Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA


PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

- NOTIUNEA

- DOMENIUL

- TERMENELE DE PRESCRIPTIEPRESCRIPTIA EXTINCTIVA (P.E.)

I. NOTIUNE, NATURA JURIDICA, DELIMITAREA

Notiune

Desi nu este definita "in terminis", legat de efectele prevazute de art. 1 din D. 167/1958 poate fi formulata definitia P.E. ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. Definitia rezulta din formularea textului din citat, care prevede ca " Dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege".

Terminologic, expresia prescriptiei extinctiva are doua acceptiuni:

a) - intr-un prin sens, este desemnata institutia de drept civil, adica totalitatea normelor de drept civil care reglementeaza stingerea dreptului la actiune in domeniul raporturilor civile;

b) - al doilea sens, desemneaza esenta p.e., adica stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.

Sediul materiei p.e., este in actele normative in vigoare, respectiv:

- Decretul 167/1958 privind prescriptia extinctiva, care este dreptul comun in materie.

- Codul civil - Titlul XX din cartea a III-a - "Despre prescriptie"

- Codul familiei.

- Alte acte normative.

Natura juridica

Prescriptia extinctiva este cunoscuta in toate ramurile de drept, astfel incat natura ei juridica trebuie stabilita in cadrul fiecarei ramuri de drept.

In materia dreptului civil, p.e. se refera la prescriptia dreptului la actiune.

Asadar, ce este pentru dreptul civil prescriptia dreptului la actiune si deci ce efect are aceasta asupra dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative?

Asa cum rezulta din definitie, actiunea intentata dupa trecerea termenului de prescriptie va fi respinsa ca prescrisa, ceea ce inseamna refuzul concursului fortei de constrangere a statului.

In ceea ce-l priveste pe subiectul pasiv (caruia ii profita si in favoarea caruia curge termenul de prescriptie), acesta se poate apara pe cale de exceptie invocand prescriptia.

Cu toate acestea, potrivit art. 20 al.1, din D. 167/1958, debitorul care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris, nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei.

Concluzia care se desprinde este deci ca prescriptia extinctiva nu stinge nici dreptul subiectiv si nici obligatia civila corelativa. Ceea ce transforma insa p.e. este dreptul la actiune in sens material intrucat:

- dreptul subiectiv civil nu mai este aparat pe calea ofensiva a actiunii in justitie;

- obligatia civila corelativa nu mai poate fi dusa la indeplinire pe calea executarii silite, dar este permisa executarea sa voluntara.

Deci, p.e. metamorfozeaza (Gh. Beleiu) dreptul subiectiv civil si obligatia civila corelativa, retrogradandu-le din perfecte (asigurate prin actiune) in imperfecte (naturale - executate de buna voie).

Delimitarea prescriptiei

P.E. se aseamana, fara a se confunda cu alte institutii de drept civil:

- prescriptia achizitiva;

- termenul extinctiv;

- decaderea.

a)     P.E. - prescriptia achizitiva (p.a.)

Asemanari

- ambele sunt institutii ale dreptului civil;

- constituie sanctiuni pentru titularii de drepturi subiective inactivi;

- ambele propun termene.

Deosebiri

- ca sediu al materiei, p.e. este reglementata in principal de D. 167/58, care reprezinta legea cadru, pe cand uzucapiunea este reglementata in C.civ.;

- termenele p.e. sunt mai multe si mai scurte (3 ani, 2 ani, 1 an, 6 luni) pe cand cele de p.a. sunt mai putine si mai lungi (30 ani, 10 - 20 ani);

- ca efect principal, daca p.e. stinge dreptul la actiune in sens material, p.a. conduce la dobandirea unui drept real principal;

- ca reguli aplicabile cursului prescriptiei: pe langa unele reguli comune, privind calculul termenelor, fiecare prescriptie are reguli proprii de suspendare si intrerupere, iar "repunerea in termen" este proprie numai p.e.

b) Delimitarea p.e. de decadere (D)

Ca sanctiune de drept civil decaderea (D), este stingerea dreptului subiectiv civil neexercitat in termenul de decadere.

Asemanari

a)     - ambele sunt institutii de drept civil;

b)     - ambele presupun termene;

c)     - ambele au un efect extinctiv.

Deosebiri

ca efecte:

- p.e. stinge dreptul la actiune in sens material;

- D. stinge insusi dreptul subiectiv (1 an - revocarea donatiei);

termenele p.e.:

- de prescriptii mai numeroase si mai lungi;

- de decadere, mai putine si mai scurte;

p.e. are reguli proprii privind, intreruperea, suspendarea si repunerea in termen pe cand D. nu se bucura, de lege lata, de o asemenea reglementare.

d)    Delimitarea p.e. de termenul extinctiv (t.e.)

Asemanari

- ambele au un efect extinctiv.

- ambele sunt concepte de drept civil.

Deosebiri

1) - ca izvoare:   - p.e. are izvoare legale

- t.e. este, dupa caz: - conventional

- legal

- jurisdictional

2) - ca efecte:  - p.e. stinge dreptul la actiune in sens material

- t.e. marcheaza stingerea dreptului subiectiv si obligatia corelative

- daca t.e. poate fi modificat prin acordul partilor actului juridic, termenul p.e. nu este susceptibil de o asemenea modificare;

- suspendarea, intreruperea si repunerea in termen sunt specifice numai termenului de p.e.

II.     EFECTUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


In stiinta dreptului au existat doua puncte de vedere cu privire la efectul p.e.

Intr-o prima parere ramasa izolata s-a opinat ca se stinge insusi dreptul subiectiv civil si obligatia civila corelativa prin prescriptie.

Intr-o a doua parere - acceptata, se considera ca prescriptia stinge doar dreptul la actiune in sens material, iar nu insusi dreptul subiectiv.

Argumente in favoarea tezei stingerii prin p.e. numai a dreptului la actiune in sens material:

a)     Argumentul de interpretare gramaticala a art. 1 al.1 din D. 167/58: "Dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie"; textul nu foloseste termenul dreptul ori expresia dreptul subiectiv, ci formula "dreptul la actiune".

Argumentul de interpretare gramaticala este aplicabil si textelor ulterioare D.167/1958:

- art. 37 al. final din L 31/90: Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor;

- art. 12 L. 11/91 privind combaterea concurentei neloiale: "Dreptul la actiune prevazut de art. 9 se prescrie in termen de un an de la data la care pagubitorul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii faptei".

b)     Un al doilea argument se bazeaza pe interpretare logica

- a art. 19 al. 1 D. 167/58: "Instanta de judecata, in cazul in care constata ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescriptie a fost depasit, poate sa dispuna, chiar din oficiu, judecarea sau rezolvarea actiunii, ori sa incuviinteze executarea silita"; daca prin implinirea termenului de prescriptie s-ar stinge insusi dreptul subiectiv, dispozitia citata - care reglementeaza repunerea in termenul de prescriptie - nu s-ar justifica, deoarece instanta nu ar mai avea ce ocroti; ori textul presupune, ca premisa, ca nu s-a stins dreptul subiectiv insusi.

c)     Consecintele stingerii dreptului la actiune in sens material

1) - supravietuirea dreptului subiectiv civil si a obligatiei civile corelative. Acestea devin insa imperfecte (vezi mai sus).

2) - imprescriptibilitatea dreptului la actiune in sens procesual. Aceasta inseamna ca, desi a fost implinit termenul p.e., titularul dreptului la actiune poate sesiza organul de jurisdictie, singurul in masura sa constate implinirea termenului de prescriptie.

d)     principiile efectului prescriptiei extinctive

Efectul stingerii dreptului material la actiune, este guvernat de 2 principii si anume:

1. - odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii (art. 1 al. 2 D. 167/58;

2. - in cazul cand un debitor este obligat la prestatiuni succesive, dreptul la actiune privind fiecare dintre aceste prestatiuni se stinge printr-o prescriptie deosebita (art. 12).

DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

NOTIUNE SI CRITERII

Domeniul p.e. inseamna sfera drepturilor subiective civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii.

In determinarea domeniului prescriptiei, se are in vedere, asa cum am stabilit, ca prin prescriptie nu se stinge dreptul subiectiv, ci dreptul la actiune in sens material.

Asadar fiecare drept subiectiv poate fi aparat printr-o actiune.

I. Drepturile reale principale sunt protejate prin urmatoarele actiuni:

1) - actiunea in revendicare, cand proprietarul unui bun, mobil sau imobil, reclama restituirea lui de la cel in posesiuinea caruia se afla bunul revendicat;

2) - actiune negatorie prin care se neaga, se contesta, un drept real (de regula, servitute) pe care paratul il pretinde asupra unui bun al reclamantului;

3) - actiunea confesorie, cand reclamantul pretinde un drept real (uzufruct, uz, abitatie, servitute, superficie) asupra bunului altuia;

4)- actiunea posesorie - prin care se apara posesia, ajungandu-se, indirect, la ocrotirea dreptului de proprietate ori a altui drept real principal.

II. Drepturile de creanta sunt ocrotite prin actiuni personale (numite, in practica, actiuni "in pretentii"), fie ca se intemeiaza pe un contract civil sau pe un fapt civil (licit ori ilicit), purtand denumiri diferite, precum: actiune pentru plata pretului, actiune in rezolutiune, actiune revocatorie, actiune oblica, actiune in reductiune s.a.m.d.

III. Drepturile personale nepatrimoniale, sunt ocrotite prin actiuni corespunzatoare acestor drepturi (privind numele, actiunile de stare civila, alte actiuni care tind la restabilirea dreptului caruia i s-a adus atingere);

Fata de cele de mai sus, se impune precizarea ca formeaza domeniul p.e., numai acele drepturi subiective civile, a caror actiuni sunt prescriptibile extinctiv.

In functie de natura drepturilor subiective civile, domeniul p.e. poate viza:

- categoria drepturilor patrimoniale;

- categoria drepturilor personale nepatrimoniale.

In functie de actul normativ ce reglementeaza prescriptia, domeniul poate fi guvernat de regulile:

- D. 167/1958, C.civ. si alte acte normative ( L. 11/91, C.familiei etc.).

A.    Domeniul prescriptiei e. in categoria drepturilor patrimoniale

P.e. si dreptul de creanta

Principalul domeniu al p.e. in categoria drepturilor patrimoniale il constituie dreptul de creanta.

Art.1 al.1 din D. 167/58 prevede ca "Dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege.

Aceste actiuni au un caracter personal si prescriptibil asadar.

Exceptii de la principiul prescriptibilitatii drepturilor de creanta:

a)     - actiunea in restituirea depunerilor la C.E.C. = imperscriptibila;

b)     - actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultative de persoane.

P.e. si drepturile reale principale

In principiu, drepturile reale principale sunt ocrotite prin actiuni prescriptibile sub aspect extinctiv.

Art. 21 din D. 167/58 prevede ca: "Dispozitiile decretului de fata, nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitatiune, servitute si superficie".

Astfel, sunt considerate ca imprescriptibile:

- actiuni in revendicare imobiliara (Actiunea poate fi paralizata prin invocarea prescriptiei achizitive);

- actiunea in revendicare imobiliara si mobiliara, intemeiata pe dreptul de proprietate de stat;

- actiunea de partaj, art. 728 c.civ. "Nimeni nu poate fi silit a ramane in indiviziune".

B.    Domeniul p.e. in cadrul drepturilor

NEPATRIMONIALE

Principiul imprescriptibilitatii

Principiul imprescriptibilitatii drepturilor personale presupune ca protectia acestor drepturi, prin actiunea in justitie nu este limitata in timp.

Desi nu are o consacrare legala in terminis, principiul a fost unanim recunoscut rezultand pe cale de interpretare "per a contrario" a art. 1 al. 1 din D. 167/58; de vreme ce textul dispune ca "Dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca n-a fost exercitat in termenul stabilit de lege", dreptul la actiune avand un obiect nepatrimonial nu se stinge prin prescriptie.

EXCEPTII DE LA PRINCIPIU

Sunt prescriptibile extinctiv, urmatoarele actiuni nepatrimoniale:

a)     - actiune in anulabilitate (adica pentru declararea nulitatii relative) a unui a.j.c., este prescriptibila in termen de 3 ani;

b)     - actiune in nulitatea relativa a casatoriei:

"Casatoria poate fi anulata la cererea sotului al carui consimtamant a fost viciat prin eroare cu privire la identitatea fizica a celuilalt sot, prin viclenie sau prin violenta poate fi ceruta in termen de 6 luni de la incetarea violentei, ori de la descoperirea erorii sau a vicleniei - art. 21 codul familiei".

c)     - actiunea in tagada paternitatii (55 al.1, C.familiei) se prescrie termen de 6 luni de la data cand tatal a cunoscut nasterea copilului;

d)    - actiunea in stabilirea paternitatii (art. 60 al. 1 C.familiei), se prescrie in termen de 1 an de la nasterea copilului.

Termenele de prescriptie T.P.

Definitie

Prin termen de prescriptie se intelege intervalul de timp stabilit de lege, inauntrul careia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material, sub sanctiunea pierderii acestui drept.

Ca orice termen, si termenul de prescriptie are un inceput, marcat de data de la care incepe sa curga prescriptia, o durata si un sfarsit, marcat de data implinirii t.p. extinctiva.

T.P. au un caracter strict legal, acestea fiind doar cele stabilite de lege, partile neputand sa stabileasca t.p. si nici sa modifice t.p. stabilte de lege.

Clasificarea T.P.

1) - in functie de sfera de aplicare: - T.P. generale;

- T.P. speciale;

generalia specialibus non derogant

speciolia generalibus derogant

2) - in functie de actul normativ care reglementeaza aceste termene:

- t.p. instituite de Dec. 167/58;

- t.p. instituite de alte izvoare de drept civil (c.civ., c.fam., Legea 31/90, Legea 11/91);

3) - in functie de criteriul marimii sau intinderii lor, termenele speciale se impart in:  - mai mari decat cel general;

- mai mici decat cel general;

- egale cu termenul generat de prescriptie extinctiva.

A.      Termenele generale de prescriptie (t.g.p.)

I. T.G.P. de 3 ani aplicabil actiunilor personale care insotesc drepturi subiective de creanta - art. 3, al. 1, D. 167.

Caracterul general rezulta din:

- este aplicabil raporturilor civile obligationale;

- este instituit de art.3 al.1 din Decretul 167/58;

- Dec. 167/58, stabileste si alte termene, dar cu caracter special.

T.G.P. de 3 ani se aplica tuturor actiunilor personale (intemeiate pe drepturi de creanta, cu exceptia cazurilor pentru care exista termene speciale, indiferent de izvorul concret al raportului obligational - contractulal ori delictual.

Nu se aplica - in cazul actiunilor reale (C.civil);

- in cazul cand printr-o dispozitie speciala se instituie tot un termen de 3 ani (actiune pentru plata dividendelor art. 37, L. 31/90).

II. T.G.P. de 30 ani, aplicabil actiunilor reale, care insotesc drepturile reale principale, prescriptibile extinctiv

1890 C.civ. = toate actiunile (reale si personale) pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile si pentru care nu a stabilit un termen de prescriptie, se vor prescrie prin 30 ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie tinut a produce vreo un titlu sau sa i se poata opune reaua credinta.

Acest termen se aplica actiunilor reale, intrucat Dec. 167 precizeaza ca dispozitiile sale nu se aplica dreptului la actiunea privind proprietatea, uzul, uzufructul, abitatiunea, servitutea, superficia.

T. de 30 de ani, isi gaseste aplicare ori de cate ori nu exista un termen special.

T.G.P. de 30 de ani

Nu se aplica - actiunilor reale imprescriptibile extinctiv;

- actiunilor reale supuse unor termene speciale.

Se aplica - actiunii in revendicare mobiliara;

- actiunii confesorii.

B.      Termenele speciale de prescriptie extinctiva

Termene speciale aplicabile actiunilor personale nepatrimoniale (prevazute de c.fam.);

Termene speciale aplicabile actiunilor personale, intemeiate pe drepturi de creanta;

Termene speciale aplicabile unor actiuni reale.

Actiuni personale nepatrimoniale:

termenul de 6 luni aplicabil actiunii in anulabilitatea casatoriei (art.21 alin.2 c.fam.);

termenul de 6 luni aplicabil actiunii pentru tagada paternitatii copilului din casatorie (art.55 alin1 c.fam.);

termenul de 1 an aplicabil actiunii in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei (art.60 alin.1 c. fam.).

Termene speciale aplicabile actiunilor personale intemeiate pe drepturi de creanta

a) Prevazute de Dec. 167/58

- termenul de 2 ani, aplicabil unor raporturi de asigurare;

- termenul de 6 luni, aplicabil actiunii in raspundere pentru vicii ascunse fara viclenie;

- termenul de 3 ani aplicabil unor sume aflate in depozit;

- termenul de 60 zile aplicabil actiunii in restituirea sumele de bani incasate din vanzarea biletelor pentru spectacole ce nu au avut loc.

b) Prevazute de C.civil:

- termenul de 6 luni aplicabil dreptului de optiune succesorala;

- termenul de 1 an aplicabil actiunii vanzatorului pt. complinirea pretului sau a cumparatorului, pt.scaderea pretului sau pentru stricarea contractului;

- termenul de 6 luni aplicabil actiunii maistrilor si institutorilor de stiinte sau de arte, pentru lectiile ce dau cu luna, a ospatarilor si gazduitorilor, pentru nutrirea si locuirea ce procura, si a oamenilor cu ziua, pentru plata zilelor, a materiilor de dansii procurate si a simbriilor;

- termenul de 1 an aplicabil actiunii medicilor, a chirurgilor si farmacistilor pentru vizite, operatii si medicamente .

c) Prevazute de alte acte normative:

- termenul de 30 zile prevazut de L 554/2004 a contenciosului administrativ;

- termenul de 10 ani prevazut de L.61/1974, pentru pagubele cauzate de un accident nuclear;

- termenul de 2 ani prevazut de D.443/1972, pentru plata de daune, cheltuieli sau retributii datorate pentru asistenta sau salvarea navei ori incarcaturii;

- termenul de 3 ani pentru restituirea dividendelor platite cu incalcarea prevederilor legale (L 31/1990);

- termenul de 1 an prevazut de L.11/1991.

Termene speciale aplicabile unor actiuni reale

termenul de 1 an, prevazut de art.498 c.civ. (in caz de avulsiune).

termenul de 5 ani pentru revendicarea unui imobil adjudecat la licitatie publica.

INCEPUTUL P.E.

Art. 7, al. 1 D. 167 - Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune in sens material.

Art. 1886 c.civ.- Nici o prescriptie nu poate incepe mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere.

Regula generala privind inceputul prescriptiei extinctive este: prescriptia incepe sa curga de la data nasterii dreptului la actiune.

Aceasta regula isi gaseste aplicare, ori de cate ori nu se aplica o regula speciala.

Reguli speciale privind inceputul prescriptiei dreptului la actiune:

In cazul:

a)     Dreptul subiectiv pur si simplu

- p.e. incepe si curge de la data nasterii raportului juridic (data incheierii actului juridic);

b)     Dreptul afectat de un termen suspensiv ori o conditie suspensiva

- p.e. incepe si curge de la data implinirii termenului ori realizarii conditiei.

c)     Actiunea in raspundere pentru pagube cauzate prin fapte ilicite

- de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel raspunzator de ea.

d) Conform L.11/1991 privind concurenta neloiala termenul este de 1 an, si incepe sa curga de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii faptei.

e)  L. 29/90 in art.5 dispune: "Inainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui cel ce se considera vatamat se va adresa pentru apararea dreptului sau, in termen de 30 zile de la comunicarea solutiei., cel mai tarziu in termen de 1 an de la data comunicarii actului administrativ a carui anulare se cere).

f) Actiune in anulabilitate - in functie de cauza nulitatii relative:

- pentru violenta de la data cand aceasta a incetat;

- pentru dol, eroare de la data cand cel indreptatit a cunoscut cauza anularii, nu mai tarziu de 18 luni de la data incheierii actului.

a)     Actiunea privind viciile ascunse

- de la data descoperirii viciilor, dar nu mai tarziu de 1 an de la predarea bunului.;

- in cazul unei constructii - de la predarea constructiei, dar nu mai tarziu de 3 ani de la predare.

b)     Alte reguli speciale privind inceputul prescriptiei dreptului la actiune

- prescriptia dreptului de optiune succesorala incepe sa curga potrivit art.700 alin.1 c.civ., de la deschiderea succesiunii (data mortii);

- prescriptia actiunii in tagada paternitatii incepe sa curga de la data cand tatal a aflat despre nasterea copilului (art.55 c.fam.);

- prescriptia actiunii in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei incepe sa curga de la una din datele precizate de art.60 c.fam.;

- prescriptia actiunii posesorii, prevazuta de art.674 alin.c.proc.civ. incepe sa curga de la data primului act de tulburare a posesiei.

Suspendarea prescriptiei extinctive

Definitie

Suspendarea p.e. = acea modificare a cursului p.e. ce consta in oprirea de drept a curgerii t.p. pe timpul cat dureaza situatiile limitativ prevazute de lege, care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului la actiune.

Cauzele - Art. 13 si 14, D. 167/1958.

Art.13 

a)     - cel impotriva caruia curge termenul de prescriptie este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere;

b)     - creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei aflate pe picior de razboi;

c)     - pe durata rezolvarii reclamatiei administrative, dar nu mai mult de 3 luni.

Art.14. - Intre parinti si tutori si cei ce se afla in intretinerea lor, intre curatori si cei pe care-i reprezinta, . prescriptia nu curge cat timp socotelile nu au fost "date si aprobate".

Efectele

Art.15 alin.1 D.167/1958 - dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

Art.15, alin.2 - prescriptia nu se implineste dupa suspendare mai inainte de trecerea unui timp de 6 luni, socotit de la data incetarii cauzei de suspendare, cu exceptia termenelor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 (una) luna de la suspendare.

Intreruperea prescriptiei extinctive

Definitia

Intreruperea p.e. = modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scursa inainte de aparitia unei cauze de intrerupere si inceperea unei alte prescriptii.

Cauzele de intrerupere a p.e.

Art.16

a)     - prin recunoasterea dreptului a carei actiune se prescrie de cel in favoarea caruia curge prescriptia;

b)     - prin introducerea unei cereri de chemare in judecata, chiar daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca necompetenta;

c)     - printr-un act incepator de executare.

Repunerea in termen

Definitie

Repunerea in termenul de p.e. = beneficiul acordat de lege titularului dreptului la actiune care, din motive temeinice, nu a putut formula actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie, astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze, in fond, cererea de chemare in judecata, desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie.

Art.19. Instanta poate dispune daca constata ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care t.p. a fost depasit, repunerea in termen.

Art.12, al.2, L. 18/91 - mostenitorii sunt socotiti de drept repusi in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorilor lor.

Domeniul repunerii in termen - incepe unde inceteaza culpa, si inceteaza unde incepe forta majora.

Exemple din practica

Au fost considerate cauze care justifica repunerea in termen:

- existenta unor imprejurari speciale care l-au impiedicat pe mostenitor sa afle despre deschiderea succesiunii la care era chemat;

- executarea unei pedepse privative de libertate, care n-a permis darea unui mandat pentru intreruperea prescriptiei;

- cunoasterea unor fapte stabilite de organele de urmarire penala, numai dupa implinirea t.p.e.

- spitalizarea repetata sau indelungata.

Au fost apreciate drept cauze care nu justifica repunerea in termen:

-eroarea de drept invocata de titularul dreptului la actiune;

-depasirea, culpabila, a termenului de acceptare a mostenirii;

Termenul de repunere in termenul de prescriptie

Conform art.19 alin.2 D.167/1958: "Cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen este de o luna de la incetarea cauzelor ce justifica depasirea termenului de prescriptie".

Acesta este un termen de prescriptie extinctiva.

Efectul repunerii in termenul de prescriptie consta, in esenta, in socotirea prescriptiei ca neimplinita, desi termenul de prescriptie a expirat.

Efectul aratat al repunerii in termen permite organului de jurisdictie sa treaca la judecata in fond a cauzei (nerespingandu-se actiunea ca prescrisa).

Implinirea prescriptiei (calculul p.e.) = determinarea momentului in care expira termenul de prescriptie.

Calculul termenului de prescriptie stabilit pe ani, luni, zile.

Potrivit art.100 alin.3 si 4 c.pro.civ., cand termenul este stabilit pe ani sau pe luni, el se va implini in ziua corespunzatoare din ultimul an ori din ultima luna; daca ultima luna nu are o zi corespunzatoare (cum e februarie ), termenul se socoteste implinit in ultima zi a acestei luni.

Art.1887 c.civ. prevede ca "Termenul prescriptiei se calculeaza pe zile si nu pe ore. Prin urmare, ziua in cursul careia prescriptia incepe nu intra in acel calcul".

Art.1889 c.civ. dispune ca "Prescriptia nu se socoteste castigata, decat dupa implinirea celei din urma zile a termenului definit prin lege".

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.