Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » fizica
PARAMERII CARATERISTICI PENTRU TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZELOR PERFECTE

PARAMERII CARATERISTICI PENTRU TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZELOR PERFECTE


PARAMERII CARATERISTICI PENTRU TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZELOR PERFECTE

1. Transformarea izocora

Transformarea izocora are loc la volum constant (fig. 1.12), fiind caracterizata de ecuatia:

Fig. 1.12 - Transformarea izocora

Lucrul mecanic corespunzator variatiei de volum este dat de relatia:

Transformarea fiind izocora, volumul este constant, deci:

Lucrul mecanic tehnic se calculeaza cu relatia generala:

de unde rezulta:

Caldura schimbata rezulta din ecuatia primului principiu al termodinamicii:

dq = dl + du;

cum dl=0 rezulta dq = du sau:

sau

unde cvm este caldura specifica medie, la volum constant, presupusa a fi independenta de temperatura.

2. Transformarea izobara

Transformarea izobara are loc la presiune constanta (fig. 1.13), fiind caracterizata de ecuatia:

Fig. 1.13 - Transformarea izobara

Lucrul mecanic corespunzator variatiei de volum este:

Lucrul mecanic tehnic rezulta din relatia de definitie:

Cum presiunea este constanta (dp = 0), rezulta lt12 = 0.

Caldura schimbata intr-un proces izobar se determina din primul principiu al termodinamicii:

in care dp = 0, ceea ce ne conduce la:

de unde:

sau

3. Transformarea izoterma

Transformarea izoterma are loc la temperatura constanta, ecuatia caracteristica fiind:

Fig. 1.14 - Transformarea izoterma

Lucrul mecanic corespunzator variatiei de volum este:

Din ecuatia generala a gazului obtinem:

iar lucrul mecanic va fi:

Lucrul mecanic tehnic se determina pornind de la relatia:

Din ecuatia termica de stare a gazului rezulta:

Inlocuind volumul specific obtinem:Caldura schimbata in procesul izoterm va fi:

dq = dl + du.

Dar du = cp dT, iar procesul fiind izoterm dT = 0; rezulta deci dq = dl sau:

q12 = l12.

4. Transformarea adiabatica

Transformarea adiabatica se caracterizeaza prin absenta schimbului de caldura cu mediul inconjurator (dq = 0).

Din ecuatia primului principiu al termodinamicii dq = dl + du, pentru:

dq = 0, du = cv dT, dl = p dv,

rezulta

si tinand cont ca   si ca cp/cv = k obtinem urmatoarele relatii caracteristice ale transformarii adiabatice:

Lucrul mecanic corespunzator variatiei de volum rezulta din relatia dq=dl + du, in care dq=0, iar du = cv dT, ceea ce ne conduce la:

sau, pentru , rezulta:

Lucrul mecanic tehnic rezulta din ecuatia primului principiu al termodinamicii sub forma , in care dq=0 si rezulta:

sau

Cum , rezulta in final:

5. Transformarea politropa

Este cea mai generala transformare, fiind caracterizata prin relatiile:

in care n este exponentul politropic. Valori particulare ale exponentului politropic permit obtinerea relatiilor caracteristice celorlalte transformari (fig. 1.15):

Fig. 1.15 - Reprezentarea curbelor politropice in diagrama p - V

  • n = 0 - transformarea izobara;
  • n = 1 - transformarea izoterma;
  • n = k - transformarea adiabatica;
  • n = - transformarea izocora.

In general, procesele politropice de comprimare sau destindere din masinile termice se desfasoara astfel incat se incadreaza intre izoterma si adiabata, adica:

1 < n < k.

Relatiile pentru lucrul mecanic corespunzator variatiei de volum si lucrul mecanic tehnic se determina la fel ca in cazul transformarii adiabate, folo-

sindu-se insa exponentul politropic n in loc de exponentul adiabatic k:

Pentru calculul caldurii schimbate intr-un proces politropic se porneste de la relatia:

q12 = l12 + Du,

in care Du = cvm (T2-T1) si ; in final rezulta:

sau

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.