Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Ghid privind documentatia necesara iso 9001:2000

Ghid privind documentatia necesara iso 9001:2000
GHID PRIVIND DOCUMENTATIA NECESARA ISO 9001:2000

  1. INTRODUCERE

Doua din cele mai importante cerinte in revizia seriei de standarde ISO 9000 au fost:

a)      un format simplificat care sa se adreseze in egala masura intre intreprinderile mici si mijlocii si cele mari ;

b)      cantitatea si gradul de detaliere cerute documentelor sa fie adaptate proceselor ce se desfasoara in organizatie ;

Standardul ISO 9000 :2000 : Sistemul de management al calitatii : Cerinte, a atins aceste obiective si scopul acestui ghid este sa explice intentiile noului standard in legatura cu documentatia ceruta.Standardul ISO 9000 : 2000 este mai putin prescriptiv decat versiunea 1994 a standardului si da posibilitatea unei organizatii de a fi mai flexibila in domeniul ei pentru documentarea sistemului de management al calitatii. Aceasta da posibilitatea fiecarei organizatii sa dezvolte amploarea documentatiei de care are nevoie in scopul de a demonstra planificarea , operatiile si controlul proceselor, implementarea si continua imbunatatire a sistemului de management al calitatii.

Se accentueaza faptul ca standardul ISO 9001 cere (si intodeana a cerut-o) un sistem de management al calitatii documentat si un sistem de documente.

  1. CE ESTE UN DOCUMENT ? DEFINITII SI REFERINTE

In cele ce urmeaza se descriu obiectivele pe care trebuie sa le atinga documentele unei organizatii, independent de stadiul aplicarii unui sistem de management al calitatii documentat formal.

a)      Comunicarea informatiilor

-instrument de comunicare al informatiilor. Tipul si amploarea documentelor depinde de natura produselor si proceselor organizatiei, gradul de formalism al sistemului de comunicare si abilitatile de comunicare din interiorul organizatiei, cultura organizatiei.

b)      Evidentierea conformitatii

-pregatirea dovezilor a fost facuta

c)      Difuzarea cunostintelor

-in scopul de a populariza si pastra experienta organizatiei. Un exemplu tipic ar putea fi o specificatie tehnica, care poate fi folosita pentru proiectarea si dezvoltarea unui nou produs.

O lista a termenilor uzuali referitori la documentele ce trebuiesc intocmite este prezentata in Anexa A (luata din ISO 9000 :2000). Se precizeaza ca, potrivit standardului ISO 9001 :2000, clauza 4.2 , Cerinte privind documentatia, documentele pot fi prezentate in orice suport si definirea documentului, conform ISO 9000 :2000 clauza 3.7.2 indica urmatoarele exemple :

-hartie ;

-suport magnetic ;

-disc electronic sau optic ;

-fotografii

-copie master.

Utilizatorii se pot referi de asemeni la standardul ISO/TR 10013, Model pentru intocmirea documentelor sistemuluide management al calitatii.

  1. CERINTE PRIVIND DOCUMENTELE CONFORM STANDARDULUI ISO 9001 : 2000 (Se fac referiri la ISO/FDIS 9001 :2000)

Clauza 4.1 a ISO 9001 :2000 (Cerinte generale) necesita ca o organizatie sa-si stabileasca, documenteze, implementeze, mentine si sa-si imbunatateasca continuu efectivitatea sistemului de management al calitatii in concordanta cu cerintele acestui standard international.

Clauza 4.2.1 General explica faptul ca documentele sistemului de management al calitatii trebuie sa includa :

a)      o declaratie de politica a calitatii scrisa si obiectivele calitatii ;

b)      un manual calitate

c)      procedurile documentate cerute de standard ;

d)     documente necesare organizatiei pentru a se asigura de planificarea efectiva a operatiilor si proceselor ce se desfasoara ;

e)      inregistrari ale calitatii cerute de standard.

Conform notitei de la clauza 4.2 este clar ca standardul specifica necesitatea unor proceduri documentate, proceduri care trebuie sa fie stabilite, documentate, implementate si mentinute.

De asemeni se acentueaza ca amploarea sistemului de management al calitatii poate sa difere de la o organizatie la alta functie de :

-marimea organizatiei si tipul activitatilor ;

-complexitatea proceselor si interactiunea intre ele ;

-competenta personalului.

Toate documentele apartinand sistemului de management al calitatii trebuie sa fie tinute sub control conform prevederilor clauzei 4.2.3. din standardul ISO 9001 :2000, iar pentru cazuri particulare conform clauzei 4.2.4.

  1. GHID DE APLICARE CLAUZA 4.2 STANDARD ISO 9001 :2000

Urmatoarele comentarii au scopul de a lamuri utilizatorii standardului ISO 9001 :2000 in intelegerea cerintelor privind intocmirea documentatiei

a)      Documentele politicii calitatii si obiectivele

-Cerintele privind politica calitatii sunt definite la clauza 5.3 a standardului ISO 9001 :2000. Documentele politicii calitatii trebuie controlate conform clauzei 4.2.3. Unele organizatii isi pot revizui politica calitatii imediat, in scpul indeplinirii cerintelor standardului, acordand o atentie deosebita clauzelor 4.2.3 (c ) , (d) si (g).

b)      Manualul calitatii

-Clauza 4.2.2. a standardului ISO 9001:2000 specifica continutul minim al manualului calitatii. Formatul manualului este decizia fiecarei organizatii si depinde de marimea organizatiei, cultura si complexitatea sa. Unele organizatii pot optain folosirea manualului calitatii si in alte scopuri decat acela de documentare a sistemului de management al .calitatii

-O organizatie mica poate sa considere adecvat sa descrie sistemul de management al calitatii intr-un singur manual, incluzand toate procedurile cerute de standard;

-companiile mari, organizatiile multinationale pot sa prevada mai multe manuale la nivelul organizatiei, regional sau national si o ierarhie complexa a documentatiei.

-Manualul calitatii este un document care trebuie tinut sub control in concordanta cu cerintele de la clauza 4.2.3.

c)      Proceduri documentate

Standardul ISO 9001:2000 cere proceduri documentate pentru urmatoarele activitati

4.2.3. Controlul documentelor

4.2.4. Controlul inregistrarilor calitatii

8.2.2. Audit intern

Controlulprodusului neconform

8.5.2. Actiuni corective

Actiuni preventive

-Aceste proceduri trebuie tinute sub control conform cerintelor clauzei 4.2.3.

-Unele organizatii pot conveni sa combine prevederile pentru mai multe activitati intr-o singura procedura documentata (de exemplu actiuni corective si preventive). Alte organizatii pot opta pentru a documenta o activitate folosind mai multe proceduri (de exemplu audit intern). Ambele sunt acceptabile;


-Unele organizatii (in special cele mari sau cele care au mai multe procese complexe) pot necesita proceduri documentate suplimentare (in special cele legatede realizarea proceselor) in scopul I,plementarii efective a sistemului de management al calitatii.

-Alte organizatii pot necesita proceduri aditionale, dar marimea si/sau cultura organizatiei pot asigura implementarea efectiva fara a avea niste proceduri documentate. Totusi pentru a demonstra conformitatea cu standardul ISO 9001:2000 organizatia trebuie sa furnizeze dovezi (nu neaparat documentate) ca sistemul de management al calitatii a fost efectiv implementat;

d)     Documente necesare organizatiei pentru a se asigura ca planurile, operatiile si controlul proceselor sunt efective

In scopul demostrarii ca implementarea sistemului de management al calitatii este efectiva, ar putea fi necesar sa se dezvolte si alte documente decat proceduri documentate. Cu toate acestea singurele documente specificate in mod expres in standardul ISO 9001:2000 sunt:

Politica calitatii (clauza 4.2.1.a)

Obiective privind calitatea (clauza 4.2.1.a)

Manualul calitatii (clauza 4.2.1. b)

Exista mai multe cerinte ale standardului care ar putea adauga valoare sistemului de management al calitatii in demonstarea conformitatii, intocmind si alte documente, chiar daca standardul nu le cere in mod expres, cum ar fi:

Planuri de proces, diagrame flux si/sau descrieri ale proceselor;

Organigrama organizatiei

Specificatii

Instructiuni de lucru si/sau instructiuni de incercare

Instructiuni interne privind comunicarea intre sectoare

Esalonari ale productiei

Liste cu furnizori acceptati

Planuri de inspectie si incercare

Planuri ale calitatii

Toate aceste documente trebuie tinute sub control in concordanta cu cerintele clauzei 4.2.3 si/sau 4.2.4, daca este aplicabila.

e)      Inregistrari

Exemple de inregistrari specifice cerute de ISO 9001:2000 sunt prezentate in Anexa B;

Organizatiile pot sa dezvolte si alte inregistrari pe care le considera necesare in scopul demonstrarii conformitatii proceselor, produselor si sitemului de management;

Cerintele pentru tinerea sub control a documentelor sunt diferite, acestea din urma, fata de celelalte documentele trebuiesc tinute sub control potrivit clauzei 4.2.4 a standardului ISO 9001:2000.

5. SITUATIA ORGANIZATIILOR CARE SE PREGATESC SA IMPLEMENTEZE UN SITEM DE MANAGEMENT AL CALITATII

Pentru organizatiile care se afla in curs de implementare a unui sistem de management al calitatii si doresc sa indeplineasca cerintele standardului ISO 9001:2000 urmatoarele comentarii pot fi utile:

Pentru organizatiile care sunt in proces de implementare a unui sistem de management a calitatii sau abia au facut-o, noul standard ISO 9001:2000 pune accent pe abordarea proceselor. Acesta include:

Identificarea proceselor necesare pentru implementarea efectica a unui sistem de management a calitatii;

Intelegerea interactiunii intre procese;

Documentarea proceselor la nivelul necesar pentru asigurarea feectivitatii operatiilor si controlului (Poate fi mai potrivit de a documenta procesele folosind scheme ale proceselor. Se accentueaza ca aceste scheme documentate nu sunt o cerinta a standardului ISO 9001:2000)

Aceste procese include managementul, resursele, realizarea produselor , procese de masurare care sunt relevante pentru procesele efective ale sistemului de management a calitatii.

Analiza proceselor ar trebui sa fie forta de conducere care sa indice cantitatea de documente necesare pentru sistemul de management a calitatii, luand in considerare cerintele standardului ISO 9001:2000. Nu trebuie ca documentele sa conduca procesele.

  1. ORGANIZATII CARE DORESC SA ADAPTEZE UN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII EXISTENT

Pentru organizatiile care deja au implementat un sistem de management al calitatii potrivit cerintelor standardului ISO 9001:1994 sau ISO 9002:1994, urmatoarele comentarii au intentia de a usura intelegerea scimbarii documentatiei necesare pentru a facilita tranzitia la standardul ISO 9001:2000.

O organizatie care are deja un sistem de management al calitatii nu ar trebui sa-si rescrie toate documentele pentru a indeplini cerintele standardului ISO 9001:2000. Aceasta este adevarat mai ales daca o organizatie si-a structurat documentatia sistemului de management al calitatii este efectiv bazata pe abordarea proceselor. In acest caz, documentatia existenta poate fi adecvata si poate constitui o referinta in manualul calitatii revizuit.O organizatie care nu a folosit abordarea proceselor in trecut , va acorda o atentie deosebita in definirea proceselor ce se desfasoara, succesiunea si interactiunea lor.

Pentru ca ISO 9001:2000 este mai putin normativ decat versiunea 1994 a standardului o organizatie poate sa faca niste simplificari sau/si o consolidare a documentelor existente, pentru a simplifica sistemul propriu de management al calitatii.

7. DEMONSTAREA CONFORMITATII CU STANDARDUL ISO 9001:2000

Pentru organizatiile care doresc sa demonstreze conformitatea cu cerintele standardului ISO 9001:2000, in scopul certificarii/inregistrarii , contractual sau din alte motive, este important a reamiti necesitatea dovezilor privind implementarea efectiva a sistemului de management al calitatii.

Organizatia trebuie sa fie capabila a demonstra conformitatea fara a-si extinde documentatia;

In scopul de a cere conformitatea cu standardul ISO 9001:2000, organizatia trebuie sa prevada dovezi obiective privind efectivitatea proceselor sale si asistemului de management al calitatii. Clauza 3.8.1. a standardului ISO 9001:2000 defineste 'dovezi obiective' cum ar fi ' date care sustin existenta sau dovedesc ceva' si are nota ' dovezile obiective se pot obtine prin observatii, masuratori, incercari sau in alte feluri'

Dovezile obiective nu depind neaparat de existenta unor proceduri documentate, inregistrari sau alte documente cu exceptia celor specificate in mod expres in standardul ISO 9001:2001. In anumite situatii, (de exemplu in clauza 7.1 (d). Planificarea si realizarea produsului si clauza 8.2.4. Monitorizare si masurarea produsului, este un acvantaj ca organizatia sa determine ce inregistrari sunt necesare pentru a promo aceste dovezi obiective.

Atunci cand organizatia nu are proceduri specifice interne pentru o anumita activitate si acest lucru nu este cerut de standard (de exemplu clauza clauza 5.6 Trecerea in revista a managementulri) este acceptabil ca aceasta activitate sa fie dirijata ca o bazapentru clauzele relevante din standardul ISO 9001:2000. In aceste situatii, atat auditurile interne cat si cele externe pot folosi textul standardului ISO 9001:2000 in scopuri de evaluare a conformitatii.

'ANEXA A' TERMENI SI DEFINITIIREFERITOARE LA DOCUMENTE

Urmatorii termeni si definitii sunt luate din ISO 9000:2000

Termen

ISO 9000:2000

Clauza

Definitie

Document

Informatia si suportul pe care este prezentat

Procedura

Mod specific de a desfasura o activitate sau un proces (nota: procedurile pot fi documentate sau nu)

Manualul calitatii

Document care descrie sistemul de management al calitatii dintr-o organizatie

Planul calitatii

Document care specifica care proceduri si resurse asociate trebuie sa fie aplicate, de catre cine si cand referitor la un anumit proiect, produs, proces sau contract.

Inregistrare

Document care statueaza rezultatele obtinute sau produc dovezi asupra activitatilor desfasurate.

Specificatie

Document care stabileste cerintele.

ANEXA B INREGISTRARI CERUTE DE STANDARDUL ISO 9001:2000

ClauzaInregistrare ceruta

Trecerea in revista a managementului

6.2.2. (e)

Educatie, instruire, abilitati si experienta

7.1. (d)

Dovezi ca realizarea proceselor si realizarea produselor indeplinesc in totalitate cerintele

Rezultate ale trecerii in revista a cerintelor referitorla produse si actiuni ce rezida din analiza

Date de intrare ale proiectarii si dezvoltarii referitoare la cerintele produsului

Rezultate ale trecerii in revista ale proiectarii si dezvoltarii si alte actiuni necesare

Rezultate ale verficarii proiectarii si dezvoltarii si alte actuni necesare

Rezultate ale validarii proiectarii si dezvoltarii si alte actiuni necesare

Rezultate ale trecerii in revista ale modificarilor proiectarii si dezvoltariisi alte actiuni necesare

Rezultate ale evaluarii furnizorilor si orice alta actiune care rezulta in urma evaluarii.

7.5.2 (d)

Daca necesita ca organizatia sa demonstreze validarea proceselor, acolo unde rezultatele datelor de iesire nu pot fi verificate prin monitorizare sau masurare.

Identificarea unica a produsului, acolo unde tresabilitatea este o cerinta

Proprietatea  consumatorului este pierduta, prejudiciata sau din alte motive inadecvata folosirii

7.6.(a)

Baza folosita pentru calibrare sau verificarea echipamentelor de masurare, acolo unde nu exista un standard national sau international

Validarea rezultatelor masuratorilor efectuate anterior, atunci canf echipamentul de masurare nu a fost gasit conform cu cerintele.

Rezulattele calibrarii si verificarii echipamentelor de verificare si incercare

Indicatiile persoanelor autorizate in realizarea produsului

Natura neconformitatilor produsului si orice actiune ulterioara luata, incluzand derogarile obtinute.

Rezultate ale actiunilor corective

Rezultate ale actiunilor preventive


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiPatrimoniul si functiile sale
MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL ADUSE DE LEGEA NR. 343/2006 - IMPOZIT PE PROFIT
Material de instruire introductiv generala
DRUMUL SI SEMNELE DE CIRCULATIE
Modificarile codului penal prin legea 278/2006
Reglementarea internationala a muncii - istoric
REGULILE DRUMULUI - TEST GRILA
Conducatori auto ADR - CHESTIONAR NR. 17Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu