Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Metodologia cercetarii juridice - grile rezolvate

Metodologia cercetarii juridice - grile rezolvate
METODOLOGIA CERCETARII JURIDICE1) „Un ansamblu de principii, de etape si faze, de metode, tehnici si instrumente de investigare  si cunoastere stiintifica a fenomenelor juridice” este definitia:

1. metodei;

2.  metodologiei cercetarii stiintifice juridice.

3. documentarea

4.  niciuna

RASPUNS   2


2) Cuvantul grecesc „methodos” inseamna:1.  metoda;

2.  stiinta.

3.  investigatie stiintifica

4.  niciunul

RASPUNS  1


3) Cuvantul grecesc „logos” inseamna:

1.  metoda;

2.  stiinta.

3.  cuvant

RASPUNS 2


4) Metodologia cercetarii stiintifice este structurata astfel:

1.  metode de maxima generalitate, specifice tuturor stiintelor;

2.  metode proprii unui grup de stiinte;

3.  metode specifice fiecarei stiinte;

4.  toate categoriile de metode.

RASPUNS 4


5) Din stiintele juridico – istorice fac parte discipline ca:

1.  Istoria generala a dreptului, Istoria dreptului romanesc;

2.  Drept civil, Drept penal, Drept administrativ.

3.  Nicio varianta

RASPUNS 1


6) Apartin stiintelor juridice de ramura urmatoarele discipline :

1. Istoria generala a dreptului, Istoria dreptului romanesc;

2.  Drept civil, Drept penal, Drept administrativ

3. Nicio varianta

RASPUNS  2


7) Stiinta reda realitatea:

1.  eliminand orice aspect subiectiv;

2.  raportata la om, la subiectivitatea lui.

3.  in functie de ipotezele stabilite

RASPUNS 1


8) Structura stiintei cuprinde :

1. materialul faptic acumulat istoric;

2. ipoteze confirmate si neconfirmate;

3.  rezultatele observarilor si experimentelor concretizate in concepte, notiuni, principii,

legi, teorii;

4. metodologia de cercetare stiintifica;

5.  toate

RASPUNS 5


9) Structura stiintei cuprinde :

1. materialul faptic acumulat istoric;

2. ipoteze confirmate si neconfirmate;

3.  rezultatele observarilor si experimentelor concretizate in concepte, notiuni, principii,

legi, teorii;

4. metodologia de cercetare stiintifica;

5.  toate

RASPUNS 5


10) Cunoasterea comuna este:

1.  rod al invatarii prin ucenicie;

2.  o cunoastere care are o armatura teoretica, metode de investigare, procedee de verificare

a ipotezelor, un limbaj propriu.

3. ambele

4.  niciuna

RASPUNS 1


11) Cunoasterea stiintifica este:

1.  rod al invatarii prin ucenicie;

2.  o cunoastere care a o armatura teoretica, metode de investigare, procedee de verificare a ipotezelor, un limbaj 2. stiinta.

RASPUNS 2


12) Cercetarea stiintifica este o activitate sistematica si creatoare, menita sa sporeasca volumul de cunostinte, pentru a le utiliza pentru noi aplicatii este o definitie:

1.  adevarata;

2. falsa.

RASPUNS 1


13) Cercetarea stiintifica fundamentala este:

1.  o activitate teoretica sau experimentala fundamentala, care are ca scop principal

acumularea de noi cunostinte;

2.  o activitate de investigare originala orientata spre un scop practic specific.

3. ambele

4. niciunul

RASPUNS 1


14) Cercetarea stiintifica aplicativa este:

1.  o activitate teoretica sau experimentala fundamentala, care are ca scop principal

acumularea de noi cunostinte;

2.  o activitate de investigare originala orientata spre un scop practic specific.

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


15) Cercetarea stiintifica – etape:

1. alegerea temei;

2. documentarea-invatarea;

3. explicarea fenomenului juridic: formularea ipotezei si verificarea ipotezei si a

concluziilor stiintifice;

4. redactarea si sustinerea publica a lucrarii;

5.   toate

RASPUNS 5


16) Sistemul managementului in cercetarea stiintifica juridica - subsisteme:

1. organizatoric;

2. informational;

3. decizional;

4. cel al metodelor si tehnicilor specifice de gestiune;

5.   toate

RASPUNS 5


17) Alegerea temei conditioneaza succesul cercetarii daca:

1. temele complexe se divid si se incredinteaza unor echipe mai mici sau unor persoane

individuale;

2. tema i se potriveste ca aspiratie, pregatire si resurse disponibile;

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


18) In alegerea temei trebuie respectate urmatoarele criterii:

1. informarea – documentare prealabila alegerii temei;

2. sa se aiba in vedere importanta si actualitatea teoretica si practica a temei de cercetare;

3. necesitatea incheierii cercetarii l a termenul stabilit;

4.  toate

5. niciunul

RASPUNS 4


19) Schita proiectului de cercetare cuprinde numai unul dintre urmatoarele elemente:

1. metodele propuse;

2. termenul de finalizare a cercetarii;

3. sursele de informare – documentare;

4.  toate aceste elemente la un loc.

5. niciunul

RASPUNS 4


20) Proiectul temei, elaborat numai dupa terminarea documentarii bibliografice, contine numai:

1. documentarea bibliografica;

2. modul si termenele de prelucrare a informatiilor;

3. termenul de predare la beneficiar

4. niciunul

5.  toate aceste componente.

RASPUNS 5


21) Planul preliminar de structurare a lucrarii cuprinde numai:

1. selectarea surselor;

2. argumentatia teoretica, practica, juridica si social-politica;

3. note bibliografice;

4. fise de idei;

5.  toate

RASPUNS 5


22) Documentarea bibliografica (livresca) - scop :

1.  sa asigure cunoasterea zestrei stiintifice;

2. sa asigure cunoasterea fenomenului practic.

3. ambele

4. niciunul

RASPUNS 1


23) Documentarea directa - specific :

1. sa asigure cunoasterea zestrei stiintifice;

2.  sa asigure cunoasterea fenomenului practic.

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


24) Documentele primare - continut:

1.  idei sub forma de documente (legislatia romaneasca, acquis-ul comunitar, jurisprudenta);

2. idei obtinute prin prelucrarea datelor primare

3. ambele

4. niciunul

RASPUNS 1


25) Documentele secundare - contin:

1. idei sub forma de documente (legislatia romanesca, acquis-ul comunitar, jurisprudenta);

2.  prelucrarea ale documentelor primare

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


26) Documente tertiare exemple:

1. reviste de referate, titluri, sinteze documetare, ghiduri bibliografice

2.  bibliografii, culegeri de traduceri, sinteze de referate

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


27) Documentele microformate includ:

1. fise bibliografice;

2.  benzi, discuri, CD, imagini, programul Lex 200

3. fise de idei

4. toate

5. niciuna

RASPUNS 2


28) Referatul documentar se realizeaza, in etapa studierii surselor, pe baza:


1.  unei singure surse;

2. mai multor surse.

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 129) Referatul documentar de sinteza se realizeaza, in etapa studierii surselor, pe baza:

1. unei singure surse;

2.  mai multor surse.

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


30) Fisa de idei retine:

1. ideea si pagina

2. datele din fisa bibliografica

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


31) Fisa bibliografica contine:

1. numai o idee si pagina de la care s-a extras;

2.  autor, titlu, oras, editura, an, si numarul de pagini

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 232) Explicarea fenomenului juridic - etape :

1. formularea ipotezei;

2. verificarea ipotezei;

3.  ambele;

4. niciuna.RASPUNS 3


33) Ipoteza poate fi definita:

Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de

curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005,pag.26


34) De ce este importanta relatia cauzala ?

Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de

curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005,p.27


35) Modalitati de verificare a ipotezei si de fundamentare a concluziilor stiintifice -

exemple:

1. experimentul

2. metode cantitative

3. studiul de caz

4.  toate

5. niciuna

RASPUNS 4


36) Ipoteza cercetarii este verificata daca:

1.  toate consecintele ei concorda cu datele practicii;

2. toti factorii independenti sunt controlati

3. ambele

4. niciunul

RASPUNS 1


37) Ipoteza cercetarii este infirmata daca:

1. nu s-au utilizat toate metodele de cercetare;

2.  si numai o singura consecinta nu concorda cu datele practicii;

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


38) Care sunt conditiile pentru redactarea stiintifica a unei lucrari ?

Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de

curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005,p.38 si 3939) Care sunt conditiile pentru redactarea stiintifica a unei lucrari ?

Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de

curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, pag.39


40) Notele bibliografice se trimit:

1. in subsolul paginii;

2. la sfarsitul fiecarui capitol;

3. la sfarsitul lucrarii;

4.  toate

5. niciuna

RASPUNS 4


41) Indexul de termeni reprezinta:

1.  ordonarea alfabetica a cuvintelor cheie folosite in text;

2. ordonarea alfabetica a numelor proprii utilizate in text.

3.  niciuna

4. ambele

RASPUNS 1


42) Indexul de nume reprezinta:

1. ordonarea alfabetica a cuvintelor cheie folosite in tex t;

2.  ordonarea alfabetica a numelor proprii utilizate in text.

3. niciuna

4. ambele

RASPUNS 2


43) Pentru investigarea fenomenelor juridice se utilizeaza :

1. metoda statistica

2. metode prospective

3. metoda tipologica

4.  toate

5. niciuna

RASPUNS 4


44) Alte metode de verificare a ipotezei :

1. metoda istorica;

2. metoda logica;

3. metode cantitative

4.  toate

5. niciuna

RASPUNS 4


45) Metoda logica - caracteristici :

1. se coreleaza cu metoda istorica

2. surprinde dinamica interna a raporturilor sociale

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 346) Metoda logica - aplicatii in domeniul dreptului :

1.  sistematizarea si interpretarea normelor juridice;

2. activitatea de elaborare si aplicare a legilor

3. ambele

4. niciunul

RASPUNS 1


47) ISBN inseamna:

1.  International Standard Book Number (numar international de clasificare pentru carti);

2. International Standard Serial Number (numar international de clasificare bibliografica

pentru seriale si periodice).

RASPUNS 1


48) Clasificarea normelor juridice presupune aplicarea:

1. metodei sociologice

2. studiul de caz

3. ambele

4.  niciuna

RASPUNS 4


49) Metoda experimentala si metodele cantitative - caracteristici :

1. se aplica pe un esantion mare de subiecti

2.  aduc un spor de precizie

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


50) Paragraful inseamna:

1. cinci blancuri (spatii albe) in stanga textului;

2.  un grup de mai multe randuri, continand aceeasi idee

RASPUNS 2


51) Numarul paginii (coloncifru) se pune in:

1.  coltul din dreapta sus, la un cm de celelalte doua margini;

2. coltul din stanga sus, la un cm de cele doua margini.

3. niciunul

RASPUNS 1


52) Adverbul latin [sic] plasat in citat inseamna:

1.  reproducerea exacta a greselilor din original („asa”, „chiar asa”);

2. sublinierea unei parti din citat, facuta de autorul lucrarii stiintifice („sublinierea noastra”)

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


53) Metode prospective - specific :

1. se raporteaza la functia predictiva;

2. valorizeaza functia descriptiva

3. ambele

4.  niciuna

RASPUNS 4


54) Abrevierea [N.A.] inseamna:

1. sublinierea unei parti din citat, facuta de autorul lucrarii stiintifice(„ sublinierea noastra”)

2.  interventia unui autor in textul altuia („nota autorului”).

RASPUNS 2


55) Pentru a evita plagiatul (furt intelectual) trebuie precizata sursa: autorul s i lucrarea numai:

1. (in paranteza), imediat dupa textul preluat;

2. intr-o nota de subsol;

3.  ambele

4. niciunul

RASPUNS 3


56) Nota de subsol precizeaza:

1.  autorul (prenume, nume), titlul, orasul, editura, anul, pagina, in ordine numerica

2. autorul (nume, prenume), titlul, orasul, editura, anul, in ordine alfabetica.

3. niciunul

RASPUNS 1


57) Lista bibliografica (de la sfarsitul lucrarii) precizeaza:

1. autorul ( prenume, nume), titlul, orasul, editura, anul, pagina, in ordine numerica;

2.  autorul (nume, prenume), titlul, orasul, editura, anul, in ordine alfabetica

3. niciuna

RASPUNS 2


58) Daca sunt mai mult de doi autori, in nota de subsol se trec:

1. numele tuturor autorilor;

2.  numele primului urmat de et al. („si altii”).

3. niciunul

RASPUNS 2


59) Daca sunt mai mult de doi autori, in lista bibliografica de la sfarsitul lucrarii se trec:

1.  numele tuturor autorilor;

2. numele primului autor urmat de et al. („si altii”).

3. niciunul

RASPUNS 1


60) Precizarea (V. supra p. 9) inseamna:

1.  trimiterea la un paragraf anterior („vezi mai sus in text la pag. 9”);

2. trimitere la un paragraf ulterior.

3. niciunul

RASPUNS 1


61) Tipul - caracterizare:

1. retine trasaturile esentiale fenomenului juridic

2. elimina elementele secundare

3. niciunul

4. ambele

RASPUNS 2


62) Adverbul latin passim din precizarea [V. pp. 78, 88 et passim] inseamna:

1. trimitere la o anumita pagina;

2.  „raspandit peste tot”, „in diferite locuri”.

3. niciunul

RASPUNS 2


63) Cuvantul latin idem inlocuieste:

1.  numele autorului, in nota de subsol, cand se repeta de mai multe ori;

2. numele autorului si titlul lucrarii, in nota de subsol, cand se repeta de mai multe ori.

3. niciunul

RASPUNS 1


64) Cuvantul latin ibidem inlocuieste:

1. numele autorului, in nota de subsol, cand se repeta de mai multe ori;

2.  numele autorului si titlul lucrarii, in nota de subsol, cand se repeta de mai multe ori.

3. niciunul

RASPUNS 2


65) „Prepozitia latina apud („dupa”) precizeaza citarea indirecta, din surse secundare” este o  afirmatie:

1. falsa;

2.  adevarata.

RASPUNS 2


66) Monografia este:

1.   o lucrare axata pe descrierea unei singure teme;

2.   o lucrare stiintifica ampla care abordeaza unitar concluzii, principii, teorii in limitele

unei stiinte.

3.  niciunul

RASPUNS 1
67) Tratatul este:

1.  o lucrare stiintifica ampla care abordeaza o singura problema;

2.  o lucrare stiintifica ampla care abordeaza unitar concluzii, principii, teorii in limitele unei stiinte.

3. niciunul

RASPUNS 2


68) Studiul stiintific este:

1.  o lucrare de cercetare stiintifica veritabila, care solutioneaza unele probleme si

formuleaza altele noi, cu dimensiuni intre 20-100 pag;

2. rezultatul partial sau final al unui studiu stiintific, cu caracter de informare, pe circa 10

pag.

3. niciunul

RASPUNS 1


69) Comunicarea stiintifica este:

1.  o lucrare de cercetare stiintifica veritabila, care solutioneaza unele probleme si

formuleaza altele noi, cu dimensiuni intre 20-100 pag;

2.  rezultatul partial sau final al unui studiu stiintific, cu caracter de informare, pe circa 10 pag.

3. niciunul

RASPUNS 2


70) Lucrarea de disertatie este:

1. o lucrare stiintifica care se sustine la sfarsitul celor trei ani de facultate, tratand o

problema de specialitate, pe 50 – 100 de pagini;

2.  o lucrare stiintifica care se sustine la sfarsitul celor doi ani de masterat, tratand o

problema de specialitate, pe 50-100 de pagini.

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 271) Dizertatia se defineste ca:

1. o lucrare stiintifica care se sustine la sfarsitul celor trei ani de facultate, tratand o

problema de specialitate, pe 50 – 100 de pagini;

2.  o lucrare stiintifica care se sustine la sfarsitul celor doi ani de masterat, tratand o

problema de specialitate, pe 50-100 de pagini.

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


72) Dreptul penal este :

1.  o disciplina juridica de ramura

2.  o disciplina juridico-istorica

3.  o disciplina de sinteza

4. niciuna

RASPUNS 1


73) Din punct de vedere al finalitatii , distingem urmatoarele tipuri de cercetare:

1. cercetare principala si secundara;

2.  cercetare fundamentala si aplicata;

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


74) Stiinta - componente :

1.  o parte a artei

2. structuri cognitive

3. argumente

4.  nucleu paradigmatic

RASPUNS 4


75) Metodologia cercetarii - definitie :

1.  ansamblu de etape si instrumente ale cunoasterii stiintifice

2. teorie a argumentarii

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


76) Este o activitate creatoare si sistematica :

1. cercetarea cantitativa

2. stiinta

3.  cercetarea stiintifica

4. alegerea temei de cercetare

RASPUNS 3


77) Specificul cercetarii stiintifice :


1. sporeste volumul cunostintelor

2. este o activitate sistematica si creatoare

3.  ambele

4. nciuna

RASPUNS 3


78) Institutul de Cercetari Juridice - apartenenta :

1. Ministerul Educatiei si Cercetarii

2.  Academiei Romane

3. ambelor

4.  nciuna

RASPUNS 2


79) Academia Romana are in subordine :

1. Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

2. Institutul pentru cercetarea si prevenirea criminalitatii

3. ambele

4.  nciuna

RASPUNS 4


80) Surse documentare bibliografice - exemple :

1. culegeri de traduceri

2. sinteze de referate

3.  ambele

4. nciuna

RASPUNS 3


81) Fisele bibliografice se intocmesc :

1. in etapa de informare

2.  in faza de culegere a surselor

3. ambele

4. nciuna

RASPUNS 2


82) Etapele documentarii :

1. etapa utiizarii resurselor

2. etapa studierii surselor

3.  ambele

4. nciuna

RASPUNS 3


83) Documentarea prin consultarea specialistilor - specific :

1. se realizeaza in orice moment al elaborarii lucrarii;

2. se refera atat la aspectele teoretice, cat si la cele metodologice

3.  ambele

4. nciuna

RASPUNS 3


84) O ipoteza isi dovedeste valoarea stiintifica daca:

1.  e raportata la numarul de subiecti din esantion

2. daca valorifica microformatele

3. ambele

4.  nciuna

RASPUNS 4


85) Cerinte ale ipoteze :

1. sa permita previziuni

2. sa genereze un bogat continut informational

3.  ambele

4. nciuna

RASPUNS 3


86) Tipuri de conexiuni intre fenomenele juridice :

1. relatii de cauzalitate

2. relatii de conditionare

3. relatii de interdependenta

4.  toate

5. niciuna

RASPUNS 4


87) Legatura dintre doua fenomene care se succed este o :

1.  o relatie cauzala

2.  o relatie de conexiune

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


88) Experimentul - caracteristici

1.  este o observatie provocata;

2. presupune delimitarea variabilei independente de cele dependente

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


89) Forme ale experimentului :

1. de teren sau de laborator;

2. naturale si artificiale

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


90) Experimentul - avantaje :

1. posibilitatea repetarii;

2. se aplica si stiintelor juridice;

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


91) In domeniul criminalisticii se aplica :

1. metoda sociologica

2.  experimentul de laborator

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 292) Simularea - caracteristici :

1. contribuie la clarificari metodologice

2.  o forma particulara a experimentului

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


93) Etapele experimentului :

1.  alegerea unitatilor de experimentare

2. delimitarea grupului de control de lotul experimental

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


94) Carei metode ii este proprie etapa compararii influentei variabilei

independente asupra variabilei dependente ?

1. comparatiei

2.  experimentului

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


95) Aplicarea caror metode are ca rezultat prognoza juridica ?

1.  metodei tipologice

2.  metodelor prospective

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


96) Aplicarea caror metode are ca rezultat prognoza juridica ?

1. metodei sociologice

2. metodelor cantitative

3. ambele

4.  niciuna

RASPUNS 4


97) Aplicarea metodelor cantitative in domeniul dreptului se concretizeaza in :

1.  intocmirea statisticilor judiciare

2. elaborarea unor noi definitii

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


98) Metoda statistica- importanta:

Olga Dutu, Ioana-Teodora Butoi, Metodologia cercetarii stiintifice juridice , Note de

curs, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005,pag.35


99) Studiul de caz - specific :

1. se raporteaza la grupuri

2.  se aplica unui individ, fenomen, norma juridica;3. ambele

4. niciunul

RASPUNS 2


100) Incursiunea in istoricul unui fenomen, al unui caz este o caracteristica :

1.  a metodei istorice

2.  a studiului de caz

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


101) Ce metoda are ca si caracteristica incursiunea in istoricul unui

fenomen, al unui caz ?

1.  stabilirea unui diagnostic pentru inculpat

2. identificarea unor asemanari intre tipuri de infractiuni

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


102) Ce metoda se poate aplica pentru a studia  personalitatea martorului sau a victimei ?

1. metoda statistica

2.  anamneza clinica

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


103)Cum se pot evidentia sursele disfunctiilor personalitatii infractorului ?

1.  studiul de caz

2. metoda tipologica

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


104)Ce metoda se bazeaza pe conceptul de tip ?

1. istorica

2. experimentala

3. ambele

4.  niciuna

RASPUNS 4


105)Care sunt  formele metodei comparative ?

1.  analogia;

2. argumentarea;

3. ambele;

4. niciuna

RASPUNS 1


106) Care este specificul metodei comparative ?

1.  observarea a cel puti 2 fenomene, norme juridice, etc.

2. realizarea unor diagnoze

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


107) Carei metode ii este specific procedeul concordantei ?

1. metodei sociologice;

2.  metodei comparative

3. ambelor

4. niciuneia

RASPUNS 2108) Ce procedee valorifica metoda comparativa ?

1. procedeul variatiilor concomitente

2. procedeul diferentei

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


109) Ce aplicatii in domeniul juridic cunoaste metoda comparativa?

1. confruntarea ipotezelor cu obiectivele

2.  evaluarea unor fenomene pentru estimarea unor solutii legislative

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


110) Ce etape se parcurg pentru realizarea anchetei ?

1. revederea literaturii

2.  culegerea si inregistrarea informatiilor

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


111) Care sunt tehnicile specifice anchetei ?

1. chestionarul;

2. interviul;

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3

112) Care este scopul chestionarului :

1. evaluarea globala a unui fenomen juridic

2.  identificarea genezei relatiilor criminogene

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


113) Ce ategorii de intrebari delimitam in structura chestionarului :

1.  factuale si de opinie

2. inchise si deschise

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


114) Ce tipuri de chestionare se regasesc in literatura de specialitate?

1. autoadministrate si administrate prin operatori de ancheta;

2. speciale si omnibus;

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


115) La ce se refera intrebarile introductive, bifurcate, de control ?

1. dimensiunile chestionarului

2.  structura chestionarului

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


116) In ce domeniu se aplica mai mult interviul?

1. teoria dreptului

2. dreptul comercial

3.  criminologie

4. toate

5. niciuna

RASPUNS 3


117) Ce tipuri de interviu se aplica in criminologie?

1. interviul formal si neformal

2. interviul direct si indirect

3.  ambele

4. niciunul

RASPUNS 3


118)In ce scop se aplica interviul clinic ?

1.  stabilirea relatiilor intre cauzele care au generat o anumita reactie a individului ;

2. prognoza fenomenelor socio-juridice

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


119) Din punct de vedere al modului de relationare intre cel care intervieveaza si cel

intervievat, distingem :     

1. interviul sensibil si neutru;

2. interviul neutru si sever;

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


120) Sursele de analiza in cadrul tehnicii documentare sunt :

1. dosare penale, civile, comerciale, etc.

2. scrisori, jurnale, biografii;

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


121) Cum poate fi definit testul ?

1.  un instrument de diagnoza si prognoza

2.  o modalitate de verificare a variabilelor independente

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 1


122) Calitatile care certifica valoarea unui test sunt :

1. validitatea

2. fidelitatea

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


123) Ce metode se aplica in studiul personalitatii unui infractor ?

1. testelor de personalitate

2. probelor proiective

3.  ambele

4. niciuna

RASPUNS 3


124) Cum se poate anticipa potentialul delincvential al unui individ ?

1. se poate realiza cu ajutorul testelor, acesta fiind scopul lor;

2.  este dificil de realizat, deoarece pot interveni si factori circumstantiali

3. ambele

4. niciuna

RASPUNS 2


125) Ce poate releva testul de personalitate ?

1. gradul de imaturitate social-emotionala;

2. hiperagresivitatea in relatiile cu ceilalti

3.  ambele

4. niciunul

RASPUNS 3


126) Etapele cercetarii stiintifice pot fi :

1.  chestionarul

2.  interviul

3.  ambele

4.  niciuna

RASPUNS 3127) Sistemul managementului in cercetarea stiintifica juridica - subsisteme:

1. organizatoric;

2. informational;

3. decizional;

4. cel al metodelor si tehnicilor specifice de gestiune;

5.   toate

RASPUNS 5


126) Etapele cercetarii stiintifice pot fi :

1.  chestionarul

2.  interviul

3.  ambele

4.  niciuna

RASPUNS 3


PS  REZOLVAREA LA REST?


0)Afirmatia ca „Ipoteza este o presupunere, in baza careia urmeaza sa se explice problema juridica” este:


1. falsa;

2.  adevarata.0) „Relatia cauzala este cea mai importanta pentru formularea ipotezei si explicarea

fenomenului juridic” este o afirmatie:


1. falsa;

2.  adevarata.0) Afirmatia ca „o lucrare este redactata stiintific daca respecta succesiunea logica, formularea si argumentarea clara a ideilor si dimensiunile adecvate” este:


1.  adevarata;

2. falsa.


0) Afirmatia ca „o lucrare este redactata stiintific daca asigura corectitudinea trimiterilor bibliografice, acuratetea gramaticala si stilistica, eliminarea detaliilor inutile si repetarii ideilor si citatelor” este:


1.  adevarata;

2. falsa.

Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

CONTRACTUL ADMINISTRATIV
Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi
Scopul si functiile pedepsei penale
Pedepsele penale in raport cu alte sanctiuni ale dreptului penal
Apararea dreptului de proprietate
Conditiile de detentie
Drept international privat - cursuri
Luarea de mitaTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu