmatoarele praguri valorice medii la care ne vom putea raporta.

Sex

Varsta

(ani)

Talie

(cm)

Indice

de sari-

tura

Indice

dc

depla-

sare

Indice

de

flexibili

tate

Indice

de

abdo-

men

Indice

de

triplu

Indice

de

sprint

Indice

de volei

Mas-

cu­lin

l,25

O,60

2o

TOP

Femi-

inin

TOP

1,82

O,40

In acord cu aceasta strategie, obiectivele pe care antrenorul iși va axa in diferitele etape, activitatea de selectie, va urmari:

a) Nivelul "Incepatori'

- depistarea, atragerea și recrutarea copiilor cu aptitudini și dezvoltare psiho-somato-motrica in concordanța cu cerintelor jocului;

- tip constitutional: longilin cu segmente lungi care anticipeaza o statura inalta (determinare ereditara).

Valori orientative la 12 ani: fetele 165 + 3 cm; baieții 160 5 cm.

- trasaturi de personalitate: disponibilitati afective, dorinta de afirmare, combativitate, cooperare, capacitate de invațare motrica și de adaptare la mediul sportiv;

- calitati și deprinderi motrice: viteza specifica de reactie, capacitate de anticipare, indemanare (coordonarea, echilibrul, orientarea in spatiu) capacitatea de insusire și reproducere a unor deprinderi noi (procedee tehnico-tactice).

b) Nivelul "Avansați 1"

- selectie permanenta corespunzator dinamicii cresterii indicilor somato-motrici și a acumularilor din continutul instruirii, paralel cu recrutarea de noi elemente dotate somato-motric și psihic care sa corespunda nivelului superior al cerintelor esalonului de varsta:

- tip constitutional: longilin cu statura inalta in perioada (post) pubertara;

Valorile orientative ale inalțimii la 14 ani: -fete = 175+ 3 cm; ridicatoarele 172 cm.

-baieți = 180 + 3 cm; ridicatorii 175 cm.

- profil psihologic: capacitatea de adaptare la solicitarile specifice din pregatire și joc, perseverența, capacitate de concentrare a atentiei, autocontrolul, spiritul de cooperare, motivatia și creativitatea (ridicatorii);

- calitati și deprinderi motrice: viteza de executie și de reactie la obiectul in miscare, indemanarea specifica (ambidextrie, orientare in spatiu, timp), corectitudinea insusirii și stabilitatea deprinderilor specifice (actiuni de joc tehnico-tactic);

- promovarea in esalonul superior a unui numar de 4 - 6 jucatori cu potential psiho-biomotric și somatic corespunzator și cu perspective certe in privinta progresului insusirii actiunilor de joc;

c) Nivelul "Avansati 2'

-selectia și promovarea jucatorilor supradotați din punct de vedere al cerintelor psiho-somato-motrice și al acumularii bagajului deprinderilor de joc specifice, corespunzator specializarii pe posturi (ridicator, jucator libero, jucator de blocaj central);

- tip constitutional: armonios proportionat, cu o statura post puhertara foarte inalta și cu ansamblul musculo-ligamentar puternic conturat. Inaltimea orientativa la 16 ani:

Fete = 180 + 3 cm; ridicatoarele = 175 cm.

Baieti = 190 + 5 cm; ridicatorii= 185 cm.

- profil psihologic: echilibru neuro-afectiv, concentrarea și distributivitatea atentiei, capacitatea de valorificare a acumularilor in condiții de competitie, motivatia actelor voluntare, capacitatea de autoevaluare, dorinta de afirmare, autocontrolul, integrarea și cooperarea in colectiv;

- calitati și deprinderi motrice: viteza și indemanarea in manifestarile lor specifice fiecarei actiuni, potentialul de detenta, forta exploziva, rezistența anaeroba, progresul și stabilitatea insusirii actiunilor de joc;

- promovarea a 3 - 4 jucatori de mare perspectiva pentru esalonul superior valoric.

d) Nivelul "Performanța'

- definitivarea selectiei și promovarea jucatorilor cu dotare dc exceptie psiho-somato-motrica și cu bagaj tehnico-lactic corespunzator cerintelor pe posturi la nivelul marii performanțe;

- tip somatic: armonios dezvoltat musculo-ligamentar, in acord cu cerintele postului și cu statura adecvata cerintelor marii performanțe. Inaltimea orientativa:

fete = 182 + 2 cm; ridicatoarele = 180 cm.

baieți:  195 + 3 cm; ridicatorii = 190 cm.

- profil psihologic pentru jucatorii tragatori: luciditate, capacitate de decizie, rezisteța psihia la stresul competitional, concentrare și stabilitate a atentiei, asumarea riscului, agresivitate pozitiva;

ridicatori: capacitate de analiza a situatiilor, claritatea gandirii, stabilitate emotionala, rezistența la conflicte, frustrare și efort, spirit mobilizator, capacitate de concentrare, atentie distributiva, decizie rapida, sociabilitate;

jucator libero: capacitate de anticipare, spirit de sacrificiu, rezistența la stres, echilibru in situatii limita;

- calitati și deprinderi motrice specifice, complexe și specializate in regim de detenta, de indemanare (tehnica) și de joc (rezistența specifica);

- promovarea la esalonul diviziei B și A a minimum 2 jucatori cu potential motric și tehnico-tactic corespunzator.

Probe pentru verificarea pregatirii tehnico-tactice

Aprecierea nivelului de insusire a continutului actiunilor de joc și a progresului realizat in diferite etape, se realizeaza prin intermediul unei complexe baterii de probe pentru care profesorul isi stabileste baremuri de evaluare individualizate la nivelul colectivului de elevi.

Nivelul 'incepatori'

- preluare (pasare) continua peste plasa, intre doi jucatori aflati la distanța mica, medie intr-un spatiu precis delimitat; se apreciaza numarul maxim al loviturilor realizate in unitate de timp;

- preluare continua spre dreapta, realizata intre 3 jucatori asezati in triunghi; se apreciaza numarul ciclurilor continue realizate contra timp;

- preluare continua in 3 jucatori, cu trecerea mingii peste plasa la instructor; se apreciaza numarul structurilor complete efectuate intr-un timp precizat:

- joc cu efectiv redus, contra timp; se inregistreaza numarul de faze continue cu 3 lovituri;

- preluare pe o noua directie dupa o intoarcere 90 grade stanga-dreapta, din autopreluarea mingii ricosate de perete; se apreciaza numarul executiilor contra timp;

Nivelul ''Avansati 1'

- serviciul in zona precizata, de la distanța variabila (individualizat); apreciere procentuala a reusitelor;

- preluare cu 2 maini, de sus/jos, din zona delimitata spre zona ridicarii, din minge aruncata, servita de instructor; se apreciaza procentul reusitei dupa un numar de actiuni;

- organizarea celor 3 lovituri, cu preluare dc jos, ridicare și atac impins pe directia elanului spre instructor; trimiterea peste plasa cu lovire de jos sau de sus, cu 1-2 maini (serviciu, pasare);

-joc cu efective și terenuri reduse, cu accent pc constanța in actiune; se apreciaza individual actiunile bune, gresite și continue calculand procentual eficiența.

Nivelul 'Avansati 2'

- serviciul in zona și suprafata precis delimitata- apreciere procentuala a reusitei;

- preluare cu amortizare spre zona ridicarii, din atacul efectuat peste plasa, din stand pe obstacol- evaluarea procentuala a reusitelor.

- atac pe directia elanului, cu evitarea blocajului stabil (banca de gimnastica vertical) din minge oferita de instructor:

- circuit: serviciu-preluare-ridicare-atac cu inregistrarea eficienței fiecarei actiuni: joc cu efectiv și teren redus, cu inregistrarea eficienței actiunilor individuale.

Nivel 'Performanța '

- serviciu la punct fix și in zone precizate,

- preluare cu amortizarea serviciului puternic, orientata in suprafata delimitata; aprecierea reusitelor procentual,

- atac din autoridicare in zona delimitata,

- blocaj la atac prin autoridiearea mingii,

circuit: atac de la distanța, preluare din atac, ridicare, atac pe culoar, cu inregistrarea eficienței fiecarei actiuni,

-joc eu efectiv redus, cu finalizare prin atac din linia a II a,

- joc 6 : 6 cu blocaj individual și calcularea eficienței: a + 0,5b:(imparțit) a+b+c, in care: a = actiuni reusite; b = actiuni continue; c = actiuni gresite.

STANDARDE FINALE

In vederea aprecierii obiective a nivelului acumularii continutului instruirii preconizat pentru fiecare stagiu in cadrul grupelor pe nivel, se vor utiliza urmatoarele probe ale actiunilor de joc cu orientare spre precizia executiilor la esaloanele de incepatori și avansati I și pe constanța și gandire tactica la esaloanele de avansați II și performanța.

1. Serviciul se va considera insușit daca peste 60 % din executiile orientate pe culoar și pe diagonala intr-un spatiu precis delimitat vor fi reusite.

2. Preluarea serviciului - se apreciaza ca reusita daca peste 50 % din executiile efectuate dintr-un spatiu precis delimitat, orientate pe culoar și pe diagonala, vor fi trimise in zona precizata a ridicarii.

3. Lovitura de atac efectuata din ridicari precizate va reusi sa fie expediata pe culoar și diagonala, intr-o zona precis delimitata cu un procent de 55 % reusita.

4. Preluarea atacului se apreciaza reusita, daca 40% din actiunile din zona delimitata a receptiei vor putea fi directionate spre spatiul delimitat al ridicarii.

5. Ridicarea se apreciaza diferentiat pentru tragatori și ridicatori: sunt considerate acțiuni reușite, peste 50 % pentru tragatori și 60 % pentru ridicatori. Se evalueaza traiectoria mingii, precizia pasei intr-o zona delimitata și de acțiunea blocajului advers.

6. Blocajul se apreciaza reusit daca 40 % din acțiuni opresc mingea in terenul advers.

7. Continuitatea jocului se apreciaza prin procentul realizat la mentinerea mingii in joc, in faze continue, in conditii de organizare a atacului advers cu reguli și procente de finalizare precizate.

NOTA : Pentru fiecare nivel de instruire sunt detaliate standardele finale a caror realizare conditioneaza promovarea jucatorului in stadiul superior.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.