Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Identificarea autoritatilor administratiei publice locale in cadrul normelor legilor organice

Identificarea autoritatilor administratiei publice locale in cadrul normelor legilor organice
Identificarea autoritatilor administratiei publice locale in cadrul normelor legilor organice

Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001 ,modificata prin Legea nr.286/2006, lege organica conform prevederilor art. 73, lit. o) din Constitutia Romaniei, republicata, statorniceste cadrul legal al organizarii si functionarii autoritatilor administratiei publice locale, dezvoltand astfel principiile constitutionale privind administratia publica locala.[1] In acest cadru, normele legii organice identifica si definesc cu claritate care sunt autoritatile administratiei publice locale, precum si caracterul specific fiecareia dintre aceste autoritati, stabilind astfel ca ,,consiliile locale' sunt ,,autoritati deliberative', iar ,primarii sunt autoritati executive '.Aceste doua autoritati, consiliul local si primarul, ca autoritati ale administratiei publice locale functioneaza ca ,,autoritati administrative autonome' si rezolva treburile publice din comune si orase , ,,in conditiile prevazute de lege', ambele actionand in interdependenta, in vederea realizarii scopului pentru care au fost investite cu aceste competente (art.21).Afirmatiile de mai sus sunt sustinute de norma constitutionala instituita in alin. (1) al art. 121, care nu distinge reguli aplicabile diferentiat acestor doua autoritati ale administratiei publice locale .Putem, astfel, aprecia ca legea fundamentala a ,,intentionat' aceasta ,,interdependenta' a autoritatilor administratiei publice locale, legii organice revenindu-i menirea de a crea cadrul organizarii si functionarii acestui sistem.

De altfel, acolo unde legiuitorul constituant a dorit sa sublinieze o trasatura caracteristica unei autoritati a administratiei publice locale a facut-o, asa cum se poate observa in cazul consiliului judetean (autoritate coordonatoare), legiuitorului revenindu-i misiunea de a dezvolta aceasta trasatura prin stabilirea modalitatii de constituire, organizarii, functionarii, precum si prin individualizarea competentelor fiecarei autoritati.[3]

Similar, putem distinge elementele ce particularizeaza si autoritatile administratiei publice locale, consiliile locale si primarii, printre acestea fiind: modul de alegere, organizarea lor identica pe intreg teritoriul tarii, precum si constituirea lor numai in unitatile administrativ-teritoriale, cu exceptia care o constituie crearea lor si la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. In prezent, o astfel de organizare exista numai in municipiul Bucuresti, legea stabilind ca ,,sectoarele municipiului Bucuresti se organizeaza ca subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestuia'(art. 92).Administratia publica a municipiului Bucuresti, este organizata si se ,,realizeaza de catre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, precum si de catre primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti autoritati executive, alese in conditiile legii' (art. 94).

Legea organica stabileste ca aceste autoritati vor fi create prin lege si, cu toate nu mentioneaza expres ca sunt subordonate autoritatilor administrative ale municipiului aceasta rezulta implicit din normele legate. Din acest punct de vedere, apreciem ca subordonare se face numai pe linie ierarhica, specifica fiecarei autoritati administrative adoptate sau emise de acestea.Astfel, consiliile sectoarelor trebuie sa se supuna hotararilor luate de Consiliul General al municipiului Bucuresti, sau al municipiului respectiv iar primarii de sectoare, dispozitiilor Primarului General, dar si hotararilor Consiliului general cand acesta stabileste reguli obligatorii pentru ei. In acest sens, sunt edificatoare dispozitiile art. 99 din legea organica, potrivit caruia ,,hotararile consiliului general al municipiului Bucuresti si dispozitiile primarului general al municipiului Bucuresti sunt obligatorii si pentru autoritatile administratiei publice organizate in sectoarele municipiului Bucuresti. Mai mult, Primarului General al municipiului Bucuresti, impreuna cu primarii sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia sa ,se intruneasca cel putin o data pe luna', ,,la convocarea primarului general in vederea analizei ,,modului in care sunt aduse la indeplinire hotararile Consiliului general al municipiului Bucuresti si dispozitiile Primarului General al municipiului Bucuresti, stabilind masurile corespunzatoare'. (art. 100, alin. (1)).Consiliul General al Munucipiului Bucuresti este compus din 55 de membri.

De altfel, legiuitorul, in art. 95, alin. (2) din legea administratiei publice locale a prevazut autoritatilor subdiviziunilor unitatilor administrativ-teritoriale, competente specifice atat de decizie cat si de gestiune, care nu aduc atingere in nici un fel unitatii municipiului autoritatilor acestuia.

Fata de cele mentionate, consideram ca subordonarea autoritatilor din subdiviziunile municipiilor nu incalca principiul autonomiei locale, intrucat aceasta nu trebuie privita ca fiind a autoritatilor constituite la nivelul sectoarelor, ci a colectivitatii locale in integritatea sa de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Primarul eate autoritatea executiva a administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase . In acest context, asa dupa cum se poate observa, prin dispozitiile sale dezvolta normele constitutionale ale art. 121, alin. (2), care fundamenteaza functionarea primarilor ca autoritati administrative, clarifica conceptul de autoritate administrativa autonoma, rolul si raportul dintre autoritatea deliberativa si cea executiva, precum si competentele care le sunt conferite de lege[6]. De asemenea, se precizeaza interdependenta lor ca autoritati administrative autonome care trebuie sa rezolve impreuna treburile publice din comune si orase (art. 21, alin. (2) din Legea nr. 215/2001).
Consiliul judetean este definit ca autoritate a administratiei publice care ,,coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean'[7]Constitutia Romaniei,republicata ,art 121si 122 .Legea nr 215/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial nr 204 din 23 aprilie 2001,cu modificarile si complectarile ulterioare,modificata prin Legea nr,286 din 6 iulie 2006 publicata in Monitorul Oficial ,Partea I nr.621 din 18 iulie 2006

Legea nr215/2001 ,art 21 din,modificata prin legea nr 286/2006

Corneliu Manda-Drept administrativ-tratat elementar,Ed. Lumina Lex , Bucuresti ,2007 pag 226

Ordonanta de urgenta nr. 20/2008 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale

Legea administratiei publice locale nr.215/2001 ,art 21, modificata  prin Legea nr 286/2006

Corneliu Manda-Drept administrativ-tratat elementar,Ed. Lumina Lex , Bucuresti ,2007 pag 227

Legea administratiei publice locale nr.215/2001 ,art 22,101,si 104 ,modificata prin Legea nr 286/2006Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

NORMA DE DREPT ADMINISTRATIV
Notiunea de autoritati ale administratiei publice locale
Notiunea de "autoritati ale administratiei publice"
CONTRACTUL ADMINISTRATIV
STRUCTURA EXTERNA A AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI
Primaria
LEGALITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV
POLITICA DECIZIONALATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu