Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Secretarul localitatii

Secretarul localitatii


Secretarul localitatii

Prin art. 116 al Legii nr. 215/2001 se stabileste ca fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local.

Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in functie. La nivelul comunelor, in cazul in care nu poate fi ocupata functia cu o persoana cu studiile superioare cerute de lege, postul de va scoate anual la concurs pana cand va fi ocupat corespunzator . Necesitatea studiilor superioare de lunga durata juridice sau administrative este evidenta, raportat la atributiile stabilite prin lege pentru secretarul localitatii.

Pe langa incompatibilitatile stabilite pentru functionarii publici de conducere prin Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici[2], Legea nr. 215/2001 mai mentioneaza ca secretarul localitatii nu poate fi membru al unui partid politic sub sanctiunea destituirii din functie si nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul, sub sanctiunea eliberarii din functie.Potrivit dispozitiilor aliniatului 4 al articolului 116 din legea nr. 215/2001, recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.

Aceasta formulare ridica insa o problema. Potrivit art. 62 alin. 2 al Legii nr. 188/1999 republicata, categoriile de functionari in care se incadreaza si secretarii unitatilor administrativ-teritoriale sunt numiti si eliberati in functie prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. In formularea initiala a Legii nr. 215/2001 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001) se mentiona expres ca numirea, sanctionarea si eliberarea din functie a secretarului localitatii se face de catre prefect (art. 84 si art. 86). Solutia legiuitorului era una corecta, prefectul fiind reprezentantul Guvernului in teritoriu, iar secretarul localitatii fiind functionar public de conducere, in mod normal plasat in structura ierarhica ce avea ca sef Guvernul. Incepand cu anul 2006 functia de prefect a intrat in categoria inaltilor functionari publici, raporturile ierarhice intre prefect si secretarul localitatii fiind si mai clar stabilite. Anterior intrarii in vigoare a Legii 215/2001, secretarul localitatii incheia un contract de munca, semnat din partea administratiei de primar. In instanta s-a pus problema dreptului primarului de a-l sanctiona disciplinar pe secretarul localitatii. Instanta s-a pronuntat favorabil, solutia fundamentandu-se tocmai pe contractul de munca. Situatia creata nu era insa corecta, avand in vedere ca secretarul localitatii era si atunci, asa cum este si in prezent, chemat sa verifice actele primarului, ca si ale consiliului local, din punct de vedere al legalitatii lor, astfel incat nu era normal sa efectueze acest control sub presiunea posibilitatii de interventie a primarului asupra statutului sau profesional. Situatia a fost remediata, prin dispozitiile legii nr. 215/2001.

In prezent, prin modificarea adusa de legea nr. 286/2006 asupra Legii nr. 215/2001, dispozitiile fostelor art. 84 si art. 86 au disparut. Secretarul localitatii nu lucreaza in cadrul unei autoritati administrative sau institutii.  El are un statut aparte, de functionar cu atributii de executie a unor operatiuni materiale-tehnice prin care asigura realizarea atributiilor primarului si consiliului local si legatura dintre acestea. Daca ar fi sa ne raportam la faptul ca deserveste localitatea ca unitate administrativ-teritoriala, sau la faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 77 din Legea nr. 215/2007 secretarul localitatii face parte din structura functionala numita primarie - condusa de primar, trebuie sa deducem ca, in prezent, competenta de a-l numi in functie, sanctiona si elibera din functie pe secretarul localitatii ii revine primarului. O asemenea interpretare ar insemna un evident regres, pentru motivele aratate anterior. Daca insa, conform principiilor legii nr. 188/1999, acceptam ca functionarii care ocupa posturi de conducere sunt numiti in functie de conducatorii autoritatilor administrative ierarhic superioare, secretarul localitatii fiind o functie de sine statatoare si singulara la nivelul localitatii, el ar trebui sa fie numit in functie de un functionar superior, adica de prefect, interpretare care asigura independenta secretarului in exercitarea atributiilor sale.

Ocuparea functiei de secretar se face pe baza de concurs sau examen, dupa caz, organizat in conditiile stabilite de Legea nr. 188/1999.

Principalele atributii ale secretarului sunt prevazute in art. 117 din Legea nr. 215/2001. Acestea sunt:

a)     avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale consiliului local;

b)     participa la sedintele consiliului local;

c)     asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;

d)     organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;

e)     asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;

g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, sau de primar.Legislatia ocroteste persoanele care ocupau functia de secretar al comunei la momentul introducerii conditiei studiilor superioare juridice sau administrative, dispozitiile art. II din Legea nr. 286/2006 asigurandu-le acestora stabilitatea in functie pentru o perioada de 3 ani - la sfarsitul careia trebuie sa absolve studii de lunga durata juridice sau administrative, daca fac dovada ca sunt inscrisi la astfel de forme de invatamant.

Legea nr. 188/199 a statutului functionarilor publici, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.600 din 8 decembrie 1999 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, apoi republicata din nou in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.  365 din 29 mai 2007.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.