Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » legislatie » drept
Dreptul familiei si stare civila - recunoasterea filiatiei fata de mama si fata de tata in dreptul roman actual

Dreptul familiei si stare civila - recunoasterea filiatiei fata de mama si fata de tata in dreptul roman actual

Dreptul familiei si starea civila - RECUNOASTEREA FILIATIEI FATA DE MAMA SI FATA DE TATA IN DREPTUL ROMAN ACTUAL.STABILIREA FILIATIEI FATA DE TATAFILIATIA-reprezinta legatura de descendenta dintre un copil si parintii sai si rezulta din:


-faptul nasterii, cand este vorba de legatura dintre un copil si mama (maternitate)


-faptul conceptiei , cand este vorba de legatura dintre un copil si tata (paternitate).


In timp ce stabilirea filiatiei fata de mama presupune numai efectuarea probei ca o femeie a nascut un copil , a carei filiatie urmeaza a se stabili, in ceea ce priveste filiatia fata de tata, aceasta impune dovada faptului conceptiei.

Avand in vedere aceste imprejurari , codul familiei grupeaza modalitatile de stabilire a filiatiei fata de tata in urmatoarele categorii:


-in timpul casatoriei ;


-in afara casatoriei mamei;

STABILIREA FILIATIEI DIN CASATORIE;


PREZUMITIA DE PATERNITATEAIn conformitate cu prevederile art .53 din codul familiei, pornind de la prezumtia ca orice copil nascut in timpul casatoriei mamei acesteia nu va avea ca tata decat pe sotul mamei, este considerate ca dovedita filiatia fata de tata prin stabilirea faptului ca, la data nasterii prezumtia de paternitate in favoarea copilului nascut in timpul casatoriei, care stabileste raportul de filiatie fata de sotul mamei. Aceasta prezumitie se aplica si in cazul copilului nascut dupa desfacerea casatoriei, declaratia nulitatii sau anularea acesteia, in situatia in care perioada conceptiei copilului este plasata in timpul casatoriei.

Aceasta prezumtie creeaza in favoarea copilului un statut de copil nascut de o femeie casatorita. Precizam insa ca prezumtia de paternitate se aplica exclusiv copilului nascut in timpul casatoriei ( de aceste drepturi nu pot beneficia copii nascuti din concubinaj, nerecunoscuti in conditile legii).

In situatia in care mama copilului nu a fost casatorita, conform prevederilor art.56 din codul familiei, filiatia fata de tata se stabileste prin:


-recunoasterea copilului de catre tata , in mod voluntar;

-hotararea judecatoreasca.
recunoasterea voluntara este o manifestare unilaterala de vointa a tatalui, prin care aceasta confirma existenta rasportului de filiatie fata de un copil nascut de o femei necasatorita. Recunoasterea trebuie facuta in urmatoarele CONDITII:-in fata ofiterului de stare civila, odata cu inregistarea nasterii, situatie in care in actul de nastere al copilului este trecut numele si prenumele tatalui, la rubrica prevazuta in acest sens .


-Prin declaratia de recunoastere a unui copil din afara casatoriei, autentificarea care se depune, dupa inregistrarea nasterii la oricare primarie, aceasta avand obligatia de a o trimite la primaria care are in pastrare actul de nastere al celei recunoscut pentru a se face mentiunea de recunoastere pe marginea actului respectiv.


-Printr-un inscris autentic, in fata notarului public sau a instantelor judecatoresti


-prin testament, indiferent daca este autentic, olograf sau mistic; in astfel de cazuri, persoana interesanta depune la primaria locului de domiciliu o copie legalizata, in extras , a testamentului, cuprizand textul prin care se face recunoasterea.

Atunci cand nu s-a realizat manifestarea libera si unilaterala de vointa a tatalui, codul familiei asigura pentru copil posibilitatea actiunii in stabilirea paternitatii.

CONDITII:


ACTIUNEA IN STABILIREA PATERNITATII PRESUPUNE UNELE CONDITII:


A)STABILIREA IN PREALABIL A RAPORTULUI DE FILIATIE FATA DE MAMA;

Aceasta conditie este necesara, deoarece prin filiatie se intelege legatura copilului atat fata de mama , cat si fata de tata. Consideram ca nu este normal ca pentru un copil sa fie stabilita mai intai paternitatea, fara a se cunoaste femeia (mama ) care l-a nascut.

In functie de starea civila a mamei, casatorita sau necasatorita, exista situatia juridica a copilului - din casatoria sau din afara casatoriei.

Spre exemplificare , daca mama este casatorita la data nasterii copilul, exista prezumtia de paternitate si , ca urmare, o astfel de actiune nu are sens.
B)RECLAMANTUL (COPILUL) SA NU AIBA STAREA CIVILA DE COPIL DIN CASATORIE


Numai dupa ce a fost inlaturata prezumtia de paternitate , pe calea unei actiuni in tagaduirea paternitatii, copilul pierde calitatea de copil din casatorie si dobandeste statutul de copil din afara casatoriei, fiind in masura sa ceara, prin reprezentatii sai legali, stabilirea paternitatii fata de o alta persoana considerate a-I fi tata. Nu este admisibila orice alta actiune , pana la data respective.


Spre exemplificare, avand in vedere cele mentionate mai sus, actiunea subsidiara a mamei pentru obligarea concubinului la plata pensiei de intretinere pentru copii nu este admisibila atat timp cat copilul beneficiaza de prezumtia de paternitate , iar sotul mamei nu a contestat paternitatea.

Copilul este in masura sa solicite , prin reprezentatii sai, stabilirea paternitatii fata de persoana pe care o considera a-I fi tata, numai dupa ce a fost inlaturata prezumtia de paternitate pe calea actiunii in tagaduirea paternitatii.


In consecinta, actiunea mamei avand ca obiect obligarea concubinului la plata pensiei de intretinere nu este admisibila atata vreme cat copilul se bucura de prezumtia de paternitate.(sotul mamei nu a actionat in instanta pentru tagaduirea paternitatii.)INSCRIEREA RECUNOASTERII SAU STABILIRII FILIATIEI


Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei se face pe actul de nastere si , daca este cazul, pe cele de casatorie si de deces:


-din oficiu sau,

-la cererea celui interesat , pe baza actului de recunoasterea sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

Recunoasterea , la inregistrarea nasterii sau ulterior, de catre tatal copilului nascut in afara casatoriei se face prin declaratia scrisa a acestuia data in fata ofiterului de stare civila, prin I nscris autentic sau prin testament.


Declaratia de recunoasterea a unui copil din afara casatoriei , autentificata , se poate depune, dupa inregistrarea nasterii copilului, la oricare primarie care o va trimite la primaria ce are in pastrare actul de nastere al celui recunoscut , pentru a se face mentiunea de recunoastere pe marginea actului respectiv . In aceelasi mod se inscrie si mentiunea de recunoastere facuta de un cetatean strain.

In cazu l recunoasterii prin testament , persoana interesanta depune la primaria locului de domiciliu o copie legalizata , in extras, a testamentului, cuprizand textul prin care se face recunoasterea.


Mentinerea de recunoastere poate fi operata si din oficiu, in baza comunicarii biroului notarial care a efectuat autentificarea declaratiei sau a testamentului.


Inscrierea hotararilor judecatoresti privind stabilirea paternitatii, contestarea recunoasterii, incuviintarea purtarii numelui sau de tagaduire a paternitatii ori a maternitatii ( in legatura cu aceasta din urma ne vom referi in capitolele urmatoare face la cererea persoanelor interesante , prin mentiune pe marginea actului de nastere a titularului acestuia.

Dupa operarea mentiunii de recunoastere , de contestare a recunoasterii, de stabilire a filiatiei sau de tagaduire a paternitatii ori a maternitatii se retrage certificatul de nastere si se elibereaza alte certificate, cu noile date de stare civila.

In situatia in care ulterior , prin hotarare definitiva si revocabila s-a incuviintat purtarea numelui de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia, mentiunea se inscrie si pe actele de nastere ale copiilor minori, iar in cazul copiilor majori numai la cererea acestora.

RECUNOASTEREA VOLUNTARA CA MOD DE STABILIRE A FILIATIEI


Desi regula generala in ceea ce priveste modificarea statului civil al persoanei stabileste ca aceasta este posibila numai pe calea actiunilor judiciare, este prevazuta prin lege si posibilitatea modificarii statului civil al persoanei in baza unei declaratii unilaterale de vointa, concretizata sub forma actului juridic al recunoasterii.


Astfel:


-copilul nascut din parintii necunoscuti va putea dobandi filiatia fata de mama ca urmare a recunoasterii sale de catre aceasta.


-copilul nascut in afara casatoriei, prin recunoasterea tatalui, dobandeste calitatea de copil al acestuia.


Ca urmare a stabiliri raportului de filiatie fata de ambii parintii, in urma actului de recunoasterea , acesta este asimilat cu copilul nascut in timpul casatoriei ( actul juridic al recunoasterii produce acelasi efecte ca si actiunea in stabilirea paternitatii sau maternitatii).


Codul familiei prin dispozitiile art.48 si 57, urmareste ca prin institutia recunoasterii sa protejeze copilul, fara a se mai apela la procedura judiciara. Efectele recunoasterii voluntare se rasfrang si asupra familiei declarantului.


Recunoasterea presupune ca anterior sa nu fi existat vreun raport de filiatie intre declarant si copil, intrucant:-recunoasterea copilului de catre mama nu poate avea loc decat daca nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila , ori daca copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti (art.48din codul familiei)


In aceste conditii, suntt ineficente si nu produc efecte juridice:


-recunoastera facuta de catre barbatul cu care mama copilului a trait in concubinaj sau a avut relatii in afara casatoriei, in timp ce era casatorita , intrucat copilul beneficiaza , in aceste conditii, de prezumtia de paternitate, care nu a fost inlaturata , in conditiile legii;

-recunoasterea copilului care a fost recunoscut de catre o alta persoana , recunoasterea care a fost constata, raportul de filiatie fiind dobandit fata de primul declarant;


-recunoasterea copilului, in timp ce in actul de nastere este trecuta ca mama o alta persoana.


In aceste situatii, chiar daca recunoasterea a fost facuta prin act autentic sau testament, ofiterul de stare civila este obligat sa refuse inscrierea unor asemenea declaratii in actul de nastere al copilului.


In mod practic, declarantul va avea doar posibilitatea de a contesta o recunoastere anterioara , atunci cand raportul de filiatie al copilului a fost stabilit pe baza acesteia.


Atunci cand raportul de filiatie rezulta din faptul unei maternitatii necontestate, ori din faptul nasterii copilului in timpul casatoriei mamei ,recunoasterile ulterioare nu sunt admisibile, daca nu s-a modificat statul dobandit de copil la nasterea sa.


Recunoasterea are caracter irevocabil, aceasta regula fiind institutia in interesul copilului, motivate de urmatoarele: atata timp cat efectele recunoasterii se intind in trecut , de la data nasterii copilului admiterea revocabilitatii ar permite declarantului sa desfiinteze, prim simpla sa vointa, fara nici un control , efectele pe care le-a produs recunoasterea.


Singura posibilitate a declarantului este de a contesta recunoasterea , atunci cand nu corespunde adevarului, apeland la procedura judiciara a actiunii in contestarea recunoasterii.
CONDITII DE VALABILITATE;


-Recunoasterea voluntara este un act de vointa unilateral. Astfel ca pentru valabilitatea sa nu este necesara participarea beneficiarului recunoasterii, personal sau prin reprezentant , ori acceptul acestuia.


-are caracter personal, declarantul neputand face marturisirea decat in ceea ce il priveste pe el si nu in numele ambilor parintii


-recunoasterea prin mandate este permisa numai atunci cand mandatul rezulta dintr-o procura speciala si autentica .


-actul juridic al recunoasterii trebuie sa fie expresia unei vointe noviciate.


Persoanele care nu au capacitate de exercitiu nu pot face acte de recunoastere voluntara valabile, anularea lor putand fi ceruta de persoana care si-a redobandit capacitatea de exercitiu, de mostenitorii acesteia si de parchet.


-persoanele cu capacitatea de exercitiu restransa pot face acte de recunoastere voluntara, in conditiile stabilite de reglementarile legale pentru orce act juridic


-Recunoasterea trebuie sa priveasca o persoana care este in viata, fiind in beneficiul exclusiv al copilului.


-dupa decesul copilului, acesta nu mai poate fi recunoscut , decat atunci cand a lasat descendenti firest, in calitatea de continuatori ai autorului lor,pot beneficia de efectele recunoasterii.


-recunoastrea facuta de tata este valabila atunci cand copilul a fost conceput si nascut in afara casatoriei


-Recunoasterea facuta de mama produce efecte numai cand nasterea copilului nu a fost inregistarat in registrul de stare civila s au copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parintii necunoscutii.


-omisiunea inregistrarii actului de nastere al copilului nu permite calea recunoasterii voluntare, intrucant indreptarea acestei situatii se face prin procedura inscrierii ulterioare a actului d e nastere .


- beneficiarul recunoasterii poate fi atat copilul minor, cat si [1] majorul.

EFECTUL RECUNOASTERIIRecunoasterea are ca principiu efect modificarea statului copilului , acesta dobandind calitatea de copil al declarantului.


In baza relatiilor de filiatie si de rudenie , care anterior recunoasterii nu erau recunoscute, copilul va intra cu drepturi depline in familia declarantului .


Recunoasterea implica existenta unui raport de filiatie prexistent acestui act de vointa unilaterala si personal al declarantului, ceea ce presupune ca beneficiarul recunoasterii a avut filiatia respectiva inca de la nasterea sa


Legea nu prevede un termen in care poate fi facuta recunoasterea voluntara.


Ofiterul de stare civila va face mentiunea de recunoastere pe actul original de nastere si va emite noi certificate, conform noii situatii juridice a copilului.
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Admisibilitatea cererii in fata CEDO
Drept roman
Responsabilitatea in reteaua Internet
Devolutiunea legala a succesiunii
Comunitatile Europene
EFECTELE NULITATII ale actului juridic civil
BUNURILE PROPRII
Distrugerea

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu