Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

a) Notiunea de domeniu public.

Termenul de 'domeniu public', creatie a doctrinei juridice franceze (Proudhon, 1833, 'Traite du domaine public'), a fost formulat inca din antichitate in dreptul roman care stabilea o categorie de bunuri ce nu puteau forma obiectul proprietatii private, ci numai proprietatii publice (colectivitatii).

Astfel, in prezent, se poate considera ca domeniul public este alcatuit din acele bunuri mobile si imobile, care sunt destinate sa foloseasca tuturor membrilor unei colectivitati umane, fie in mod direct, fie prin intermediul unor organe special create spre a le administra, in scopul satisfacerii unor nevoi sociale.Autoritatile administratiei publice locale sau de stat au asupra acestor bunuri un drept de administrare, in virtutea caruia pot sa posede, sa foloseasca si sa dispuna, in conditiile prevazute de lege, de bunurile ce le-au fost incredintate.

In baza legislatiei privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrative-teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public.

b) Sfera de cuprindere.

Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din urmatoarele bunuri:

- drumurile comunale, vicinale si strazile; pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile publice, precum si zonele de agreement; lacurile si plajele care nu sunt declarate de interes public national sau judetean; retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, gaze, statiile de tratare si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente; terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile si altele asemenea; locuintele sociale statuile si monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national; bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de interes public national; terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridicede drept privat; cimitirele orasenesti si comunale '

c) Restrictiile juridice aplicabile bunurilor din domeniul public.

Bunurile apartinand domeniului public nu sunt supuse regulilor dreptului civil (fiind scoase din circuitul civil) datorita unor restrictii juridice impuse de lege, respectiv:

Sunt inalienabile . Aceasta inseamna ca bunurile nu pot fi instrainate, prin niciun fel de

act sau fapt juridic, tocmai pentru ca ele apartin tuturor. Desi ele nu pot fi trecute in proprietate privata, ele pot fi utilizate prin metodele permise de lege respectiv pot fi date in administrare, concesionate sau inchiriate. Trebuie precizat ca dreptul de administrare este permis numai regiilor autonome si institutiilor publice intrucat ele sunt, la rindul lor, persoane juridice organizate de stat si sub controlul statului.

Sunt insesizabile. Aceasta inseamna ca bunurile din domeniul public  nu pot fi supuse

executarii silite si nici nu se pot constitui garantii reale. Cu alte cuvinte, creditorii administratiei nu pot urmari bunurile publice pentru a-si realiza creanta, dar pot urmarii echivalentul in bani ai creantelor.

Sunt imprescriptibile. Aceasta inseamna ca dreptul de proprietate al statului nu

prescrie niciodata in timp. Bunurile proprietate publica nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinta.

d) Obiectul acitivitatii de administrare a domeniului public

Serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunitatilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora si grupeaza activitati edilitar-gospodaresti si actiuni de utilitate si interes public local avand ca obiect amenajarea, intretinerea si exploatarea:

- lacurilor, a strandurilor si a bazelor de odihna si tratament;

- deratizarea si dezinsectia institutiilor publice, a locuintelor, a spatiilor comerciale si de  alimentatie publica, a unitatilor de service si productie;

- pietelor agroalimentare,  targurilor si oboarelor;

- circulatiei rutiere si pietonale; instalarea sistemelor de semnalizare si dirijare a circutatiei;

- curatarea zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a ghetii;

parcarilor, a panourilor publicitare, a mobilierului urban si ambiental;

- fondului locativ aflat in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale; 

- spalatoriilor si curatatoriilor chimice,

- atelierelor de reparatii auto

- bailor publice, a salilor de gimnastica si fizioterapie, a salilor si terenurilor de sport,

a patinoarelor, partiilor si instalatiilor de schi si transport pe cablu, a campingurilor;

- cosarit, ecarisaj, administrarea cimitirelor si crematoriilor, a gradinilor botanice si/sau

zoologice, a WC-urilor publice;

- retelelor de iluminat public stradal si a iluminatului edificiilor publice, a monumentelor

arhitectonice si de arta, a spatiilor publice si peisagistice.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.