Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Calitologia, o noua stiinta - asigurarea si certoficarea calitǍtii

Calitologia, o noua stiinta - asigurarea si certoficarea calitǍtiiCALITOLOGIA, O NOUA STIINTA

1. Termeni utilizati in stiinta calitatii - calitologie

Text Box:  Stiinta calitatii, numita curent calitologie, si-a definit, intr-un timp relativ scurt, domeniul de investigatie. Specialistii in aceasta problema sunt numiti calitologi, desi au studii in alte domenii de specializari, tehnice sau economice. In limba romana cele doua denumiri suna oarecum straniu dar ele sunt din ce in ce mai utilizate.

Aceasta noua stiinta a determinat utilizarea unor termeni si notiuni de specialitate care, in timp, au inceput sa fie percepute ca avand sensuri diferite, functie de cercetatorii sau grupul de cercetatori care ii foloseau.Pentru clarificarea elementelor teoretice si practice a fost necesara o perioada de pregatire a unei literaturi de specialitate, pe baza teoriilor elaborate de un grup din ce in ce mai mare de cercetatori in acest domeniu.

Cel mai important rod al activitatilor de cercetare in domeniul calitatii este sintetizat in seria de standarde ISO 9000 si cele adiacente acestora.

ISO (Organizatia Internationala de Standardizare) este o federatie mondiala de organisme nationale de standardizare (comitete membre ale ISO). Elaborarea standardelor internationale este, in general, incredintata comitetelor tehnice ale ISO. Fiecare comitet membru interesat intr-o tematica pentru care a fost creat un comitet tehnic are dreptul sa faca parte din acel comitet. Organizatiile internationale guvernamentale si neguvernamentale, care intretin legaturi cu ISO participa, de asemenea, la lucrari. ISO colaboreaza strans cu Comisia Electrotehnica Internationale (CEI) in ceea ce priveste standardizarea in domeniul electrotehnic.

Proiectele standardelor internationale adoptate de comitetele tehnice sunt supuse votului comitetelor membre. Publicarea lor ca standarde internationale necesita aprobarea a minimum 75 % din comitetele membre care au votat.

Multi termeni, folositi in mod curent, sunt utilizati in domeniul calitatii intr-un mod specific sau restrans, in raport cu intreaga gama de definitii din dictionare, din cauza unor motive cum ar fi:

- adoptarea terminologiei referitoare la calitate de catre diferite sectoare comerciale si industriale pentru a corespunde necesitatilor de intelegere specifice ale acestora;

- introducerea unei multitudini de termeni de catre expertii din domeniul calitatii, in diferite sectoare industriale si economice.

Pentru uniformizarea limbajului in domeniul calitatii, a fost elaborat standardul international ISO 8402, intitulat “Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular”, adoptat in iulie 1995 si ca standard national cu simbolizarea SR ISO 840

Scopul standardului SR ISO 8402 este de a clarifica si de a standardiza termenii referitori la calitate asa cum acestia se aplica in domeniul managementului calitatii. Acesti termeni si aceste definitii sunt tratate si grupate corespunzator unei succesiuni logice de subiecte.

Acestea sunt, de asemenea, regrupate in final intr-un index alfabetic, in limbile engleza, franceza si romana, pentru inlesnirea utilizarii lor in studierea unor alte lucrari de specialitate straine.

In limbajul curent, termenul calitate are adesea un inteles diferit pentru persoane diferite. In prezentul standard termenul calitate este definit ca fiind ansamblul caracteristicilor unei entitati, care ii confera acesteia aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si implicite.

Termenul produs reprezinta rezultatul activitatilor sau proceselor si poate fi material sau imaterial, sau o combinatie a acestora.

In standardizarea ISO referitoare la managementul calitatii produsele sunt clasificate in patru categorii:

hardware (de exemplu, piese, componente, ansambluri);

software (de exemplu, programe de calculator, proceduri, informatii, date, inregistrari);

materiale procesate (de exemplu, materii prime, lichide, solide, gaze, table, sarme);

servicii (de exemplu, asigurari, servicii bancare, transport).

Este recunoscut faptul ca produsele implica in general combinatii ale acestor categorii generice de produse. Termenii si notiunile din standardul international sunt destinate a fi aplicate oricaror produse.

In standardul de definitii termenul entitate include termenul produs, dar este extins, cuprinzand de exemplu activitati, procese, organizatii sau persoane.

Au aparut confuzii in ceea ce priveste intelegerea termenilor controlul calitatii, asigurarea calitatii, managementul calitatii si managementul calitatii totale. Standardul de definitii clarifica toate aceste notiuni.

In termeni simplificati, controlul calitatii se refera la mijloacele operationale utilizate pentru a satisface conditiile referitoare la calitate, in timp ce asigurarea calitatii are drept scop furnizarea increderii in aceasta satisfacere, atat in cadrul organizatiei cat si in exterior, fata de clienti si autoritati. In standardele internationale, termenii englezi “ensure” si 'assure” sunt utilizati in urmatorul sens: “ensure” inseamna a se asigura sau a se convinge, “assure” inseamna a da incredere siesi sau altora.

Managementul calitatii cuprinde atat controlul calitatii cat si asigurarea calitatii precum si notiunile suplimentare: politica in domeniul calitatii, planificarea calitatii si imbunatatirea calitatii. Managementul calitatii opereaza in tot sistemul calitatii. Aceste notiuni pot fi extinse la toate partile unei organizatii.

Managementul calitatii totale confera acestor notiuni o strategie de management global, pe termen lung, precum si participarea tuturor membrilor organizatiei in folosul organizatiei insesi, a membrilor acesteia, a clientilor sai in folosul societatii in ansamblu.

Distinctia facuta intre termenii defect si neconformitate este esentiala deoarece are implicatii juridice, in special atunci cand este vorba de raspunderea juridica pentru produs. In consecinta, termenul defect ar trebui utilizat cu deosebita grija.

In definitiile urmatoare, termenii care apar sunt scrisi cu caractere ingrosate. In cadrul fiecarei definitii se face referire la numarul articolului in care acestia sunt definiti.

Termenii si definitiile sunt marcate, numerotate si clasificate sub urmatoarele titluri principale:

termeni generali, Tg

termeni referitori la calitate, Tc

termeni referitori la sistemul calitatii, Ts

termeni referitori la instrumentele si tehnici, Ti

Termeni generali Tg

Text Box:

Pentru intelegerea literaturii si documentatiilor din domeniul calitatii este nevoie sa fie acceptate definitiile asa cum au fost ele prezentate si precizate de standardul SR ISO 840 De aceea, in cele ce urmeaza, fara a face nici un fel de interpretare sau adaugire, vor fi reproduse aceste definitii.

