Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica


Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea este actul puterii de stat competente, prin care se realizeaza trecerea in proprietate publica a unor bunuri imobile proprietate privata, necesare executarii unor lucrari de interes public, in schimbul unei despagubiri.

Pot fi expropriate toate bunurile imobile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

Legea reglementeaza strict si pe etape procedura de urmat in cazul exproprierii. Totusi, organul indreptatit sa dispuna exproprierea si proprietarul pot evita parcurgerea acestei proceduri pe calea unui transfer amiabil a dreptului de proprietate. Aceasta conventie poate interveni in orice faza de expropriere.

Procedura exproprierii: a) declararea de utilitate publica a exproprierii;

b) masuri pregatitoare exproprierii;

c) exproprierea propriu-zisa si stabilirea despagubirilor.

a) Utilitatea publica se declara pentru lucrari de interes national sau de interes local. Declararea de utilitate publica se face numai dupa o cercetare prealabila efectuate de catre comisii numite de Guvern pentru lucrari de interes national si de catre delegatia permanenta a consiliului judetean sau de primarul general al mun. Bucuresti - pentru lucrarile de interes local. Odata adusa la cunostinta publica, declaratia de expropriere intruneste toate elementele unui act-conditie care declanseaza procedura exproprierii.

b) In etapa urmatoare, expropriatorul intocmeste planul imobilelor expropriate cu indicarea numelui proprietarilor si a ofertelor de despagubiri, care se depun la consiliul local al localitatii, in vederea consultarii de catre cei interesati. Propunerile de expropriere, impreuna cu procesul-verbal care incheie cercetarea prealabila, se notifica titularilor drepturilor reale asupra imobilelor, in termen de 15 zile de la publicare. Acestia pot face intampinare impotriva actelor in termen de 45 de zile, depunand aceasta la primarul localitatii si se solutioneaza in termen de 30 de zile. Comisia, in urma deliberarii, poate sa accepte punctul de vedere al expropriatorului sau il poate respinge. Hotararea comisiei este supusa caii de atac a contestatiei, in termen de 15 zile de la comunicare.c) Solutionarea cererilor privitoare la expropriere este data in competenta tribunalelor. Intinderea competentei materiale a tribunalului, potrivit legii, este verificarea numai daca sunt intrunite toate conditiile cerute de lege pentru expropriere si stabilire despagubirilor, neputand intra in problemele de fond privitoare la expropriere. Daca partile sau numai unele dintre acestea se invoiesc doar cu privire la expropriere, dar nu si asupra despagubirii, instanta ia act de invoiala si stabileste despagubirea. Despagubirea se stabileste de o comisie de experti si se compune din valoarea reala a imobilului, cat si din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane indreptatite.

Legea precizeaza ca eliberarea titlului executoriu si punerea in posesie a expropriatorului vor putea fi facute numai pe baza unui act procedural distinct, incheierea data de instanta de judecata, prin care se consemneaza indeplinirea obligatiilor privind plata despagubirilor.

Daca in decurs de un an lucrarile de interes public nu au fost incepute si nici nu s-a facut o noua declaratie de utilitate publica, fostii proprietari pot cere retrocedarea lor.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.