Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
Determinarea necesarului de SDV-uri si stabilirea marimii stocurilor de SDV-uri

Determinarea necesarului de SDV-uri si stabilirea marimii stocurilor de SDV-uri


Determinarea necesarului de SDV-uri si stabilirea marimii stocurilor de SDV-uri

Asigurarea ritmica cu SDV-uri a locurilor de munca impune planificarea necesarului anual pe fiecare fel de SDV in parte. Pentru rezolvarea acestei probleme este necesar sa se cunoasca:

a) nomenclatorul de SDV-uri care urmeaza a fi utilizate in cadrul

intreprinderii;

b) metodele de calcul a necesarului de SDV-uri pentru fiecare tip in parte.Nomenclatorul de SDV-uri pentru tipul de productie de serie mare sau de masa se precizeaza pentru fiecare produs sau piesa in parte intr-un document numit ' Lista de SDV-uri'. Pentru productia de serie mica sau individuala nomenclatorul de SDV-uri se stabileste pe baza unei 'Fise de echipament tehnologic' specifica fiecarui utilaj sau loc de munca. Pe baza cunoasterii acestui nomenclator, a operatiilor care se vor executa si a normelor de consum de SDV-uri se calculeaza necesarul anual de SDV-uri.

Metodele de calcul a necesarului de SDV-uri cele mai utilizate sunt urmatoarele:

- metoda pe baza normelor de consum;

- metoda statistica;

- metoda pe baza normelor de echipare tehnologica

Metoda pe baza normelor de consum

Aceasta metoda asigura un calcul exact al necesarului de SDV-uri pentru fiecare tip de SDV in parte, in functie de felul produselor care vor fi prelucrate si normele de consum specifice de SDV-uri pe unitatea de produs, cu ajutorul urmatoarei relatii:

n

C s Qi nci,  unde

i

Qi - cantitatea ce urmeaza a se prelucra din produsul i;

nci - norma de consum de SDV-uri pe unitatea de produs i.

Norma de consum de SDV-uri se determina in mod diferit in functie de tipul de SDV utilizat in procesul de productie. Vom exemplifica modul de

determinare al normei de consum de SDV-uri pentru grupa sculelor aschietoare si pentru cea a instrumentelor de masurat.

Stabilirea stocurilor de SDV-uri

Asigurarea consumului curent de SDV-uri necesita dimensionarea corecta a marimii stocurilor acestora. Aceasta activitate se desfasoara pentru fiecare tip de SDV in parte.

Astfel, pentru fiecare tip de SDV se determina un stoc total la nivelul

intreprinderii dupa urmatoarea relatie:

St Sdc Sup unde:

St - stocul total la nivel de intreprindere;

Sdc - stocul din depozitul central;

Sup - stocul la nivelul unitatilor de productie.

a)Stocul din depozitul central este format din stocul curent si din stocul de siguranta si se determina dupa relatia:

Sdc Sc Ssig, unde:

Sc - stocul curent;

Ssig - stocul de siguranta.

Stocul curent reprezinta cantitatea de SDV-uri necesara asigurarii consumului acestora in intervalul dintre doua livrari sau pe perioada fabricarii lor in cadrul intreprinderii.

Stocul de siguranta reprezinta cantitatea de SDV-uri care trebuie sa existe la dispozitia intreprinderii pentru asigurare continuitatii procesului de fabricatie in cazul aparitiei unor anomalii in aprovizionarea cu SDV-uri sau in fabricarea acestora.

b) Stocul din cadrul unitatilor de productie se determina dupa relatia:

S up Scms Sslm Sslr, unde:

Scms - stocul curent aflat in magazia de SDV-uri a sectiei de productie;

Sslm - stocul aflat pe diferitele locuri de munca;

Sslr - stocul aflat la diferitele locuri de reascutire.

Stocul curent aflat in magazia de SDV-uri a sectiei de productie se

determina dupa relatia:

Ca t

Scms unde:

Ca - consumul anual de SDV-uri;

t - numarul de zile dupa care se reinoieste stocul de SDV-uri din cadrul sectiei de productie.

Stocul de SDV-uri aflat pe locurile de munca se calculeaza cu ajutorul

relatiei:

Sslm m . Ns ns, unde:

m - numarul locurilor de munca din cadrul sectiei de productie;

Ns - numarul mediu de SDV-uri aflat pe un loc de munca in cadrul unui schimb de lucru;

Ns - numarul de schimburi din cadrul unei zile de lucru.

Stocul de SDV-uri aflat pe locurile de reascutire se calculeaza dupa o relatie asemanatoare:

Sslr n Ns ns, unde:

N - numarul de unitati de productie.

n - numarul locurilor de reascutire;celelalte notatii isi pastreaza aceiasi semnificatie.

Pe ansamblul intreprinderii stocul total de SDV-uri este dat de relatia:

n

Sti  Sdc + Σ Supi, unde:

i

Sti - stocul total pe intreprindere;

Sdc - stocul din depozitul central;

Supi - stocul din unitatea (sectia) de productie i;

La nivelul depozitului central, stocul de SDV-uri se coordoneaza dupa sistemul max-min.

Astfel, Sdc este maxim cand Sdc=Sc+Ssig si este minim cand Sdc=Ssig.

Organizarea activitatii de aprovizionare cu SDV-uri trebuie sa aiba in vedere mentinerea nivelului stocului intre cele doua limite admisibile.

Sursa de formare a stocurilor de SDV-uri din unitatile de productie o constituie stocul din depozitul central. Pentru a stabili necesarul de aprovizionatdintr-un anumit tip de SDV se utilizeaza relatia:

Na=Cs+Ssig-Si, unde:

Na - necesarul de aprovizionat pe o perioada de un an de zile;

Cs - consumul de SDV-uri planificat pentru aceiasi perioada;

Ssig - stocul de siguranta;

Si - stocul initial de la inceputul anului.

Posibilitati de economisire a consumului de SDV-uri

Problema economisirii consumului de SDV-uri presupune un ansamblu de masuri incepand cu faza de proiectare si pana la consumarea acestora pe locurile de munca. Din cadrul acestor masuri, mai importante sunt urmatoarele:

-proiectarea unor SDV-uri cu o durabilitate mare, prin folosirea unor

materiale rezistente si cu tratamente corespunzatoare;

-adoptarea unui regim d lucru corespunzator rezistentei materialelor care

vor fi prelucrate;

-organizarea eficienta a activitatii de ascutire si reparare a SDV-urilor;

-depistarea si inlaturarea cauzelor care provoaca o uzura rapida a SDVurilor

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.