Se va remarca modul extrem de sintetic si generalizator pe care standardul ISO 8402 – Vocabular, il da tuturor termenilor. De aceea este necesar un efort considerabil pentru intelegerea si, mai ales, corectarea sensurilor pe care, uzual, in limbajul curent, se poate sa-l avem in legatura cu acestea.

Tg1. Entitate:

ceea ce poate fi descris si luat in consideratie in mod individual.

Nota:

o entitate poate fi, de exemplu:

o activitate sau un proces (tg2);

un produs (tg4);

o organizatie (tg7), un sistem sau persoana, sau:

orice combinatie a acestora.

Tg Proces:

ansamblu de resurse si activitati interdependente care transforma datele de intrare in date de iesire.

Nota:

resursele pot include personal, finante, facilitati, echipamente, tehnici si metode.

Tg3. Procedura:

mod specific de efectuare a unei activitati.

Note:

- In multe cazuri, procedurile sunt documentate [de exemplu, proceduri ale sistemului calitatii, (ts6)];

- Atunci cand o procedura este documentata se utilizeaza frecvent termenul de “procedura scrisa” sau “procedura documentata”;

- O procedura scrisa sau documentata contine de regula scopurile si domeniul de aplicare ale unei activitati; ceea ce trebuie facut si de catre cine, unde si cum trebuie efectuata activitatea; ce materiale, echipamente si documente trebuie utilizate; cum trebuie controlata si inregistrata activitatea.

Tg4. Produs:

rezultat al activitatilor sau proceselor (tg2).

Note:

- Un produs poate cuprinde servicii (tg5), hardware, materiale procesate, software sau o combinatie a acestora;

- Un produs poate fi material (de exemplu, ansambluri sau materiale procesate) sau imaterial (de exemplu, cunostinte sau concepte), sau o combinatie a acestora;

- Un produs poate fi intentionat [de exemplu, o oferta catre clienti (tg9)] sau neintentionat (de exemplu, un poluant sau efecte nedorite).

Tg5 Serviciu:

rezultat generat de activitati la interfata dintre furnizor (tg10) si client (tg9) precum si de activitati interne ale furnizorului pentru satisfacerea necesitatilor clientului.

Note:

Furnizorul sau clientul poate fi reprezentat la interfata prin personal sau echipamente;

- Activitatile clientului la interfata cu furnizorul pot fi esentiale pentru prestarea serviciului (tg6);

- Livrarea sau utilizarea produselor (tg4) materiale poate face parte din prestarea serviciului;

- Un serviciu poate fi legat de fabricarea si furnizarea produselor materiale.

Tg6. Prestarea serviciului:

acele activitati ale furnizorului (tg10) necesare pentru realizarea serviciului (tg5).

Tg7. Organizatie:

companie, corporatie, intreprindere sau institutie, sau o parte din aceasta, cu statut de societate pe actiuni sau nu, publica sau particulara, care are propriile sale functii si propria sa administratie.

Nota:

definitia de mai sus este valabila pentru scopurile standardelor referitoare la calitate. Termenul organizatie este altfel definit in Ghidul ISO/CEI

Tg8 Structura organizatorica:

responsabilitati, autoritati si relatii dispuse intr-o schema, prin care o organizatie (tg7) isi exercita functiile.

Tg9. Client:

destinatar al unui produs (tg4) furnizat de furnizor (tg10).

Note:

- Intr-o situatie contractuala clientul (tg9) este denumit cumparator (tg11);

Clientul poate fi, de exemplu, consumatorul final, utilizatorul sau beneficiarul sau cumparatorul;

Clientul poate fi extern sau intern organizatiei.

Tg10. Furnizor:

organizatie (tg7) care furnizeaza un produs (tg4) clientului (tg9).

Note:

- Intr-o situatie contractuala, furnizorul poate fi denumit “contractant” (tg12);

Furnizorul poate fi, de exemplu, producatorul, distribuitorul, importatorul, montatorul sau organizatia prestatoare de servicii;

Furnizorul poate fi extern sau intern organizatiei.

Tg11. Cumparator:

client (tg9) intr-o situatie contractuala.

Nota:

Cumparatorul este uneori denumit “ a doua parte intr-o afacere

Tg1 Contractant:

furnizor (tg10) intr-o situatie contractuala.

Note:

Contractantul este uneori “prima parte intr-o afacere”;

- In franceza, “titulaire du contract” este uneori denumit “contractant”.

Tg13. Subcontractant:

organizatie (tg7) care furnizeaza un produs (tg4) furnizorului (tg10).

Note:

- In engleza, “subcontractor” poate fi denumit si “subsupllier”;

- In franceza, “sous-contractant” poate fi denumit, dupa cum este cazul, si “sous-traitant” sau “sous-commandler”.

3. Termeni referitori la calitate – Tc

Text Box:  Tc1. Calitatea:

ansamblu de caracteristici ale unei entitati (tg1) care ii confera acesteia aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si implicite.

Note:

- Intr-o situatie contractuala sau reglementat, cum ar fi domeniul securitatii (tc8) nucleare, necesitatile sunt specificate, in timp ce alte situatii, necesitatile implicite ar trebui identificate si definite;

- In multe cazuri, necesitatile se pot modifica in timp, acest lucru implica o analiza periodica a conditiilor referitoare la calitate (tc3);

- Necesitatile sunt de regula transpuse in caracteristici cu criterii specificate [a se vedea conditii referitoare la calitate (tc3)]. Necesitatile pot include, de exemplu, aspecte privind performanta, aptitudinea de utilizare, dependabilitatea (tc5) (disponibilitatea, fiabilitatea, mentenabilitatea), securitatea, mediul [a se vedea conditii ale societatii (tc4)], considerentele economice si estetice;

- Termenul “calitate” nu ar trebui utilizat ca termen unic pentru exprimarea unui grad de excelenta intr-un sens comparativ si nici intr-un sens cantitativ pentru evaluari tehnice. Pentru exprimarea acestor sensuri ar trebui utilizat un calificativ. Se pot utiliza urmatorii termeni:

a)    calitate relativa”, atunci cand entitatile sunt clasificate pe baza relativa, in sensul de grad de excelenta sau in sens comparativ [a nu se confunda cu clasa (tc2)];

b)    nivel al calitatii” intr-un sens calitativ (asa cum este utilizat la acceptarea prin esantionare) si “masura a cantitatii”, atunci cand sunt efectuate evaluari tehnice precise.

- Realizarea unei calitati satisfacatoare implica toate fazele din bucla calitatii (ti1), privite in ansamblu. Contributiile la calitate ale acestor faze diferite sunt identificate uneori separat, pentru a le pune in evidenta; de exemplu, calitatea datorata definirii necesitatilor, calitatea datorata proiectarii produsului (tg4), calitatea datorata conformitatii, calitatea datorata sustinerii produsului pe intreaga sa durata de viata;

- In unele referinte, calitatea este denumita “aptitudinea de utilizare” sau “conformitatea cu scopul” sau “satisfactia clientului (tg9)” sau “conformitatea cu conditiile”. In modul in care au fost definite mai sus, aceste denumiri reprezinta doar anumite fatete ale calitatii.

Tc Clasa:

categorie sau rang atribuit entitatilor (tg1) care au aceeasi utilizare functionala dar conditii referitoare la calitate (tc3) diferite.

Note:

Clasa reflecta o diferenta prevazuta sau recunoscuta in ceea ce priveste conditiile referitoare la calitate. Accentul este pus pe relatia dintre utilizarea functionala si cost;

- O entitate de clasa superioara (de exemplu, un hotel de lux) poate fi de calitate (tc1) nesatisfacatoare si invers;

- Atunci cand clasa este indicata numeric, clasa de cel mai inalt nivel este de regula desemnata prin 1, clasele inferioare fiind 2, 3, 4, etc. Atunci cand clasa este indicata printr-un punctaj, cum ar fi numar de stele, clasa de cel mai scazut nivel are de regula cel mai mic numar de puncte sau stele.

Tc3. Conditii referitoare la calitate:

exprimare a necesitatilor sau transpunere a acestor intr-un ansamblu de conditii exprimate calitativ sau cantitativ referitoare la caracteristicile unei entitati (tg1), in scopul de a permite realizarea si examinarea acestuia.

Note:

- Este esential ca toate necesitatile exprimate si implicite ale clientului (tg9) sa fie reflectate in conditiile referitoare la calitate;

- Termenul “conditii” se refera la conditiile pietei si la cele contractuale precum si la conditiile interne ale unei organizatii (tg7). Aceste conditii pot fi elaborate, detaliate si actualizate in diferite etape de planificare;

- Conditiile referitoare la caracteristici, exprimate cantitativ, cuprind, de exemplu, valori nominale, valori atribuite, abateri limita si tolerante;

Conditiile referitoare la calitate ar trebui exprimate in termeni functionali si documentate.

Tc4. Conditii ale societatii:

obligatii rezultate din legi, reglementari, reguli, coduri, statute si alte considerente.

Note:

- “Alte considerente” include in special protectia mediului, sanatate, securitate (tc8), siguranta, conservarea energiei si a resurselor naturale;

- Atunci cand se definesc conditiile referitoare la calitate (tc3) ar trebui luate in considerare toate conditiile societatii;

Conditiile societatii cuprind conditii juridice si de reglementare. Acestea pot diferi de la o jurisdictie la alta.

Tc5. Dependabilitate:

termen general utilizat pentru descrierea disponibilitatilor si a factorilor care influenteaza fiabilitatea, mentenabilitatea si mentenanta.

Note:

Dependabilitatea se utilizeaza doar pentru descrieri generale in termeni noncantitativi;

Dependabilitatea este unul din aspectele legate de timp ale calitatii (tc1);

- Definitia dependabilitatii si nota 1 de mai sus sunt preluate din CEI 50 (191), care contine, de asemenea, termeni si definitii conexe.

Tc6. Compatibilitatea:

aptitudine a entitatilor (tg1) de a fi utilizate impreuna in conditii specifice, pentru satisfacerea conditiilor relevante.

Nota:

Definitia de mai sus este valabila pentru scopurile standardelor referitoare la calitate. Termenul de “compatibilitate” este altfel definit in Ghidul ISO/CEI

Tc7. Interschimbabilitate:

aptitudine a unei entitati (tg1) de a fi utilizata in locul alteia, fara modificare, pentru satisfacerea acelorasi conditii.

Note:

- In functie de circumstante particulare ar trebui utilizat un calificativ, cum ar fi “interschimbabilitate functionala” sau “interschimbabilitate dimensionala”;

- Definitia de mai sus este valabila pentru scopurile standardelor referitoare la calitate. Termenul “interschimbabilitate” este altfel definit in ISO/CEI

Tc8. Securitate:

situatie in care riscul de vatamare (a peroanelor) sau de deteriorare este limitat la un nivel acceptabil.

Note:

- Securitatea este unul din aspectele calitatii (tc1);

- Definitia de mai sus este valabila pentru scopurile standardelor de calitate. Termenul securitate este altfel definit in Ghidul ISO/CEI

Tc9. Conformitate:

satisfacere a conditiilor specificate.

Nota:

Definitia de mai sus este valabila pentru scopurile standardelor referitoare la calitate. Termenul “conformitate” este altfel definit de Ghidul ISO/CEI

Tc10. Neconformitate:

nesatisfacere a conditiilor specificate.

Nota:

definitia se refera la abaterea sau la absenta fata de conditiile specificate a unuia sau a mai multor caracteristici privind calitatea (tc1) [inclusiv a caracteristicilor privind dependabilitatea (tc5)] sau a elementelor sistemului calitatii (ts6).

Tc11. Defect:

nesatisfacere a unei conditii sau a unei asteptari rezonabile referitoare la o utilizare prevazuta, inclusiv la securitate (tc8).

Nota:

Asteptarea trebuie sa fie rezonabila in circumstantele existente.

Tc1 Raspundere juridica pentru produs:

termen generic pentru descrierea obligatiei unui producator sau a altora de a despagubi pierderile legate de daune corporale, materiale sau alte daune cauzate de un produs (tg4).Nota:

Implicatiile juridice si financiare ale raspunderii juridice pentru produs pot diferi de la o jurisdictie la alta.

Tc13. Proces de calificare:

proces prin care se demonstreaza daca o entitate (tg1) este capabila sa satisfaca conditiile specificate.

Nota:

Termenul “calificare” este uneori utilizat pentru denumirea acestui proces (tg2).

Tc14. Calificat:

statutul acordat unei entitati (tg1) atunci cand a fost demonstrata capabilitatea acestuia de satisfacere a conditiilor specificate.

Tc15. Inspectie:

activitate, cum ar fi masurarea, examinarea, incercarea sau verificarea cu un calibru a unuia sau a mai multor caracteristici ale unei entitati (tg1) si compararea rezultatelor cu conditiile specificate in scopul de a stabili daca este realizata conformitatea (tc9) pentru fiecare caracteristica.

Note:

- In franceza, termenul “inspection” poate desemna o activitate de supraveghere a calitatii (ti7) efectuata in cadrul unei sarcini definite;

- Definitia de mai sus este valabila pentru scopurile standardelor referitoare la calitate. Termenul “inspectie” este altfel definit de Ghidul ISO/CEI

Tc16. Autoinspectie:

inspectie (tc15) efectuata de executant asupra propriei lucrari, in conformitate cu reguli specifice

Note:

Rezultatele autoinspectiei pot fi utilizate pentru controlul procesului (tg2).

Tc17 Verificare:

confirmare prin exprimare si furnizare de dovezi obiective (tc19) a faptului ca au fost satisfacute conditiile specificate.

Note:

- In proiectare si dezvoltare, verificarea se refera la procesul (tg2) de examinare a rezultatului unei activitati date, in scopul de a determina conformitatea (tc9) cu conditiile exprimate prin acea activitate;

- Termenul “verificat” este utilizat pentru desemnarea statutului corespunzator.

Tc18. Validare:

confirmare prin examinare si furnizare de dovezi obiective (tc19) a faptului ca sunt satisfacute conditiile particulare pentru o anumita utilizare, prevazuta.

Note:

- In proiectare si dezvoltare, validarea se refera la procesul (tg2) de examinare a unui produs (tg4) in scopul de a determina conformitatea (tc9) cu necesitatile utilizatorului;

Validarea este efectuata de regula asupra produsului final in conditii de functionare definite. Aceasta poate fi necesara in etape anterioare;

- Termenul “validat” este utilizat pentru a desemna statutul corespunzator;

- Daca sunt prevazute diferite utilizari pot fi efectuate mai multe validari.

Tc19 Dovada obiectiva:

informatie care poate fi demonstrata ca adevarata, bazata pe fapte obtinute prin observare, masurare, incercare sau alte mijloace.

Termeni referitori la sistemul calitatii - Ts

Text Box:  Ts1. Politica in domeniul calitatii:

obiective si orientari generale ale unei organizatii (tg7) in ceea ce priveste calitatea (tc1), cum sunt exprimate oficial de managementul de la nivelul cel mai inalt.

Nota:

Politica in domeniul calitatii constituie un element al politicii generale si este aprobata de managementul de la nivelul cel mai inalt.

Ts Managementul calitatii:

ansamblul activitatilor functiei generale de management care determina politica in domeniul calitatii (ts1), obiectivele si responsabilitatile si care le implementeaza in cadrul sistemului calitatii (ts6) prin mijloace cum ar fi planificarea calitatii (ts3), controlul calitatii (ts4), asigurarea calitatii (ts5) si imbunatatirea calitatii (ts8).

Note:

Managementul calitatii constituie responsabilitatea tuturor nivelurilor de management, insa trebuie condus de managementul de la nivelul cel mai inalt. Implementarea managementului calitatii implica toti membrii organizatiei (tg7);

Managementul calitatii ia in considerare aspectele economice.

Ts3. Planificarea calitatii:

activitati care stabilesc obiectivele si conditiile referitoare la calitatea (tc3) precum si conditiile referitoare la aplicarea elementelor sistemului calitatii (ts6).

Note:

Planificarea calitatii se refera la:

a)       planificarea produsului (tg4); identificarea, clasificarea si determinarea importantei caracteristicilor referitoare la calitate (tc1) precum si stabilirea obiectivelor, a conditiilor referitoare la calitate si a constrangerilor;

b)       planificarea manageriala si operationala; pregatirea in scopul aplicarii sistemului calitatii, inclusiv organizarea si programarea;

c)       elaborarea planurilor calitatii (ts13) si prevederea de masuri pentru imbunatatirea calitatii (ts8).

Ts4. Controlul calitatii:

tehnici si activitati cu caracter operational utilizate pentru satisfacerea conditiilor referitoare la calitate (tc3).

Note:

Controlul calitatii implica caracter operational care au ca scop atat monitorizarea unui proces (tg2) cat si eliminarea cauzelor de functionare nesatisfacatoare in toate etapele buclei calitatii (ti1), in vederea realizarii eficacitatii economice;

- Unele actiuni referitoare la controlul calitatii si la asigurarea calitatii (ts5) sunt interdependente.

Ts5. Asigurarea calitatii:

ansamblul activitatilor planificate si sistematice implementate in cadrul sistemului calitatii (ts6) si demonstrate atat cat este necesar, pentru furnizarea increderii corespunzatoare ca o entitate (tg1) va satisface conditiile referitoare la calitate (tc3).

Note:

- Exista obiective atat interne cat si externe pentru asigurarea calitatii:

a)       asigurarea calitatii interna: in cadrul unei organizatii (tg7), asigurarea calitatii furnizeaza incredere managementului;

b)       asigurarea calitatii externa: in situatii contractuale sau in alte situatii, asigurarea calitatii furnizeaza incredere clientilor (tg9) sau altora.

- Unele actiuni referitoare la controlul calitatii (ts4) si la asigurarea calitatii sunt interdependente;

- Daca necesitatile utilizatorului nu sunt reflectate in intregime, in conditiile referitoare la calitate (tc3), este posibil ca asigurarea calitatii sa nu furnizeze incredere corespunzatoare.

Ts6. Sistemul calitatii:

structuri organizatorice (tg8), proceduri (tg3), procese (tg2) si resurse necesare pentru implementarea managementului calitatii (ts2).

Note:

Sistemul calitatii ar trebui sa fie atat de cuprinzator cat este necesar pentru satisfacerea obiectivelor referitoare la calitate (tc1);

Sistemul calitatii al unei organizatii este destinat in primul rand sa satisfaca necesitatile manageriale interne ale organizatiei (tg7). Acesta este mai cuprinzator decat cerintele unui anumit client (tg9) care evalueaza numai partile relevante ale sistemului calitatii;

- Pentru scopuri contractuale sau obligatii referitoare la evaluarea calitatii (ti6) poate fi ceruta demonstrarea implementarii unor elemente identificate ale sistemului calitatii.

Ts7. Managementul calitatii totale:

mod de management al unei organizatii (tg7), concentrat asupra calitatii (tc1), bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia si care vizeaza un succes pe termen lung prin satisfacerea clientului (tg9) precum si avantaje pentru toti membrii organizatiei si pentru societate.

Note:

- Expresia toti „membrii acesteia” desemneaza personalul din toate departamentele, de la toate nivelurile structurii organizatorice (tg8);

- Autoritatea puternica si permanenta a managerului de la nivelul cel mai inalt precum si educarea si instruirea membrilor organizatiei sunt esentiale pentru succesul acestui model de abordare;

- In managementul calitatii totale conceptul de calitate se refera la realizarea tuturor obiectivelor manageriale;

- Conceptul “avantaje pentru societate” implica, dupa cum este necesar, satisfacerea conditiilor societatii (tc4);

- Total quality management (TQM) [managementul calitatii totale] sau unele aspecte ale acestuia sunt denumite si total quality [calitate totala], CWQC (Company-Wide Quality Control) [controlul calitatii in intreaga companie], TQC (Total Quality Control) [controlul calitatii totale] etc.

Ts8. Imbunatatirea calitatii:

actiuni intreprinse in intreaga organizatie (tg7) pentru cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor si proceselor (tg2) in scopul de a asigura avantaje sporite atat pentru organizatie cat si pentru clientii acesteia (tg9).

Ts9. Analiza efectuata de management:

evaluare oficiala efectuata de management de la nivelul cel mai inalt asupra stadiului si adecvarii sistemului calitatii (ts6) in raport cu politica in domeniul calitatii (ts1) si cu obiectivele.

Note:

Analiza efectuata de management poate include analiza politicii in domeniul calitatii;

- Rezultatele auditului calitatii (ti9) reprezinta unele din datele de intrare posibile ale analizei efectuate de management;

- Termenul “managementul de la nivelul cel mai inalt” se refera la managementul organizatiei (tc7) al carui sistem al calitatii este in curs de analiza.

Ts10. Analiza contractului:

activitati sistematice efectuate de furnizor inainte de semnarea contractului pentru a se asigura ca sunt definite in mod corespunzator, fara ambiguitati, conditiile referitoare la calitate (tc3) si ca sunt documentate si pot fi indeplinite de furnizor (tg10).

Note:

- Analiza contractului este responsabilitatea furnizorului dar poate fi efectuata impreuna cu clientul (tg9);

- O analiza a contractului poate fi repetata in diferite etape ale contractului, dupa cum este necesar.

Ts11. Analiza proiectului:

examinare documentata, completa si sistematica a unui proiect in scopul de a evalua capabilitatea acestuia de a satisface conditiile referitoare la calitate (tc3), de a identifica eventualele probleme si de a propune elaborarea de solutii.

Nota:

O analiza a proiectului poate fi efectuata in orice etapa a procesului (tg2) de proiectare, dar ar trebui efectuata, in orice caz, la terminarea acestui proces.

Ts1 Manualul calitatii:

document care prezinta politica in domeniul calitatii (ts1) si descrie sistemul calitatii (ts6) al unei organizatii (tg7).

Note:

- Un manual al calitatii se poate referi la ansamblul activitatilor unei organizatii sau doar la o parte a acestora. Titlul si obiectul manualul reflecta domeniul de aplicare;

- De regula, un manual al calitatii va contine sau va face referire cel putin la:

a)   politica in domeniul calitatii

b)   responsabilitatile, autoritatii si interdependentele personalului care conduce, efectueaza, verifica sau analizeaza activitatile ce influenteaza calitatea (tc1);

c)   procedurile (tg3) si instructiunile sistemului calitatii (ts6);

d)   o specificare privind analiza, actualizarea si controlul manualului.

- Un manual al calitatii poate diferi in ceea ce priveste gradul de detaliere si formatul pentru a corespunde necesitatilor unei organizatii. Acesta poate fi alcatuit din mai multe documente. In functie de obiectul manualului, se poate utiliza un calificativ, de exemplu, “manual de asigurare a calitatii”, “manual de management al calitatii”.

Ts13. Planul calitatii:

document care precizeaza practicile, resursele si succesiunea activitatilor specifice referitoare la calitate (tc1), relevante pentru un anumit produs (tg4), proiect sau contract.

Note:

- Un plan al calitatii se refera la regula la partile manualului calitatii (ts12) aplicabile intr-un anumit caz;

- In functie de obiectul planului, se poate utiliza un calificativ, de exemplu, “plan de asigurare a calitatii”, “plan de management al calitatii”.

Ts14. Specificatie:

document care precizeaza conditii.

Note:

- Ar trebui utilizat un calificativ pentru indicarea tipului specificatiei, cum ar fi “specificatie de produs (tg4)”, “specificatie de incercare”;

- O specificatie ar trebui sa se refere la desene, modele sau la alte documente relevante, sau sa le induca. Ar trebui de asemenea sa indice mijloacele si criteriile prin care poate fi verificata conformitatea (tc9).

Ts15. Inregistrare:

document care furnizeaza dovezi obiective (tc19) ale activitatilor efectuate sau ale rezultatelor obtinute.

Note:

- O inregistrare a calitatii (tc1) furnizeaza dovezi obiective (tc19) ale gradului de satisfacere a conditiilor referitoare la calitate (tc3) [de exemplu, inregistrare a calitatii unui produs (tg4)] sau ale eficacitatii de functionare a unui element al sistemului calitatii (ts6) (de exemplu, inregistrare a sistemului calitatii);

- Unele din scopurile inregistrarilor calitatii sunt demonstratia, trasa-bilitatea (ts16), actiunile preventive (ti13) si actiunile corective (ti14);

- O inregistrare poate fi scrisa sau stocata pe orice suport de date.

Ts16. Trasabilitate:

aptitudine de regasire a istoricului, a utilizarii sau localizarii unei entitati (tg1) prin identificari inregistrate.

Note:

- Termenul “trasabilitate” poate avea una din urmatoarele trei semnificatii principale:

a)  atunci cand este asociat unui produs (tg4), termenul se refera la:

- originea materialelor si a pieselor;

- istoricul procesarii produsului;

- distribuirea si localizarea produsului dupa livrare.

b)  atunci cand este asociat etalonarii, termenul racordeaza echipamentele de masurare la etaloanele nationale sau internationale, la etaloanele primare, la constantele sau proprietatile fizice fundamentale sau la materialele de referinta;

c)  atunci cand este asociat culegerii datelor, termenul stabileste un raport intre calculele si datele generale pe intreaga bucla a calitatii (ti1), intorcandu-se uneori la conditiile referitoare la calitate (tc3) pentru o entitate.

- Toate aspectele eventualelor conditii referitoare la trasabilitate ar trebui specificate clar, de exemplu ca durate de timp, punct de origine sau de identificare.

5. Termeni referitori la instrumentele si tehnicile calitatii - Ti

Text Box:  Ti1. Bucla calitatii:

model conceptual de activitati interdependente care influenteaza calitatea (tc1) in diferite etape, incepand cu identificarea necesitatilor si terminand cu evaluarea satisfacerii acestora.

Nota:

un concept similar este spirala calitatii.

Ti Costuri referitoare la calitate:

costuri pentru a se asigura o calitate (tc1) satisfacatoare precum si pierderi suferite atunci cand nu s-a realizat o calitate satisfacatoare.

Note:

Costurile referitoare la calitate sunt clasificate in cadrul unei organizatii (tg7) in conformitate cu criterii proprii;

- Unele pierderi datorate calitatii ar putea fi dificil de exprimat in termeni cantitativi dar pot fi foarte semnificative, cum ar fi pierderea clientelei.

Ti3. Pierderi datorate calitatii:

pierderi cauzate de nevalorificarea potentialului resurselor in procese (tg2) si activitati.

Nota:

Unele exemple de pierderi datorate calitatii sunt pierderea satisfactiei clientului (tg9), pierderea posibilitatii de a adauga o valoare mai mare pentru client, organizatie (tg7) sau societate precum si o irosire a resurselor si a materialelor.

Ti4. Model de asigurarea calitatii:

ansamblu standardizat sau selectat de conditii referitoare la sistemul calitatii (ts6) asociate pentru satisfacerea necesitatilor de asigurarea calitatii (ts5) intr-o situatie data.

Ti5. Grad de demonstrare:

masura in care se obtin dovezi pentru furnizarea increderii ca sunt satisfacute conditiile specificate.

Note:

Gradul de demonstrare se poate situa intre afirmarea existentei si furnizarea de documente detaliate si de dovezi obiective (tc19) referitoare la satisfacerea conditiilor specificate;

- Masura depinde de criterii cum ar fi aspecte economice, complexitatea, inovatie, securitate (tc8) si considerente referitoare la mediu.

Ti6. Evaluarea calitatii:

examinare sistematica a masurii in care o entitate (tg1) este capabila sa satisfaca conditiile specificate.

Note:

- O evaluare a calitatii poate fi utilizata pentru determinarea capabilitatii furnizorului (tg10) in ceea ce priveste calitatea (tc1). In acest caz, in functie de conditiile specifice, rezultatul evaluarii calitatii poate fi utilizat in scopuri de calificare (tc13), aprobare, inregistrare, certificare sau acreditare;

- Termenului “evaluarea calitatii” i se poate asocia un calificativ, in functie de domeniul de aplicare [de exemplu, proces (tg2), personal, sistem] si de momentul in care se efectueaza evaluarea calitatii (de exemplu, inaintea incheierii contractului), cum ar fi “evaluarea calitatii procesului inaintea incheierii contractului”;

- O evaluare a calitatii globala asupra unui furnizor (tg10) poate cuprinde si estimare a resurselor financiare si tehnice;

- In engleza “quality evaluation” (evaluarea calitatii) este uneori denumita “quality assessment”, “quality appraisal” sau “quality survey”, in functie de circumstantele specifice.

Ti7. Supravegherea calitatii:

monitorizari si verificari (tc17) continue ale stadiului unei entitati (tg1) si analiza inregistrarilor (ts15) in scopul de a se asigura ca sunt in curs de satisfacere conditiile specificate.

Note:

Supravegherea calitatii poate fi efectuata de client (tg9) sau in numele acestuia;


- Supravegherea calitatii poate cuprinde observarea si monitorizarea care permit prevenirea deteriorarii sau degradarii in timp a unei entitati [de exemplu, a unui proces (tg2)];

- “Continue” poate insemna fie permanente, fie frecvente;

- In franceza, o activitate de supraveghere a calitatii, efectuata in cadrul unei sarcini bine definite, poate fi denumita “inspection”.

Ti8. Punct de stationare:

punct definit intr-un document corespunzator, de la care o activitate nu trebuie sa continue fara aprobarea unei organizatii (tg7) sau a unei autoritati desemnate.

Nota:

Aprobarea pentru continuarea dupa un punct de stationare este data de regula in scris, dar poate fi data prin orice alt sistem de autorizare convenit.

Ti9. Auditul calitatii:

examinare sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate (tc1) si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

Note:

Auditul calitatii se aplica in mod caracteristic, dar nu numai, unui sistem al calitatii (ts6) sau unor elemente ale acestuia, proceselor (tg2), produselor (tg4) sau serviciilor (tg5). Astfel de audituri sunt adesea denumite “auditul sistemului calitatii”, “auditul calitatii procesului”, “auditul calitatii produsului” sau “auditul calitatii serviciului”;

Auditurile calitatii sunt efectuate de personal care nu are responsabilitati directe in zonele aflate in curs de auditate dar care, de preferinta, colaboreaza cu personalul aferent din aceste zone;

- Unul din scopurile auditului calitatii este de a evalua necesitatea de imbunatatire sau de actiuni corective (ti14). Un audit nu ar trebui confundat cu “supravegherea calitatii” (ti7) sau cu “inspectia” (tc15), activitati care sunt efectuate in scopul de a controla procesul sau de a accepta produsul;

- Auditurile calitatii pot fi efectuate pentru scopuri interne sau externe.

Ti10. Observatie a auditului calitatii:

constatare a faptelor facuta in cursul unui audit al calitatii (ti9) si sustinuta de dovezi obiective (tc19).

Ti11. Auditor al calitatii:

persoana calificata (tc14) pentru efectuarea auditurilor calitatii (ti9).

Nota:

Un auditor al calitatii desemnat sa conduca un audit al calitatii este denumit “auditor sef al calitatii”.

Ti1 Auditat:

organizatie (tg7) in curs de auditare.

Ti13. Actiune preventiva:

actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati (tc10), defecte (tc11) sau a altor situatii nedorite, posibile, in scopul de a realiza imbunatatirea calitatii (ts8) in orice etapa a buclei calitatii (ti1).

Nota:

Actiunile preventive pot implica schimbari, cum ar fi in proceduri (tg3), defecte (tc11) si in sisteme in scopul de a realiza imbunatatirea calitatii (ts8) in orice etapa a buclei calitatii (ti1).

Ti14. Actiune corectiva:

actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati (tc10), defecte (tc11) sau a altor situatii nedorite, existente, in scopul prevenirii repetarii acestora.

Note:

Actiunile corective pot implica schimbari, cum ar fi in proceduri (tg3) si in sisteme in scopul de a realiza imbunatatirea calitatii (ts8), in orice etapa a buclei calitatii (ti1);

- Exista o deosebire intre “corectie” si “actiune corectiva”:

a)    corectia” se refera la reparare (ti18), la reprelucrare (ti19) sau la reglare si implica tratarea unei neconformitati (ti15) existente;

b)    actiunea corectiva” implica eliminarea cauzelor unei neconformitati.

Ti15. Tratarea neconformitatii:

actiune care urmeaza a fi intreprinsa in legatura cu o entitate (tg1), neconforma existenta, in scopul rezolvarii neconformitatii (tc10).

Nota:

Actiunea se poate concretiza, de exemplu, printr-o corectie cum ar fi repararea (ti18) sau reprelucrarea (ti19), fie printr-o reclasare, printr-o rebutare, printr-o derogare (ti17) si printr-o modificare a unui document sau a unei conditii.

Ti16. Derogare inainte de fabricatie:

autorizatie scrisa de abatere de la conditiile specificate initial pentru un produs (tg4), inainte de realizarea acestuia.

Nota:

O derogare inainte de fabricatie este acordata pentru o cantitate sau pentru o durata limitata si pentru o utilizare specificata.

Ti17. Derogare dupa fabricatie:

autorizatie scrisa de utilizare sau de livrare a unui produs (tg4) care nu este conform cu conditiile specificate.

Nota:

O derogare dupa fabricatie este limitata la livrarea unui produs care prezinta anumite caracteristici neconforme, cuprinse intre limite precise, acordata pentru o durata sau o cantitate limitata.

Ti18. Reparare:

actiune intreprinsa asupra unui produs (tg4) neconform, pentru ca acesta sa satisfaca conditiile de utilizare prevazute, chiar daca s-ar putea sa nu fie conform cu conditiile specificate initial.

Note:

Repararea este un mod de tratare a unui produs neconform;

Repararea cuprinde actiunile de corectare intreprinse pentru refacerea, in scopul utilizarii, a unui produs in prezent neconform dar care inainte era conform, de exemplu, o parte a mentenantei.

Ti19. Reprelucrare:

actiune intreprinsa asupra unui produs (tg4) neconform pentru ca acesta sa satisfaca conditiile specificate.

Nota:

Reprelucrarea este un mod de tratare a unui produs neconform.

*

De remarcat ca, in domeniul vocabularului calitatii, au mai fost elaborate si urmatoarele standarde, netraduse si adoptate inca in tara noastra:

- ISO 3534 - 1.3 / 1993 - 1995, Statistics - Vocabulary and symbol - Part 1, Part 2 si Part 3: Probability and general statistical terms, Statistical quality control si, respectiv, Design of experiments;

ISO / IEC Guide 2 / 1991, General terms and definitions concerning standardization and related activities.

6. Index alfabetic al termenilor in limba engleza

A

action, corrective ti14

action, preventive ti13

appraisal, quality ti6

assessment, quality ti6

assurance model for quality. ti4

assurance, quality ts5

audit, process quality ti9

audit, product quality ti9

audit, quality ti9

audit, quality system ti9

audit, service quality ti9

auditee  ti12

auditor lead quality ti11

auditor, quality ti11

B

business first party tg12

business second party . tg11

C

company-wide quality

control .. . ts7

compatibility  .tc6

concession  ti17

conformity  tc9

contract review ts10

contractor  tg12

control, company - wide

quality  ts7

control, quality . ts4

control total quality. ts7

correction ti14

corrective action ti14

costs, quality – related ti2

customer tg9

CWQC  ts7

D

defect  tc11

degree of demonstration ti5

delivery, service tg6

demonstration, degree of ti5

dependability  tc5

design review ts11

deviation permit ti16

disposition of nonconformity ti15

entity  tg1

evaluation quality ti6

evidence, objective tc19

G

grade  tc2

H

hold point ti8

I

improvement, quality ts8

inspection  tc15

inspection, self tc16

interchangeability  tc7

item  … tg1

L

lead quality auditor ti11

liability product tc12

loop, quality ti1

losses, quality .ti3

M

management, quality ts2

management, total quality ts7

management review ts9

manual, quality ts12

model for quality assurance ti4

N

nonconformity  tc10

nonconformity, disposition of ti15

O

objective evidence tc19

observation, quality audit ti10

organization  tg7

organizational structure tg8

P

party, business first tg12

party, business second tg11

permit, deviation ti16

permit, production ti16

plan, quality ts13

plan, quality assurance ts13

planning, quality ts3

point, hold ti8

policy, quality ts1

preventive action . ti13

procedure  tg3

process  tg2

process, qualification tc13

process quality audit ti9

process quality evaluation ti6

product  tg4

product liability tc12

product quality audit ti9

productions permit ti16

purchaser .tg11

Q

Qualification  tc13

qualification process tc13

qualified  tc14

quality.  tc1

quality appraisal ti6

quality assessment ti6

quality assurance ts5

quality assurance manual ts12

quality assurance model for ti4

quality assurance plan ts13

quality audit ti9

quality audit, process .ti9

quality audit, product ti9

quality audit, service ti9

quality audit observation ti10

quality auditor ti11

quality auditor, lead ti11

quality control ts4

quality control, company-wide… ts7

quality control, total ts7

quality evaluation ti6

quality improvement ts8

quality loop ti1

quality losses ti3

quality management ts2

quality management manual ts12

quality management plan ts13

quality management, total ts7

quality manual ts12

quality plan ts13

quality planning ts3

quality policy ts1

quality record ts15

quality-related costs ti2

quality, requirements for tc3

quality surveillance ti7

quality survey ti6

quality spiral ti1

quality system ts6

quality system record ts15

quality, total ts7

R

record ts15

repair ti10

requirements for quality tc3

requirements of society tc4

review, contract ts10

review, design. ts11

review, management ts9

rework tg19

S

self-inspection tc16

service  tg5

service delivery tg6

service quality audit ti9

society, requirements of tc4

specification  ts14

spiral, quality ti1

structure, organizational tg8

subcontractor . tg13

subsupplier . tg13

supplier tg10

surveillance, quality ti7

survey, quality ti6

system, quality ts6

T

total quality ts7

total quality control ts7

total quality management ts7

TQC.  ts7

TQM..  ts7

traceability ts16

V

validated tc18

validation tc18

verification tc17verified tc17

W

Waiver  ti17

Index alfabetic al termenilor in limba franceza

A

acheteur tg11

action corrective ti14

action préventive ti13

amélioration de la qualité ts8

arrêt, point d’ . ti8

assurance de la qualité ts5

assurance de la qualité

modèle pour I' ti4

assurance qualité, manuel ts12

audit qualité, plan ts13

audit qualit6 de processus ti9

audit qualité de produit ti9

audit qualité de service ti9

audit de système qualité ti9

audite ti12

auditeur qualité ti11

audit qualité …ti9

audit qualité, observation d' ti10

audit qualité, responsable d' ti11

autocontrôle tc16

B

boucle de la qualité …ti1

C

classe tc2

client tg9

conception, revue de ts11

conformité tc9

conformité, non - tc10

contractant tg12

contractant, sous - tg13

contrat, revue de ts10

contrat, titulaire du tg12

contrôle tc15

commander, sous - …tg13

compatibilité tc6

correction ti14

coûts relatifs à la qualité ti2

CWQC ts7

D

défaut tc11

degrés de démonstration ti5

démonstration, degrés de ti5

dérogation (après production) ti17

dérogation (avant production) ti16

direction, revue de ts9

E

entité tg1

enregistrement ts15

évaluation qualité ti6

exigences de société tc4

exigences pour la qualité tc3

F

fonctionnement, suret de tc5

fournisseur tg10

I

inspection ti7

interchangeabilité tc7

M

matrice de la qualité ts4

management de la qualité ts2

management total de la

qualité ts7

manuel assurance qualité ts12

manuel management de

la qualité ts12

manuel qualité …ts12

model pour I'assurance

de la qualité ti4

N

non-conformité tc10

non-conformité, traitement

d'une ti15

O

observation d’audit qualité ti10

organisation tg8

organisme tg7

P

partie, première tg12

partie, seconde tg11

pertes relatives à la qualité ti3

plan assurance qualité ts13

plan management de

la qualité ts13

plan qualité ts13

planification de la qualité ts3

point d'arrêt ti8

politique qualité ts1

première partie tg12

prestation de service tg6

preuve tangible tc19

procède tg2

procédure tg3

processus tg2

processus, audit qualité de ti9

processus de qualification tc13

produit tg4

produit, audit qualité de ti9

produit, responsabilité

du fait du tc12

Q

qualification tc13

qualification, processus de tc13

qualifie tc14

qualité tc1

qualité, amélioration de ts8

qualité, assurance de la ts5

qualité, audit ti9

qualité, audit de système ti9

qualité, auditeur ti11

qualité, boucle de la ti1

qualité, coûts relatifs à la ti2

qualité, évaluation ti6

qualité, exigences pour la tc3

qualité, maitrise de la ts4

qualité, management de la ts2

qualité, management

total de la ts7

qualité, manuel ts12

qualité, manuel

management de la ts12

qualité, manuel assurance ts12

qualité, model pour I'assurance

de la ti4

qualité, observation d'audit ti10

qualité, pertes relative a la ti3

qualité, plan ts13

qualité, plan assurance ts13

qualité, plan management

de la ts13

qualité, planification de la ts3

qualité, politique ts1

qualité, responsable d'audit ti11

qualité. spirale de la ti1

qualité, surveillance de la ti7

qualité, systèmes ts6

qualité totale ts7

R

réparation ti18

reprise ti12

responsabilité du fait

du produit tc12

responsable audit qualité ti11

revue de conception   ts11

revue de contrat ts10

revue de direction ts3

S

seconds partis tg11

sécurité tc8

service tg5

service, audit qualité de ti9

service, prestation de tg6

société, exigences de tc4

sous - contractant tg13

sous - commander tg13

sous-traitant tg13

spécification … ts14

spirale de la qualité ti1

surette de fonctionnement tc5

surveillance de la qualité ti7

système qualité ts6

système qualité, audit de ti9

T

tangible, preuve tc19

titulaire du contrat tg12

TQC… ts7

TQM ts7

traçabilité ts16

traitement d'une

non-conformité ti15

V

validation tc18

validité tc18

vérification tc17

vérifie tc17

8. Index alfabetic cu termenilor in limba romana

A

a doua parte intr-o afacere tg11

actiune corectiva ti14

actiune preventiva ti13

analiza contractului ts10

analiza efectuata de

management   ts9

analiza proiectului  ts11

asigurarea calitatii  ts5

auditat ti12

auditor al calitatii  ti11

auditor sef al calitatii ti11

auditul calitatii  ti9

auditul calitatii procesului ti9

auditul calitatii produsului ti9

auditul calitatii serviciului ti9

auditul sistemului calitatii ti9

autoinspectia  …tc16

B

bucla calitatii  ti1

C

calificare tc13

calificat  tc14

calitate  tc1

clasa  …tc2

client  …tg9

compatibilitate  …tc6

conditii ale societatii tc4

conditii referitoare la calitate tc3

conformitate  tc9

contractant…  …tg12

controlul calitatii ts4

costuri referitoare la calitate ti2

CWQC  ts7

cumparator  tg11

D

defect  tc11

dependabilitate  tc5

derogare dupa fabricatie ti17

derogare inainte de

fabricatie  ti16

dovada obiectiva tc19

E

entitate  tg1

evaluarea calitatii ti6

evaluarea calitatii procesului ti6

F

furnizor  tg10

G

grad de demonstrare ti5

I

inspectie tc15

interschimbabilitate tc7

I

imbunatatirea calitatii ts8

inregistrare  ts15

M

managementul calitatii ts2

managementul calitatii totale ts7

manualul calitatii …ts12

manual de asigurare

a calitatii ts12

manual de management

al calitatii ts12

model pentru asigurarea

calitatii ti4

P

pierderi datorate calitatii ti3

planificarea calitatii …ts3

planul calitatii ts13

plan de asigurare a

calitatii  ts13

plan de management al

calitatii .. ts13

politica in domeniul calitatii ts1

prestarea serviciului …tg6

prima parte intr-o afacere tg12

procedura  tg3

proces   tg2

proces de calificare tc13

produs   tg4

punct de stationare ti8

R

raspundere juridica pentru

produs  tc12

reparare  ti18

reprelucrare   ti19

S

securitate   tc8

serviciu   tg5

sistemul calitatii ts6

specificatia ts14

structura organizatorica tg8

subcontractant   .…tg13

supravegherea calitatii ti7

T

TQC   ts7

TQM  ts7

trasabilitate  ts16

tratarea neconformitatii ti15

N

Neconformitate  tc10

O

observatie a auditului ti10

V

Validare  tc18

verificare   tc17

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Mentenanta total productiva (M.T.P.)
STUDIU DE FEZABILITATE PROIECT PNDR - Infiintare Pensiune Turistica P+E, COMUNA CREVEDIA, JUDET DAMBOVITA
Profitul si politica de dividend a unei societati de asigurari
PROIECTE DE DEZVOLTARE A ORGANIZATIEI PRIN INVESTITII
Evolutia opiniilor cu privire la asigurarea calitatii
Abordarea pe baza de active in evaluarea intreprinderii
Calitatea – accesul spre success
Pregatirea materiala si organizatorica a fabricatiei noilor produse
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu