Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » literatura romana
Universul copilariei

Universul copilariei


PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA

Revista Scolii cu clasele I-VIII

Bradeanu, jud. Buzau"UNIVERSUL

COPILARIEI"

A.        INFORMATII   DESPRE APLICANT

INFORMATII DESPRE UNITATEA DE INVATAMANT

Numele unitatii/structurii de invatamant

Scoala generala cu clasele I-VIII

Adresa completa

Sat Bradeanu, Comuna Bradeanu

Judet

Buzau

Nr. de telefon/fax

0238 / 535057/ Primaria Comunei Bradeanu,

Adresa posta electronica/Pagina de Internet

www.scoalabradeanu.as.ro

COORDONATORII PROIECTULUI

Nume, Prenume

Prof

Inst.

Muresan Mihaela

Nicula Razvan Vasile

Scoala

Scoala cu clasele I-VIII

Adresa completa

Bradeanu, com. Bradeanu

Judet

Buzau

Nr. de telefon/fax

0753020558; 0744676402

Adresa posta electronica

mama_muresan@yahoo.com

B. INFORMATII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului

Revista Scolii cu clasele I-VIII,Bradeanu"Universul copilariei"

Categoria in care se incadreaza proiectul:

  Proiect care intareste relatiile la nivelul comunitatii si deschiderea scolii catre comunitate .

Durata subproiectului:

Aprilie 2008- decembrie 2008 


C. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea colaborarii dintre scoala si comunitate

Activitatile propuse

Instiintarea comunitatii si a scolii in legatura cu redactarea unei reviste

Organizarea unei intalniri scoala-comunitate pentru alegerea titlului revistei

Expozitie-concurs pentru pregatirea si definitivarea copertei revistei

Strangerea informatiilor necesare pentru realizarea articolelor revistei

Interviuri cu personalitati si oameni de seama ai comunitatii

Realizarea fotografiilor pentru articolele revistei

Expozitie cu fotografii realizate de scoala si comunitate pentru revista

Redactarea si aranjarea in pagina a articolelor si fotografiilor revistei. Definitivarea revistei

Lansarea si popularizarea revistei 

Rezultate asteptate: Activitatile propuse vor intari legatura scolii cu toate institutiile din comunitate cat si cu ceilalti membrii ai comunitatii. Intre scoala si comunitate vor avea loc intalniri pentru realizarea activitatilor propuse. Activitatile mai sus enumerate vor constitui forme de educare si informare a elevilor,a cadrelor didactice si a membrilor comunitatii, dar si o forma de orientare profesionala catre o cariera jurnalistica.

Comunitatea va fi informata in toate domeniile pe care le vor atinge articolele revistei.

Modalitati de monitorizare si evaluare ale rezultatelor proiectului: Rezultatele proiectului vor fi monitorizate prin intermediul urmatoarelor numere ale revistei, prin articole ce vor include sondaje de opinie realizate de elevii si cadrele didactice din scoala.

Evaluarea rezultatelor se va face prin numarul de persoane care participa la realizarea revistei.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

Necesitatile educationale carora li se adreseaza proiectul sunt :

Asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia moderna de calcul si de comunicare;

Asigurarea unui parteneriat real si a  unei benefice comunicari intre scoala si Primaria comunei Bradeanu, intre scoala si institutiile din comunitate;

Realizarea unei reviste de informare, cultura si educatie cu si pentru intreaga comunitate.

Obiectivul general al proiectului

Imbunatatirea colaborarii dintre scoala si comunitate

Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul

Grupul tinta este format din elevi cu varsta cuprinsa intre 7 si 15 ani, cadre didactice si membri ai comunitatii locale

Activitatile proiectului

Titlul activitatii Revista scolii "Universul copilariei"

Tipul activitatii: initiere in jurnalism

Data/perioada de desfasurare: aprilie2008-decembrie2008

Locul desfasurarii: Scoala cu clasele I-VIII, Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau

Responsabili: inst. Nicula Razvan si prof. Muresan Mihaela

Beneficiari: elevii scolii, cadrele didactice, parintii elevilor, alti membri ai comunitatii

Partener si sponsor: Primaria Comunei Bradeanu

Buget pe categorii de cheltuieli:

Echipamente: 1 computer, 1 imprimanta, copiator xerox, aparat foto;

Bunuri: coli xerox, toner, cd-uri , dischete, etc;

Servicii: vizita organizata la o tipografie din judetul Buzau

Costuri manageriale: cheltuieli legate de tehnoredactarea revistei, toner, coli, capse.

Buget total alocat:100 lei

Fonduri din contributia comunitatii locale:100 lei

Mijloace: pentru implementarea proiectului se vor implica cadrele didactice, elevii, Primaria comunei Bradeanu si persoane din comunitatea locala. Echipamentele vor fi utilizate pentru tehnoredactarea si multiplicarea revistei, iar bunurile vor fi folosite in sala destinata activitatilor.Pentru realizarea proiectului se vor organiza vizite la o tipografie din judet.

Modalitati de evaluare: prezentarea revistei la Casa Corpului Didactic, Inspectoratul Scolar al Judetului Buzau,  Palatul Copiilor, inregistrarea ei ISSN.

Descrierea activitatii: Elevii, parintii si cadrele didactice, vor aduna informatii de la institutiile de pe raza comunei cat si de la localnici. Acestea se vor prelucra si tehnoredacta in scoala. Revista va avea pagini speciale destinate informarii cititorilor (elevi, parinti, cadre didactice, membri ai comunitatii) legate de diferite domenii de activitate: educatie, invatamant, cultura, sport si sanatate, religie, agricultura, administratie publica, legislatie. Unele pagini vor fi dedicate divertismentului: jocuri, concursuri, integrame, glume etc. O pagina va fi dedicata interviului cu personalitati ale comunitatii, viata comunitatii fiind ilustrata si prin intermediul unor colaje fotografice.

In paginile revistei vom face publicitate, contra cost, tuturor agentilor economici interesati.

Rezultatele asteptate

Revista va intari legatura cu comunitatea locala. Stirile vor avea un grad de obiectivitate ridicat, reflectand realitatea concreta atat din scoala cat si din comunitate.

Modalitatea de monitorizare si de evaluare a rezultatelor proiectului

Sondaje, interviuri in randul elevilor, cadrelor didactice, reprezentantilor Primariei, membrilor comunitatii locale.

Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului

Beneficiarii proiectului vor fi elevii, cadrele didactice, parintii, Primaria comunei Bradeanu si toti membrii comunitatii locale.

Impactul estimat al implementarii proiectului asupra grupului tinta (elevi, cadre didactice, autoritati locale, comunitatea locala etc), asupra scolii si asupra partenerilor

Estimam ca, asupra elevilor si cadrelor didactice, proiectul va avea o influenta formativa, constituind o forma de educare si informare, dar si o posibila orientare profesionala catre o cariera jurnalistica din partea elevilor.

Comunitatea va fi mai bine informata in toate domeniile si va fi atrasa intr-o activitate sociala si culturala formativa. 

Asigurarea continuitatii dupa incheierea proiectului

Pentru asigurarea continuitatii vom utiliza echipamentele pentru redactarea in continuare a revistei, contand pe sprijinul comunitatii locale, dar si pe vanzarea acesteia.

Vom atrage in derularea proiectului cat mai multe persoane din scoala si din comunitate.

Activitatile de promovare mediatizare a revistei

Prezentarea revistei se va face initial in scoala si in comunitate, prin adunari la care vor participa membrii comunitatii si ai scolii, distribuirea de fluturasi in comuna si in localitatile vecine, popularizarea ei pe internet si pe adresa de internet a Scolii I-VIII din Bradeanu si in final, vanzarea revistei

Partenerii implicati in proiect

Partenerul implicat in proiect este Primaria Comunei Bradeanu, reprezentata prin d-l primar,ing. Nistor Stefan. Institutia si-a asumat rolul de sponsor in ceea ce priveste cumpararea colilor tip Xerox si a tonerului necesare editarii revistei.

Scoala cu clasele I-VIII Primaria Comunei Bradeanu

Bradeanu, jud. Buzau Primar,

Coordonatori: ing. Nistor Stefan

Prof. Muresan Mihaela

Inst. Nicula Razvan

Director,

Prof. Antohi Mihail Mirel

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.