Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » cadastru topografie
Radieri topografice specifice

Radieri topografice specifice


Radieri topografice specifice

In functie de domeniul de activitate pentru care fac ridicarile, acestea capata un character specificdomeniului respective. Prin ridicari se nuanteaza un anumit aspect al elementelor din teren.

Ridicari pentru intocmirea cailor de transport

Documentele necesare acestui domeniu cuprind: planul traseului, profilul longitudinal si profilul transversal in punctele caracteristice ale trasarii viitorului drum.

Pentru efectuarea studiilor preliminare, aceste piese se obtin pe baza planurilor ti hartilor existente, iar pentru executie, proiectare, se ridica anpriza drumului in plan precum si o parte din suprafata limitrofa drumului respective, suprafata ce poate influenta solutia de proiectare.Intocmirea planului traseului implica trasarea ridicarii topografice cu ajutorul tahimetrului prin drumuiri sprijinite executate pe axul drumului, drumuire combinata cu radieri. Punctele de drumuire se aleg la schimbarea de panta sau de directie a traseului axului drumului.

Prin radieri se ridica principalele detalii de pe platforma drumuirii si din zona limitrofa a drumuirii.

Planul traseului se reda la scara 1:1000 sau 1:500.

Profilul longitudinal se ridica in plan pe axul drumuirii si cuprinde toate punctele caracteristice ale traseului, inclusiv punctele caracteristice ale curbelor, podetelor si schimbarilor de panta.

Profilul in cazul terenurilor relativ accidentate se ridica odata cu preluarea elementelor pentru redactarea planului traseului drumuirii. Daca terenul este relative orizontal se prefera nivelment geometric. Distantele se cunosc de pe planul de situatie, iar prin drumuirea de nivelment geometric se determina cotele punctelor caracteristice ale traseului, prin drumuire cu radieri. In functie de citirile de la nivelment se calculeaza cotele punctelor de drumuire si cotele punctelor radiate.

Raportarea profilului longitudinal se face la doua scari, 1:1000 si 1:500, pentru distante lungimi si 1:100 si 1:50 pentru inaltimi, pentru a pune in evidenta variatiile de panta. Redactarea profilului se face pe hartie milimetrica multipla A4. la redactarea profilului se va tine cont si de lungimile specifice ce apar in executia drumuirii respective, astfel incat profilul sa permita trasarea noului fir al viitorului drum.

Profilul transversal se executa in fiecare punct al drumului, ele fiind executate perpendicular pe axul drumului. Acestea se executa cu nivelmetru, tahimetru si cota de nivelment (pentru precizie redusa). Metoda si aparatul folosit depend de accidentatia terenului si de precizia urmarita. La profilele transversale scara este aceeasi pentru lungimi si inaltimi.

Profilul transversal se redacteaza pe hartie milimetrica deasupra profilului longitudinal.

Profilele transversale si profilele longitudinale servesc la evaluarea volumului de pamant ce trebuie miscat dintr-o parte in alta.

Ridicari specifice proiectelor de corectare a torentilor

Lucrari transversale amplasate pe firul torentului: baraje si canale. Ele se executa prin lucrari tahimetrice ( terenuri ~ accidentale) sau prin nivelment geometric, in cazul canalelor de legatura dintre firul torentului si paraul care ia apa.

Planul de situatie al bazinelor hidrologice se obtine in urma ridicarii tahimetrice ( drumuiri sprijinite combinate cu radieri ). Planul de situatie 1:1000 cuprinzand liniile de nivel ale suprafetei respective. Planul de situatie se poate referi la intreaga suprafata a bazinului, sau se executa ridicari partiale pentru zona firului albiei, zona in care vor fi proiectate baraje, traverse, canale,.Si in cazul lucrarilor de corectare a torentilor .

Profilul transversal se ridica pentru fiecare punct al drumuirii. Ele se executa perpendicular pe profilul longitudinal/axul vaii. Profilul transversal se ridica prin nivelment trigonometric cu tahimetrul si se redacteaza la scara 1:100.

Nivelment geometric de suprafata

Se executa pe terenuri relative orizontale in vederea realikzarii unei platforme de anumita panta. In asemenea terenuri schimbarile de panta sunt mai greu de observat, pe teren se realizeaza un caroiaj de puncte, dispuse regulat dupa o anumita schema. Pozitia planimetrica a acestor puncte este definita de dispozi.ia regulata a schemei respective . cotele se determina prin nivelment geometric, respective prin drumuiri si radieri pe puncte de cota cunoscuta.

Din punctele drumuirii se radiaza cotele punctelor caroiajului. Pentru ca intereseaza cotele punctelor se mai poate lucra si cu drumuiri sprijinite. Se executa nivelmetru, nivelment geometric. Numarul de profile transversale depinde de forma terenului. Pe tarusii de la caroiaj sau pe profil se trece cota, valoarea folosita la executarea lucrarii.

Ridicari simple

Se refera la ridicarea in plan a unor suprafete mici, se executa tahimetric si constau in drumuiri inchise.

Punctele trebuie sa permita evidentierea conturului suprafetei respective. Numarul de puncte radiate depinde de conturul suprafetei. In general se lucreaza cu retele de triunghiuri, cu radieri.

Daca nu se poate efectua o drumuire inchisa, apeleaza la ridicare cu punct central. In acest caz se alege o viza de referinta si se masoara unghiul orizontal, unghiul vertical, si distantele respective.

Daca suprafata de ridicat prezinta o forma alungita, se stationeaza in 1001 si se introduce 0 spre 102. Apoi invers se executa radierea. Ridicarile expeditive sunt ridicari de precizie scazuta, ridicari efectuate cu ajutorul echerului si cu panglica de otel ( pentru distante ) si cu jaloane.

Se masoara lungimea perpendicularei si distanta dintre picioarele perpendicularelor.

Perpendicularele se masoara cu ajutorul echerului, distantele se masoara cu ruleta (max 50 - 60 m), daca sunt mai mari echerul nu mai are precizie.

Pentru un teren cu forma neregulata, pentru a surprinde conturul suprafetei respective, se ridica perpendiculare pe un anumit aliniament, la distante egale si se masoara lungimea acestor perpendiculare. Acestea pot fi aplicate la terenuri ~orizontale, cu panta cu un unghi mai mic de 3, deoarece distanta nu poate fi redusa la orizont.

Incadrarea ridicarilor topografice in retelele geodezice

Datorita faptului ca in activitatea curenta se executa un numar mare de ridicari, ridicari ce servesc beneficiarilor, ele pot fi utilizate si de alti beneficiary, de aceea eletrebuie incadrate in reseaua geodezica.

Incadrarea este definita de coordonatele x si y in reteaua stereografica 70 si pentru cotele Marea Neagra 75.

Pentru incadrarea lucrarilor se folosesc punctele retelei de sprijin. Daca acestea nu sunt sufficient de dese, se pot determina puncte noi, astfel incat acestea sa permita realizarea de retele de ridicare prin intersectii liniare, intersectii unghiulare, prin drumuiri, cu conditia ca din fiecare punct vechi sa existe vizibilitate spre alte puncte vechi.

Teoretic zona trebuie incadrata intre punctele retelei geodezice existente, punctele noi se determina in acest scop. Se prefera ca intre aceste puncte sa se execute drumuiri sprijinite pe puncte vechi/noi.

Se executa compensari semiriguroase. Din fiecare punct este obligatoriu sa existe vize spre alte puncte cunoscute.

Daca in zona exista un singur punct care sa permita realizarea unei drumuiri inchise, trebuie sa existe vizibilitate spre 3-4-puncte vechi care sa permita realizarea drumuirii corecte.

Acestea sunt mai putin precise, depend doar de punctual Adoptarea unei asemenea solutii se face in cazuri extreme, cand punctele cunoscute sunt inaccesibile.

Revenirea drumuirii pe punctual de plecare asigura un control, dar nu elimina pericolul unei distorsiuni. Pentru a evita asemenea situatii trebuie sa existe vize spre cat mai multe puncte vechi si se va porni cu o orientare medie a primei laturi, medie simpla, cand vizele sunt egale sau medie ponderata cand vizele sunt de lungimi diferite.

Se poate lucra in 2 feluri: incadrare directa in stereo 70 ( cand exista posibilitatea sa se vizeze de la punctele retelei de ridicare la punctele de coordinate cunoscute ) sau se poate lucra in plan local. Trecerea de la un system la altul se face prin trans calculari topografice ( supramici) sau transcalculari geodezice (supramari).

Utilizarea unei ridicari in plan local surprinde mai bine curbura suprafetei. Coordonatele x, z, z ale retelei respective se obtin de la OCPI, aceste puncte sunt semnalizate pe teren si cu o deschidere topografica amanuntita.

Incadrarea lucrarilor topografice parcurge etapele:

Documentarea asupra bazei retelei geodezice topografice;

Transcalcularea retelei in plan local. Planul local este paralelo cu planul stereo. Punctual local este in centrul regiunii de ridicat. Trans calcularea se face pe baza relatiei:

X X k

Y Y k

K k k

k Δ U/R

k Δ /4R - 0,25

unde:

R - reprezinta raza de curbura;

D - distanta centrului nou fata de vechi;

H - cota centrului noului sistem;

k1 - efect de cota;

k2 - reducerea la coarda specifica stereo 70.

Identificarea pe teren a punctelor vechi, borne, semnale;

Proiectarea retelei de ridicare, care se va incadra in reteaua geodezica;

Efectuarea masuratorilor, compensarea neinchiderilor. Compensarea prin procedee semiriguroase ( max 20 - 30 ha ) sau riguroase ( suprafete mai mari ) cu metoda c.m.m.p. calculele se finalizeaza prin determinarea coordonatelor retelei de ridicare.

etapa transcalcularii punctelor din planul local in stereo 70. trecerea din planul local in stereo implica impartirea la k.

Metodele de incadrare a retelelor de ridicare difera in functie de aparatura care difera de precizie, de departarea sau apropierea detaliilor.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.