Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » referate » informatica
APLICATIE PRACTICA PRIVIND DERULAREA CONTRACTELOR DE EXPORT CU BENEFICIARI INTERNI, EXTERNI Si PRODUSE LA NIVELUL UNEI FIRME PRODUCATOARE

APLICATIE PRACTICA PRIVIND DERULAREA CONTRACTELOR DE EXPORT CU BENEFICIARI INTERNI, EXTERNI Si PRODUSE LA NIVELUL UNEI FIRME PRODUCATOARE
APLICATIE PRACTICA PRIVIND DERULAREA CONTRACTELOR DE EXPORT CU BENEFICIARI INTERNI, EXTERNI Si PRODUSE LA NIVELUL UNEI FIRME PRODUCATOARE

Comentarii initiale

Pentru realizarea practica a aplicatiei se vor folosi facilitatile de programare oferite de FoxPro 2.6. Acesta este un SGBD pentru baze de date relationale dar si un mediu de dezvoltare de programe pentru aplicatii ce folosesc baze de date relationale. Programatorul are la dispozitie, In afara de comenzile pentru prelucrarea fisierelor baza de date, comenzi pentru crearea unei interfete proprii si un set de functii foarte variat.

FoxPro lucreaza In doua moduri distincte: modul on-line, In care comenzile se dau Intr-o fereastra de comenzi si sunt executate imediat si modul programat, In care toate comenzile formeaza un fisier program. Acesta este compilat si executat ori de c`te ori este nevoie.Programatorul are la dispozitia sa structurile fundamentale de programare: secventa, selectie si iteratie. Programele mari pot fi modulate folosind proceduri si functii sau apel`nd un program din interiorul altui program.

Pentru constructia interfetei se poate lucra cu meniuri de tip bara si/sau de tip pull-down, se pot defini ferestre, obiecte grafice cum sunt: butoane radio, comutatoare, liste, liste ascunse etc. se pot schimba culorile obiectelor grafice folosite s.a.

Dupa cum s-a aratat In capitolul anterior informatiile prelucrate de aplicatie se pot Imparti In doua categorii: informatii stabile, care se modifica la intervale mari de timp si informatii dinamice, care sunt create si actualizate lunar. Corespunzator acestor informatii se vor folosi doua categorii de fisiere baza de date. O prima categorie va fi formata din fisierele ce contin informatiile stabile, iar a doua categorie din fisierele cu informatii lunare.

Deoarece informatiile care trebuie pastrate si prelucrate au si elemente comune dar si elemente diferite pentru fiecare din cele patru categorii de personal identificate, vor fi create patru fisiere distincte, at`t pentru informatiile stabile c`t si pentru informatiile lunare.

Aplicatia va fi formata dintr-un program principal In care se defineste si se activeaza un meniu de tip bara Impreuna cu submeniurile respective de tip pull-down, fiecare din operatiile care trebuie efectuate realiz`ndu-se prin intermediul c`te unui program FoxPro apelat din programul principal. Acest mod de abordare al aplicatiei permite dezvoltarea si testarea gradata a programelor componente.

In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele procese care trebuiesc executate de catre aplicatia proiectata:

- adaugarea de date In fisierele unice; proces prevazut pentru a permite utilizatorului aplicatiei sa introduca Inregistrari noi In fisierele unice atunci c`nd este cazul;

- modificarea, la cerere, a fisierelor de date unice; proces care permite modificarea Inregistrarilor existente In fisierele baza de date unice;

- stergerea unor Inregistrari din fisierele de date unice; proces care permite Indepartarea din fisierele unice a Inregistrarilor care nu mai sunt necesare. Acest proces, Impreuna cu cel de modificare a Inregistrarilor, pune la dispozitia utilizatorului un mecanism de actualizare a datelor din fisierele unice fara a-i solicita acestuia cunostinte speciale de FoxPro.

Definirea problemei

Tema abordata este "Derularea contractelor de export" pe beneficiari interni, externi si produse, la nivelul unei firme productive.

Datele de iesire

Datele de iesire din cadrul activitatii de export au fost grupate In trei rapoarte satisfac`nd cerintele informationale interne.

a) Nomenclatorul produselor este utilizat de magazioneri si comercianti pentru evidenta stocurilor de produse. Continutul informational si forma de prezentare sunt:

NOMENCLATORUL PRODUSELOR

Cod produs

Denumire produs

UM

Pret unitar

Stoc

Valoare

b) Lista beneficiarilor este necesara comerciantilor  pentru corespondenta comerciala si financiara. Continutul informational si forma de prezentare sunt:

LISTA BENEFICIARILOR

Cod beneficiar

Denumire beneficiar

Tara

Adresa

Cont bancar

Datele de intrare

Datele de intrare din cadrul activitatii de export, necesare Intocmirii celor doua rapoarte prezentate sunt preluate din documentele primare distincte: Fisa contractului si Fisa produsului.

Continutul informational care va face obiectul prelucrarii pe calculator este prezentat In tabelul urmator:

Documentul primar

Denumirea informatiei preluate

Lista valorilor posibile

Validari si corelatii

Rolul In prelucrare

FI+{ CONTRACT

nr. contract

1 la 500

Regasire

data contract

1 la 31;1 la 12

cronologic

valore contract

calcule

cod beneficiar

1 la 99999

selectiv

Cod tara importatoare

selectiv

cod valuta

selectiv

Pret unitar exportselectiv

curs valutar

selectiv

cod produs

1 la 99999

selectiv

cantitate contractata

calcule

termenul de livrare

1 la 31; 1 la 12

selectiv

FI+{

BENEFICIAR

tara de origine

selectiv

denumire beneficiar

descriptiv

adresa

descriptiv

contul bancar

descriptiv

FI+{

PRODUS

cod produs

1 la 99999

acces

denumire produs

descriptiv

Pret unitar

calcule

unitatea de masura

descriptiv

cantitatea contractata

calcule

cantitatea produsa

calcule

cantitatea livratacalcule

Figura 14

Actualizarea datelor

Actualizarea datelor din evidetele primare se face selectiv la nivelul pozitiilor din tabelul precedent a fiecarrui contract si consta din efectuarea urmatoarelor operatii:

Adaugarea noilor contracte sau a noilor pozitii la anumite contracte suplimentare;

Modificarea oricaror informatii din cadrul contractelor existente;

+tergerea anumitor contracte expirate sau a unor contracte eronate;

Examinarea datelor existente In evidente.

Coduri adoptate

Codurile adoptate In scopul facilitarii operatiilor de regasire si prelucrare sunt:

codul produsului, numeric, valori de la 1 la 99999;

codul beneficiarului, numeric, valori de la 1 la 99999;

numar contract, numeric, valori de la 1 la 500;

codul depozit, numeric, valori de la 1 la 3;

codul tarii, alfanumeric, lista cod automobil;

cont bancar, alfanumeric, lista ISO

Solutia propusa

Schema generala

Schema generala ofera o imagine de ansamblu asupra configuratiei utilizate, asupra componentelor aplicatiei si a tipului de legaturi dintre ele.

FIGURA 15

Intrari informationale

Acestea au fost structurate In trei tabele permanente Contracte, Produse, Beneficiari, care constituie baza de date.

Tabela Contracte (contr.dbf)

Continutul informational este format din datele preluate din Fisa contractului;

Structura logica a unei Inregistrari:

CODB N 5 cod beneficiar

CODP N 5 cod produs

PLN N 5 pret livrare

CANTL  N 7 cantitate livrata

TERMENL  D 8 termen (data) livrarii

CL M 10 conditii de livrare

Macheta ecran formatat: nu;

Cheia primara: CODB;

Cheia 1 secundara: CODP;

Cheia 2 secundara: TERMENL;

Perioada actualizarii: la cerere;

Operatii de actualizare necesare: adaugare, modificare, stergere, vizualizare, rasfoire;

Indexari simple dupa : CODB, CODP, TERMENL, compuse dupa: TERMENL, CODP, CODB pentru actualizari si consultari selctive;

Lungime articol: 42 bytes;

Numar maxim de articole In fisier: aproximativ 5000;

Necesar de memorie: 42 de octeti pentru fiecare Inregistrare;

Salvarea-restaurarea se poate face periodic pe disc flexibil, pastr`nd numele tabelului;

Legaturi cu alte fisiere: prin CODB cu tabela Benficiari si prin CODP cu tabela Produse.

Tabela Produse

Continutul informational este format din datele preluate din Fisa produsului;

Structura logica a unei Inregistrari:

CODP N 5 cod produs

DENP C 16 denumire produs

UMP C 3 unitate de masura

Macheta ecran formatat: nu;

Cheia primara: CODP;

Cheia 1 secundara: DENP;

Perioada actualizarii: la cerere;

Operatii de actualizare necesare: adaugare, modificare, stergere, vizualizare, anulare, reactivare;

Indexari simple dupa : CODP, DENP pentru consultari selctive;

Lungime articol: 24 bytes;

Numar maxim de articole In fisier: aproxitiv 400;

Necesar de memorie: 24 de octeti pentru fiecare Inregistrare;

Salvarea-restaurarea se poate face periodic pe disc flexibil, pastr`nd numele tabelului;

Legaturi cu alte fisiere: nu.

Tabela Beneficiari

Continutul informational este format din datele generale si din tabelul prezentat anterior;

Structura logica a unei Inregistrari:

CODB N 5 cod beneficiar

DENP C 30 denumire beneficiar

STR C 20 strada

NR N 3 numarul

LOC C 20 localitatea

TEL N 7 telefon

CTBC C 15 cont bancar

Macheta ecran formatat: nu;

Cheia primara: CODB;

Cheia 1 secundara: DENB;

Perioada actualizarii: la cerere;

Operatii de actualizare necesare: adaugare, modificare, stergere, anulare, reactivare, vizualizare;

Indexari simple dupa: CODB, DENB pentru consultari selctive;

Lungime articol: 100 bytes;

Numar maxim de articole In fisier: aprox 1000;Necesar de memorie: 100 de octeti pentru fiecare Inregistrare;

Salvarea-restaurarea se poate face periodic pe disc flexibil, pastr`nd numele tabelului;

Legaturi cu alte fisiere: nu.

Iesiri informationale

Acestea au fost sistematizate In trei rapoarte prezent`nd la cerere anumite informatii necesare utilizatorilor, In forma integrala sau partiala.

Nomenclatorul produselor

Este afisat pe ecran, In forma tabelara, cu un continut informational structurat portivit urmatoarei machete:

NOMENCLATORUL PRODUSELOR

Cod produs

Denumire produs

UM

Pret unitar

Stoc

Valoare

N5

C20

C4

N9,2

N7

N11,2

Suport informational utilizat: monitor;

Selectia datelor de prelucrat: tabela Produse fara conditii de selectie;

Ordonarea datelor In raport prin indexare compusa dupa CODP, DENP In fisierul temporar DENPROD.IDX;

Calcule efectuate: val*stoc*pu;

Grade de total: nu;

Indicatorii (informatiile de totalizat): nu;

Recapitulatii rezultate: nu;

Sumar statistic la sf`rsitul raportului: nu;

Periodicitate: la cerere;

Dimensiune tabel: nr. linii/pagina, nr.caractere/linie, nr. pagini/tabel.

Lista beneficiarilor

Este afisata pe ecran, In forma tabelara, cu un continut informational structurat portivit urmatoarei machete:

LISTA BENEFICIARILOR

Cod beneficiar

Denumire beneficiar

Tara

Adresa

Cont bancar

N5

C25

C2

C35

C10

Suport informational utilizat: monitor;

Selectia datelor de prelucrat: tabela Beneficiari fara conditii de selectie;

Ordonarea datelor In raport prin indexare compusa dupa CODB In fisierul temporar TARBEN.IDX;

Calcule efectuate: nu:

Grade de total: nu;

Indicatorii (informatiile de totalizat): nu;

Recapitulatii rezultate: nu;

Sumar statistic la sf`rsitul raportului: nu;

Periodicitate: la cerere;

Dimensiune tabel: nr. linii/pagina, nr.caractere/linie, nr. pagini/tabel.

Dialogul utilizatorului

Dialogul a fost concentrat In cinci liste de optiuni prima form`nd meniul principal, celelate constituind submeniuri asociate fiecarei optiuni din meniul principal. Cele cinci liste de optiiuni formeaza nivelul aplicatiei, mai precis ele definesc cadrul conversational dintre program si utilizator.

Programele aplicatiei

Programele au fost elaborate sub forma de proceduri, monitorizate In concordanta cu listele de optiuni din meniu. Modul de abordare modulara a programului permite realizarea, testarea si implementarea progresiva, de sus In jos, a fiecarei proceduri tin`nd seama de componentele realizate p`na la momentul respectiv.

Schema procedurala

Aceasta evidentiaza, In primul r`nd, procedurile elaborate si legaturile lor cu componenta de monitorizare si, In al doilea r`nd, legaturile directe dintre anumite proceduri. Prezentarea succinta a acestei scheme este urmatoarea:

Figura16

Functiunile realizate de fiecare procedura sunt urmatoarele:

- monitor - realizeaza legatura Intre optiunile utilizatorului specificate In cadrul unei sesiuni de lucru si executia procedurilor functionale;

- contracte - realizeaza operatii de adaugare, modificare, stergere si vizualizare date din tabela Contracte;

- produse - idem din tabela Produse;

- beneficiari - idem din tabela Beneficiari

- listprod - realizeaza afisarea pe ecran a noomenclatorului de produse;

- listben - idem lista beneficiarilor;

Concluzii

Regimul concurential In care Isi desfasoara activiatea de export firma reclama o cunoastere permanenta si profunda a relatiilor comerciale cu partenerii externi.

Obiectivul principal al acestei activitati Il constituie amplificarea si stabilizarea pe perioade mai mari a relatiilor economice avantajoase cu parteneri externi solvabili si diminuarea relatiilor economice cu acei parteneri externi nesolvabili. Atunci c`nd volumul acestor relatii este mare, divers si dinamic, cunoasterea profunda a aspectelor pozitive si negative se poate realiza operativ cu ajutorul calculatorului. Aceasta poate oferi utilizatorului, prin continutul informational al bazei de date, informatii exacte despre derularea contractelor, livrarilor sau scadentelor.

Examinarea atenta a datelor poate dezvalui perturbatiile generate de diverse verigi organizatorice, din exteriorul sau interiorul firmei. Se pot diminua sau chiar preveni o serie de perturbatii negative, prin luarea sau corectarea unor decizii reale, oportune si eficace In derularea contractelor cu parteneri externi. Fondul de date, structurat In cele trei fisiere ale bazei de date poate fi Inbunatatit In perioadele urmatoare, daca se vor urmari, In continuare, legaturile acestei aplicatii cu alte aplicatii conexe: marketing, conjunctura economica, prospectare piata, import, etc.

Cerintele informationale ale diversilor utilizatori se armonizeaza cu posibilitatile practice de realizare oferite de programele elaborate In sistemul FOX.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Uneltele (instrumentele) marketingului electronic
PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
Analiza activitatii firmei PC
Asupra altor metode de inmultire binara
Tipul de date abstract sir
CONCEPTUL DE DATA SI INFORMATIE
APLICATIE PRACTICA PRIVIND DERULAREA CONTRACTELOR DE EXPORT CU BENEFICIARI INTERNI, EXTERNI Si PRODUSE LA NIVELUL UNEI FIRME PRODUCATOARE
TIPURI DE SISTEME DE OPERARETermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu