Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Rolul Și funcȚiile administraȚiei publice

Rolul Și funcȚiile administraȚiei publice


ROLUL ȘI FUNCȚIILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Deoarece administrația publica este formata dintr-o multitudine de autoritați administrative ale statului și ale colectivitaților locale, aceasta este ordonata in baza a doua criterii: teritorial și al competenței materiale . In ceea ce privește criteriul teritorial, acestuia ii corespunde o structura ierarhica, in care autoritațile administrației publice sunt imparțite in autoritați centrale și locale, autoritațile centrale acționand in interesul colectivitații umane la nivelul statului, iar cele locale pentru rezolvarea intereselor colectivitații locale. In ceea ce privește criteriul competenței materiale, acestuia ii corespunde structura funcționala, imparțind autoritațile administrației publice in autoritați cu competența generala și autoritați cu competența de specialitate.

Conform prevederilor constituționale, administrația este sarcina exclusiva a executivului, aceasta neputand fi executata de puterea judecatoresca sau de cea legislativa, conform principiului de separație a puterilor in stat. Administrația publica realizeaza prin autoritațile mai sus menționate, acte juridice și operațiuni materiale, prin care se organizeaza executarea legii și se executa legea, fie organizeaza sau presteaza direct servicii publice.

Administrația este un instrument al statului, subordonata dreptului și legii care ii stabilesc obiectivele și ii fixeaza limitele, ii impun respectul unor garanții.

Sarcinile pe care le indeplinește administrația sunt clasificate in doua categorii: de execuție și de elaborare, iar in executarea legilor, aceasta colaboreaza cu șeful statului, parlamentul, guvernul, miniștrii de resort.

Printre funcțiile administrației publice, sunt menționate: funcția de executare, informare, pregatire și prevedere .

Funcția de executare se refera la rolul administrației publice de a organiza executarea deciziei politice, transpusa in legi și de a asigura executarea lor, folosind convingerea sau chiar forța publica, acolo unde este necesar.Funcția de informare se refera la obligația administrației publice de a pune la dispoziția cetațenilor, informațiile de interes public și la obligația de a prezenta informațiile cerute de Parlament.

Funcția de pregatire (de elaborare) se refera la rolul administrației publice ca organizator in cadrul procesului de realizare a valorilor politice, exprimat prin lege, administrația colaborand la realizarea acesteia, nefiind abilitata sa adopte decizii cu caracter primar, ci numai pentru organizarea executarii legii.

Funcția de prevedere (de prognozare) se refera la obligația administrației publice de a prezenta Parlamentului sau autoritaților administrației publice locale deliberative, variantele posibile din opțiunile pe termen scurt, mediu și lung aflate la nivelul intregii societați, dar și la cel al colectivitaților locale, variante ce vizeaza viitorul colectivitații.Ion Panea, "Rolul si funcțiile administrației publice intr-o societate democratica", București, 2005, pg 3, https://www.admpubl.snspa.ro (ultima accesare: 23.04.2009)

Ion Panea, "Rolul si funcțiile administrației publice intr-o societate democratica", București, 2005, pg 5, https://www.admpubl.snspa.ro (ultima accesare: 23.04.2009)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.