Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
CAIET DE PRACTICA ADMINISTRATIE PUBLICA

CAIET DE PRACTICA ADMINISTRATIE PUBLICA


UNIVERSITATEA 'SPIRU HARET'

FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA - BUCURESTI



CAIET DE PRACTICA

STUDENT:

IUNIE 2008

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului:  

Prenumele studentului:

Prenumele tatalui:

Institutia de invatamant superior: UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea: FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Specializarea: ADMINISTRATIE PUBLICA

Anii de studii universitare: 2006-2009

Forma de invatamant: invatamant FR

Grupa 1

Anul II de studii universitare (2007-2008)

Semestrul 4

II. DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII

Total de ore de practica: 90 ore.

Perioada de desfasurare: de la 12.05.2008 pana la 30.05.2008.

Durata perioadei de practica: 3 saptamani.

Total zile: 15 zile lucratoare.

Program de lucru: zilnic de la ora 08.00 pana la ora 14.00.

Total ore/zi: 6

Institutia in care s-a facut practica de specialitate:

PRIMARIA SECTORULUI 1 - BUCURESTI

Adresa:

Bucuresti, B-dul Banu Manta, nr.9

Indrumator desemnat:

Liliana Magureanu- Sef serviciu Autorizatii Construire si Reglementari Urbanistice

Cadrul de desfasurare a activitatii:

Serviciul Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice Resurse materiale

Obiectivul stagiului de practica: Aprofundarea legislatiei specifice procedurilor administrative privind autorizarea amplasarii reclamelor publicitare, firmelor luminoase si bannerelor.

Programul orar al activitatii de practica de specialitate:

ORA

Activitati, zile

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Program de lucru in cadrul Serviciului Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice conform programului intocmit de indrumator.

Pauza de masa

Program de lucru in cadrul Serviciului Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice conform programului intocmit de indrumator.

III. REGLEMENTARILE LEGALE IN BAZA CARORA FUNCTIONEAZA ENTITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE IN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE

PRACTICA DE SPECIALITATE

Locul si rolul Primariei Sectorului 1 in cadrul sistemului organelor administratiei publice: - palierul administratiei publice locale

Constitutia Romaniei prevede in Capitolul V - Administratia publica, Sectiunea 1 - Administratia publica centrala de specialitate, la articolul 116, alineatul 1, ca 'Ministerele se organizeaza numai in subordinea Guvernului.' Alineatul 2 al aceluiasi articol prevede ca 'Alte organe de specialitate se pot organiza in subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autoritati administrative autonome.'

Ministerele sunt organe centrale care conduc si coordoneaza administratia publica in diferite domenii si ramuri de activitate. Ministerele se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza, conform articolului 117, alineatul 1, din Constitutie, potrivit legii. Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor defineste, prin articolul 34, ministerele ca fiind organe de specialitate ale administratiei publice centrale care realizeaza politica guvernamentala in domeniile de activitate ale acestora.

Organizarea ministerelor se aproba prin hotarare a Guvernului. Articolul 59 din Legea nr. 90/2001 stipuleaza doua exceptii de la aceasta regula, potrivit carora organizarea si functionarea ministerelor privind apararea nationala si ordinea publica sunt reglementate prin legi speciale. Aceasta referire se face la Ministerul Apararii si la Ministerul Internelor si Reformei Administrative, singurele ministere a caror organizare si functionare este realizata prin acte normative cu putere de lege.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. DESCRIEREA ORGANIZARII ACTIVITATII ENTITATII

ADMINISTRATIEI PUBLICE IN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE

Organizarea si functionarea XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In conformitate cu prevederile articolului XXXXXXXXXXXXXXXXX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Organizarea activitatii structurii de XXXXXXXXXXXXXXX

Structura organizatorica interna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principalele reglementari legale in baza carora isi desfasoara activitatea structura de XXXXXXXXXXXXXXXXXX sunt urmatoarele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE

Prin xxxxxxxxxxxxxxxx, aprobat de xxxxxxxxxxxxxxx, am solicitat efectuarea perioadei de practica de specialitate, pentru completarea cunostintelor teoretice, in cadrul .

Am fost repartizat, pentru efectuarea practicii de specialitate, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avand ca indrumator seful acestei structuri, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

In data de 12.05.2008, seful structurii xxxxxxxxxxxxxxx mi-a prezentat activitatea microstructurilor din compunerea acesteia. Seful xxxxxxxxxxxxx mi-a repartizat un loc de lucru la un birou disponibil. Am luat in primire resursele materiale si informationale puse la dispozitie. La solicitarea sefului xxxxxxxxxxxxxxxxx, am prezentat programele analitice ale anului II de studii universitare 2007-2008, in vederea trasarii sarcinilor de lucru si fixarii obiectivelor de realizat.

In vederea aprofundarii si consolidarii cunostintelor teoretice dobandite la cursuri si seminarii, precum si pentru a verifica aplicabilitatea cunostintelor teoretice insusite in cadrul programului de instruire, mi-au fost stabilite urmatoarele obiective:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Activitati practice de formare a deprinderilor in executarea activitatilor specifice de executare in concret a legii prin mijlocirea si intocmirea de acte administrative

In data de 14.05.2008 am primit ca sarcina de lucru executarea unor operatiuni administrative de mijlocire si intocmire a actelor administrative privind executarea in concret a ordinelor ministrului . . . . . . . . . . ..

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului xxxxxxxxxxxxxxxxx privind stabilirea unor masuri referitoare la comunicarea dispozitiilor cu caracter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In data de 16.05.2008, la sediul xxxxxxxx s-a prezentat xxxxxxxxxxxxxxx, care a solicitat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sub atenta indrumare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx am putut sa-i comunic urmatoarele:

. . . . . . . . . . .;

. . . . . . . . . . ;

In sensul celor prezentate, solicitantul trebuie sa adreseze o cerere, conform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STUDIU DE CAZ INTALNIT PE PERIOADA

ACTIVITATII DE PRACTICA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.