Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » drept
Acordarea tichetelor de masa

Acordarea tichetelor de masaAcordarea tichetelor de masa

Sectiunea 1. Consideratii introductive

Prin Legea nr. 142/1998[1] a fost reglementata posibilitatea acordarii tichetelor de masa de catre angajator salariatilor sai.

Aceste tichete reprezinta o alocatie individuala de hrana, suportata integral pe costuri de angajator.

Au dreptul la tichete de masa salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si a celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca.

Tichetele se acorda in limita prevederilor bugetului de stat, sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate pentru celelalte categorii de angajatori (art. l).

Tichetele de masa se emit de catre unitatile cu activitate in acest domeniu, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurante ori bufete [art. 2 alin. (l)].

Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai pe baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice.
Tichetele de masa se acorda in conditiile stabilite prin contractele colective de munca, in urma negocierii dintre angajatorii si organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.

Conform art. 2 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999[2], clauzele respective trebuie sa prevada:

a) numarul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa, precum si valoarea nominala a tichetului, in limita celei prevazute de lege, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;

b) numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distribuie tichetele;

c) criteriile de selectie privind stabilirea celor are le primesc, tinand seama de conditiile de lucru in care isi desfasoara activitatea unele categorii de salariati, de prioritatile socio-profesionale si de alte elemente specifice activitatii.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998, valoarea nominala a unui tichet se indexeaza trimestrial cu indicele preturilor de consum, inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica[3].

Sumele corespunzatoare tichetelor de masa acordate de angajator, in limitele valorilor nominale, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu. Aceste sume nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial (art. 8 din Legea nr. 142/1998).

Sectiunea 2. Distribuirea tichetelor de masa

Angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare [art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/1998].

Tichetele nu pot fi distribuite daca angajatorul nu a achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a celor achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand acele tichetele (art. 9 din Norme).

In cazul in care punctele de lucru ale salariatilor, prevazute in contractele individuale de munca, sunt situate in afara localitatii in care angajatorul isi are sediul, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate efectua zilnic, salariatii, cu confirmarea scrisa a angajatorului, pot utiliza un numar de tichete de masa, tinand seama de conditiile concrete de conservare a alimentelor si de perioada in care se afla la punctele de lucru respective (art. 10 din Norme).

Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea si nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:

a) isi efectueaza concediul de odihna;

b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, precum si de zile festive si de sarbatori legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de munca;

c) sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatia zilnica sau lunara de delegare sau detasare;

d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor (art. 11 din Norme).

Nu beneficiaza de tichete salariatii care, potrivit unor dispozitii legale, au dreptul la masa gratuita, la indemnizatie sau alocatie de hrana (art. 34 din Norme).

in cazul cumulului de functii, tichetele pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza (art. 35 din Norme).Sectiunea 3. Utilizarea tichetelor de masa

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 142/1998, salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru. Ele pot fi utilizate numai pentru achitarea unei mese sau pentru achizitionarea de produse alimentare.

Salariatul poate utiliza intr-o zi maximum doua tichete de masa. in cazul in care activitatea se desfasoara la puncte de lucru situate in afara localitatilor, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numarul de tichete de masa corespunzator perioadei in care se afla la punctul de lucru respectiv.

Tichetele pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, cantine-restaurant, bufete, cu care unitatile au contractat prestarea serviciilor respective.

Se interzice salariatului:

a) utilizarea tichetelor de masa pentru achizitionarea altor produse decat cele alimentare;

b) primirea unui rest de bani la tichetul de masa, in cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate este mai mica decat valoarea nominala a tichetului de masa;

c) comercializarea tichetelor de masa in schimbul unor sume de bani;

d) utilizarea unui numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile lucrate[4].

Contravaloarea tichetelor de masa utilizate in plus, inclusiv costul imprimatelor acestora, se recupereaza de catre angajator din drepturile salariate cuvenite salariatilor respectivi pentru munca prestata in luna in care tichetele de masa au fost utilizate (art. 16 din Norme).Publicata in M. Of. al Romaniei, partea I, nr. 260/13.07.1998

Publicata in M. Of. al Romaniei, partea I, nr. 26/25.01.1999

Pentru semestrul I 2003 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa a fost de 53.000 lei (Ordinul Ministrului Muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 42/2003, publicat in M. Of. al Romaniei, partea I, nr. 86/11.02.2003), iar pentru semestrul II al aceluiasi an de 58.000 lei (Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 346/2003, publicat in M. Of. al Romaniei, partea I, nr. 543/29.07.2003)

Potrivit art. 10 din Legea nr. 142/1998, asemenea fapte constituie contraventii care se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Protectia programelor pentru calculator prin dreptul de autor
Dreptatea ca echitate
Gestiunea frauduloasa
INEXISTENTA ACTELOR ADMINISTRATIVE
Clasificarea izvoarelor raportului juridic civil concret
Definitii si arhitectura - sisteme informatice
Competenta in materia contenciosului administrativ a instantelor de judecata
Evolutia istorica a reactiei represive si a sistemului sanctionator in Romania si in Republica Moldova
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu