Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » referate » chimie
Proiect produse procese si sisteme

Proiect produse procese si sisteme
Proiect produse procese si sistemeTema proiectului


Studiul tehnico-economic privind constructia produsului P, procesul tehnologic de fabricare a reperului R si proiectarea echipamentului tehnologic E:

P:...

R: Butuc 80 50.1-00-PP-60

E: Dispozitiv de gaurit1. Date initiale generale


Programa de productie: 5500 buc/an

Unitatea de productie: S.C. Rivex S.A.

Obiectiv principal: introducerea unei noi tehnologii

Fond real de timp: 255x1x8=2040 ore/an

Cerinta economica; cost minim de fabricatie2. Analiza constructiva functional-tehnologica


□ Schita a reperului ' butuc' se prezinta in figura 2.2 unde Sk, k=1,2,.. sunt suprafete definitorii


Fig. 2.22.2 Caracteristici constructive prescrise reperului


a. Caracteristicile suprafetelor


Caracteristicile principale ale suprafetelor Sk se prezinta in tabelul 2.1


Tabel 2.1


Sk

Forma

Dimensiuni

Rugozitate

Ra

Tolerante de forma

Pozitia reciproca

Alte conditii (duritate, acoperiri de protectie, etc)

S1

Conica

2x45

12,55560HRC

S2

Plana

106/86

12,55560HRC

S3

Cilindrica

110h6

(-0,022)

0,85560HRC

S4

Plana

360/110

1,65560HRC

S5

Conica

2x45

12,55560HRC

S6

Conica

2x45

12,55560HRC

S7

Plana

106/86

12,55560HRC

S8

Cilindrica

14x23,3

12,55560HRC

S9

Cilindrica

90H7()x130

1,65560HRC

S10

Conica

2x45

12,55560HRC


Abaterile limitei generale pentru dimensiunile liniare ( ISO 2768) sunt prezentate in tabelel 2.2


Tabel 2.2


Clasa de toleranta

Abateri limita pentru dimensiuni nominale (mm)


Simbol

descriere

0,5.6

6.30

30.120

120.315

315.1000

m

mijlocie

0,1

0,2

0,3

0,5

0.8b. Caracterisicile de material


Piesa analizata este confectionata dintr-un otel aliat destinat constructiei de masini STAS 791-88 marca 18 MnCr 11

In tabelul 1 este prezentata compozitia chimica a otelului


Marca otelului

Calitate

Compozitia chimica %

C

Mn

S

P

Cr

Ni

Mo

Alte elemente

18MnCr11


0,90.

1,20

0,90.

1,20

Max

0,035

Max

0,035

0,90


1,20
S

0,020.

0,040

X

Max 0,025

Max

0,025

XS

0,020.

0,035


In tabelul 2 sunt prezentate caracteristicile mecanice


Marca otelu- lui

Diametru probei de trata- ment termic

Felul trata -mentu lui termic

Caracteristicile mecanice

Limita de curgere Rp0,2 N/mm2 min

Rezis tenta de rupere Rm N/mm2

Alungirea la rupere A5% min

Gatuirea la rupere Z, % min

Rezis tenta KCU 300/2 J/cm2 min

Energia de rupere J min

Duritatea Brinell in stare recoapta HB max

18MnCr11

15

Cr

735

Min 880

10

40187
C=calire; r=revenire joasa


In tabelul 3 sunt prezentate tratamentele termice aplicate


Marca otelului

Recoacere de inmuiere

Normalizare

Cementare

Calire I

Recoacere intermediara

Calire II

Revenire

18MnCr11

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

650. 680

C

860. 890

aer

870. 900

a;p

865. 895

u

170. 230

Aer;u


C=cuptor

u=uleic. Masa reperului


Aceasta de determina prin calcul utilizand relatia:


m=ƍ x V


ƍ= densitatea materialului piesei; ƍ=7,8 kg/dm3

V= volumul piesei [dm3]

V≈ Π/4{124 x 110 + 6 x 360 - ( 120 x 90 + 10 x 97 + 5 x 23,3 x 14)]

= 933898,10 mm ≈ 0,93 dm

T m 7,8 x 0,93 = 7,3 kgd. Clasa de piese


avand in vedere forma de gabarit, forma si pozitia suprafetelor componente de apreciaza ca reperul face parte din clasa 'Butuci'.

2.4. Tehnologicitatea constructiei reperului


a. Gradul de unificare a elementelor constructive (λe)


λe= ld/lt, λe ϵ (0;1]

unde: ld este nr. Dimensiunilor diferite, iar lt numarul total al elementelor


Se analizeaza urmatoarele grupe principale de caracteristici geometrice, dupa cum urmeaza:

. gauri cilindrice:

5 gauri 14 T λe1 = 1/5= 0,2

. tesituri:

4 tesituri 2 x 45T λe2 = = 0,25

. degajari:

1 degajare (interioara) 97 x 10 T λe3 = 1/1 = 1


Gradul mediu de unificare constructiva λe este:

Λe =1/3 (0,2 + 0,25 + 1) = 0,48b. Concordanta dintre caracteristicile constructive prescrise si cele impuse de rolul functional/ tehnologic

Gradul de concordanta dintre caracteristicile constructive (Cc) prescrise si cele impuse si cele impuse de rolul functional/ tehnologic, λc este:

Unde λc = Cc/Ct

Cc este numarul caracteristicilor constructive prescrise in concordanta cu cele impuse de cerintele functional/tehnologice, iar Ct este numarul total ce Cc prescrise.

Analiza caracteristicilor prescrise produsului si reperul considerat prin proiectul initial a reliefat ca j caracteristici prescrise reperului nu sunt in concordanta cu cele impuse de cerintele functional/tehnologice. Astfel, initial, λci, este:
λci = (Ct - j)/Ct; , λci = 22-5/22 = 0,77

S-au propus urmatoarele modificari:

. prescrierea rugozitatii generale Ra 12,5

. prescrierea rugozitatii Ra 1,6 pentru S4 si S9

. prescrierea rugozitatii Ra 0,8 pentru S3

. prescrierea tolerantei 0,022 pentru S3

. prescrierea tolerantei 0,035 pentru S9


Dupa operarea modificarilor propuse λc = 1


c. Conditi de tehnologicitate impuse de unificare constructiva

Din punct de vedere al conditiei principale impuse de unificare constructiva, respectiv numar minim al dimensiunilor elementelor constructive (λe), se apreciaza ca aceasta este acceptabila

d. Conditii de tehnologicitate impuse de procedeele tehnologice

Conditiile de tehnologicitate impuse de procedeele tehnologice de fabricare sunt prezentate in tab. 2.6.


Tabel 2.6 Conditii de tehnologicitate


Nr. Crt.

Conditie

Grad de satisfacere (da sau nu)

1

Forma de gabarit sa prezinte axe sau plane de simetrie care dupa caz sa fie utilizate pentru definirea planului (planelor) de separatie asociate semimatritelor

Da

2

Anumite elemente constructive (imbinari, racordari, grosimi de pereti) de dimensiuni 1 sa indeplineasca conditia 1≥1min sau/si 1≤1max, unde 1min, 1max- valori limita impuse de procedeul tehnologic

Da

3

Forma sau pozitis unor suprafete sa fie astfel incat sa prezinte inclinari in raport cu planul (planurile) de separatie a semimatritelor pentru a permite indepartarea usoara a semifabricatului de semimatrite

Da

4

Alezajele sa fie patrunse pentru a permite rezemarea miezurilor la ambele extremitati

Da

5

Elementele constructive de rezistenta sa fie 'pline' (sau tubulare) pentru a evita utilizarea miezurilor

Da

6

Suprafetele de intindere mare sa fie intrerupte prin canale sau denivelari

Da

7

Trecerile dintre anumite suprafete cilindrica-plana de precizie ridicata sa fir sau nu sub forma de degajare (canale) in functie de cerintele functionale si/sau de cerinta impusa de procedeul tehnologic de prelucrare

Da

8

Anumite suprafete plane dispuse de aceeasi parte sa fie coplanare

Da

9

Suprafetele frontale ale gaurilor sa fie plane si perpendiculare pe axele acestora

Da

10

Forma si pozitia bosajelor, gaurilor sau locasurilor sa fie astfel incat sa conduca la un numar minim de pozitii ale piesei sau sculei in timpul operatiei, la acces usor al sculelor in zona de prelucrare, etc

Da

11

Forma si pozitiile suprafetelor sa fie astfel incat sa permita prinderi simple si sigure in timpul operatiilor

Da3. Semifabricare si prelucrari privind reperul

3.1 Semifabricare


Se cunosc:

. materialul prescris 18MnCr11, forma si dimensiunile prescrise (desen reper)

. programa de productie data 5500 buc/an

. caracteristicile semifabricatelor, metodelor si procedeelor de semifabricare

Avand in vedere considerentele de mai sus se adopta dou variante tehnic acceptabile de semifabricare, care sunt prezentate in tabelul 3.1Var.

Semifabricat

Metoda de semifabricare

Procedeul de semifabricare

I

Semifabricat cu adaosuri de prelucrare relativ 'mici' ↔ SF1

Deformare la cald

Matritare in clasa a II-a pe masini de forjat verticale

II

Semifabricat cu adaosuri de prelucrare relativ 'mari' ↔ SF2

Deformare la cald

Matritare in clasa a III-a pe masini de forjat verticale

Desenele semifabricatelor SF1 si SF2 se prezinta in pasajele urmatoare.


3.2. Prelucrari

Se cunosc:

. caracteristicile geometrice - forma, dimensiunile, pozitia- prescrise suprafetelor (desen reper), materialul prescris 18MnCr11, programa de productie 5500buc/an

. caracteristicile diferitelor procedee de prelucrare - prin deformare plastica la rece, aschiere, electroeroziune,etc

Avand in vedere considerentele de mai sus, pentru fiecare suprafata sau grup de suprafete similare s-au stabilit cate doua variante tehnic acceptabile privind succesiunea de prelucrari necesare (daca nu este posibil o singura varianta), prezentate in tabelul 3.4.Tabel 3.4.


Sk

Var.

Prelucrari

S1

S6

I

Strunjire degrosare

II

Adancire conica

S2

S7

I

Strunjire degrosare

II

Frezare degrosare

S3

I

Strunjire degrosare

Strunjire finisare

Rectificare

S4

I

Strunjire degrosare

Strunjire finisare

Rectificare

S5

S10

I

Strunjire degrosare

S8

I

Gaurire

S9

I

Strunjire degrosare

Strunjire finisare

Rectificare

II

Largire

Alezare

Rectificare

S11

I

Strunjire degrosare


4. Structura procesului tehnologic de fabricare


4.1.structura preliminara

Se cunosc:

. caracteristicile semifabricatelor SF1 si SF2 (3.1)

. prelucrari necesare (3.2)

. caracteristici ale suprafetelor (desen reper) si programa de productir

. principiile si restrictiile privind determinarea structurii proceselor tehnologice

. elementele definitorii ale 'structurii preliminare'

Avand in vedere considerentele de mai sus s-a efectuat gruparea prelucrarilor necesare si a altor activitati tehnologice complementare necesare in operatii principale si, respectiv, operatii complementare, in doua variante, s-au determinat celalalte elemente de definire a structurilor preliminare a procesului tehnologic de fabricat. Se prezinta mai jos cele doua variante de proces tehnologic de fabricare in structura preliminara PT1 si PT2.4.2. Structura detaliata

Structura detaliata a fiecarei variante de proces/ sistem tehnologic s-a determinat prin dezvoltarea elementelor structurale preliminaresi prin includerea celorlalte elemente definitorii, dupa cum urmeaza.


4.2.1. Nomenclatorul, fazele si schemele de orientare- fixare asociate operatiilor


a. Nomenclatorul operatiilor

La fiecare varianta de proces tehnologic, PT1, PT2 s-au stabilit operatiile complementare. Nomenclatorul operatiilor este prezentat in tabelul 4.2.1.Tabel 4.2.1.


PT1

PT2

00.  Matritare

10.  Strunjire I

20.  Strunjire II

25. Control

30. Gaurire

35. Tratament termic

40. Rectificare

50. Spalare

60. Control final

70. Conservare- depozitare

00. Matritare

10. Strunjire I (degrosare)

20. Strunjire II (degrosare)

30. Strunjire III (finisare)

35. Control

40. Gaurire

45. Tratament termic

50. Rectificare I

60. Rectificare II

70. Spalare

80. Control final

90. Conservare- depozitareb. Fazele si schemele de orientare- fixare


La fiecare varianta de proces tehnologic PT1, PT2, prin aplicarea metodologiilor specifice, s-au determinat fazele si schemele de orientare-fixare (SOF), fiecare dintre acestea intr-o singura varianta, cu exceptia determinarii schemei de orientare-fixare optime- dupa cum urmeaza:


Tabel 4.2.24.2.2 Utilajul si S.D.V.-urile, metodele si procedeele de reglare la dimensiune


a. Utilajele (U) Avand in vedere tipurile de utilaje adoptate, continutul operatiilor, precum si dimensiunile de gabarit ale semifabricatului/piesei, pentru fiecare operatie sau grup de operatii se stabilesc utilajele, U, intr-o varianta, cum se prezinta in tabelul 4.2.2.1.Tabel 4.2.2.1.


PT

Operatia(tiile)

U

Tip

Marca

Turatii(n), avansuri(s), viteze de avans (w), putere (N), curse,etc

PT1

10 Strunjire I

20 Strunjire II

Strung CNC

MT50 CNC

. diametrul de rotire batiului =50mm

. diametrul de rotire deasupra saniei transverasale= 350mm

. alezajul din arborele principal= 82mm

. n [rot/min] =0...3000 (reglare continua)

. N= 11kw

30 Gaurire

Masina de gaurit

G25

. diametrul maxim de gaurit = 25mm

. adancimea maxima de gaurit = 224mm

. lungimea cursei burghiului= 315 mm

. n [rot/min]= 53,60,80,112, 160, 224,315,450,630,900, 1250,1800

. s [mm/min]= 0,10, 0,13, 0,19, 0,27, 0,32, 0,53, 0,75, 1,06, 1,5

. N= 3kw

40 Rectificare

Masina de rectifacat

WMW 450

. distanta intre varfuri= 450mm

. inaltime varfuri= 190mm

. inclinatia masei= 0.9

. diametru pietrei exterior= 300mm

. latimea pietrei= 40mm

. putere motor electric [kw]=

-piesa= 0,9

-piatra exterior= 3,2

-piatra interior= 1,5

. turatii [rot/min]

-piatra exterior=2040

-piatra interior=11000

-piesa= 62,5.125

. viteza de inaintare a mesei= 0.7 m/min

PT2

10 Strunjire I

(degrosare)

20 Strunjire II

(degrosare)

30 Strunjire III

(finisare)

Strung frontal

SF320

. n [rot/min]

.Se [mm/rot]

. St [mm/rot]

. N=4,5 kw vezi xerox

40 Gaurire

Masina de gaurit

G25

. diametrul maxim de gaurit = 25mm

. adancimea maxima de gaurit = 224mm

. lungimea cursei burghiului= 315 mm

. n [rot/min]= 53,60,80,112, 160, 224,315,450,630,900, 1250,1800

. s [mm/min]= 0,10, 0,13, 0,19, 0,27, 0,32, 0,53, 0,75, 1,06, 1,5

. N= 3kw

50 Rectificare I

60 Rectificare II

Masina de rectificat

WMW 450

. distanta intre varfuri= 450mm

. inaltime varfuri= 190mm

. inclinatia masei= 0.9

. diametru pietrei exterior= 300mm

. latimea pietrei= 40mm

. putere motor electric [kw]=

-piesa= 0,9

-piatra exterior= 3,2

-piatra interior= 1,5

. turatii [rot/min]

-piatra exterior=2040

-piatra interior=11000

-piesa= 62,5.125

. viteza de inaintare a mesei= 0.7 m/min


b. Dispozitive port-piesa (DPP)


Avand in vedere schemele de orientare-fixare si caracteristicile specifice ale utilajelor, se stabilesc dispozitivele de prindere a piesei DPP, pentru fiecare operatie sau grup de operatii dupa cum se prezinta in tabelul 4.2.2.2.


Tabel 4.2.2.2.


PT

Operatia(tiile)

DPP

PT1

10 Strunjire I

20 Strunjire II

Universal hidraulic

30 Gaurire

Dispozitiv special DPP- G 01.00

40 Rectificare

Universal 3/160 - I STAS 1655/2- 87

PT2

10 Strunjire I (degrosare)

20 Strunjire II (degrosare)

30 Strunjire III (degrosare)

Universal 3/160 - II STAS 1655/2- 87

40 Gaurire

Dispozitiv special DPP- G 01.00

50 Rectificare I

60 Rectificare II

Universal 3/160 - I STAS 1655/2- 87c. Sculele de prelucrare (S) si dispozitivele port-scule (DPSc)


avand in vedere tipurile de scule adoptate, continutul fazelor de prelucrare, caracteristicile specifice ale semifabricatului/piesei, precum si caracteristicile specifice ale utilajelor de prelucrare/dispozitivelor port-scule, pentru fiecare faza sau grup de faze de prelucrare, se stabilesc sculele, S, si, corespunzator, dispozitivele port-scule, DPSc, intr-o varianta, dupa cum se prezinta in tabelul 4.2.2.3.


tabel 4.2.2.3.

PT1


Operatia

Faza (ele) de prelucrare

S

Fig.

Simbol

Tip

Notare

Alte caracteristici

DPSc

10 Strunjire I

10.1

Vezi tab 4.2.2

4.2.2.1.

S1

Cutit

Suport PCLNR 20 20 K09/ CNMG 090304- PM/ P30

Κ= 95, ϰ1 =5 (ϰ= 5, ϰ1= 95)

Suport port-cutit

10.2

S2


Suport PCLNR 20 20 K09/ CNMG 090304- PM/ P10

10.3

S3

Burghiu

Burghiu 90 STAS 575- 80/ Rp 4

2 ϰ = 118

Tip bucsa elastica

10.4

S4

Cutit

Suport S20S- SCLCR- 09M/ CNMG 090304- PM/ P30

Κ=95 ϰ1= 5

Suport port-cutit

10.5

S5

Cutit

Suport S20S- SCLCR- 09M/ CNMG 090304- PM/ P30

10.6

S6

Cutit

Suport RF 151.22- 2525- 60/ N 151.2-600-60-5G/P30

b=6mm

20 Strunjire II

20.1

4.2.2.2.

S1ϰ=5 ϰ =95

Suport port-cutit

20.2

S7

Cutit

Suport S20S- PSKCR09/ SNMG 090304- PM/ P30

Κ=75 ϰ1= 15

30 Gaurire

30.1

4.2.2.3

S8

Burghiu

Burghiu 14 STAS 575- 80/ Rp4

2 ϰ= 118

Reductie 3/1 STAS 252-80

40 Rectificare

40.1

4.2.2.4

S9

Disc abraziv

Disc abraziv 300x40x x40 STAS 601/1- 84/En

Granulatie

Liant C, duritate J

Dom port-piatra

40.2

40.3

S10

Piatra abraziva

Piatra cilindrica plana 80x100x20 STAS 601/1-84/En

Granulatie

Liant C, duritate J

Tip pensetaPT2


Operatia

Faza (ele de prelucrare)

S

Fig.

Simbol

Tip

Notare

Alte caracteristici

DPSc

10 Strunjire I (degrosare)

10.1

4.2.2.5

S11

Cutit

Suport PSSNR 20 20 K09/ SNMG 090304- PM/ P30

ϰ= ϰ1=45


Suport port-cutit

10.2

S1ϰ=95, ϰ1= 510.3

10.4

S11

10.5

S3

10.6

S7

10.7

S6
10.8

S7
20 Strunjire II (degrosare)

20.1

4.2.2.6

S11
20.2

S7


30 strunjire III (finisare)

30.1

4.2.2.7

S2
30.2

30.3

S12

Cutit

Suport S20S- PSKCR09/ SNMG 090304- PM/ P10

ϰ=75, ϰ1= 15
40 Gaurire

40.1

4.2.2.3

S8
Reductie 3/1 STAS 252-80

50 Rectificare I

50.1

4.2.2.8

S9

50.2

60 Rectificare II

60.1

4.2.2.9

S10d. Metodele si procedeele de reglare la dimensiune

Avand in vedere programa de productie, continutul operatiilor/ fazelor si caracteristicile specifice ale utilajelor, se stabilesc metodele si, respectiv, procedeele de reglare la dimensiune, intr-o varianta, dupa cum se prezinta in tabelul 4.2.2.5


Tabel 4.2.2.5


PT

Operatia (-iile)

Metoda de reglare la dimensiune

Procedeul de reglare la dimensiune

PT1

10 Strunjire I

20 Strunjire II

Metoda reglarii automate (RA)

Reglare cu : mecanism de orientare tip universal si reglare dupa program

30 Gaurire

Reglare cu: elemente de orientare tip: dom cu guler si cu elemente de ghidare tip bucsa de ghidare

40 Rectificare

Reglare cu: mecanism de orientare tip universal si reglare dupa gradatie

PT2

10 Strunjire I

20 Strunjire II

30 Strunjire III

Reglare cu: mecanism de orientare tip universal si reglare dupa gradatie

40 Gaurire

Reglare cu: elemente de orientare tip: dom cu guler si cu elemente de ghidare tip bucsa de ghidare

50 Rectificare I

60 Rectificare II

Reglare cu: mecanism de orientare tip universal si reglare dupa gradatie


4.2.3. Adaosurile de prelucrare si dimensiunile intermediare

Adaosurile de prelucrare, Ak, s-au determinat prin alegere din tabele normative, iar dimensiunile intermediare, L, prin calcul, dupa cum urmeaza.

Se subliniaza urmatoarele:

∑ Ak=Ao ; Lk-1= Lk Ak ; Dk-1= Dk 2 Ak


Unde K=n,n-1,.,1 ; + pentru dimensiuni tip arbore, - pentru dimensiuni tip alezaj


Tabel 4.2.3.1


Sk

Dimens. prescrisa Ln, mm

Adaosul total A0, mm

Faza de prelucrare

Nr. de ordine si denumire preliminara

Ak, mm

Lk, mm

Nr. de ordine si denumire finala

S1

2x 45s

2,3

10.4 vezi tabel 4.2.2

2,3

3,3x 45s

10.4 Tesire int. 3,3 x 45s si strunjire cilindrica interioara de degrosare la 87,4 H12 (+0,350)

S2

130

2,75

10.1

2,75

132,75 0,6

10.1 Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor 132,75 0,6, 2,8 x 45s, 111,6h12 (-0,350) si 52,6 0,5

S3

11046s (-0,022)

2,75

10.1

1,95

111,6h12 (-0,035)

10.1

10.2

0,5 (tab 8.49 (1))

110, 6h9 (- 0,087)

10.2 Strunjire cilindrica exterioara de finisare la 110,6 h9 (-0,087) si frontala la 53,6 0,4

40.1

0,3 (tab 8.6 (2))

110h6 (-0,022)

40.1 Rectificare cilindrica exterioara la 110h6 (-0,022)

S4

54

2,75

10.1

1,35

52,6 0,5

10.1

10.2

1 (tab 8.48 (1))

53,6 0,4

10.2

40.2

0,4 (tab 8.10 (2))

54 0,3

40.2 Rectificare frontala la 54 0,3

S5

2x 45s

1,4

20.1

1,4

2x 45s

20.1 Strnjire frontala de degrosare la 130 0,5 si tesire exterioara 2x 45s

S6

2x 45s

1,6

20.2

1,6

2,3 x 45s

20.2 Tesire interioara 2,3 x 45s

S7

130

2,75

20.1

2,75

130 0,5

20.1

S8

14

7

30.1

7

14

30.1 Gaurire 5x 14

S9

90H7 (+0,035)

2,75

10.4


87,4 H 12 (+ 0,0350)

10.4

10.5

1,0 (tab 8.51 (1))

89,4 H 9 (+ 0,087)

10.5 Strunjire cilindrica interioara de finisare la 89,4 H9 (+0,087)

40.3

0,3 (tab 8.8 (2))

90H7 (+0,035)

40.3 Rectificare cilindrica interioara la 90 H7 (+0,035)

S10

2x 45s

1,96

10.1

1,96

2,8 x 45s

10.1

S11

97x 10

10

10.6

10

97x 10

10.6 Strunjire degajare interioara 97x 104.2.4 Regimuri de prelucrare

Durabilitatea economica a sculei (T), parametrii regimului de aschiere (t,te,s,s,v) si parametrii de reglare ai masinii unelte (n,w) s-au determinat prin alegere din normative sau prin calcul, avand in vedere si gamele de turatii si avansuri ale masinii unelte, dupa cum urmeaza:


a. Fazele de strunjire


tabel 4.2.4.1


PT

Faza

T, min

Ak,mm

i

t, mm

s, mm/rot

d, mm

Viteza de asch. Calculata/aleasa v0, m/min

Turatia piesei, n, rot/min

Viteza de aschiere reala v, m/min

calculata

reala

PT1

10.1 vezi tabel 4.2.3.1

90

2,75

1,96

1,95

1,35

1

2,75

1,96

1,95

1,35

0,4

86,5.106

111,6

111,6

111,6.360

199,8

205

186

215

600.735

585

530

190.613

600.735

585

530

190.613

199,8

205

186

215

10.2

90

0,5

1,0

1

0,5

1,0

0,2

110,6

110,6.360

303

277

872

245.797

872

245.797

303

277

10.3

70

43,25

1

43,25

0,35

86,5

9,5

35

35

9,5

10.4

90

2,3

1,0

1

2,3

1,0

0,4

87,4

87,4

132

156

481

568

481

568

132

156

10.5

90

1,0

1

1,0

0,2

84,9

189

709

709

189

10.6

90

10

2

5

0,11

97

88

288

288

88

20.1

90

2,75

1,4

1

2,75

1,4

0,4

89,4.106

106

199,8

212

600.711

636

600.711

636

199,8

212

20.2

90

1,6

1

1,6

0,4

89,4

146

520

520

146

PT2

10.1 Strunjire frontala de degrosare la 133,25 0,6

90

3,25

1

3,25

0,373

116,5

187

510,9

500

182,9

10.2 strunjire cilindrica exterioara de degrosare la 11,6 h12

90

2,45

1

2,45

0,36

111,6

178

507,6

500

175,3

10.3 Strunjire frontala de degrosare la 52,6 0,5

90

1,85

1

1,85

0,373

360

205

181,2

200

226,2

10.4 Tesire exterioara 2,8 x 45s

90

1,96

1

1,96

0,36

111,6

205

584,7

630

220,8

10.5 Gaurire 83,5

70

41,75

1

41,75

0,35

83,5

9,5

35

31,5

8,2

10.6 Strunjire cilindrica interioara de degrosare la 87, 4 H12

90

1,5

1

1,5

0,36

87,4

146

531,7

500

137,2

10.7 Strunjire degajare interioara 97 x 10

90

10

2

5

0,107

97

88

288

315

96

10.8 Tesire interioara 3,3 x 45s

90

2,3

1

2,3

0,36

87,4

132

481

500

137,2

20.1 Strunjire frontala de degrosare la 130 0,5

90

3,25

1

3,25

0,373

110

187

541,1

500

172,7

20.2 tesire exterioara 2x 45s

90

1,4

1

1,4

0,373

106

212

636,6

630

209,8

20.3 tesire interioara 3,3 x 45s

90

2,3

1

2,3

0,36

87,4

132

481

500

137,2

30.1 Strunjire cilindrica exterioara de finisare la 110,6 h9

90

0,5

1

0,5

0,2

110,6

303

872

800

277,9


30.2 Strunjire frontala de finisare la 53,6 0,4

90

1

1

1

0,215

360

277

244,9

250

282,7

30.3 Strunjire cilindrica interioara de finisare la 89,4 H9

90

1

1

1

0,2

89,4

189

709

630

176,9


b. Fazele de tip gaurire


tabel 4.2.4.2


PT

Faza

D, mm

T, min

t, mm

s, mm/rot

Viteza de aschiere calculate/aleasa v0, m/min

Turatia sculei, n, rot/min

Viteza de aschiere reala, v, m/min

calculata

reala

PT1

30.1 Gaurire 5 x 14

14

12

7

0,19

22

500,2

450

19,8

PT2

40.1 Gaurire 5x 14c. Fazele de tip rectificare


PT

Faza

T min

Ak min

i

t min

v m/sec

n rot/min

Vs m/min

np rot/min

vsp mm/min

PT1

40.1

5

0,3

15

0,020

32

2040

36

104


PT2

50.1

PT1

40.2

5

0,432

2040

73,8

100

1,9

PT2

50.2

PT1

40.3

7

0,3

22

0,007

46

11000

35,3

125


PT2

60.1Rezultatele din tabele au fost obtinute astefel (pentru PT1)

Faza 10.1 Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor 132,75 0,6, 2,8x 45s, 111,6h12 (-0,350) si 52,6 0,5

Adaosurile de prelucrare pentru suprafetele prelucrate sunt

Ap= 2,75mm-S2

1,96mm- S10

1,95mm- S3

1,35mm- S4

Adancimile de aschiere corespunzatoare suprafetelor prelucrate coincide cu adaosurile de prelucrare

Avansul sculei S= 0,3.0,5 (tab 9.8 (1))

Se considera S= 0,4 mm/rot

Durabilitatea economica a sculei Tec=90min (tab9.10)

Vitezele de aschiere se stabilesc pentru fiecare suprafata prelucrata

Politica de confidentialitatecreeaza.com logo mic.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele

 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor

 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - Cine face, ce face

 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina

 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma

 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA

 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea

 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES

 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta

 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului

 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa

 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat

 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT

 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton

 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat

 Atestat la informatica cu tema gestionarea unui magazin de confectii

 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare

 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows

 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM


Acizii grasi
OXIDAREA CARBURII DE CALCIU
Studiul asocierii asfaltenelor
Curbe de polarizare
Biocombustibilii in Europa
Instabilitati interfaciale la interfata gaz - lichid
Detectia radiatiilor
Electrozi si celule electrochimiceTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu