Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND STATUL SI ADMINISTRATIA

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND STATUL SI ADMINISTRATIA


CONSIDERATII GENERALE PRIVIND STATUL SI ADMINISTRATIA

1 Conceptii privind notiunea de stat

De-a lungul timpului notiunea de stat a fost tratata din trei puncte de vedere,care ulterioe au constituit cele trei concepte de abordare a notiunii de stat:

a. conceptul juridic

b. conceptul politic

c. conceptul social-economic

Conceptul juridic este un concept abstract cu ajutorul caruia:

-se pot explica multitudinea de relatii ce se stabilesc intre stat ca persoana juridica subiect activ si pasiv de drepturi si obligatii si celelalte persoane fizice sau grupari sociale.-se poate analiza continutul regulilor juridice si a personalitatii juridice a statului

-se pot evidentia structurile juridice ale statului in calitatea sa de detinator al unui domeniu public si al unui domeniu privat precum sidrepturile si obligatiile ce revin statului

-se pot preciza atributiile statului ca si capacitatea acestuia de a incheia acte juridice ca orice particular.

-permite definirea statului de drept

Conceptul politic=este un concept realist deoarece el se bazeaza pe realitatile politice.Exista insa multeconceptii politice cu privire le stat:

a) statul reprezinta ansamblul serviciilor publice

b) statul este natiunea,organismul politic sau sindicatul intereselor generale ale natiunii

c) statul reprezinta un organism politic,acesta impunindu-se initial ca o organizatie sociala a unui grup de invingatori pentru ca ulterior statul sa apara ca o organizatie a mijlocului politic deosebind mijlocul economic (schimbul echitabil al muncii personale cu munca altuia) de mijlocul politic(insusirea fara compensatie a muncii altuia)

conceptul politic este un concept care se bazeaza pe diferentierea ce apare intre conducatori si condusi conturandu-se astfel definitia statului ca fiind forta politicadetinuta de un anumit grup social cu scopul acestuia de a guverna sau ca o forta politica ce desfasoara o lupta continua de cucerire si de mentinere a puterii

conceptul social-economic se bazeaza pe trasaturile socio-economice ale unei societati si presupune:

a)statul modern apare ca un sistem solid de organizare cu scopul obtinerii unui echilibru intern intre nevoile personale legitime aleparticularilor si cele ale naturii

b)statul are ca functie principala mentinerea unor limite intre nelinistile particulare si stabilitatea generala,statul aparand ca uninstrument de echilibru.

Din punct de vedere al stiintei administrative termenul de stat desemneaza o colectivitate umana situata intr-unteritoriu sau spatiu geografic bine definit si care este supusa unei autoritati suverane.

Statul detine un sistem de institutii publice care ii permite sa comande si sa actioneze in sensul satisfacerii nevoilor comune ale colectivitatii conform cu deciziile luate de institutiile politice.

2 ANALIZA STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE

1 STRUCTURILE ADMINISTRATIVE DIN ROMANIA

Structura administrativa reprezinta ansamblul verigilor componente ale sistemului administrativ precum si relatiile ce apar intre ele.Constitutia Romaniei opereaza cu notiunea de autoritate publica care se refera la organele de stat si la organele administratiei locale si au la baza principiile autonomiei locale.

Organele administratiei publice conform prevederilor constitutiei au personalitate de drept public si actioneaza din oficiu pentru executarea legii sau pentru prestarea serviciilor publice,totul realizandu-se sub controlul direct sau indirect al parlamentului.

In Romania regasim urmatoarea structura administrativa:

a)administratia centrala

-organele supreme ale administratiei publice adica presedintele Romaniei si Guvernul

-organele centrale de spacialitate

=Ministerele

=organele subordonate guvernului

=autoritatile autonome

-institutiile centrale subordonate ministerelor sau autoritatilor autonome incluzandu-se aici cele organizate ca regii autonome sau societati comerciale

b)administratiile de stat din teritoriu

-prefectul

-serviciile administrative

-serviciile ministerelor si ale altor organe centrale

c)administratia locala

-consiliul local

-primarul


-secretarul consiliului local

d)administratia judeteana

-consiliul judetean

-presedintele consiliului judetean

-secretarul consiliului judetean

2 ADMINISTRATIA PUBLICA

sau administratia de stat comporta mai multe acceptiuni:

-aceea de activitate,caz in care notiunea de administratie este conceputa in sens functional

-sistem de organe de stat caz in care administratie este privita di punct de vedere organizatoric

In oricare din cele doua acceptiuni notiunea de administratie este legata de notiunea de stat.

Organele administratiei de stat sunt cunoscute si sub denumirea de organele ale puterii executive insa puterea executiva este infaptuita si de alte organe de stat.Dintre organele puterii executive care nu fac parte din sfera organeloradministratiei publice enumeram:

-presedintele Romaniei

-C.S.A.T

-B.N.R

-S.R.I

-CURTEA DE CONTURI

Deducem ca sfera puterii executive este mult mai larga decat sfera organelor administratiei publice care sunt de fapt un element al sistemului organelor puterii executive.

3ADMINISTRATIA DE STAT

Ca activitate este o activitate executiva si anume aceea de executare a legii si a actelor subordonate legii

Administratia de stat nu trebuie confundata cu activitatea executiva.Pe langa organele administratiei publice activitatea de executare a legii o mai desfasoara toate celelalte organe de stat,organe nestatale ca si cetatenii.In concluzie activitatea executiva are o sfera mult mai larga decat administratia de stat,aceasta din urma fiind o forma specifica a activitatii executive.

Literatura de specialitate precizeaza faptul ca functiile autoritatilor administrative constau in actiune ,consultare si deliberare.

Astfel administratiapublica a fost clasificata in :adm. actva;adm.consultativa;adm.deliberativa.

Administratia este activa cand executa legi sau cand adopta o masura de utilitate publica

Administratia este consultativa cand da avize administratiei activa.

Administratia este deliberativa cand se iau decizii care sunt obligatoriipentru administratia activa.

O trasatura specifica organelor administratiei publice consta in aceea ca acestea pot chiar si in situatia in care particularii se opun sa-si execute propriile decizii deoarece ele actioneaza in temeiul puterii de stat.

In concluzie administratia de stat poate fi definita ca fiind acea forma fundamentala de activitate a statului infaptuita de organele administratieipublice si care consta in executarea legii prin stabilirea de conduite obligatorii si prin prestarea unor servicii.

Plecand de la aceasta definitie organele administratiei de stat se pot grupa in doua mari categorii;

1.organe care executa legea prin stabilirea conduitelor obligatorii cum ar fi :guvernul,ministerele,consiliile judetene sau consiliile locale

organe care satisfac cerintele sociale in cadrul activitatii de executare a legii prin prestarea unor servicii in regim de drept administrativ sau civil cum ar fi:institutiile sanitare,de invatamant,regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat.

Administratia publica locala .Din punct de vedere administrativ teritoriul Romaniei este organizat in urmatoarele unitati teritoriale: comuna care poate cuprinde mai multe sate,orase, judete.

Orasele mai importante sunt declarate municipii ele avand subdiviziuni administrativ teritoriale in cadrul carora se constituie autoritati ale administratiei publice locale.

Comunele ,orasele si judetele sunt stabilite prin lege.

Administratia publica locala se bazeaza pe respectarea urmatoarelor principii:

1. principiul legalitatii care consta in respectarea legii si a actelor subordonate legii

principiul autonomiei locale consta in dreptul si capacitatea autoritatii publice locale de a solutiona, de a gestiona nevoile publice care le intra in competenta in numele si in interesul colectivitatilor locale.

Autonomia locala este exclusiv administrativa si financiara.

3.principiul descentralizarii serviciilor publice locale

exemple:alimentarea cu apa potabila a unei localitati

organizarea transportului in comun

amenajarea unui parc public

4.autoritatile administratiei publice locale sa fie alese

5.sa se realizeze consultarea cetatenilor cu privire la solutionarea unor probleme locale de interes deosebit,aceasta fiind o cerinta fundamentala a unei administratii publice democrate.

Autoritatile adminisratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt:

-consiliile locale ,comunale si orasenesti ca autoritati deliberative

-primarii ca autoritati executive ,

ambele categorii se aleg de catre cetatenii din localitatile respective.

La nivelul judetului se alege un consiliu judetean cu scopul realizarii serviciilor publice de interes judetean.

organele administratiei publice locale se pot clasifica in:

-organe centrale

-organe locale=acestea avand competenta doar in anumite unitati administrativ teritoriale

Legea administratiei publice locale prevede faptul ca judetele,orasele si comunele sunt persoane juridice de drept public beneficiind de capacitate juridica deplina.In comune ,orase,municipii si in subdiviziunile administrativ teritorialeale municipiilor organele prin care se realizeaza autonomia locala sunt pe de-o parte consiliul local ca autoritate deliberativa si primarul ca autoritate executiva.

Consiliul judetean coordoneaza activitatea consiliilor comunale si orasenesti.

Relatiile dintre administratia publica din comune,orase si municipii pe de-o parte si cea judeteana pe cealalta parte se bazeaza pe principiul autonomiei,legalitatii si colaborarii in rezolvarea problemelor judetului respectiv si nu pe rapoarte de subordonare.

Autoritatile administratiei publice din comune,orase si judete dispun de buget propriu de venituri si cheltuieli avand dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale.

Guvernul numeste in fiecare judet si mun. Bucuresti cate un prefect care este reprezentantul acestuia in unitatea in care a fost numit.El conduce serviciile descentralizate ale ministerelor si a celorlalte .. care functioneaza in unitatea administrativa.

In raporturile dintre prefect si autoritatile publice locale nu apar relatii de subordonare.Prefectul are insa dreptul de a ataca in instanta de contencios administrativ actele emise de autoritatile publice locale atunci cand considera ca ele nu sunt legale.

Prefectul raspunde penal,civil sau administrativ atunci cand instanta hotaraste ca actul a fost atacat in mod abuziv.

In concluzie intre prefect si autoritatile publice locale exista urmatoarele deosebiri:

1.autoritatile publice locale sunt alese,in timp ce prefectul este numit de guvern

autoritatile publice locale reprezinta colectivitatea locala,iar prefectul reprezinta guvernul.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.